Specialioji pedagogika

Specialioji pedagogika - tai pedagogikos sritis, kurioje mokoma atpažinti, vertinti ir patenkinti vaikų specialiuosius poreikius ugdantis. Dažniausiai specialiojoje pedagogikoje dirbama su negalią ar kitokių problemų turinčiais vaikais. Taigi, specialiosios pedagogikos rašto darbai - išsamus teorinių žinių šaltinis apie šių pedagogų darbo metodiką ir principus, kurie dažnai pritaikomi ir praktikoje. Specialiosios pedagogikos rašto darbai suteikia unikalią galimybę nagrinėti įvairius atvejus ir patirtis dirbant su atsilikusiais vaikais.

Rodyti daugiau