Šperos

Projektavimas pagal užduotą kokybę

10   (1 atsiliepimai)
Projektavimas pagal užduotą kokybę 1 puslapis
Projektavimas pagal užduotą kokybę 2 puslapis
Projektavimas pagal užduotą kokybę 3 puslapis
Projektavimas pagal užduotą kokybę 4 puslapis
Projektavimas pagal užduotą kokybę 5 puslapis
Projektavimas pagal užduotą kokybę 6 puslapis
Projektavimas pagal užduotą kokybę 7 puslapis
Projektavimas pagal užduotą kokybę 8 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

VI.Projektavimo procesas.Užsakovų tarpininkavimo ir pasižadėjimų valdymas, partnerystė ir bendravimas tarp užsakovų ir tiekėjų.Bendru atveju, gali būti vartotojų ir tiekėjų tipai: 1)vienu atveju vartotojas naudoja jo paties suprojektuotą gaminį ar patarnavimą. Tiekėjas tokiu atveju gamina užsakytą gaminį neturėdamas galimybės ką nors pakeisti. 2) kitas tipas – kurie savo gaminiuose naudoja gaminius pagamintus kitų firmų ir tos kitos firmos projektuoja tuos gaminius, atsako už jų kokybę. Norint užtikrinti kokybę, reikia, kad abi firmos susitartų ir bendrai siektų gaminio kokybės. 3) vartotojai yra kaip pardavėjai, jie taip pat kuria rinka ir uzsako gaminius. Gamintojas irgi turi tirti rinka. Galutinė atsakokybė tenka tiekėjui. 4) t.y paprasti žmonės. Jie apie kokybę ir kaip ją patiekti gali mažai nusimanyti. Jie ir nepatars kaip užtikrinti gaminio kokybę. Dažbiausiai gamintojas kartu su gamintoju stengiasi vartotojui pasiūlyti gaminį su jo charakteristikomis ir gamintojas rinkos pareikalavimus. Bendras kokybėssiekimas – parodos, reklama ir t.t. gamybos rezultatai priklausys nuo to, kaip gamintojai ir pardavėjai galės savo gaminius įsoūlyti vartotojui.Stebejimas; pardavėjų kokybės sistemos.Stebėjimas vykdomas norint padidinti pasitenkinimo lygį aiškinantis nepasitenkinimo priežastis, kodėl vartotojui nepatiko ar netiko gaminys ar patarnavimas. Pastovei gerinti gaminį ar patarnavimą ir pastoviai palaikyti ryšius su vartotojais. Jei vartotojas bus patenkintas, tai toliau jis pirks gaminius.Stebejimai atliekami: sudarant klausimyną, kad vartotojas atsakytų. Tokių apklausimų dėka galima nustatyti kokybės pagerinimo prioritetus, vartotojų pasitenkinimą produkcija, taip pat apie ateities pardavimo galimybes. Išsiryškinus ko reikia pirkėjui ir kokios kokybės reikėtų, toliau reiktų organizuoti taip gamyną, kad pasiekti išryškintus tikslus. Kai kuriais atvejais reiktų nustatyti kaip reikės elgtis su vartotoju jį patenkinant.Pirkimo ir pardavimo standartas ir specifikacijos.Pardavimų standartai nustato kaip gaminiai ar patarvavimai turi būti tiekiami vartotojui. Standartuose nurodyta kaip reiktų bendradarbiauti su prekybos partneriais sudarant grandinę nuo gaminio pateikimo iki apmokėjimo už gaminį. Yra standartai ir specifikacijos, kaip turi bendradarbiauti pirkėjai ir pardavėjai ir kaip reikia elgtis visuose gaminio pateikimo stadijose. Tie standartai sudaromi tokiu tikslu, kad gaminiai ar patarnavimai būtu pateikiami efektyviai ir ekonomiškai. Gali būti numatoma kaip juda gaminys, gaminio statusas, transportavimo užsakymai, įpakavimas, reikalingi dokumentai, gali būti gaminio pastatymo į vietą naudojimo instrukcija, kokybės atlikimo kontrolė, jei kokybė neatitinka, tai ką reiktų daryti, garantijos, atsakomybės lygis, remontas ir .t. Gali būti tarptautiniai standartai, jie nurodo kokias normas reikia laikyti tarp šalių konvencijos, prekybos susitarimai. Tuose susitarimuose galui būti nurodomi pagrindiniai principai: aiškumas, tarpusavio suvomikas, sąžiningumas. Tačiau vieningo standarto nėra. Čia gali būti pasaulinio banko nurodymuose nurodoma kaip vartotojai turi atsiskaityti tarpusavyje. Yra JAV federalinis reglamentas, jame nurodoma kokie turi būti santykiai tarp pirkėjo ir pardavėjo ir vyriausybės, kokiu būdu vyriausybė gali pasidaryti savininku. UK standartai tas pats. Prancūzijos tas pats ir pan. Gali būti standartai pagal pagal pateikiamą produkciją (pvz mediena, gali būti numatytos pakavimo medžiagos); maisto produktų įpakabimo reikalavimai: pirmiausia nekenkti žmogui ir gamtai, efektyviai naudoti energijos resursus, užtikrinti po panaudojimo tinkamą produktų egseną. Japonų standartai, politika tokia, tinkami perkant medžiagas, patarnavimus ir t.t., kaip jie turi būti apdoroti ir kaip pateikti. Vartotojai ir tiekėjai turi tarpusavyje bendradarbiauti ir užtikrinti atsakomybę.Bendru atvejuperdavimo standartai nurodo kokie reikalingi dokumentai parduodant ir gaminant ir kokia kokybė, kad būtų gera, kaip kontroliuoti gamybą ir aptarnauti gaminį per visą jo naudojimo laiką taip pat kaip siekti pastovaus kokybės gerinimo visuose procesuose. Gali būti numatoma kokią reikia daryti patikrą kokybės uztikrinimui, nurodo garantijos, atsakomybę, kokios baudos, sankcijos, ir t.t. jei neišlaikyti reikalavimai. Garantijos turi užtikrinti procedūras kad būtų išvengta pirkimo nereikalingų gaminių ar priedų. Kad b ūtų ekonomiškas gaminys –galutinis tikslas. VII. KONSTRAVIMAS PATIKIMUMUI. TIKIMYBĖ IR STATISTIKA. SPRENDIMO PAKLAIDA. SKIRTINIAI. TIKIMYBĖ. TIKIMYBĖS MEDŽIO DIAGRAMA. KOKYBĖS IR TIKIMYBĖS PARAMETRŲ PASISKIRSTYMAS. Patikimumas remiasi matematine statistika, galima valdyti patikimumą. Tikimybė. Tikimybė-galimybė, kad kažkas kažkuriuo atveju gali atsitikti. Matematikoje tikimybė kažkokio įvykio A yra aprašoma tikriniu skaičiumi, kuris gali keistis ribose nuo 0 iki 1. ir jis rašomas P(A). 0 būtų kai įvykis negali įvykti , 1 kai garantuojamas įvykis. Priešingas dydžiui A dydis kad A neįvyks. P( ne A)= 1-P(A) Statistika yra matematikos mokslo sritis nagrinėjanti duomenų rinkimą,analizės,duomenų interpratavimo arba paaiškinimų ir pateikimą. Naudojant statistiką moksle, gamyboje ar socialinių problemų sprendime turime reikalą su kažkokiu procesu ar ištisu skaičių rinkiniu , kuris yra nagrinėjamas. Ir nagrinėjant kokybės charakteristikas galima matyti , kad gaminio kokybės parametrai neišlieka pastovūs, bet skiriasi nuo nominalo ir skiraisi vieno gaminio nuo kito. Išsibarstymo reiškinys gali būti tiriamas įvairiais būdais, vienas iš būdų kai charakteristikų nevienodumas gali būti surašomas lentelėse,kokiose ribose jie išsibarstę. Ø20 1 Ø20,01 2 Ø20,02 3 Ø20,05 Pagrindinai tikimybės priklausomybės. Kažkurio įvykio P(A) priklausomybės dalis P(A). Naudojantis dalinėmis tikimybėmis. Priklausomybės : 1. jei du įvykiai A ir B yra priklausomi tarpusavyje , tai jų jungtinė tikimybė yra žymima P(A ir B)=P( A∩B )= P(A) P(B) Jeigu du įvykiai vienas priklauso nuo kito ir gali būti vienas ir kitas ,tai jų be ndra tikimybė būtų lygi abiejų įvykių tikimybių sistemai: P(A ar B)=P( AU B )= P(A)+P(B) Jeigu du įvykiai neleistinai turi vykti kartu,bet reikšme gali būti vienas arba kitas bet ne abu iš karto P(A arba B)= P(A)+P(B)- P(A ir B)= P(A)+P(B)- P(A) P(B) Jeigu loginė tikimybė kad įvykis gali įvykti tik tai jei kitas atsitiktinis B įvyksta. P(A/B)=P(A∩B)/P(B), jei P(B)=0 tada P(A/B) nenustatoma. Atsitiktinis kintamas gali būti diskretinis arba nuoseklus. Diskretiniai kintamieji yra sveiki skaičiai. Nuoseklūs atsitiktiniai kintamieji yra tokie, kurie keičiasi laiko bėgyje, bet ne diskrečiais skaičiais, bet kažkokiu dydžiu pvz. vandens garavimas iš baseino. Jei diskretus įvykis tai jis gali būti vertinamas P(xi) i=1,2,3,4,…n. Gali būti vertinamas porų rinkinys x(P(xi) xi- dydis, P(xi)- tikimybe. Ji gali būti vertinama kaip dydžio x skirstinio tikimybė (x- tikimybės masės funkcija). x(1,2,3,4,..10 ) ; x1=2 P(xi)=0,05 Jo tolydi kintamoji x (a,b) f(x)- tikimybes tankio funkcija. Kitas tikimybės matas yra sukauptoji tikimybės skirstinio funkcija, kuri rodo kokia atsitiktinių dalis iš visumos yra kažkokiuose ribose. Sukauptoji tikimybė , n- diskretinio dydžio x1 pasitaikymo dalis; n- bendras duomenų kiekis. Jei tolygiai kintantys . Visa suma nuo A iki B lygi 1 Papildomos atsitiktinių dydžių išraiškos yra vidurkis X(kartais), E(x) Vidurkis baigtiniams dydžiams . Jei yra tolygiai kintantys skaičiai dar papildomai imama atsitiktinių dydžių dispersija , Vidutinis standartinis nuokrypis . Sprendimo paklaidaYra du skirtingi reiškiniai, kurie skirstomi: 1) Gali būti determistiniai procesai. Čia sprendimo rezultatas yra nustatomas pagal aiškius dėsnius. Pvz koks strypo storis. 2) Atsitiktinai procesai. Čia rezultatas priklauso nuo daugelio atsitiktinių veiksnių įtakos. Tie veiksmai vienas nuo kito nepriklauso arba mažai priklausoir tokiu atveju negalima gauti tikslaus atsakymo ir čia klausymo sprendinys ieškomas nagrinėjant atsitiktinius procesus. Ir priklausomybė atsakymo nuo tų veiksnių gali artėti prie sprendimo paklaidos. Tos paklaidos galinio dydžio galima ieškoti remiantis tikimybių teorija. Norint gauti tokį atsakymą nagrinėjami įvairūs skirstiniai ir tą dydį galimą vertinti atsižvelgiant į skirstinius. Tikimybių skaičiavimui vienas iš būdų yra tikimybės medžio diagrama. Ji įgalina vizualiai žiūrėti grafikus ieškant atsakymo į tikimybinius uždavinius. Toks vaizdus dalykas gali būti dažnai naudojamas. Pvz. Kažkokia įmonė gauna gaminius iš 3 tiekėjų (A,B,C). A tiekėjas pateikia 2,5 karo daugiau gaminių negu C tiekėjas ir 90% A tiekėjo gaminiai yra geros kokybės. Tiekėjas B gamina 1,5 karto daugiau negu C ir jo 95% prekių yra geros. C tiekėjo gaminių 97% yra geros. Reikia nustatyti kokia tikimybė jei paėmus iš krūvos gaminius blogos kokybės gaminys bus tiekėjo A. Sudarant diagrama galima vadovautis dalimis arba procentais. Gali būti spręsti ir sudėtinga. Pvz. Ūkininkas savo 50% derliaus parduoda iš karto, kitą dalį jis laiko vėliasniam pardavimui ir tikimybė, kad vėliau jis galės parduoti 20% daugiau yra 45% tikimybė. Kiek daugiau ūkininkas gales uždirbti daugiau jei yra 65% tikimybė, kad saugant derlių 5% bus prarasti. Yra 35% tikimybė, kad 10% derliaus gali būti prarasta. Kokybės parametrų išsibarstymasNorint susipažinti su kokybės parametrų sklaida pradžioje tie kokybės parametrai yra išmatuojami ir poto gauti duomenys yra tam tikra tvarka sutvarkomi. Ir jei analizuojamas gamybos procesas, tai proceso kokyės parametramas nustatyti reikia, kad gaminiai būtų išmatuojami pagaminimo eilę. Kadangi dažnai gaminių gaminama gali būti labai daug, tai juos visus matuoti gali būti labai brangu, todėl matuojant tam tikrą imtį gaminių ir laikoma iš statistikos mokslų ta imtis turi būti 50-200 gaminių. Matavimų pagrindu galima nustatyti gaminių sklaidos dėsnį. Ir poto laikoma jeigu procesas vyksta ta pačia tvarka, tai sklaidos dėsnis išliks tas pats. Ir šiuo atveju, jei tiriame kokybinių charekteristikų išsidėstymą apie kokybę galimą spręsti mažesnę imtį. Iš pradžių duomenys suvedami į lenteles ir iš šių duomenų turėsim Amax ir Amin. W=Amax-Amin. Čia w- matmenų sklaidos lauku sudaroma taškinė diagrama: Kokybes charakteristika.(brezinukas) Kitas rodiklis butu pasiskirstymo histograma(brezinukas) Kiekviename laukelyje suskaičiuojam charakteristiku dazni (brezinukas) Be histogramos dar braizoma pasiskirstymo kreive.Cie vietoj keturkampio is sklaidos vidurio keliamas statmuo proporcingas dazniui. Poto taskus sujungiam linijom.Gaunama laužyta kreive. Jeigu laukeliu ir matavimu bus daug, tai vietoj lauzytos kreives galima gauti tolydžiai kintama kreive.(brezinukas) Galima nustatyti to laukelio charakteristiku vidurki: Standartinis nuokrypis Anom;Amax,Amin;w;y=(x); Papildomai gali buti kreives asimetrijos keof. () (brezinukas) VII. tema. Diskretus skirstiniai/ Bernulio bandymai ir Bernulio skirstinys, geometrinis skirstinys ir Puansono skirstinysDiskretiniai skirstiniai yra tokie kai atsitiktiniu kintamuju sk.gali buti tik sveikas sk.Bernulio bandymai yra tokie kai ivykis arba gali ivykti, arba gali neivykti. Jei ivyks p(xi), kad neivyks q(xi); p(x1)+ q(x1)=1. Jeigu yra n ivykiu, tai tikimybe,kad visi ivykiai ivykslygi kiekvieno ivykiu tikimybiu sandaugai p(xi; x2; xn)= p(x1)* p(x2)…* p(xn). Jeigu einant nuo bandymo prie bandymo, tikimybe, kad ivykis ivyks yra pastovi p(xi)=pi . Bernulio bandymas isreikstas pagal lygti : p(xi)= Vidurkis Bernulio bandymo yra: x=0*q+1*p=p. V(x)=p*(1-p)=pq; Jeigu yra daug bandymu,tai tada ar ivyks ar neivyks ivykis yra isskirstoma pagal binomini skirstini.Atsitiktinis dydis x,kuris apibrezia ivykimu skaiciu ir n bandymu, kurio kiekvieno tikimybe p yra issibarsciusi pagal binomini skirstini, kurio mases funkcija p(x)= x=1,2…n ; x=n*p; V(x)=n*q*p; PVZ: Geometrinys skirstinys. Rodo galimybę, kad atsitiks pirmasis įvikis po x bandymų. ;vidurkis ; variacija (nuokrypis) ;. Puasono skirstinys. Jis aprašo kažkokio skaičiaus x įvykių tikimybę, kurie gali įvykti. Kažkokiame laiko intervale arba gali būti, kad iš grupės detalių bus geros ar blogos. Kai žinomas tū įvykių vidurkis (α) kurie atsitinka per laiko intervalą. Puasono skirstynio masės funkcija; x=1,2,3…n.Vidurkis ir dispersija ; . Šiam sukauptoji tikimybė bus, kad būtent toks įvykis įvyks. Sukauptoji, kad gali atsitikti nuo 0 iki x . Sukauptąją tikimybę galima skaičiuoti pagal lygti, arba gali būti lentelės. Sukauptosios tikimybės lentelė: IX.Tolydūs skirstiniai. Jie būna: vienodos tikimybės, eksponentinės, normalinės, trikmapio ir Relėjaus. Tolydūs skirstiniai, kur atsitiktinė kintamoji gali turėti reikšmę kažkokiamė intervale. Visa kintamųjų tikimybių suma lygi 1 arba 100%. Atsitiktinės kintamosios gali būti išsibarsčiusios pagal įvairius dėsnius . Vienodos tikimybės skirstinys. Laikoma, kad atsitiktinė kintamoji x yra išdėstyta pagal vienoda tikimybę kažkokiame intervale (a,b), jos pasiskyrstimo funkcija užrašoma pagal dėsni: Sukauptoji tikimybė: Vidurkis ; Eksponentinis skirstinys. Aprašo nepriklausomų įvykių kurie gali įvyktį pagal kažkokį vidurkį tikimybe. Tikimybę galima skaičiuoti ir jį aprašoma pagal lygtį: Sukauptoji tikimybė aprašoma: , čia- parametras nusakantis vidurkį, bet ne vidurkis dispersija Pvz; elektros įtaisas sugedo po 300 darbo valandų, kokia tikimybė, kad suges po 500 drabo valandų? Kokia tikimybė kad suges tame tarpe tarp 300 ir 400 valandų? NORMALINIS SKIRSTINYSAtsitiktiniai reiškiniai gamtoje pasisikirstę pagal normalinį dėsnį. Gaunamas tuo atveju kai kažkoks dydis veikiamas atsitiktinių veiksnių, kurie vienas nuo kito nepriklauso, arba mažai priklauso. Tai parametrų išsibarstymas būtų pagal normalinį skirstinį. Jei nevaldom, gaunasi atsitiktinis dydis.Tikimybė funkcija išreiškiama lygtimi: – standartinis vidurkis; – vidurkis; x – bet kuri kito reikšmė. Tikimybė: Sukauptoji tikimybė: T – tolerancijos ribos. TRIKAMPIO SKIRSTINYSPasiskirstymo grafikas- trikampis. Kartais naudojamas vietoj normalinio skirstinio. Trikampio skirstinys gali būti lygiašonio arba nelygiašonio trikampio formos. b – moda (vidurys) SUKAUPTOJI TIKIMYBĖ: Vidurkis Dispersija Mediana dar skaičiuojama, t.y. koks aukštis bus: Medianos lygtis: Velenas kurio skersmuo išsibarstymas pagal trikampį, dydis a = 0; b = - 0,009 Kuri dalis velenoo yra riboje 5-10 Užd. Lošėjas nupirko 3 rūšių loterijos bilietų. 20 % išlaidų sudarė vienos rūšies bilietai; 35 kitos rūšies, ir 45 trečios rūšies. Pirmos rūšies tikimybė išlošti iki 100 lt yra 3 %; antros iki 200 lt yra 10 %; ir trečios tikimybės išlošti iki 300 lt yra 7 %. Kiek viditiniškai lošėjas gali išlošti iš pirktų bilietų? * Asmuo nupirko 3 rūšių akcijų. Akcijų A yra 90 % tikimybė, kad per metus pakils ir 10 % tikimybė, kad nukris 15 %, B akcijos turi 50 % tikimybę pakilti 15 %, 50 % be pelno tikimybė; C akcijos turi 70 % tikimybę pakilti 12 % ir 30 % tikimybę nukristi 3 %. Kokį minimalų ir max pelna gali gauti akcijų laikytojas jei 50 % kapitalo įdėjo į akcijas A; 30 %; B ir 20 %; C Relėjaus skirstinys Jis panašus į normalųjį skirstinį, bet jis būtų lyg dvipusis ir tie du vektoriai tarpusavyje yra susiję, bet turi vienodą dispersiją. Jo požymis yra tas, kad minimalus dydis yra nulis ir gali augti iki begalybės. Pasiskirste būna nesimetriškumas, nelygiagretumas, neapskritumas ir panašiai. Jo kreivė: Jei imtume pasiskirstymo tankio funkciją: Sukaupta funkcija Vidurkis skirstinio Tankio funkcija įvairiems dydziams: Užd. Surenkant magnetines galvutes reikia išlaikyti, kad galvučių magnetolaidžiai būtų lygiagretūs korpusui T=0,12. Matuojant nustatyti, kad =0,0437. Reikia nustatyti kiek galvučių patektų į tolerancijos ribas. X. Patikimumas projektavime. Aptarnaujamumas. Tinkamumas. Išbandymo galimybė (Matematiniai modeliai. Patikimumo įvertinimas. Nuoseklių sistemų patikimumas. Lygiagrečių, nuoseklių – lygiagrečių sistemų ir perteklinis patikimumas. Aptarnaujamumas ir tinkamumas. Projektavimas aptarnaujamumui. Sistemų efektyvumas) Jei vertintume sistemos ar gaminio patikimumą, tai patikimumu laikoma galimybė atlikti ir išlaikyti jo darbo funkciją darbo sąlygomis. Be to tas gaminys ar sistema turi dirti tam tikrą laiką be gedimo. Jeigu atliekami matavimai tai matavimo priemonių patikimumas yra laipsnis kuriuo matavimo rezultatas priartėja prie tikrovės ir taip pat tų pačių rezultatų pasikartojamumas. Patikimumas statistikoje yra panašus į tikimybę. R(x) – patikimumas; p(x) – tikimybė; Jeigu projektuojant įrenginį jis sudarytas iš n komponentų ir kiekvienos n – tosios dalies patikimumas yra R(i) tai bendro gaminio patikimumas gali būt išreikštas kaip tikimybė po n bandymų p(1;2...n)=p1 p2...pn; R1=R2=...Rn; Rb=Ri. Jei sistema susideda iš nepakankamai patikimų dalių, tai sistemos patikimumas smarkiai mažėja. Ri=0,99; Rb=0,995=0,951; Ri=0,9; Rb=0,59 patikimumas toks yra. Norint padidinti patikimumą tai sistemos g.b. sujungtos lygiagrečiai. Jei sistemos gedimą išreikšti qi=(1-Ri). Jei sujungtos lygiagrečiai tai bendra gedimo galimybė . Sistemos patikimumas iš n elementų Ri=1;2;3...n. Jei vieno elemento patikimumas 0,95, tai jo lygiagretus sujungimas 0,05. qb=0,052=0,0025; Rb=1-0,0025=0,99+5. Jei yra sujungti 2 elementai lygiagrečiai į vieną 1-0,81112=0,3421. Tose vietose kur patikimas elementas, tai imame jį vieną ir nuosekliai jungiam prie kitų komponentų. Perteklinis patikimumasKai projektuojant sistemą numatomi kažkurie elementai nesujungti lygiagrečiai ir papildomas įjungiamas tik tuo atveju jei pagrindinis sugenda. AptarnaujamumasAr lengva mūsų esančią sistemą aptarnauti. Aptarnaujamumas – visi veiksmai, kuriuos reikia atlikti norint palaikyti tą objektą darbingu arba atstatyti jo darbingumą. Į tokį būvį, kad jis galėtų atlikti reikiamą funkciją. Ir tie veiksmai susideda iš techninių veiksmų, administracinių, vadybos priežiūros veiksmų. Tuose veiksmuose veiksmai g.b. kaip bandymai, matavimai, pakeitimas, reguliavimas, smulkūs taisymai. Visi nukreipti tam, kad išlaikyti darbingą gaminį. Taip pat atliekami matavimai. Aptarnavimo lengvumas apima medž. ar ne per daug sunku aptarnauti. Atlikti visus darbus ir taip pat priklauso kokios reikalingos galios. Jis g.b. išreikštas kaip tikimybė, kad mūsų gaminys išlaikys savo savybes nustatytą laiko tarpą, jei jis aptarnaujamas pagal instrukcijas. Kai sistema projektuojama, aptarnavimo lengvumui reikia numatyti, kad visi aptarnavimo darbai užimtų mažiau laiko ir mažiau išlaidų. Taip pat g.b. kartais nustatyti vietą kur yra gedimas. Čia g.b. numatyti spec. keitikliai, kurie parodo kur yra gedimas. Reikia išlaikyti darbų saugos reikalavimus. Norint palengvinti aptarnaujamumą vietoj remonto g.b. pakeičiamos dalys. TinkamumasYra kaip santykis kiek sistema gali funkcionuoti reikiamose sąlygose. Dalinant iš bendros laikų sumos darbo laiką ir aptarnavimo sumos: . Iš lygties matom, kad tinkamumą galime padidinti didinant darbo patikimumą ir mažinant gedimų tikimybę. Taip pat priklauso tinkamumas ir nuo išlaidų. Tinkamumą galime vertinti pagal įvairių sudedamųjų dalių tinkamumą . Jei sistema yra nuosekliai sujungta. Jie lygiagrečiai, tai Bandymo lengvumas būtų kaip sistemos savybė lengvai išmatuoti kokybės charakteristikas. Jeigu gaminys apibūdinamas teoriškai ir bandymas atliekamas tai čia būtų lyg bandymo patikrinimas, jeigu teorinė ir eksponentinė išvados sutampa. Taip pat, kaip bandymo lengvumas yra kaip galimybė automatizuoti bandymus, taip pat sumažėja bandymų laikas. Sistemos efektyvumasVadinama jo atitikimo savo paskirčiai patikimumo, aptarnaujamumo suma, kuri g.b. išreikšta taip pat kaip visų elementų kaina ir po laikymo sistemos aptarnavimo kaina. Jei išlaidų suma yra mažesnė ir kai gaminys atitiko paskirtį, tai jis būtų max efektyvus. Jei sistema mažai patikima ir būtų didelės išlaidos, tai būtų mažiau patikima. XI. Gedimų klasifikacija, charakteristikos, analizė, trūkumų medžiai. Gedimu vadinamas toks reiškinys, kai gaminys nebegali veikti pagal savo paskirtį. Kadangi gaminiai g. B. Skirtingos vertės, tai ir gedimų svarba būtų skirtinga. Taip pat gali turėti skirtingas pasekmes. G. B. Tokie gedimai kurie gali privesti prie žūties ar rimto sužalojimo, ar prie didelio ekonominio nuostolio. Gedimas sutampaarba atitinka pagal įvykių teoremą. Tikimybių teorija gali tik numatyti gedimo galimybę, tačiau nenustato gedimo priežaščių dėl ko gedimas įvyko. Taip pat negalima įvertinti kokia bus gedimo kaina. Bendru atveju gedimai gali būti skirstomi į: svarbūs, nesvarbūs, susiję su išlaidomis. Kai garanatinio laiku vyksta gedimai, jie g.b. svarbūs ar mažai svarbūs. Ir svarbūs gali būti susiję dėl išlaidų. Kur reikia apmokėti žalą būna pagal susitarimą. Dedimai skirtomi į pagrindinius, dėl kurių laikinai prarandama galimybė atlikti kažkokius darbus. Vidutiniai gedimai, kurie neturi rimtų pasekmių ir nežymūs, kur vbeveik nieko nesusiję. Jei nagrinėti gedimus dar skirstomi: priklausantys nuo įrenginio ar jo dtalių konstrukcijos; dėl jo gamybos; taip pat g.b. vienu metu ir keli gedimai. Jiems nustatyti sudaromas gadimų medis. Gedimų medis grafiškai parodo ar sistema dėl ko gali sugesti ir taip pat galima skaičiavimais rodyti gaminio gedimo galimybę kai žinoma atskirų detalių gedimo tikimybė. - as. Pagal šį parodytas įvykis galėtų įvykti jei kuris pažymėtas įvykis įvyktų. • is. Įvykis įvyks jei visi įvykiai įvyks. • išskirtinis. Įvykis įvyks jeigu vienas iš žemiau nurodytų įvykių įvyksta, o kiti ne. • prioritetinis iš. Įvykis įvyks jei visi prieš jį lemia įvykiai įvyksta pagal iš anksto numatytą tvarką. Ta tvarka g.b. nurodyti arba papildomai duoda ovalą ir paaiškinama pagal kokią tvarką uri įvykti: - įvykis įvyks jei r įvykių iš n įvyks tai tas ir įvyks. • - ir ne. Įvykis, įvyks jeigu visi įvykiai kurie po šita koja be rutuliuko įvyks, o kurie ssu rutuliuku neįvyks. - specialus iš. Įvykis po šiuo ženklu įvyktų jeigu įvykiai nurodyti atsitiko taip ir atsitiks. Taip pat įvykis atsitiks po šiuo ženklu. O – pirminis arba pagrindinis įvykis. Įvykis žemiausio galimo gedimo lygmens ir pirminiai įvykiai yra atskirų sudedamųjų dalių gedimai, žmogaus klaidos, taip pat PC klaidos. □ - sąlyginis įvykis. Jie priklauso nuo pradinių įvykių. ⌂ - namo įvykis. Šis įvykis gali įvykti arba neįvykti. Jei pareguluojamas kad įvyktų, veikimo tikimybė yra 1, jei kad neįvyks, tai tikimybė yra 0. gali būti naudojamas analizei. ◊ nenustatytas/nenumatytas įvykis. Jis gali būti jeigu mes nesidomėjome galimybe, neturėjom informacijos,arba tolimesnis to įvykio vystimasis nesuteiks papildomų žinių. Δ - naudojamas pažymėti, kad medis bus tęsiamas kitame puslapyje. - jis gali būti sujungime su praeitu trikampiu. Pvz. a) Įvykis įvyktų jei bet kuris iš įvykių 1.1; 1.2; 1.3 įvyks. b) Įvykis 2, įvyks jei visi 2.1; 2.2; 2.3 įvyks. 2.1 jei variklis sugedo; 2.2 jei pavarų dėžė sugedo; 2.3 įvykis priklausantis nuo apatinio; 2.4 kiti atvejai, kurie privestų prie motociklo gedimo. Šis medis gali būti naudojamas apskaičiuoti tikimybę, kad jis nevažiuos. XII. Statistinių procesų valdymas. Bendri principai. Procesų patikros duomenų valdymas. Bet kurie procesai gali patys svyruoti ir kokybei charakteristikos skiriasi nuo minimalios vertės, tai yra dėl to kad kokybei charakteristikoms įtakos turi daugelis veiksnių. Kaip galima įvertinti įvairių veiksnių kokybes charakteristikoms. Kadangi kokybės parametrai priklauso nuo daug veiksnių, visi veiksniai dalijami į: 1) atsitiktinius 2) sisteminius Atsitiktiniai veiksniai tokie, kurie vienas nuo kito nepriklauso arba mažai priklausomi ir nėra valdomi. Kokybės charakteristikos gali būti išsibarsčiusios. Taip pat daugelis išsibarsčiusių veiksnių pagal normalųjį dėsnį. Sisteminiai veiksniai – tokie, kuriuos galime numatyti ir kurių išdavoje kokybės charakteristikos sistemiškai keičiasi. Veikiant atsitiktiniams veiksniams kokybės charekteristikos išsibarsto pagal normalųjį dėsnį, o ta sklaida vadinama momentinė. ωT = Amax - Amin ωT = 6•бT Sisteminiai veiksniai skirstomi į 2 rūšis: 1) Sisteminiai pastovūs 2) Sisteminiai kintantys pagal kažkokį dėsnį. Sisteminiai pastovūs tokie veiksniai, kuriems suveikus ar atsiradus, kokybės charakteristikos pasikeičia. ω = Amax – Amin = Δ + ωT kiti sisteminiai veiksniai gali būti kintantys pagal kintantį dėsnį. Pagal tiesę kinta: ω = Amax – Amin = Δ Pagal tiesę kinta: ω = Amax – Amin = Δ + ωT Praktiškai gali keistis ir pagal kitokią kreivę: ω = Amax – Amin = Δ + ωT Sklaidos laukas lygus ω = Amax – Amin = Δ + ωT Iš schemos galima daryti išvadas: Jeigu sisteminiai veiksniai turi mažiau įtakos bendram sklaidos laukui, tuomet norint sumažinti sklaidos lauką, reikia mažinti atsitiktinių veiksnių įtaką. Kitu atveju jeigu sisteminiai veiksniai turi įtakos, o atsitiktiniai mažai įtakos, tuomet valdyti sisteminius veiksnius. XIII. Nuokrypių matai. Pasikliautiniai intervalai, hipotezes patikrinimas (Z testas, t tastas, F testas, ksi kvadrato testas, normalinio skirstinio testas). Jei turime skirstinių ar kokybės charakteristikų išsibarstymą, tai išmatavę duomenis mes priskiriam tą išsibarstymą vienam ar kitam korealiaciniam skirstiniui. Norint patikrint ar nenuklydom yra numatyti tam tikri testai. Kalbant apie tai ar mūsų taikomas skirstinys atitinka rezultatus,naudojamasi pasikliautiniais intervalais. Pasikliautinis intervalas nustato mūsų teiginio patikimumo lygį. Matematinėje statistikoje dydžiai arba analizės rezultatai su mažu pasikliovimo intervalu yra labai patikimas rezultatas, negu rezultatas su dideliu intervalu. Šiuolaikinėje statistikoje dažniausiai naudojami šie lygiai. Tai būtų ryšys tarp laukiamo dydžio su tam tikra tikimybe. Ir tikimybe,kad X bus intervale (tarp x1 ir x2): 1-p taip pat vadinamas pasikliautinumo lygiu arba pasikliautinumo koeficientu. Jis taip pat dažniausiai g.b. vienetais arba procentais (100proc.; 1-). Galima vartoti tokiam atvejui: gavo vartotojas produkciją. Laikoma, kad produkcija pagaminta gamintojo (;). Reiktų su pasikliovimui koef. 0,95 nustatyti ar tikrai ta imtis yra iš tų deklaruojamų gaminių. Tam nustatyti nustatymas gali būti atliekamas iš pradžiu apskaičiuojant gaminių vidurkį: . Taip pat žinome,kad vidurkio nustatymo paklaida g.b. . Jei tie vidurkiai g.b. išsibarstę pagal normalinį skirstinį ir mūsų ir mūsų imtis irgi pagal normalinį skirstinį, tai patikimumą kiek mūsų yra imtis iš partijos galime nustatyti pagal z dydį: . Iš Z lentelės galime suskaičiuoti koks yra patikimumo intervalas. Klausimai? Problemos. 1) galima prieiti išvados,kad matavimu gauti duomenys rodo,kad ta imtis yra iš visumos. 2) ne iš tos visumos yra mūsų imtis, nors ištikrūjų yra iš visumos. 3) kad imtis yra ne iš visumos ir ji tikrai yra ne iš tos visumos. 4) gali būti ne iš visumos, bet ištikrūjų yra iš visumos. Panašus į Z testą: kai imties dydis n

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 5174 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
8 psl., (5174 ž.)
Darbo duomenys
  • Pramonės ir gamybos špera
  • 8 psl., (5174 ž.)
  • Word failas 1 MB
  • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šią šperą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt