Diplominiai darbai

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis

10   (1 atsiliepimai)
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 1 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 2 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 3 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 4 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 5 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 6 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 7 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 8 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 9 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 10 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 11 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 12 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 13 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 14 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 15 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 16 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 17 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 18 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 19 puslapis
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos analizė: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” apsaugai atvejis 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

Ekstremalios situacijos – padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius.
Gaisras – nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas, keliantis pavojų žmogui, turtui ar aplinkai.
Gelbėjimo darbai – žmonių iškeldinimas iš ekstremalių įvykių židinių į nepavojingas vietas, gaisrų gesinimas, cheminių ir radiacinių įvykių lokalizavimas ar likvidavimas, nukentėjusiųjų paieška ir gelbėjimas vidaus vandenyse, transporto įvykiuose ir autoavarijose, iš apgriautų, apsemtų, degančių, užterštų dujomis ir dūmais pastatų bei griuvėsių, nukritusių orlaivių bei kiti darbai, kuriuos PGT padaliniai atlieka incidento vietoje.
Incidentas- ekstremali lokalaus pobūdžio situacija, paprastai neišplintanti už vieno objekto (patalpos) ribų.
Integracija – susijungimas, įsijungimas į kitos institucijos veiklą, į asociaciją, šalių sąjungą.
Investicijos- išteklių (piniginių, gamybinių ir kt.) panaudojimas kapitalui formuoti; gamybinės investicijos vyksta statant pastatus ir įrengiant gamybinius pajėgumus, taip pat didinant būtinas gamybines žaliavų ir kt. atsargas.
Modernizavimas – morališkai pasenusios kovos technikos atnaujinimas; konstrukcijos, medžiagų, gamybos technologijos keitimas. Tuo pasiekiami geresni techniniai duomenys, padidinamas veiksmingumas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas – atsakingas už visuomenės, materialaus turto ir aplinkos apsaugą ekstremalių situacijų atvejais. Departamentas organizuoja ir vykdo gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų prevenciją. Tai savarankiškas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padalinys.
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas – valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos statutinis valstybės tarnautojas, įgaliotas atlikti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą.
Viešasis administravimas- įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitų įstatymais įgaliotų subjektų vykdomoji veikla, skirta įstatymams, kitiems teisės aktams, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti, numatytoms viešosioms paslaugoms administruoti.
ĮVADAS
Per metus Lietuvoje vidutiniškai kyla nuo 14 iki 22 tūkst. gaisrų. Kaimo vietovėse gaisrų kyla dvigubai daugiau nei mieste. Viena iš gaisrų priežasčių yra socialinės bei sunkios ekonominės kaimo problemos: neremontuojamos krosnys, nevalomi dūmtraukiai, pasenusi elektros instaliacija ir žaibolaidžiai.
Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos norminę medžiagą...

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 14211 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

Turinys
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS .5
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 6
 • PAGRINDINĖS DARBE NAUDOJAMOS SĄVOKOS ..7
 • ĮVADAS 8
 • 1. VALSTYBĖS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS POLITIKOS ĮTAKA
 • PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS TARNYBOS PLĖTOTEI.. 11
 • 1.1. Ekstremalių situacijų valdymas ir gaisrų prevencija .. 13
 • 1.2. Investicijos .. 20
 • 1.3. Politinių, ekonominių, socialinių ir technologinių veiksnių (PEST) analizė .. 22
 • 1.4. Netolygumų ir stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė 25
 • 1.5. Strateginiai ryšiai .. 26
 • 1.6. Valstybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos plėtros vizija, tikslai ir uždaviniai 28
 • 2. POKYČIAI PRIEŠGAISRINĖJE APSAUGOJE LIETUVAI TAPUS ES NARE . 32
 • 2.1. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG), įstojus į Europos Sąjungą, analizė 33
 • 2.2. Gaisrai ir gelbėjimo darbai ir valstybinė priešgaisrinė priežiūra 35
 • 2.3. Profesinis parengimas ir tarptautinis bendradarbiavimas .37
 • 2.4. Gaisriniai tyrimai . 38
 • 2.5. Globalizacijos plėtra ir jos poveikis valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo
 • tarnybai 39
 • 3. PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS FINANSAVIMO 2000-2004 METAIS ANALIZĖ 43
 • 3.1. Ekonominė šalies padėtis ir valstybės biudžeto paskirstymo įtaka.. 43
 • 3.2. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos AB „Mažeikių nafta “ apsaugai
 • 2000-2004 metų palyginamoji analizė. 49
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS. 53
 • LITERATŪRA . 54
 • PRIEDAI .. 57
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS
 • 1. Valstybės finansavimas, skiriamas šalies priešgaisrinei saugai ir gelbėjimo
 • darbams vykdyti . 20
 • 2. Valstybės finansavimas, skiriamas materialinei bazei plėsti 21
 • 3. Netolygumų analizė .. 25
 • 4. Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai, skirti modernizuoti civilinės saugos ir gelbėjimo darbų sistemą .. 45
 • 5. Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai, skirti ekstremalių situacijų valdymo sistemos organizavimui 46
 • 6. Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai, skirti materialinės techninės
 • bazės plėtrai .. 46
 • 7. Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai, skirti civilinės saugos priemonių
 • valstybės rezervo atnaujinimui .. 47
 • 8. Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai, skirti specialiajai svarbių objektų
 • apsaugos programai . 47
 • 9. Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai, skirti specialiajai paslaugų teikimo ir mokymo programai .. 48
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • 1. PAGD biudžetas .. 49
 • 2. PGT AB „ Mažeikių nafta“ biudžetas .. 49
 • 3. Paprastosios išlaidos .. 50
 • 4. Darbo užmokestis 50
 • 5. Nepaprastosios išlaidos . 52
 • 6. Parama šeimai 52

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Šaltiniai
✅ Šaltiniai yra
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
55 psl., (14211 ž.)
Darbo duomenys
 • Saugos diplominis darbas
 • 55 psl., (14211 ž.)
 • Word failas 547 KB
 • Lygis: Universitetinis
 • ✅ Yra šaltiniai
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį diplominį darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt