Namų darbai

Semantizmai - žodžiai, vartojami netinkama reikšme

10   (1 atsiliepimai)
Semantizmai - žodžiai, vartojami netinkama reikšme 1 puslapis
Semantizmai - žodžiai, vartojami netinkama reikšme 2 puslapis
Semantizmai - žodžiai, vartojami netinkama reikšme 3 puslapis
Semantizmai - žodžiai, vartojami netinkama reikšme 4 puslapis
Semantizmai - žodžiai, vartojami netinkama reikšme 5 puslapis
Semantizmai - žodžiai, vartojami netinkama reikšme 6 puslapis
Semantizmai - žodžiai, vartojami netinkama reikšme 7 puslapis
Semantizmai - žodžiai, vartojami netinkama reikšme 8 puslapis
Semantizmai - žodžiai, vartojami netinkama reikšme 9 puslapis
Semantizmai - žodžiai, vartojami netinkama reikšme 10 puslapis
Semantizmai - žodžiai, vartojami netinkama reikšme 11 puslapis
Semantizmai - žodžiai, vartojami netinkama reikšme 12 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

SEMANTIZMAI Semantizmai- žodžiai, vartojami netinkama reikšme. Dažniausiai geras lietuviškas žodis netinkama reikšme pavartojamas dėl kitų kalbų poveikio, kai nekritiškai perimama svetimos kalbos atitinkamo žodžio platesnė reikšmių sistema (mat to paties žodžio reikšmių sistema skirtingose kalbose paprastai skiriasi). Rečiau ne ta reikšme pavartojamas nesuprastas lietuviškas žodis, ypač kai imamas iš senųjų raštų arba iš kurios nors tarmės. Perimtų svetimų reikšmių pasitaiko daug. Ypač jų pagausėjo sovietmečiu, kai tam tikrų rusų kalbos žodžių reikšmės beatodairiškai buvo keliamos į lietuvių kalbą, taigi buvo daromi tarsi reikšmių vertalai. Jie stūmė tradicines lietuviškas reikšmes ir kalbą labai skurdino. Svetima reikšme pavartojami įvairių kalbos dalių žodžiai, tačiau dažniausiai - veiksmažodžiai, nes jų reikšmių sistema paprastai gana plati ir įvairiose kalbose labiausiai skiriasi. daryti (atidaryti, uždaryti). Tinka: daryti (atidaryti, uždaryti) duris, langus, skrynią, atidaryti naują spaustuvę. Netinka: atidaryti atminimo lentą, paminklą (= atidengti atminimo lentą, paminklą); atidaryti, uždaryti čiaupą (= atsukti, užsukti čiaupą); atidaryti, uždaryti dujas, vandenį (= paleisti dujas, vandenį; išjungti dujas, vandenį). Vietoj daryti, atidaryti burną geriau išsižioti, vietoj atidaryti butelį geriau atkimšti, vietoj atidaryti susirinkimą, posėdį geriau pradėti, vietoj atidaryti vartus tradiciškiau atkelti; dėti(s), už(si)dėti - vartotini veiksmažodžiai. Dedama, uždedama, užsidedama paprastai tik tai, kas laikosi viršuje. Galima uždėti puodą ant ugnies; dėtis, užsidėti kepurę, akinius, kuprinę. Netinka užsidėti drabužius, avalynę, papuošalus. Marškinius, suknelę, reikia vilktis, apsivilkti, užsivilkti , kojines, kelnes, pirštines reikia ne dėtis, užsidėti, o mautis, apsimauti, užsimauti; sijoną - segtis, batus- autis. dėvėti - dėvime drabužius, avalynę: Uniforma buvo visiškai sudėvėta. Netinka reikšmėmis “naudoti, sudilti”: Įmonė prekiauja dėvėtais (=naudotais) brošiūravimo įrenginiais. Susidėvėjo (=sudilo) forminio cilindro guoliai. gautis - tinka tik atsigavimo reikšme: Ligonis po ligos pradėjo atsigauti. Žolė po lietaus atsigauna. Netinka reikšme „pavykti, pasisekti, išeiti". Naudojant šią technologiją gaunasi(=išeina) labai kokybiški atspaudai. Kartais užtenka atsisakyti sangrąžinės gautis formos, ir klaidos nebelieka: Gaunasi (= Gaunamas) toks atspalvis (arba Gauname tokį atspalvį). Gaunasi (= Gaunamas) rastruotas vaizdas (arba Gauname rastruotą vaizdą). paduoti- netinkama reikšmėmis “tiekti”: Dažai iš konteinerio paduodami(=tiekiami) į dažų aparatą. Pūstukai paduoda(=pučia) orą, kad lapai atsiskirtų vienas nuo kito. Daviklis paduoda(=siunčia) signalą, ir taip kinta spausdinimo greitis. rastis - tinka tik atsiradimo reikšme: Šiuo metu randasi vis daugiau nedidelių spaustuvių. Netinka buvimo reikšme: Kreidinis popierius randasi(=yra) sandėlyje. Knygrišykla randasi(=yra) šalia spausdinimo cecho. skaityti - neabejotinai geras veiksmažodis: skaitau laikraštį, knygą sako visa Lietuva. Tačiau skaityti netinka reikšmėmis „manyti, laikyti": Skaitau (= Manau), kad tokiu mažu tiražu spausdinti neapsimoka. Jis skaitė (= laikė) save geru pjovėju (arba manė esąs geras pjovėjas). Skaityti ne savo reikšme - labai didelė ir dažna klaida. Kalbant apie radimą, pastebėjimą, aptikimą, pasitaikymą, buvimą, sutikti geriau nevartoti: Spalvų nesutapimas- dažniausiai sutinkamas(=pasitaikantis) spaudos brokas. Reklaminėse skrajutėse sutinkama(=randama) nemažai kalbos kultūros klaidų. talpinti - daryti, kad tilptų (paprastai spaudžiant, grūdant: Kartono atraižas talpino į konteinerius.). Pirmiausia nevartotina reikšme „spausdinti, dėti": Mano straipsnį patalpino (= išspausdino, įdėjo) laikraštis. To eilėraščio netalpinsime (= nespausdinsime, nedėsime). žinoti - norminė reikšmė „turėti žinių, informacijos". Sakome: Gerai viską žinau, t.y. esu informuotas. Žinau tą įvykį, t.y. pats mačiau arba apie jį girdėjau. Netinka reikšmėmis „išmanyti, pažinti": Spaustuvininkas turi gerai žinoti(= išmanyti) spausdinimo technologiją. Koks vadovas, jeigu nežino (= nepažįsta) savo pavaldinių? Atskirą svarbią grupę sudaro šiaip jau geri priešdėliniai veiksmažodžiai, kurią nors savo reikšmę gavę iš kitų kalbų, dažniausiai sovietmečiu iš rusų kalbos. Juos galima pavadinti daliniais semantizmais. Taisant paprastai reikia ne kito žodžio, o tik kito priešdėlio arba kartais užtenka priešdėlį mesti. Dažniausiai tai veiksmažodžiai su priešdėliais ap-, at-, iš-, pa-, per-, pra-, pri-, už-, pvz.: apmokyti, , atleisti, atremontuoti, atspausdinti, išdirbti, išimti, išjungti, išlaikyti, išnešti, išpulti, išskirti, išstoti, iššaukti, išžiūrėti...; pajungti, pakelti, paskaičiuoti, pašvęsti, pavesti...; pergyventi, pernešti, perspėti, pervesti...; prabėgti, praeiti, pragalvoti, praklausyti, pramatyti, pravažiuoti...; pribūti, prigulėti, priimti, prileisti...; užnešti, už(si)pilti.... Suprantama, nevartotina reikšme netinka ir geri kitomis reikšmėmis šių veiksmažodžių vediniai atleidimas, išėmimas, išdirbimas, paskaičiavimas, pergyvenimas, praėjimas, pravažiavimas, užnešimas, užpylimas... Naują darbuotoją reikia apmokyti(=išmokyti) dirbti su įrišimo mašina. Atremontuotose (=Suremontuotose) patalpose bus knygrišykla. Laikraštyje atspausdintas (=išspausdintas) straipsnis apie mus. Spaudos formos lempų šviesoje išlaikomos (=palaikomos) keletą minučių. Net ir nedidelės vibracijos gal iššaukti (=sukelti) atspaudo iškraipymus. Užsakovai buvo perspėti (=įspėti) apie kainų pakeitimus. Dažai tolygiai užnešami (=užtepami) ant popieriaus. Prireikė pajungti (=įjungti) ir kitą spausdinimo sekciją. Paskaičiavo(=suskaičiavo) darbo užmokestį. Pasitaiko ne sava reikšme pavartojamų šiaip jau gerų daiktavardžių. davinys - tai maisto arba pašaro kiekis, porcija:Visą savaitę kariai valgė vien tik sausus davinius. Šimtas gramų duonos kaliniams buvo dienos davinys. Visomis kitomis reikšmėmis davinys (daviniai) netinka, o tinka duomenys: mokslo, statistikos, apklausos daviniai (= duomenys), pažangumo daviniai (= duomenys), davinių (= duomenų) paieška, kaupimas, apdorojimas; sąstatas - tik traukinio: vienas po kito sustatyti vagonai. Visomis kitomis reikšmėmis vietoj sąstatas vartotina sudėtis: dažų sąstatas (= sudėtis), komisijos, komiteto, tarybos, komandos, choro, orkestro sąstatas (= sudėtis); stovis - žodynuose nurodoma, kad įmanoma pavartoti stovėjimo reikšme, nors daugeliui tokia vartosena neįprasta: Stovis eilėje atsibosta. Kitomis reikšmėmis stovis netinka: patalpų, daiktų stovis (= būklė), žmogaus dvasinis stovis (= dvasinė būsena), karo stovis (= karo padėtis). sekantis, -i - tinka kaip dalyvis: Karius sekantis šuo kažką pajuto. Netinka vietoj įvardžių „šis, -i; šitoks, -ia; toks, -ia" (prieš išvardijimą): Prieš pradedant spausdinti reikia atlikti sekančius(= šiuos, tokius) procesus: . Reikia atlikti sekančius (= šiuos, šitokius, tokius) darbus:. Lankstyti negalime dėl sekančio (= štai kodėl): . Geriau vengti sekantis, -i vietoj kitas, -a: Visą tiražą spausdinsim sekančią (=kitą) dieną. Dažnai klystama vartojant kai kuriuos kitus būdvardžius ir iš jų padarytus prieveiksmius: pilnas, -a turi ne vieną norminę reikšmę, bet pagrindinė - „pripildytas, -a": Rezervuaras pilnas dažų. Atnešė pilną grūdų maišą. Cechas pilnas darbuotojų. Obelis pilna žiedų. Siela pilna džiaugsmo. Tačiau pilnas, -a netinka reikšme „visas, -a" ar „visiškas, -a": Mašina spausdina pilnu (= visu) pajėgumu Kur kas dažniau klystama vartojant prieveiksmį pilnai, kur reikėtų visiškai arba visai: Tiek dažų pilnai(=visiškai) pakanka tiražui atspausdinti. Naujoji spaudos mašina pilnai (=visiškai) patenkino spaudėjų lūkesčius šviežias, -ia - tinka kalbant apie maistą, produktus: Čia šviežias pienas, šviežia duona, šviežios daržovės. Kai kalbama ne apie produktus, geriau naujas, -a: Tai šviežias (- naujas, naujausias) laikraštis. Vengtinas ir prieveiksmis šviežiai: Čia šviežiai (- naujai,) išleista knyga. Beje, naujai tinka ne visur. Šio prieveiksmio geriau nevartoti reikšme „neseniai, ką tik": Kaip veikia naujai (- neseniai, ką tik) pirkta pjaustyklė? Nevartotina ir reikšmėmis „tinkamas, reikiamas, prideramas, kultūringas": Turi būti teisingas (= tinkamas, reikiamas) akių atstumas nuo knygos. Svarbu teisingai (= tinkamai) sureguliuoti mašiną. Reikia parinkti teisingą (= tinkamą) popierių ofsetiniam spausdinimui. Vengtina ir reikšme „tikslus": Skaitliukas rodo teisingai (=tiksliai). Pasitaiko nevartotinų apibendrinamųjų žodžių ir įterpinių. Tai bendrai, matomai (regimai), reiškia: Dalis semantizmų ateina kaip mados - tam tikro slengo - žodžiai. Norint kalba išsiskirti iš kitų ir nepajėgiant savam žodžiui suteikti kokią netikėtą reikšmę, dažniausiai ji nusižiūrima iš svetimos (paprastai rusų, kartais - kokios kitos) kalbos ir iš tiesų sava kalba ne turtinama, o tik gadinama. Šitaip vietoj patraukti, sužavėti atsirado papirkti arba nupirkti; vietoj sukakti (apie metus, amžių) - stuktelėti, vietoj (ne)pasirodyti netinkamai - (ne)pasišiukšlinti; vietoj apkvailinti, apgauti - išdurti; vietoj apvilti, netesėti - pavesti; vietoj ko nepaisyti, nesirūpinti kuo - šaltai į ką atsinešti; vietoj perdėti ar padauginti - perlenkti; vietoj tikti - praeiti; vietoj nemėgti, nesuprasti - nevirškinti; vietoj perprasti, suprasti - perkąsti; vietoj gerai pasirodyti, padaryti įspūdį - sublizgėti. Kartais atsirasti semantizmui padeda ne tik svetimos kalbos, bet ir panašus kai kurių lietuviškų artimos reikšmės žodžių skambesys. Dėl rusų kalbos poveikio atmintis stumia atminimą, rūpestis - rūpinimąsi, ypatingai - ypač, o painioti negalima, nes šių žodžių porų reikšmės skiriasi: atmintis yra „atminimo galia", pvz.: silpna, gera, prasta atmintis, o atminimas - labiau tinka prisiminimo reikšme ir todėl taisytina: Iškilmingai buvo paminėta žymiojo rašytojo atmintis (= paminėtas

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 2534 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
12 psl., (2534 ž.)
Darbo duomenys
  • Kalbų kultūros namų darbas
  • 12 psl., (2534 ž.)
  • Word failas 96 KB
  • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį namų darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt