Valdymo apskaita

Valdymo apskaita - tai įmonių vidaus ekonominiai rodikliai. Valdymo apskaitos procese taip pats svarbus vadybinės informacijos rinkimas, sisteminimas, aiškinimasis, kaip tai prisideda prie valdomos įmonės ekonominio kilimo. Taigi valdymo apskaita - gana sudėtingas, platus ir daug teorinio išmanymo reikalaujantis darbas. Jam suprasti - svarbi teorija. Taigi valdymo apskaitos rašto darbai - vienas efektyviausių būdų sistemingai pateikti valdymo apskaitos teorijos procesus, svarbius atvejus ir opias problemas. Valdymo apskaitos darbai, talpinami šiame puslapyje gali būti aktualūs tiek besimokantiems, tiek su valdymo apskaita dirbantiems asmenims.

Rodyti daugiau