Privatumo politika


Privatumo politika – tai šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis svetaine Nemoku.lt (toliau tekste Svetainė, (duomenų valdytojas)) bei užsakant Svetainėje teikiamas paslaugas

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.


Registruodamiesi interneto Svetainėje Jūs patikite Svetainės administratoriui savo asmens duomenis ir suteikiate  teisę juos tvarkyti šioje Politikoje (toliau – Politika) ir www.nemoku.lt taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos).


šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją apie tai, kokius Jūsų duomenis  renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.


Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Politika, tiek ir Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos.Privatumo politika yra sudaryta vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei Reglamento – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679 nuostatomis.


Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės vartotojų asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.


Visi vartotojai, lankydamiesi svetainėje ar užsisakydami atitinkamas Paslaugas yra laikomi, kad yra susipažinę su Privatumo politika.


Išreikšdama savo tvirtą nuostatą apsaugoti savo klientų privatumą, Svetainė žemiau viešai skelbia Svetainėje naudojamus informacijos rinkimo ir saugojimo metodus.


Duomenų privatumą užtikrinančios technologijos yra įgyvendinamos jau ankstyvuosiuose duomenų tvarkymo operacijų rengimo etapuose. Norėdami įgyvendinti pritaikytąją duomenų apsaugą, esame įdiegę tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas duomenų apsaugos principams įgyvendinti.

Svetainė užtikrina, kad standartizuotai būtų tvarkomi griežtai tik tie duomenys, kurie yra būtini konkrečiam tikslui įgyvendinti. Asmens duomenys šiam tikslui pasiekti yra tvarkomi Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu asmens duomenų pagrindu – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.

Svetainė (duomenų valdytojas) netvarko jokių papildomų duomenų, nebent duomenų subjektas leidžia duomenų valdytojui tai daryti.

Svetainė (duomenų valdytojas) užtikrina, kad asmens duomenys nebūtų automatiškai viešai skelbiami ir prieinami kitiems, nebent duomenų subjektas nuspręstų šiuos duomenis paviešinti.

Svetainė (duomenų valdytojas) užtikrina, kad duomenų subjektui yra suteikiama galimybė įgyvendinti jam priklausančias teises.

Kai kuriuos duomenis, Jums prisijungiant prie Svetainės, mūsų serveriai surenka automatiškai. šią informaciją fiksuoja daugelio interneto svetainių serveriai. Tai jūsų IP adresas, naršyklės tipas, operacinė sistema, prisijungimo laikas ir data, internetinio puslapio dalis, kurioje lankėtės, internetinio puslapio iš kurio prisijungėte adresas. šie duomenys bus naudojami statistikos analizei, siekiant kuo geriau tenkinti jūsų poreikius.

Priklausomai nuo Vartotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi ir šie duomenys – prisijungimo data, akademinis statusas, elektroninio pašto adresas, profilio nuotrauka (prisijungusiems per Facebook ar Google paskyras arba įkėlus savo noru),  miestas (neprivaloma), telefono numeris (neprivaloma), ir kita Paslaugų užsakymo metu nurodyta informacija) paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

Svetainėje pateikiamose formose lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pavyzdžiui, nurodyti vardą, savo telefono numerį, el. pašto adresą) bei demografinius duomenis (pavyzdžiui, amžių ar lytį). Lankytojo asmeniniai duomenys gali būti panaudoti tuo atveju, Svetainės atstovams būtinai reikėtų su juo susisiekti. Renkami demografiniai duomenys taip pat gali būti naudojami siekiant svetainę geriau pritaikyti konkretaus lankytojo poreikiams, demonstruoti specialiai pagal jo poreikius atrinktą turinį. 


Registracija

Registruodamiesi ir sutikdami su Taisyklėmis, Jūs pateikiate mums žemiau nurodytus anketinius duomenis. Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas. Nepateikus jų, Jūs negalėsite naudotis paslaugomis. Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.


Anketiniai duomenys:

Duomenų kategorijos

Jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas naudotis paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis

Duomenų tvarkymo terminas

Visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės paslaugomis. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.


Kaip ir kokiais tikslais mes naudojame Jūsų anketinius duomenis?

Pagal Jūsų anketinius duomenis mes svetainėje  sukuriame unikalų profilį, pagal kurį identifikuosime Jus kaip registruotą svetainės  naudotoją ir kuris suteiks jums galimybę pasinaudoti registruotiems naudotojams teikiamomis Paslaugomis Taisyklėse ir (ar) šioje Politikoje numatytomis sąlygomis.

Pagal Jūsų pateiktus anketinius duomenis mes taip pat Jus atpažįstame, kai, pvz., Jūs norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiatės į mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.

Jūsų anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Paslaugas, jų teikimą ir (ar) šios Politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote priimti savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.

Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami anketiniai duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti Paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.

Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje interneto svetainėje arba mobiliojoje aplikacijoje. 

Bendrovė neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Taisyklėmis.

 

Svetainėje yra naudojami Slapukai. Norėdami tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų Paslaugų įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuojame, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Vartotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja neribotą laiką iki Vartotojas atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Svetainės administratorių šiuo elektroniniu paštu: nemoku.tech[eta]gmail.com . 

Detali informacija apie slapukus:

 


Slapukas

Pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Naudojami duomenys

Slapukas - slapukų naudojimo sutikimui

CookieInfoScript
cookieinfoscript

Slapukų naudojimo sutikimas

Sutikus su slapukų naudojimu

Sutikimas

Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti

email

Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti.

Įvedus el. pašto adresą

El. pašto adresas

Slapukas, siekiant teikti geresnius rinkodarinius pasiūlymus.

epop

Slapukas yra skirtas rinkodaros kampanijai realizuoti.

Išeinant iš puslapio

Fakto, ar buvo parodytas iššokantis langas fiksavimas

Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti

cart

Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti.

Įdėjus rašto darbą į krepšelį

Įsidėto rašto darbo unikalus numeris

Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti

_ga
_gid
_gat_UA-1120680-10

Google Analytics slapukai skirti analizuoti lankytojų apsilankymus.

Įeinant į puslapį

Išsamesnė informacija iš Google: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija bendradarbiauja su programinės įrangos kūrėjais siekdama užtikrinti, kad šių slapukų naudojimas atitiktų teisės aktų reikalavimus.


 

Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus Slapukus, bet tuomet  dalis Svetainės gali neveikti.

Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Svetainė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.Apie Nemoku.lt svetainės lankytojus surinkti duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Pagal savo pasirašytus duomenų apsaugą apibrėžiančius susitarimus, Nemoku.lt darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir Nemoku.lt interneto svetainės lankytojus. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Nemoku.lt interneto tinklalapio lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.


Svetainė renka ir tvarko šiose Taisyklėse išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

- Jūsų sutikimas su Taisyklėse ir šioje Politikoje numatytomis sąlygomis;

- Mūsų teisėtas interesas;

- Teisinės prievolės, kylančios iš Svetainės veiklos;


Mes naudosime Jūsų asmens duomenis atsakydami į Jūsų užklausas, skundus, prašymus ir administruodami Jūsų atsiliepimus (toliau – Užklausa).


Statistikos, rinkos ir klientų elgesio tyrimų tikslu tvarkomi duomenys:

Duomenų kategorijos

Jūsų įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data;

Jūsų Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreipiatės, jo aplinkybės, data, vieta, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas.


Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų Užklausas vykdymas, o taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

Duomenų tvarkymo terminas

Iki 12 mėnesių


Jūsų duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.


Visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Anketinius duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai, pvz., pildydamas registracijos anketas, o svetainės duomenis – naudodamasis Svetaine.


Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, teikia mums su klientų Užklausų administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos (hosting) ir debesijos paslaugų teikėjai. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.


Jeigu Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, mes perduosime Jūsų Užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia mums kitokią su Jūsų Užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai bei Jūsų duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas ir taisykles.


Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.


Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. 


Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę: 


- teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius;

- Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys - teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;

- teisę bet kada atšaukti savo sutikimą Jūsų duomenų tvarkymui


Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui. 

Pažymime, kad Jūsų anketiniai duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu Jūs nutrauksite naudojimąsi Paslaugomis.


Esant tam tikroms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Tuomet, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums Paslaugų teikimo.


Norėdami pasinaudoti taisyklėse nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.


Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir/ar ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.


Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.


Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis negu specialiai nurodyta Politikoje Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.


Jei dėl Privatumo politikos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu  nemoku.tech[eta]gmail.com ar tiesiog pasinaudoti kontaktų forma.Privatumo politika paskutinį kartą keista 2021-06-21.

Naudojimosi sąlygos


 1. Bendroji dalis


  1. www.nemoku.lt tinklalapis yra duomenų bazė, kuria gali naudotis bet kuris registruotas ar neregistruotas vartotojas asmeniniais tikslais, sutinkamai su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – sąlygos ir /arba - taisyklės).


  2. Visos autorinės teisės (sui generis) į www.nemoku.lt duomenų bazę, svetainės dizainą ir turinio valdymo sistemą priklauso www.nemoku.lt teisėtam valdytojui (toliau – www.nemoku.lt ). Duomenų bazės naudotojai gali ja naudotis nustatytomis sąlygomis ir tvarka, nepažeisdami duomenų bazės gamintojo ir teisėto valdytojo teisių, autorių teisių ir gretutinių teisių subjektų teisių į kūrinius ir gretutinių teisių objektus, kurie sudaro duomenų bazės turinį.


  3. www.nemoku.lt -tai pagalbinė medžiaga/priemonė moksleiviams, studentams bei mokytojams mokymo procese.


  4. www.nemoku.lt tinklalapyje esantys prekių ir paslaugų ženklai, logotipai ir pan. priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų teisėtiems savininkams.


  5. Draudžiama bet kuriuo nenurodytu tinklalapyje ar šiose sąlygose būdu ir bet kokiais tikslais platinti ar perkelti į kitas laikmenas www.nemoku.lt tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę medžiagą be www.nemoku.lt rašytinio sutikimo.


  6. www.nemoku.lt teisėtas valdytojas savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo turi teisę bet kada keisti duomenų bazės turinį ir joje esančią medžiagą ir informaciją.


  7. Sąlygos/Taisyklės yra laikomos Sutartimi tarp www.nemoku.lt teisėto valdytojo ir tinklapio naudotojo. Kiekvienas www.nemoku.lt tinklapio naudotojas privalo susipažinti su šiomis sąlygomis. Asmuo, kiekvieną kartą naudodamas tinklapį, peržiūrėdamas darbus, atsiųsdamas savo darbus ar skelbdamas kitą informaciją www.nemoku.lt tinklapyje laikomas susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir su jomis sutinka.


 2. Sąlygų ir taisyklių galiojimas ir keitimas


  1. Sąlygos ir taisyklės yra viešai skelbiamos www.nemoku.lt tinklalapyje ir reglamentuoja www.nemoku.lt teisėto valdytojo ir www.nemoku.lt naudotojų (duomenų bazės naudotojų, asmenų, kurie pateikia savo medžiagą ir informaciją ir kt.) tarpusavio teises ir pareigas.


  2. Kiekvienas asmuo yra asmeniškai atsakingas už tai, kad naudodamasis www.nemoku.lt duomenų baze, būtų tinkamai susipažinęs su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis.


  3. šios sąlygos ir taisyklės pirmą kartą viešai paskelbtos ir įsigaliojo 2005 birželio 01 d.


  4. Sąlygų ir taisyklių pasikeitimai viešai skelbiami www.nemoku.lt tinklalapyje 30 dienų iki jų įsigaliojimo.


 3. Darbų ir informacijos patalpinimo sąlygos ir taisyklės


  1. Visa informacija, dokumentai esantys www.nemoku.lt tinklapyje yra skirti asmeniniam mokymuisi, mokymui.


  2. Duomenų bazėje talpinami darbai, kuriuos laisva valia atsiuntė jų autoriai ar teisėti autorinių ir (ar) gretutinių teisių savininkai.


  3. Duomenų bazėje talpinami skelbimai ir kitokio pobūdžio informacija, kurią atsiunčia ją pateikiantys asmenys. Visa skelbiama informacija yra asmeninio pobūdžio, ją pateikę asmenys pareiškia ir garantuoja, kad pateikiama informacija yra teisinga, jos turinys ir ją pateikusių asmenų veikla yra teisėta ir neprieštarauja galiojantiems įstatymams ir teisės aktams. www.nemoku.lt tinklalapio teisėti valdytojai neprisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos turinį, tikslumą, tikrumą, bei už informaciją pateikusių asmenų paslaugų kokybę, atlikimą ar neatlikimą, bei jų vykdomos veiklos teisėtumą. www.nemoku.lt pasilieka teisę pašalinti bet kokią pateiktą informaciją savo nuožiūra.


  4. Siųsdamas ar skelbdamas bet kokią medžiagą www.nemoku.lt tinklalapiui, ją siunčiantis asmuo pareiškia ir garantuoja, kad visos autorinės teisės ir gretutinės teisės į siunčiamą darbą priklauso jį siunčiančiam asmeniui ir kad nėra jokių teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų į siunčiamą medžiagą ar atskiras jos dalis, todėl www.nemoku.lt neatsako už galimus autorinių ir gretutinių teisių pažeidimus.


  5. Siųsdami ar skelbdami bet kokią medžiagą www.nemoku.lt tinklalapyje, ją siunčiantys asmenys neatlygintinai perduoda www.nemoku.lt teisėtam valdytojui visas turtines autoriaus teises į atsiųstą medžiagą ir informaciją nuo išsiuntimo momento ir neterminuotam laikotarpiui, galiojimo teritorija - internetinė erdvė bei Europos sąjunga ir sutinka, kad ši medžiaga be www.nemoku.lt rašytinio sutikimo negali būti skelbiama jokiame kitame tinklalapyje ar naudojama komerciniais tikslais. 


  6. www.nemoku.lt gali laisvai disponuoti pateikta medžiaga savo nuožiūra, pasirinkti jos panaudojimo būdus, perleisti teises į jos panaudojimą tretiesiems asmenims, atgaminti bet kokia forma ir būdu, išleisti, versti, perdirbti, viešai skelbti, platinti ją komerciniais tikslais, jeigu prieš patalpinant medžiagą raštiškai nebuvo susitarta kitaip.


  7. Prieš pateikdamas informaciją ir medžiagą, jos pateikėjas užpildo anketą, įveda savo duomenis ir išsiųsdamas ją www.nemoku.lt tinklalapyje nurodytu būdu patvirtina, kad susipažino su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis ir jas besąlygiškai priima.


  8. Skelbiant ar kitaip naudojant gautą medžiagą www.nemoku.lt neprivalo nurodyti jos autoriaus, jeigu prieš patalpinant medžiagą raštiškai nebuvo susitarta kitaip.


 4. Naudojimosi www.nemoku.lt tinklalapyje pateikta medžiaga ir informacija sąlygos ir taisyklės


  1. Kiekvienas www.nemoku.lt tinklalapio lankytojas, kuris atlygintinai ar neatlygintinai naudojasi tinklalapio duomenų baze (toliau – naudotojas), privalo būti susipažinęs su šiomis viešai skelbiamomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Nesusipažinimas su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis negali būti pagrindas naudotojo atsakomybei riboti.


  2. Naudotojas renkasi www.nemoku.lt tinklalapyje siūlomas paslaugas ir produktus išimtinai savo nuožiūra, www.nemoku.lt jokiais atvejais neatsako už naudotojo pasirinktos paslaugos ar produkto tinkamumą ar pritaikomumą konkrečiam tikslui. Naudotojas prisiima visą atsakomybę ir riziką už naudojimąsi tinklalapiu ir tinklalapyje siūlomomis paslaugomis ir produktais.


  3. Naudotojas www.nemoku.lt jam suteiktą medžiagą ir informaciją gali naudoti tik asmeniniais tikslais. Draudžiama šią medžiagą ir informaciją dauginti, atlygintinai ar neatlygintinai platinti bet kuriuo būdu.


  4. www.nemoku.lt tinklapyje už įkeltą dokumentą yra galimybė peržiūrėti 1 dokumentą nemokamai naudojant dovanų kodų sistemą (išskyrus kalbėjimo potemes).


  5. Vartotojai, norintis naudotis www.nemoku.lt teikiamomis paslaugomis ir susikurti savo paskyrą, patvirtina, kad ji yra vyresni kaip 14 metų. Vartotojai iki 14 metų patvirtina, kad ji yra gavę teisėto jų atstovo (globėjo, rūpintojo) sutikimą.


  6. Registruoti vartotojams, turintiems bei pildant savo sąskaitą yra suteikiama nuolaida dokumentų peržiūrai. 


  7. Paskyros ir jų kūrimas – Vartotojai, norintys naudotis www.nemoku.lt teikiamomis paslaugomis be paskyros, ar norintys susiskurti paskyrą, patvirtina, kad yra vyresni nei 14 metų. Vartotojai iki 14 metų, patvirtina, kad yra gavę šiam veiksmui teisėto jų atstovo (tėvo, įtėvio, globėjo ar rūpintojo) sutikimą.


  8. Dokumento peržiūra nesuteikia naudotojui jokių autoriaus turtinių ar neturtinių teisių į peržiūrimą medžiagą.


  9. Dokumentą peržiūrintis asmuo patvirtina, kad laikysis visų savo mokymo įstaigos taisyklių dėl akademinės etikos, naudos peržiūrėtą medžiagą kaip pavyzdį, informacijos ar idėjų šaltinį rašant savo darbus ir nepristatys kaip savo darbo švietimo įstaigoje. 


  10. Naudojant dokumento turinį, idėjas galima aprašyti tai savais žodžiais, interpretuoti, cituoti. Naudojant informaciją iš peržiūrėto dokumento, privaloma laikytis visų citavimo reikalavimų. 


  11. Peržiūrėtus dokumentus draudžiama bet kokiu būdu naudoti komerciniais tikslais.


  12. Naudotojas, pažeidęs šias sąlygas ir taisykles, trečiųjų asmenų teises, galiojančius įstatymus, yra asmeniškai atsakingas už tokius pažeidimus, jais padarytą žalą ir kitokias neigiamas pasekmes.


 5. Atsakomybės apribojimas


  1. www.nemoku.lt neatsako už joje talpinamos informacijos turinio teisingumą, joje esančios medžiagos tikrumą, kokybiškumą, taip pat už tai, kad medžiagą ar informaciją patalpinusio asmens pareiškimai ir garantijos dėl autorių teisių ir gretutinių teisių gali neatitikti tikrovės.


  2. Jeigu paaiškėja, kad į www.nemoku.lt esančio darbo autorių teises ar gretutines teises pretenduoja kiti asmenys, jų reikalavimu darbas yra išimamas iš www.nemoku.lt duomenų bazės ir www.nemoku.lt atsiriboja nuo bet kokio tolimesnio dalyvavimo ginčijamo klausimo sprendime. Dėl patirtos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo asmenys, kurių teisės buvo pažeistos, yra nukreipiami į medžiagą ar informaciją atsiuntusį asmenį, kuris tvirtino, kad yra teisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių savininkas. Informaciją (dokumentą įkeliantis asmuo patvirtina, kad sutinka, kad jo asmens duomenys gali būti perduoti asmeniui pareiškusiam, kad jis yra įkelto dokumento autorius.


  3. Duomenų bazės www.nemoku.lt naudotojai joje pateiktą medžiagą naudoja išimtinai savo nuožiūra, prisiimdami visą riziką, susijusią su jos naudojimu ar pritaikymu, patys atsako už žalą, padarytą jų sveikatai, turtui, kompiuterinei sistemai, trečiųjų asmenų teisėms, taip pat prisiima visas su tuo susijusias išlaidas.


  4. Skelbiant ar kitaip naudojant gautą informaciją (dokumentą) nemoku.lt neprivalo nurodyti jos autoriaus jeigu šalių raštu nebuvo sutarta kitaip.


  5. www.nemoku.lt pasilieka teisę nepriimti ar pašalinti medžiagą ar informaciją, kurios turinys ar išraiškos priemonės pažeidžia ar gali pažeisti LR galiojančius įstatymus ar yra nesusijęs su www.nemoku.lt tinklalapio tikslais ir turiniu.


 6. Privatumo politika


  1. www.nemoku.lt duomenų bazės naudotojai ir joje medžiagą ir informaciją talpinantys asmenys sutinka, kad sistema užregistruotų ir išsaugotų tokių asmenų IP adresą bei informaciją apie atliktus veiksmus.


  2. www.nemoku.lt duomenų bazės naudotojų ir joje medžiagą ir informaciją talpinančių asmenų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją, leidžiančią identifikuoti asmenį ir su juo susisiekti. šie duomenys yra saugomi nuo praradimo ir neleistino naudojimo. Informacija apie asmenį, dėl kurio pateiktos medžiagos ar informacijos www.nemoku.lt yra pareikštos pretenzijos, gali būti perduodama tokias pretenzijas pareiškusiems asmenims. Taip pat informacija apie asmenį gali būti atskleista įstatymų nustatytais atvejais tokią teisę turintiems asmenims. 


  3. www.nemoku.lt duomenų bazės naudotojas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. 


  4. www.nemoku.lt duomenų bazės naudotojas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją (Susisiekti kontaktų formoje pateiktais kontaktais).


  5. Už www.nemoku.lt suteikiamo slaptažodžio slaptumo išsaugojimą ir naudojimą yra atsakingi jį gavę asmenys.


  6. Visi www.nemoku.lt tinklalapio naudotojai bei teisėti valdytojai siekia, kad tinklalapyje nebūtų skelbiama informacija, kuri yra įžeidžiamo, grasinamo pobūdžio ar prieštarauja visuomenės geros moralės principams; kad tinklalapis nebūtų naudojamas nepageidaujamų elektroninio pašto laiškų (spam), kompiuterių virusų, kenkėjiškų programų arba kitokios, kenkiančios kompiuterinei įrangai informacijos siuntimui; susilaikyti nuo veiksmų, kuriais galima neigiamai paveikti kompiuterinius tinklus ar atskirus tinklo įrenginius; vengti intelektinės teisės pažeidimų, įskaitant ir nelegalios programinės įrangos saugojimą, naudojimą ar platinimą; nevykdyti kitos tinklo etiketu (http://albion.com/netiquette/) draudžiamos veiklos.


 7. Atsiskaitymo už paslaugas sąlygos


Jeigu suteikta paslauga yra mokama:


7.1.Elektroninė bankininkystė.


7.2.Debetinės ir kreditinės kortelės.


7.3.Kiti būdai – žiūrėti puslapį - Atsiskaitymai


Plačiau apie www.nemoku.lt privatumo politiką prašome žiūrėti - Privatumo politika skiltyje. Pirkimo sąlygos


Darbų naudojimas. Šios darbo naudojimo taisyklės yra laikomos Sutartimi tarp nemoku.lt tinklapio administracijos ir tinklapio naudotojo. Tęsdami naršymą ar inicijuodami pirkimą jūs automatiškai sutinkate bei pažymite, kad perskaitėte ir supratote šias sutarties sąlygas. Pagal nemoku.lt taisykles ir Lietuvos įstatymus svetimo rašto darbo pristatymas švietimo įstaigoje kaip savo yra draudžiamas. Šį darbą galite naudoti asmeniniam mokymuisi, kaip pavyzdį rašant savo darbą, informacijos ir idėjų šaltinį, rašto darbo idėjas aprašant savais žodžiais, interpretuojant. Naudojant darbą būtina nurodyti informacijos šaltinį (nemoku.lt darbo nuorodą) laikantis citavimo reikalavimų.

Visi dokumentai esantys nemoku.lt portale yra skirti naudoti kaip mokymosi priemonė. Dokumento peržiūra nesuteikia naudotojui jokių autoriaus ar turtinių teisių į peržiūrimą medžiagą.

Jeigu darbą peržiūrėjęs asmuo nepaiso darbo naudojimo taisyklių ir savavališkai pristato peržiūrėtą darbą (ar jo dalį) švietimo įstaigoje kaip savo, pagal šią Sutartį darbą peržiūrėjęs asmuo atsako ir prisiima pilną atsakomybę kuri tektų nemoku.lt dėl darbo perdavimo, o taip pat pilną atsakomybę už svetimo darbo (ar jo dalies) pateikimą kaip savo švietimo įstaigoje. Dėkojame už Jūsų sąžiningumą.

Sąlygos ir taisyklės paskutinį kartą keistos 2021-06-21.Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.