Pristatymai

Viduramžiai. Viduramžių menas

10   (1 atsiliepimai)
Viduramžiai. Viduramžių menas 1 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 2 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 3 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 4 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 5 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 6 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 7 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 8 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 9 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 10 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 11 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 12 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 13 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 14 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 15 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 16 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 17 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 18 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 19 puslapis
Viduramžiai. Viduramžių menas 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

Viduramžiai. • Viduramžiai. • Viduramžių menas. Kad geriau suprastume viduramžių menĄ, reikia suprasti viduramžių žmonių pasaulĖžiūrĄ ir mĄstymĄ. • Kad geriau suprastume viduramžių menĄ, reikia suprasti viduramžių žmonių pasaulĖžiūrĄ ir mĄstymĄ. ViduramŽiais: • ViduramŽiais: • Idėja buvo tiek pat reali, kiek ir daiktai. • Nebuvo skiriami abstraktūs daiktai, ar bent nebuvo aiškių ribų tarp jų. • Dorybė buvo išaukštinama, o naujos idėjos smerkiamos. • Plagiatas (kito minčių ar išradimų pasisavinimas) nebuvo persekiojamas, o originalumas smerkiamas kaip erezija. • Teisme tiesos buvo ieškoma šalių dvikovoje. • Vaikystė nebuvo laikoma ypatingu žmogaus gyvenimo laikotarpiu. Be galo išaukštinama: • Be galo išaukštinama: • Meilė (merginai, tėvynei, karaliui). • Drąsa • Ištikimybė • Garbė • Žodžio tesėjimas • Garbinga mirtis Viduramžiai neįsivaizduojami be: • Viduramžiai neįsivaizduojami be: • Nuotykių • Avantiūrų • Atsitiktinumų • Kovojimo už tėvynę, jos šlovės saugojimo • Tikėjimo lemtimi • Pažadų Viduramžių kultūroje yra nuolat paradoksaliai susipynusios priešybės — sublimuotos ir žemos, dvasiškos ir šiukščiai kūniškos, niūrios ir komiškos, gyvenimas ir mirtis.Būdami priešinguose poliuose, šie kraštutinumai kartu be paliovos artėja, keičiasi vietomis, kad vėl išsiskirtų. • Viduramžių kultūroje yra nuolat paradoksaliai susipynusios priešybės — sublimuotos ir žemos, dvasiškos ir šiukščiai kūniškos, niūrios ir komiškos, gyvenimas ir mirtis.Būdami priešinguose poliuose, šie kraštutinumai kartu be paliovos artėja, keičiasi vietomis, kad vėl išsiskirtų. Viduramžių menas. Kas tai ? • Viduramžių menas. Kas tai ? Viduramžiais susiformavo savita kultŪra ir menas: • • Muzika • Dailė • Architektūra • Literatūra Koks jis ? • Koks jis ? • Viduramžių meno materija (t.y. išraiškos priemonės) buvo kukli ir trapi (pvz., grigališkasis choralas muzikoje), arba priešingai – masyvi ir grubi (pvz., romaninė architektūra), o dvasia – mums jau nebesuprantamai gryna ir stipri (pvz., Šv. Rašto tiesa, grigališkojo choralo sakralumas). Viduramžių mąstysena grožio sąvoką nuolatos suveda į tobulumo, proporcijos ir žibesio kontekstą. Mat grožiui reikalingi trys dalykai. Pirmiausia grynumas, arba tobulumas: mat kas netobula, tas dėl to ir bjauru. Paskui atitikimas, arba derėjimas. Ir pagaliau aiškumas: todėl tai, kad yra tyros spalvos, vadinamas grožiu, – sako Tomas Akvinietis. • Viduramžių mąstysena grožio sąvoką nuolatos suveda į tobulumo, proporcijos ir žibesio kontekstą. Mat grožiui reikalingi trys dalykai. Pirmiausia grynumas, arba tobulumas: mat kas netobula, tas dėl to ir bjauru. Paskui atitikimas, arba derėjimas. Ir pagaliau aiškumas: todėl tai, kad yra tyros spalvos, vadinamas grožiu, – sako Tomas Akvinietis. Graikų erdvinis menas darė didelę įtaką plastinėms meno rūšims, o senovės žydų laikinis būties suvokimas labai įtakojo (įsiliejo) į dinamiškas, psichologiškas meno šakas – taip pat ir į muziką. Taigi šių dviejų pasaulių sąveikoje ir sintezėje susiformavo gausybė viduramžių Europos kultūrinių reiškinių. • Graikų erdvinis menas darė didelę įtaką plastinėms meno rūšims, o senovės žydų laikinis būties suvokimas labai įtakojo (įsiliejo) į dinamiškas, psichologiškas meno šakas – taip pat ir į muziką. Taigi šių dviejų pasaulių sąveikoje ir sintezėje susiformavo gausybė viduramžių Europos kultūrinių reiškinių. Muzika • Muzika KokiĄ vietĄ viduramŽiais užima muzika? • KokiĄ vietĄ viduramŽiais užima muzika? Muzikai Viduramžiai skiria aukščiausią vietą – ji savo dvasinga, nematerialia kalba artimiausia dieviškojo pasaulio kontempliacijai (susikaupimui,susimąstymui). • Muzikai Viduramžiai skiria aukščiausią vietą – ji savo dvasinga, nematerialia kalba artimiausia dieviškojo pasaulio kontempliacijai (susikaupimui,susimąstymui). Kokia ta viduramžių muzika? • Kokia ta viduramžių muzika? Muzika viduramžiais: • Muzika viduramžiais: • Atlikdama svarbų vaidmenį bažnytinėje liturgijoje, ji kartu tarnauja ne žemiškiems, o aukštiesiems dangiškiems tikslams. • Bažnytinis menas. Kadangi viduramžių meną ugdė idėja,  idėjas skleidė Bažnyčia, tai ir viduramžių profesionalusis menas visų pirma bažnytinis menas. • Senovės žydų laikinos būties suvokimas labai įtakojo viduramžių muziką. Ji atskleidžia gėrio ir grožio, paprastumo ir tyrumo lobius. • Ji atskleidžia gėrio ir grožio, paprastumo ir tyrumo lobius. • Tai Dievo garbinimas tiesoje ir dvasioje. • Šis giedojimas „peržengia žmogiškąjį meną – tai pati dieviškoji tiesa, šviesos lobynai, atpirkti Kristaus krauju“ (Jean Maritain) atsiskleidžia mūsų besiklausančioms širdims. Kokie instrumentai atskleidžia viduramžių muzikĄ? • Kokie instrumentai atskleidžia viduramžių muzikĄ? Gališka gaita • Gališka gaita • Liutnia • Vystla • Mandolina • Smuikas • Turkiškas būgnas • Perkusija • Dūdmaišis Grigališkasis choralas • Grigališkasis choralas Tai krikščionybėje egzistuojanti Dievo šlovinimo forma, kai maldingai giedami liturginiai • Tai krikščionybėje egzistuojanti Dievo šlovinimo forma, kai maldingai giedami liturginiai • ir Šventojo Rašto tekstai Tai fenomenas, kuris patraukia ir užburia. • Tai fenomenas, kuris patraukia ir užburia. • Jo dėka susiformavo Vakarų Europos profesionalioji muzikinė kultūra. • Grigališkojo choralo repertuare giesmę galima atrasti kaip ypatingą maldos būdą. • Tai vieta, kurioje kalbasi Dievo ir žmogaus mylinčios sielos. • Grigališkojo choralo giesmėje tarsi susipina dieviškasis ir žmogiškasis pradai. • Grigališkojo choralo giesmėje susitinka amžina ir laikina. Kaip grigališkasis choralas susijĘs su BažnyČios liturgija? • Kaip grigališkasis choralas susijĘs su BažnyČios liturgija? Bažnyčios liturgijoje gimė visos šio giedojimo formos. • Bažnyčios liturgijoje gimė visos šio giedojimo formos. • Liturgija sąlygojo giesmių stilių, nuotaiką ir lėmė jų vietą pamaldose. ViduramŽiŲ muzikos raida • ViduramŽiŲ muzikos raida Viduramžiai  istoriškai skirstomi į 3 periodus: ankstyvieji, viduriniai arba klasikiniai ir vėlyvieji. • Viduramžiai  istoriškai skirstomi į 3 periodus: ankstyvieji, viduriniai arba klasikiniai ir vėlyvieji.          Ankstyvieji viduramŽiai •          Ankstyvieji viduramŽiai • (nuo V iki IX a.) Svarbiausias muzikos meno raidos kryptis buvo bažnytinė muzika ir jos pagrindinės formos - grigališkojo choralo kūrimas ir plėtojimas. • Svarbiausias muzikos meno raidos kryptis buvo bažnytinė muzika ir jos pagrindinės formos - grigališkojo choralo kūrimas ir plėtojimas. • . Bažnytinė kūryba visų pirma ėmė puoselėti ir plėtoti žydų psalmių ir sen. Graikų himnų tradicijas. Tipai: psalmonija ji buvo 2 rūšių 1. Responsorinė 2. Antifoninė psalmodija, kai pakaitomis gieda du chorai. • Svarbiausias faktorius yra žodis. • Pamaldų metu giedodavo visa bendruomenė, tačiau vėliau leista giedoti tik giedotojams. • Viduriniai viduramŽiai • Viduriniai viduramŽiai • (nuo X iki XIV a.) Muzikinės – poetinės lyrikos sužydėjimas. • Muzikinės – poetinės lyrikos sužydėjimas. • Riterių menas – prancūzų ir vokiečių aristokratų kariai vasalai, kurie stimuliavo muzikinės – poetinės pasaulietinės lyrikos atsiradimą ir suklestėjimą. • Trubadūrai – riterių meno pradininkai, jų tarpe buvo ir riteriai, ir grafai, ir karaliai. Jų poezija įmantri, sudėtingos eilėdaros, muzikali, o dainų forma – posminė.    • Truverai – jų kūryba susiklostė trubadūrų poezijos įtakoje, tačiau buvo paprastesnė, artima folklorui. Mėgstamiausi žanrai: pasturelė, sirventa, virelė, šansona. Minezingeriai – vokiečių dainiai – poetai. Atsirado trubadūrų įtakoje. Daugiausia dainavo apie riterio meilę širdies damai, karo žygius, tarnavimą Dievui. • Minezingeriai – vokiečių dainiai – poetai. Atsirado trubadūrų įtakoje. Daugiausia dainavo apie riterio meilę širdies damai, karo žygius, tarnavimą Dievui. •  Riterių menas suvaidino svarbų vaidmenį griaunant bažnytinės muzikos monopolį, nutiesė kelius pasaulietinei muzikai. • XIIa. vid. Pirmojo daugiabalsumo muzikos mokykla Paryžiuje – Notr dam. Ji buvo įkurta prie Paryžiaus Dievo Motinos katedros. Garsiausi atstovai – Leoninas ir Perotinis. VĖlyvieji viduramŽiai • VĖlyvieji viduramŽiai • (nuo XIV vid. iki XVI pr.a.) Yra ne kas kita, kaip Renesanso epocha, kuri kilo iš materijos griuvėsių ir dvasios įdėjos. • Yra ne kas kita, kaip Renesanso epocha, kuri kilo iš materijos griuvėsių ir dvasios įdėjos. • XIIa. - XIVa. pasaulietinė muzika ypač suklėstėjo riterių ir palydovų - menestrelių, žonglierių- laikais. • Muzika imta užsirašinėti. Viduramžių dailĖ • Per visus šiuos metus neiškilo joks aiškus ir vientisas stilius, o visa laika gyvavo daugybė įvairių stilių, kurie tik laikotarpiui baigiantis ėmė jungtis į vieną. Romanika - [ pranc. Romanesque, it. Romanico, vok. Romanik

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 3586 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Mokyklinis
Failo tipas
Skaidrės (.ppt)
Apimtis
76 psl., (3586 ž.)
Darbo duomenys
  • Visuotinės istorijos pristatymas
  • 76 psl., (3586 ž.)
  • Skaidrės 939 KB
  • Lygis: Mokyklinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį pristatymą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt