Namų darbai

Finansinių sprendimų pagrindų užduotys

9.6   (2 atsiliepimai)
Finansinių sprendimų pagrindų užduotys 1 puslapis
Finansinių sprendimų pagrindų užduotys 2 puslapis
Finansinių sprendimų pagrindų užduotys 3 puslapis
Finansinių sprendimų pagrindų užduotys 4 puslapis
Finansinių sprendimų pagrindų užduotys 5 puslapis
Finansinių sprendimų pagrindų užduotys 6 puslapis
Finansinių sprendimų pagrindų užduotys 7 puslapis
Finansinių sprendimų pagrindų užduotys 8 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

 4 variantas Užduotis 1. Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y. 2. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais. 3. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 122 500 Lt, palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius, n = 8 metai, įmokų mokėjimų skaičius per metus p = 1. UŽDUOTIS Nr. 1 Užduotis: Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y. Duota: N = 8 metai D = 122500 Lt g = 0.04 q=0.9 Sprendimas: Skaičiuoju pirmą periodinę įmoką: Procentinė įmoka: Skolos padengimo įmoka: Skolos likutis antrųjų metų pradžiai: Antroji periodinė įmoka: Padengimo fondo formavimo planas Metai Skolos likutis metų pradžiai Procentinė įmoka Periodinė įmoka Padengtos skolos suma 1 122500 4900 25018,23 20118,23 2 102381,77 4095,2708 22516,407 18421,136 3 83960,634 3358,4254 20264,766 16906,341 4 67054,293 2682,1717 18238,29 15556,118 5 51498,175 2059,927 16414,461 14354,534 6 37143,641 1485,7456 14773,015 13287,269 7 23856,372 954,25489 13295,713 12341,458 8 11514,914 460,59656 11975,511 11514,914 Iš viso:       122500 UŽDUOTIS Nr. 2 Užduotis: Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais. Duota: D= 122500 Lt n = 8 metai i = 4% = 0.04 Sn,i =1.048-1/0.04=9.2142 Sprendimas: Kasmetinė įmokėjimo suma bus: Palūkanų mokėjimas: D*i = 4900 Lt Skolos aptarnavimo išlaidos: Palūkanų mokėjimas+Įnašai į dengimo fondą = 18194,7 Lt Sukaupta metų pabaigai: Sukaupta metų pabaigai (buvęs prieš tai)*(1+i) + įnašai į dengimo fondą Padengimo fondo formavimas Metai Palūkanų mokėjimas Įnašai į dengimo fondą Skolos aptarnavimo išlaidos Sukaupta metų pabaigai 1 4900 13294,7 18194,7 13294,7 2 4900 13294,7 18194,7 27121,188 3 4900 13294,7 18194,7 41500,7355 4 4900 13294,7 18194,7 56455,4649 5 4900 13294,7 18194,7 72008,3835 6 4900 13294,7 18194,7 88183,4189 7 4900 13294,7 18194,7 105005,456 8 4900 13294,7 18194,7 122500,374 UŽDUOTIS Nr. 3 Obligacijų portfelių sudarymas Užduotis: Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Sudarome du 122500 vertės obligacijų portfelius. Šie portfeliai sudaromi iš obligacijų su skirtingais parametrais. OBLIGACIJŲ PORTFELIŲ PELNINGUMAS I OBLIGACIJŲ PORTFELIS I-ojo obligacijų portfelio parametrai Obligacija Kiekis Qj Kaina Pj Nominalas Nj Terminas nj Kuponinės pajamos gj Išmokėjimų skaičius per metus pj A 650 50 55 4 4% 2 B 1000 45 50 5 8% 1 C 2000 45 45 8 - - Portfelio kaina: Q(A)*P(A)+Q(B)*P(B)+Q(C)*P(C)= 650*50 + 1000*45 + 1000*45 = 122500 Nustatau mokėjimo dydį kiekvieno laikotarpio pabaigoje: R0,5=650*55*(0.04/2) = 715 R1= 650*55*(0.04/2) +1000*45*0,08 =4715 R1.5=650*55*(0.04/2) = 715 R2= 650*55*(0.04/2) +1000*45*0,08 =4715 R2.5=650*55*(0.04/2) = 715 R3= 650*55*(0.04/2) +1000*45*0,08 =4715 R3.5=650*55*(0.04/2) = 715 R4=650*55*(0.04/2) +1000*50*0,08 +1000*45 = 49715 R5=1000*50*0.08+1000*45 = 49000 R8=1000*45 = 45000 Randu einamą pelningumą obligacijoms A ir B pagal formulę: im=Nj*gj/Pj, kur g-kuponų pelningumo norma; N-obligacijos nominalioji kaina; P-rinkos kaina. im(A)=(55*4)/50= 4,4% imax= 8,9% im(B)=(50*8)/45=8,9% imin= 4,4% Apskaičiuoju diskontinius daugiklius vt4.4 ir vt9 pagal formulę: vt=1/(1+i)t , kur i-kupono norma. V4.40.5 =1/(1+0.044)0,5 = 0,9787 V90.5=1/(1+0.089)0,5= 0,958266 V4.41=1/(1+0.044)1 = 0,957854 V91=1/(1+0.089)1= 0,918274 V4.41.5 =1/(1+0.044)1,5 = 0,937452 V91.5=1/(1+0.089)1,5= 0,87995 V4.42=1/(1+0.044)2 = 0,917485 V92=1/(1+0.089)2= 0,843226 V4.42.5 =1/(1+0.044)2,5 = 0,897942967 V92.5=1/(1+0.089)2,5= 0,808035238 V4.43 =1/(1+0.044)3 = 0,878817 V93=1/(1+0.089)3= 0,774313 V4.43.5 =1/(1+0.044)3,5 = 860098628 V93.5=1/(1+0.089)3,5= 0,741997464 V4.44=1/(1+0.044)4 = 0,841779 V94=1/(1+0.089)4= 0,711031 V4.45=1/(1+0.044)5= 0,806301572 V95=1/(1+0.089)5= 0,652920946 V4.48=1/(1+0.044)8 = 0,708591618 V98=1/(1+0.089)8= 0,505564955 Randu mokėjimo srauto narių diskontuotus dydžius pagal formulę: Rtvt. Visi skaičiavimų rezultatai pateikti lentelėje:   Srauto nario dydis Rt V4.4t V8.9t Rt v4.4t Rt v8.9t 1 2 3 4 5 6 0.5 715 0,9787 0,9583 699,7705 685,1845 1.0 4715 0,9579 0,9183 4516,4985 4329,7845 1.5 715 0,9374 0,8799 670,241 629,1285 2.0 4715 0,9175 0,8432 4326,0125 3975,688 2.5 715 0,8979 0,808 641,9985 577,72 3.0 4715 0,8788 0,7743 4143,542 3650,8245 3.5 715 0,8601 0,7419 614,9715 530,4585 4.0 49715 0,8418 0,711 41850,087 35347,365 5.0 49000 0,8063 0,6529 39508,7 31992,1 8.0 45000 0,7086 0,5056 31887 22752 Iš viso       128858,822 104470,254 Apskaičiuoju I-ojo portfelio pelningumą pagal interpoliacinę formulę: i=i′+(( P′k-Pk )( i″-i′ ))/( P′k-P″k) i′=4.4; i″=9; P′k=∑Rtv4.4=128858,822; P″k=∑Rtv8.9t=104470,254; Pk=122500 I-ojo portfelio pelningumas: i = 4.4+(( 128858,822– 122500)(8.9 – 4.4))/( 128858,822– 104470,254) = 5,57% II OBLIGACIJŲ PORTFELIS II-ojo obligacijų portfelio parametrai Obligacija Kiekis Qj Kaina Pj Nominalas Nj Terminas nj Kuponinės pajamos gj Išmokėjimų skaičius per metus pj D 650 50 55 2 - - E 1000 60 70 3 3% 1 F 1500 20 40 4 4% 2 Portfelio kaina: Q(D)*P(D)+Q(E)*P(E)+Q(F)*P(F)=650*50+1000*60+1500*20 = 122500 Lt. Nustatome mokėjimo dydį kiekvieno laikotarpio pabaigoje: R0,5=1500*40*(0.04/2)=1200 R1=1500*40*(0.04/2)+1000*70*0.03=3300 R1.5=1500*40*(0.04/2)=1200 R2=1500*40*(0.04/2)+1000*70*0.03+1500*40=63300 R3=1000*70*0.03+1000*70=72100 R4=650*55=35750 Randu einamą pelningumą obligacijoms E ir F pagal formulę: im=Nj*gj/Pj im(B)=(70*3)/60=3.5% imin= 3.5% im(C)=(40*4)/20=8% imax= 8% Apskaičiuoju diskontinius daugiklius vt3,5 ir vt8 pagal formulę: vt=1/(1+i)t , kur i-kupono norma. V3.50,5= 1/(1+0.035)0,5= 0.9830 V80,5 =1/(1+0.08)0,5 = 0.9623 V3.51= 1/(1+0.035)1= 0.9662 V81=1/(1+0.08)1 = 0.9259 V3.51,5= 1/(1+0.035)1,5= 0.9497 V81,5 =1/(1+0.08)1,5 = 0.8910 V3.52= 1/(1+0.035)2= 0.9335 V82=1/(1+0.08)2 = 0.8573 V3.53= 1/(1+0.035)3= 0.9019 V83 =1/(1+0.08)3 = 0.7938 V3.54= 1/(1+0.035)4= 0.8714 V84=1/(1+0.08)4 = 0.7350 Randu mokėjimo srauto narių diskontuotus dydžius pagal formulę: Rtvt. Visi skaičiavimų rezultatai pateikti lentelėje: Laikotarpis t Srauto nario dydis Rt V3.5t V8t Rtv3.5t Rtv8t 0,5 1200 0.983 0.9623 1179,6 1.155 1 3300 0.9662 0.9259 3.188 3.055 1,5 1200 0.9497 0.891 1.140 1069,2 2 63300 0.9335 0.7938 59.091 50.248 3 72100 0.9019 0.8573 65.027 61811.33 4 35750 0.8714 0.735 31152,55 26276,25 Iš viso: 176850   160777.79 81803,22   Apskaičiuoju II-ojo portfelio pelningumą pagal interpoliacinę formulę: i=i′+(( P′k-Pk )( i″-i′ ))/( P′k-P″k) i′=3.5; i″=8 P′k=160777,79; P″k=81803,22; Pk=122500 II-ojo portfelio pelningumas: i= 3.5 + ((160777,79– 122500) (8 – 3.5)) / (160777,79– 81803,22) = 5.68% IŠVADA: Radome, kad pirmojo portfelio pelningumas yra 5,57%, o antrojo 5.68% Taigi, II obligacijų portfelio pelningumas yra didesnis už I obligacijų portfelio pelningumą (I1

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 935 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
8 psl., (935 ž.)
Darbo duomenys
  • Finansų namų darbas
  • 8 psl., (935 ž.)
  • Word failas 176 KB
  • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį namų darbą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Finansinių sprendimų pagrindų užduotys su sprendimais

Finansinių sprendimų pagrindų užduotys su sprendimais Finansai Peržiūrėti darbą

Uždaviniai finansinių sprendimų pagrindų paskaitai

Uždaviniai finansinių sprendimų pagrindų paskaitai Finansai Peržiūrėti darbą

Finansinių sprendimų pagrindai - užduotys

Finansinių sprendimų pagrindai - užduotys Finansai Peržiūrėti darbą

Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas 7 variantas

Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas 7 variantas Finansai Peržiūrėti darbą

Finansinių sprendimų pagrindų namų darbai su sprendimais

Finansinių sprendimų pagrindų namų darbai su sprendimais Finansai Peržiūrėti darbą

Finansinių sprendimų pagrindų namų darbai

Finansinių sprendimų pagrindų namų darbai Finansai Peržiūrėti darbą

Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas (išspręstas)

Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas (išspręstas) Finansai Peržiūrėti darbą

Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas

Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas Finansai Peržiūrėti darbą

Finansinių sprendimų pagrindų uždaviniai

Finansinių sprendimų pagrindų uždaviniai Finansai Peržiūrėti darbą

Finansinių sprendimų pagrindų savarankiškas darbas

Finansinių sprendimų pagrindų savarankiškas darbas Finansai Peržiūrėti darbą

Finansinių sprendimų pagrindų uždavinių sprendimas

Finansinių sprendimų pagrindų uždavinių sprendimas Finansai Peržiūrėti darbą

Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas 14 variantas

Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas 14 variantas Finansai Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt