Kursiniai darbai

INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS

9.2   (2 atsiliepimai)
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 1 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 2 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 3 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 4 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 5 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 6 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 7 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 8 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 9 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 10 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 11 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 12 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 13 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 14 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 15 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 16 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 17 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 18 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 19 puslapis
INFORMACIJOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Aprašymas

Užduoties aprašymas
Aukšto lygio klasių diagrama
Apibendrinta veiklos diagrama
Aukšto lygio panaudos atvejų diagrama
Panaudos atvejai ir jų scenarijai
Panaudos atvejis – „Skirti egzaminų komisiją“
Panaudos atvejis – „Tvirtinti testą“
Panaudos atvejis – „Laikyti egzaminą“
Panaudos atvejis – „Nesutikti su įvertinimu“
Veiklos diagramos
Veiklos diagrama „Skirti komisiją“
Veiklos diagrama „Tvirtinti testą“
Veiklos diagrama „Laikyti egzaminą“
Veiklos diagrama „Nesutikti su įvertinimu“
Detali klasių diagrama
Sekų diagramos
Sekos diagrama “Skirti komisiją“
Sekos diagrama “Tvirtinti testą“
Sekos diagrama “Laikyti egzaminą“
Sekos diagrama “Laikyti egzaminą“
Bendradarbiavimo diagramos
Bendradarbiavimo diagrama „Skirti komisiją“
Bendradarbiavimo diagrama „Tvirtinti testą“
Bendradarbiavimo diagrama „Laikyti egzaminą“
Bendradarbiavimo diagrama „Nesutikti su įvertinimu“
IŠVADOS
INFORMACIJOS ŠALTINIAI

Ištrauka

VILNIAUS KOLEGIJA Elektronikos ir informatikos fakultetas Informacinių technologijų katedra Informacijos sistemų IS06A grupės studentė Dėstytoj 2008–04–11 2008-__-__ Vilnius 2008 1. TURINYS 1. TURINYS 2 2. ĮVADAS 3 3. INDIVIDUALI UŽDUOTIS 4 3.1. Užduoties aprašymas 4 3.2. Aukšto lygio klasių diagrama 4 3.3. Apibendrinta veiklos diagrama 7 3.4. Aukšto lygio panaudos atvejų diagrama 8 3.5. Panaudos atvejai ir jų scenarijai 9 3.5.1. Panaudos atvejis – „Skirti egzaminų komisiją“ 9 3.5.2. Panaudos atvejis – „Tvirtinti testą“ 10 3.5.3. Panaudos atvejis – „Laikyti egzaminą“ 11 3.5.4. Panaudos atvejis – „Nesutikti su įvertinimu“ 12 3.6. Veiklos diagramos 12 3.6.1. Veiklos diagrama „Skirti komisiją“ 13 3.6.2. Veiklos diagrama „Tvirtinti testą“ 14 3.6.3. Veiklos diagrama „Laikyti egzaminą“ 15 3.6.4. Veiklos diagrama „Nesutikti su įvertinimu“ 16 3.7. Detali klasių diagrama 17 3.8. Sekų diagramos 22 3.8.1. Sekos diagrama “Skirti komisiją“ 23 3.8.2. Sekos diagrama “Tvirtinti testą“ 23 3.8.3. Sekos diagrama “Laikyti egzaminą“ 24 3.8.4. Sekos diagrama “Laikyti egzaminą“ 25 3.9. Bendradarbiavimo diagramos 26 3.9.1. Bendradarbiavimo diagrama „Skirti komisiją“ 26 3.9.2. Bendradarbiavimo diagrama „Tvirtinti testą“ 27 3.9.3. Bendradarbiavimo diagrama „Laikyti egzaminą“ 28 3.9.4. Bendradarbiavimo diagrama „Nesutikti su įvertinimu“ 29 4. IŠVADOS 30 5. INFORMACIJOS ŠALTINIAI 31 2. ĮVADAS Informacijos sistemų projektavimo kursinio darbo tikslas yra projektuojant informacines sistemas panaudoti paskaitų metu įgytas teorines žinias bei praktinius įgūdžius. Darydama kursinį darbą naudosiu UML (Unified Modeling Language, Vieninga modeliavimo kalba) - modeliavimo ir specifikacijų kūrimo kalbą, skirtą specifikuoti, atvaizduoti ir konstruoti objektiškai orientuotų programų dokumentus. Kursinio darbo metu suprojektuosiu kvalifikacinių egzaminų informacinę sistemą, skirtą egzaminų komisijai, centrinio depozitoriumo prezidentui bei egzaminus norintiems laikyti pretendentams, kad būtų lengviau organizuoti kvalifikacinių egzaminų laikymą, pateikti skundams bei pačiu egzaminų laikymui. Šiai informacinei sistemai reikalinga techninė įranga yra kompiuteris, kadangi egzaminai gali būti laikomi kompiuterinių testų būdu, taip pat naudojantis internetu, prie kurio prisijungti reikalingas kompiuteris, gali būti pateikiami skundai. Kursinio darbo ataskaitoje pateiksiu gautos užduoties aprašymą, diagramas (klasių, veiklos, panaudos atvejų, sekų, bendradarbiavimo) bei jų aprašymus. Atlikdama kursinį darbą, naudosiu Microsoft Visio ir Microsoft Word programas. Programos Microsoft Visio pagalba braižysiu diagramas, o kursinio darbo ataskaitą rašysiu pasitelkusi Microsoft Word programos pagalbą. 3. INDIVIDUALI UŽDUOTIS Šioje kursinio darbo ataskaitos dalyje pateiktas gautos užduoties aprašymas, visos nubrėžtos diagramos, jų aprašymai bei panaudojimo tikslai. 3.1. Užduoties aprašymas Kvalifikaciniai egzaminai • Egzaminų komisiją sudaro ne mažiau kaip trys nariai. Egzaminų komisijos pirmininką ir narius skiria centrinio depozitoriumo prezidentas. • Pretendentas egzaminų komisijai turi pateikti dokumentus (asmens dokumentą ir dokumentą, patvirtinantį, kad už egzamino laikymą sumokėta nustatyto dydžio įmoka). • Pretendentas pasirenka egzamino lygmenį. • Egzaminų klausimus, jų struktūrą, teisingų atsakymų į testus procentą bei egzamino laikymo trukmę tvirtina centrinio depozitoriumo prezidentas. Testus tvirtina egzaminų komisijos pirmininkas. Testo klausimai neplatinami. • Egzaminas vyksta pagal egzamino taisykles, su kuriomis pretendentas susipažįsta prieš egzaminą. • Pasibaigus egzaminui, egzaminų komisija protokole užfiksuoja savo išvadą apie kiekvieno pretendento egzamino rezultatus. • Pretendentas neišlaikęs egzamino, gali jį perlaikyti. • Asmuo nesutinkantis su Egzaminų komisijos paskelbtu jo žinių įvertinimu, turi teisę apskųsti egzaminų komisijos sprendimą centrinio depozitoriumo prezidentui. • Centrinio depozitoriumo prezidentas privalo išnagrinėti skundą ir priimti sprendimą. • Apie savo sprendimą centrinio depozitoriumo prezidentas skundą pateikusį asmenį privalo informuoti. • Centrinio depozitoriumo prezidento sprendimas gali būti apskųstas. 3.2. Aukšto lygio klasių diagrama Klasių diagramos skirsto daiktus į kategorijas. Klasė aprašo daiktų grupę, kurie turi panašius atributus ir vienodą elgseną. 1 Pav. Aukšto lygio klasių diagrama Pateiktoje užduotyje išrinkau šias klases: kvalifikacinis egzaminas, pretendentas, egzamino lygmuo, dokumentas, egzamino rezultatas, egzaminų komisija, narys, komisijos pirmininkas, centrinio depozitoriumo prezidentas, klausimas, struktūra, teisingų atsakymų procentas, laikymo trukmė, sprendimas, skundas, testas, taisyklės. 1. KvalifikacinisEgzaminas – tai egzamino, kuris yra laikomas norint įgyti tam tikrą kvalifikaciją, klasė, agregatas, kuris sujungia klases Pretendentas, Taisykles, Testas. 2. Pretendentas – tai egzaminą laikantis asmuo kuris nori įgyti tam tikrą kvalifikaciją. Turi ryšį su klasėmis EgzaminoLygmuo, Dokumentas, EgzaminoRezultatas, Skundas, Taisykles ir yra agregato KvalifikacinisEgzaminas komponentas. 3. EgzaminoLygmuo – tai pretendento pasirenkama tam tikra kvalifikacijos rūšis. Turi ryšį su klase Pretendentas. 4. Dokumentas – tai dokumentai, tokie kaip asmens dokumentas ir įmokos už egzamino laikymą kvitas, kuriuos pretendentas pateikia egzaminų komisijai. Turi ryšį su klasėmis Pretendentas, EgzaminuKomisija. bbbb 5. EgzaminoRezultatas – tai egzaminų komisijos protokole užfiksuotas pretendento laikyto egzamino įvertinimas. Turi ryšį su klasėmis Pretendentas, EgzaminuKomisija. 6. EgzaminuKomisija – tai egzaminus vertinanti asmenų grupė. Ši klasė yra klasių Narys ir KomisijosPirmininkas kompozicija, kadangi be šių išvardintų klasių ši klasė neegzistuoja. Turi ryšį su klasėmis Dokumentas, EgzaminoRezultatas, CentrinioDepozitoriumoPrezidentas. 7. Narys – tai egzaminų komisiją sudarantys žmonės. Klasės EgzaminuKomisija komponentas. 8. KomisijosPirmininkas – tai aukštas pareigas egzaminų komisijoje užimantis asmuo. Klasės EgzaminuKomisija komponentas. Turi ryšį su klase Testas. 9. CentrinioDepozitoriumoPrezidentas – tai asmuo, atsakingas už kvalifikacinius egzaminus. Turi ryšį su klasėmis EgzaminuKomisija, Sprendimas, Skundas, TeisinguAtsakymuProcentas, Struktura, LaikymoTrukme, Klausimas. 10. Klausimas – tai kvalifikacinio egzamino teste pateikiami klausimai. Turi ryšį su klase CentrinioDepozitoriumoPrezidentas. Klasės Testas komponentas. 11. Struktūra – tai egzamine pateikiamu klausimų struktūra. Turi ryšį su klase CentrinioDepozitoriumoPrezidentas. 12. TeisinguAtsakymuProcentas – tai laikyto egzamino vertinimo sistema. Turi ryšį su klase CentrinioDepozitoriumoPrezidentas. 13. LaikymoTrukmė – tai laiko trukmė nuo egzamino pradžios iki pabaigos. Turi ryšį su klase CentrinioDepozitoriumoPrezidentas. 14. Sprendimas –tai naujas įvertinimas, gaunamas nesutikus su gautuoju ir pateikus skundą centrinio depozitoriumo prezidentui. Turi ryšį su klase CentrinioDepozitoriumoPrezidentas. 15. Skundas – tai pretendento pateiktas skundas centrinio depozitoriumo prezidentui, nesutikus su gautu įvertinimu už laikytą egzaminą. Turi ryšį su klasėmis CentrinioDepozitoriumoPrezidentas, Pretendentas. 16. Testas – tai egzamine pateikiamas testas. Turi ryšį su klase KomisijosPirmininkas. Ši klasė yra klasės Klausimas kompozicija ir agregato KvalifikacinisEgzaminas komponentas. 17. Taisykles – tai nuostatai, pagal kuriuos vyksta egzaminas. Turi ryšį su klase Pretendentas ir yra agregato KvalifikacinisEgzaminas komponentas. 3.3. Apibendrinta veiklos diagrama Veiklos diagramos parodo tam tikro proceso ar operacijos žingsnius. Ji naudojama parodyti kas vyksta tam tikrame veiklos procese. UML‘e veiklos diagrama parodo veiklą (sekos žingsnius), apsisprendimo taškus, vykdymo gijas. 2 Pav. Apibendrinta veiklos diagrama Šią veikos diagramą sudaro 9 procesai ir 1 apsisprendimo taškas. Veikla prasideda procesu Skirti egzaminu komisija, kurio metu yra paskiriami komisijos nariai ir pirmininkas. Tuomet pereinama į procesą Tvirtinti, kurio metu tvirtinami egzamino klausimai, struktūra, teisingų atsakymų procentas bei laikymo trukmė.Procese Pateikti testa tvirtinimui testas pateikiamas egzaminų komisijai, kad būtų patvirtintas.Procese Tvirtinti testa yra patvirtinamas šis testas. Tuomet pereinama į procesą Pateikti Dokumentus, kurio metu pretendentas pateikia dokumentus egzaminų komisijai, o paskui procese Pasirinkti lygmeni pretendentas pasirenka kokio pobūdžio kvalifikaciją jis nori įgyti. Procese Susipazinti su taisyklemis pretendentas susipažįsta su egzamino taisyklėmis. Po šio pereinama į procesą Laikyti egzaminą , kurio metu yra laikomas egzaminas. Tuomet prieinamas apsisprendimo taškas, kuri turi dvi vykdymo gijas: 1. Jei pretendentas sutinka su gautu įvertinimu, tuomet egzamino laikymas yra pabaigtas. 2. Jei pretendentas nesutinka su gautu įvertinimu, tuomet pereinama į procesą Nesutikti su ivertinimu, kuriame pateikiamas skundas ir kurį išnagrinėjus pateikiamas naujas įvertinimas ir tuomet egzamino laikymas yra užbaigiamas. 3.4. Aukšto lygio panaudos atvejų diagrama Panaudos atvejų diagrama aprašo sistemos elgseną iš vartotojo pozicijų. Šio tipo diagramose atvaizduojami aktoriai ir panaudojimai atvejai, kuriuose tie aktoriai dalyvauja. 3 Pav. Aukšto lygio panaudos atvejų diagrama Projektuojamos sistemos aktoriaus Pretendentas funkcijos yra Pateikti dokumentus, Pasirinkti lygmeni, Susipazinti su taisyklemis, Laikyti egzamina. Kadangi išlaikius egzaminą ir sužinojus įvertinimą galima su juo nesutikti, todėl pridedamas papildomas žingsnis (>) Nesutikti su ivertinimu. Kitas projektuojamos sistemos aktorius yra Egzaminu komisija, kurios funkcija yra Tvirtinti testa. Šis aktorius naudojasi(>) kitais žingsniais, kad pasiekti šį rezultatą. Dar vienas projektuojamos sistemos aktorius yra Centrinio depozitoriumo prezidentas, kurio funkcijos Skirti egzaminu komisija, pateikti testa tvirtinimui, tvirtinti. Šioje diagramoje išskyriau 4 stereotipus (>), kurie ir bus toliau smulkiau nagrinėjami. Išskyriau šiuos stereotipus: Skirti egzaminu komisija, Tvirtinti testa, Laikyti egzamina, Nesutikti su ivertinimu. 3.5. Panaudos atvejai ir jų scenarijai Čia bus aprašomi išskirtų procesų scenarijai. 3.5.1. Panaudos atvejis – „Skirti egzaminų komisiją“ 4 Pav. PA skirti komisiją 1. Panaudos atvejį inicijuojantis aktorius – centrinio depozitoriumo prezidentas. 2. Panaudos atvejo prieš sąlyga – turi būti paskirta egzaminų komisija. 3. Centrinio depozitoriumo prezidentas skiria ne mažiau nei tris narius. 4. Centrinio depozitoriumo prezidentas skiria egzaminų komisijos pirmininką. 5. Panaudos atvejo po sąlyga – paskirta komisija. 6. Naudos gavęs aktorius – centrinio depozitoriumo prezidentas. 3.5.2. Panaudos atvejis – „Tvirtinti testą“ 5 Pav. PA tvirtinti testą 1. Panaudos atvejį inicijuojantis aktorius – egzaminų komisija. 2. Panaudos atvejo prieš sąlyga – turi būti patvirtintas testas. 3. Centrinio depozitoriumo prezidentas patvirtina klausimus. 4. Centrinio depozitoriumo prezidentas patvirtina struktūrą. 5. Centrinio depozitoriumo prezidentas patvirtina teisingų atsakymų procentą. 6. Centrinio depozitoriumo prezidentas patvirtina laikymo trukmę. 7. Egzaminų komisija patvirtina testą. 8. Panaudos atvejo po sąlyga – testas patvirtintas. 9. Naudos gavęs aktorius – egzaminų komisija. 3.5.3. Panaudos atvejis – „Laikyti egzaminą“ 6 Pav. PA laikyti egzaminą 1. Panaudos atvejį inicijuojantis aktorius – pretendentas. 2. Panaudos atvejo prieš sąlyga – noras laikyti egzaminą. 3. Pretendentas laiko egzaminą. 4. Egzaminų komisija užfiksuoja rezultatus. 5. Egzaminas išlaikytas arba neišlaikytas. 6. Panaudos atvejo po sąlygos – patenkintas noras laikyti egzaminą, išlaikytas (neišlaikytas) egzaminas. 7. Naudos gavęs aktorius – pretendentas. 3.5.4. Panaudos atvejis – „Nesutikti su įvertinimu“ 7 Pav. PA nesutikti su įvertinimu 1. Panaudos atvejį inicijuojantis aktorius – pretendentas. 2. Panaudos atvejo prieš sąlyga – nesutikimas su gautu įvertinimu. 3. Pretendentas pateikia skundą centrinio depozitoriumo prezidentui. 4. Centrinio depozitoriumo prezidentas nagrinėja skundą. 5. Centrinio depozitoriumo prezidentas priima sprendimą. 6. Centrinio depozitoriumo prezidentas informuoja pretendentą. 7. Pretendentas gauna naują įvertinimą. 8. Panaudos atvejo po sąlygos – gauti nauji rezultatai. 9. Naudos gavęs aktorius – pretendentas. 3.6. Veiklos diagramos Čia pateikiamos išskirtų procesų veiklos diagramos. 3.6.1. Veiklos diagrama „Skirti komisiją“ 8 Pav. Veiklos diagrama skirti komisiją Šią veiklos diagramą sudaro 2 procesai. Veikla prasideda procesu Paskirti narius, kurioje centrinio depozitoriumo prezidentas paskiria narius egzaminu komisijai. Po to pereinama į procesą Paskirti komisijos pirmininką, kurio metu centrinio depozitoriumo prezidentas paskiria egzaminų komisijos pirmininką. Kai jau paskirti nariai ir komisijos pirmininkas, tai egzaminu komisija jau paskirta ir tuo užbaigiama veikla. 3.6.2. Veiklos diagrama „Tvirtinti testą“ 9 Pav. Veiklos diagrama tvirtinti testą Šią veiklos diagramą sudaro 6 procesai. Veikla prasideda procesu Patvirtinti klausimus, kurio metu, centrinio depozitoriumo prezidentas patvirtina klausimus skirtus egzamino testui sudaryti.Paskui procese Patvirtinti struktura jis patvirtina testo struktūrą. Po to pereinama į procesą Patvirtinti teisingu atsakymu procentą, o po jo Patvirtinti laikymo trukme, kuriame patvirtinama egzamino laikymo trukmė, t. y. laikas nuo jo pradžios iki pabaigos. Kai visa tai jau patvirtinta, tuomet centrinio depozitoriumo prezidentas procese Pateikti testa tvirtinimui pateikia testa egzaminų komisijai, kad ši jį patvirtintu ir tada pereinama į procesą Patvirtinti tesą, kurio metu egzaminų komisija ir patvirtiną gautą testą. Patvirtinus testą, ši veikla pasibaigia. 3.6.3. Veiklos diagrama „Laikyti egzaminą“ 10 Pav. Veiklos diagrama laikyti egzaminą Šią veiklos diagramą sudaro 5 procesai ir 3 apsisprendimo taškai, iš kurių vieno veiklos kelių išsiskyrimas yra suderinamas. Veikla prasideda procesu Laikyti egzaminą, kurios metu pretendentas laiko kvalifikacinį egzaminą. Kai egzaminas pasibaigia, pereinama prie proceso Uzfiksuoti rezultatus, kurio metu egzaminų komisija įvertina pretendento žinias ir užfiksuoja rezultatus protokole. Šioje vietoje prieinamas pirmasis apsisprendimo taškas, kuris turi dvi vykdymo gijas: 1. Jei surinktas reikiamas taškų kiekis, tuomet pereinama į procesą Išlaikyti egzaminą, kuriame sutinkamas kitas apsisprendimo taškas su dviem gijom: a. Išlaikė egzaminą ir yra patenkintas gautu įvertinimu, ir tuo pasibaigia egzamino laikymas. b. Išlaikė egzaminą bet nesutinka su gautu įvertinimu. Tuomet pereinama i procesą Nesutikti su įvertinimu ir tuo užbaigiamas egzamino laikymas. 2. Jei nesurinktas reikiamas taškų kiekis, tuomet pereinama į procesą Neišlaikyti egzamino, kuriame sutinkamas kitas apsisprendimo taškas, kurio kelių išsiskyrimas yra suderinamas. Pretendentas gali nesutikti su gautu įvertinimu ir pereiti į procesą Nesutikti su įvertinimu, po kurio užbaigiamas egzamino laikymas bei tuo pačiu metu vėl gali grįžti į pradinį procesą Laikyti egzaminą. 3.6.4. Veiklos diagrama „Nesutikti su įvertinimu“ 11 Pav. Veiklos diagrama nesutikti su įvertinimu Šią veiklos diagramą sudaro 6 procesai ir 1 apsisprendimo taškas. Veikla prasideda procesu Nesutikti su ivertinimu, kurio metu asmuo laikęs egzaminą nusprendžia, jog jo įvertinimas turėtų būti kitoks. Tuomet pereinama į procesą Pateikti skunda, kurio metu pretendentas apskundžia komisijos sprendimą centrinio depozitoriumo prezidentui. Procese Nagrinėti skundą, yra nagrinėjamas skundas. Išnagrinėjus skundą pereinama prie kito proceso Priimti sprendimą, kuriame centrinio depozitoriumo prezidentas iš naujo įvertina pretendento žinias.Priėmus sprendimą, procese Informuoti pretendentas yra informuojamas jog buvo išnagrinėtas skundas ir yra pateikiamos išvados. Tuomet pretendentas sužino naują įvertinimą procese Gauti kita įvertinimą. Šioje vietoje sutinkame apsisprendimo tašką su dviem gijom: 1. Jei pretendentas sutinka su gautu nauju įvertinimu, tuomet baigiasi ši veikla. 2. Jei pretendentas nesutinka su gautu nauju įvertinimu, tuomet jis grįžta į procesą Pateikti skundą. 3.7. Detali klasių diagrama 12 Pav. Detali klasių diagrama Kadangi pačių klasių ir ryšių tarp jų aprašymas yra pateiktas poskyryje 3.2. Aukšto lygio klasių diagrama, todėl šiame kursinio darbo ataskaitos poskyryje aprašysiu šių klasių atributus bei operacijas. 1. Klasė kvalifikacinis egzaminas a. Klasės atributai: ▪ egzaminoId; ▪ data – egzamino laikymo data. b. Klasės operacijos: ▪ butiLaikomam – egzaminas yra laikomas pretendento norinčio įgyti tam tikrą kvalifikaciją. 2. Klasė pretendentas a. Klasės atributai: ▪ pretendentoId; ▪ vardas – pretendento vardas; ▪ pavarde – pretendento pavrdė; ▪ asmensKodas – pretendento asmens kodas; ▪ adresas – pretendento adresas; ▪ telefonas – pretendento telefonas. b. Klasės operacijos: ▪ pateiktiDokumentus – pateikti asmens dokumentą ir įmokos už egzamino laikymą kvitą; ▪ pasirinktiLygmeni – pasirinkti kvalifikacijos pobūdį; ▪ susipazintiSuTaisyklemis – susipažinti su egzamino laikymo ypatumais; ▪ laikytiEgzamina – dalyvauti egzamino laikyme; ▪ nesutiktiSuIvertinimu – manyti, jog turėtų būti kitoks įvertinimas; ▪ pateiktiSkunda – apskusti egzamino rezultatą; ▪ islaikytiEgzamina – surinkti reikiama taškų kiekį; ▪ neislaiktiEgzamino – nesurinkti reikiamo tašku kiekio; ▪ gautiNaujaIvertinima – sužinoti nauja įvertinimą; ▪ sutiktiSuIvertinimu – būti patenkintam gautu įvertinimu; ▪ sutiktiSuNaujuIvertinimu – būti patenkintam gautu nauju įvertinimu; ▪ nesutiktiSuNaujuIvertinimu – manyti, jog turėtų būti kitoks įvertinimas; ▪ butiInformuotam – gauti informaciją apie išnagrinėtą skundą. 3. Klasė egzamino lygmuo a. Klasės atributai: ▪ lygmensId; ▪ pavadinimas – kvalifikacijos pobūdžio pavadinimas; ▪ aprasymas – kvalifikacijos apibūdinimas. b. Klasės operacijos: ▪ butiPasirinktas – pasirenkamas, kad būtų žinoma kvalifikacija. 4. Klasė dokumentas a. Klasės atributai: ▪ dokumentoId; ▪ pavadinimas – dokumento pavadinimas. b. Klasės operacijos: ▪ butiPateiktam – pateikiamas, kad būtų žinomi pretendento duomenys ir ar jis susimokėjo už laikymą. 5. Klasė egzamino rezultatas a. Klasės atributai: ▪ rezultatoId; ▪ pazymys – įvertinimas; ▪ komentaras – egzamino darbo komentaras. b. Klasės operacijos: ▪ butiPriimtam – įvertinamas darbas. 6. Klasė egzaminų komisija a. Klasės atributai: ▪ komisijosId. b. Klasės operacijos: ▪ priimtiDokumentus – dokumentu priemimas ▪ uzfiksuotiRezultatus – rezultatu fiksavimas protokole; ▪ priimtiTestaTvirtinimui. 7. Klasė narys a. Klasės atributai: ▪ narioId; ▪ vardas – nario vardas; ▪ pavarde – nario pavardė; ▪ adresas – nario adresas; ▪ telefonas – nario telefonas; ▪ asmens kodas – nario asmens kodas. b. Klasės operacijos: ▪ priziuretiEgzamina – prižiūrėti tvarką egzamino metu. 8. Klasė komisijos pirmininkas a. Klasės atributai: ▪ pirmininkoId; ▪ vardas - komisijos pirmininko vardas; ▪ pavarde - komisijos pirmininko pavardė; ▪ adresas - komisijos pirmininko adresas; ▪ telefonas - komisijos pirmininko telefonas; ▪ asmens kodas - komisijos pirmininko asmens kodas. b. Klasės operacijos: ▪ tvirtintiTestus – galutinai patvirtinti testus egzamino laikymui. 9. Klasė centrinio depozitoriumo prezidentas a. Klasės atributai: ▪ prezidentoId; ▪ vardas - centrinio depozitoriumo prezidento vardas; ▪ pavarde - centrinio depozitoriumo prezidento pavardė; ▪ adresas - centrinio depozitoriumo prezidento adresas; ▪ telefonas - centrinio depozitoriumo prezidento telefonas; ▪ asmens kodas - centrinio depozitoriumo prezidento asmens kodas. b. Klasės operacijos: ▪ skirtiKomisijosPirmininka – egzaminų komisijai paskirti pirmininką; ▪ skirtiNarius – egzaminų komisijai išrinkti narius; ▪ tvirtintiKlausimus – patvirtinti klausimus egzamino testui; ▪ tvirtintiStruktura – patvirtinti testo struktūrą; ▪ tvirtintiTeisinguAtsakymuProcenta – patvirtinti vertinimo sistemą; ▪ tvirtintiLaikymoTrukme – patvirtinti egzamino trukmę; ▪ nagrinetiSkunda – nagrinėti skundą, pertikrinant egzamino tesą; ▪ priimtiSprendima – iš naujo įvertinti pretendento žinias; ▪ informuoti – pranešti pretendentui apie išnagrinėtą skundą; ▪ pateiktiTestaTvirtinimui – pateikti testą gautiniam patvirtinimui. 10. Klasė klausimas a. Klasės atributai: ▪ klausimoId; ▪ numeris – klausimo numeris; ▪ klausimas – pateikiamas klausimas. b. Klasės operacijos: ▪ butiPatvirtintas. 11. Klasė struktūra a. Klasės atributai: ▪ strukturosId; ▪ aprašymas – testo struktūros aprašymas. b. Klasės operacijos: ▪ butiPatvirtinta. 12. Klasė teisingų atsakymų procentas a. Klasės atributai: ▪ procentuId; ▪ procentas. b. Klasės operacijos: ▪ butiPatvirtintam. 13. Klasė laikymo trukmė a. Klasės atributai: ▪ trukmesId; ▪ egzaminoTrukme – egzamino laikas nuo pradžios iki galo. b. Klasės operacijos: ▪ butiPatvirtintai. 14. Klasė sprendimas a. Klasės atributai: ▪ sprendimoId; ▪ pazymys – įvertinimas; ▪ komentaras – pakomentuojamas sprendimas. b. Klasės operacijos: ▪ butiPriimtam. 15. Klasė skundas a. Klasės atributai: ▪ skundoId; ▪ pateikejas – skundą pateikusio asmens duomenys; ▪ data b. Klasės operacijos: ▪ butiPateiktas – pateikiamas kai nesutinkama su egzamino įvertinimu; ▪ butiPriimtas – priima centrinio depozitoriumo prezidentas; ▪ butiNagrinejamas – vertinamas egzaminas iš naujo. 16. Klasė testas a. Klasės atributai: ▪ testoId; ▪ pavadinimas – testo pavadinimas. b. Klasės operacijos: ▪ butiPatvirtintam. 17. Klasė taisyklės a. Klasės atributai: ▪ taisykliuId; ▪ numeris – taisyklės numeris; ▪ taisykle – egzamino laikymo taisykle. b. Klasės operacijos: ▪ butiSusipazintai – pretendentas prieš egzaminą turi susipažinti su taisyklėmis. 3.8. Sekų diagramos Sekų diagramose pateikiama, kaip objektai bendrauja su kitais objektais atsižvelgiant į laiką. 3.8.1. Sekos diagrama “Skirti komisiją“ 13 Pav. Sekos diagrama skirti komisiją Seka pradedama kai centrinio depozitoriumo prezidentas atlieka operaciją skirtiNarius(), atlikęs šią operaciją jis atlieka sekančią bei paskutinę šioje sekoje skirtiKomisijosPirmininką(). 3.8.2. Sekos diagrama “Tvirtinti testą“ 14 Pav. Sekos diagrama tvirtinti testą Seka pradedama kai centrinio depozitoriumo prezidentas atlieka operaciją tvirtintiKlausimus(). Po to jis paeiliui atlieka šias operacijas: tvirtintiStruktura(), tvirtintiTeisinguAtsakymuProcenta(), tvirtintilaikymoTrukme(). Tuomet prezidentas siunčia pranešimą egzaminų komisijai, kad ši priimtų testą tvirtinimui priimtiTestaTvirtinimui(). Egzaminų komisija gavusi testą jį patvirtina. Tuo ši seka ir pasibaigia. 3.8.3. Sekos diagrama “Laikyti egzaminą“ 15 Pav. Sekos diagrama laikyti egzaminą Seka prasideda procesu laikytiEgzamina(), kurį atlieka pretendentas. Sekantis žingsnis uzfiksuotiRezultatus() yra egzaminų komisijos, kuri įvertina pretendento žinias ir užfiksuoja jas protokole. Toliau nagrinėjamos alternatyvos išlaikė ar neišlaikė egzaminą. Jei studentas išlaiko egzaminą, tuomet jis gali sutikti su įvertinimu arba nesutikti. O studentas neišlaikęs egzamino gali nesutikti su įvertinimu ir iš grįžtančios žinutės atgal, matome, jog pretendentas turi vėl laikyti egzaminą. 3.8.4. Sekos diagrama “Laikyti egzaminą“ 16 Pav. Sekos diagrama laikyti egzaminą Seka prasideda pretendento procesu nesutiktiSuIvertinimu(). Tuomet pretendentas pateikia skundą, kurį nagrinėja centrinio depozitoriumo prezidentas, kuris priima sprendimą ir siunčia pranešimą pretendentui, kad jis būtų informuotas apie skundo išnagrinėjimą. Kai pretendentas gauna naują įvertinimą, nagrinėjame alternatyvas sutiktiSuNaujuIvertinimu() ir nesutikntiSuNaujuIvertinimu(). Jei pasirenkama alternatyva nesutikntiSuNaujuIvertinimu() tuomet siunčiamas pranešimas atgal ir pretendentas iš vėl pateikia skundą. 3.9. Bendradarbiavimo diagramos Bendradarbiavimo diagrama aprašo objektų sąveiką. Ji kaip ir sekų diagrama rodo, kaip objektai bendrauja. Joje vaizduojama ta pati informacija, tačiau pabrėžiama ne objektų sąveika atsižvelgiant į laiką, o diagramos kontekstas ir bendraujančių objektų tvarka. 3.9.1. Bendradarbiavimo diagrama „Skirti komisiją“ 17 Pav. Bendradarbiavimo diagrama skirti komisiją Šioje diagramoje pateikti du objektai: EgzaminuKomisija ir CentrinioDepozitoriumoPrezidentas, bei tvarka, pagal kurią yra siunčiami pranešimai. 3.9.2. Bendradarbiavimo diagrama „Tvirtinti testą“ 18 Pav. Bendradarbiavimo diagrama tvirtinti testą Šioje diagramoje pateikti septyni objektai: Klausimas, Struktura, TeisinguAtsakymuProcentas, LaikymoTrukme, CentrinioDepozitoriumoPrezidentas, EgzaminuKomisija ir Testas, bei tvarka, pagal kurią yra siunčiami pranešimai. 3.9.3. Bendradarbiavimo diagrama „Laikyti egzaminą“ 19 Pav. Bendradarbiavimo diagrama laikyti egzaminą Šioje diagramoje pateikti keturi objektai: KvalifikacinisEgzaminas, Pretendentas, EgzaminuKomisija ir EgzaminoRezultatas, bei tvarka, pagal kurią yra siunčiami pranešimai. 3.9.4. Bendradarbiavimo diagrama „Nesutikti su įvertinimu“ 20 Pav. Bendradarbiavimo diagrama esutikti su įvertinimu Šioje diagramoje pateikti penki objektai: Skundas, Pretendentas, EgzaminoRezultatas, CentrinioDepozitoriumoPrezidentas ir Sprendimas, bei tvarka, pagal kurią yra siunčiami pranešimai. 4. IŠVADOS Informacijos sistemų projektavimo kursinio darbo metu panaudojau paskaitų metu įgytas teorines žinias bei praktinius įgūdžius. Darydama kursinį darbą naudojau UML - modeliavimo ir specifikacijų kūrimo kalbą. Kursinio darbo metu suprojektavau kvalifikacinių egzaminų informacinę sistemą, skirtą egzaminų komisijai, centrinio depozitoriumo prezidentui bei egzaminus norintiems laikyti pretendentams. Kursinio darbo ataskaitoje pateikiau gautos užduoties aprašymą, diagramas (klasių, veiklos, panaudos atvejų, sekų, bendradarbiavimo) bei jų aprašymai. Atlikdama kursinį darbą, naudojau Microsoft Visio ir Microsoft Word programas. Programos Microsoft Visio pagalba braižiau diagramas, o kursinio darbo ataskaitą rašiau pasitelkusi Microsoft Word programos pagalbą. Modeliuojant kai kurias diagramas trūko praktinių įgūdžių ir nepakako turimų teorinių žinių. Taip pat manau, kad informacinės sistemos kūrimas yra sudėtingas ir ilgas procesas, todėl kursinio darbo laiko neužteko, kad jis būtų idealiai padarytas. 5. INFORMACIJOS ŠALTINIAI [1] V. Sekliuckis, S. Gudas, G. Garšva. Informacijos sistemos ir duomenų bazės. Kaunas „ Technologija“. 2006m. 349 psl. [2] ifko.ktu.lt/~agnius/t120b111/uml/Skaidres/UML_1.ppt [3] Konspektai

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 3278 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
31 psl., (3278 ž.)
Darbo duomenys
  • Informacinių technologijų kursinis darbas
  • 31 psl., (3278 ž.)
  • Word failas 2 MB
  • Įkeltas: 2024 m.
  • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį kursinį darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt