Konspektai

Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui

9.4   (2 atsiliepimai)
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 1 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 2 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 3 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 4 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 5 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 6 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 7 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 8 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 9 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 10 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 11 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 12 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 13 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 14 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 15 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 16 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 17 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 18 puslapis
Pasiruošimas statybinių medžiagų atsiskaitymui 19 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

BETONAI IR SKIEDINIAI 1. BETONAI 1.1. Apibrėžimai, simboliai ir santrumpos Betonas – medžiaga, gauta sumaišius cementą, stambiuosius ir smulkiuosius užpildus bei vandenį, pridėjus priedų bei įmaišų arba be jų, kurios reikiamos savybės susiformuoja hidratuojantis cementui. Šviežias betonas – paruoštas betono mišinys, kuris yra naudotinos būklės ir jį galima sutankinti pasirinktu metodu. Sukietėjęs betonas – betonas, kuris yra kietos būklės ir pasiekęs tam tikrą stiprumą. Statybvietės betonas – statybvietėje naudotojo reikalams gaminamas betonas. Betono šeima – tam tikros sudėties betonų grupė, kurios atitinkamų savybių giminingumas patikimai įrodytas ir pagrįstas dokumentais. Savaime susitankinantis betono mišinys – liejus betono mišinys, kurį paklojus nebereikia tankinti. Cementas (hidraulinė rišamoji medžiaga) – smulki neorganinė medžiaga, sudaranti su vandeniu tešlą, kuri dėl hidratacijos reakcijų ir procesų rišasi, kietėja ir sukietėjusi lieka stipri bei stabili ore ir vandenyje. Priedas (įmaiša) – medžiaga, kuri pridedama į betono mišinį jo ruošimo metu ir kurios mažas kiekis cemento masėje modifikuoja betono mišinio arba betono savybes. Neorganinis priedas – į betono mišinį pridedami smulkūs milteliai, kurių paskirtis užtikrinti tam tikras savybes arba suteikti specialiąsias savybes. Šiame standarte numatyti du neorganinių įmaišų tipai: • Beveik inertiniai priedai ( mikroužpildai ir pigmentai) • Pucolanines arba lateniškai hidrauliniai priedai (lakiųjų pelenų, silicinių mikroužpildų. Plastiklis – įmaišinis priedas, kurio racionalus kiekis betono mišinio konsistencijos klasę paaukština viena klase. Superplastiklis – įmaišinis priedas , kurio racionalus kiekis betono mišinio konsistencijos klasę paaukština nemažiau kaip dviem klasėmis. Maišinys – betono mišinio kiekis, pagamintas per vieną maišymo ciklą, taip pat betono kiekis, iškraunamas iš nepertraukiamai veikiančio maišytuvo per 1 min. Suminis vandens kiekis – įpiltas ir užpilduose esantis vanduo, taip pat ir paviršinis bei skystų priedų ir įmaišų vanduo bei vanduo iš patekusių ledo priemaišų arba šildymui panaudotų garų. Veiksnaus vandens kiekis – skirtumas tarp bendrojo ir užpilduose įsigėrusio vandens kiekių paruoštame betono mišinyje Vandens ir cemento santykis – veiksnaus vandens ir cemento masių santykis betono mišinyje. Charakteristinis stipris – laukta stiprio vertė, už kurią mažesnių nagrinėjamo betono visų galimų stiprio nustatymų aibėje yra mažiau kaip 5%. Stiprusis betonas – normalusis betonas, kurio stiprio gniuždant klasė didesnė kaip C50/60, ir lengvasis betonas, kurio stiprio gniuždant klasė C50/55. Atitikties įvertinimas – sistemingas produkcijai keliamų reikalavimų įvykdymo lygio tikrinimas. Techniniai reikalavimai, specifikacija – galutinis dokumentas, įformintas techninių reikalavimų rinkinys, pateikiamas gamintojui, apie betono savybes arba sudėtį. Aplinkos poveikiai – cheminiai ir fizikiniai eksploatuojamo betono poveikiai, kurių įtaka betonui, armatūrai arba įdėtoms metalinėms detalėms projektuojant konstrukcijas nagrinėjama ne kaip apkrovos. Priedas C Simboliai ir santrumpos XO – aplinkos poveikio klasė, kai nėra korozijos arba žalingo poveikio rizikos; HC - aplinkos poveikio klasė, kai atsiranda korozijos rizika dėl karbonizacijos; HD - aplinkos poveikio klasė, kai korozijos riziką kelia ne jūros vandens chloridai; XS - aplinkos poveikio klasė, kai korozijos rizika kyla dėl jūros vandens chloridų; XF - aplinkos poveikio klasė, kai yra užšalimo ir atšilimo poveikiai; HA - aplinkos poveikio klasė, kai yra cheminis poveikis. S1 iki S5 – konsistencijos klasės, išreiškiamos slankumu. VO iki V4 – konsistencijos klasės, išreiškiamos Vebe trukme. CO iki C3 – konsistencijos klasės, išreiškiamos sutankinimo laipsniu. F1 iki F6 konsistencijos klasės, išreiškiamos sklidumu. C…/… - normalaus arba sunkiojo betono stiprio gniuždant klasė LC…/… - lengvojo betono stiprio gniuždant klasė. f ck.cyl. – betono charakteristinis stipris gniuždant, kai bandomi cilindrai; f c..cyl - betono stipris gniuždant, kai bandomi cilindrai; f ck..cube - betono charakteristinis stipris gniuždant, kai bandomi kubai; f c.cube - betono stipris gniuždant, kai bandomi kubai; D – lengvojo betono tankio klasė; CEM… - cemento tipas pagal EN 197 1.2. Betono klasifikacija Betonai klasifikuojami pagal tankį, užpildų stambumą, kietėjimo sąlygas. Pagal tankį: • normalusis betonas – betonas , kurio tankis po išdžiovinimo yra didesnis kaip 2000 kg/m3, bet ne didesnis kaip 2600 kg/m3; • lengvasis betonas – betonas, kurio tankis po išdžiovinimo ne mažesnis kaip 800 kg/m3. Jis gaminamas panaudojus lengvuosius užpildus (visus arba jų dalį); • sunkusis betonas – betonas, kurio tankis po išdžiovinimo yra didesnis kaip 2600 kg/m3. Pagal suvartotų užpildų stambumą: • smulkiagrūdis betonas – ( užpildo dalelės iki 8 mm); • smėlio betonas (užpildo dalelės iki 4 mm). Betonas gali būti kietinamas natūraliai arba hidroterminiu būdu. 1.2. Medžiagos betonui gaminti Nuo betono komponentų (rišamųjų medžiagų, stambių ir smulkių užpildų, priedų) savybių ir kokybės priklauso šviežio betono bei sukietėjusio betono savybės. 1.2.1. Rišamosios medžiagos Rišamosios medžiagos - tai tokios, kurios dėl cheminių ir fizikinių reiškinių komplekso yra adheziškos ir kietėja sujungdamos atskirus medžiagos fragmentus į vienalytį kūną - dirbtinį akmenį. Jos yra skirstomos į organines ir neorganines. Statyboje paplitę betonai su neorganinėmis rišamosiomis medžiagomis. Neorganinės rišamosios medžiagos savo ruožtu skirstomos į orines ir hidraulines. Orinėmis vadinamos tokios, kurios kietėja tik ore (gipsas.orinės kalkės), o hidraulinėmis - kurios, pradėjusios kietėti ore toliau kietėja ir vandenyje (cementas, hidraulinės kalkės). Dažniausiai naudojamas portlandcementis ir jo atmainos. Išsamiau apie rišamąsias medžiagas konspekte " Neorganinės rišamosios medžiagos". Cementas turi atitikti LST EN 197-1 reikalavimus. Cemento stiprio klasė turi būti derinama su betono stiprio klase, kad būtų išlaikytas racionalus smulkiųjų dalelių kiekis betono mišinyje. Rekomenduojamos cemento stiprio klasės parodytos 1 lentelėje. 1 lentelė Cemento stiprio klasė CEM 32,5 CEM 42,5 CEM 52,5 CEM 62,5 Rekomenduojamos betono stiprio klasės ≤ C20/25 C20/25 - C35/45 C35/45 – C60/70 ≥C60/75 Cemento atmaina turi būti parenkama pagal betono paskirtį (nearmuoti gaminiai, gelžbetonis, įtemptasis gelžbetonis), leidžiamą egzoterminį betono įšilimą konstrukcijoje, konstrukcijos matmenis ir naudojimo aplinkos sąlygas (LST EN 206-1:2002). 1.2.2. Užpildai Betonas gaminamas su smulkiais (smėliu) ir stambiais (žvirgždu, skalda) užpildais.Užpildai sudaro iki 80°o betono tūrio. Užpildas – statyboje naudojamam grūdėta medžiaga. Apie užpildų tinkamumą betonams sprendžiama pagal jų savybes, kurias galima suskirstyti į tris grupes: • fizikinės ir mechaninės savybės bei struktūra (stipris, tankis, porėtumas, vandens įgėris, skalumas, atsparumas šalčiui, atsparumas agresyviai aplinkai ir kt.); • geometrinės charakteristikos (stambumas, granuliometrinė sudėtis, dalelių forma, šiurkštumas ir kt.); • švarumas, įvertinant priemaišų bei silpnų dalelių kiekiu. Užpildų savybės reglamentuojamos valstybiniais standartais. LST EN 12620:2003. Užpildai skirstomi pagal tankį, gavybos būdą bei dalelių stambumą. Pagal tankį: • normalusis užpildas – užpildas, kurio išdžiovintų dalelių tankis, nustatytas pagal EN 1097 – 6, >2000 kg/m3 ir 3000 kg/m3, nustatytas pagal EN 1097 – 6. Užpildas gali būti gamtinis, dirbtinis arba iš antrinių (naudotų statyboje) medžiagų: • gamtinis užpildas – mineralinės kilmės užpildas, kuris gaunamas tik mechaninio perdirbimo būdu; • mišrusis užpildas – užpildas, kurį sudaro stambiojo ir smulkiojo užpildo mišinys; • dirbtinis užpildas – užpildas, kuris gaunamas mineralinę žaliavą gamybos procese paveikus termiškai arba modifikavus kitaip; • užpildas iš antrinių žaliavų – užpildas, pagamintas iš anksčiau statyboje naudotų neorganinių medžiagų; • mikroužpildas, kurio didžioji dalis išbyra per 0,063 mm akelių sietą, ir kuris gali būti dedamas į statybines medžiagas tam tikroms savybėms suteikti. Užpildo stambumas – užpildo charakteristika, apibūdinama apatinio sieto (d) ir viršutinio sieto (D) akelių matmenimis. Pagal užpildo stambumą skirstoma: • stambusis užpildas – užpildas, kurio dalelių stambumas D ne mažesnis kaip 4 mm ir d ne mažesnis kaip 2 mm; • smulkusis užpildas – užpildas, kurio dalelių stambumas (D) ne didesnis kaip 4 mm; • smulkelės – užpildų dalelių, išbyrančių per 0,063 mm akelių sietą, frakcija. Gamtinis 0/8 mm frakcijos užpildas – gamtinis ledyninės ir/arba sąnašinės kilmės užpildas, kurio D ne didesnis kaip 8 mm. Granuliometrinė sudėtis – dalelių pagal stambumą pasiskirstymas, išreikštas išbirų per nustatytą sietų skaičių masės procentais. 1.2.2.1. Smulkusis užpildas – smėlis Smėlis turi būti švarus, molio ir dulkių kiekis neturi viršyti 2% , o gabalinio molio – 0,25%. Vienas iš svarbiausių smėlio technologinių rodiklių yra jo piltinis tankis, kuris turi būti galimai didesnis: smėliui 0/4 – piltinis tankis ≥1600 kg/m³; smėliui 0/2 – piltinis tankis ≥1500 kg/m³; 1.2.2.2. Stambieji užpildai Stambiaisiais užpildais laikyti: smulkiagrūdyje betone – 2/8, įprastiniame – 4/16 ir stambesni. Užpildai turi būti švarūs. Užpildai turi būti tokio stambumo, kad betono mišinys laisvai praeitų tarp armatūros strypų ir juos gerai padengtų. Svarbiausios užpildo dalelės neturi viršyti: • vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; • mažiausios atstumo tarp gretimų armatūros strypų 5 mm; • 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio (šis apribojimas nebūtinas XO naudojimo aplinkos sąlygų kategorijai. Užpilduose kenksmingas yra tos priemaišos, kurios trukdo betonui ar skiediniui kietėti, mažina betono ar skiedinio tankumą, stiprumą, išsproginėja arba sukelia armatūros koroziją. Užpilduose kenksmingos priemaišos yra šios: molis, dulkis. augalinės kilmės medžiagos. įvairios druskos, gipsas, anhidritas, žėrutis, su šarmais reaguojančios uolienos. Molio ir dulkio priemaišos. Užpilduose molio ir dulkio dalelės gali būti vienodai pasklidę, gabalėliais ir prilipę prie užpildo dalelių paviršiaus. Molio ir dulkio priemaišos yra kenksmingos, kai jų kiekis viršija leidžiamą ribą, kai jos stipriai prilipę prie užpildų paviršiaus ir betono mišinio ruošimo metu neatsiskiria nuo užpildų, kai jos yra gabalėliais, kurie maišant nesusitrina. Organinės kilmės priemaišos yra smulkios puvenos (humusas), kurios trukdo betonui ir skiediniui kietėti. kietos dalelės, pvz.. anglių, medienos. Užpilduose, kurių stambumas neviršija 4 mm. šių priemaišų leidžiama iki 0,5 % (masės), o kai užpildų dalelių matmuo viršija 4 mm - iki 0.1 % (masės). Tačiau tokių priemaišų neturi būti. kai užpildai naudojami dekoratyviajam betonui. Sieros junginiai. Užpilduose sieros junginių kiekis (įvairūs sulfatai – gipsas, anhidritas ir kt.) ribojamas. Perskaičiavus į SO3. leidžiamas jų kiekis gali būti iki 1 °o (masės). Medžiagos, galinčios sukelti armatūros koroziją. Užpilduose neleidžiamos priemaišos, kurios betone gali sukelti armatūros koroziją, pvz.. chloro, sieros junginiai. Leidžiamas chloridų kiekis, perskaičiuotas į chlorą, turi neviršyti: užpilduose betonui ir gelžbetoniui - 0,04 °o (masės), - užpilduose įtemptajam gelžbetoniui, kurio kanaluose įtempti lynai arba vijos ir užlieti suslėgtu skiediniu - 0.02 % (masės). Potencialiai reaktyvios priemaišos yra tos, kurios chemiškai reaguodamos su cemente esančiais šarminiais oksidais (Na2O ir K2O). sudaro betoną ardančius junginius. Potencialiai reaktyvios yra šios uolienos : chalcedonas, opalas, dolomitai ir kt. Drėgnoje aplinkoje betonas su reaktyviomis priemaišomis gali sueižėti arba išsproginėti jo paviršius, atsirasti išskyrų. Dalelių forma. Užpilduose yra ribojamas plokščių pailgų dalelių . kurių ilgio ir storio santykis didesnis kai 3:1, kiekis. Skaldoje, kurios didžiausių dalelių skersmuo didesnis kaip 4 mm, pailgų ir plokščių dalelių gali būti iki 20 °o (masės). Stiprumas. Užpildų grūdelių stiprumas turi būti toks. kad būtų užtikrintas reikiamas betono stiprumas. Rekomenduojama, kad užpildų stiprumas būtų 1.5 karto didesnis už betono stiprumą, kai betono stiprio klasė C20/25 ar žemesnė, ir 2 kartus didesnis, kai betono klasė aukštesnė neguC20/25. Atsparumas šalčiui. Betono užpildų atsparumas šalčiui turi būti toks, kad su jais galima būtų pagaminti reikiamo atsparumo šalčiui betoną. Stambiųjų užpildų minimalus atsparumas šalčiui Atsparumas šalčiui, kai betonas neprisotintas vandens turi būti didesnis, kaip F20. Vandens neprisotintas betonas būna antžeminėse ir iš viršaus apdengtose konstrukcijose, pvz.. pastatų ir statinių sienose. 1.2.3. Vanduo Vandens, naudojimo betono mišiniui užmaišyti pH rodiklis turi būti ne mažesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5 (lakmuso popierėlio turi nenudažyti raudonai). Betono mišinio paruošimui reikia naudoti geriamą vandenį iš vandentiekio tinklo, arba kitą vandenį, tenkinantį minėtus reikalavimus. Jeigu vanduo neaiškus, reikia atlikti palyginamuosius bandymus su turimu vandeniu ir vandentiekio vandeniu. Vandeniui, kuris naudojamas betonui laistyti, keliami tokie patys reikalavimai, kaip ir betono užmaišymui naudojamam vandeniui. 1.2.4. Cheminiai priedai. Cheminiai priedai pagal poveikio pobūdį yra skirstomi į tokias grupes: 1) reglamentuojantys betono mišinių reologines savybes - plastikliai ir superplastikliai. Jie gali būti: - hidrofiliniai (padidinantys dalelių drėkinimą) (SMR. PAŠČ-1. S-3. ML-1). - hidrofobiniai (sumažinantys dalelių drėgnumą) (muilanaftė, asidolis); 2) reguliuojantys betono rišimosi ir kietėjimo trukmę: - rišimosi lėtikliai (melasa, dekstrinas. muilanaitė. kaulų klijai); • rišimosi greitikliai (NaF. K2SO4. CaCl2). • kietėjimo greitikliai (NaCl. CaCl2. NaNO2, potašas K2CO3. karbomidas). 3) reguliuojantys betono struktūrą: • sulaikantys orą betono mišinyje ( silicio organiniai skysčiai GKŽ-10. GKŽ-11. GKŽ-94. neutralizuotą orą išsiurbianti derva SNV. PAŠČ-1 natrio adipatas). • dujodariai (aliuminio pudra PAP-1. PAP-2). • putokšliai (klijų kanifolinis. aliuminio sulionai'teninis). • betono tankį didinantys (natrio aliuminatas NaAlCK geležies chloridas FeCl3) 4) apsaugantys armatūrą nuo korozijos - inhibitoriai (NaNO2) 5) suteikiantys betonui specialiąsias savybes - dažantys, antikoroziniai, priešradiaciniai) Cheminiai priedai dedami į betono mišinius nedideliais kiekiais. Paprastai naudojama (°o nuo cemento kiekio): plastiklių 0,1...0.3%. superplastiklių 0,5... 1,0%, sulaikančių orą- 0,01...0,05%, kietėjimo greitiklių - 1..2%, Plastfikuojančių priedų perdozavimas gali užlėtinti cemento kietėjimą, o kietėjimo greitiklių per didelis kiekis gali sukelti druskų išsikristalizavimą konstrukcijų paviršiuje arba armatūros koroziją. Dažniausiai naudojami betono mišinio plaštikliai. Plastikliai. SMR - techniniai kalcio lignosulfonatai - celiuliozės gamybos atlieka. Optimalus kiekis O.15..O.25%. PAŠČ-1 - natrio adipatas - nailono gamybos atlieka. Kartu [siurbia 3..5% oro. Superplastikliai. S-3 - nattalino sulforūgšties ir formaldehido kondensacijos produktas. Optimalus kiekis -0.6%. Pagrindinis superplastiklių trūkumas - tai. kad jų veikimas pasireiškia neilgai (iki 2-3 val.), todėl jie nenaudojami prekiniame betone. 1.3. Betonai su tankiais užpildais. Cementiniai betonai su tankiais, arba sunkiaisiais, užpildais gali būti tankūs ir stambiaporiai. Betonai, kuriuose tuštumos tarp smulkių ir stambių užpildų dalelių yra pripildytos cemento akmens, esti tankios struktūros. Jei tuštumos tarp stambių užpildų dalelių cemento akmens pripildytos ne visos ir dalelės viena su kita liečiasi tik lietimosi zonomis, tai betonas vadinamas stambiaporiu. Tankios struktūros betonas gali būti sunkus ir ypatingai sunkus, o stambiaporis dažniausiai yra lengvas. Be to. tankūs betonai gali būti smulkiagrūdžiai ir stambiagrūdžiai, sukietinti skirtingomis sąlygomis. įvairios paskirties ir kt. 1.3.1. Šviežias betonas ir jo savybės Rišamosios medžiagos tešlos, tinkamos granuliometrijos užpildų ir technologinių priedų nesukietėjęs mišinys vadinamas betono mišiniu. Pagal fizikines ir mechanines savybes betono mišiniai užima tarpinę padėtį tarp kietųjų kūnų ir klampiųjų skysčių. Betoniniams ir gelžbetoniniams gaminiams gaminti vartojami mišiniai turi tenkinti šiuos du svarbiausius reikalavimus, t.y. turi būti: 1) stabilūs - transportuojami, iškraunami ir formuojami turi išlikti homogeniški: 2) klojingi - formuojami ir tankinami turi gerai užpildyti formas bei tarpus tarp armatūros strypų. Betono mišinio stabilumas priklauso nuo rišlumo. Kuo mažesnis mišinio rišlumas, tuo greičiau jis susisluoksniuoja. Mišinių rišlumas didėja pridedant daugiau cemento .mažinant vandens ir cemento santykį, dedant daugiau smulkiųjų užpildų (vietoj stambiųjų), vartojant šiurkštaus paviršiaus užpildus, kurių dalelės aštriabriaunės, o jų tankumas nedaug skiriasi nuo cemento tešlos tankumo. Betono mišinio klojumas (konsistencija) turi būti nustatomas arba kūgio nuoslūgį (LST ISO 4109). arba Vebe metodu (LST ISO 4110). arba sutankinamumo bandymu (LST ISO 4111). arba pasklidimu kratant (ISO 9812). Pastaba. 4-7 lentelėse nurodytos klojumo markės taip savęs tiesiogiai nesusijusios. Betono klojumas klasifikuojamas pagal LST ISO 4103. kaip nurodyla 4. 5. 6, ir 7 lentelėse. KONSISTENCIJOS KLASĖS REKOMENDUOJAMI BETONO MIŠINIO PAVADINIMAI, ATITINKANTYS TAM TIKRAS KONSISTENCIJOS KLASES: SLANKUMO KLASĖS KLASĖ SLANKUMAS mm PAVADININMAS S1 Nuo 10 iki 40 Plastiškas S2 Nuo 50 iki 90 Slankus S3 Nuo 100 iki 150 Sklidus S4 Nuo 160 iki 210 Takus S5  220 Liejus VEBE KLASĖS KLASĖ TANKINIMO (Vebe) trukmė s PAVADININMAS V0 > 31 Labai standus V1 Nuo 30 iki 21 Standus V2 Nuo 20 iki 11 Pusiau standus V3 Nuo 10 iki 6 Pusiau plastiškas V4 Nuo 5 iki 3 Plastiškas SUTANKINAMUMO KLASĖS KLASĖ SUTANKINIMO LAIPSNIS PAVADININMAS C0 > 1,46 Labai standus C1 Nuo 1,45 iki 1,26 Standus C2 Nuo 1,25 iki 1,11 Plastiškas C3 Nuo 1,10 iki 1,04 Slankus SKLIDUMO KLASĖS KLASĖ PASKLIDIMO SKERSMUO mm PAVADININMAS F1 630 Liejus 1.3.2. Veiksniai, darantys įtaką betono mišinių savybėms. Svarbiausi veiksniai, lemiantys betono mišinių technologines savybes yra: cementas, vandens ir cemento santykis, plastifikuojantys priedai. Cementas. Tokios pat sudėties, bet su skirtingais cementais paruoštų betonų mišinių klojumas yra skirtingas ( pvz., betono mišinio konsistencija sumažėja pakeitus portlandcementį pucolaniniu portlandcemenčiu). Tai yra todėl, kad pucolaninio porllandcemenčio normalaus tirštumo tešlai gauti reikia suvaitoti daugiau vandens, negu jo reikia portlandcemenčio normalaus tirštumo tešlai. Vandens kiekis. Betono mišiniuose gali būti fiziškai sujungto ( adsorbuoto dalelių paviršiuje, esančio smulkiuose kapiliaruose) ir laisvo (esančio tuštumose, atvirose porose, dideliuose kapiliaruose) vandens. Sujungtasis vanduo daro įtaką betono mišinių rišlumui, tačiau jų technologinės savybės labiausiai priklauso nuo laisvojo vandens. Didėjant jų kiekiui, didėja vandens plėvelių, dengiančių kietas daleles, storis ir jos atitolinamos viena nuo kitos. Dėl to .silpnėja molekulinės sankabos bei kapiliarinės jėgos, ir cemento tešlos, o kartu ir betono mišinio rišlumas sumažėja. Kiekvienas, bet kokios sudėties betono mišinys turi vandens kiekio ribą. kuriai esant jis dar rišlus, t.y. nepraranda plastiško kūno sa\ybių, nesusisluoksniuoja. Ta riba vadinama betono mišinio vandens sulaikymu. Vandens kiekis reikalingas norimo klojumo betono mišiniui gauti, vadinamas vandens sąnauda. Pagal vandens sąnaudą, žinant betono mišinio vandens ir cemento santykį, skaičiuojamas reikalingas cemento kiekis. Kuo didesnė vandens sąnauda, tuo didesnis laisvo vandens kiekis, nes kictėdamas cementas chemiškai sujungia apie. 16...25% vandens nuo cemento masės. Vandens perteklius mažina betono tankį, stiprumą, ilgaamžiškumą. Dėl to. projektuojant betono sudėtį, reikia visokeriopai mažinti vandens sąnaudą išlaikant tokį pat betono mišinio klojumą. Cemento tešlos kiekis. Kuo daugiau tešlos, tuo geresnis betono mišinio klojumas. Taip yra todėl, kad didesnis tešlos kiekis ne tik užpildo tuštumas bei padengia užpildų daleles, bet ir atitolina jas vieną nuo kitos. Tai sumažina trintį taip užpildų dalelių ir pagerina mišinių klojumą. Užpildų įtaka. Kuo stambesni užpildai, tuo mažesnis suminis paviršiaus dalelių plotas ir. esant tam pačiam cemento tešlos kiekiui, užpildų dalelės atskiriamos viena nuo kitos storesniais sluoksneliais. Tai pagerina betono mišinio klojumą. Kuo daugiau smėlio, tuo mažesnis betono mišinio plastiškumas, nes smulkių užpildų suminis paviršiaus plotas didesnis. Plastifikuojantys priedai. Betono mišinio plastikliai tai organinės paviršių aktyvinančios medžiagos, padidinančios cementinės tešlos plastiškumą, todėl galima sumažinti vandens kiekį tos pačios konsistencijos betono mišiniui paruošti. Dėl to padidėja betono tankis ir stiprumas. Plastikinis galima suskirstyti į hidrofilinius ir hidrofobinius. Hidrofiliniai plastikliai (sulfitinis mielių raugas) pagerina kietųjų dalelių drėgstamumą, dėl to cemento ir smulkiosios užpildų dalelės ruošiamajame mišinyje susivilgo vandeniu kiekviena atskirai. Priklausomai nuo priedų kiekio mažai slankūs betono mišiniai tampa slankesniais arba net labai slankiais. Sulfitinių mielių raugo dedama 0.1..0.25% cemento masės. Adsorbuoti kietųjų mišinio dalelių hidrofobiniai plastikliai .(muilanaflė. asidolis) sumažina galimybę sudrėkti. Dėl lo sumažėja betono mišinio vandens sąnauda arba. esant tam pačiam vandens kiekiui padidėja mišinio plastiškumas, sumažėja susisluoksniavimo galimybė. Hidrofobinių priedų dedama 0,07..0,l% cemento masės. Pastaruoju metu betono modifikuoti vartojami priedai su labai aukštomis plastifikavimo galimybėmis. Jie vadinami superplastikliais. Efektyvus ir pigus superplastiklis yra C-3. kurio pridėjus 0...1% cemento masės, gaunami labai plastiški betono mišiniai, o sumažinus vandens kiekį ir nepakeitus mišinio konsistencijos.- stipresni betonai. Vartojant mišiniui mažiau vandens, tokio pat stiprumo betonai gaunami suvartojus mažiau cemento. 1.4. Normalaus betono savybės. 1.4.1. Stiprumas. Pagrindinė betono kaip ir kitų medžiagų savybė -stiprumas. Stiprumas - tai savybė priešintis išorinių mechaninių jėgų veikimui. Betonas suyra, kai visame pjūvyje viršijama medžiagos stiprumo riba. Betonas yra trapi medžiaga: jo stipris tempiant ir kerpant žymiai (5..50 kartų) mažesnis už stiprį gniuždant. Kiekvienu atveju turi būti .numatyta, kaip bus vertinamas stipris gniuždant - bandant kubus ar cilindrus. Jeigu tokio sutarimo nėra. laikoma, kad bandomi kubai. Jeigu bandomi 100 mm kubai, vartojamas perskaičiavimo į 150 kubus koeficientas 0.95. bandant 200 mm kubus - 1.05 ir bandant 300 mm kubus -1.10. Stipris gniuždant – pagal LST EN 12390 – 2 betono stipris nustatomas gniuždant bandinį (150 x 150 x 150)mm, kietėjusį standartinėse sąlygose- vandenyje. Leidžiama bandinius kietinti ir klimatinėje kameroje, kurių parodytą stiprį fcdry galima perskaičiuoti į standartinį stiprį fc.cube pagal lygtis: Normaliojo betono imtinai iki 50/60: f c.cube = 0,92 x fcdry; stipriojo betono nuo C55/67: f c.cube = 0,95 x fcdry; Gali būti bandomi bandiniai (100x100x100)mm. Tokiu atveju stipris apskaičiuojamas pagal lygtį: f c.cube = 0,97 x fcdry; 1.4.2. Veiksniai darantys įtaką betono stiprumui. Betono stiprumas daugiausia priklauso nuo cemento aktyvumo, vandens ir cemento santykio, užpildų kokybės, betono mišinio sutankinimo laipsnio ir kietėjimo sąlygų. Nuo cemento aktyvumo (Re) priklauso cemento akmens mechaninės savybės. Betone cemento akmuo sudaro erdvinį karkasą, priimantį išorines apkrovas, sujungdamas užpildus į monolitinį kūną. šių apkrovų dalį perduoda užpildų dalelėms. Stiprumo priklausomybė nuo vandens ir cemento santykio yra susijusi su betono struktūros susidarymo reiškiniais. Cementas kietėdama susijungia apie 16..25% vandens, skaičiuojant cemento masei( prijungto vandens kiekis priklauso nuo kietėjimo sąlygų ir trukmės). Tačiau reikiamo klojumo betono mišiniui gauti, betono mišinys užmaišomas žymiai didesniu vandens kiekiu (40..70% nuo cemento masės). Laisvas vanduo, kuris nesureaguoja cemento hidratacijos metu. sudaro poras ir kapiliarus, o jam išgaravus lieka oro poros. Didėjant V/C santykiui, didėja laisvo vandens kiekis, didėja cementinio akmens poringumas. mažėja jo. o kartu ir betono stiprumas. Užpildų įtaka. Betono stiprumui daro įtaką užpildai. Ši priklausomybė susijusi su užpildų dalelių mechaninėmis savybėmis ir jų sukibimu su cemento akmeniu. Gaminant betonus su tankiais užpildais, kurie stipresni už cemento akmenį bei patį betoną, svarbiausia yra užpildų dalelių paviršiaus pobūdis. Sukibimui didelę įtaką daro dalelių forma , uolienų struktūra dalelių paviršiaus šiurkštumas, poringumas. priemaišos, dengiančios dalelių paviršių. Sutankinimo laipsnis. Nuo betono mišinio sutankinimo laipsnio priklauso betono tankis ir jo stiprumas. Tyrimais nustatyta, kad. sumažėjus betono tankiui 1%, jo stiprumas sumažėja vidutiniškai 5%. Kietėjimo trukmė ir sąlygos. Palankiomis sąlygomis betonas kietėja intensyviai, vėliau šis procesas sulėtėja. Betono kietėjimas priklauso nuo cemento ir jo aktyvumo, vandens bei cemento santykio ir aplinkos temperatūros bei drėgmės. 1.4.3. Betono patvarumas. Betono patvarumu vadinama jo savybė ilgą laiką išlikti tinkamu eksploatuoti nepalankiomis sąlygomis. Atsparumas vandens poveikiui. Sugertas vanduo, sąveikaudamas su didelių porų, esančių betono struktūroje, paviršiumi, neigiamai veikai jį. Destrukciniai reiškiniai yra tokie: tirpinamos ir išplaunamos kai kurios cemento akmens medžiagos (kalcio hidroksidas, gipsas ir pan.); betonas brinksta vandeniui skverbiantis į betono poras ir kapiliarus: cikliškai drėkinamas ir džiovinamas betonas brinksta ir traukiasi, todėl gali supleišėti. Įgeriamumas mažėja didėjant betono tankiui. Tai atliekama mažinant V C. didinant mišinių tankinimo intensyvumą, vartojant priedus, mažinančius vandens sąnaudą arba sudarančius betono struktūroje uždaras poras. Laidumas vandeniui. Yra betono savybė praleisti vandenį, esant tam tikram slėgių skirtumui. Jis nusakomas hidrostatiniu slėgiu, kuriam esant per betoną sunkiasi vanduo. Pagal tai betonai skirstomi į markes. Betonai su tankiais užpildais būna W2: W4; W6: W8: W10: W12 markių. Cemento akmuo, kurio V/C

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 6163 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
19 psl., (6163 ž.)
Darbo duomenys
  • Statybos konspektas
  • 19 psl., (6163 ž.)
  • Word failas 237 KB
  • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt