Konspektai

Šatrijos Raganos biografija ir konspektas

9.8   (3 atsiliepimai)
Ištrauka

Šatrijos Ragana Sename dvare Kūrinio autorius: Rašytoja gimė Medingėnų dvare (dab. Rietavo savivaldybė) savo motinos Stanislavos Šiuštaitės tėvišėje. !i dešimties metų Marija augo "abūnavos dvare (dab.Kelmės raj.# Kolainių a$yl.). Stanislava ir %nu$ras &e'ausai buvo a$sišviet dvarininai# il iš ultūringų šeimų: %nu$ro tėvų namuose buvo didiulė bibliotea# nemaai senųjų nygų# o Šiuštų šeimoje buvo daug $aveislų. Marija šeimoje buvo vyriausia dura# $o jos dar gimė sesuo So*ja# broliai Ste$onas ir +in,as. +isi vaiai nuo $at vaiystės naudojosi vertybėmis# urias teiė ilminga dvarų ultūra. Marijos &e'ausaitės $risiminimai a$ie savo šeim-# tėvus ir vaiyst y$atingai šviesūs ir idiliši. Su namų moytojų u/e0os Sumoro ir 1e,ilijos Sonde,os $agalba išėjusi $radios moylos urs-# su guvernante# atvyusia iš +aršuvos# So*ja Sventoe'a Marija 2342 m. $radėjo ruoštis eg/aminams 5 &etra$ilio (dab. Sant &eterburgas) Šv. Kotrynos gimna/ij-. 2346 m. eg/aminus išlaiė 5 tre'i-j- las# ta'iau drėgnas &etra$ilio oras $aenė jos sveiatai ir $o $usės metų ji gr5o namo# ur gimna/ijos urs- tsė $riva'iai. 7ar 2342 m. 5 namus buvo $aviestas &ovilas +išinsis $adėti $asirengti 5 gimna/ij- Marijos broliui Ste$onui. &ovilas +išinsis jau tuo metu buvo 5sitraus 5 judėjim- u tautin5 atgimim-. 7idele savo dvasinio $oveiio galia 5 savo idealų erdv jis 5trauė ir Marij-. &ovilo +išinsio $asatinta $risidėti $rie lietuvybės $uoselėjimo Marija su dideliu entu/ia/mu moėsi lietuvių albos ir $ramousi alb-# ja toliau albėjo. 2348 m. vėlų ruden5 5 9vent5# ur tada gyveno Marijos šeima# atvyo jaunas unigas Ka/imieras uantas. &e'ausų ir uantų šeimos seniai buvo $a5stamos# ir sūnui Ka/imierui atvyus 5 9vent5 senoji bi'iulystė buvo atnaujinta. Marijai ji buvo lemtinga. &amilusi unig-# ji savo meil išsaugojo ii gyvenimo $abaigos. &asatinta bi'iulio &ovilo +išinsio# Marija &e'ausaitė nuo 234; m. "ietuvos $eriodinėje s$audoje $radėjo s$ausdinti a$saymus %$sritai saant# visa mūsų šeimyna netiusi $ratišam gyvenimui? Materiali/mas mums visiems buvo tolimas ir otus@. Marija moytojavo dvaruose# iti vaiai irgi ėmėsi darbo. 24AB=iburio@ mergai'ių $rogimna/ij-. ai tuo metu vadovavo unigas Motiejus Gustaitis. Fa'iau jis# $ajuts tvirt- šeimininiš- Marijos ran-# jai mielai $atiėjo t- darb-. i ir buvo 0atinė >=iburio@ $rogimna/ijos vedėja. &rasidėjus &irmajam $asauliniam arui ir artėjant 0rontui# >=iburio@ $rogimna/ija $ersiėlė 5 Fraus# o 242B m. gegu evaavosi 5 +orone-. Marija nesiryo dėl sveiatos būlės evauotis artu su moyla. i $asuo 5 =idius. Fais $a'iais metais 'ia atsiėlė jos motina ir sesuo So*ja bei unigas Ka/imieras uantas. Klebono un. K. uanto remiama materialiai# ji galėjo atsidėti literatūrinei veilai. &asutiniaisiais savo gyvenimo metais ji vėl gr5o $rie didiosios meilės Motina Šiandien mes 'ia laidojom švent-j-?@. Rašytojos bi'iulis &ovilas +išinsis j- $raminė raganėlės vardu dėl juodų $lauų ir  juodų didelių aių. &o vienos išvyos 5Šatrijos aln-# urioje dalyvavo ir +aigantas#  jai $rigijo ir Šatrijos e$itetas. Fai$ atsirado Šatrijos Raganos sla$yvardis. Marija &e'ausaitėJŠatrijos Ragana gimė 23CC metais# o mirė gana jauna moytojystė@# ai nebijoma auotis# rodyti vaiams eli-. Kai $raalbome a$ie Šatrijos Raganos ūryb-# ". Sabi,ienė saė# ad tai# - ji y$a' išsiria rašytojos ūryboje# yra moterišumo linija. >+ienu gyvenimo metu mamatės $asaulis (a$rašytas ymiausiame Šatrijos Raganos ūrinyje >Sename dvare@) man buvo elrodė vaigdė. Man labai $atio ir buvo artimi mamatės dvasiniai iešojimai# turtingas jos vidinis $asaulis. a# o $a'ioje rašytojoje man labiausiai $atina ulumas ir tylusis buvimas. Manau# ad šiais laiais ji būtų ne$o$uliari# nes šiuo laime'iu daug svarbiau yra save $ateiti. et iš Šatrijos Raganos gyvenimo matome# jog tai# - ji darė# yra amina@# Fre'iasis Šatrijos Raganos laias@.  Fais $a'iais metais endrija surengė ultūrinių renginių $rogram-# sirt- Šatrijos Raganai ir +aigantui (jie vyo Maeiiuose# Kaune# Svėdasuose# Narasuose). Šiuo metu endrijos ini,iatyva yra rengiami $ilni Šatrijos Raganos raštai. . S$ei'ytė 5sitiinusi# ad Šatrijos Raganos asmenybė jų veil- lemia tiesiogiai. >endrija a$sritai susiūrė iš nuostatos# ad šios rašytojos asmenybė ir $aliimas liudija mums š5 t- svarbaus ir esmingo# ir tai būtinai reiia išlaiyti@# Santarvei@ saė literatūrologė. &asa $irmininės# endrijos veilos dvasine ats$irtimi galima laiyti bajoriš-j- "ietuvos ultūros tradi,ij- (iš tos a$linos ilusi ir $ati rašytoja)# iš jos ateinant5 aristoratišum-# inteligen,ij-# menin5 son5# bendravimo ultūr-# autentišas riš'ionišas vertybes ir gyvensen-# atsiro mogaus vertės suvoim-# ūrybingos moters savaranišumo teigim-. TEN, KUR GYVA SIELA Šatrijos Raganos atminimu rū$inasi ne ti vilnie'iai. &rie Šatrijos Raganos atminimo $uoselėjimo atyviai $risideda =idių miestelio bendruomenė# $ara$ija# moyla. Rajone yra nemaai atyvių monių# urie onre'iais darbais $adeda saugoti Šatrijos Raganos atminim-. "eidinyje >Šatrijos Raganos elias@ minima# jog Maeiių mu/iejaus diretorė %delė 1Dolodinsienė yra didiausia rašytojos atminimo $uoselėtoja Maeiių rajone. i nuolat rū$inasi es$o/i,ijų atnaujinimu =idiuose# rašytojos sua'ių $aminėjimu#  jos ūrybos $o$uliarinimu. 6AA6Jųjų metų Šatrijos $remijos laureatė ir Šatrijos Raganos bendrijos narė %. 1Dolodinsienė saė# ad ar'iau su šia išilia asmenybe susidūrusi tada# ai $ati $radėjo dirbti mu/iejuje ir buvo laidojama rašytojos sesuo So*ja &e'ausaitė. &o laidotuvių Maeiių mu/iejaus diretorei teo suregistruoti Šatrijos Raganos $aliim-# ur5 buvo išsaugojusi sesuo. I štai - $risimena ilgametė bendrijos vadovė R. Ma,iūtė a$ie 244CJuosius Šatrijos Raganos elio@ $radi-: >L$atingas buvo $avasaris. et nesitiėjau: $avie'ia tave aur ir eini? Fada su +itorija ($ro0. +itorija 7aujotyte Šatrijos Raganos elias@ =mogus ateina 5 ši- em ne tam# ad rautų turtus# rintų $lojimus# iešotų garbės. Mūsų tislas turi būti aminas. I aminas tislas Qsu šeimynoje vyriausia ie,/ory rod/inne# lairašt5 vaiams. +isa ūdiystė tai buvo baisiai laidingas ygis !ros tragedija# >Sename dvare# >%nt 9etelbergo# >Mėlynoji mergelė# >Kraitis# @>&an'iai ir t. Pia gyvendama ji rengė s$audai savo >Raštus ir itin daug laio bei jėgų syrė labdarai# blaivybės  judėjimo organi/avimui# miestelio ir a$lininių aimų gyventojų švietimui# ultūrinei veilai. Mirė rašytoja 24HA m. lie$os 68 d. =idiuose. &alaidota =idių a$inėse# ur ilsisi ir  jos mama# sesuo So*ja# unigas Ka/imieras uontas. Marija &e'ausaitėJŠatrijos Ragana gimė 23CCm ovo 3 d. netoli Medingėnų esan'iame Keturaių aime (&lungės raj.)# Ksavero Šiuštos dvare# motinos gimtinėje. &astatai neišli. +is- lai- aviuosi taurios $edagogės# savitos rašytojos asmenybe. Keliaudama $o =emaitij- laniausi =idiuose# &avandenėje

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 2553 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Mokyklinis
Failo tipas
PDF dokumentas (.pdf)
Apimtis
6 psl., (2553 ž.)
Darbo duomenys
  • Lietuvių kalbos konspektas
  • 6 psl., (2553 ž.)
  • PDF dokumentas 145 KB
  • Lygis: Mokyklinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt