Referatai

Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa"

9.2   (3 atsiliepimai)
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa" 1 puslapis
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa" 2 puslapis
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa" 3 puslapis
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa" 4 puslapis
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa" 5 puslapis
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa" 6 puslapis
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa" 7 puslapis
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa" 8 puslapis
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa" 9 puslapis
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa" 10 puslapis
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa" 11 puslapis
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa" 12 puslapis
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa" 13 puslapis
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa" 14 puslapis
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa" 15 puslapis
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa" 16 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

Dar prieš mū­sų erą žmo­nės kur­da­mi vals­ty­bę jos įtvir­ti­ni­mui jau kū­rė raš­tus, o vė­liau ir kny­gas, jo­se tūks­tant­me­čiams įam­žin­da­mi po­e­mas, ša­lių ypa­tu­mus, ka­rų ap­ra­šy­mus. Di­dė­jant val­dy­mo ga­lioms ir dau­gė­jant įsta­ty­mams at­si­ra­do do­ku­men­tai. Bė­gant me­tams jie ir jų tvar­ky­mas bei rašt­ve­dy­ba įgy­ja vis di­des­nę svar­bą. Do­ku­men­tų tvar­ky­mas yra svar­bus da­ly­kas ne tik vals­ty­bė­je, bet ir įmo­nė­je, įstai­go­je. Do­ku­men­tas at­spin­di tos ins­ti­tu­ci­jos veik­lą, dar­bo at­li­ki­mo svar­bą, kruopš­tu­mą – pa­grin­di­nius ak­cen­tus, pa­gal ku­riuos ren­ka­mės ben­dra­dar­bius, pa­dė­jė­jus.
AB “Kie­ta­viš­kių gau­sa” – vie­na iš stam­biau­sių įmo­nių, pir­mau­jan­čių did­me­ni­nės pre­ky­bos sri­ty­je, tu­rin­ti daug klien­tų ne tik dau­ge­ly­je Lie­tu­vos mies­tų, bet ir už­si­e­ny­je.
Šia­me dar­be ana­li­zuo­ja­ma AB “Kie­ta­viš­kių gau­sa” rašt­ve­dy­bos si­ste­ma. Svar­biau­sias dar­bo tiks­las yra pa­tik­rin­ti, ar fir­ma tvar­kin­gai va­do­vau­ja­si rašt­ve­dy­bos tai­syk­lė­mis bei nuo­sta­to­mis. Dar­be taip pat pa­tei­kia­mos Rašt­ve­dy­bos tai­syk­lės ir Do­ku­men­tų ren­gi­mo bei įfor­mi­ni­mo ben­dro­sios nuo­sta­tos, ku­rio­mis tu­rė­tų va­do­vau­tis Lie­tu­vos įmo­nės. Pa­grin­di­nė įmo­nių už­duo­tis yra šių tai­syk­lių įsi­sa­vi­ni­mas bei pri­tai­ky­mas prak­ti­ko­je.
TRUM­PAS ĮMO­NĖS VEIK­LOS AP­RA­ŠY­MAS
Įmo­nė, įkur­ta 1985 m.,1986 re­or­ga­ni­zuo­ta į ak­ci­nę ben­dro­vę “Kie­ta­viš­kių gau­sa”. Ben­dro­vės va­do­vas – Ge­di­mi­nas Ruk­ša. AB “Kie­ta­viš­kių gau­sa” yra Lie­tu­vos šilt­na­mių aso­cia­ci­jos na­rė.
Da­bar­ti­nės įmo­nės veik­los sri­tys – už­da­ro grun­to dar­ži­nin­kys­tė ir gė­li­nin­kys­tė, plė­to­ja­ma žie­mi­niuo­se stik­li­niuo­se šilt­na­miuo­se. Įmo­nės įsta­ti­nis ka­pi­ta­las – 28 512 690 Lt, vals­ty­bės ka­pi­ta­las su­da­ro 99%, privatus kapitalas – 1%. Me­ti­nė ap­y­var­ta – 15 mln. Lt, rentabilumas – 4%.
Dau­giau­sia pro­duk­ci­jos ben­dro­vė eks­por­tuo­ja į Lat­vi­jos Res­pub­li­ką. Si­ek­da­ma už­val­dy­ti rin­ką ši įmo­nė be­veik vi­sas in­ves­ti­ci­jas ski­ria nau­jiems šilt­na­miams sta­ty­ti ir se­niems mo­der­ni­zuo­ti. Įmo­nės ter­i­to­ri­jos plo­tas – 64,75 ha, iš jų 13 ha užima stikliniai šiltnamiai. Ta­čiau kas­met AB “Kie­ta­viš­kių gau­sa” val­do­ma ter­i­to­ri­ja ple­čia­ma.
Pa­grin­di­nė įmo­nės veik­la yra ro­žių, agur­kų ir po­mi­do­rų au­gi­ni­mas. No­rė­da­ma pa­ge­rin­ti au­gi­na­mų dar­žo­vių ko­ky­bę bei su­teik­ti kuo ge­res­nes dar­bo są­ly­gas čia dir­ban­tiems žmo­nėms, ben­dro­vė tai­ko nau­jas te­chno­lo­gi­jas: kom­piu­te­ri­nį au­ga­lų trę­ši­mą ir lais­ty­mą, kom­piu­te­ri­nį šil­dy­mo re­gu­lia­vi­mą, CO2 si­ste­mą, au­ga­lų au­gi­ni­mą mi­ne­ra­li­nė­je va­to­je.
Šiuo me­tu AB “Kie­ta­viš­kių gau­sa” dir­ba 240 žmo­nių. Rašt­ve­dy­bi­niai me­tai pra­si­de­da sau­sio 1...

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 1822 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

Turinys
 • TURINYS 1
 • ĮVADAS 2
 • TRUMPAS ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 3
 • AB “KIETAVIŠKIŲ GAUSA” VALDYMO STRUKTŪRA 4
 • RAŠTVEDYBOS SISTEMA 5
 • DOKUMENTŲ APYVARTA 7
 • REGISTRAVIMO PRIEMONĖS IR REIKALAVIMAI 8
 • BYLŲ SUDARYMAS IR NOMENKLATŪRA 10
 • IŠVADOS IR PASTABOS 12
 • PRIEDŲ SĄRAŠAS 14
 • LITERATŪRA 15

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
16 psl., (1822 ž.)
Darbo duomenys
 • Raštvedybos referatas
 • 16 psl., (1822 ž.)
 • Word failas 98 KB
 • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį referatą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt