Teisės teorija

Teisės teorija - tai išsami teisėtyros atšaka, kurioje svarbiausias objektas - teoriniai teisinių ir kt. su teise susijusių normų pagrindai bei išsami jų analizė. Teisės teorijoje įprastai remiamasi teisės šaltiniais, principais, teisėkūra, teisiniu reguliavimu ir kt. Taigi šiame puslapyje talpinami teisės teorijos rašto darbai apžvelgia šias ir su jomis susijusias teisės teorijos gaires. Siųstis šiuos darbus verta, nes teisės teorija labai plati sritis, o teisės teorijos rašto darbai gali būti lengvesnis būdas ją geriau suprasti ir pritaikyti aktualiais praktiniais atvejais.

Rodyti daugiau