Konspektai

Tarptautinės teisės paskaitų teorija

10   (1 atsiliepimai)
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 1 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 2 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 3 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 4 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 5 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 6 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 7 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 8 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 9 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 10 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 11 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 12 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 13 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 14 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 15 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 16 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 17 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 18 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 19 puslapis
Tarptautinės teisės paskaitų teorija 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

1990 m. nepriklausomybę atgavusi Lietuva tapo savarankiška bei aktyvia tarptautinių santykių dalyve. Įpusėjus antrajam nepriklausomybės dešimtmečiui Lietuva jau yra daugelio įtakingų tarptautinių organizacijų (JTO, NATO ir kt.) narė, aktyviai palaiko ryšius su kitomis valstybėmis pasirašydama tarptautines sutartis, tarpininkaudama sprendžiant tarp kitų šalių iškilusius ginčus, kartu su kitomis valstybėmis palaikydama taiką problematiškiausiuose pasaulio kraštuose, steigdama diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas ir kt.
Formuojant valstybės užsienio politiką svarbu yra ne tik aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis valstybėmis, bet ir žinoti, kokiomis taisyklėmis vadovaujantis šis bendradarbiavimas turi būti palaikomas, gerbti ir laikytis nuo seno tarptautinėje bendruomenėje susiklosčiusius papročių.
Tarptautinės teisės dalyko tikslas – supažindinti studentus su susiklosčiusia tarptautine praktika, tarptautine teisine terminologija, šiuolaikinę tarptautinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais, išmokyti juos taikyti praktikoje, ugdyti studentų gebėjimą analizuoti ir vertinti situacijas tarptautinės teisės požiūriu.
Šio konspekto tikslas – apibendrinti gausią tarptautinės teisės dalyko medžiagą ir ją suprantamai pateikti studentams.
1) Apibrėžti ir išaiškinti tarptautinės teisės ir tarptautinės sistemos sąvokas, išskirti svarbiausius tarptautinės teisės bruožus.
2) Apibūdinti tarptautinėje praktikoje susiklosčiusį tarptautinės ir vidaus teisės santykį.
3) Atskleisti tarptautinės teisės normos, tarptautinės teisės šaltinio sampratas bei klasifikaciją, pateikti konkrečių tarptautinės teisės šaltinių rūšių ir jų reikšmės tarptautinėje praktikoje analizę.
4) Apibrėžti tarptautinės teisės principų sampratą ir klasifikaciją, pateikti pagrindinių tarptautinės teisės principų analizę.
5) Supažindinti studentus su pagrindiniais tarptautinės teisės subjektais, jų tarptautinio teisinio subjektiškumo pagrindais ir ypatumais.
6) Išaiškinti tarptautinės teisinės atsakomybės sampratą, rūšis, subjektus, aplinkybes, pašalinančias valstybių veiklos neteisėtumą, individų tarptautinės baudžiamosios atsakomybės pagrindus ir įgyvendinimo tvarką.
7) Supažindinti studentus su tarptautinių sutarčių samprata, klasifikacija, išskirti ir apibūdinti pagrindinius tarptautinių sutarčių sudarymo etapus, įsipareigojimo pagal tarptautinę sutartį būdus, išaiškinti teisines tarptautinių sutarčių sustabdymo ir nutraukimo pasekmes.
8) Supažindinti studentus su pagrindinėmis diplomatinės atstovybės, jos darbuotojų ir konsulinės įstaigos bei jos darbuotojų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, apibūdinti šiuolaikinės diplomatinės ir konsulinės teisės raidos tendencijas.
9) Supažindinti studentus su pagrindiniais tarptautinės jūrų teisės terminais ir šią tarptautinės...

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 64945 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

Turinys
 • ĮVADAS 6
 • 1. TARPTAUTINĖS TEISĖS SĄVOKA, SISTEMA IR BRUOŽAI 8
 • 1.1. Tarptautinė sistema ir tarptautinė teisė 8
 • 1.2. Tarptautinės viešosios ir tarptautinės privatinės teisės santykis 10
 • 1.3. Bendroji ir partikuliarinė (regioninė) tarptautinė teisė 11
 • 1.4. Tarptautines viešosios teisės dalykas ir objektas 12
 • 1.5. Pagrindiniai specifiniai tarptautinės teisės bruožai 14
 • Kontroliniai klausimai 23
 • 2. TARPTAUTINĖS IR VALSTYBINĖS VIDAUS TEISĖS SANTYKIS 25
 • 2.1. Dualistinės ir monistinės teorijos 25
 • 2.2. Valstybių vidaus teisės įtaka tarptautinei teisei 26
 • 2.3. Tarptautinės teisės įtaka valstybių vidaus teisei. Tarptautinės teisės normų įgyvendinimo valstybių vidaus teisėje būdai 28
 • 2.4. Tarptautinių organizacijų aktai ir valstybių vidaus teisė 29
 • 2.5. Tarptautinės ir vidaus teisės santykis Lietuvos teisės sistemoje 29
 • Kontroliniai klausimai 31
 • 3. TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMOS IR ŠALTINIAI 32
 • 3.1. Tarptautinės teisės normos ir jų klasifikacija 32
 • 3.2. Tarptautinės teisės normų kodifikacija 34
 • 3.3. Tarptautinės teisės šaltiniai 35
 • 3.3.1. Sutartis 36
 • 3.3.2. Tarptautinis paprotys 37
 • 3.3.3. Tarptautinės sutarties ir tarptautinio papročio santykis 38
 • 3.3.4. Bendrieji teisės principai 40
 • 3.3.5. Teismų sprendimai 40
 • 3.3.6. Tarptautinės teisės doktrina 41
 • 3.3.7. Tarptautinių konferencijų ir tarptautinių organizacijų aktai 41
 • 3.3.8. Nacionaliniai įstatymai ir nacionalinių teismų sprendimai 42
 • 3.3.9. Vienašaliai aktai 42
 • 3.4. Šaltinių hierarchija 43
 • Kontroliniai klausimai: 44
 • 4. TARPTAUTINĖS TEISĖS PRINCIPAI 46
 • 4.1. Tarptautinių teisės principų samprata ir klasifikacija 46
 • 4.2. Tarptautinių teisės principų sąrašas 47
 • 4.2.1. Jėgos arba grasinimo jėga nenaudojimo principas 48
 • 4.2.2. Valstybių teritorinio vientisumo principas 50
 • 4.2.3. Sienų neliečiamumo principas 50
 • 4.2.4. Visuotinio ir visiško nusiginklavimo principas 51
 • 4.2.5. Tarptautinių ginčų taikaus sprendimo principas 52
 • 4.2.6. Valstybių suverenios lygybės principas 52
 • 4.2.7. Nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principas 53
 • 4.2.8. Valstybių bendradarbiavimo principas 54
 • 4.2.9. Sąžiningo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę vykdymo principas 55
 • 4.2.10. Tautų lygiateisiškumo ir apsisprendimo principas 55
 • 4.2.11. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių gerbimo principas 56
 • 4.2.12. Tarptautinės aplinkos saugos principas 57
 • Kontroliniai klausimai 58
 • 5. TARPTAUTINĖS TEISĖS SUBJEKTAI 59
 • 5.1. Valstybės - pagrindinai tarptautinės teisės subjektai 60
 • 5.1.1. Valstybės požymiai 60
 • 5.1.2. Valstybių pripažinimas 64
 • 5.2. Tarptautinis tautų kovojančių dėl nepriklausomybės subjektiškumas 66
 • 5.3. Tarptautinių organizacijų subjektiškumas 67
 • 5.3.1. Jungtinių Tautų Organizacija 69
 • 5.4. Valstybinio pobūdžio vienetų tarptautinis subjektiškumas 74
 • 5.5. Individo tarptautinio subjektiškumo problema 75
 • Kontroliniai klausimai 77
 • 6. ATSAKOMYBĖ TARPTAUTINĖJE TEISĖJE 79
 • 6.1. Tarptautinės teisinės atsakomybės sąvoka 79
 • 6.2. Valstybių atsakomybės pagrindas 80
 • 6.3. Valstybės veika pagal tarptautinę teisę 82
 • 6.4. Tarptautinės teisinės valstybių atsakomybės rūšys ir formos 84
 • 6.5. Aplinkybės, pašalinančios valstybės atsakomybę 87
 • 6.6. Tarptautinių organizacijų atsakomybė 89
 • 6.7. Individų tarptautinė baudžiamoji atsakomybė 90
 • 6.7.1. Tarptautinis baudžiamasis teismas 92
 • 6.7.2. Tarptautinio pobūdžio nusikaltimų sąvoka, ypatybės ir rūšys 99
 • 6.7.3. Kelio užkirtimo tarptautinio pobūdžio nusikaltimams priemonės tarptautinėje teisėje 100
 • 6.7.4. Ekstradicijos tarptautinis teisinis reguliavimas 105
 • Kontroliniai klausimai 111
 • 7. TARPTAUTINĖS SUTARTYS 114
 • 7.1. Tarptautinių sutarčių teisės samprata ir šaltiniai 114
 • 7.2. Tarptautinės sutarties samprata 115
 • 7.3. Tarptautinės sutarties subjektai ir požymiai 116
 • 7.4. Tarptautinės sutarties forma, elementai ir struktūra 117
 • 7.5. Tarptautinių sutarčių klasifikacija 118
 • 7.6. Tarptautinės sutarties sudarymas 119
 • 7.6.1. Įgaliojimas sudaryti sutartį 120
 • 7.6.2. Sutarties teksto rengimas ir priėmimas/patvirtinimas 122
 • 7.6.3. Sutarties teksto autentiškumo nustatymas 123
 • 7.6.4. Valstybių sutikimo laikyti sutartį privaloma reiškimo būdai 124
 • 7.6.5. Išlyga dėl tarptautinės sutarties 127
 • 7.6.6. Tarptautinės sutarties įsigaliojimas, laikinas taikymas 128
 • 7.6.7. Tarptautinės sutarties deponavimas 130
 • 7.6.8. Tarptautinės sutarties registravimas ir skelbimas 130
 • 7.7. Tarptautinių sutarčių galiojimas ir taikymas 131
 • 7.8. Tarptautinių sutarčių negaliojimas 133
 • 7.9. Tarptautinių sutarčių pasibaigimas 135
 • 7.10. Tarptautinės sutartys ir vidaus teisė 139
 • 7.11. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys 139
 • Kontroliniai klausimai 141
 • 8. DIPLOMATINĖ IR KONSULINĖ TEISĖ 144
 • 8.1. Diplomatijos ir diplomatinės teisės samprata ir šaltiniai 144
 • 8. 2. Diplomatinė atstovybė ir jos personalas 147
 • 8.2.1. Diplomatinių atstovybių samprata ir rūšys 147
 • 8.2.2. Diplomatinių atstovybių funkcijos 149
 • 8.2.3. Diplomatinės atstovybės personalas ir diplomatiniai rangai 150
 • 8.2.4. Diplomatinių atstovybių ir diplomatų imunitetai ir privilegijos 152
 • 8.3. Konsulinių santykių ir konsulinės teisės samprata ir šaltiniai 158
 • 8.4. Konsulinė įstaiga ir jos personalas 162
 • 8.4.1. Konsulinių įstaigų statusas ir funkcijos 162
 • 8.4.3. Konsulinės atstovybės personalas 165
 • 8.2.4. Konsulinių įstaigų imunitetai ir privilegijos 167
 • Kontroliniai klausimai 170
 • 9. TARPTAUTINĖ JŪRŲ TEISĖ 172
 • 9.1. Pagrindiniai tarptautinės jūrų teisės bruožai 172
 • 9.1.1. Tarptautinės jūrų teisės dalykas ir principai 172
 • 9.1.2. Tarptautinės jūrų teisės subjektai 173
 • 9.1.3. Tarptautinės jūrų teisės šaltiniai 175
 • 9.2. Vidaus vandenys 177
 • 9.2.1. Vidaus vandenų sąvoka 177
 • 9.2.2. Jūrų uostai ir jų režimas 178
 • 9.2.3. Jurisdikcijos valstybės vidaus vandenyse 179
 • 9.3. Teritorinė jūra ir gretutinė zona 181
 • 9.3.1. Teritorinės jūros sąvoka 181
 • 9.3.2. Teritorinės jūros ribos ir plotis 182
 • 9.3.3. Taikaus užsienio laivų plaukimo per teritorinę jūrą teisė 183
 • 9.3.4. Gretutinės zonos samprata 185
 • 9.4. Išskirtinė ekonominė zona 185
 • 9.4.1. Išskirtinės ekonominės zonos sąvoka ir teisinis reguliavimas 185
 • 9.4.2. Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos teisinio statuso ir ribų teisinis reguliavimas tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais 189
 • 9.5. Kontinentinis šelfas 190
 • 9.5.1. Kontinentinio šelfo sąvoka ir jo ribų nustatymo problemos 190
 • 9.5.2. Pakrantės valstybės teisės į kontinentinį šelfą 191
 • 9.6. Atviroji jūra 192
 • 9.6.1. Atvirosios jūros sąvoka ir režimas 192
 • 9.6.2. Atvirosios jūros laisvės 193
 • Kontroliniai klausimai 201
 • LITERATŪRA 202
 • PRIEDAI 205

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Šaltiniai
✅ Šaltiniai yra
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
224 psl., (64945 ž.)
Darbo duomenys
 • Tarptautinės teisės konspektas
 • 224 psl., (64945 ž.)
 • Word failas 1 MB
 • Lygis: Universitetinis
 • ✅ Yra šaltiniai
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt