Analizės

,,Anykščių šilelio'' II dalies analizė

9.8   (2 atsiliepimai)
,,Anykščių šilelio'' II dalies analizė 1 puslapis
,,Anykščių šilelio'' II dalies analizė 2 puslapis
,,Anykščių šilelio'' II dalies analizė 3 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

Adomas Emanuelis Jucevičius Perskaitykite A.Baranausko poemos ,,Aykščių šilelis“ II dalies fragmentus ir atlikite užduotis. 1. Tai toks miškas traukęsis par Lietuvos žemę; Visi plotai žaliavę pavėne* aptemę; * pavėne – pavėsiu Visos buvę viršūnės vienybėn suspynę, Kaip lietuvnykų širdys int vieną tėvynę. Ė lietuviai su medžiais vis zgadoj* gyvenę, * zgadoj – santarvėje (taikiai, gražiai sutardami) Jaunystėj pasižinę ir draugėj pasenę. Lietuvnykas po urvus sausus laužus kūręs. Ne lentinės, iš šakų buvę pintos durys. Ir nei vieno liemenio lietuviai nekirtę, Jėg tik stuobriai papuvę savaimi išvirtę. Nes ir miškas lietuvį, kaip tiktai galėjęs, Teip visados raminęs, visados mylėjęs: Žvėrim, paukščiais ir vaisiais dengęs ir penėjęs, Ir neprietelių* mušti griūdamas padėjęs; * neprietelių – priešą Sunkioj dienoj duodavęs slaptus nuo baisybių, Liūdnoj dienoj paveikslą visokių ramybių, Linksmoj dienoj daugumą visokių gražybių, Kožnam* mete dėl kožno – visokių gėrybių. * kožnam mete dėl kožno – kiekvieną metą kiekvienam 2. Sunkios dienos atėję, žmonės badu mirę, Samanas duonon kepę, žieves sriubon virę. Teip žmoneles, iš bado žievėm papenėtus, Kad užtiksiant pavietris*! – ir labai pakrėtus*. * pavietris – maras *pakrėtus – didelis (labai užkrečiamas) Miškas žmonių pasgailęs, rasa apsiverkęs, Aukštas savo viršūnes debesin įmerkęs Ir sušukęs: ,,Broliukai, ginkitės nuo bado! Palaiminta toj ranka, ką kirvį išrado!” Su ašarom pirmieji truputį praskynę, Vaitodami jų vaikai teip gynę tėvynę; Dūsaudami anūkai tuos miškus aikvoję, Proanūkiai vežimais miestelin vežioję; Po keturias dešimtis vežimų pardavę, Džiaugdavęsi, ant dienos po muštinį* gavę. * muštinį – senovinį auksinį ar sidabrinį pinigą Medžiai mat iš daugybės visiškai atpigę. Ir teip ilgai aikvoję, - net kolei pristigę; Ė tai vis dėl arielkos* daugiasia išleidę * dėl arielkos – degtinei 3. Tai mat mūsų tėveliai miškų neberadę Ir terp savęs kaip broliai visi susižadę* - * susižadę – susitarę, kartu pasižadėję Ažleist dirvas šileliui. Mat miško pasilgę, Dažnai savo blakstienas ašarom suvilgę, Žiūrėdami in kelmus. Mat lietuvių dūšios*, * dūšios – sielos Senais miškais penėtos, viduj miško trąšios; Plikuos plotuos, be miško, lyg tartum apkursta, Tartum džiūsta nuo saulės ir palengvėl skursta. Nors jau dabar lietuvis plikuos plotuos gimsta, Giesmėj mišką užgirdęs, be jo neberimsta. Senų miškai mylėta, tūlon* giesmėn dėta: * tūlon giesmėn – į dažną giesmę Mūsų tėvelių visos tos giesmės mokėta. Tai mat, miško pasilgę, auklėjo šilelį: Kasdien apvaikštinėjo kožną* pakraštėlį * kožną – kiekvieną Ir, priugdę kaip meldo gražiausio pušyno, Jaunas širdis ir dūšias* vaikelių ramino. * dūšias – sielas Ir saugojo kas diena kaip didžiausio labo: Ne til medžio, - nelaužė nei mažiausio žabo. Džiaugės Anykščiai, džiaugės, in šilą žiūrėjo, Svetimuos miškuos malkų pirktų važinėjo. 1. Suraskite pirmos ištraukos pirmame sakinyje citatą, atspindinčią medžių ir tautos vienybę. Paaiškinkite jos prasmę. Nurodykite, kurio poeto kūryboje anksčiau aptikote šį motyvą. Suformuluokite ir parašykite išvadą, kurio istorinio laikotarpio Lietuva čia vaizduojama (4 taškai). „​Visos buvę viršūnės vienybėn suspynę, / Kaip lietuvnykų širdys int vieną tėvynę. “ Tai parodo lietuvių tautos vienybę, ją išryškina. Tai aptinkama dar ir A. Mickevičiaus kūriniuose. Manau, kad čia Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, nes laikotarpis po krikščionybės atsiradimo. 2. Išsamiai apibūdinkite, kokius pavyzdžius pateikdamas poemos pasakotojas vaizduoja senovėje buvusį stiprų miško ir tautos ryšį (3 taškai). Žmogus su mišku turėjo draugišką santykį - žmogus miškui nekenkė (jo nekirto). Žmogus stiprų prisirišimą jausdavo visą gyvenimą. Miškas žmogui suteikdavo prieglobstį, maistą. 3. Išvardykite visas negandas, užpuolusias žmones, kai atėjo ,,sunkios dienos”. Parašykite bent vieną priežastį, kodėl pasakotojas taip detaliai jas vardija (2 taškai). Buvo maras, dėl kurio nukentėjo žmonės. Minimas badas - rašytojas nori parodyti didelius sunkumus su kuriais susidūrė žmonės. ​„​Sunkios dienos atėję, žmonės badu mirę, / Samanas duonon kepę, žieves sriubon virę.” 4. Nurodykite, kurios žmogiškos miško savybės išryškėja tautos nelaimės metu. Įvardykite, kaip vadinamas toks šilelio ,,sužmoginimas“ (2 taškai). Miškas personifikuojamas (jis kalba, liūdi). Miškas parodomas taip lyg jis pagaili žmonių. Žmonės paskatinami jį kirsti, juo naudotis. 5. Pacituokite, kaip apibūdinamas vaikų, anūkų ir proanūkių elgesys su šileliu. Suformuluokite ir parašykite išvadą, kaip keičiasi žmonių dvasingumas slenkant amžiams. Nurodykite galimą to pokyčio priežastį (3 taškai). „​Su ašarom pirmieji truputį praskynę, / Vaitodami jų vaikai teip gynę tėvynę; / Dūsaudami anūkai tuos miškus aikvoję,” Žmogaus dvasinis prisirišimas prie miško vis mažėja, žmogui pradeda neberūpėti dvasiniai dalykai - jis pradeda siekti materialių dalykų. 6. Nurodykite, kokią šilelio atsodinimo priežastį įvardija pasakotojas. Atsakymą pagrįskite nurašydami vaizdingiausią, jūsų manymu, citatą iš trečios ištraukos (2 taškai). „​Dažnai savo blakstienas ašarom suvilgę, / Žiūrėdami in kelmus. Mat lietuvių dūšios, / Senais miškais penėtos, viduj miško trąšios; / Plikuos plotuos, be miško, lyg tartum apkursta” Žmogus pasiilgsta dvasinio ryšio su mišku. 7. Suformuluokite ir parašykite išvadą, kurie lietuvių tautos charakterio bruožai išryškėja antroje ištraukoje. Įrodykite, kad pasakotojas geba kritiškai įvertinti tautiečių elgesį. Remdamiesi biografiniu kontekstu pateikite argumentų, kad reiklumas, būdingas poemos pasakotojui, buvo vienas iš svarbių Antano Baranausko charakterio bruožų (3 taškai). Lietuviai pasižymi patriotiškumu, meile tėvynei, tačiau jie turi ir savanaudiškų savybių. Praėjus badui suprato, kad jie iš miško gali pasipelnyti ir nereikalingiems, žemiškiems poreikiams. A. Baranauskas visuomet viskuo labai domėjosi. Taip pat rašytojas įžvelgė ir svarbą rašyti gimtąja kalba. 8. Nurašykite žodį, kuriuo apibūdinamas miško pasiilgusių žmonių rūpinimasis šileliu. Pakomentuokite, kaip žmonės elgiasi su mišku. Nurodykite, kuris tautos charakterio bruožas čia atsiskleidžia (3 taškai). „Auklėjo”. Tai parodo, kad žmonės mišką myli, juo rūpinasi, jį atkūrė. 9. Nurodykite, koks faktas, paminimas trečios ištraukos pabaigoje, atspindi ypatingą lietuvių pagarbą atsodintam šileliui (1 taškas). Žmonės visiškai nebekirto miško, jo visiškai nelaužė. 10.Suformuluokite ir parašykite dvi problemas (2 taškai). Dėl ištikusios negandos pasikeičia žmonių vertybės. Žmonės pamiršta protėvių vertybinį pagrindą, jų svarba pamirštama. 11. Remdamiesi ištraukos turiniu ir raiška įrodykite, kad miško ir lietuvių tautos paveikslas šiame fragmente atitinka romantinio kūrinio sampratą. Pateikite tris argumentus (3 taškai). Glaudus žmogaus ir gamtos ryšys, nes lietuvių visas gyvenimas nuo gimimo iki mirties glaudžiai susietas su mišku. Parodoma didelė meilė tėvynei - jie prisirišę, po visų bėdų vistiek rūpinasi savo šileliu. Tekste daug dėmesio skiriama jausmams - personifikuojami medžiai.

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 962 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Mokyklinis
Failo tipas
PDF dokumentas (.pdf)
Apimtis
3 psl., (962 ž.)
Darbo duomenys
  • Lietuvių kalbos analizė
  • 3 psl., (962 ž.)
  • PDF dokumentas 149 KB
  • Lygis: Mokyklinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šią analizę

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Antano Baranausko ,,Anykščių šilelio“ I dalies nagrinėjimas

Antano Baranausko ,,Anykščių šilelio“ I dalies nagrinėjimas Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

Anykščių Šilelio pirmos dalies santrauka

Anykščių Šilelio pirmos dalies santrauka Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

Romano ,,Altorių šešėly“ II dalies analizė. Aplinka, į kurią patenka Liudas Vasaris.

Romano ,,Altorių šešėly“ II dalies analizė. Aplinka, į kurią patenka Liudas Vasaris. Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

"Anykščių šilelio" analizė

"Anykščių šilelio" analizė Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

Antano Baranausko gyvenimas, kūryba bei "Anykščių šilelio" analizė

Antano Baranausko gyvenimas, kūryba bei "Anykščių šilelio" analizė Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

„Miškan būdavo eini...“ (A. Baranauskas, „Anykščių šilelis“). Ištraukos analizė

„Miškan būdavo eini...“ (A. Baranauskas, „Anykščių šilelis“). Ištraukos analizė Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

A. Baranausko poema "Anykščių šilelis" analizė

A. Baranausko poema "Anykščių šilelis" analizė Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

A. Baranauskas "Anykščių šilelis" - kūrinio analizė

A. Baranauskas "Anykščių šilelis" - kūrinio analizė Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

A. Baranausko poemos „Anykščių šilelis“ ištraukos analizė ir interpretacija

A. Baranausko poemos „Anykščių šilelis“ ištraukos analizė ir interpretacija Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

V. Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ I dalies ištraukos teksto analizė ir interpretacija

V. Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ I dalies ištraukos teksto analizė ir interpretacija Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

Fausto monologas. II dalies analizė

Fausto monologas. II dalies analizė Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

Kūrinio „Liūdna pasaka“ II dalies analizė

Kūrinio „Liūdna pasaka“ II dalies analizė Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt