Konspektai

Išsami Lietuvos teisės istorija

9.2   (2 atsiliepimai)
Išsami Lietuvos teisės istorija 1 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 2 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 3 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 4 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 5 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 6 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 7 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 8 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 9 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 10 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 11 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 12 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 13 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 14 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 15 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 16 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 17 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 18 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 19 puslapis
Išsami Lietuvos teisės istorija 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

Akmens a. organizacinis lietuvių visuomenės vienetas buvo giminė, kuriai vadovavo jos renkamas seniūnas. Giminystė buvo nustatoma pagal motinos liniją(matriarchatas).Giminės narius jungė kraujo ryšys, bendri gamybos įrankiai, bendras darbas ir surinktų materialinių gėrybių pasidalijimas.Kelios giminės suėjusios į vedybinius santykius sudarė gentį. Visus reikalus sprendė genties vyrų susirinkimas(krivulė).Ji rinko genties vadą, svarstė karo ir taikos bei kitus reikalus. Antro tūkst. pr. m. e. pradžioje atsirado gyvulininkystė ir pradinė žemdirbystė, amatai ir mainų prekyba. Bendruomenėje pradėjo didėti vyrų vaidmuo. Žalvario amžiaus pab. bei ankstyvajame geležies amžiuje įsigalėjo patriarchatas. Organizacinis visuomenės vienetas buvo patriarchalinė šeiminė bendruomenė, kuri susidarė iš keleto kartų šeimų. Joms priklausė gyvuliai, ganyklos, kažkoks dirbamos žemės plotas. Gintis nuo bendruomenių užpuolimo įrengiami piliakalniai ir sustiprintos gyvenvietės( I tūkst. pradžia).
Gimininė santvarka pradėjo irti I-IV a. Gimininės santvarkos irimui nemažai įtakos turėjo geležinių įrankių naudojimas. Atsirado lydiminė žemdirbystė, greta jos vystėsi amatai. Geresni geležiniai darbo įrankiai leido mažesniam kolektyvui įdirbti žemę ir pasigaminti pragyvenimo reikmenų.
IV-VIIIa. atsirado ariamoji žemdirbystė. Toliau vystėsi amatai. Ūkiniu vienetu tapo šeima. Gimininius ryšius pakeitė teritoriniai ryšiai, susidarė teritorinės bendruomenės, kurių viduje didėjo turtinė jos narių nelygybė.
IX-XIIa. Žemdirbystėje pradėtas naudoti arklas. Su geležiniu noragu įdirbami didesni žemės plotai, pakilo darbo našumas. Pereita prie pūdiminės žemdirbystės ir trilaukės žemės dirbimo sistemos. Susidarė ariamos žemės šeiminė nuosavybė, žemės sklypai tapo paveldimi. Šeimos gyvenimo pagrindu tapo gamybos priemonių nuosavybė, nes ūkininkauti galėjo tik šeimos, turėjusios gyvulių ir žemės ūkio įrankių. Nuosavybės santykiai sudarė neturtingųjų išnaudojimo ir ekonominio pavergimo sąlygas.
XIIIa. Susidarė sodybų kompleksai, apėmę pilį, priešpilį ir keletą sodžių. Iš pradžių kaimas buvo kilmingojo, vad. nobilio (vėliau bajoro), sodyba ir vadinosi jo vardu. Bajoro šeimyną sudarė paimti karo belaisviai bei pasiskolinę ir patekę jo priklausomybėn bendruomenės nariai. Dalis bajoro šeimynos narių dirbo jiems duotą žemės sklypą ir turėjo asmeninį ūkį.jie karu su savo šeima ir savo įrankiais dirbo bajoro žemę. Šeima buvo bajoro nuosavybė...

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 44280 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

Turinys
 • 1. Lietuvos valstybės susidarymas 2
 • 2. Nelietuviškų žemių prijungimas prie Lietuvos ir jų teisinė padėtis 3
 • 3. Feodalų (bajorų) sluoksniai ir jų teisinė padėtis 3
 • 4. Dvasininkų teisinė padėtis 4
 • 5. Valstiečių kategorijos ir jų padėtis 4
 • 6. Miestų kategorijos ir miestiečių teisinė padėtis 5
 • 7. Didžiojo kunigaikščio valdžia 5
 • 8. Ponų tarybos susidarymas ir jos funkcijos. 5
 • 9. LDK seimo susidarymas ir jo valdžia. 6
 • 10. LDK centrinės valdymo institucijos (dignitoriai) 7
 • 11. LDK vietinio valdymo institutai. 7
 • 12 Pavietų seimelių atsiradimas ir jų paskirtis 8
 • 13. LDK teismas iki 16 a. vid. reformos 8
 • 14. 16a. vid. LDK teismų sistemos reforma 9
 • 15. Lietuvos Vyriausisojo tribunolo įsteigimas ir jo kompetencija 10
 • 16. LDK teisės šaltiniai 11
 • 17. Kazimiero teisynas. 11
 • 18. Žemės privilegijų leidimo priežastys, jų reikšmė bajorams 12
 • 19. Sričių privilegijų leidimo priežastys. 13
 • 21. Šeimos teisės bruožai pagal statutus. 15
 • 22. Nusikaltimai ir bausmės pagal Lietuvos Statutus. 15
 • 23. Civilinis procesas pagal statutus. 16
 • 24. Baudžiamasis procesas pagal statutus. 17
 • 25. Magdeburgo civilinės ir šeimos teisės bruožai 17
 • Prievolinė teisė 18
 • 26. Magdeburgo baudžiamosios teisės bruožai 19
 • 27. Teismo procesas pagal Magdeburgo teisę 19
 • 28. Liublino unijos priežastys ir akto teisinis įvertinimas 20
 • 29. Bendros Lenkijos – Lietuvos valstybinės institucijosKaralius. 21
 • 30. Lietuvos atskiros valstybinės įstaigos 22
 • 31. 1775m. Kardinalinės teisės. Nuolatinė taryba 23
 • 32. 1791m. gegužės 3d. Konstitucija 25
 • 33. Lietuvos valdymas Rusijos imperijos sudėtyje 26
 • 34. Užnemunės valdymas Prūsijos sudėtyje 28
 • 35. Kaizerinės Vokietijos okupacinis režimas Lietuvoje 29
 • 36. Lietuvos Tarybos sudarymas ir jos veikla 1917 - 1920 m. 30
 • 37.1918 m. ir 1919 m. Laikinosios Konstitucijos 31
 • 38. Tarybų valdžios paskelbimas 1919 m., jos struktūra ir žlugimas 31
 • 39. Lietuvos valstybės aparato kūrimas 1918-1920m. 33
 • 40. Steigiamojo Seimo rinkimai 33
 • 41. 1920m. gegužės 15 d. deklaracijos įvertinimas 34
 • 42. Steigiamojo Seimo1920m. Laikinoji K 34
 • 43. Lietuvos visuomeninė santvarka pagal 1922m. K 35
 • 44. Lietuvos valstybinė santvarka pagal 1922m. Konstituciją. 35
 • 45. 1922m. žemės reforma ir valstiečių teisinė padėtis. 36
 • 46. Lietuvos Prezidento rinkimų tvarka. 36
 • 47. Seimo rinkimų tvarka 1922 1926m. 37
 • 48. Savivaldybių rinkimų tvarka 1919-1940m. 37
 • 49. Lietuvos politinės partijos 38
 • 50. Žemės ūkio, darbo, pramonės, prekybos ir amatų rūmai 39
 • 51. Bažnyčios teisinė padėtis 39
 • 52. 1926m. valstybinis perversmas ir 53. 1928m. Konstitucija 40
 • 54. Autoritarinio valstybinio režimo apibūdinimas 41
 • 55. Nepaprastieji įstatymai ir jų leidimo priežąstys 42
 • 56. Spaudos, susirinkimų, draudimų ir pramogų įstatymas 43
 • 57. 1931m. savivaldybių įstatymas. 43
 • 58. 1933m. teismų santvarkos įstatymas. 44
 • 59. 1936m. Seimo rinkimai ir jo veikla 45
 • 60. 1938m. konstitucija (K) 45
 • 61. Klaipėdos krašto autonomija. 46
 • 62. Teisinis rėžimas Vilniaus krašte Lenkijos sudėtyje. 47
 • 63. Civilinės teisės bruožai1918-1940 47
 • 64. Šeimos teisės bruožai. 48
 • 65. Darbo įstatymų apibūdinimas. 49
 • 66. Baudžiamosios teisės bruožai 1918-1940 49
 • 67. Teismo proceso bruožai. 49
 • 68. Lietuvos okupacija ir tarybų valdžios įvedimas 1940 m.69. Vyraiusybės sudarymas ir programa 50
 • 70. Liaudies seimo rinkimai ir jo deklaracijų teisinis įvertinimas 51
 • 71. Tarybiniai valdžios ir valdymo institutai 1940 m. 52
 • 72. Teismų sistema 1940 m. 52
 • 74. Tarybinės teisės kūrimas. 52
 • 75. Hitlerinės Vokietijos okupacinis rėžimas. 53
 • 76. Lietuviškos įstaigos ir jų veiklos įvertinimas. 53
 • 77. Tarybinių įstaigų atkūrimas 1944 - 1945 metais. 53
 • 78. Tarybinė žemės reforma. 54
 • 79. Kolūkių organizavimo teisinės ir prievartinės priemonės. 54
 • 80. Lietuvos gyventojų teisės ir pareigos. 55
 • 81. 1951m. Konstitucijos pataisos 56
 • 82. Tarybinių valdžios ir valdymo įstaigų veiklos įvertinimas. 57
 • 83. Teismo ir prokuratūros veiklos įvertinimas. 58
 • 84. Visuomeninės organizacijos ir jų paskirtis. 59
 • 85. Tarybinių įstaigų teisių plėtimas 1955-1965m. 59
 • 86. Pramonės ir statybos valdymo reforma 1957 m. 61
 • 87. Teismų sistemos pertvarka. Prokuratūros teisių plėtimas. 62
 • 88. 1965 m. ūkio valdymo reforma. 62
 • 89. 1978 m. Konstitucija 63
 • 90. Valstybinių įstaigų reorganizavimas ir jų savarankiškumo plėtimas 1988-1990 63
 • 91. Nuosavybės ir sutarčių teisė pagal 1964 m. CK 64
 • 92. Šeimos santykiai pagal 1970 m. Santuokos ir Šeimos kodeksą. 64
 • 93. Darbo santykių reguliavimas pagal 1973 m. Darbo kodeksą 64
 • 94. Baudžiamoji teisė pagal 1961 m. BK 65
 • 95. Baudžiamasis procesas pagal 1961 m. BPK 66
 • 96. Civilinis procesas pagal 1964 m. CPK 67

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
86 psl., (44280 ž.)
Darbo duomenys
 • Teisės konspektas
 • 86 psl., (44280 ž.)
 • Word failas 834 KB
 • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Lietuvos teisės integracija į Europos Sąjungos (ES) teisę

Lietuvos teisės integracija į Europos Sąjungos (ES) teisę Teisė
Peržiūrėti darbą

Lietuvos valstybės ir teisės istorija (4)

Lietuvos valstybės ir teisės istorija (4) Teisė
Peržiūrėti darbą

Lietuvos teisės istorija iki 1940 metų

Lietuvos teisės istorija iki 1940 metų Teisė
Peržiūrėti darbą

Lietuvos valstybės ir teisės istorija (6)

Lietuvos valstybės ir teisės istorija (6) Teisė
Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.