Laboratoriniai darbai

Žmonių sauga ir triukšmas

9.6   (2 atsiliepimai)
Žmonių sauga ir triukšmas 1 puslapis
Žmonių sauga ir triukšmas 2 puslapis
Žmonių sauga ir triukšmas 3 puslapis
Žmonių sauga ir triukšmas 4 puslapis
Žmonių sauga ir triukšmas 5 puslapis
Žmonių sauga ir triukšmas 6 puslapis
Žmonių sauga ir triukšmas 7 puslapis
Žmonių sauga ir triukšmas 8 puslapis
Žmonių sauga ir triukšmas 9 puslapis
Žmonių sauga ir triukšmas 10 puslapis
Žmonių sauga ir triukšmas 11 puslapis
Žmonių sauga ir triukšmas 12 puslapis
Žmonių sauga ir triukšmas 13 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

1. Triukšmo lygio gyvenamojoje vietoje nustatymas Tikslas: nustatyti triukšmo lygį gyvenamojoje vietovėje ir palyginti jį su leistinomis normomis. Duomenys: triukšmo šaltinis – vidaus degimo varikliai 1700 aps/min. Atstumas nuo triukšmo šaltinio iki gyvenamojo rajono – 800 m. Triukšmo lygis skaičiuojamas taške atstumu r (metrais) nuo triukšmo šaltinio yra lygus: L = L- 11 –20*lg r +A - - C- D L- triukšmo šaltinio oktaninis garso galingumo lygis dB; r- atstumas tarp triukšmo šaltinio centro ir skaičiuojamojo taško, m (r = 800 m.); A – triukšmo lygio padidėjimas dėl atspindžio. Jeigu garso bangos atspindi tik nuo žemės, tai A = 3 dB; K- triukšmo susilpnėjimas atmosferos ore, dB.Esant temperatūrai 15 C ir santykinei drėgmei 70 %, imamas iš lentelės; C- pastatų, augmenijos ir kitų paviršių poveikis triukšmo sklidimui. Jeigu tarp šaltinio ir skaičiuojamojo taško nėra jokių trukdymų C= 0. Kitais atvejais C nustatomas 2,5 dB D- kitų mikroklimato sąlygų (vėjo greičio, temperatūros) įvertinimas. Didėjant atstumui, didėja šių sąlygų įtaka. Jeigu r >500 m, Dskaičiuojamas taip: D= dB; r =800, D= 2,85. Gauname lentelę: Geometriniai dažnių vidurkiai Oktavinėse juostose 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Vidaus degimo varikliai 1700 aps/min (Lp) 109 112 117 121 119 117 116 115 Triukšmo susilpnėjimas, dB/km(K) 0,2 0,3 0,7 1,6 4 9,7 27,6 41,7 Leistini garso slėgio lygiai, dB 67 57 49 44 40 37 35 33 Triukšmo lygis gyvenamoje vietovėje L1=39.3 L2 =42.85 L 3 =47.53 L4=50.81 L5=46.89 L6=40.33 L7=25.01 L8=12.73 Nubraižome grafiką “Priklausomybė tarp dažnio ir garso slėgio”: Išvados: realus triukšmo lygis gyvenamojoje vietovėje viršija leistiną diapozone ~(2602500) Hz2. 2. Medinių konstrukcijų ribinės laikančios galios gaisro atveju skaičiavimas Tikslas: nustatyti medinės konstrukcijos atsparumo laiką gaisro atveju, kai ji yra: • gniuždoma centriškai; • lenkiama Duota: 15*18 cm ilgis l = 6 m; ašinė jėga N = 140 kN (1 atv.); išskirstyta apkrova Q = 1,4 kN/m; apanglėjimo greitis V =0,7 mm/min. Centriškai gniuždoma R (n) – medienos norminis atsparumas ( R (n) = 25 MPa) ; a = 15 cm; b = 18 cm. T Min a(n) = a-2VT cm b(n) = b-2VT cm A(n) =a(n)*b(n) cm N/A(n) MPa 0 15 18 270 6,3 15 12,9 15,9 205,11 8,3 30 10,8 13,8 149,04 11,4 45 8,7 11,7 101,79 16,7 60 6,6 9,6 63,36 26,8 Nubraižome grafiką “Priklausomybė laikančiosios ribinės galios nuo laiko T”, kai konstrukcija yra centriškai gniuždoma: Kai R(n) = 25 MPa (N/A(n)), tai T  58 min. Lenkiama M===6.3 kN*m , kur M – darbinės apkrovos lenkimo momentas, W(l) - lenkimo elemento ribinis atsparumo momentas, cm; R(l) – norminis medienos atsparumas lenkimui, lygus 30 MPa. T Min a(n) = a-2VT cm b(n) = b-2VT cm W (l)= cm MPa 0 15 18 810 7.8 15 12,9 15,9 543.5 11.6 30 10,8 13,8 342.8 18.4 45 8,7 11,7 198.5 31.7 60 6,6 9,6 101.4 62.1 Nubraižome grafiką “Priklausomybė ribinės laikančiosios galios nuo laiko T”, kai konstrukcija yra lenkiama: Kai R(l) =30 MPa (M/W(l)), tai T  42 min. Išvada: apskaičiavę gauname, kad gaisro atveju gniuždant centriškai medinė konstrukcija atlaikys apie 58 minutes, o lenkiant - apie 42 minutes. 3. Darbo ir poilsio trukmės skaičiavimas Tikslas: apskaičiuoti poilsio trukmę. Poilsio trukmės, reikalingos duotajam darbui atlikti, apskaičiavimo formulė yra tokia: R= (1) čia: R- poilsio trukmė, min; T- visas darbo laikas, min; K- energijos vidutinės sąnaudos, išreikštos kilokalorijuomis per minutę, reikalingas darbui atlikti; S- normuojamas energijos sąnaudų kiekis, kcal/min. J.F. Parkeris ir kiti nurodo, kad 1,5 kcal/min yra vidutinės energijos sąnaudos, kai žmogus ilsis. Jei nustatome, kad S = 4 kcal/min yra standartu reglamentuojama reikšmė, kai skaičiuojama poilsio trukmė, tuomet 1 formulė išreiškiama taip: R= (2) Energijos sunaudojimas priklausomai nuo žmonių veiklos ir poilsio trukmės apskaičiavimas Veikla Deguonies suvartojimas l/min Ekvivalentinis šilumos pagaminimas (K) kcal/min Poilsio trukmė (R) (2 formulė) min Lengva veikla stovint: Drabužių lyginimas lygintuvu 0,88 4,4 8,276 Vidutinė veikla stovint: Darbas sode; Smėlio barstymas 1,16 1,36 5,8 6,8 25,116 31,698 Sunkus darbas stovint: Medžių kirtimas; Žemės kasimas 1,50 1,78 7,5 8,9 35 39,73 Labai sunkus darbas judant: Krepšinio žaidimas; Lipimas laiptais 2,28 2,40 11,4 12,0 44,848 45,714 Ekstremali veikla: Greitas žygiavimas karinėse pratybose; Ištvermės žygiavimas 2,66 2,96 13,3 14,8 47,288 48,722 Inžinerinės užduotys: Mašinų remontas; Sunkūs surinkimo neilgai trunkantys darbai 0,90 1,02 4,5 5,1 10 18,33 Krūvio nešimas (vyrai): Ėjimas lygioje vietoje su 26,1 kg krūviu 5,44 km/h 6,56 km/h ėjimas 36 % pakilimu į kalną su 19,4 kg krūviu 0,96 km/h 1,6 km/h 2,4 km/h 0,92 1,66 1,34 2,46 3,20 4,6 8,3 6,7 12,3 16,0 11,613 37,941 31,154 46,111 49,655 Plaukimas vandens paviršiumi: Brasu 4,8 km/h Krauliu 4,8 km/h Peteliške 4,8 km/h 19,4 9,6 15,0 97,0 48,0 75,0 58,429 56,774 57,959 Išvada: kuo didesnės energijos sąnaudos reikalingos darbui atlikti, tuo ilgesnė reikalinga poilsio trukmė. 4. Apšvietimo skaičiavimas šviesos srauto išnaudojimo koeficiento metodu Tikslas: paskaičiuoti bendrą vidutinį patalpos apšvietimą, atsižvelgiant į tiesioginius ir atsispindėjančius šviesos srautus. Optimaliai išdėstyti šviestuvus patalpose. Patalpos matmenys: 9*16 m. Numatyti 24 šviestuvai. Norminis apšvietimas 400 lx. Naudojamos lempos ilgis 1 m. Numatytos lempos – liuminescencinės (LDC). Patalpos aukštis 3,2 m. Reikalingas vienos lempos šviesos srautas horizontalaus paviršiaus apšvietimui yra lygus: F= čia E- normose nurodytas minimalus apšvietimas, lx; A- apšviečiamos patalpos plotas, m; k- atsargos koeficientas, įvertinantis apšviestumo sumažėjimą dėl dulkėtumo ir lempų skleidžiamos šviesos srauto silpnėjimo (yra nuo 1,3 iki 1,8); Z- apšviestumo netolygumo koeficientas (imamas nuo 1,1 iki 1,3); N- šviestuvų (lempų) skaičius; - šviesos srauto išnaudojimo koeficientas. Turime: E= 400 lx; A= 9 m*16 m = 144 m; k=1,3; Z=1,1; N=24. Šviesos srauto išnaudojimo koeficientas parenkamas pagal šviestuvo tipą, sienų ir lubų atspindžio koeficientus p ir p ir apskaičiuotą patalpų rodiklį i: i=; čia h – šviestuvų pakabinimo aukštis virš darbo vietos, m; A- patalpos plotas, m; L ir B – patalpos ilgis ir plotis, m. Turime: h = 3,2 m; A = 144 m; L = 9 m; B = 16 m. Gauname: i=1,8, tuomet =0,39 (pagal lentelę). Apskaičiuojame F==8800 lm. Kadangi vieną liuminescencinę lempą sudaro 4 lemputės, tai vienos lemputės apšvietimas bus lygus -= 2200 lm, t.y. jos galingumas bus 40 W (iš lentelės). Apšvietimo sistemos elektrinė galia = 24*4*40= 3840W Lempų išsidėstymas 5. Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas Tikslas: apskaičiuoti evakuacijos laiką ir palyginti su būtinuoju evakuacijos laiku. Bendras evakuacijos kelias, kuriuo turi praeiti žmonių srautas, dalijamas į ruožus, kurių ilgis l ir plotis b. Turimi ruožai: auditorija - l=10 m; b=0,5 m (D); durų anga - l=1,5 m; b=1 m (D); koridorius 1 - l=20 m; b=2 m (D); laiptai žemyn - l=10 m; b=1,5 m (D); koridorius 2- l=15 m; b=1.5 m (D); laiptai žemyn - l=5 m; b=2 m (D). Žmonių evakuacijos skaičiuojamasis laikas t yra žmonių srauto judėjimo kelio kiekvieno ruožo laikų suma t ir išreiškiama tokia formule: t= t+t+…+t Tuomet žmonių srauto judėjimo laikas pirmame ruože: t=l/V, čia V- žmonių srauto judėjimo greitis pirmame ruože, m/min; imame V1 iš lentelės: 15m/min. Žmonių srauto tankis šiame ruože skaičiuojamas pagal formulę: D=N1 *f/l1 *b1, čia N - žmonių skaičius pirmame ruože (N=50); f- žmogaus horizontalios projekcijos vidutinis plotas: • suaugusio žmogaus su vasariniais drabužiais – 0,1 m, • suaugusio žmogaus su žieminiais drabužiais – 0,125 m, • paauglio – 0,07 m. Tegul f= 0,1 m. Apskaičiuojame D(auditorija) =50*0,1/10*0,5 =1m/m. D(durų anga) = 3,3 m/m. D (koridorius) =0,125 m/m. D(laiptai žemyn ) =0,33 m/m. D(koridorius) =0,22 m/m. D(laiptai žemyn) =0,5 m/m. 3.3.1. lentelėje duotos žmonių srauto judėjimo greičio V reikšmės, priklausančios nuo tankio D. Taip pat duota žmonių srauto intensyvumo q priklausomybė nuo jo tankio ir judėjimo greičio. Pagal šią lentelę randame greičio V reikšmes: Kai D= 1m/m, tai V=15 m/min. D= 3,3 m/m, tai V2=15 m/min. D= 0,125 m/m, tai V3=70 m/min. D= 0,33 m/m, tai V4= 47 m/min. D= 0,22 m/m, tai V5= 60 m/min. D= 0,5 m/m, tai V6=31 m/min. Apskaičiuojame kiekviename ruože žmonių srauto judėjimo intensyvumą: qi(q1-I*bi-1)/bi q= 13.5 m/min; q= 7,5 m/min; q3= 3,75 m/min; q= 5 m/min; q5= 5 m/min; q6= 3,75 m/min. Palyginame q su qmax: q= 13.5 m/min; qmax =16.5 m/min. q= 7,5 m/min; qmax =19.6 m/min. q3= 3,75 m/min; qmax =16.5 m/min. q= 5 m/min; qmax = 16.0 m/min. q5=5 m/min; qmax =16.5 m/min. q6= 3,75 m/min; qmax = 16.0 m/min. Kadangi qi

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 2174 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
13 psl., (2174 ž.)
Darbo duomenys
  • Saugos laboratorinis darbas
  • 13 psl., (2174 ž.)
  • Word failas 454 KB
  • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį laboratorinį darbą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Žmonių sauga ir ergonomika - medžiaga ir sąvokos egzaminui

Žmonių sauga ir ergonomika - medžiaga ir sąvokos egzaminui Sauga Peržiūrėti darbą

Aplinkos ir žmonių sauga mechaniko darbe

Aplinkos ir žmonių sauga mechaniko darbe Sauga Peržiūrėti darbą

Žmonių sauga ir ergonomika - praktiniai darbai

Žmonių sauga ir ergonomika - praktiniai darbai Sauga Peržiūrėti darbą

Žmonių sauga ir ergonomika

Žmonių sauga ir ergonomika Sauga Peržiūrėti darbą

Aplinkos ir žmonių sauga

Aplinkos ir žmonių sauga Sauga Peržiūrėti darbą

Žmonių ir darbų sauga

Žmonių ir darbų sauga Sauga Peržiūrėti darbą

Žmonių sauga ir ergonomika - esminiai praktiniai darbai

Žmonių sauga ir ergonomika - esminiai praktiniai darbai Sauga Peržiūrėti darbą

Žmonių sauga ir apsauga

Žmonių sauga ir apsauga Sauga Peržiūrėti darbą

Žmonių sauga ir ergonomika - viskas, ką reikia žinoti

Žmonių sauga ir ergonomika - viskas, ką reikia žinoti Sauga Peržiūrėti darbą

Žmonių sauga ir ergonomika - pasiruošimas egzaminui

Žmonių sauga ir ergonomika - pasiruošimas egzaminui Sauga Peržiūrėti darbą

Žmonių sauga

Žmonių sauga Sauga Peržiūrėti darbą

Evakavimo organizavimas ir evakuotų žmonių priėmimas į VGTU patalpas

Evakavimo organizavimas ir evakuotų žmonių priėmimas į VGTU patalpas Sauga Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt