Kursiniai darbai

Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė

10   (1 atsiliepimai)
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 1 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 2 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 3 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 4 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 5 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 6 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 7 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 8 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 9 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 10 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 11 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 12 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 13 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 14 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 15 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 16 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 17 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 18 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 19 puslapis
Namų ūkio biudžeto statistinių duomenų tyrimas ir analizė 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

Įvadas Kursinis darbas pagrįstas įvairiais statistiniais modeliais, kurie mums leidžia daryti įvairiais išvadas apie namų ūkį. Pagrindinės kursinio užduotys yra šios: 1. Pateikti namų ūkių bendrą charakterisriką- aprašomąją statistiką; 2. Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymą,t.y nustatyti, kaip kokio vidutinė pajamos dažniausiai pasitaiko namų ūkiuose, kokios rečiausiai; kokiia yra maksimali ir minimali namų ūkių vieno nario vidutinių pajamų suma; 3. Patikrinti, ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste; 4. Patikrinti, ar namų ūkių santaupos didėja, t.y. ar namų ūkių pajamos yra didesnės už išlaidas, ar ne; 5. Įvertinti skurdo rodiklius: skurdo ribą , skurdo lygį, skurdo gylį bei žemų pajamų indeksą ; 6. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę: nubraižyti Lorenco kreivę bei apskaičiuoti Gini koeficientą; 7. Išanalizuoti išlaidų priklausomybę nuo įvairiausių faktorių: namų ūkio diponuojamų pajamų, gyvenamosios vietos, namų ūkio galvos socialinės- ekonominės grupės, namų ūkio galvos išsimokslinimo, bei namų ūkiuose esančių vaikų . 8. Nustatyti, ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas; 9. Įvertinti pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą. Namų ūkio duomenys pateikti lentelėje. Namų ūkio dydis Nam.ūkoi dispon. pajamos Gyvenamoji vieta Namų ūkis su vaikir be vaikų N. ūk galvos pagr pajamų šalt N.ūk galvos lyits N.ūk galvos soc-ekon gr N.ūk galvos išsimoksl N.ŪK GALVOS AMŽIUS GR. Miestas-kaimas N.ūk vartojimo išlaidos Variantas 2 1225 3 2 5 1 2 5 4 2 982 12 3 1140 1 2 10 1 4 5 5 1 1039 12 4 1260 1 1 10 2 4 2 5 1 1051 12 3 530 3 2 10 1 4 5 5 2 567 12 3 3358 2 1 5 1 2 5 2 1 1930 12 4 1877 2 1 5 1 2 3 3 1 1351 12 2 516 1 2 10 1 4 1 5 1 1953 12 2 531 3 2 10 1 4 4 5 2 632 12 4 2068 1 1 6 1 2 4 2 1 1282 12 1 269 3 2 10 2 4 1 5 2 321 12 3 2510 3 1 5 1 2 4 3 2 2727 12 4 736 2 1 10 2 4 1 5 1 911 12 5 96 2 1 11 2 5 3 2 1 470 12 1 240 2 2 10 2 4 2 5 1 351 12 5 1240 1 1 6 1 2 3 4 1 1327 12 1 160 3 2 10 2 4 1 5 2 153 12 2 1657 3 2 1 1 1 3 4 2 2142 12 3 480 2 1 6 2 2 3 3 1 535 12 2 1129 1 2 10 1 4 3 5 1 1331 12 4 661 2 2 4 2 3 4 3 1 564 12 4 2054 3 1 1 1 1 1 4 2 2012 12 3 819 3 1 6 1 2 3 2 2 788 12 1 297 3 2 10 2 4 1 5 2 593 12 3 247 3 2 1 2 1 2 4 2 559 12 4 842 1 1 6 1 2 3 3 1 695 12 1.Bendra namų ūkių charakteristika- aprašomoji statistika. Namų ūkio aprašymui naudojame Exel programą. ( Tolls- Data Analysis-Descriptive statistics) ir gauname duomenis, kurie yra pateikti lentelėse. Namų ūkio aprašymas pagal pateiktas charakteristikas: Turėdami pagrindines namų ūkio skaitines charakteristikas, galime padaryti tokias išvadas: Tiriame iš viso 25 namų ūkius( tai mums rodo Kiekio rodiklis), kuriuose gyvena 73 žmonės, turintys iš viso 25942Lt disponuojamų bei išleidžiantys 26266Lt ( tai rodo Sumos rodiklis). Vadinasi bendrai namų ūkiai išleidžia daugiau negu turi turi disponuojamų pajamų. Mažiausia reikšmė rodo, kad mažiausiai viename iš nagrinėjamų ūkių gyvena 1 žmogus, mažiausia disponuojamų pajamų suma yra 96Lt, o mažiausia išleidžiama suma yra 153Lt. Didžiausia reikšmė rodo, jog daugiausia viename iš ūkių gyvena 5 žmonės, maksimali disponuojamų pajamų suma yra 3358 Lt, didžiausia išleidžiama suma yra 2727Lt. Plotis parodo skirtumą tarp didžiausio ir mažiausio gyventojų skaičiaus nagrinėjamuose namų ūkiuose, kuris lygus 4.Skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio disponuojamų pajamų kiekio yra 3262 Lt, o skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio vartojimo išlaidų kiekio yra 2574Lt. Vidurkis apskaičiuojamas pagal formulę : Jis rodo, jog vidutiniškas nagrinėjamo namų ūkio dydis yra 2,92, t.y. vidutiniškai viename ūkyje gyvena 2-3 žmonės.Vidutiniškai namų ūkiai turi 1037,68 Lt disponuojamų pajamų bei vidutiniškai išleidžia 1050,64 Lt. Moda- tai dažniausiai pasikartojanti reikšmė, kurios pasirodymo tikimybė didžiausia.Sugrūpuotai imčiai moda apskaičiuojama pagal formulę : Ji parodo, jog dažniausia namų ūkio dydis yra 3 asmenys, t.y. dažniausiai namų ūkis -3 asmenų šeima. Mediana – didėjimo tvarka išdėstytų duomenų vidutinė reikšmė. Kadangi namų ūkių skaičius nelyginis, tai mediana skaičiuojama pagal formulę: Namų ūkio dydžio mediana – 3, tai rodo, jog pusėje namų ūkių gyvena mažiau nei 3 asmenys.Disponuojamų pajamų mediana -819, tai rodo , jog pusės namų ūkių disponuojamos pajamos mažesnės, nei 819 Lt. Vartojimo išlaidų mediana-911, tai rodo, jog pusės namų ūkių išlaidos yra mažesnės, nei 911 Lt. Dipersija skaičiuojama pagal formulę Ji parodo atsitiktinio dydžio nuokrypį nuo vidurkio.Šis dydis išreikštas kvadratu. Nagrinėjamąjame ūkyje, nuokrypis nuo vidutinio namų ūkio yra 1,493333333; disponuojamos pajamos nuo vidutinių atsitiktiniame namų ūkyje nukrypsta 681375,31Lt , o vartojimo išlaidos nuo vidutinės reikšmės nukrypsta 439970,9067Lt. Vidutinis kvadratinis nuokrypis apskaičiuojamas pagal formulę : . Jis parodo namų ūkio reikšmių nukrypimą nuo vidurkio, tik jis iš reikštas ne vienetų kvadratais kaip yra dispersijoje. Šiuo atveju, vidutinis namų ūkio kvadratinis nuokrypis yra 1,222020185, išlaidų vidutinis kvadratinis nuokrypis yra 663,3030278 Lt, o disponuojamų pajamų-825,4546081Lt.Šie rodiklai parodo, kiek vidutiniškai atsitiktinai pasirinkto namų ūkio rodikliai nukrypsta nuo vidutinių. Imties eksceso keoficientas –yra histogramos lėkštumo matas. Kadangi nagrinėjamąjame namų ūkyje, ekscesas neigiamas: -0,897280308, tai histograma smaila, t.y. duomenų sklaida apie vidurkį yra mažesnė nei normaliosios kreivės. Disponuojamų pajamų ekscesas yra 1,160567954.Tai reiškia, jog histograma yra lėkšta, t.y. duomenų sklaida apie vidurkį yra didesnė nei normaliosios kreivės.Vartojimo išlaidų ekscesas yra 0,200428318.Vadinasi, histograma yra kėšta, o duomenų skalida apie vidurkį yra mažesnė nei normaliosios kreivės. Imties Asimetrijos koeficientas-yra histogramos simetrijos matas.Nagrinėjamąjame namų ūkyje asimetrijos koeficientas yra neigiamas: -0,133659517, vadinasi histogramos asimetrija yra neigiama ( kairioji). Namų ūkio disponuojamų pajamų asimetrijos koeficientas yra teigiamas: 1,178472108, vadinasi, disponuojamų pajamų histogramos asimetrija yra teigiama( dešinioji). Vartojimo išlaidų asimetrijos koeficientas yra taip pat teigiamas: 0,935333166. Vadinasi vartijimo išlaidų histogramos asimetrija yra teigiama ( dešinioji). Vidurkio paklaida- rodo vidurkio nukrypimą. Ji naudojama pasikliautiniais intervalui sudaryti. Pagal pateiktus duomenis, sudarome namų ūkio dydžio, disponuojamų pajamų ir vartojimo išlaidų vidurkų pasikliautinuosius intervalus, kai Namų ūkio dydžio vidurkio pasikliautinis intervalas yra : Dis ponuojamų pajamų vidurkio pasikliautinis intervalas yra: Vartojimo išlaidų vidurkio pasikliautinis intervalas yra: Toliau yra pateikiamos diagramos, atspindinčios kai kuriuos namų ūkių aspektus: 1.Diagrama 1. Diagrama atspindi namų ūkių gyventojų skaičiaus dažnumą. Iš diagramos matyti, jog daugiausia namų ūkyje gyvena 3-4 žmonės ( 27% namų ūkiuose gyvena 3-4 asmenys) O rečiausiai namų ūkį sudaro 5 asmenys ( tik 8 % namų ūkių gyvena 5 asmenys) 2. Diagrama 2. Diagrama nusako namų ūkių su vaikias iki 18m. ir namų ūkių be vaikų iki 18 m. disponuojamas pajamas. Iš diagramos matyti, jog šeimose, kuriose yra vaikų iki 18 m., disponuojamos pajamos sudaro net 67 % visų namų ūkių disponuojamų pajamų, o šeimose be vaikų disponuojamso pajamos yra mažesnės( 33 %). 3. Diagrama 3 Diagrama vaizduoja namų ūkių galvų išsimoksilimą. Iš pateiktų duomenų matyti, jog daugiausia namų ūkių galvos turi bendrąjį išsilavinimą, o mažiausiai pagrindinį. Nemažia šeimų galvų neturi net pradinio išsilavinimo ir tik keletas turi aukštąjį išsilavinimą. 2. Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymą. Norėdami įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinį pajamų pasiskirstymą, braižysime atsitiktinio dydžio X ( šiuo atvejo vieno šeimos nario pajamų) pasiskirstymo funfciją. Aysitiktinio dydžio X tikimybių pasiskirstymo funkcija vadiname vadiname funkciją F(x), apibrėžtą visoms realioms x reikšmėms ir lygią tikimybei, su kuria atsitiktinis dydis X įgyja reikšmes, mažesnes už x, t.y. . Atsitiktinio dydžio pasiskirstymo funkcija pilnai nusako atsitiktinio dydžio pasiskirstymo dėsnį: Visų pima surandame vidutinių pajamų pasiskirstymą: vidutinių pajamų pasiskirstymas = namų ūkio disponuojamos pajamos / namų ūkio dydis. Rezultatai pateikti lentelėje. Iš šio stulpelio išrenkame minimalią bei maksimalią reikšmes ir surandame intervalo dydį , kai intervalų skaičius k= 5, gauti duomenys patekti lentelėje. Intervalo dydį radau pagal formulę: Tuomet surandu žemutinę ribą bei intervalo galus: Kadangi t0 yra neigiamas: -90,8133, jį pakeičiu į minimalią reikšmę:19,2. Intervalų dažnumo reikšmes radau pasinaudojusi Tools-data analysis-histogram programa. Dažnumas (angl. frequency): f0=1; f1=7; f2=9; f3=5; f4=2; f5=1. Sudarome lentelę, kurioje dar apskaičiuoju santykinį dažnį ir sukauptą santykinį dažnį. Intervalo galai [19,2; 239,23) [239,23; 459,25) [459,25; 679,28) [ 679,28; 899,31 ) [ 899,31; 1119,33 ] Suma Dažniai 8 9 5 2 1 25 Santykiniai dažniai 0,32 0,36 0,2 0,08 0,04 1 Sukaupti santykiniai dažniai 0,32 0,68 0,88 0,96 1 . Dažniai = f0+f1, f2, f3, f4, f5, n , šiuo atveju n=25 (namų ūkių skaičius); Santykiniai dažniai=; kur n=25, santykiniai dažniai = 1; S – sukaupti santykiniai dažniai; ; ; ; ; Sudarome pagalbinę lentelę, kad galėčiau nubraižyti namų nario vidutinį pajamų pasiskirstymą. 0 - t0 t0 - t1 t1 - t2 t2 - t3 t3 - t4 t4 - t5 [0;19,2) [19,2; 239,23) [239,23; 459,25) [459,25; 679,28) [ 679,28; 899,31 ) [ 899,31; 1119,33 ] 0 0 0,32 0,32 0,68 0,68 0,88 0,88 0,96 0,96 1 Galime padaryti išvadą, jog mažiausios namų ūkių vieno nariovidutinės pajamos yra 19,2 Lt o didžiausios 1119,33 Lt . Dažniausia namų ūkio vidutinės pajamos yra nuo 239,23 Lt iki 459,25 Lt, o rečiausiai namų ūkio vidutinės pajamos yra nuo 899,31Lt iki 1119,33 Lt. 3. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Norėdami sužinoti ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste, visų pirma tikriname hipotezę apie dispersijų lygybę. Po to jeigu dispersijos lygios, tikriname hipotezę apie vidurkių lygybę, kai dispersijos lygios, o jeigu dispersijos nelygios, tikriname hipotezę apie apie vidurkių lygybę, kai dispersijos nelygios. Taigi tikriname hipotezę apie dispersijų lygybę: yra imčių dispersijos n - namų ūkių skaičius mieste; m - namų ūkių skaičius kaime Naudojame Exel programą: Tools- Data Analysis- F-test two Sample Of Variances. Gauname lentelę, kurioje pateikti mums reiklaingi duomenys. Jeigu Fstatistinė F kritinę, tai H0 priimu. Jeigu Fstatistinė > F kritinę tai H0 atmetu ir palieku alternatyviąją hipotezę Ha. Kadangi Fstatistinė >F kritinę, tai H0 atmetu ir palieku alternatyviąją hipotezę Ha, kad dispersijos yra nelygios. Tikrinu hipotezę apie vidutinių išlaidų kaime ir mieste lygybę, kai dispersijos nelygios. Čia vieno šeimos nario išlaidų mieste vidurkis, - vieno šeimos nario išlaidų kaime vidurkis; ,- imčių dispersijos; n - namų ūkių skaičius mieste, m – namų ūkių skaičius kaime. KS = ; n = namų ūkių skaičius (šiuo atveju n=25); = 0,05 Naudojame Exel programą: Tools- Data Analysis- t-test: two Sample:Assuming Unequal Variances. Gauname lentelę, kurioje pateikti mums reiklaingi duomenys. Jeigu tstatistinė tkritinė reikšmę dvipusei hipotezei, tai H0 priimu. Jeigu tstatistinė > tkritinė reikšmę dvipusei hipotezei, tai H0 atmetu ir palieku galioti alternatyviąją hipotezę Ha. Kadangi tstatistinė y: čia Naudojame Exel programą: Tools- Data Analysis- t-test Paired Two Sample for means. Gauname lentelę, kurioje pateikti mums reiklaingi duomenys. Jeigu tstatistinė tkritinė reikšmę dvipusei hipotezei, tai H0 priimu. Jeigu tstatistinė > tkritinė reikšmę dvipusei hipotezei, tai H0 atmetu ir palieku galioti alternatyviąją hipotezę Ha Kadangi Fstatistinė

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 6499 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

Turinys
 • Turinys 2
 • Įvadas 3
 • 1.Bendra namų ūkių charakteristika- aprašomoji statistika. 5
 • 2. Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymą 9
 • 3. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. 12
 • 5.Skurdo rodiklių įvertinimas 16
 • 6. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę: Gini koeficientas, Lorenco kreivė. 19
 • 7. Išlaidų priklausomybė nuo įvairių faktorių tyrimas( regresinė analizė) 21
 • 8. Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. 28
 • 9. Įvertinti pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos rekšmingumą. 32
 • Išvados 35

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
38 psl., (6499 ž.)
Darbo duomenys
 • Ekonominės statistikos kursinis darbas
 • 38 psl., (6499 ž.)
 • Word failas 977 KB
 • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį kursinį darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt