Namų darbai

Pagrindai ir pamatai - darbas

9.0   (3 atsiliepimai)
Pagrindai ir pamatai - darbas 1 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 2 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 3 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 4 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 5 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 6 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 7 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 8 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 9 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 10 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 11 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 12 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 13 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 14 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 15 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 16 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 17 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 18 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 19 puslapis
Pagrindai ir pamatai - darbas 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

Aiškinamasis raštas Kursiniame projekte projektuojamas Jonavoje statomo vieno aukšto pramoninio pastato pamatas. Pagal užduotį skaičiuoju krašinį pamatą. Pramoninio pastato karkasas iš surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų. Pastatas dviejų tarpsnių – 24 m (A-B) ir 24 m (B-C). Tarpsniuose sumontuotos fachverko kolonos, atstumas tarp ašių 6 m. Skersiniai rėmai išdėstyti 6 m žingsniu. G/b kolona 400 x 400 mm, aukštis 6900 mm, svoris 2,8t. Stogo konstrukciją sudaro gelžbetoninės santvaros 23940mm ir (ilgis 24m, masė 12,2t), denginio plokštės „PG-IATYT” ( ilgis 12,0m., plotis 3,0m., masė 5,7 t), šiluminė izoliacija “PAROC 80” (storis 30mm) ir “PAROC ROS 30” (storis 180mm), garo izoliacija polietileno plėvelė 0,2mm storio ir bituminė, mechanišai tvirtinama ruloninė stogo danga „Mida“ (du sluoksniai). Išorinės sienos – iš gelžbetonių sienos perdengimo plokščių ( PS600.15 30-II-5 Ilgis 5.98,plotis 1.48 ). Išorinė siena remiama ant gelžbetoninės pamatų sijos FB6-6 (ilgis 5,95m., mase 1,6 t). Termoizoliacinio stogo storis parenkamas pagal STR 2.05.01:2005 “PASTATŲ ATITVARŲ ŠILUMINĖ TECHNIKA“ pastatų atitvarų norminės šilumos perdavimo koeficientą UN, W/(m•K); Stogas - UN=0,25 W/(m•K); Projektuojamas kraštinės kolonos pamatas esantis “B” ir “1” ašių sankirtoje. Gruntiniai vandenys randasi -1,50 altitudėje. Pagal sezoninį grunto įšalą, nustatau pamato gylį ir grunto sluoksnį pamato pagrindui. Pamato pado matmenis nustatau priartėjimo būdu naudodamas nedrenuojamų ir drenuojamų sąlygų derinius. Skaičiuodamas parenku taip, kad vertikalioji apkrova Vd veikianti pamato padą statmenai, po pamato padu butų nedidesnė už skaičiuojamajį atsparumą Rd. Po kiekvieno derinio apskaičiuoju ekvivalentinį deterministinį visuminės saugos koeficientą (OFS). Pagal didžiausią OFS-ą skaičiuojami projektuojamo pamato sėdimai. Pamato leistinas sėdimas pagal ,,Eurokodo 7“ reikalavimus neturi viršyti 50 mm. 2. Apkrovų skaičiavimas Apskaičiuojamos apkrovos veikiančios kampinės kolonos pamatą. 1 pav. Apkrovų skaičiavimo schema 2.1.Nuolatinių apkrovų į pamatą skaičiavimas 1.lentelė. Pastato konstrukcijos elementai veikiantys kolonos pamatą Eil. Nr. Elemento pavadinimas Kiekis, vnt Svoris vnt, t Svoris viso, t Apkrova kN 1 G/b santvara 24 m ilgio 1 12.2 12.2 122 2 Denginio plokštės „PG-IATYT", ilgis 12.0m, plotis 3.0 m 4 5.7 22.80 228 3 Pamatų sija ФБ6-6, Ilgis 5.95 m 1 1.6 1.6 16 4 Kolona 400x400 mm K60-42,ilgis 6.9 m 1 2.8 2.8 28 5 Sienos perdegimo plokštės PS600.15 30-II-5 Ilgis 5.98,plotis 1.48 3 3.3 9.9 99   Viso 49.3 493 Stogo plotas veikiantis kolonos pamatą, m² A = 6 · 24 = 144 m2 2lentelė. Stogo konstrukcijos elementai veikiantys 1m² stogo Eil. Nr. Elemento pavadinimas Svoris, kg/m² Apkrova kN 1 Ruloninė stogo danga “Mida”. Viršutinis dangos sluoksnis 4.6 0.046 2 Ruloninė stogo danga “Mida”. Apatinis dangos sluoksnis 2.6 0.026 3 Šiluminė izoliacija „PAROC 80“ 30mm 6.00 0.06 4 Šiluminė izoliacija „PAROC 30“ 180mm 18.00 0.180 5 Išlyginamasis betono sluoksnis kN/m³ 40 mm 80.00 0.80 6 Garo izoliacija 0.17 0.0017   Viso 111.37 1.11 Stogo konstrukcijos elementai veikiantys kolonos pamatą (45 m² stogo): 1,11·144 = 159.84 kN Bendra nuolatinė apkrova veikianti pamatą nuo visų konstrukcinių elementų: 2.2. Kintamų apkrovų į pamatą skaičiavimas 2.2.1 Sniego apkrova Sniego apkrova imama priklausomai nuo Lietuvos sniego apkrovos rajono (pagal STR 2.05.04 "Poveikiai ir apkrovos). Skaičiuojamas pastatas bus Jonavoje, todėl jam tenka I sniego apkrovos rajonas. Sniego apkrovos į stogo horizontaliąją projekciją dydis skaičiuojamas pagal formulę: si= μi · Ce·Ct · sk sk - sniego dangos ant 1 m² horizontaliojo žemės paviršiaus svorio charakteristinė reikšmė, Ce - atodangos koeficientas, kurio reikšmė paprastai imama = 1,0 Ct - terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostolių per stogą. = 1.0 μi - stogo profilio koeficientas pagal STR 2.05.04 =1.0 sk - sniego dangos ant 1 m² horizontaliojo žemės paviršiaus svorio charakteristinė reikšmė, sk =1,2 kPa. Norminė sniego apkrova: Skaičiuojamoji sniego apkrova: si - norminė sniego apkrova Sniego apkrova veikianti pamatą: 2.2.2 Vėjo apkrova Vėjo apkrova imama priklausomai nuo Lietuvos vėjo apkrovoso rajono (pagal STR 2.05.04 "Poveikiai ir apkrovos). Skaičiuojamas pastatas bus Jonavos mieste, todėl jam tenka I vėjo apkrovos rajonas. Atskaitinis vėjo slėgis qref nustatomas taikant formulę: ρ – oro tankis. Oro tankis priklauso nuo altitudės, temperatūros bei slėgio; konkrečiai vietovei jis imamas toks, koks būtų audros metu. Jei kitaip nenurodyta, imama, kad ρ = 1,25 kg/m³. vref – atskaitinis vėjo greitis (STR 2.05.04 "Poveikiai ir apkrovos 191 punktas.) Atskaitinis vėjo greitis vref yra vidutinis vėjo greitis, matuotas 10 min. 10 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Jis nustatomas pagal formulę: vref = cDIR · cTEM · cALT · vref,0 vref,0 = 24vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė (pagal reglamento 3 priedo 1 lentelę); cDIR = 1.0 krypties koeficientas, lygus 1,0, (STR 3 priedo 2 lentelę) jeigu nenurodyta kitaip; cTEM = 1.0 laikotarpio (sezono) koeficientas (STR 3 priedo 4 punktą statinys stovės ilgiau kaip 3m) ; cALT = 1.0 lygio koeficientas, lygus 1,0 , visai šalies teritorijai (STR 3 priedo 5 punktą) . ; Vidutinė slėgio į išorinius konstrukcijos paviršius dedamoji wme apskaičiuojama, taikant išraišką: wme= qref · c(z) · ce c(z) = 0.75 koeficientas įvertinantys vėjo slėgio pokytį pagal vietovės reljefą ir aukštį nuo žemės z, nustatomi iš Reglamento 12.1 lentelės. Miestų teritorijos, miškų masyvai ir kitos vietovės, kurios yra tolygiai užstatytos aukštesnėmis kaip 10 m kliūtimis. Išorinio slėgio aerodinaminiai koeficientai: ce= +0.8 wme= qref · c(z) · ce = 360 · 0.75 · 0.8 = 216 Vėjo apkrovos tolimesniuose skaičiavimuose nevertinamos. 3. Pamato įgilinimo gylio nustatymas Pamatą gilinu į 3-jį sluoksnį (priemolis dulkingas), remiantis mokomosios Pagrindų ir Pamatų knygos nurodymais 93p., moliams įšalo gyls d0 priimamas 0,3 m. Tuomet norminis įšalo gylis : dfn = Mt - nedimensinis dydis, lygus neigiamų mėnesio vidutinių temperatūrų per žiemą absoliutinių reikšmių sumai.(STR 2.05.01 2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika) Jonavos miestui jis yra – 9.2 Sezoninis įšalo gylis: df = kh · dfn = 0.6 · 0.91 = 0.546 m kh - pastato šiluminio režimo įtakos koeficientas (patalpos vidaus oro temperatūra 20 ºC) = 0.6 dfn - norminis įšalo gylis. 4. Pamato skaičiavimas Saugos ribinio būvio projektavimas nedrenuojamoms sąlygoms 4.1 Pirmo projektavimo būdo (DA1) antra kombinacija (A2+M2+R1) Pagal konstrukcinius reikalavimus pasirenkam pamato matmenis 2.1x2.1x0.4 m. Yra reikalavimas, kad Vd ≤ Rd , tikrinamas pasirinktas pamatas. Bendra nuolatinė apkrova veikianti pamatą nuo visų konstrukcinių elementų: Sniego apkrova veikianti pamatą: Sluoksnio storis Grunto tankis h1= 0,40 m γkpam= 25.0 kN/m³ h2= 1,00 m γkgr2= 15.5 kN/m³ h3= 0,50 m γkgr3= 19.5 kN/m³ h4= 0,80 m γkgr4= 20.7 kN/m³ Pamato pado plokštės apkrova: Gk,pam= B2 · h1 · γkpam = 2.1 2 · 0.4 · 25 = 44.1 kN Atgal supilto grunto apkrova: Gk,gr = B² · h2 · γkgr2 +B² · h3 · γkgr3+B² · h4 · γkgr4 Gk,gr = Bendra apkrova Gk: Gk = Gk,pam+ Gk,gr = 44.1 + 184.38 = 228.48 kN Poveikių skaičiuojamoji reikšmė (Vd): Vd = γG ·(Pkonst. + Gk) + γQ·Qsniego = 1.0 · (652.84 + 228.48) + 1.3 · 172.80=1105.96 kN γG – dalinis koef. nuolatiniam poveikiui = 1.0 γQ - dalinis koef. kintamajam poveikiui = 1.3 Vertikalaus laikančiojo atsparumo skaičiuojamoji reikšmė (Rd): cu,d - Skaičiuojamasis nedrenuojamas sankabumas bc – Pamato pado posvyrio koeficentas = 1 sc – Pamato pado kvadratinės formos koeficentas = 1.2 ic – Pasvirusios jėgos poveikio koeficentas = 1 q d – Visuminis skaičiuojamasis atodangos slėgis Skaičiuojamasis nedrenuojamas sankabumas: cuk - Grunto sankabumas = 50 kPa - Kerpamasis stiprumas nedrenuojant = 1.4 Visuminis skaičiuojamasis atodangos slėgis: γγ - Dalinis koef.svorio tankiui = 1.0 h2…n – užpilto grunto sluoksnio storis γkgr2…n – Grunto savitasis tankis Vertikalaus laikančiojo atsparumo skaičiuojamoji reikšmė (Rd): = (3.14+2) · 35.71 · 1.0 · 1.2 · 1.0 + + 46.03 =266.29 kPa Pamato vertikalaus laikančiojo atsparumo skaičiuojamoji reikšmė: Rd = 266.29 · 2.1 · 2.1 / 1.0 = 1174.34kN Vd ≤ Rd sąlyga tenkinama, nes Vd =1105.96 ≤ Rd = 1174.34 kN . 4.2 Pirmo projektavimo būdo (DA1) pirma kombinacija (A1+M1+R1) Pasirenkam pamato pado matmenis 2.1x2.1x0.4 m. Yra reikalavimas, kad Vd ≤ Rd , tikrinamas pasirinktas pamatas. Bendra nuolatinė apkrova veikianti pamatą nuo visų konstrukcinių elementų: Sniego apkrova veikianti pamatą: Sluoksnio storis Grunto tankis h1= 0,40 m γkpam= 25.0 kN/m³ h2= 1,00 m γkgr2= 15.5 kN/m³ h3= 0,50 m γkgr3= 19.5 kN/m³ h4= 0,80 m γkgr4= 20.7 kN/m³ Pamato pado plokštės apkrova: Gk,pam= B2 · h1 · γkpam = 2.12 · 0.4 · 25 = 44.1 kN Atgal supilto grunto apkrova: Gk,gr = B² · h2 · γkgr2 +B² · h3 · γkgr3+B² · h4 · γkgr4 Gk,gr = Bendra apkrova Gk: Gk = Gk,pam+ Gk,gr = 44.1 + 183.38 = 227.48 kN Poveikių skaičiuojamoji reikšmė (Vd): Vd = γG ·(Pkonst. + Gk) + γQ·Qsniego = 1.35 · (652.84 + 227.48) + 1.5 · 172.8=1447.63 kN γG – dalinis koef. nuolatiniam poveikiui = 1.35 γQ - dalinis koef. kintamajam poveikiui = 1.5 Vertikalaus laikančiojo atsparumo skaičiuojamoji reikšmė (Rd): cu,d - Skaičiuojamasis nedrenuojamas sankabumas bc – Pamato pado posvyrio koeficentas = 1 sc – Pamato pado kvadratinės formos koeficentas = 1.2 ic – Pasvirusios jėgos poveikio koeficentas = 1 q d – Visuminis skaičiuojamasis atodangos slėgis Skaičiuojamasis nedrenuojamas sankabumas: cuk - Grunto sankabumas = 50 kPa - Kerpamasis stiprumas nedrenuojant = 1.0 Visuminis skaičiuojamasis atodangos slėgis: γγ - Dalinis koef.svorio tankiui = 1.0 h2…n – užpilto grunto sluoksnio storis γkgr2…n – Grunto savitasis tankis Vertikalaus laikančiojo atsparumo skaičiuojamoji reikšmė (Rd): = (3.14+2) · 50 · 1.0 · 1.2 · 1.0 + + 46.03 =354.43 kPa Pamato vertikalaus laikančiojo atsparumo skaičiuojamoji reikšmė: Rd = 354.43 · 2.1 · 2.1 / 1.0 = 1563.04 kN Vd ≤ Rd sąlyga tenkinama, nes Vd =1447.63 ≤ Rd = 1563.04 kN Pirmo projektavimo būdo (DA1) apskaičiavimuose vyrauja antra kombinacija, nes 1.06

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 4267 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

Turinys
 • 1. Aiškinamasis raštas
 • 2. Apkrovų skaičiavimas
 • 3. Pamato įgilinimo gylio nustatymas
 • 4. Pamato skaičiavimas
 • Saugos ribinio būvio projektavimas nedrenuojamoms sąlygoms
 • 5. Pamato skaičiavimas
 • Saugos ribinio būvio projektavimas drenuojamoms sąlygoms
 • 6. Pamato sėdimo skaičiavimas
 • 7. Literatūros sarašas
 • 8. Brėžiniai

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
26 psl., (4267 ž.)
Darbo duomenys
 • Statybos namų darbas
 • 26 psl., (4267 ž.)
 • Word failas 688 KB
 • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį namų darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt