Referatai

Europass dokumentai

9.6   (3 atsiliepimai)
Europass dokumentai 1 puslapis
Europass dokumentai 2 puslapis
Europass dokumentai 3 puslapis
Europass dokumentai 4 puslapis
Europass dokumentai 5 puslapis
Europass dokumentai 6 puslapis
Europass dokumentai 7 puslapis
Europass dokumentai 8 puslapis
Europass dokumentai 9 puslapis
Europass dokumentai 10 puslapis
Europass dokumentai 11 puslapis
Europass dokumentai 12 puslapis
Europass dokumentai 13 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

Kas yra Europaso dokumentai Išsiplėtus Europos Sąjungos erdvei buvo būtina sudaryti tokias sąlygas, kurios įvairių šalių darbdaviams ir dirbantiesiems padėtų geriau suprasti vieniems kitų poreikius ir galimybes. Dėl šios priežasties nuo 2005 m. sausio 1 d. pagal Europos Sąjungos Tarybos priimtą sprendimą oficialiai visi Europos Sąjungoje galiojantys su asmens kvalifikacija ir kompetenciomis susiję dokumentai sujungti į visumą - Europaso aplanką. Tam tikslui įgyvendinti 2002 metais Europos Sąjungoje buvo pradėta kurti kvalifikacijų pripažinimo sistema. Numatyta, kad visose 25 ES šalyse Europaso dokumentai bus rengiami pagal suderintus (vienodus) reikalavimus. Už šiuos dokumentus bus atsakingi Europos šalių Nacionaliniai Europaso Centrai (Lietuvoje - Europos Sąjungos Leonardo Da Vinčio programos koordinavimo paramos fondas). Informacija apie Europasą prieinama visiems interneto naudotojams adresu . Pastaraisiais metais darbo jėgos judėjimas darosi vis intensyvesnis, dėl to sistema bus naudinga ne tik naujoms šalims, bet ir senųjų šalių piliečiams, planuojantiems atvykti dirbti į naująsias ES šalis. Tai susiję ir su mokymo įstaigų išduotų diplomų ir šalyje įgytų kvalifikacijų pripažinimu. Manoma, kad ši tvarka leis gyventi taupiau, nerengti specialistų, kurių poreikis nėra didelis, o juos pasikviesti dirbti iš užsienio. Kvalifikacijų pripažinimo sistema apima profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir akademinio išsilavinimo lygio vertinimą, leidžiantį nustatyti, ar asmuo gali tęsti pasirinktos krypties ir lygio studijas. Pagrindinis Europaso dokumentų aplanko sukūrimo tikslas - užtikrinti skaidrų įdarbinimo kitoje šalyje procesą. Šie dokumentai palengvins žmonių judėjimą ir kvaifikacijų pripažinimą Europoje, suteiks daugiau aiškumo žmonių turimoms kompetencijoms. Lietuvoje jau yra kreditų perkėlimo sistema, įgalinanti tęsti studijas kitose ES šalyse bei pripažinti svetur įgytus diplomus. Tokią pačią lygių sistemą reikės sukurti ir profesinėms kvalifikacijoms, kurios šiuo metu atskirose ES šalyse yra skirtingos. Manoma, kad su tokiu aplanku bet kurios šalies, specialybės ir kvalifikacijos asmuo galės lengviau įsidarbinti pagal savo profesiją užsienyje. Europaso aplanką sudaro: • Europaso CV (gyvenimo aprašymas) • Mobilumo Europasas • Europaso diplomo priedėlis • Europaso pažymėjimo priedėlis • Europaso kalbų aplankas Europaso CV (lot. curriculum vitae) - gyvenimo aprašymas - asmeninis dokumentas. Jo forma vienoda visoje Europoje. Europaso CV sudaro galimybę piliečiams aiškiu ir suprantamu būdu pateikti informaciją apie visas jų kvalifikacijas ir gebėjimus. Mobilumo Europasas - tai irgi asmeninis dokumentas, kuriame infomuojama apie jo turėtojo tarptautinę patirtį, kitaip tariant apie asmens dalyvavimą įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. Šį dokumentą gali gauti vykstantys į kitą Europos šalį darbinei stažuotei ar mokymosi tikslais, jei: • atlieka darbo praktiką užsienio įmonėje; • dalyvauja stažuočių ar mainų programoje; • atlieka profesinę stažuotę. Mobilumo Europasą užpildo mobilumo projekte dalyvaujančios siunčiančioji ir priimančioji organizacija sutarta kalba. Dokumento paskirtis - padėti jo turėtojui geriau perteikti informaciją apie kitoje šalyje įgytą patirtį, žinias ir gebėjimus. Europaso diplomo priedėlis - tai oficialus dokumentas, kuris bus pridedamas prie aukštojo mokslo diplomo siekiant pagerinti tarptautinio akademinio ir profesinio kvalifikacijų pripažinimo skaidrumą. Diplomo priedas nepakeičia originalių kvalifikacijos dokumentų ir negarantuoja automatiško įgytos kvalifikacijos pripažinimo. Jis tik suteikia papildomos informacijos apie kvalifikaciją. Sukūrimo tikslas - užtikrinti, kad visoje Europoje vienoda forma ir apimtimi būtų teikiama informacija apie studijų, kurias asmuo baigė, tipą, lygmenį ir turinį. Šiuo metu Europaso diplomo priedėlis pradėtas plačiai naudoti Europoje. Tarp Lietuvos kolegijų pirmoji diplomo priedėlį parengė Vilniaus kolegija. Sparti ekonominė, politinė ir techninė raida lemia naujų kvalifikacijų atsiradimą pasaulyje, nuolat kinta aukštojo mokslo sistemos bei švietimo struktūros. Asmenų, siekiančių mokytis ar dirbti užsienyje, taip pat gauti tinkamą jų kvalifikacijos pripažinimą, skaičius didėja, todėl nepakankamas kvalifikacijų įvertinimas tampa globalia problema. Europaso diplomo priedėlyje pateikta informacija palengvins diplomų pripažinimo procesą visoje Europoje. Šiame dokumente numatyta pateikti tikslią ir išsamią informaciją apie baigtus akademinius kursus ir įgytas žinias, o tai lems objektyvų ir sąžiningą akademinių pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo sprendimą. Be to, atsiras daugiau galimybių mokytis ir ypač dirbti užsienyje, nes darbdaviai Europoje itin domisi diplomo prieduose pateikiama informacija. Diplomo priedą sudaro aštuonios dalys: 1) informacija apie kvalifikacijos turėtoją; 2) informacija apie įgytą kvalifikaciją, jo lygmenį; 3) informacija apie įgytas žinias; 4) informacija apie gebėjimus ir įgūdžius; 5) informacija apie kvalifikacijos suteikiamas įsidarbinimo galimybes; 6) papildoma informacija; 7) diplomo priedėlio patvirtinimas; 8) nacionalinės aukštojo mokslo sistemos aprašymas. Aukštoji mokykla, pildanti diplomo priedą, privalo pateikti duomenis kiekvienoje iš šių dalių, o jeigu vis dėlto nepateikia - nurodyti pateisinamas priežastis. Dėl Europaso diplomo priedų studentai turi kreiptis į aukštąją mokyklą, kurioje įgijo išsilavinimą. Europaso diplomo priedai (kaip neatskiriama diplomo dalis) bus išduodami nuo 2005 m. sausio 1 d. studentams pageidaujant, o nuo 2006 m. sausio 1 d.- asmenims, baigusiems sudijas 2006 ir vėlesniais metais, vietoje tradicinio diplomo priedo. Europaso pažymėjimo priedas - tai prie profesinio mokymo pažymėjimo pridedamas dokumentas, siekiant, kad asmenims - ypač kitoje šalyje - būtų lengviau suprasti, ką reiškia diplomas jo turėtojo įgytų gebėjimų atžvilgiu. Kadangi diplomai ar įgytos kvalifikacijos savaime neteikia pakankamai informacijos, reikalingos greitam ir kokybiškam pripažinimui, yra sunku nustatyti kvalifikacijos lygmenį ir funkcionalumą neturint jų detalaus aprašymo. Dokumentas padeda tinkamai įvertinti originalų pažymėjimą, kad būtų lengviau gauti reikiamų institucijų pripažinimą. Europaso pažymėjimo priede pateikiama informacija apie: • įgytus įgūdžius ir gebėjimus; • prieinamų profesijų sritį; • išduodančias ir akredituojančias įstaigas; • pažymėjimo lygmenį; • įvairius pažymėjimo gavimo būdus; • priėmimo reikalavimus ir sekančio išsilavinimo lygio prieinamumo galimybes. Tai ne individualus, o standartinis visiems asmenims, įgijusiems tos srities profesiją, dokumentas, išduodamas mokymo įstaigos, kurioje įgytas profesinis išsilavinimas. Europaso kalbų portfelis - tai dokumentas, kuriame standartizuota visoje Europoje forma deklaruojamos asmens užsienio kalbos žinios. Šis dokumentas padeda besimokantiems fiksuoti užsienio kalbų mokėjimo žinias bei suteikia galimybę tarptautiniu mastu informuoti kitus apie savo kalbos mokėjimą. Įvertinamas tiek formalus, tiek neformalus kalbų mokymasis. Yra parengtas diagnostinis testas, kuris suteikia informacijos apie asmens kalbos mokėjimo lygį, tačiau pagal jo rezultatus nesuteikiamas oficialus pripažinimas ir neišduodamas joks dokumentas. Kaip jau buvo minėta anksčiau, gyvenimo aprašymas - Europaso CV - pagrindinis Europaso dokumentas, nuo šiol jis turėtų būti rengiamas pagal bendrą europinę curriculum vitae (CV) formą. Tai yra individualiems piliečiams skirtas susisteminto, chronologiško ir lankstaus jų kvalifikacijų ir gebėjimų pateikimo modelis, kurį sudaro pačių piliečių pareiškimai apie save. Lietuvoje nebuvo unifikuotos gyvenimo aprašymo formos, todėl dokumentas buvo rašomas laisva forma pagal daugybę skirtingų pavyzdžių. Tai sukeldavo tam tikrų keblumų, subjekyvių darbdavių vertinimų, nes vienais atvejais paaiškėdavo, kad informacijos pateikta per daug, o kitais galbūt per mažai. Manome, kad Europaso CV padės išspręsti visas su tuo susijusias problemas. Rašant šį dokumentą lietuvių kalba pavadinimas turėtų būti lietuviškas - GYVENIMO APRAŠYMAS. Europaso CV sudaro šios dalys: • asmeninė informacija; • informacija apie darbo patirtį ir išsilavinimą bei mokslą ir kalbų mokėjimą; • žinios apie asmens gebėjimus (organizacinius, techninius, meninius) ir bendravimo įgūdžius; • papildoma informacija (priedai). Gyvenimo aprašymo rengimą palengvina internete pateikiamas išsamus šablonas. Jame savo nuožiūra galima rinktis, kurias eilutes pildyti ar panaikinti. Pavyzdžiui, asmuo, neturintis specialių techninių įgūdžių, šablone gali panaikinti nereikalingas eilutes, kad kompiuterio ekrane ar spausdintoje versijoje nebūtų tuščių erdvių. Toliau pateikiama Europass gyvenimo aprašymo pildymo instrukcijos santrauka ( pagal

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 2960 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Šaltiniai
✅ Šaltiniai yra
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
13 psl., (2960 ž.)
Darbo duomenys
  • Raštvedybos referatas
  • 13 psl., (2960 ž.)
  • Word failas 152 KB
  • Lygis: Universitetinis
  • ✅ Yra šaltiniai
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį referatą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt