Kursiniai darbai

Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas

10   (1 atsiliepimai)
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 1 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 2 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 3 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 4 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 5 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 6 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 7 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 8 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 9 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 10 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 11 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 12 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 13 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 14 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 15 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 16 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 17 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 18 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 19 puslapis
Statistinis namų ūkio biudžeto tyrimas 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS MATEMATINĖS STATISTIKOS KATEDRA NAMŲ ŪKIO BIUDŽETO TYRIMO STATISTINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ ŪKIO STATISTIKOS IR EKONOMETRIJOS KURSINIS PROJEKTAS Vilnius 2006 TURINYS 1. Pateikti namų ūkių bendrą charakteristiką………………………………………………6 2. Išanalizuoti statistinius duomenis………………………………………………………..8 3. Įvertinti namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitines charakteristikas………………………...10 4. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste………………………11 5. Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos?…………………………………………………………………….....13 6. Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja…………………………………...……………17 7. Įvertinti namų ūkių nelygybę ir skurdą……………………………………………..……19 8. Kokios namų ūkio charakteristikos apsprendžia nelygybę………………………………21 9. Įvertinti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių(regresinė analizė)…………………25 Įvadas. Mano kursinio darbo pagrindinis tikslas – atlikti namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizę. Šiuo darbo pagrindinės užduotys būtų tokios: 10. Pateikti namų ūkių bendrą charakteristiką. 11. Išanalizuoti statistinius duomenis. 12. Įvertinti namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitines charakteristikas. 13. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste. 14. Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? 15. Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja. 16. Įvertinti namų ūkių nelygybę ir skurdą. 17. Kokios namų ūkio charakteristikos apsprendžia nelygybę. 18. Įvertinti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių(regresinė analizė): Sudaryti regresinį modelį; Rasti reikšmingiausius pasirinktam priklausomajam kintamajam regresorius. Rasti determinacijos koeficiento įvertį; Patikrinti regresijos koeficientų reikšmingumą; Pateikti išvadas ar parinktas regresinis modelis gerai aprašo priklausomąjį kintamąjį, ar modelis gali būti naudojamas išlaidų prognozei? Pagrindiniai kintamieji, kurias aš naudojau savo kursiniam proekte būtų tokie: ◦ Namų ūkio dydis – asmenų grupė gyvenanti viename bute ar name ir turinti bendrą biudžetą ◦ Namų ūkio disponuojamos pajamos (Lt). ◦ Gyvenamoji vieta: 1 5 Didieji miestai 2 Kiti miestai 3 Kaimas ◦ Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų: 1 Namų ūkis su vaikais iki 18 metų 2 Namų ūkis be vaikų iki 18 metų ◦ Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis: 1 Darbas asmeniniame žemės ūkyje 2 Samdomas darbas Ž.Ū.visuom. sektoriuje 3 Samdomas darbas Ž.Ū.priv. sektoriuje 4 Pajamos iš verslo, amatų 5 Samdomas darbas ne Ž.Ū.visuom. sektoriuje 6 Samdomas darbas ne Ž.Ū.priv. sektoriuje 7 Pajamos iš laisvos profesinės veiklos 8 Bedarbio pašalpa 9 Stipendija 10 Pensija 11 Socialinės pašalpos 12 Išlaikytiniai 13 Kitas pajamų šaltinis ◦ Namų ūkio galvos lytis: 1 Vyras 2 Moteris ◦ Namų ūkio galvos socialinė-ekonominė grupė: 1 Ūkininkai 2 samdomi darbuotojai 3 Verslininkai 4 Pensininkai 5 Kita ◦ Namų ūkio galvos išsimokslinimas: 1 neturi pradinio, pradinis 2 pagrindinis 3 bendras vidurinis 4 aukštesnysis 5 aukštasis ◦ Namų ūkio galvos amžius (grupuotas): 1 iki 30 metų 2 30 - 39 metai 3 40 - 49 metai 4 50 - 59 metai 5 60 metų ir daugiau ◦ Miestas – Kaimas: 1 Miestas 2 Kaimas ◦ Namų ūkio vartojimo išlaidos (Lt). Mano kursinio proekto duomenys yra: Namų ūkio dydis Namų ūkio disponuojamos pajamos Gyvenamoji vieta Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis Namų ūkio galvos lytis Namų ūkio galvos socialinė-ekonominė grupė Namų ūkio galvos išsimokslinimas Namų ūkio galvos amžius (grupuotas) Miestas - Kaimas Namų ūkio vartojimo išlaidos Variantas 4 1154 1 1 5 1 2 4 1 1 894 112 3 1215 1 1 6 1 2 3 1 1 1358 112 3 1292 3 2 10 2 4 1 5 2 618 112 2 230 3 2 10 1 4 1 5 2 445 112 4 511 1 1 6 2 2 3 3 1 1061 112 1 504 3 2 10 2 4 1 5 2 615 112 2 644 3 2 5 2 2 2 4 2 849 112 4 4333 3 1 5 1 2 5 3 2 3242 112 2 919 2 1 5 2 2 5 2 1 449 112 3 1538 1 2 4 1 3 3 4 1 1366 112 1 277 1 2 10 2 4 1 5 1 258 112 2 826 3 2 10 1 4 1 5 2 842 112 2 1618 1 2 5 2 2 4 5 1 1368 112 2 1375 1 2 6 2 2 3 1 1 1658 112 5 1591 3 1 6 1 2 4 3 2 1041 112 4 1291 2 1 6 1 2 4 3 1 1188 112 1 206 3 2 10 2 4 1 5 2 173 112 2 1542 1 2 5 2 2 4 1 1 1358 112 3 1336 1 1 5 1 2 2 5 1 598 112 4 1080 3 1 6 2 2 3 3 2 737 112 4 1015 2 1 4 1 3 3 2 1 1894 112 1 425 1 2 4 1 3 2 4 1 420 112 4 626 2 1 3 2 2 3 2 1 584 112 3 1191 2 1 6 2 2 3 2 1 858 112 1 282 3 2 10 2 4 1 5 2 328 112 2 690 1 2 5 1 2 4 4 1 523 112 3 889 2 1 6 2 2 3 2 1 681 112 4 1519 2 1 5 1 2 4 2 1 1049 112 3 1087 1 1 6 1 2 3 1 1 978 112 4 2533 3 1 6 1 2 2 3 2 1662 112 4 946 1 1 6 1 2 3 4 1 1266 112 4 5526 2 1 5 1 2 5 2 1 2453 112 1. Pateikti namų ūkių bendrą charakteristiką. BENDRA NAMŲ ŪKIO CHARAKTERISTIKA: Iš lentelės matosi, kad 13 namų ūkių gyvena didžiosiuose miestuose, 8 – kituose miestuose ir 11– kaimuose. Kita diagrama parodo namų ūkio pasiskirstymą pagal tai, ar šeima turi vaikų: Iš čia galim matyti, kad 56 proc namų ūkių turi vaikų iki 18 metų ir 44 proc gyvena be jų. Kitoje lentelėje parodytas namų ūkių galvų amžius, išreikštas procentais. Iš lentelės galima pamatyti, kad daugiausiai – 27 proc., namų ūkių galvų yra pensinio amžiaus žmonės. Žemiau pateikta lentelė rodo namų ūkio galvos išsimokslinimą. Daugiausia namų ūkio galvų – 11, turi bendrą vidurinį išsimokslinimą. 7 namų ūkiuose šeimos galva turi pradinio arba visiškai neturi jokio išsimokslinimo; 7 namų ūkiuose – aukštesnysis, 4 – pagrindinis šimos galvos išsimokslinimas. Aukštąjį išsilavinimą turi 3 namų ūkio galvos. 2. Išanalizuoti statistinius duomenis. Namų ūkio dydis Namų ūkio disponuojamos pajamos Namų ūkio vartojimo išlaidos 4 1154 894 3 1215 1358 3 1292 618 2 230 445 4 511 1061 1 504 615 2 644 849 4 4333 3242 2 919 449 3 1538 1366 1 277 258 2 826 842 2 1618 1368 2 1375 1658 5 1591 1041 4 1291 1188 1 206 173 2 1542 1358 3 1336 598 4 1080 737 4 1015 1894 1 425 420 4 626 584 3 1191 858 1 282 328 2 690 523 3 889 681 4 1519 1049 3 1087 978 4 2533 1662 4 946 1266 4 5526 2453 • Vidurkis nusako tašką skaičių ašyje, apie kurį grupuojasi visos galimos atsitiktinio dydžio reikšmės, arba kitais žodžiais – vidurkis pažymi vidutinę atsitiktinio dydžio reikšmę. • Mediana – tai išdėstytų didėjimo tvarka duomenų vidutinė reikšmė. • Moda – tai dažniausiai duomenų aibėje pasikartojanti reikšmė. Jeigu visos reikšmės yra skirtingos – modos rasti negalima. • Dispersija aprašo atsitiktinio dydžio sklaidą apie vidurkį. • Vidutinis kvadratinis nuokypis – tai kvadratinė šaknis iš dispersijos. Vidutinis kvadratinis nuokrypis, skirtingai negu dispersija, išreiškiamas tais pačiais matavimo vienetais kaip ir atsitiktinis dydis. • Eksceso koeficientas – histogramos lėkštumo matas. Jeigu šis koeficientas didesnis už nulį – histograma lėkšta, jeigu mažesnis už nulį – histograma smaila, o jeigu lygus nuliui – tai sklaida apie vidurkį yra tokia pat kaip ir normaliosios kreivės. • Asimetrijos koeficientas – histogramos simetrijos matas. Jeigu šis koeficientas didesnis už nulį – histogramos asimetrija teigiama (dešinioji), jeigu mažesnis už nulį – asimetrija neigiama (kairioji), o kai koeficientas lygus nuliui – histograma simetriška. • Imties plotis – maksimalios ir minimalios reikšmės skirtumas. Namų ūkio dydžio duomenų analizavimas. Iš viso buvo stebėta 32 namų ūkiai. Stebėjimų sekoje vidutinis namų ūkio dydis - 2,84375, tai reiškia kad namų ūkiuose vidutiniškai gyvena 3 žmonės (kai kur 2, taciau dažniausiai 3) Mediana lygi 3, tai reiškia, kad išdėsčius visus namų ūkius didėjimo tvarka, vidutinę reikšmę gausime lygia 3. Moda lygi 4, tai reiškia, kad dažniausiai pasikartojantis skaičius duomenų sekoje yra 4. Dispersija lygi 1,361895161, tai reiškia, kad atsitiktinio dydžio sklaida apie vidurkį lygi 1,361895161. Vidutinis kvadratinis nuokrypis lygus kvadratinei šakniai iš dispersijos, ir jis lygus 1,16700264. Eksceso koeficientas lygus -1,136964501, tai reiškia, kad namų ūkio dydžio histograma yra smaila (koeficientas mažesnis už nulį). Asimetrijos koesficientas lygus -0,196749939– namų ūkio dydžio histograma yra naigiama – kairioji (koeficijentas mažesnis už nulį). Imties plotis lygus 4 – maksimali stebėta reikšmė – 5 minus minimali reikšmė – 1. Visų stebėtų namų ūkio dydžio reikšmių suma lygi 91. 3. Įvertinti namų ūkio pajamų ir išlaidų skaitines charakteristikas. Namų ūkio disponuojamų pajamų aprašomoji statistika Iš viso buvo stebėta 32 namų ūkiai. Stebėjimų sekoje vidutinės namų ūkio disponuojamos pajamos - 1256,594 (nes vidurkis lygus 1256,594). Vidurkio paklaida su pasikliovimo lygmeniu lygiu 0,95 (95,0%) - 396,3109. Mediana lygi 1083,5, tai reiškia, kad išdėsčius visus namų ūkių disponuojamas pajamas didėjimo tvarka, vidutinę reikšmę gausime lygia 1083,5. Modos nėra, tai reiškia, kad visos stebėtos namų ūkių disponuojamų pajamų reikšmės yra skirtingos. Dispersija lygi 1208282, tai reiškia, kad atsitiktinio dydžio sklaida apie vidurkį lygi 1208282. Vidutinis kvadratinis nuokrypis lygus kvadratinei šakniai iš dispersijos, ir jis lygus 1099,219. Eksceso koeficientas lygus 8,225721, tai reiškia, kad namų ūkių disponuojamų pajamų histograma yra lėkšta (koeficientas didesnis už nulį). Asimetrijos koesficientas lygus 2,662147– namų ūkių disponuojamų pajamų histograma yra teigiama – dešinioji (koeficijentas didesnis už nulį). Imties plotis lygus 5320 – maksimali stebėta reikšmė – 5526 minus minimali reikšmė – 206. Visų stebėtų namų ūkių disponuojamų pajamų reikšmių suma lygi 40211. Namų ūkio vartojimo išlaidų aprašomoji statistika Iš viso buvo stebėta 32 namų ūkiai. Stebėjimų sekoje vidutinės namų ūkio vartojimo išlaidos - 1025,438 (nes vidurkis lygus 1025,438). Vidurkio paklaida su pasikliovimo lygmeniu lygiu 0,95 (95,0%) - 234,9813. Mediana lygi 876, tai reiškia, kad išdėsčius visus namų ūkių vartojimo išlaidas didėjimo tvarka, vidutinę reikšmę gausime lygia 876. Moda - 1358, tai reiškia, kad ne visos stebėtos namų ūkių vartojimo išlaidų reikšmės yra skirtingos. Dispersija lygi 424778,8, tai reiškia, kad atsitiktinio dydžio sklaida apie vidurkį lygi 424778,8. Vidutinis kvadratinis nuokrypis lygus kvadratinei šakniai iš dispersijos, ir jis lygus 651,7505. Eksceso koeficientas lygus 3,39719, tai reiškia, kad namų ūkių vartojimo išlaidų histograma yra lėkšta (koeficientas didesnis už nulį). Asimetrijos koesficientas lygus 1,566803 – namų ūkių vartojimo išlaidų histograma yra teigiama – dešinioji (koeficijentas didesnis už nulį). Imties plotis lygus 3069 – maksimali stebėta reikšmė – 3242 minus minimali reikšmė – 173. Visų stebėtų namų ūkių vartojimo išlaidų reikšmių suma lygi 32814. 4. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste. Tam kad patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste, reikia patikrinti dvi hipotezes. Pirma būtų – hipotezė apie dviejų visumų dispersijų lygybę, o kita priklausomai nuo to ar dispersijos lygios, ar ne – hipotezė apie dviejų visumų vidurkių lygybę, kai dispersijos lygios, arba kai jos nelygios. Tam mums reikės sekančios lentelės: Miestas - Kaimas Vieno šeimos nario vidutinės pajamos 1 288,5 1 405 1 127,75 1 459,5 1 512,6667 1 277 1 809 1 687,5 1 322,75 1 771 1 445,3333 1 253,75 1 425 1 156,5 1 397 1 345 1 296,3333 1 379,75 1 362,3333 1 236,5 1 1381,5 2 430,6667 2 115 2 504     2 322 2 1083,25 2 413 2 318,2 2 206 2 270 2 282 2 633,25 Čia skaičius 1 reiškia miestą, o 2 – kaimą. Dabar reikia patikrinti hipotezę apie dviejų visumų dispersijų lygybę su alfa lygiu 0,05.   Miestas Kaimas Vidurkis 444,746032 416,1242 Dispersija 77924,267 69276,19 Stebėjimai 21 11 df 20 10 F 1,12483476 P(F

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 5293 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
31 psl., (5293 ž.)
Darbo duomenys
  • Ekonominės statistikos kursinis darbas
  • 31 psl., (5293 ž.)
  • Word failas 1 MB
  • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį kursinį darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt