Konspektai

Planavimas versle

9.0   (3 atsiliepimai)
Planavimas versle 1 puslapis
Planavimas versle 2 puslapis
Planavimas versle 3 puslapis
Planavimas versle 4 puslapis
Planavimas versle 5 puslapis
Planavimas versle 6 puslapis
Planavimas versle 7 puslapis
Planavimas versle 8 puslapis
Planavimas versle 9 puslapis
Planavimas versle 10 puslapis
Planavimas versle 11 puslapis
Planavimas versle 12 puslapis
Planavimas versle 13 puslapis
Planavimas versle 14 puslapis
Planavimas versle 15 puslapis
Planavimas versle 16 puslapis
Planavimas versle 17 puslapis
Planavimas versle 18 puslapis
Planavimas versle 19 puslapis
Planavimas versle 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

1.5. Įmonės tikslų sistema.
Verslo įmonė – tai savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei – ūkinei veiklai. Įmonę sudaro medžiaginių –daiktinių, finansinių ir nematerialinių aktyvų, jos teisių ir pareigų kompleksas. (Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas).
1. Ji yra socialinė grupė, nes čia susiburia žmonės, turintys vieną tikslą – veikti bendrai.
2. Ji yra racionaliai sutvarkyta grupė (kiekvienas grupės narys žino savo pareigas, atsakomybę, pavaldumą) Kiekviena įmonė turi atitinkamą gamybinę ir organizacinę valdymo struktūrą.
3. Ji yra patvari grupė, nes siekia ilgaamžiškumo ir įsigyjamos pagrindinės priemonės (pastatai, įrengimai, inventorius ir t.t.) yra skirtos ilgam naudojimui.
Įmonė yra ekonominė ir savarankiška organizacija, nes:
1. skaičiuoja visas savo išlaidas ir pajamas, siekia pelno.
2. savarankiškai pasirenka veiklos pobūdį, rūšį ir pilnai atsako už veiklos rezultatus;
3. įmonė yra ūkiskaitinė organizacija, nes jos uždirbamos pajamos visada turi viršyti padarytas išlaidas, priešingu atveju – turės bankrutuoti.
1.2. Įmonė, kaip ekonominė – socialinė sistema.
Įmonė dažniausiai apibūdinama, kaip gaminanti produkciją arba teikianti paslaugas techniniu, organizaciniu ir ūkiniu požiūriu vientisa sistema.
Remiantis sistemų teorija, sistemą turi sudaryti daugiau kaip vienas elementas, tam tikrais ryšiais susijęs su kitais elementais; joje turi vykti procesai ir ji turi turėti tokių savybių, kurių neturi atskiri (pavieniai) elementai. Sistemoms būdingas unikalumas, atvirumas, didžiausio organizuotumo ir originalumo siekimas.
Ryšius tarp atskirų įmonės (sistemos) elementų sąlygoja materialinių vertybių ir pinigų judėjimas bei informacijos perdavimas. Todėl atsiranda atitinkami daiktiniai, piniginiai, energetiniai, informaciniai srautai. Ryšiai tarp sistemos elementų apibūdina sistemos struktūrą.
Paprastai įmonės viduje išskiriami trys pagrindiniai posistemiai: socialinis, techninis ir ekonominis(1 pav.):
• įmonė gali būti traktuojama kaip gamybinių veiksnių (darbo objektų, darbo priemonių ir darbo) visuma, leidžianti savininkui realizuoti savo tikslus (maksimizuoti pajamas, pakelti socialinį prestižą, pasiekti ekonominę valdžią).
• jei įmonė traktuojama kaip socialinė sistema, tai akcentuojami darbuotojų, akcininkų ir savininkų interesai, mėginama juos suderinti, siekiant didžiausio sistemos efektyvumo.
• visų įmonėje vykstančių procesų efektyvumas įvertinamas ekonominiame posistemyje, čia vyksta pinigų apyvarta, jų...

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 39103 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

Turinys
 • 1. Verslo įmonė – planavimo kurso objektas.
 • 1.1. Įmonė, kaip ekonominė, savarankiška organizacija.
 • 1.2. Įmonė, kaip socialinė-ekonominė sistema.
 • 1.3. Įmonės aplinka.
 • 1.4. Įmonės pagrindinės funkcijos ir gamybos ekonominė pusiausvyra.
 • 1.5. Įmonės tikslų sistema.
 • 2. Planavimo esmė ir turinys.
 • 2.1. Planavimo samprata ir eiga.
 • 2.2. Planavimo principai.
 • 2.3. Planavimo metodologijos.
 • 2.4. Planavimo metodai.
 • 3. Įmonės planavimo sistema.
 • 3.1. Planavimo objektai.
 • 3.2. Įmonės planų sistema.
 • 3.3. Įmonės planavimo sistemos organizavimas.
 • 3.4. Įmonės veiklos plano sudarymo eiga.
 • 3.5. Informacinė planavimo sistema.
 • 4. Strateginio planavimo apžvalga.
 • 4.1. Strateginio planavimo esmė, reikšmė, raida.
 • 4.2. Strateginio planavimo proceso eiga.
 • 4.3. Strateginio planavimo organizavimas įmonėje.
 • 5. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė.
 • 5.1. Išorės veiksnių analizės tikslai ir uždaviniai.
 • 5.2. Makroaplinkos analizė.
 • 5.3. Ūkio šakos aplinkos ir konkurencinės padėties analizė.
 • 5.4. Veiklos aplinka ir jos analizė.
 • 5.5. Vidaus veiksnių analizė ir įvertinimas.
 • 5.6. Išskirtinės kompetencijos, konkurencinių trūkumų ir verslui svarbių galimybių nustatymas.
 • 6. Įmonės misijos ir tikslų formulavimas.
 • 6.1. Strategijos tikslinė orientacija: vizija, misija, tikslai.
 • 6.2. Misijos formuluotės reikšmė ir elementai.
 • 6.3. Tikslų numatymas: tikslų formulavimo principai; vertinimo kriterijai; tikslų lygiai ir tipai.
 • 6.4. Trumpalaikių planų sudarymas.
 • 7. Įmones strategijos planavimas.
 • 7.1. Įmonės strategijų sistema.
 • 7.2. Įmonės ir atskirų verslo vienetų strategija.
 • 7.3. Funkcinės strategijos.
 • 7.4. Įmonės vystymo strategijų tipai ir elementai.
 • 7.5. Įmonės strategijos formavimo algoritmas ir strategijos pasirinkimas.
 • 7.6. Įmonės strateginio plano apiforminimas.
 • 8. Strategijos įgyvendinimas.
 • 8.1. Strategijos įgyvendinimo proceso komponentai.
 • 8.2. Strategijos įgyvendinimo programų tipai.
 • 8.3. Strateginio planavimo privalumai ir trūkumai.
 • 9. Taktinio planavimo metodologija.
 • 9.1. Taktinio planavimo funkcijos ir uždaviniai, sudarymo prielaidos.
 • 9.2. Taktinio plano struktūra ir sudarymo eiga.
 • 10. Pardavimų planavimas:
 • 10.1. Produkcijos pardavimo ir gamybos apimties rodikliai.
 • 10.2. Pardavimų plano sudarymo tikslai ir eiga:
 • 10.2.1 Praėjusio laikotarpio pardavimų plano įvykdymo analizė.
 • 10.2.2 Rinkos konjuktūros tyrimas.
 • 10.2.3 Asortimento ir kokybės planavimas.
 • 10.2.4 Gaminio konkurencingumo įvertinimas.
 • 10.2.5 Produkcijos kainos planavimas.
 • 10.2.6 Pardavimų apimties prognozavimas.
 • 10.3. Pardavimų ir gamybos plano formavimas ir derinimas.
 • 11. Gamybos planavimas:
 • 11.1. Gamybos planavimo objektai.
 • 11.2. Galimo pagaminti produkcijos kiekio apskaičiavimas.
 • 11.3. Įmonės gamybinio pajėgumo planavimas: pajėgumo sąvoka ir apskaičiavimas; pajėgumo panaudojimo rodikliai, pajėgumo panaudojimo planavimas.
 • 11.4. Taktinio gamybos plano sudarymas: taktinio gamybos planavimo strategijos; taktinio plano variantų skaičiavimas; gamybos plano sudarymas ir koregavimas.
 • 12. Įmonės aprūpinimo materialiniais ir energetiniais ištekliais planavimas.
 • 12.1 Aprūpinimo planavimo uždaviniai.
 • 12.2. Medžiagų grupavimas.
 • 12.3. Materialinių išteklių poreikio planavimo metodai.
 • 12.4. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio, išlaidų skaičiavimas ir kalkuliavimas:
 • 12.4.1. Žaliavų, pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų skaičiavimas
 • 12.4.2. Pagalbinių medžiagų poreikio ir išlaidų skaičiavimas
 • 12.4.3. Energijos poreikio ir išlaidų skaičiavimas.
 • 12.4.4. Energijos išlaidų paskirstymas ir kalkuliavimas.
 • 12.5. Žaliavų, pagrindinių medžiagų poreikio patenkinimo (pristatymo) planavimas.
 • 12.6. Medžiagų išlaidų ir kainų planavimas.
 • 13. Personalo planavimas
 • 13.1. Personalo planavimo įmonėje uždaviniai.
 • 13.2. Darbo našumo lygio planavimas:
 • 13.2.1.Darbo našumo rodikliai.
 • 13.2.2. Darbo našumo didinimo planavimas.
 • 13.3. Darbuotojų skaičiaus planavimas.
 • 13.4. Darbo užmokesčio planavimas.
 • 14. Aprūpinimo finansiniais ištekliais planavimas.
 • 14.1. Finansinio plano sudarymo tikslai, uždaviniai ir eiga .
 • 14.2. Finansinio plano sudarymas.
 • 15. Įmonės veiklos išlaidų ir efektyvumo planavimas:
 • 15.1. Išlaidų planavimo uždaviniai ir sudėtis.
 • 15.2. Kaštų klasifikavimas .
 • 15.3. Įmonės kaštų skaičiavimas pagal rūšis.
 • 15.4. Kaštų skaičiavimas pagal jų susidarymo vietą:
 • 4.1. Pagrindinės gamybos išlaidų planavimas.
 • 4.2. Pagalbinės gamybos išlaidų planavimas.
 • 15.5. Gaminio savikainos apskaičiavimas ir planavimas:
 • 5.1. Vienetinė gaminio kalkuliacija.
 • 5.2. Grupinė gaminio kalkuliacija: vieno, dviejų lygių ir daugiapakopė.
 • 5.3. Normatyvinis išlaidų kalkuliavimas.
 • 15.6. Gamybos kaštų mažinimo planavimas.
 • 15.7. Įmonės veiklos rezultatų planavimas: pelno ir rentabilumo apskaičiavimas ; pelno didinimo veiksniai.

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Šaltiniai
✅ Šaltiniai yra
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
114 psl., (39103 ž.)
Darbo duomenys
 • Vadybos konspektas
 • 114 psl., (39103 ž.)
 • Word failas 1 MB
 • Lygis: Universitetinis
 • ✅ Yra šaltiniai
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Henry l. Gantt. Kalendorinis planavimas ir kiti darbai

Henry l. Gantt. Kalendorinis planavimas ir kiti darbai Vadyba Peržiūrėti darbą

Planavimas. Strateginis planavimas

Planavimas. Strateginis planavimas Vadyba Peržiūrėti darbą

Teorija apie planavimą versle

Teorija apie planavimą versle Vadyba Peržiūrėti darbą

Gamybos organizavimas bei planavimas

Gamybos organizavimas bei planavimas Vadyba Peržiūrėti darbą

Įmonės gamybos proceso planavimas: UAB "Turtmeda"

Įmonės gamybos proceso planavimas: UAB "Turtmeda" Vadyba Peržiūrėti darbą

Inovacijos automobilių versle

Inovacijos automobilių versle Vadyba Peržiūrėti darbą

Strategija ir planavimas

Strategija ir planavimas Vadyba Peržiūrėti darbą

Planavimas ir kontrolė

Planavimas ir kontrolė Vadyba Peržiūrėti darbą

Įmonės personalo karjeros planavimas

Įmonės personalo karjeros planavimas Vadyba Peržiūrėti darbą

Įmonės veiklos bei veiklos rodiklių planavimas

Įmonės veiklos bei veiklos rodiklių planavimas Vadyba Peržiūrėti darbą

Įmonės veiklos planavimas

Įmonės veiklos planavimas Vadyba Peržiūrėti darbą

Įmonės veiklos finansinis ir taktinis planavimas

Įmonės veiklos finansinis ir taktinis planavimas Vadyba Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt