Referatai

INFORMACIJA ORGANIZACIJOS VADYBOJE

9.4   (3 atsiliepimai)
INFORMACIJA ORGANIZACIJOS VADYBOJE 1 puslapis
INFORMACIJA ORGANIZACIJOS VADYBOJE 2 puslapis
INFORMACIJA ORGANIZACIJOS VADYBOJE 3 puslapis
INFORMACIJA ORGANIZACIJOS VADYBOJE 4 puslapis
INFORMACIJA ORGANIZACIJOS VADYBOJE 5 puslapis
INFORMACIJA ORGANIZACIJOS VADYBOJE 6 puslapis
INFORMACIJA ORGANIZACIJOS VADYBOJE 7 puslapis
INFORMACIJA ORGANIZACIJOS VADYBOJE 8 puslapis
INFORMACIJA ORGANIZACIJOS VADYBOJE 9 puslapis
INFORMACIJA ORGANIZACIJOS VADYBOJE 10 puslapis
INFORMACIJA ORGANIZACIJOS VADYBOJE 11 puslapis
INFORMACIJA ORGANIZACIJOS VADYBOJE 12 puslapis
INFORMACIJA ORGANIZACIJOS VADYBOJE 13 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Aprašymas

Turinys:

1. Vadybos samprata ir esmė 2
Organizacija .Valdymo procesas 2
Organizacija 2
Tikslas 2
Valdymas 3
Vadovas 3
2. VALDYMO YPATUMAI LAIKO BEI ŽMONIŲ TARPUSAVIO SANTYKIŲ ASPEKTU 4
Valdymo rezultatyvumas 4
Organizacijos rezultatyvuma 4
Efektyvumas 4
Efektingumas 4
3. VALDYMO PROCESAS 4
Išorinė aplinka 6
Ištekliai (įėjimai): 6
Rezultatai (išėjimai): 6
Tiesioginio poveikio elementai 6
Netiesioginio poveikio elementai 6
Įtaką darantys asmenys 6
Išoriniai įtaką darantys asmenys 6
Vidiniai įtaką darantys asmenys 6
6. Vykdytojo individualios darbo vietos statusas 7
Antreprenerinė organizacija 7
Mechaninės organizacijos. 8
Diversifikuota organizacija 9
Profesionali organizacija 9
Novatoriška organizacija 10
Misionieriška organizacija 11
Politiška organizacija 11
7. Literatūros sarašas: 13

Įžanga:

Vadybos samprata ir esmė
Tik gimęs žmogus iš karto patenka į organizaciją – šeimą. Toliau – visas žmogaus gyvenimas – kelionė per įvairiausias organizacijas: vaikų darželio grupė, mokyklos klasė, sporto ar kito laisvalaikio pomėgio būrelis, organizacija, sudaranti materialines gyvenimo sąlygas – darbovietė, paskui savo šeima, politinė partija, klubas ar draugija pagal interesus ir kitokios bendrijos, kurioms žmogus priklauso tėvų valia, arba jau pats sąmoningai apsisprendęs. Organizacijos sukuria visiškai naujo pobūdžio darbą – visi nariai turi siekti bendro tikslo. Taigi žmogaus elgesys nukreipiamas tokia kryptimi, kurios savarankiškai, savo valia organizacijos narys nesirinktų. Šis darbas vadinamas vadyba. Kadangi kiekvienas žmogus per visą gyvenimą didžiąją laiko dalį praleidžia organizacijose, jam tiesiog būtina suvokti tiek organizacijų gyvavimo pagrindinius reiškinius, tiek vadybos darbo esminius bruožus. Tik tada žmogus galės gauti didžiausią naudą iš tos organizacijos. Taigi organizacijų gyvavimo ir vadybos pagrindų suvokimas šiais laikais tampa vienu iš svarbiausių prasmingo ir laimingo kiekvieno žmogaus gyvenimo laidų. Vadybos mokslas atsirado tik dvidešimtojo amžiaus pradžioje, jos moksliniai pagrindai dar nėra labai paplitę visuomenėje. Todėl tiek įvairiausios organizacijos – nuo šeimos, verslo įmonės iki valstybės, - tiek pavieniai asmenys negali rezultatyviai ir prasmingai veikti. Įvairūs autoriai vadybą apibūdina skirtingai. Labiausiai paplitęs ir pripažintas apibūdinimas – vadyba yra mokslas apie planavimo organizavimo, motyvavimo ir kontrolės funkcijas socialinėse organizacijose. Pagrindinės vadybos kategorijos yra jos funkcijos, metodai ir gamybos arba paslaugų valdymo operacijų sistema, sistemos sudarymas ir funkcionavimas. Svarbi veiklos kryptis funkcionuojant rinkos sąlygomis yra visuotinės kokybės problema. Visuotinės kokybės kategorija reiškia, kad visose srityse darbas atliekamas laiku ir kokybiškai. Pagrindiniai vadybos metodai yra palyginimas, analizė, sintezė, matematiniai metodai ir kt.
Organizacija .Valdymo procesas
Organizacija: du ar daugiau žmonių, kartu dirbančių tam tikroje struktūroje, kad
pasiektų tikslą ar tam tikrų tikslų visumą.
Organizacijos veikia visuose trijuose sektoriuose – gavybos, gamybos ir aptarnavimo. Jų
priklausomybė įvairi. Jos gali būti valstybinės, akcinės, privačios, individualios ir kt.
Tikslas: būsena, kurią organizacija stengiasi pasiekti; organizacijos dažnai kelia daugiau
nei vieną tikslą; tikslai – baziniai organizacijų elementai.
Tikslai gali būti įvairūs.
Visos organizacijos savo tikslams siekti sukuria tam tikrą programą ar tvarką, t.y. planą,
neturėdama veiklos plano, jokia organizacija negalėtų efektyviai veikti.
Organizacijos turi įsigyti ir paskirstyti išteklius šiems tikslams įgyvendinti. Jos taip pat
priklauso nuo kitų organizacijų, iš kurių gauna tam tikrus išteklius.
Valdymas: organizacijos narių darbo planavimas, organizavimas, vadovavimas ir
kontrolė; visų organizacijos išteklių panaudojimas iškeltiems organizacijos tikslams siekti.
Valdymas – sąmoningas ir nuolatinis organizacijos „formos palaikymas“. Visos
organizacijos turi asmenis, atsakingus už tai, kad tikslai būtų pasiekti. Tai – vadovai – treneriai,
dirigentai ar pardavimo skyriaus vadovai. Vienoje organizacijoje jie matomi geriau, kitoje
blogiau, tačiau nevykusiai valdoma organizacija gali visai žlugti.
Vadovas: asmuo, atsakingas už tai, kad pastangos būtų nukreiptos organizacijos tikslams
siekti. Pasaulyje visu, kur yra organizacijų, jas bei jų valdymą reikia studijuoti dėl trijų
priežasčių. Bet kuriuo atveju – tiek praeityje, tiek ir dabartyje ar ateityje – žmonių, sudarančių
organizaciją, kuriai vadovauja vadovai, rezultatai gali turėti toli siekiančių pasekmių.
Pirmiausia, viso pasaulio organizacijos daug prisideda prie dabartinio žmonių gyvenimo
lygio standartų. Kasdien organizacijos mus aprūpina maistu, pastoge, rengia, teikia medicinos ir
ryšių paslaugas, linksmina ir duoda darbo. Pavyzdžiui, Raudonasis Kryžius – organizacija, labai
sutelkta į dabartį, kadangi gelbsti konkrečioms žmonių grupėms, kai to reikia.
Antra, organizacijos kuria trokštamą ateitį ir padeda žmonėms tai daryti. Nauji gaminiai
ir nauji darbo metodai sukuriami kaip kūrybiškų žmonių bendro darbo organizacijose rezultatas.
Organizacijos daro teigiamą arba neigiamą poveikį mūsų gamtai, ligų profilaktikai bei gydymui, taikai Žemėje. Trečia, organizacijos padeda žmonėms neprarasti ryšio su praeitimi. Organizacijas galima vertinti kaip žmonių tarpusavio santykių modelius. Kiekviena darbo diena praturtina organizacijos ir mūsų pačių istoriją. Dažnai save apibrėžiame organizacijų, kuriose dirbome, terminais. Nesvarbu, ar tai buvo mokykla, sporto komanda, politinė grupė, ar firma. Be to, organizacijos dokumentuose fiksuoja savo istoriją, ją vertina ir išlaiko mūsų atmintyje gyvas tradicijas. Labai dažnai apie praeitį sužinome iš organizacijų istorijos ir dokumentų.

Ištrauka

Parašas
2021-01-27
VILNIUS
2012
1. Vadybos samprata ir esmė
Tik gimęs žmogus iš karto patenka į organizaciją – šeimą. Toliau – visas žmogaus gyvenimas – kelionė per įvairiausias organizacijas: vaikų darželio grupė, mokyklos klasė, sporto ar kito laisvalaikio pomėgio būrelis, organizacija, sudaranti materialines gyvenimo sąlygas – darbovietė, paskui savo šeima, politinė partija, klubas ar draugija pagal interesus ir kitokios bendrijos, kurioms žmogus priklauso tėvų valia, arba jau pats sąmoningai apsisprendęs. Organizacijos sukuria visiškai naujo pobūdžio darbą – visi nariai turi siekti bendro tikslo. Taigi žmogaus elgesys nukreipiamas tokia kryptimi, kurios savarankiškai, savo valia organizacijos narys nesirinktų. Šis darbas vadinamas vadyba. Kadangi kiekvienas žmogus per visą gyvenimą didžiąją laiko dalį praleidžia organizacijose, jam tiesiog būtina suvokti tiek organizacijų gyvavimo pagrindinius reiškinius, tiek vadybos darbo esminius bruožus. Tik tada žmogus galės gauti didžiausią naudą iš tos organizacijos. Taigi organizacijų gyvavimo ir vadybos pagrindų suvokimas šiais laikais tampa vienu iš svarbiausių prasmingo ir laimingo kiekvieno žmogaus gyvenimo laidų. Vadybos mokslas atsirado tik dvidešimtojo amžiaus pradžioje, jos moksliniai pagrindai dar nėra labai paplitę visuomenėje. Todėl tiek įvairiausios organizacijos – nuo šeimos, verslo įmonės iki valstybės, - tiek pavieniai asmenys negali rezultatyviai ir prasmingai veikti. Įvairūs autoriai vadybą apibūdina skirtingai. Labiausiai paplitęs ir pripažintas apibūdinimas – vadyba yra mokslas apie planavimo organizavimo, motyvavimo ir kontrolės funkcijas socialinėse organizacijose. Pagrindinės vadybos kategorijos yra jos funkcijos, metodai ir gamybos arba paslaugų valdymo operacijų sistema, sistemos sudarymas ir funkcionavimas. Svarbi veiklos kryptis funkcionuojant rinkos sąlygomis yra visuotinės kokybės problema. Visuotinės kokybės kategorija reiškia, kad visose srityse darbas atliekamas laiku ir kokybiškai. Pagrindiniai vadybos metodai yra palyginimas, analizė, sintezė, matematiniai metodai ir kt.
Organizacija .Valdymo procesas
Organizacija: du ar daugiau žmonių, kartu dirbančių tam tikroje struktūroje, kad
pasiektų tikslą ar tam tikrų tikslų visumą.
Organizacijos veikia visuose trijuose sektoriuose – gavybos, gamybos ir aptarnavimo. Jų
priklausomybė įvairi. Jos gali būti valstybinės, akcinės, privačios, individualios ir kt.
Tikslas: būsena, kurią organizacija...

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 3183 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

Turinys
 • 1. Vadybos samprata ir esmė 2
 • Organizacija .Valdymo procesas 2
 • Organizacija 2
 • Tikslas 2
 • Valdymas 3
 • Vadovas 3
 • 2. VALDYMO YPATUMAI LAIKO BEI ŽMONIŲ TARPUSAVIO SANTYKIŲ ASPEKTU 4
 • Valdymo rezultatyvumas 4
 • Organizacijos rezultatyvuma 4
 • Efektyvumas 4
 • Efektingumas 4
 • 3. VALDYMO PROCESAS 4
 • Išorinė aplinka 6
 • Ištekliai (įėjimai): 6
 • Rezultatai (išėjimai): 6
 • Tiesioginio poveikio elementai 6
 • Netiesioginio poveikio elementai 6
 • Įtaką darantys asmenys 6
 • Išoriniai įtaką darantys asmenys 6
 • Vidiniai įtaką darantys asmenys 6
 • 6. Vykdytojo individualios darbo vietos statusas 7
 • Antreprenerinė organizacija 7
 • Mechaninės organizacijos. 8
 • Diversifikuota organizacija 9
 • Profesionali organizacija 9
 • Novatoriška organizacija 10
 • Misionieriška organizacija 11
 • Politiška organizacija 11
 • 7. Literatūros sarašas: 13

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
13 psl., (3183 ž.)
Darbo duomenys
 • Vadybos referatas
 • 13 psl., (3183 ž.)
 • Word failas 141 KB
 • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį referatą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Organizacijos informacinė sistema, jos pristatymas

Organizacijos informacinė sistema, jos pristatymas Vadyba Peržiūrėti darbą

V. A. Graičiūno veikla ir jo teorijos "Organizacijos vidiniai ryšiai" esmė ir reikšmė

V. A. Graičiūno veikla ir jo teorijos "Organizacijos vidiniai ryšiai" esmė ir reikšmė Vadyba Peržiūrėti darbą

Vadyba. Organizacija, jos tipai, kultūra. Bendravimo lygiai organizacijoje. Organizacijos vadovas

Vadyba. Organizacija, jos tipai, kultūra. Bendravimo lygiai organizacijoje. Organizacijos vadovas Vadyba Peržiūrėti darbą

Informacijos reikšmė vadyboje

Informacijos reikšmė vadyboje Vadyba Peržiūrėti darbą

Informacijos esmė ir reikšmė vadyboje

Informacijos esmė ir reikšmė vadyboje Vadyba Peržiūrėti darbą

Verslo organizacijų aplinka ir jos įtaka organizacijos tikslams

Verslo organizacijų aplinka ir jos įtaka organizacijos tikslams Vadyba Peržiūrėti darbą

Informacija apie organizaciją

Informacija apie organizaciją Vadyba Peržiūrėti darbą

Bendravimas (komunikacija) — kaip vadybos priemonė. Organizacijos kultūros ir multikultūros vieta dabarties organizacijos veiklo

Bendravimas (komunikacija) — kaip vadybos priemonė. Organizacijos kultūros ir multikultūros vieta dabarties organizacijos veiklo Vadyba Peržiūrėti darbą

Informacija ir informacinės sistemos organizacijų valdyme

Informacija ir informacinės sistemos organizacijų valdyme Vadyba Peržiūrėti darbą

Informacija vadyboje

Informacija vadyboje Vadyba Peržiūrėti darbą

Viskas apie informaciją vadyboje

Viskas apie informaciją vadyboje Vadyba Peržiūrėti darbą

Informacijos reikšmė organizacijose

Informacijos reikšmė organizacijose Vadyba Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt