Konspektai

Literatūros srovės ir autoriai

10   (1 atsiliepimai)
Literatūros srovės ir autoriai 1 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 2 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 3 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 4 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 5 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 6 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 7 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 8 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 9 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 10 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 11 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 12 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 13 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 14 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 15 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 16 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 17 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 18 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 19 puslapis
Literatūros srovės ir autoriai 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Aprašymas

LITERATŪROS SROVĖS:
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
KLASICIZMAS
ŠVIETIMO EPOCHA
RACIONALUSIS LAIKOTARPIS
ŠVIETIMO EPOCHA
SENTIMENTALIZMAS
ROMANTIZMAS
REALIZMAS
IMPRESIONIZMAS
SIMBOLIZMAS
NEOROMANTIZMAS
EKSPRESIONIZMAS
FUTURIZMAS
SIURREALIZMAS
EGZISTENCIALIZMAS
AUTORIAI
Kristijonas Donelaitis
Maironis
Šatrijos Ragana
Vaižgantas
Jonas Biliūnas
Vincas Krėvė
Vincas Mykolaitis-Putinas
Salomėja Nėris
Henrikas Radauskas
Antanas Vaičiulaitis
Balys Sruoga
Antanas Škėma
Justinas Marcinkevičius
Juozas Aputis
Romualdas Granauskas
Vanda Juknaitė
Saulius Šaltenis
Bitė Vilimaitė
Sigitas Geda
Marcelijus Martinaitis
Nijolė Miliauskaitė
Judita Vaičiūnaitė
Tomas Venclova

Ištrauka:

Žymiausias graikų rašytojas Homeras. Tai išmintingas aklas dainius. Jis sukūrė du epus: Iliadą ir Odisėją, kurie parašyti Trojos karo motyvais. Graikų drama atsiradoVIa iš dievo Dioniso švenčių apeigų. Išvertus tragediją į lietuvių kalbą – reiškia “ožių daina“. Komedija kilo iš švenčių, eisenų, dainuškų. Aischilas vadinamas tragedijos tėvu. Jis parašė apie 90 tragedijų iš kurių išliko 7. Žymiausia – „Prikaltasis Prometėjas“. Sofoklis – žymiausias tragikas. Jis parašė 120, iš kurių išliko 7. Žymiausios – tai „Karalius Edipas“, „Antigonė“.
Romėnų literatūra. Ji jungė Graikijos ir Europos literatūras. Iš romėnų literatūros buvo perimti žanrai ir siužetai. Vergilijus – žymiausias romėnų rašytojas. Jis rašė lėtai, todėl paliko 3 kūrinius iš kurių svarbiausias „Eneida“. Antikinės literatūros motyvai lietuvių literatūroje ir poezijoje. Lietuvių poetai antikoje ieško grožio ir heroizmo. Pavasario gyvybingųjų galių pertekliui, žaliavimui ir žydėjimui apsakyti B. Brazdžionis randa jauno, tobulo ir gražaus dievo Apolono vaizdą. H. Radauskas taip pat pasiteikia antikos dievų įvaizdį. J. Degutytė antikos motyvais parašytus eilėraščius sudėjo į „Baltąjį ciklą“. Heroizmo tąsą pabrėžia V. Mykolaitis – Putinas poemoje „Prometėjas“. J. Marcinkevičiaus dramos „Heroica arba Prometėjo pasmerkimas“ veikėjai yra ne dievai, o žmonės.


Justinas Marcinkevičius
Biografija
Poetas, dramaturgas, prozininkas Justinas Marcinkevičius gimė 1930 m. Važatkiemyje (Prienų r.), valstiečių šeimoje. 1954 m. baigė Vilniaus universitete lituanistikos studijas. Dirbo redakcijose, Lietuvos rašytojų sąjungos valdyboje. Gyvena Vilniuje. Daugelio premijų laureatas. Į literatūrą atėjo šeštojo dešimtmečio viduryje. Tuomet buvo susijęs su oficialiai sovietinės valdžios palaikoma literatūra, bet septintojo dešimtmečio pabaigoje ėmė tolti nuo oficialiosios komunistinės ideologijos, tapo vienu iš aktyvių tautinės idėjos puoselėtojų ir gynėjų. Savo kūryba, viešais pasisakymais Just. Marcinkevičius Lietuvoje yra išsikovojęs aukštą moralinį autoritetą.
Svarbiausi kūriniai: poezijos rinkimai „Liepsnojantis krūmas" (1968), „Gyvenimo švelnus prisiglaudimas" (1978), poemos „Donelaitis" (1964), „Pažinimo medis" (1979), draminė trilogija „Mindaugas" (1968), „Mažvydas" (1977), „Katedra" (1971), esė knyga „Dienoraštis be datų" (1981).

Kūrybos bruožai
Drama
l. Draminėje trilogijoje „Mindaugas" (1968), „Mažvydas" (1977), „Katedra" (1971) kalbama apie visiems laikams aktualias problemas: koks yra pareigos ir asmenybės laisvės santykis, ar visada tikslas pateisina priemones. Šioje trilogijoje poetas norėjo parodyti, per kokį vargą ir skausmą atsirado pagrindinės lietuvių nacionalinio gyvenimo formos: valstybė, raštas, menas.
2. Poetinės dramos „Mindaugas" siužetą sudaro Lietuvos didžiojo kunigaikščio Mindaugo gyvenimo istorija: kova dėl valdžios, nelaiminga meilė, karūnavimas ir pagaliau mirtis nuo saviškių sąmokslininkų rankos. Tačiau istoriniai faktai leidžia dramaturgui šiuolaikinio žmogaus akimis pažvelgti į tautos istorijos ir žmogaus egzistencijos klausimus. Veikėjų mintys bei išgyvenimai bene svarbesni už siužeto įvykius. Tai parodo ir abiejų veikalo dalių pavadinimai: I d. - „Meilė ir smurtas", II d. - „Šlovė ir kančia". Dramoje atskleista Mindaugo tragedija - tai valdovo ir žmogaus tragedija. Mindaugas - valdovas, siekiantis bet kokia kaina suvienyti Lietuvą, bet kartu jis gyvas, klystantis, brangiai už viską sumokantis, savo asmeninį gyvenimą norintis turėti žmogus. Just. Marcinkevičius kelia klausimą: ar kilnus tikslas visada pateisina priemones? (Mindaugo kovos su politiniais priešininkais metodus dramoje taikliai nusako jo brolis Dausprungas: „Pakorė, nugalabijo, išvijo.").
3. Antroji trilogijos dalis - trijų dalių giesmė „Mažvydas" - nukelia skaitytoją į XVI amžių, kai atsirado raštija lietuvių kalba. Pagrindinis kūrinio personažas - pirmosios lietuviškos knygos autorius Martynas Mažvydas. Jo „Katekizmo" žodis turi būti švarus, teisingas, vienijantis, tarnaujantis laisvei. Mažvydą autorius pristato kaip gyvybinių tautos interesų reiškėją, didvyrį ir kankinį. Herojus kenčia dėl to, kad visa, kas, atrodo, galėtų būti laikoma nepajudinamomis vertybėmis - dideli siekimai ir žygdarbiai, staiga susvyruoja, nebetenka pagrindų, nes jis paliko pražūčiai savo mylimąją, nepajėgė išgelbėti sūnaus (beje, tai poeto sukurti, o ne biografiniai faktai). Taigi ir šioje dramoje pagrindine konflikto ašimi lieka žmogaus pareigos, aukojimosi aukštesniems idealams ir jo asmeninio gyvenimo susidūrimas.
4. Just. Marcinkevičiaus dramose, panašiai kaip ir poezijoje, kalbama apie žmogaus įsipareigojimą tėvynei, jos kultūrai, apie kalbos, rašto svarbą, būtinybę juos saugoti, o kartu apie žmogaus meilę, apie jo kaltes ir atgailos galimybę.

Ištrauka

Išorinis konfliktas. Konflikto pagrindas – skirtingos moralines nuostatos.
Mitologinis laikas. Amžinas judėjimas ratu, amžinas grįžimas ir kartojimasis.
Istorija kaip stebuklas, kaip dievų valios raiška.
Aplinka neturi reikšmės, žmogus yra visiškai priklausomas nuo dievu valios ir lemties.
Kiti estetikos principai
Glaudus ryšys su gyva tautosakine tradicija, kultūrinėmis apeigomis (graikų literatūra), su literatūros tradicija (romėnų literatūra). Visatos jėgų sužmoginimas - antropomorfizmas. Tematikos pagrindas - mitai. Gyvenimas vaizduojamas kaip maksimaliai gražus, kilnus ir gerai sutvarkytas pagal įsivaizduojamą grožio, tobulumo ir harmonijos idealą. Dėmesys kūniškam, žemiškam, materialiam grožiui. Kaliokagatijos postulatas. Žmogaus poelgiai turi tiek prasmės, kiek kartoja dievų įvestas nuostatas, anksčiau gyvenusių žmonių poelgius. Peržengęs saiką, žmogus yra griežtai baudžiamas. Visuomenės interesai vertinami labiau už asmeninius. Charakteriai taurus, natūralus, statiški, ryškinamas pastovus būdo bruožas. Priežasties ir pasekmes ryšys. Trijų vienumų (laiko, erdvės, veiksmo) taisyklė dramos kūriniuose. Deus ex machina.
Romėnai kartoja ir papildo pasaulio harmonijos ir troškimo žmoguje sukurti darną ir grožį idėją, saiko principus.
Stiliaus bruožai
Detalus komponavimas ir platesnių, ir pavienių vaizdų apgalvotas išdėstymas. Epinis objektyvumas ir daiktiškumas. Monumentalumas. Patetika ir harmoninga ramybė.
Žanrai
Susiformavo pagrindiniai epo, lyrikos, dramos žanrai. Grynieji žanrai
Atstovai
Homeras, Hesiodas, Aischilas, Sofoklis, Euripidas, Vergilijus, Ovidijus, Horacijus, Ezopas, Fedras.
Žymiausias graikų rašytojas Homeras. Tai išmintingas aklas dainius. Jis sukūrė du epus: Iliadą ir Odisėją, kurie parašyti Trojos karo motyvais. Graikų drama atsiradoVIa iš dievo Dioniso švenčių apeigų. Išvertus tragediją į lietuvių kalbą – reiškia “ožių daina“. Komedija kilo iš švenčių, eisenų, dainuškų. Aischilas vadinamas tragedijos tėvu. Jis parašė apie 90 tragedijų iš kurių išliko 7. Žymiausia – „Prikaltasis Prometėjas“. Sofoklis – žymiausias tragikas. Jis parašė 120, iš kurių išliko 7. Žymiausios – tai „Karalius Edipas“, „Antigonė“.
Romėnų literatūra. Ji jungė Graikijos ir Europos literatūras. Iš romėnų literatūros buvo perimti žanrai ir siužetai. Vergilijus – žymiausias romėnų rašytojas. Jis rašė lėtai, todėl paliko 3 kūrinius iš kurių svarbiausias „Eneida“. Antikinės literatūros motyvai lietuvių literatūroje ir poezijoje. Lietuvių poetai antikoje ieško grožio ir heroizmo....

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 16151 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

Turinys
 • LITERATŪROS SROVĖS 3
 • ANTIKA 3
 • VIDURAMŽIAI 4
 • RENESANSAS 5
 • BAROKAS 6
 • KLASICIZMAS 7
 • ŠVIETIMO EPOCHA 8
 • RACIONALUSIS LAIKOTARPIS 8
 • ŠVIETIMO EPOCHA 9
 • SENTIMENTALIZMAS 9
 • ROMANTIZMAS 10
 • REALIZMAS 11
 • IMPRESIONIZMAS 12
 • SIMBOLIZMAS 13
 • NEOROMANTIZMAS 14
 • EKSPRESIONIZMAS 15
 • FUTURIZMAS 16
 • SIURREALIZMAS 17
 • EGZISTENCIALIZMAS 18
 • AUTORIAI 19
 • Kristijonas Donelaitis 19
 • Maironis 20
 • Šatrijos Ragana 21
 • Vaižgantas 22
 • Jonas Biliūnas 23
 • Vincas Krėvė 24
 • Vincas Mykolaitis-Putinas 25
 • Salomėja Nėris 26
 • Henrikas Radauskas 27
 • Antanas Vaičiulaitis 28
 • Balys Sruoga 29
 • Antanas Škėma 30
 • Justinas Marcinkevičius 31
 • Juozas Aputis 32
 • Romualdas Granauskas 33
 • Vanda Juknaitė 34
 • Saulius Šaltenis 35
 • Bitė Vilimaitė 36
 • Sigitas Geda 37
 • Marcelijus Martinaitis 38
 • Nijolė Miliauskaitė 39
 • Judita Vaičiūnaitė 40
 • Tomas Venclova 41

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
43 psl., (16151 ž.)
Darbo duomenys
 • Lietuvių kalbos konspektas
 • 43 psl., (16151 ž.)
 • Word failas 476 KB
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt