Konspektai

Chemoterapijos teorija

10   (1 atsiliepimai)
Chemoterapijos teorija 1 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

TETRACIKLINAI.Doxicidinum.Tetracikl.ya amfot.jung.Plataus veik.spektr.antibiot.Veikia statišk.Efektas visų panaš.Prieš G+,G-,chlamidijas,k.k.pirmuon.VM-įeina į ląst.pasyv.difuz.ir dalinai aktyv.transp.būdu.Jautrūs tetracikl.mikrob.kaupia juos.Konc.>nei apl-oje.Grįžtamai jungiasi su ribosomom,sutrikdo AR prisijng.prie balt.ir slopina jų sintez.Žind.ląst-e šių procesų neslop.-selekt.bakt.ląst-ėms,nes jose >konc.Ericidinum.Rezist:1.G.b.nejautrūs mutantai,kurie nekaup.tetraciklinų.2.gali pasyviai pablogint difuz.Ypač rezist.pseudomonos,proteus, E.coli,todėl negydomi tetrac-ais.Rezistencija gali prasid.per plazmides,todėl yra l.daug rezist-ų.FK:Doxicid.l.gerai rezorb.90-100proc.,geriau-nevalgius.Ca,Mg,Fe jonai blogina rezorbc.Gerai pasisk.,praeina pro plac.,gali išsisk.su pienu.Nėšt.metu su Ca sudaro chelatus.Išsisk.su tulžim-10k.>konc.nei kr-yje.Dalis patenk.į enterohepat.apykait.50proc.pasišal.pro inkst.,40-su išmat.Doxicid.išsisk.lėtai.IFN įtakos kumuliac-ai netur.Per os,g.b.injekc.Indikac.:1.pirmo pasirink.vaist.mikoplazmų,rikets.,chlamid.,k.k.spirochet.suk.ligom gydyt.2.Cholera.3.Leptospirozė.4.Laimo liga.5.Kvėp.tak.inf.6.Spuogų gyd.7.maliarijai,kai kt.nebetinka.NR:1.retai-alerg.2.f-iai žarn.sutrik.,kandidozė(nes sunaik.saprofit.flora)3.atsideda kauluose,dant.,jau nėšt.metu,tai sukelia emal.displaz.,d.sp.pokyč.4.blogina kep.f-ją.5.g.b.inkst.pažeid.6.galv.svaig.,fotosensibilizac. CHORAMFENIKOLIS(Levomicetinum)strk.papr.,Phe analog.G.b.gaunamas sintet.būdu. CHORAMFENIKOLIS(Levomicetinum)strk.papr.,Phe analog.G.b.gaunamas sintet.būdu.VM:balt. sint.slopinim.,jung.su ribosom.,slopin.AR jung.į balt.T.p.slopin.balt.sint.ir žind.org-e,daugelį m.o.veikia bakt-statišk.Veikimas-grįžtamas:praeina sumaž.konc.Aktyv.prieš rikets.,prieš chlamid.-ne.L.jautr. H.inf.,N.mening.-jas veikia cidiškai.T.p.veikia salmoneles.Resist.:daug.jautr.,tač.pasitaiko rezist.mutant.,kurie turi 60antibiotikų,kurie veikia sienel.sint-ę,turinč.t.t.veik.spektrą.Rezist.išsivysto dėl 1.m.o.gamina inaktyv.ferm.2.keičiasi receptorių-taik.str.3.mažėja antib.prieinam.prie sien.Kad išvengt.rezist.-naud.papild.medž.,slop.antib.inaktyvac.,antib-ai kombinuoj.,išrad.nauji,reikia naudot.tikslingai,pgl.planą.ANTIVIRUSINIAI.Virus.ligų l.daug ir jos l.dažnos.Gripą sukelia virusai.Žarnyno inf.,įv.viduriav.t.p.sukelti virusų.Yra kvėp.takų.Antibakt.prepar.virusų neveikia,skiriama nebent profilakt.Virusai-intraląst.parazitai.Turi patekt į ląst.Vaistų gr.:1.respirator.inf-oms(Ribavirinum,Rimantavidum).2.herpes inf.,citomegal.viruso inf.(Aciclovirum,Famciclovirum)3.ŽIV,hepatitams(proteazių inhib.-Ripamavirum,Saguinavirum,Indinavirum;nukleotidų/nukleozidų reversinės transkriptazės inhibitoriai;nukleotidai,nukleozidų RTI:Efavirenzum,Neviparinum.1.Ribavirinum-veikimo spektras siauras,veikia tik prieš virusą A,jo patek-ą į ląst.Blokuojami viruso sienel-e esantys kanalai,g.b.psichinės sferos sutrik.,inkst.f-jos sutrik.,epilepsija.Rimantavidum-Dažn.skiriama vaikams.Turi poveik.A ir B kamienams,blokuoja DNR sintezę per os,į veną,aerozolių pavid.g.b.naudojama.2.Aciclovirum-g.b.vietiskai naudojama.Guanizino analogas,fosforilinimas.Tai atlieka nuo viruso prikl.fermentas.Jis dekoduojamas.Sutrikdo DNR sint.galut.etapus.Rezist.stebimas herpes simplex,zoster,varicella.Pagr.sisteminis vartojimas.Famciclovirum-pagr.indukuotinas herpes zoster.3.ŽIV nepagydoma,bet sustab plitimas.Svarbiaus.tiksl.-sumaž.virus.sk.Gydoma keliais prep.,nes atsirand.rezistent.Markeriai-įsijung.t.t.AR.Gana toxišk.,VM-l.įv.ANTINAVIKINIAI.Kad chemoterap.vaistai paveiktų supiktyb.ląst.,jie turi patekt.į naviką,dėl to vaisto konc.kr-e t.b.pakankama.1.alkilinantys prep.:Ciklo fosfatamidas.2.antimetabol.:folio r.:metatreksatas,purinų:merkaptopurinas,pirimidino:fluorurocilas.3.aug.alkaloidai:Vinblastinum,Vinca,Etoposidum.4.citotoxiniai AB:Doxorubicinum,Bleomycinum.5.Pt dariniai:Cisplatinum,Carboplatinum,6.hormonai,nes vėžio ląst.gali atsirast iš aud.,kuriuos reg.horm.:estrog.:fosestrolis.Progestagenai:megestrolis.Gonadotropino išsisk.skatina:Goserelinum.Antiestrogenai:tamoxifenas.Antiandrogenai:Futamidum.7.Fermentų inhib.:asparginazė.NR:pykinimas,vėmimas,diarėja,alerg.Chemoterap.kursas:1.t.b.didelės dozės.2.kombinuotas-keletas prepar.,nes atsiras rezist.Jei solid.tumorai-chirurg.gydymas ANTIMIKOT.(TESINYS)T.p.:Ac.acetylicum(sint.vaist).,10%I spirit.tirp.,Chlornitrophenolum,Naftilinum.giliąsias mik.galima paveikt.tik antigryb.vaist.,todėl lb svarb.nustat.diagnoz.Amphotericinum B-gaunam iš spind.grybel.,Vart.sist.mikoz.G.b.kombinuoj.Veikia fungistat.Pgl chem.str.yra polienin.dar.Didin.ląst.sienel.m-os pralaid.Blog.rezorb.per viršk.tr.,vietišk.dirg.aud.,todėl švirkšč.į/v lašin. bū-du.Jei yra neuroinf.-į spinal.skystį.Veikia candida,histoplazmoz.,ir kt.Perein.per placent.barj.,o per hemencefal.neperein.Lb toxišk.,gali pažeist inkstus, anemijos, hipertenz., neurolog.pož., hipoxemija ir kt.Azolai g.b.vart.sist.ir iš išorės,gerai rezorb.,bet į CNS nepatenk.-nenaud.mening,gydym.Ketocanazolum-sist.mikoz.gyd.Pažeidž.sudėt.dalies ergosterol. sintez. sutrigd. Aktyv. prieš gil.mikoz.sukėl.,dermatozėm.Skiriam per os.Patenka palaipsn.į odos epidermį(ten susijung.,sud.t.t.koncentr.,kuri trugdo augt gryb).Nagų mikoz.galim pagyd.per ilgą laiką(6-8mėn). gi-nekomastija,kepenų pakenk.Fluconazolum-netur.poveik.endokr.sist.G.b.naud.profil.-transplantac.metu.Veik.m-ių str.sintez.Prieš gil.mikozes.Į/v,per os.Jis patenka į CNS, lop.ergoster. sintez.Itraconazolum-neveik.endokr.sintez,kaip Ketoconazolum.Prieš gil.mikoz.sukėl.aktyv.Per os.Vart.epidermofitijom.Šalinam.nagai chirurg.būd.-tada jo sist.ir viet.vartojimas. PENICILINAI-klasifikac.:Igr.:ß laktamazėms jautr.penicilinai.prikl.benzilpenicilin,fenoximetilpenicilin.IIgr.:atspar.ß laktamaz.(priešstafilokok)penicillin.Prikl. flukloxacilin. IIIgr.: plat. veik.spektr.,tačiau neatspar.ß laktamaz.Prikl.penicilin,Amoxicilin.Biosintet.trump.veikiant.penicilin:Benzilpenicilin(penicilin G).Neatsp.ne tik penicilinazei,bet ir rūgšt.,todėl vart.parenteral. -į/r,ar į/v.Naud.sist.inf.gydyti,kai reik greit paveikt sukėl.Fenoximetilpenicilin(penicilin V)neatspar.penicilinazei,atspar.rūgšt.,todėl per os.Skiriamas gyd.lengv.inf.,neskiriam jei pacient. ve-mia ar yra kt.viršk.sutr.biosint.ilgai veikiant.penicilin.:Benzilpenicilino novokaino druska.Blog.tirp.vand-y,audin-e susid.depo.Visus ilg.veik.penicil.ardo rūgšt.ir penicilinazė.Vart.penicilin jautr.inf.paveikt,ypač reumato recidyvų profil.ir gydymui,sergant sifiliu.Neskir.alerg.ligon.Pusiau sintet.penicil.-penisilinazei ir rūgšt.atspar.-Oxacilin.Veik.spektr.panaš.į Benzilpenicil. Vartoj.pasirinkt.inf,sukeltoms benzilpenicil.atsparių,penicilinazę gaminanč.stafilokok.-septicemijai,empiemijai,abscesui,flegmon.,osteomiel.,pneumonij.gydyt.Atspar.penic-azei, neatsp. rūgšt. Meticilino Na drusk.Veikia kaip Oxacilin.,bet veikia silpn.,todėl reikaling.didesn.dozės.Sukel.daugiau šalut.poveik.Plat.veik.spektr.penicil.Ampicilin.veikia sukėl.kaip ir benzilpenicilin. Ta-čiau veikia ir G+ enterokok.,listerijos lazd. Ir daugel G- bakt.dydo šlap.takų inf.,sepsinį endokardit. CEFALOSPORINAI-Ikartos:Cephalexin.Gerai veikia G+ MO,vidut.G-,inhibuoj.daugel E.coli,P.mirabilis,Klebsiela.II kartos:Cefoxitin-geriau veikia G-,neveik.pseudomonas ir bakteroides.III kartos:Cepotaxime-silpn.veikia stafilokok.,k.k.veik.pseudomonas aerodinosa. Maž. ak-tyv.prieš G+,aktvesn.prieš G-.Cefalosporinų injekcijos skausming.K.k.praeina smeg.barjer.Indikac.:septicemija,pneumonij.,meningit.,tulž.tak.inf.,sinusit.Inaktyv.inkstuose. MAKROLIDAI-Turi makro žied.Eritomicin,klaritromicin.Tai balt.sintez.inhib.Veik.spektr.kaip penicilin.Aktyv.prieš chlamidijas,mikoplazmas.Greit atsirand.rezistentišk.vart.jkai negalim.vartot penicil. Šalina H.pylori.Iš makrolid.stipr.antimikrob.veikia eritromicin.Jo miltel.kartūs,patvarūs,blog.tirpst.vand-y.jo druskos ir esteriai geriau tirpst.vand-y,malonesn.skonio,geriau rezorb. eritro-mic.neatsp.rūgšt.makrolid.pasirinkt.veikia G+ kokus ir bakt.,ypač stafilokok.ir difterij.korinebakter.Veik.ir G- kokus(gonokok.,meningokok.).Neveik.daugum.kt.G- bakt. ,mikobakt., gry-bel.,virusų,pirmuon.Eritr.ir kt makrolid.MO veikia bakteriostatišk.ir tik esant lb didel.jo koncentr.-bakteriocidišk.Stipr.sukėl.veikia proliferac.st-je-sutrigdo jų Ct balt.sintez. LINKOZA-MIDAI-Linkomicin,klindomicin.Veikimo mechan.apjungtas.Klindomic.vart.anaerob.inf.gydyt.Sukėl.mažai jautr.daugel.antibiotik.Tokios inf.sunkiau diagnozuoj.Tokios inf dažn.būna maž. dubens.Galim gydyt sukeltas B.fragilis,Cl.deficilae(nejautr.).Gydant galima komplikac.-išskiria nekrotizuoj.toxiną-jis sukel.pseudomemb-nį kolitą.Šiuo atveju skiriam. Vancomicin. Lincomi-cin,Vankomicin-linkozamidai,slpo.balt.sintez.Veikia G+ bakt.aerob.,anaerob.vankomicin blog.rezorb.per os,skiriamas tik į/v.Ototoxiškas ir nefrotoxišk.Linkomicin veikiaG+ kokus ir bakt.ir G- kokus.Veikia bakteriostatišk.,slop.balt.sintez.Gydo gonorėją,nudegim.,infekuot.žaizdas,osteomielit.VANKOMICINAS,FUZIDINO R.-Vankomicin skir.pseudomemr-iam kolitui gydyt. Blog.rezorb.per os,skiriam tik į/v.ototoxišk.,nefrotoxišk.Fuzidin.r.-pgl chem.str.prikl.steroid.antibiot.Gydymui vart.vand-y tirpi fuzidino r.Na druska.jos vandeniniai tirp.patvar.Ji veikia G+ kokus(tik neveik,pneumokok.,streptokok.,ar juos veikia silpn).ir bakt.(difter.korinebakt.,listerijos lazd).t.p.G-kokus.neveik.visų G- bakt.,grybel.,pirmuon.Iškart fuzid.r. rezistent. stafilokok . būna retai.Vartoj.sunkioms stafilok.sukelt.inf.gydyt,kai neveik.penicilin,lincomicin.ar kai ligon.alerg.Tinka ir osteomiel.gydyt,nes ji patenk.į kaulus.Gydom gonorėją, nudeg., inf.žaizdas. Fu-zid.r.gali sutrig.viršk.tr.veiklą(skrandž.skausm.,pykini.,vėmim.,viduriav).kartais sukel.alerg.r-jas.ANTIMIKOTINIAI ANTIBIOTIK.,IR SISTEMIN,VAISTAI-Šiuo metu žinom kelias 10 patog.grybel.,kurie gali sukelt grybel.ligas(mikozes).Visos grybel.ligos skirst.į 3gr.:1)pavirš.mikozes-epidermofitijas-sukel.įv.dermatofitai;2)gleivinėse į mieles panašūs gryb.-candidamikozės; 3)sistem.mikozės-histoplazmozės,mukoplazmozėsir t.t.Jos pažeidž.vid.org.Pačios pavojing.Gydant vart.toxišk.preparatai.G.b.vart.sistemišk.vietišk.grybel.ligoms gydyt vatr.antibiot.ir sintet. prepar.Prepar.klasifik.:1)vart.į vidų inf.gydyt.2)vart,iš išorės-gleivinių mikozėms gydyt.Pgl veik,mechan.:1)veik.m-ų pralaid.:a)azolai;b)polieniniai AB;2)blok.NR sintez.;3)Trikdo mikrotubul.sintez.Anephotercinum B(AB),Griseofulvinum(sint.vaist).,Azolai:Fluconazolum,Itraconazolum,Ketaconazolum.Vietiškai veik.: Nystatinum(AB), Clotrimazolum, Moconazolum. ANTIB.KLASIF.:pgl.veik.mech.1)antib.slop.mikrorg.last.apval.sien.:penic.,cefalosporinai2)antib.keic.mikroorg.citop.membr.laiduma:streptomicinas,nistatinas,polimiksinai3)antib.keic.mikoorg.citop.balt.sint.:aminogik.,tetrac.,levomic.,fuzidino.r.4)antib.slop.mikroorg.nukleino.r. sint.:rifamicinas.PAGAL veik.pobudi kirs:1) bakteriocid. 2) bakteriost.PAGAL vart.ir spectra skirstomi:A)Rib.veikimo antib.,pasirin.veik.gram teig.mik.1)pagrind:penicilinai2)rezerv.antib.:makrolidai,fuzidino r.,linkomicinas.B)Rib.spektro eik.antib.gramneig.mikroor.:1)polipetidai-polimiksinaiC)plat.veik.antibiot.1)beta laktaminiai ant.:pusiau sint penic.;cefalosporinai.2)tetracik.3)levomicinas4)aminoglikozidai5)rafamicinaiD)antituber.antib.:1)pirm.eiles:-streptom.,rimfam.2)antros eiles(rez.)antib.-ciklosp.,E)Antigryb.dar.1)polieniniai ant.-nistatinas,levorinas2)benzofuron dar.F)Ant.vietiniam vart.1)aminoglik.2)polipet.-gramicidinas. ANTIB.NEPAGEIDAUJAS POVEIKIS:1)alerg.reak.(penic..cefalospor.)-berima,anfil.soka,bronchu spaz.,2)ilgai naud.-atsiranda dispepsijos reis(rifamicina),diginimai-tetrac..2)gali skaudeti svirks.-tromboflembitas4)did.penicilu dozesneurotoksiskai.,galv.skaus.;raum.trukc.;haliuc.5)elekr.apyk.sutrinka6)slop.zarnu gramteig.flora-eritromicinas.7)virs.trak.sutrik-levomicinas,tetraciklinai-vem.,pykin.,8)neurotok.,nefrotok.miorelaks.-polimiksinai.9)pusiau.sutrik.,klausos.,nistigmas-aminoglikozidai SULFANILAMIDAI:KLASIF.1)trumpai veik 2)vidur.veik. 3)ilgai veik.4)l.ilgai veik.VEIKIMAS:veikia daug.gramteig.bakt.;silnai chlam.;nevik.enterok;veikai bakter.besidaug.mikroorg.; jie sutrikdo folines.r.sin.,o jis dal.pur. ir pirim.sin.-todel slop.mik.augimas ir daug.FK:gerai rezor.is VT;tlygiai pasiskirsto aud.;daugiau.metil kepenyse,inkst.;dalis susijun.su gliuk.r. –ir pasalinama kaip tirpus jung.;VARTOJIMAS:vis maz.vart.,bet skiriami enterokoku um.komplik.-kai yra slapimo tak.suk.inf.Gali buti skir.men.meningito profil.,gyd.,rozes.trachomos.toksoplazmozes.viet.-mazai vart.-nes sensab.pavojus.Sulf. natrio drusk.naud.akiu l.gydyti.Blogai besirez.-gali buti skirti VT l.gyd(kolitui,dizent.)NEPAG.POVEIKIS:1)sutr.virsk.,gal.skaus., alerg.reakc.2)dirg.viet,gleiv. 3)nuslop.zarnu mokrofl.4)reati-cianozeleukopenija.nefroze,vaskulita5)trum.veik.-pazeidz.inkstus, krista.susid.inksto kanal.PREPARATAI:1)Sulfamethoxalum2)sulfadiazinum3) trimetoprimas-slap.taku inf.4)Co-trimoxasolum-naud.preis g-koku;prost.ir slap.t.inf.;gastrointestinal.inf.-dizent..salmoneles.;kvep.taku inf.-streptoc.,esant imn.defic.-ziv. UROANTISEP.CHINOLONAI,FLUORCHINONAI.;-buvo naud.nefuor.(ac.pipemidicum)tinka um.inf.l gydm.;fluoroti turi dar lapankesne fk ir tinka ne tik slap.t.inf.1)ciprofloxacinum2) ofloxacinum3)norfloxacinumFARMODIN:molek.patenka i bakr.pro kan.ir veikai viduj,topoizomeraze-keicia last.dnr supak.-last.zuva.Veik.-bakterioc.Veikia pries g-mikrofloroze( chlamidijos,sifilioo,gonorejos).sil.veikia anaerob.CIPROFLOXACINUM-vien.aktyv.Naud.pseudomonos infek.,gonorejos,gi trakto inf..Efekt.,kai yra um.inf.,salp.t.infek. (legionela) ,KTinf.,Rezis.neatsiranda.NEPAG>POVEIKIS:1)CNS-gal.skaus.2)svies.baime3)pyk.4)krist.susidar..negalima naud.-nest.metu;lakt.metu;vaik.ir paaugliams. NITROFURANO DAR .:1)NITROFURANTOINUM—yra iv.;daz.naud.kaip antisep.ir mazom konc.;slop.iv.ferm veikla,dnr sint.,aktyvus pries e.coli;gram –teig.kokus.Rezist.did. atsir.;sukelia VT sutrikimus. ANTISEPT.MEDZ.-prep.vart.ligu sukel.,esantims kuno pav.;paveikti.apdor.oda,gleiv.,zaizdu pav.,kuo maziau turi rezorb.i kr.DEZIN.MEDZ.;-naud.uzkrat.sunaik.-patal. H2O; serg .drab. Turi veikti stipr. antimikr. ir antiparaz.,bet nezaloti drab.ir zm.KLASIF.;1)halog.jung.-chloraminas;spir.jodo tirp.2)oksid.medz.-vand.perok.,kalio perm.3)sunk.met.drusk.-gyvsid.chloridas, 4)alkoh.-etilo alk.5)aldehidai-formaldeh,6)fenolio dar.-krezolis,fenolis,7)detergentai-katijon.muil8)rug.ir sarm.-_boro r.,amoniako tirp.9)dazu gr.-akridino dar.10)nitrofurano dar. 11)/8oksi-chinolino dar.FENOLIS IR JO DAR.:tirp.denat. bakteriju balt.ir jas sunaik.;sporas veikia silpnai;oda ir gleiv.-veik. stip.dirg.;pasiz.irgi viet.anestez.poveikiu;3-5% naud.instrum.dezin;, naud.odos ligoms gyd.;NEGEID.POV.;gerai rezor. pro oda,;daug naud.-apsinuod;simp.;svaig.gal.,silpn.,tachikardija.dus.; nuo l.did.doziu-atsir.trauk.sam.netek.,kolap.;,slap.igyja tam sp. DARINYS-KREZOLIS-daug efekt.,nors irgi nuodin.,1)Timolis-stip.fugicid.,naud.bur.skal.;kartais naud.vidur.ir meteorizmui mazin.;odai dezinf.;farmac.prepar.;2)trikrezolis-vart, dezinf.; dantims gyd.;3)chlorheksidinas-ieina i kietu ir skys.antisep. muilu sud.;zemo tox.,;profil.naud,kai atliek.invaz.operc.ALDEHIDAI:1)FORMALDEHIDAS-pan.kai etilo alk.aud.; veik. sutr.; dehidr.odos bei gleiv.pav.sl.last.;koag.mikr.balt.,;sutrikdo amino.gr. ir ju funk.fermentuose.;sunaik..netik veget.mikr.for., bet ir vir., sporas,gryb.2)FORMALINAS-vand. 40% formald.tirpl.; 0,5-1%-naud.ranku dezinf.,instrum dezinf.,3)HEKSAMETILENTETRAMINAS-tai formald.+amon.;rugs.aplin.susk.-ir veikia antisept.,-taip yra daz.uzdeg.aud.;Prep.turi irgi diuretini veik., nes atsilais.amon.Naudoj.slapimt.infek.;sergant cistitu,pielitu;serg.cholecist.,cholangtiu;akiu lig.;mening.;encefalitu.4)CIMINALIS-plat.antimk.veik.spektr.;slop.gram+ ir gram – mikrofl., skat.zaizdu gij.;naudojamas trof.opoms gyd.;piodermija;skat.epiteliz.;gydant zaizd.;uzterstus mel.puliu lazdel.DAZU GRUPES:-ypac jautrus yra gram+ bakt. ir kokin. bakt. 1)BRILIAN-TINIS ZALIASIS—vand. ir spirit. Tirp.vartojami 1-2%,odos idresk.;pulin odos lig.;2)ETAKRIDINAS-maz.tox.;nedirgin.aud.; vartoj.-0,05 0,1 0,2%tir. burn.skal.; gerklei;ert. pul.uzdegim. plauti;sergant kolitu;enterokiltu.3)METILENO MELYNASIS1-3% tir.naud.piodermitui;turi oks.-reduk.sav.;-del to naud.apsinuod.methemoglob.sudar.prepar.-cianidais,smal.,sieros vand. HALOGENAI(CHLORO PREP.)-siom medz.jaut.-bakter.,vir., ir pirmuon.;maz.mikobakt.;dazn.naudoj.dezinfek.,nes l.dirgina aud.1)chlorkalkes-skrepl.,slap.,ismat.dezinf.2)chloramines B-beveik nedir.aud.,mikr.veikia ilg.;naud 0.5-5% instrum dezin.; 1,5-2%zaiz.gyd.3)JODO PREP.:koagul.balt. ir veikia bakterioc.,bei fungicid.A)SPIRIT.5%JODO TIRP.-chirur.prakt.;zaizd. apdor.;operc.lauk.;rankom dez.;;kai kuriom gryb.lig.gyd.;jodas gali viet.dirgin.B)jodinolisC)jodinatasOKSIDEN.MEDZ.:-medz. kurios skild.islais.mol.ar atom.deguon.;stir.veikia bakterioc. -ypac atom.deguonis.;jiems l.jaut.anaer.mikor.;gram.+;gram.-,spiroch.;1)KALIO PERM..-stip.antimikrb.;isskir.atom.deg.;bakter.zuva per 1val.;sudaro albuminatus su aud.balt.;prikl.nuo koncent. Gali veikti sutrauk.,prideg.,dirgin.,;0,01-0,1%-naud.bur. ir gerk.skal.;zaiz.plauti;2-5%-nud.gyd.;0,02-0,1%-skran.prapl.,apsinuod.maist.,fosf.,alkaloid.2)VANDENILIO PEROKS.-veikia peroksidaze,katalaze,;susk.issil..atom.deguon..mol.deg.;mechan.isvalo zaizd.;sunaik.mikrob.;veikia kaip viet.anestet.,.tik pav.veikia;;fibrinog.-greic.virsta fibrinu.SUNK.METALU DRUSKOS:- bakterios. ir bakteriocid.veik.;sutrauk. ir prideg. poveik.;nekrozuoj.;susidaro albuminatai;sutr.kapiliar.;sum.eksud.reisk.;kraujas ir puliai l.sum.ju aktyv.antimik.; 1)GYV-SIDABRIO PREP.-vart.isor. tirp.-rankom plauti,patal.,skalb.,lig.daikt.dezinf.;sunaik.tik veget.mikrobu for.,sporu ne.;leng.rezor.pro oda;bei gleiv.2)SIDABRO PREP.(nitratas)-stipr.veikia bakterioc. ir bakteriostat.;jam jautr.kokai,gonokokai,;nedid.koncetr. veikia sutrauk.,pries uzdeg., did.koncen.-pridegin.Naudoj.piestukai eroz. Ir opoms,granul.prideg.;blenrejos prof.; let. gastr.ir skrandz.opai tirp.gerti.3)CINKO PREP.-vart.tirp.0,1-0,5% konjektiv.,let.kaariniam laringitui.uretritui,vagin.gyd.

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 1356 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
1 psl., (1356 ž.)
Darbo duomenys
  • Farmacijos konspektas
  • 1 psl., (1356 ž.)
  • Word failas 66 KB
  • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt