Konspektai

Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas

10   (3 atsiliepimai)
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 1 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 2 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 3 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 4 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 5 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 6 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 7 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 8 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 9 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 10 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 11 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 12 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 13 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 14 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 15 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 16 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 17 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 18 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 19 puslapis
Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių konspektas 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

 1. Judita Vaičiūnaitė Judita Vaičiūnaitė gimė (1937) Kaune, augo inteligentiškoje aplinkoje, tarp aukštų polėkių ir didelių kūrybinių užmojų žmonių. Vilniaus universitete studijavo lituanistiką, po studijų liko Vilniuje. J. Vaičiūnaitė – dviejų didžiųjų Lietuvos miestų (Kauno ir Vilniaus) kultūros ir architektūros išugdyta kūrėja, ypač išsiskirianti agrarinės kultūros paveiktoje lietuvių literatūroje. Judita Vaičiūnaitė – miesto poetė. Pirmasis poetės eilėraščių rinkinys „Pavasario akvarelės“ pasirodė 1960 metais. XX a. antrosios pusės lietuvių literatūroje J. Vaičiūnaitė, kaip Sigitas Geda, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis, stengėsi iš esmės moderninti ir individualizuoti lyriką, išvaduoti ją iš pokarinio politizavimo gniaužtų, per simbolius, istorinius personažus, metaforas žadinti skaitytojų savimonę, tautinį sąmoningumą, pasipriešinimą dehumanizuotai sovietinei ideologijai. 8-ąjį deš. literatūra laisvinosi iš totalitarizmo gniaužtų dar labiau: gyvenimo patirtis, visuomeninė situacija, estetiniai idealai vertė jaunus poetus ieškoti savito santykio su tuometės lyrikos tradicijomis. Vaikystės kaimo prisiminimai, tėviškės, kaip vertybių centro, ilgesys, buvęs atramos tašku iš kaimo kilusių poetų kartai, – J. Vaičiūnaitė buvo išimtis, nes ji gimė mieste. Jos kūrybai daugiausia impulsų davė miesto kultūra, todėl ji dažnai apibūdinama kaipmiesto poetė. Pati poetė viename interviu sakė: „Turbūt iš tiesų mano poezija turėtų būti urbanistinė. Priežastis labai paprasta iš mamos pusės esu trečia karta nuo žagrės; kaimas mane baido, kaimiečių kultūra man svetima. Be to, juk aš nuo pat vaikystės esu tikra miestietė.“ Jos kūryboje ryški miesto erdvė, architektūra. Poetės lyrikoje fiksuojamas ją sudominęs koks nors patrauklus reljefas, architektūros detalė, išgirstas muzikos akordas, t. y. tai, kas aplinkui. Tačiau tai ypatingas stebėjimas – ji nematydavo, kas bjauru, nešvaru ar nemalonu, o tik tai, kas gražu, suteikia vilties, įkvepia kūrybai. J. Vaičiūnaitės miestas – darni meną ir kultūrą sauganti erdvė, miestas – natūrali ir jauki žmogaus aplinka, namai. Vilniaus tema. Poetės kūryboje itin išskirtinė Vilniaus miesto tema. Ji sukūrė įtaigų Vilniaus, tapusio poetine savastimi, vaizdinį. Eilėraščiuose atgyja Vilniaus senamiesčio kiemai, skersgatviai, bažnyčios, kavinės, interjerai. Viename interviu ji yra sakiusi: „Atrodo, niekad nerašau specialiai apie Vilnių, bet taip jau savaime išeina, kad miestas, kuris kasdien gyvena už tavo Muziejaus gatvės [dabar - Vokiečių] lango, miestas, kuriame augini vaikus, rašai knygas, perki duoną, dirbi visus moteriškus namų darbus, vaikštai į koncertus, dailės parodas – tavo širdy ir kūryboje lyg paukštis nutūpęs…“ Juditos Vaičiūnaitės Vilnius: Tarp skvero ir skersgatvio, Kiemo su arkadomis, balkono su balandžiais, bažnyčios su Madona. Vilnius – miestas, tarsi gimęs iš gamtos, iš ypatingos gamtinės aplinkos: upių santakos, kalvų, miškų, slėnių. Todėleilėraščiuose, gretindama miesto kultūrą ir gamtą, poetė nesiekia miesto parodyti kaip gamtos priešybės – abu dalykai dera, tarsi papildo vienas kitą. Žolė, prasikalusi pro miesto grindinį, kaštonas prie bažnyčios, kambarinė gėlė – tokios jų sugyvenimo formos. Eilėraštyje „Saulėgrąža“ vaizduojamas jaunystės miestas. Saulėgrąža tarsi kilminga dama iškyla virš to meto griuvėsių, nuolaužų, „išmėtytų nuolaužų“ ir suteikia jam žavumo. Visuomet atsisukusi į saulę, sugerianti jos spindulius, neužgožiama sukilusių dulkių debesų saulėgrąža tarsi tampa saule šiame mieste. Ji – saulės simbolis žemėje, šviečianti, skleidžianti šilumą, kurią jaučia ir lyrinis „aš“. Saulėgrąžos įvaizdis padeda suvokti miestą, jo vertę. Pati poetė daug kartų sakė, kad „miestas, kuriame gyvenu, tartum gyvas organizmas, jaučiu jo buitį ir būtį. Suvokiu Vilnių kaip meno kūrinį, kaip šedevrą“. Istorinė tematika. Eilėraščiuose istorija ne aprašoma, o išjaučiama. Praeitis – lyrinio „aš“ patyrimas, atskleidžiamas vaizduojant ne didžiuosius įvykius, o konkrečią detalę – pastebėtą senovinio koklio nuolaužą, paveikslą. Vaizduojamos istorinės asmenybės, sudominusios savo žmogišku likimu, likusios šešėlyje (kunigaikščio Kęstučio broliai, Vytauto duktė). Poetę ypač domino talentingos, išskirtinio likimo moterys (ciklai „Kanonas Barborai Radvilaitei“, „Senos fotografijos“). Eilėraštyje „Barbora Radvilaitė“ vaizduojama už karūnos spindesio esanti trapi, emocinga, graži, savo kraštą mylinti moteris („Ne karūnavimui išvežę, bet ištrėmę / vėl parvežė. / Ir prisikėliau, žemės prisilietus“). Lyrinis „aš“. Netradicinis, tiesiogiai nekalbantis apie savo jausmus. Dažniau į save žiūrima iš šalies, kreipiamasi antruoju asmeniu. Dažnai kreipiamasi į kitą asmenį, apie jį kalbama visiškai savęs neminint. Slepiamasi už literatūrinio veikėjo kaukės: pavyzdžiui, cikle „Keturi portretai“ apie meilę kalbama keturių Homero „Odisėjos“ moterų lūpomis. Eilėraščiuose gausu beasmenių gramatinių konstrukcijų. Lyrikos savitumas. XX a. antrosios pusės lietuvių lyrikoje, ieškančioje grožio ir įkvėpimo gamtoje bei agrarinėje kultūroje, J. Vaičiūnaitės kūryba – savita ir įdomi, persmelkta naujų temų ar kitokio požiūrio. Dažnai miesto kultūros elementai – ne tik erdvės detalės, šiais įvaizdžiais apibūdinama lyrinio subjekto vidinė būsena, nuotaika. 2. Juozas Tumas- Vaižgantas Juozo Tumo-Vaižganto (1869–1933) biografija ir kūryba. Iš Aukštaitijos kilęs rašytojas po studijų Kauno kunigų seminarijoje aktyviai kūrė lietuvišką raštiją, spaudos draudimo metais ne tik prisidėjo prie laikraščių leidybos, bet ir pats juos slapta gabeno per sieną į Lietuvą. Įvairiose Lietuvos ir ne tik Lietuvos vietose dirbęs kunigas aktyviai veikė visuomenėje, ypač jo veikla nepriklausomybės metais buvo juntama Vilniuje ir Kaune, kur buvo telkiamas kultūrinis gyvenimas. Drąsus, tolerantiškas, altruistiškas Vaižgantas siejamas su bažnyčios mokymu, spauda ir kūryba, akademine veikla Vytauto Didžiojo universitete. Be to, Vaižgantas darė be galo didelį poveikį visuomenei, panašiai kaip Antanas Baranauskas, Vincas Kudirka, Maironis, Vincas Mykolaitis-Putinas. Kūrybinį kelią pradėjęs nuo socialinių ir politinių publicistikos temų, Vaižgantas realistiškai kalbėjo apie lietuvių tautą ir kultūrą (epopėja „Pragiedruliai“) bei žmonių priklausymą nuo socialinių, etinių ir asmeninių tragedijų. „Aš pats jaučiuos esąs Lietuvos romantikų išauklėtas“, – teigė Juozas Tumas, kurio kūryba priskiriama neoromantizmui dėl tautiškumo, atsigręžimo į tautosaką ir mitologiją (mitologinisir Vaižganto slapyvardis), atviro žmogaus išgyvenimų vaizdavimo. Visą laiką būręs gabius žmones, Vaižgantas, kalbėdamas apie tautą, pirmiausia išskirdavo geruosius bruožus, kurių kaip deimančiukų ieškojo lietuvių charakteryje. Apysaka „Dėdės ir dėdienės“. Kūrinio pavadinimas ir pradžia nurodo autobiografinius autoriaus motyvus, kuriuos atkleidė visažinis pasakotojas („Man teks kalbėti apie tėvo brolį – nevedusį ir apie tėvo brolienę – našlę.“). Apysakoje apie dėdes kalbama ne kaip apie atskirą socialinį vienetą – šeimą, bet kaip apie priglaustuosius prie esamų brolių šeimų. Kūrinio veiksmo laikas apima tris dešimtis metų: svarbus istorinis, t. y. baudžiavos, ir biografinis laikas (Mykoliuko ir Severjos atveju nuo jaunystės iki brandos, Rapolo – nuo brandos iki mirties). Apysakoje pavaizduoti trys skirtingų likimų pagrindiniai veikėjai (Mykolas Šiukšta, Severja Pukštaičia, Rapolas Geišė) yra susiję lietuviams būdingais bruožais. Beveik trisdešimtmetis Mykoliukas vaizduojamas ramus, jautrus, bet tvirtas ir be galo darbštus („Dirba tikrai už du, už tris.“), mėgstantis vienatvę, gamtą ir muziką. Darbu dvare, brolio ūkyje ir šeimoje (prižiūri brolio vaikus) jis gyvas, nes savo vietos neturi ir yra nuolankus, baudžiavos paveiktas žmogus. Įprastas Mykolo gyvenimas (darbai, gamta, muzika) neskatino mąstyti apie egzistenciją, tačiau meilė Severjai privertė vyrą pagalvoti apie ateitį, nepriklausymą nuo brolio, tik Mykolas pavėlavo ką nors keisti – Severja ir Geišė susižadėjo („Silpo jam nariai, nebebuvo jokios energijos, nei tos kojos bežingsniavo savaime, nei rankos besitiesė ko paimti.“). Po Severjos apsilankymo, prašymo „jis grojo Severijai, tai, kuriai grodavo paraistėje, tai, kuri taip brangiai jam užmokėjo už muziką, vieną vienatinį kartą per visą amžių pamylavo, pamylėjo, tai, kurią jis vieną vienatinę per visą amžių mylėjo, tebemyli ir niekados niekados nesiliaus mylėjęs.“ Vėliau, po trisdešimties metų, tapęs „Dzidoriumi artoju“, Mykolas tapo uždaresnis, piktesnis, religingesnis, susitaikė su savo likimu. Kitaip vaizduojama Severja: tvarkingumu ir darbštumu išsiskyrusi iš bendruomenės Severja žavisi Mykoliuku, tačiau pirmiausia moterišką Severjos prigimtį sužadina aktyvesnis, valdingesnis Geišė. Ištekėjusi Severja tapo gera žmona, tačiau, panaikinus baudžiavą, dvare tijūnui nebeliko vietos. Rapolas ir Severja prisiglaudė Dovydų namuose. Rūpinimasis tinginiu ir senu vyru, Dovydienės užgauliojimų kupinas gyvenimas ir nesibaigiantis darbas Dovydų namuose Severjai nesuteikė gyvenimo pilnatvės ir po vyro mirties keturiasdešimtmetės moters gyvenimas tapo ydingas, prieštaringas, mažiau priklausomas nuo bažnyčios ir daugiau nuo „karčemos“, nors kūrinio pabaigoje pasakoma, kad Severja atsidavė bažnyčiai ir darbui. Rapolo Geišės gyvenimas taip pat smarkiai kito: tarnystė dvarui, tijūno darbas Rapolui buvo skirtasis, o suvedžiota jauna mergina ir asmeninė laimė taip pat buvo svarbu, tačiau po baudžiavos panaikinimo, apsigyvenęs Dovydų namuose, Geišė tingėjo, seno ir darėsi niekam nereikalingas („Lūžus verguvei, lūžo jos tarnas tijūnas Geišė; lūžo visais galais, nelūžo tik vienu liežuviu. Juo tai dėdė darbavosi nepailsdamas.“), išskyrus brolio vaiką Adomuką, kurį Geišė mokė. Apsinuodijęs žiurkių nuodais Rapolas mirė, jo mirtis sujaudino ir vertė keistis Severją. Apibendrinimas. Vaižgantas apysakoje vaizduoja priklausomą nuo darbo lietuvį: Mykoliukui darbas visą gyvenimą teikia moralinės stiprybės, Severjai – išskirtinumo, ypač jaunystėje dėl klėties ir išvaizdos tvarkingumo, Geišės darbas – skirstyti darbus kitiems, nes pats dirbti neišmoko. Be to, svarbus Severjos ir Myloko religingumas, tačiau net jis nesuteikė veikėjams ryžto kovoti už asmeninę laimę. Pagaliau svarbi baudžiava ir jos poveikis veikėjams. Asmeninės laimės neturintys Severja ir Mykolas tapo dėde ir dėdiene, kurie priklausė nuo darbo, Dievo ir giminių. 3. Balio Sruogos ,,Dievų miškas” Romano priešistorė. Poetas, dramaturgas, prozininkas Balys Sruoga, Vilniaus universiteto profesorius, 1943 m. su kitais inteligentais buvo išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą ir tapo prievartos sistemos liudininku. Grįžęs iš nacių pragaro, per porą mėnesių parašė memuarus „Dievų miškas“, nes siekė išsilaisvinti iš slegiančios absurdiškos patirties. Deja, romanas, parašytas Stalino laikais, nebuvo išleistas, nes sovietinė valdžia rankraštinį tekstą kritikavo dėl nebūtų dalykų – neva autorius šaiposi iš nacių aukų, nerodo pasipriešinimo kovos. Iš tiesų Sovietų Sąjunga ir nacistinė Vokietija iš esmės buvo tokios pačios totalitarinės valstybės, žlugdžiusios bet kokią laisvą ir originalią mintį. Todėl „Dievų miškas“ pasiekė skaitytojus tik praėjus dešimčiai metų po rašytojo mirties, 1957 m., vadinamuoju „atšilimo“ laikotarpiu. Ironijos reikšmė. Romanas originalus tuo, kad koncentracijos stovyklos patirtis perteikiama juoko forma. Juoko vaidmuo „Dievų miške“ labai svarbus. Ką reiškia, anot P. Cvirkos, „sruogiškas juokas“? „Dievų miško“ juokas – pirmiausia ironija.Ironija – paslėpta, pikta pajuoka, kurios prasmė yra priešinga sakomam. Ironija romane pateikiama trejopai: pirma, kaip meninė priemonė (pavyzdžiui, esesininkai vadinami „narsuoliais“, „karžygiais“); antra, kaip stiliaus ypatybė, kaip aplinkos vertinimo priemonė, kuria pasinaudojus vaizduojama žmogiškumą žlugdanti koncentracijos stovyklos sistema, budeliai profesionalai ir „mėgėjai“; trečia, ironija memuarų knygoje veikia kaip skydas, saugantis pasakotojo orumą, žmogiškumą nuo visiško beprasmybės pojūčio. Juoko formos. „Dievų miškas“ – dokumentinė knyga, tačiau grožiniu kūriniu ją paverčia ironiškas stilius. Juokas memuarų romane įvairus: humoras (pavyzdžiui, tik atvykusius į stovyklą kalinius esesininkai „pasveikina“ lazdomis – pasakotojas šį veiksmą palydi tokiomis mintimis: „Vis dėlto keistoki šitos šalies papročiai! Man jau geriau patiktų senasai Azijos gyventojų pasisveikinimo būdas, kai susitikę vyrai nosimis pasitrina.“); ironija (pavyzdžiui, pats romano pavadinimas ironiškas, nes ten, kur kadaise gyveno mitiniai dievai, dabar įsikūrė nacių budeliai); sarkazmas (sarkastiškai piešiami budelių paveikslai); groteskas (pavyzdžiui, lavonų gabenimas: „Smilksta, rūksta lavonėliai, visą lagerį spirginamos gumos garais užliedami. Degintojai su šakėmis aplink duobę šokinėja it velniai, Valpurgijų naktį su raganomis besitąsydami!“). Juoko esmė – sukurti įsivaizduojamą nuotolį tarp praeities ir dabarties įvykių, kad atstumas mažintų įtampą. Taip pat siekiama, kad sumažėtų įtampa tarp dramatiškų lagerio gyvenimo įvykių bei patyrusio tuos įvykius pasakotojo. Pasakojimo pozicijos. Ypač svarbus pasakotojo santykis su vaizduojama aplinka. Memuaruose atsiskleidžia trys pozicijos. Pirma, pasakotojas – inteligentas, intelektualas, gerai išmanantis pasaulinę kultūrą (pavyzdžiui, vieno romano skyriaus antraštė „Nusikaltimai ir bausmės“ yra aiški užuomina į F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“).Antra, pasakotojas – vienas iš žmogiškumą praradusių SS karininkų, pasakojančių lagerio istorijas kaip anekdotines situacijas (štai vienas iš pasakojimų: „Baisiai menka ir nepatogi buvo ir dujų kamera. [...] Žmones uždaryti kameroje dar sekdavosi, suvaro juos tenai, sukemša, užrakina – ir baigta. Bet, va, dujos įleisti tenai labai nepatogu būdavo.“). Trečia,pasakotojas – kalinys, absurdiškos nužmoginimo sistemos liudytojas. Pasakotojas beveik nesileidžia į asmeniškus prisiminimus, jis yra savotiškas absurdo sistemos tyrinėtojas, todėl kūrinys įgauna universalų matmenį, t. y. liudija visą totalitarinę sistemą, o ne tik konkretų atvejį. Nužmoginanti totalitarizmo sistema. Nors pasakojamas Štuthofo koncentracijos stovyklos gyvenimas 1943–1945 m., tačiau kūrinys įgauna universalią prasmę – jis tampa visos prievartinės sistemos kaltinamuoju aktu, o pasakotojas – tos sistemos liudytoju. Dirbdamas koncentracijos stovyklos raštinėje, galėdamas prieiti prie lagerio dokumentų, B. Sruoga rinko medžiagą savo būsimam romanui. Jam buvo ypač svarbu suvokti, kaip nužmoginimo sistema veikė žmones: tiek tikruosius nusikaltėlius, tiek belaisvius. Pati populiariausia lageryje filosofija „mušeikizmas“ kalinį greitai paverčia pusgyviu klipata, kurio „laukia“ nuolat rūkstantis krematoriumo kaminas. Ypač sunku šioje nužmoginimo aplinkoje ištverti inteligentui, ne veltui Sruoga rašo: „Ko vertos visos mano knygos, jei dvidešimtojo amžiaus viduryje civilizuotas Europos žmogus staiga žmogėdra darosi?“ Tai skausminga kultūros žmogaus reakcija į totalitarinės sistemos absurdą. Uniforma ir numeris. Lageryje uniformos yra dviejų rūšių: SS karininkų (budelių) ir kalinių. Būtent uniforma tik ir skiria nacių kariškius nuo nusikaltėlių. Jei ne ji, manytum, jog darbuojasi aršiausi nusikaltėliai. Kaliniai taip pat turi savo uniformą, ją „puošia“ numeris. Skaičiais pažymėti net numirę kaliniai („Vieni gulėjo užsimerkę, kiti – su praviromis akimis, nuogi, su numeriu, chemišku pieštuku ant krūtinės ir ant pilvo užrašytu. Visai kaip ant siuntinio.“). Taip pabrėžiama, kad totalitarinėje nužmoginimo sistemoje žmogus praranda savo identitetą, tampa tik uniforma, skaičiumi (palygink su A. Škėmos romanu „Balta drobulė“). 4. Antanas Škėma Biografijos nuotrupos. Antanas Škėma – itin savitas dramaturgas, prozininkas, miesto kultūros rašytojas. Draugai A. Škėmą, kaip nepritampantį prie aplinkos, dar Lietuvoje vadino emigrantu – rašytojas kurdamas stengėsi būti atviras, neieškojo patogių aplinkybių savo meniniams ieškojimams. Ypač nepritarė sentimentaliai patriotinei kūrybai bei miesčioniškumui emigracijoje. Manė, kad tikrieji kovotojai pasiliko Lietuvoje, todėl sentimentalus požiūris į tėvynę gal ir išreiškia tikruosius jausmus, bet nieko bendra su menu neturi. Nepritapėlio pozicija atskleidžiama egzistencialisto A. Škėmos autobiografiniame romane „Balta drobulė“. Romanas „Balta drobulė“ (parašytas 1954 m., išleistas 1958 m., nes niekas nenorėjo šokiruojančio kūrinio leisti). „Balta drobulė“ – tai vienas žymiausių XX a. lietuvių romanų. Garsiausias A. Škėmos kūrinys išsiskiria originaliu stiliumi,kompozicija bei veikėjo jausenomis. Kompozicija ir stilius. Pirma, kūrinio veiksmas – beveik para: Antanas Garšva eina į darbą (dirba didžiausiame Niujorko viešbutyje), yra vienas iš keltuvininkų, grįžęs namo patiria priepuolį ir išprotėja. Siužetą pasakoja tai Garšva (pirmuoju asmeniu), tai pasakotojas (trečiuoju asmeniu). Antra, be dabarties siužeto, yra pristatomas Garšvos dienoraštis, kurį vėliau jis perduoda Elenai (dienoraštyje pasakojama pirmuoju asmeniu). Trečia, pasakotojas taip pat pristato Garšvos praeities įvykius. Visi šie trys pasakojimai supinami į vieną ir pateikiami kaip sąmonės srauto technika, kaipliteratūrinis koliažas, nuspalvintas ironijos, nes fragmentuotas pasakojimo būdas tinka šizofreniškos, susiskaidžiusios asmenybės būsenoms atskleisti. Egzistencinė krizė. Pagrindinis romano veikėjas išgyvena egzistencinę modernaus žmogaus krizę. Ji susijusi su vertybių pérkainojimu ir pirmiausia pasireiškia kaip tikėjimo krizė, kai žmogus, nors ir išsiilgęs Dievo, nebetiki jo gailestingumu. Abejonė tikėjimu atsiskleidžia Juozapato kalno papėdės teisme. Juozapato pakalnė Biblijoje reiškia Paskutiniojo teismo dieną, t. y. pasaulio pabaigą. Šiame teisme išryškėja Antano Garšvos abejonės bažnyčios ritualų bei religinių tiesų prasmingumu. Dangiškojo teismo vizija atskleidžia, kad žmogus vertinamas tiek, kiek jis paklusnus tikėjimo dogmoms. Toks aklas paklusnumas netenkina modernaus žmogaus. Be to, dangiškasis teismas yra kito, žemiškojo teismo, kurį surengė Garšvai sovietų NKVD darbuotojai (saugumiečiai), siekdami priversti jį bendradarbiauti, atspindys. Savotiškai pasaulio pabaigai prilygsta okupacinio režimo žiaurumai: Garšva taip sumušamas ir pažeminamas, kad netrukus atsiduria beprotnamyje. Egzistencinę krizę pagilina sąžinės teismas, kuris Garšvą persekioja dėl karo pradžioje nužudyto ruso. Ši žmogžudystė prieštarauja Garšvos humanistinėms vertybėms, todėl verčia jaustis kaltą. Taigi trys teismai: enkavėdistų, biblinis pasaulio pabaigos bei paties veikėjo sąžinės, byloja apie žmogaus žiaurumą, apie pasaulį be Dievo. Tik pasaulyje be Dievo (be moralinių vertybių), anot Garšvos, gali vykti nesuvokiamas žmonių naikinimas. Sistemos žiaurumui Garšva mėgina pasipriešinti bėgdamas iš Lietuvos, tačiau sąžinės balso niekas negali nuslopinti. Tapatybės krizė. Politinis emigrantas, modernus poetas Antanas Garšva, atsidūręs didžiausiame Niujorko viešbutyje, dirba keltuvininku. Su juokinga, anot veikėjo, operetine uniforma, su baltomis, pasak Garšvos, chirurginėmis pirštinėmis jis jaučiasi praradęs savo tapatybę. Martyno Mažvydo, pirmosios lietuviškos knygos autoriaus, paminėjimas leidžia suprasti, jog Antanas Garšva save priskiria lietuvių kultūrai. Kita su lietuvių kultūra, šiuo atveju istorija, susijusi detalė – iš motinos paveldėtas senelės žiedas, menantis romantišką meilę ir 1863 m. sukilimą, po kurio buvo uždrausta lietuviška spauda. Deja, žiedą, individo identiteto ženklą, dengia baltos pirštinės, ir, kaip prasitaria pats Garšva, žuvį prarijo liūtas (žuvis čia – motinos bajorės herbo detalė, o liūtas – Niujorko viešbučio emblema). Niujorkinę dykumą, t. y. dvasinį vienišumą, išgyvenantis veikėjas save lygina su persodintu akacijos krūmu (kūrėjo emigranto metafora), kur augalas niekaip neprigyja svetimoje žemėje. Poetas vartotojų pasaulyje tampa žmogumi skaičiumi – tik menku žmogėnuku daugiamilijoniniame Niujorke. Su kauku save tapatinantis Garšva pastebi, kad mitinė baltų būtybė tuoj bus aprengta lininiais drabužėliais – šis veiksmas, remiantis tautosaka, turi pavergimo prasmę: kauką amžinai užvaldo tas, kuris jį aprengia drabužiais iš lino. Kita vertus, mãžai tautai atstovaujantis poetas Garšva Niujorke, viename iš pasaulio megapolių, jaučiasi kaip didžiulio mechanizmo sraigtelis („… man belieka būti rato dantimi keltuve.“), tą patvirtina irsamplaika „ranka rankena“, nuoroda į technikos užgožtą žmogų. Vakarų kultūrai atstovaujančiam menininkui tokia jausena prilygsta mirčiai. Juk absurdo žmogus Garšva ir kuria tam, kad galėtų pasipriešinti nebūčiai. Deja, vartotojų pasaulyje jis reikalingas ne kaip kūrybinga asmenybė, bet kaip techninis darbuotojas. Geriausiai individo beprasmybę išreiškia keltuvininko darbo palyginimas su Sisifo mitu: pats gyvenimas žmogui tampa bausme, nes, sukrėstas karo žiaurumų, Garšva nebetiki egzistencijos prasmingumu. Absurdo žmogus pasaulį mato be jokių pagražinimų, jokių dekoracijų, tačiau vis tiek mėgina gyventi, bando savo nykiai egzistencijai suteikti bent kiek prasmės. Ta mažyte prasme šizofrenija sergančiam Garšvai tampa kūryba, tačiau žudo sraigtelio gyvenimas, todėl poetas priverstas tenkintis niekinga egzistencija. Tačiau, matydamas savo bejėgiškumą, protestuoja prieš sistemą – nebegeria vaistų, nes bijosi prarasti savastį. Išvada. Romano protagonistas Antanas Garšva – XX a. vidurio žmogus po katastrofos. Visų pirma pozityvi egzistencialisto A. Škėmos romano pabaiga neįsivaizduojama, nes Garšvos liga – pirmiausia XX a. žmogaus po katastrofų metaforiška būsena (karas, emigracija, savo tapatybės praradimas, savęs kaip menininko nerealizavimas). Šizofrenija sergantis žmogus mato fragmentuotą, neatitaisomai suskilusį pasaulį – tokį pasaulį matė egzistencialistai, tokį pasaulį matė jų pagrindiniai veikėjai – absurdo žmonės (individai, mėginantys oriai gyventi beprasmį gyvenimą beprasmiame pasaulyje). 5. Jurgis Savickis Jurgis Savickis – daugiabriaunė asmenybė: Maskvoje ir Krokuvoje studijavo dailę, buvo Nepriklausomos Lietuvos diplomatinis atstovas Skandinavijos šalyse, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui atstovavo Lietuvai Tautų Sąjungoje, visapusiškai išsilavinęs, mokėjo daug kalbų, buvo kosmopolitiškos prigimties. Be to, didžiąją gyvenimo dalį praleido ne Lietuvoje, todėl gimtinę matė iš Europos žmogaus perspektyvos. J. Savickis – modernistas, vienas lietuvių prozos atnaujintojų. Daugiausia kūrė apsakymus (rinkiniai „Šventadienio sonetai“, „Ties aukštu sostu“, „Raudoni batukai“), kuriuose netradiciškai atskleidžiama pasakojimo sandara, individo būties samprata bei stilius. Novelės dažnai nedidelės apimties, primena teatro dekoracijas, tarp kurių veikia teatro kaukes dėvintys personažai. Veikėjams būdinga kaukes, kai niekas nemato, nusimesti ir parodyti savo tikrąją prigimtį.Pasakotojas, pristatantis siužetą, yra taip arti veikėjo, kad kartais neaišku, kas kalba – personažas ar pasakotojas.Autorius nevertina įvykių – interpretuoti leidžia pačiam skaitytojui, nors tekstai dažnai daugiaprasmiai. Negana to, skaitytojas neretai apsigauna, nes įprasti siužetai „apverčiami“: pavyzdžiui, iš apsakymo „Ad astra“ tikimasi dvasingumo, nes pavadinimas yra lotyniško posakio „Per kančias į žvaigždes“ nuotrupa, tačiau kūrinyje pasakojama ironijos nuspalvinta šuns paskandinimo istorija. Neįprastai, moderniai pažiūrima į įvairias temas: nuvainikuojamas kaimas kaip lietuvių dorybių puoselėtojas (įprastas požiūris tradicinėje literatūroje), į žmogaus prigimtį žvelgiama ironiškai ir pan. Negatyvi individo prigimtis, vaizduojama įvairiuose J. Savickio apsakymuose. Kaip J. Savickio kūryboje pasireiškia demoniška žmogaus prigimtis? Apsakyme „Vagis“ – tai pasiturinčio, visų kaime gerbiamo ūkininko žiaurumas jau sumuštam, surištam, todėl negalinčiam pasipriešinti arkliavagiui. Tačiau ūkininkas atsiskleidžia tik tada, kai niekas iš aplinkinių nemato (iš kur jis gali žinoti, kad jo žiaurumą stebi mažas sūnelis). Apsakyme „Ad astra“ apnuoginamas dar vieno veikėjo, turtingo ūkininko Dalbos, žiaurumas, atvirai neišsiveržę priekaištai kaimynams. Dalba įsiutęs, kad per jo žemę vaikšto kaimynai, apsitverti negali, nes žemės labai daug, todėl be tvarkos išmindyti, išvaikščioti takeliai siutina valãkų savininką. Privengdamas kaimynų, nenorėdamas su jais pyktis, Dalba išlieja susitvenkusį pyktį kitaip – paskandina savo seną šunį. Apsakyme „Jono Graužos nuotykiai“ pagrindinis veikėjas, Vakaruose dirbantis inžinierius, iš pirmo žvilgsnio išsilavinęs, plačių pažiūrų, draugiškas, išprusęs, užsienyje dirbantis, Kaune šeimą turintis lietuvis. Tačiau iš susitikimo su ponia Račiene paaiškėja, kad Grauža – lovelasas, linksmybes pamėgęs, bijantis kam nors įsipareigoti paviršutiniškas žmogelis, o rūpinimasis patrauklia išvaizda, lanksčiu kūnu reikalingi tik tam, kad pritrauktų vis naujas aukas – naivias, patiklias moteris. Apsakyme „Kova“ negatyvi prigimtis atsiskleidžia kaip vergavimas savo instinktams: šeimos motina („mamanka“) mėgsta triukšmingas svetimų vyrų draugijas, jos vyras jaučiasi nelaimingas, todėl geria. Abu neatsakingi šeimos tėvai dažnai lankosi smuklėje „Laisvė“ – pats užeigos pavadinimas skamba ironiškai, nes skaitytojui kelia įvairių minčių: brandžiam žmogui laisvė visada susijusi su atsakomybe, o šiuo atveju paleistuvė motina ir girtuoklis tėvas jaučiasi laisvi nuo pareigų savo augančiam sūnui. Apsakyme „Fleita“ autorius panaudoja transformacijos principąir „apverčia“ nuo antikos laikų žinomą pasakėčią apie skruzdes ir žiogą. Lengvabūdis pasakėčios žiogas apsakyme tampa nelaimingu menininku Žiogu, o darbštuolės skruzdės – godžiais ir žiauriais giminaičiais Viksvomis (viksva – piktžolė). Visą gyvenimą paskyręs žmonėms, senatvėje Žiogas, norėdamas išsaugoti sveikatos likučius, privalo atsisakyti fleitininko profesijos. Naiviai tikėdamas kaime gyvenančių giminaičių Viksvų gerumu, pasiprašo priglaudžiamas. Tačiau Viksvos, sužinoję, kad Žiogas skurdžius, priverčia sergantį menininką eiti uždarbiauti ir pasiunčia jį tiesiai į mirtį. Taigi negatyvi individo prigimtis J. Savickio apsakymuose pasireiškia kaip žiaurumas, paviršutiniškumas, nebrandumas, godumas, vartotojiškumas, vergavimas instinktams. Stojiška veikėjų laikysena – atsvara negatyviai prigimčiai. J. Savickio apsakymai nėra beviltiškai niūrūs, nes negatyviai prigimčiai kai kurie apsakymų veikėjai priešinasi laikydamiesi stojiškai, t. y. oriai. Jie padaro viską, ką gali, ir susitaiko su tuo, ko negali pakeisti. Toks yra ūkininko sūnus iš apsakymo „Vagis“. Netyčia pamatęs tėvo žiaurumą, nusivilia autoritetu (niekaip nesupranta, kodėl gerasis tėvelis muša vagį). Sukrėstas artimo žmogaus žiaurumo, subręsta tiek, kad ima savarankiškai veikti – ryžtasi išlaisvinti arkliavagį. Tačiau berniukas niekaip nereaguoja į žinią apie vakare vėl sugautą vagį – vaikas padarė viską, ką galėjo, tolesni įvykiai nuo jo nebepriklauso. Stojiškai savo likimą pasitinka apsakymo „Kova“ veikėjas – mažasis instinktų valdomų tėvų sūnelis. Jis nekaltina savo gimdytojų, bet beviltiškai mėgina juos gelbėti iš instinktų valdžios. Nepavykus susitaiko su esama padėtimi. Negana to, visada laukia tėvų sugrįžtant, nes darni šeima – vaiko svajonė (apie tai byloja ir paskutinė apsakymo scena – vaiko žvilgsnis, pakeltas į žvaigždes, užuomina į aukštesnių vertybių ilgesį). Ori veikėjų laikysena – visų pirma jų brandumo ženklas. 6. M. K. Sarbievijus Barokinė minties krizė. M. K. Sarbievijus – garsiausias XVII a. Europos poetas, rašęs lotyniškai. Jis gyveno ir kūrė baroko epochos laikotarpiu, t. y. tuo metu, kai žmonija suvokė pažinimo galimybių ribas, gyvenimo trapumą ir trumpumą, neįstengė suprasti dieviškosios tvarkos, bijojo lemties. Ne veltui šį laikotarpį apibūdina tokie posakiai, kaip: „Memento mori“, „Siste, viator“ („Atmink, kad mirsi“, „Sustok, keleivi“ (lot.) – žmogus jaučiasi laikinas šios žemės keleivis, lyg mažas laivelis, klajojąs po neaprėpiamą gyvenimo vandenyną. Barokinė minties krizė įvairiai reiškiasi mene, taip pat ir M. K. Sarbievijaus kūryboje. Biografija. M. K. Sarbievijus, kilęs iš Lenkijos, didžiąją gyvenimo dalį praleido LDK: anksti įstojo į jėzuitų ordiną, mokėsi Vilniuje, Braunsberge (tuometėje Prūsijos karalystėje), dėstė poetiką Kražiuose bei Pòlocke (miestas dab. Baltarusijoje), vėliau buvo priimtas į Vilniaus universitetą, po poros metų išsiųstas tęsti teologinių studijų į Romą. Čia netrukus išgarsėjo kaip labai talentingas poetas. Pasakojama, kad net pats popiežius Urbonas VIII M. K. Sarbievijų apdovanojęs laurų vainiku. M. K. Sarbievijaus poezijos knygos buvo leidžiamos įvairiuose Europos miestuose, ir ypač įdomu, kad vienam poezijos rinkiniui antraštinio lapo eskizą nupiešė garsus flamandų dailininkas P. P. Rubensas. Įdomu ir tai, jog vienu metu poeto kūryba buvo įtraukta į Oksfordo universiteto studijų programą vietoj garsaus antikos poeto Horacijaus, kuriuo pats M. K. Sarbievijus neretai sekė. Be poezijos, M. K. Sarbievijus garsėjo ir kaip puikus literatūros teoretikas, parašęs knygą „Apie aštrų ir šmaikštų stilių“ („De acuto et arguto“), ir kaip talentingas pamokslininkas. Dėl pastarosios priežasties gyvenimo pabaigoje jis tapo ATR valdovo Vladislovo IV Vazos dvaro pamokslininku. Varginančios pareigos sunkino poeto gyvenimą ir nualino sveikatą – 1640 m. jis mirė Varšuvoje. Barokinės minties krizės apraiškos M. K. Sarbievijaus poezijoje. Labiausiai poezijos žmogų gąsdina aplinkos nepastovumas: „Viskas laikina žemėj šioj, / Ką materija čia sukuria nerangi“ („Telefui Likui“), „Kintanti sėkmė, nepastovios lemtys / Savo valdžioje laiko vargšą žmogų…“ („Krispui Levinijui“). Likimo rankose visi lygūs: ir paprasti žmonės, ir valstybės, ir Visatos objektai tampa įnoringos lemties žaislais (etinėje odėje „Telefui Likui“ teigiama: „… lemties ranka / Grobia miestus, / tautas ir varganoj tėkmėj / Nugramzdina ji karalius… / O virš griuvenų tų baisių, / Virš kapų, didžiūnus žemės priglaudusių, / Skries lemtis triumfuodama / ir žvaigždžių orbitas ji nusineš kartu / Sūkury nesuvaldomam.“). Žmogus negali valdyti nei laiko, nei likimo, todėl nesustabdomai bėgantis laikas ir nepastovi lemtis jį baugina: „Dešine dosnia valanda ką davė, / Vėl kita pagrobs apgaulia kairiąja…“ („Krispui Levinijui“). Poezijos subjektas yra amžinas vaikasne tik dėl lemties žaidimų, bet ir dėl žmogui nepavaldžios pasaulio tvarkos. Žmogaus menkumą sustiprina nuolat besisukantis lemties ratas: likimas žmogų apsvaigina laikina sėkme, bet netrukus viską iš jo atima (etinėje odėje „Telefui Likui“ nuolat pasikartoja žaidimo žmogumi motyvas: „Žaidžia ratas lemties, žaidžia mumis, deja.“). Baroko žmogaus moralinės atramos. Nepaisant barokinės minties krizės apraiškų, M. K. Sarbievijaus poezijoje atsiskleidžia dvi moralinės atramos: tikėjimas į Dievą ir stoikų filosofinės tiesos. Priklausydamas jėzuitų ordinui, išpažindamas katalikų tikėjimą, M. K. Sarbievijus poezijoje kuria subjektą, gyvenimo teatrą patikintį Dievui: „Mane tik viena jaudina: kaip aš pats / Atliksiu savo vaidmenį dramoj šioj, / Ar bus patenkinta Dievybė, / Ar pasitiks jį karštais plojimais“ („Janui Libinijui“). Kuklumas, dievobaimingumas saugo poezijos žmogų nuo laikinų malonumų, nes „Kuo nuo žmonių toliau, / Tuo [...] rečiau pasieks pavydas…“ („Janui Libinijui“). Dievas pasirodo ne tik kaip žmogaus elgesiomoralinis vertintojas, bet ir kaip Visatos likimo lėmėjas: „Valandoms visoms šio pasaulio Viešpats / Uždeda sparnus per visatą skristi…“ („Krispui Levinijui“). Žmogus nesupranta dieviškosios tvarkos, tačiau turi ja pasitikėti, jei nori išsaugoti dvasios ramybę. Kita moralinė žmogaus atremtis M. K. Sarbievijaus poezijoje – stoikų filosofija. Ji siūlo žmogui, atsidūrusiam ribinėje situacijoje, elgtis santūriai. Veikėjų stojiška laikysena – stoikų moralės principų: saiko, kuklumo, orumo, nuolankumo tam, ko negali pakeisti, laikymasis. Ypač svarbus saikas. Jis reikalingas tam, kad žmogus, nesaikingai, nesantūriai elgdamasis, negriautų dieviškosios pasaulio tvarkos, neardytų vidinės harmonijos. M. K. Sarbievijaus poezijoje siūloma saikingai džiaugtis greitai praeinančiais materialiais dalykais („Krispui Levinijui“), įtemptą mokslą kaitalioti su poilsio valandomis („Pauliui Kozlovijui“), patariama saikingai gedėti („Publijui Munacijui“). Ne veltui M. K. Sarbievijus vadinamas krikščioniškuoju arba sarmatų (šiuo terminu, žinomu iš antikos laikų, buvo vadinami visi Lenkijos ir Lietuvos valstybių gyventojai) Horacijumi – tiek krikščionybė, tiek sekimas antika (ypač Horacijumi) mokė vertinti tokias dorybes, kurios nepavaldžios nei likimui, nei laikui. 7. Romantizmas (Adomas Mickevičius, Maironis). Adomas Mickevičius – vienas garsiausių Europos romantikų. Romantizmo pradžia Lietuvoje ir Lenkijoje – tai A. Mickevičiaus poezijos knygelės publikacija 1822 m. Vilniuje. Programiniame eilėraštyje „Romantika“ poetas atskleidžia jausmų dominavimą: „Širdį turėk, žvelk į širdį.“ Tai reiškia: užjausk kitą, nes vienintelė žmonių jungtis – jausmai. Vėliau Vilniuje išleidžiama poema „Vėlinės“ (kai kurios dalys), poetinė apysaka „Gražina“. Jau tremtyje parašomos poemos: „Konradas Valenrodas“, „Ponas Tadas“, sonetai ir kt. A. Mickevičius, vienas garsiausių Europos romantikų, gimė istorinėje Lietuvoje (Naugarduke, dab. Baltarusija), baigė Vilniaus universitetą, mokytojavo Kaune, lenkų kalba rašė apie istorinę Lietuvą, rėmėsi pilietine tapatybe, susijusia su buvusios LDK tradicijomis (istorija, statutu). Už veiklą slaptoje filomatų draugijoje ištremtas iš Lietuvos į Rusiją, vėliau emigravo į Europą. Taigi neatsitiktinai jo kūryboje atsiranda išėjimo iš tėvynės, jos praradimo temos ir motyvai. Klajūno atskaitos tašku, orientyru tampa prarasti namai. Tėvynės, kaip prarasto rojaus, tema atsiskleidžia sonete „Akermano stepės“ (eilėraštis iš rinkinio „Krymo sonetai“). Griežta soneto forma atveria išorinio ir vidinio peizažų susipynimą. Išorinis svetimas (Ukrainos) gamtovaizdis leidžia išgirsti ir pamatyti vidinį prarastos Lietuvos peizažą. Svetimos šalies blizgantys orientyrai: Dnestro vandenys ir švyturio šviesos, klaidina žmogų – jis pakelia galvą į žvaigždes, aukštesniuosius orientyrus: ieško danguje Aušrinės, su namais susijusio simbolio (krikščionybėje Aušrinė simboliškai reiškia Mergelę Mariją, Dievo Motiną). Klausos motyvas liudija perėjimą į kitą – prisiminimų, prarastos tėvynės – erdvę. Girdimi balsai iš Lietuvos: skrendančios gervės, žolėje besisupantis žiogas, šliaužiantis žaltys (žalčio motyvas – prarasto rojaus, t. y. tėvynės, elementas). Šis sonetas – tai tėvynės ilgesio raiškos modelis, kuriame susiduria du peizažai: išorinis ir vidinis, t. y. realus (Ukrainos stepių) ir atgaivintas vaizduotės, prisiminimų (Lietuvos gamtovaizdis). Tėvynės praradimas – sunki liga. Poemos „Ponas Tadas“ invokacijoje Tėvynės praradimas suvokiamas kaip sunki liga – nostalgija: Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą! Kaip reik tave branginti, vien tik tas pamato, Kas jau tavęs neteko. Šią ligą gali išgydyti tik stebuklas – Dievo Motinos Marijos įsikišimas: „… tu ir mus grąžinsi į tėvynę mielą.“ Ne veltui minimos net trys kulto vietos, susijusios su minėta dievybe ir tarsi sujungiančios buvusias LDK žemes, mat viena kulto vieta yra Vilniaus Aušros vartai, kitos – dabartinėse Lenkijos ir Baltarusijos teritorijose. Deja, stebuklas neįvyksta, tačiau galimas ir dalinis grįžimas į tėvynę – tai prisiminimų atkūrimas žodžiu: taip menas įgyja gydančią grožio galią. Žodžiais atkuriama prarasta tėvynė, ji pirmiausia suprantama kaip peizažas. Lietuvos kraštovaizdis kuria grožio perteklių: čia daug spalvų, derlingų laukų, prieš akis veriasi plačiai banguojantis Nemunas, susijęs tiek su gyvybingumu, tiek su istorija, tiek su prabėgusiu laiku (pagal Pasaulio medžio horizontalę vanduo susijęs su praeitimi). Taigi poemos „Ponas Tadas“ įžangoje prarasta tėvynės gamta (tas prarastas rojus) yra savarankiškas veikėjas, ne tik provokuojantis poeto kūrybines galias, bet ir gydantis sužeistą sielą. Reikšmė. A. Mickevičiaus kūryba padarė didelį poveikį lietuvių rašytojams, ypač romantikams, nes visus juos siejo ta pati LDK kultūros tradicija. Šios tradicijos elementus: istorinę atmintį, gimtinės peizažo ir žmogaus ryšių svarbą – perėmė ir interpretavo garsiausias lietuvių romantikas Maironis. Maironis – garsiausias lietuvių romantikas. Poeto Jono Mačiulio-Maironio (1863–1932) gyvenimo ir kūrybos pradžia – tautinio atgimimo laikas, kai Lietuva vadavosi iš carinės Rusijos sudėties, kai nelegaliai buvo platinama lietuviška spauda. Vadinasi, poeto kūrybą formavo tautinio atgimimo sąjūdis. Maironio kūryba – tai ne kartą papildytas eilėraščių rinkinys „Pavasario balsai“, poemos, istorinės dramos. Svarbiausia „Pavasario balsų“ tema – tėvynės ir individo / tautos santykis. Šios temos svarbiausi aspektai tokie: • tėvynė suprantama kaip poetizuotas kraštovaizdis, • tėvynės kraštovaizdis neatsiejamas nuo gimtosios kalbos, • kraštovaizdyje ypač svarbūs tėvynės istoriniai ir kultūriniai centrai (Vilnius, Trakai ir kt.), atskleidžiantys garbingos praeities ir nykios dabarties kontrastą, • tikima tėvynės ateitimi, ypač jos kultūriniu atgimimu. Tėvynė – tai Lietuvos kraštovaizdis ir jo žmonės. Maironio eilėraščiuose atsiskleidžia poetinė Lietuvos geografija, tačiau tėvynės grožis itin pastebimas iš tolo. Eilėraštyje „Vakaras (Ant ežero Keturių Kantonų)“ atsiskleidžia dvi erdvės: svetima (Šveicarijos) ir sava (Lietuvos). Svetimos šalies peizažas tampa priežastimi individo tautiškumui atsiskleisti – išorinis svetimas peizažas leidžia išgirsti ir pamatyti vidinį Lietuvos kraštovaizdį. Svetimo krašto gamta veikia, žadina visas jusles: regą – matomas ežero žalias smaragdas, klausą – girdimi bažnyčios varpai, uoslę – iš kalnų atsklinda rožių kvapas; juslės perauga į tėvynės atsiminimą. Tačiau svetimas peizažas sustingęs – nėra žmonių, tik lyrinis herojus. O Lietuvosgamta pilna gyvybės, t. y. kupina vyriškų ir moteriškų elementų: sesučių, brolelių, personifikuotų gėlių („… raudonmargę kreipia kepurę / Jurginų pulkai…“). Gyvybingą tėvynės vidinį peizažą sustiprina Dubysos upė, kuri čia susijusi ir su laiku (galima palyginti su A. Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“ įžangoje minima Nemuno upe). Lyrinis herojus, atsiminęs tėvynę, verkia (tai eilėraščio kulminacija), nes tėvynės peizažas susijęs su individo praeitimi. Tėvynė graži dėl to, kad brangi, susijusi su jaunystės prisiminimais. Taigi meilė tėvynei išgyvenama asmeniškai. Tėvynė – tai kalba. Maironio eilėraščiuose įtvirtinama moderni etninė tapatybė – lietuvis tas, kuris ne tik gyvena Lietuvoje, bet ir kalba lietuviškai. To meto visuomenėje tai buvo naũja. Atgimstančią savo tautą poetas įsivaizduoja visur ir visada kalbančią gimtąja kalba (galima prisiminti Mikalojaus Daukšos „Postilės“ „Prakalbą į malonųjį skaitytoją“). Kadangi apie tautos atgimimą Maironis neretai prabyla pasitelkdamas gamtos vaizdus, natūralu, kad lyrikoje dažnaigamta susiejama su lietuvių kalba. Įdomu tai, kad dãžnos kraštovaizdžio detalės – upės: kur pasirodo upės (gyvybės, laiko motyvai), ten atsiranda ir kalbantys lietuviai: Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva; Čia broliai artojai lietuviškai šneka, Čia skamba po kaimus Birutės daina. („Kur bėga Šešupė“) Prie Šešupės ir Nemuno, Lietuvos upių, gyvena lietuviškai kalbantys žemdirbiai – teigiama eilėraštyje, o Birutės daina gali būti ir lietuvių kalbos metafora, ir užuomina į garbingą lietuvių praeitį, kuriai čia atstovauja pati kunigaikštienė. Simbolinė istorinių ir kultūrinių Lietuvos centrų vertė. Istoriniai ir kultūriniai Lietuvos kraštovaizdžio centrai – tai Vilnius, Trakai, Kaunas, Palanga ir kt. Eilėraščiai atskleidžia tiek jų simbolinę vertę, tiek garbingos Lietuvos praeities ir nykios dabarties kontrastą. Ypač svarbi Lietuvos sostinė. Maironis vaizduoja Vilnių kaip Gedimino miestą, kurį gynė kunigaikštis Vytautas Didysis, globojo Šv. Mergelė Marija, niokojo carinės Rusijos okupacija: taip garsiausio Lietuvos romantiko poezijoje Vilnius, senoji ir amžinoji sostinė, emociškai susiejama su istorija ir įsispaudžia į tautos atmintį. Maironis patriotiniuose eilėraščiuose didelį dėmesį skiria Lietuvos sostinės Vilniaus istoriniams įvykiams. Eilėraštyje „Kur bėga Šešupė“ vaizduojama sostinės praeitis, galinga, didinga bei garsi LDK laikais, kai valdė kunigaikštis Vytautas Didysis: primindamas galingiausią Lietuvos laikotarpį, Maironis mėgina pakelti lietuvių savivertę. Eilėraštyje „Šv. Aušros vartų Marijai“, kaip ir „Kur bėga Šešupė“, minimas dar vienas Lietuvos kunigaikštis – Gediminas. Kaip Gedimino miestas, Vilnius įvardijamas ir eilėraštyje „Pirmyn į kovą“, kuriame lietuviai skatinami ginti savo šalį, būti krašto patriotais. Eilėraštyje „Oi neverk, matušėle!“ apverkiami kritę kariai, čia Vilnius – kovotojų kraštas. Kartais eilėse nuskamba dar vienas motyvas – kreipiamasi į Dievo Motiną Mariją, namų globėją, prašoma jos stebuklo – grąžinti Vilnių Lietuvai. Kad tikima Vilniaus atgavimo stebuklu, parodo eilėraštis„Vilnius (prieš aušrą)“. Čia vedama paralelė tarp Vilniaus netekties – rusų okupacijos – ir tamsios jį apsupusios nakties: „Naktis jį rūbais tamsiais kaip dūmas / Dengia!“ Kalbantysis skaudžiai išgyvena visos Lietuvos netektį, jos prarastą galybę, todėl šis laikotarpis vaizdingai apibūdinamas miegančio miesto metafora. Viltis susigrąžinti Vilnių ir Lietuvą išreiškiama aušros patekėjimu rytuose – šviesa, keičiančia tamsą. Vadinasi, Maironis eilėraštyje „Vilnius“ apžvelgia sostinę trimis laiko aspektais: istoriškai didingos praeities, tuometės tamsios dabarties ir kupinos vilties ateities – taip miestas suvokiamas tarsi palimpsestas, nuolatos perrašoma istorija. Taigi Maironis eilėraščiuose Vilnių supranta istoriškai, didžiuojasi jo praeitimi, savo eilėmis skatina lietuvius ginti sostinę, išreiškia Vilniaus netekties skausmą ir svarbą. Tikėjimas tautos ateitimi. Ne veltui Maironio poezijoje skamba garbingos praeities motyvas – praeitis turi kelti lietuvių savivertę, žadinti naujam gyvenimui. Meilė tėvynei čia suprantama kaip veikli ir energinga – tai darbas dėl tėvynės ateities. Ypač akcentuojamas kultūrinis gyvenimas, nes kultūra – tautos gyvasties išraiška, kultūros kūrimas neatsiejamas nuo tautos ateities: Į darbą, broliai, vyrs į vyrą, Šarvuoti mokslu atkakliu! Paimsme arklą, knygą, lyrą Ir eisim Lietuvos keliu! („Užtrauksme naują giesmę“) Naują Lietuvą turi kurti išsilavinę žmonės („Šarvuoti mokslu atkakliu!“), o arklo, knygos ir lyros metaforos – tai žemdirbystė, mokslas, menas. Kreipinys „broliai“ liudija lietuvių vieningumą dirbant tėvynės labui. Darbas tėvynei, aktyvi tėvynės meilės forma, vienija tautos žmones. Meilė tėvynei išreiškiama kaip universalus, visą tautą vienijantis jausmas, išgyvenimas. Reikšmė. Maironio vardas jau seniai yra tapęs tautos dainiaus sinonimu. Maironis pirmasis sukūrė ypatingą poetinę kalbą vidiniam žmogaus pasauliui perteikti, pirmasis vartojo silabotoninę eilėdarą, poezijai teikiančią daugiau skambesio galimybių. Poetas kūrybingai pratęsė LDK istorinio pasakojimo tradiciją, perkeldamas ją į lietuvių kalbą. Romantizmas – tai filosofijos ir meno kryptis, kaip atsakas Apšvietos racionalizmui išplitusi Europoje ir Amerikoje XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje. Romantikai grįžta prie viduramžių mistikos ir religingumo, jiems svarbu išlaisvinti individualybę, atskleisti nekasdienišką, neretai prometėjišką charakterį, išreikšti laisvės idėją, dvasios maištingumą. Romantizmo žmogui būdingas: 1. jausmingumas (sudėtingą žmogaus vidinį pasaulį geriausiai atskleidžia jausmai, ypač meilė), 2. kūrybiškumas (didžiausias dėmesys tenka poetui, kūrėjui, nes jis geriausiai geba išreikšti savo vidinį pasaulį), 3. originalumas (iš poeto reikalaujama originalumo, vaizduotės žaismės – kopijuoti, sekti autoritetais nebeužtenka). Romantizmas pasireiškia ir kaip tautų išsivadavimas iš priespaudos. Formuojasi nauji bendruomenių ryšiai, pirmiausia tautiniai. Romantinė tautiškumo idėja skatino domėtis ir remtis: 1. gamtiniu kraštovaizdžiu kaip tautos formavimo faktoriumi, 2. savitu tautos istorijos keliu, 3. tautos dvasia, palaikoma kalbos ir tautosakos. 8. J. Radvano ,,Radviliada” „Radviliados“ parašymo tikslas. XVI a. LDK poetas Jonas Radvanas didikų Radvilų draugo Abromavičiaus buvo paprašytas sukurti karvedį Radvilą Rudąjį šlovinantį kūrinį. Taip gimė hegzametru parašytas 3 300 eilučių herojinis epas„Radviliada“ lotynų, to meto išsilavinusių žmonių, kalba. Kūrinys išleistas 1592 m. Vilniuje, praėjus daugiau nei 20 metų po Liublino unijos, t. y. po Lietuvos susijungimo su Lenkija. Nė vienas iš Radvilų giminės narių susijungimo akto nepasirašė, negana to, slapta vylėsi grąžinti LDK buvusią šlovę ir didybę. Mat po Liublino unijos Lietuva prarado dalį žemių, negalėjo rinkti savo kunigaikščio, tapo provincija. Istorinis pasakojimas apie Lietuvos didybę turėjo atlyginti politinius ir kultūrinius praradimus, žadinti tautinę savigarbą, tikėjimą valstybės orumu, herojų garbingumu. Taip gimė kūrinys apie galingą Lietuvos valstybę ir tėvynės gynėją Radvilą Rudąjį – vieną garsiausių visų laikų karvedžių. Radvilos Rudojo paveikslas. Herojinį epą sudaro keturios dalys, kuriose pavaizduotas pagrindinio epo herojaus Radvilos Rudojo gyvenimas nuo gimimo iki mirties. Nuo pat mažens būsimą karvedį auklėtojas Mūsãjas moko mylėti tėvynę, būti garbingą ir atsidavusį savo šaliai: „… žiūrėk Lietuvos kuo pirmiausia!.. / Savo tėvynei tarnauk…“ Tapęs kariuomenės vadu Radvila išgyvena svarbiausią savo gyvenimo mūšį – susirėmimą su Maskvos valstybės caro Ivano Rūsčiojo kariuomenės dalimi, susiruošusia pulti Vilnių. Mūšis prie Ulos upės tampa didžiausiu LDK karvedžio laimėjimu – apie šimtą metų Maskvos valstybės kariuomenė nepuls Lietuvos. Itin meniškai „Radviliadoje“ vaizduojamas karvedžio sapnas prieš lemiamą mūšį. Radvila Rudasis susapnuoja Vytautą Didįjį, nusiminusį ir nelaimingą. Pasirodo, kunigaikštį net kapuose slegia negandos, užgulusios Lietuvą: „Lietuvos nelaimės mane sugraudino.“ Labai svarbu tai, jog Vytautas Didysis kreipiasi ne į ką kitą, o į karvedį, tuo parodydamas pasitikėjimą ne silpnu valdovu, o garbingos giminės didiku – Radvila Ruduoju. „Štai kas svarbu: nugalėk!“ – ragina kunigaikštis karvedį ir vadina Radvilą vienintele Lietuvos viltimi ginant šalį nuo Maskvos kariuomenės. Radvilos Rudojo skydas. Į svarbiausią gyvenimo mūšį Radvilą Rudąjį lydi auksu iškaltas skydas. Skydą puošia garbinga Lietuvos praeitis: garsūs mūšiai su Rytų ir Vakarų kaimynais, Lietuvos valdovai ir vienintelis karalius Mindaugas. Ant skydo puikuojasi ir dviejų legendų siužetai: vienas byloja apie lietuvių kilmę iš romėnų, kitas – apie Gedimino sapną. Mitinė lietuvių kilmė iš romėnų leido susisaistyti su viena karingiausių tautų ir įsirašyti į Vakarų Europos kultūros žemėlapį. O legenda apie Vilniaus įkūrimą įdomi tuo, jog Gediminas nelaikomas Vilniaus įkūrėju, tiesiog jo valdymo laikotarpiu Lietuvos sostinė tapo garsiu ir didingu daugiakultūrės valstybės miestu: „Čia miestas iškils pagarsėjęs“, – taria žynys Lizdeika, ir lemtingi žodžiai pagimdo Vilnių – globėją tautų, ir kadaise stovėjusios lūšnos, kėlusios juoką kitiems, į didingą sostinę virsta: miestams didžiausiems dabar ji prilygsta dėl galios lietuvių. Lietuvos gamta „Radviliadoje“. Didelis vaidmuo „Radviliadoje“ tenka gamtai. Kadangi per ją reiškiasi Dievo valia, nieko keista, kad Lietuvos peizažas turi didelę įtaką žmogaus charakteriui. Lietuvos klimatui nebūdingas švelnumas, nerasi čia naudingųjų iškasenų – viso to „išmintinga gamta pašykštėjo“. Gamta elgiasi kaip griežta motina – stygiumi, trūkumu ji auklėja ambicingus, narsius, ištvermingus Lietuvos karius. Kita vertus, čia gausu girių, žvėrių, upių. Upių katalogas reiškia ne tik gamtos gyvybingumą, bet ir susijęs su istorija – skaitytojui išvardijamos upės nuo Juodosios iki Baltijos jūrų turėjo tikslą atkurti Vytauto Didžiojo Lietuvos laikų peizažą, kokio jau seniai nebuvo. Šis įvairus gamtovaizdis turėjo kelti lietuvių savivertę ir skatinti atkurti dingusią Lietuvos didybę. Didžiausiame savo kūrinyje poetui J. Radvanui pavyko įamžinti poetizuotos Lietuvos gamtovaizdį ir sukurti herojišką tėvynės gynėjo Radvilos Rudojo paveikslą. 9. Henrikas Radauskas Henriko Radausko (1910–1970) biografija ir kūryba. H. Radauskas gimė Krokuvoje, vaikystę praleido nedideliame Gikonių kaimelyje, esančiame Panevėžio apskrityje, per Pirmąjį pasaulinį karą kartu su šeima buvo Rusijoje, vėliau grįžo į Lietuvą, baigė gimnaziją, mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, Vytauto Didžiojo universitete studijavo lietuvių ir vokiečių filologiją. 1944 m. poetas išvyko į Vokietiją, 1949 m. – į JAV, ten dirbo fizinius darbus, kol gavo darbą Vašingtono Kongreso bibliotekoje. Poetas mokėsi iš rusų, Europos moderniosios literatūros, todėl jo kūryba yra kitoniška, palyginti su kitų neoromantikų. Be to, didelį poveikį darė H. Radausko ir vėliau jo žmonos pasaulėžiūra: domėjimasis impresionistine daile, baroko muzika, literatūra, teatru ir kinu, literatūros skaitymas įvairiomis kalbomis. Kadangi uždaro būdo poetą menas domino labiau nei gyvenimas, H. Radauskas buvo vadinamas „menų alkoholiku“. H. Radauskas ir neoromantizmas. H. Radauską mažiausiai iš 4-ojo deš. lyrikų paveikė neoromantizmo idėjos: išpažintinėlyrika, patriotiškumo, istorinių ir biografinių motyvų vaizdavimas, visuomeniniai įsipareigojimai. Dėl savo pasaulėžiūros ir estetinių nuostatų H. Radauskas laikomas estetizmo atstovu. Poeto kūrybą veikia meno, kultūros simboliai, atsiribojama nuo tradicinių vaizdavimo būdų, stiliumi eilėraštis atitinka klasicizmo principus. Lyrikos aptarimas. H. Radauskas Lietuvoje išleido tik vieną eilėraščių rinkinį „Fontanas“ (1935), kiti rinkiniai pasaulį išvydo išeivijoje: „Strėlė danguje“ (1950), „Žiemos daina“ (1955), „Eilėraščiai“ (1965), „Eilėraščiai (1965–1970)“ buvo išleistas po poeto mirties (1978). Literatūros kritikų nuomone, visi šie rinkiniai laibai panašūs estetinėmis nuostatomis. Pirmojo rinkinio „Fontanas“ eilėraščiais H. Radauskas vaizduoja tikrovės ir pasakos konfliktą, kur viską valdo siurrealistinis, iracionalus gyvenimo matmuo, paremtas menu (muzika, daile). Eilėraštyje „Pasaka“ nusakoma viena iš kelių poeto kūrybos sampratų: „Pasaulis juokiasi, paspendęs savo tinklą / Ant žemės vieškelių, takelių ir takų. / Klausau, ką Pasaka man gieda kaip lakštingala, / Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu.“ Poeto kūryboje dažnas poetinis maištas, kūrybine erdve tampa gyvenimo teatras, kuriame žmonės yra tik veikėjai. Eilėraščio lyrinis subjektas neišsako savo išgyvenimų, dažnai yra tik stebėtojas, pasakotojas. Teigiama, kad H. Radausko kūrybai būdinga estetinė distancija, kai atsiribojama nuo konkretaus laiko, vietos, biografijos, vaizduojamu aspektu reikia grožėtis, kurti poetinę tikrovę: „Karalystėj naujagimio vėjo / Žaidžia lapais krūmokšniai jauni, / Ir aušrinė mazgoti pradėjo / Aukso kojas aklam vandeny.“ Žaismingumas yra vienas svarbiausių „vykstančio“ eilėraščio bruožų. Kūrybos proceso vaizdavimas. Antrajame eilėraščių rinkinyje, išleistame JAV, yra daug eilėraščių, sukurtų dar Lietuvoje. Įdomus eilėraštis „Dainos gimimas“, kur atsiribojama nuo visuomeninių idealų, kuriamas savitas pasaulis: „Aš nestatau namų, aš nevedu tautos, / Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos.“ Apie poeto eilėraščius sakoma, kad juose istorija ne pavaizduota, o dar vykstanti, gyva. Minėto eilėraščio lyrinis subjektas klausosi gamtos melodijos, užrašo ją, groja, dainuoja ir kurdamas meninę tikrovę įaudrina skaitytojų vaizduotę: „Ir ūžia debesys nežemiškos spalvos / Virš tos dainuojančios ir grojančios kalvos.“ Visiškai kitokia kūryba aprašyta eilėraštyje „Poetai arba Katastrofa“, kur nusakomas bohemiškas poetų gyvenimas ir eilės, kylančios kaip tokio gyvenimo padarinys: „Ir kaip žarijos žėri strofos / Tarp peteliškių ir gėlių, / Bet nieks nemato katastrofos, / Kuri ateina iš eilių.“ Gamtos ir meno grožis. H. Radausko kūryboje daug dėmesio skiriama pasaulinei kultūrai. Kultūros ženklai dažnai aiškiai atpažįstami, pavyzdžiui, eilėraštyje „Homero jaunystė“, tačiau yra ir tokių, kur eilėraščio vaizdas kuria siurrealistinį paveikslą: „Danguj apalpę žvaigždės guli. / Naktis betikslė ir šviesi. / O, senas, virpantis mėnuli, / O, begalinis liūdesy!“ Romantikų ir neoromantikų eilėraščiuose gamta – žmogaus sielos atspindys. Eilėraštyje „Kaštanas pradeda žydėt“ gamtavaizduojama kaip kūrybos šaltinis („O medžiuos dega tylios žvakės – / Baltuos žieduos rausvi taškai, – / Ir pareini namo apakęs, / Ir plunksna rašalą taškai“) ir lygiavertis veikėjas („Velniop nueina aukštas menas, / Ir nebegalima liūdėt, / Kada pavasarį kaštanas / Už lango pradeda žydėt“). Eilėraščio lyrinis subjektas perteikia gamtos grožį, kuris yra poetinė medžiaga bet kurio poeto kuriamam menui: „plunksna rašalą taškai“. Be abejo, poetas į gamtos ir kūrybos paralelę įtraukia ir žmones, ypač tada, kai nusakomos bendražmogiškos vertybės: „O, koks vanduo platus, kokia naktis gili! / O tu nemoki skrist ir plaukti negali. / Aš nieko nesakau, tu nieko nesakai, / Tiktai kaip sniegas byra iš dangaus laiškai“ („Oro paštas“). Gyvenimo ir meno gretinimas H. Radausko kūryboje žmogui suteikia dorovinį (nebūti aktoriumi – gyventi) ir estetinį (grožėjimosi) poreikį. 10. Vincas Mykolaitis- Putinas. Poezija Simbolizmas. Simbolizmas, kaip meno kryptis, susiformavo XIX a. pabaigoje. Lietuvoje simbolizmas prasidėjo vėliau – apie antrąjį XX a. dešimtmetį. Lietuviams didelį poveikį darė rusų simbolistai. Ši literatūros kryptis paneigia racionalizmą, yra įvardijama kaip viena pirmųjų modernizmo krypčių, kuriai būdinga romantizmo idėjų tąsa. Daug panašumų simbolizmasturi su neoromantizmu, impresionizmu. Pagrindiniai simbolizmo bruožai: • analizuoti paslaptingus žmogaus sielos ryšius su visata, kai pasaulis suvokiamas ne protu, o intuityviai, emocingai; • pasaulis išgyvenamas per simbolius, tai lyg raktas, priemonė, norint pažinti pasaulį; • begalinis idealizmo troškimas. Simbolistai vertina dailę, ypač M. K. Čiurlionio, bet didžiausią poveikį jausmams daro muzika. V. Mykolaitis-Putinas (1893–1967) ir simbolizmas. Pirmasis poeto eilėraštis „Sursum corda“, pasirašytas Putino slapyvardžiu, buvo išspausdintas Seinų laikraštyje „Šaltinis“. Putinui poveikį darė studijos Rusijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje. Filosofijos ir meno istorijos išmanymas leido rašytojui jungti įvairių menų motyvus ir juos vaizduoti poezijoje. Poetą paveikė romantikų vaizduojamas maištas, bodėjimasis kasdienybe, idealo ilgesys. Lyrikoje kuriamas dualus pasaulis: kasdienybė ir idealas, amžinybė ir laikinumas, harmonija ir maištas, gyvenimas ir mirtis, žemumos ir aukštumos… Šias priešpriešas poetas sieja, derina tarpusavyje. Refleksijos paveiktas lyrinis subjektas sumišęs, abejojantis ir neužtikrintas, išgyvenantis tragizmą ir dramatizmą. Iki senatvės kūrusio poeto lyrikos idėjos, meninė forma ir kūrybos principai kito, tačiau Putinas visą laiką buvo įvardijamas kaip filosofinės, meditacinės lyrikos pradininkas lietuvių literatūroje. Pagaliau Putino negalima atsieti nuo istorijos: labai didelį poveikį poeto lyrikai padarė Antrasis pasaulinis karas. Lyrika. „Tarp dviejų aušrų“ (1927) – tai žymiausias ir labiausiai su simbolizmu siejamas Putino lyrikos rinkinys. Eilėraščiuose vaizduojamas dvilypis žmogus neranda sau vietos, ieško atsakymų į būties klausimus. Lyrinis subjektas mąsto apie žemę ir dangų, gyvenimą ir mirtį, protą ir sielą. Skirtingos erdvės, išorinis pasaulis, gamta yra tai, kas paveikia vienišo, kenčiančio ir su savimi nesusitaikančio lyrinio subjekto būtį. Eilėraštyje „Tarp dviejų aušrų“ atskleidžiamas noras suvokti pasaulio sandarą, atrasti visatos paslaptį ir žmogaus menkumą: „Tarp dviejų aušrų pasaulis kaip pasaka. / / ir jų regėjimais žaviesi tu pats, / patirdamas tolimą, / paslaptingąją, / nesibaigiamąją / vientisą būtį“, bet „Tavo patiesbūtis / nykiais aidėjimais skrenda atgalios, – / ir tau be galo liūdna“. Lyrinis subjektas naktį žavisi paslaptingu pasauliu, regi jo tobulumą, nori suvokti visatos paslaptį, kurią galima pajusti siela, ne protu. Be to, eilėraštyje „Skriski, are“vaizduojamas romantikams būdingas dvasinis maištas kyla iš noro pažinti save ir pasaulį („Kaip apimt tave, pasauli begalini?“). Eilėraščio lyrinis subjektas kreipiasi į arą (erelį), pasaulį, dangų, šis eilėraštyje vaizduojamas kaip kaip moteris, lyrinis subjektas – vyras, kurį galima sieti su Pasaulio (Gyvybės) medžiu: „Apglėbiau tave, kaip nė vienas apglėbt negalėtų. / Įaugau tavin chaotingų geismų šaknimis. / Kaip pasakos augalas kilsiu lig ruimų žvaigždėtų, / O kraunamas žiedas tavąja gyvybe išmis“. Erotikos motyvas keičia pasaulio santvarką: „Susitelkė žvaigždės ir mėnuo padangėj sustojo, / Kai šiltą pavasario naktį mane bučiavai“. Gamtos stebėjimas įaudrina lyrinio subjekto vaizduotę, kuriančią mistiškus vaizdus. Herojiška kova, įprasminanti žmogaus būtį, kyla iš laisvės siekio, skatinančio pažinti, kuria priešpriešas tarp tragiškos kasdienybės ir idealaus įsivaizdavimo, viršūnių (dangaus) ir gelmių (žemės). Į liaudies dainą panašus eilėraštis „Rūpintojėlis“ atskleidžia lyrinio subjekto dvasinius ryšius su Dievu. Lyrinis subjektas naktį grožisi dangumi, tačiau kalba apie sunkų žmogaus gyvenimą: „Prie lygaus kelio, kur vargų vargeliai / Vieni per dienas dūsaudami vaikšto“. Klajoklis trokšta būti priglaustas Rūpintojėlio (Dievo): „Priimki gi mane, budrus Rūpintojėli, / Prie lygaus kelio šiąnakt padūmoti. – / O kad aukštam danguj tos šviesios žvaigždės / Taip spindi, net graudu, Dievuli mano“. Kūrybos apibendrinimas V. Mykolaičio-Putino žodžiais. „Kūryba yra nuolatinis atsinaujinimas, nuolatinė kova su apsileidimu, su sustingimu. Kūryba yra nuolatinis ieškojimas ko nors geresnio ir gražesnio. Dėl to ji yra ir nuolatinė kančia – prometėjiška pastanga sau dievišką paveikslą ir panašumą laimėti. Bet tokia pastanga yra verta gyvenimo!“ priešprieša žemei: „Tu pasėjai mano gyvastį, dangau, / Bet aš čia, juodojoj žemėj, išdygau“. Dvi skirtingos erdvės jungiamos vaizduojant, kad žmogus susijęs su abiem pradais: „… Dangus – mano tėvas, / bet Žemė – motina manoji…“. Panašus esybės pradžios motyvas išsakomas ir eilėraštyje „Žemei“: „Iš tavo gelmių sau vaivorykštės metmenis semia, – / Iš tavo krūtinės ir aš sau gyvybės imu“. Personifikuojamos gamtos ir žmogaus motyvas nurodo lyrinio subjekto polėkius: žemė vaizduojama 11. Jonas Aistis Jono Aisčio (1904–1973) biografija ir kūryba. Jonas Aleksandravičius (tikroji pavardė) gimė netoli Rumšiškių. J. Aistis nuo 1927 m. Kauno universitete studijavo lituanistiką, nuo 1936-ųjų gyveno ir studijavo prancūzų kalbą bei literatūrą Prancūzijoje, nuo 1946 m. gyveno JAV. Pirmą eilėraštį „Gegutėlė“ poetas paskelbė 1926 m. „Ateities“ žurnale. Šį eilėraštį gerai įvertino J. Aisčio autoritetas Kazys Binkis. Pirmąjį eilėraščių rinkinį „Eilėraščiai“ 1932 m. išleidęs poetas pasivadino Jono Kossu-Aleksandravičiaus vardu, vėliau – Kuosa-Aleksandriškiu, o gyvendamas JAV – Aisčiu. Gyvendamas Lietuvoje, poetas sukūrė ir išleido šiuos poezijos rinkinius: „Imago mortis“ (1934), „Intymios giesmės“ (1935), „Užgesę chimeros akys“ (1937). Be to, J. Aistis kūrė ir išeivijoje. J. Aistis ir neoromantizmas. J. Aistis, kaip ir Salomėja Nėris, Antanas Miškinis, Bernardas Brazdžionis, priskiriami antrajai neoromantikų kartai. Šie poetai tęsia romantinį išgyvenimų vaizdavimą, tačiau modernioje lyrikoje atsiranda poetinių transformacijų, daugiau ironijos. J. Aisčio kūrybinė pradžia vertinama kaip tradicijų tęsimas ir transformavimas, kai nesilaikoma įprastų eiliavimo taisyklių, žaismingai ir ekspresyviai kuriamas netikėtumas, paradoksas. Be to, tradicinis vaizdavimas papildomas tapybos vaizdais, įvairiais sąskambiais. Kuo toliau, tuo J. Aisčio kūryba darėsi asmeniškesnė, dramatiškesnė, elegiškesnė. Lyrikos aptarimas. Pasak J. Aisčio, „Poezija man dingojosi kaip nuostabi, akinamai žydinti ir liepsnojanti šalis.“. Kurdamas poetas pasitelkia tautosakos, pasaulinės kultūros motyvus, vaizduoja ne tik lyrinio subjekto išgyvenimus, bet ir išskirtinę meninę tikrovę, kurią galima įvardyti kaip pasaką. Būtent pasakos motyvas labai aktualus visiems lietuvių neoromantikams. Pasaka – atsiribojimas nuo kasdienybės, ieškojimas idealaus, geresnio pasaulio: „Vėl tu mano kerinti tikrovė, – / O tavęs taip trokštu! / Ten ant marių krašto stovi / Gintariniai bokštai“ („Pasaka“). Tačiau pasaka ne tik ramina: „Gal nereiks ir pasakų tau sekti, / Nes ir tu žinai, / Kad taip reikia vis keliaut į naktį / Žmogui amžinai.“ („Kelionė į naktį“), „Iš miglų, iš pasakų, iš senų senų legendų / Tavo laimės poringę pinu.“ („Mal du pays“), ji perteikia žmogaus išgyvenimus: „Atėjo pasaka į žalią naktį, / Atėjo pasaka į mus – / Nuversti sunkų karsto akmenį, / Versme atverti troškimus!“ („Lakštingala“). Teigiama, kad J. Aistis – lyrinio, eleginio eilėraščio kūrėjas. Tokiame eilėraštyje dominuoja lyrinio subjekto dramatizmas ir kančia. Eilėraštyje „Katarsis“ atskleidžiama kūrybinė kančia („Nusiplauk nekruvinos aukos katarsiu, / Mano, žodžio kruvina auka.“), dvasinis apsivalymas, kai lyrinis subjektas išsako savo išgyvenimus ir kurdamas aukojasi: „Aš tik tau visas širdies gelmes atversiu“, „Nesu niekad niekam sakęs šito, / Šito niekam pasakyti negaliu: / Žodis – žiedas pumpure nuvytęs, / Jis numiršta į pasaulį pakeliui.“). Be to, kartais nuo kančios, tikrovės bandoma atsiriboti, kuriama distancija tarp tikrovės ir iliuzijos: „Nebūk naivus, brangus skaitytojau, / Nebūk naivus ir neieškok daugiau: / Kaip ant dangaus, giedrai išlytojo, / Nėr debesų, taip čia – žmogaus.“ („Prologas“). Ne viskas, kas sukurta, yra realu, juk kūryba – tai vaizduotės vaisius, kartaisironiškas tikrovės vaizdavimo būdas: „Deja, nebuvo vakaro, nei antakių… / Tai vakaras netikras – mano sukurtinis, / Bet tu klajosi mano meilės sentakiu, / Nuėmęs knygą nuo lentynos.“ („Atėjo vakaras“). Kūryba, kaip gyvenimas ir mirtis, lyriniam subjektui sukelia labai dramatiškus išgyvenimus: „Į mirštančių spalvų konvulsijas ir skaistį: / Tesuspindi, tesudega širdis mana – / Ji visą mano amžių buvo kruvina…“ („Poeto mirtis“). Taigi pasaka ar kitokios formos distancija leidžia poetui suvaidinti gyvenimą. Dramatizmą skatina J. Aisčio lyrika, susijusi su tėvynės vaizdavimu. Ypač visa tai aktualu emigracijoje rašytuose eilėraščiuose, kur vyrauja ne tik elegiška nuotaika, bet ir ilgesio, kaltės motyvai. Emigracijoje kurtuose J. Aisčio eilėraščiuose ypač svarbus patriotinis aspektas, primenantis Maironio lyriką: „Vienų vienas žodis būt tave apgynęs, / Bet varge jo vieno tu pasigedai, / Nors visi žadėjom mirti už tėvynę – / Liko netesėti mūsų pažadai…“ Vietoj apibendrinimo. „Mane jis prislėgė ir nuplėšė, ir taip nuvargino, / O vis su tokia didele aistra aš jį nešu. / Ir nyksta smulkmenos – tie rudenys ir darganos, / O tas gyvenimas toks didelis, malonus ir gražus!..“ 12. Justinas Marcinkevičius. Drama Justinas Marcinkevičius (1930–2011) – vienas žymiausių XX a. antrosios pusės lietuvių kūrėjų (poetas, prozininkas, dramaturgas), vertėjas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, aktyvus visuomenės veikėjas. Nuo vaikystės lydėjusi žemdirbių kultūra, sakralumas formavo poeto humanistinius idealus, lituanistikos studijos – profesionalumą, moralumas – prasmingą egzistenciją. Tautos poetu vadinamas kūrėjas tekstais ir gyvenimo pavyzdžiu atskleidė begalinę meilę tėvynei, jos kalbai, istorijai, kiekvienam žmogui. Just. Marcinkevičiaus kūryba žanriniu požiūriu labai įvairi: eilėraščiai, poemos, dramos. Pradėjęs kurti, poetas rodė prisitaikymą prie santvarkos, tačiau dramatiški lyrinio subjekto išgyvenimai, vertybinės nuostatos neleido eilėraščio žmogui būti socialiai angažuotam. Poeto eilės primena romantikų ar neoromantikų tekstus, nors yra modernesnės, paveikesnės, atkleidžiančios refleksiją. Tradicijų motyvų (krašto istorijos, gimtosios kalbos, liaudies kūrybos ir mitologijos, žmogaus ir gamtos paralelės, namų) vaizdavimas žmogui suteikia dvasinės stiprybės. Just. Marcinkevičiaus tekstai nėra avangardiniai, juose atskleisti lyrinio subjekto išgyvenimai artimi kiekvienam lietuviui. Tai viena iš priežasčių, kodėl pagal Just. Marcinkevičiaus eiles sukurta daug dainų. Lietuvių tautos istorijos ir kultūros rekonstravimas – vienas svarbesnių motyvų Just. Marcinkevičiaus epinėje ar draminėje kūryboje. Lietuvos valstybės, rašto, meno kūrimas rašytojui leido interpretuoti ir kurti istorinį meninį tekstą. Be to, Mindaugą, Martyną Mažvydą, Motiejų Kazimierą Sarbievijų, Kristijoną Donelaitį, Lauryną Stuoką-Gucevičių Just. Marcinkevičius vaizduoja kaip tautos kultūros kūrėjus, lietuviškuosius prometėjus. Draminė trilogija yra nacionalinis epasapie Lietuvos valstybę, jos kultūrą ir žmones. „Mindaugas“ (1968), „Katedra“ (1971) ir „Mažvydas“ (1977) – tai tautiniais bei herojiniais siužetais paremta trilogija, kurioje kalbama apie valstybės kūrimą, kultūros, meno reikšmę, rašto ir knygos svarbą. Poetinė drama „Mažvydas“. Tai kūrinys apie pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmas“ (1547) autorių Martyną Mažvydą. Anot Justino Marcinkevičiaus, kalbėdamas apie M. Mažvydą, kūrėjas atskleidė „nacionalinės pareigos idėją“. Juk M. Mažvydo gyvenimas kūrinyje poetizuojamas, apie pirmosios lietuviškos knygos autorių mažai kas žinoma: „Tačiau rašytojas – ne istorikas. Jam svarbu ne buitis, o žmogaus ar įvykio prasmė“, – teigė Just. Marcinkevičius. Kūrinį rašytojas pavadino „trijų dalių giesme“: „…Sed libera nos a malo…“ („…bet gelbėk mus nuo pikto…“), „Ego sum panis vivus“ („Aš esu gyvenimo duona“), „Transeat a me calix iste“ („Teaplenkia mane ši taurė“). Poetinėje dramoje svarbus ne priešingų jėgų susidūrimas, o asmens dvasinis konfliktas, kurį kiekvienos dalies pradžioje pristato Milkaus, vėliau ir kitų „špitolninkų“ kuriama giesmė apie M. Mažvydą. Siužetas. Dramos veiksmo laikas – 1562 m., kai „Katekizmas“ jau išspausdintas, o Mažvydas pastoriumi dirba Ragainės parapijoje, yra vedęs Benigną, įkūręs špitolę, kurioje rūpinasi dvasiniu, religiniu „špitolninkų“ išprusimu, jų buitimi. Pagrindinis veikėjas yra paskendęs darbuose (pastoriaus darbas, šeimos (žmonos Benignos ir jos brolio Kristupo), špitolės ir „špitolninkų“ išlaikymas, auklėjimas, buities darbai), tačiau svajoja, nuolat žiūri į Nemuną, skiriantį Mažąją ir Didžiąją Lietuvą. Pirmoje poetinės dramos dalyje aprašytas Nemunu atplukdyto ąžuoliuko sodinimas yra svarbus didaktiniu („špitolninkų“ mokymas, darbų skirstymas) ir sakraliniu (gyvybės medžio, pagonybės ir krikščionybės sankirtos) aspektu. Dramos užuomazgoje vaizduojamas Kristupas, kurį Mažvydas nori išleisti į kunigus ir kuris ištraukia iš Nemuno skęstantį Kasparą. Mažvydui perduotame Kasparo motinos žiede išgraviruoti žodžiai „Dabar ir visados. Martynas“ sujaukia pagrindinio veikėjo egzistenciją. Antrosios dramos dalies pradžioje vaizduojamas veiksmas, vykęs 1542 metais. Iš giesmės sužinoma, jog Vilniuje, Rotušės aikštėje, Mažvydas dalyvavo vaidinime, kuriame buvo kritikuojamos bažnyčios negerovės ir žmonių ydos. Vienuolyno požemiuose uždarytą Mažvydą išlaisvino Marija, kuri jį gydė, juo rūpinosi ir atsisakė mylimojo dėl kilnių Mažvydo tikslų. Drama pasiekė kulminaciją, kai Mažvydas sužinojo, jog Kasparas yra jo sūnus. Trečioje dramos dalyje aprašytas Mažvydo ir Kasparo konfliktas. Mažvydas nori įsūnyti Kasparą, bet atklydėlis nesutinka, nes smerkia tėvą dėl bailumo ir neryžtingumo, susijusio su nesantuokinio sūnaus pripažinimu. Pasirodo kareiviai, suima Kasparą, nes šis, keršydamas už motinos kaltinimą raganavimu ir mirtį, nužudė prievaizdą. Kasparas buvo išvestas, o Mažvydo asmeninė tragedija tęsėsi. Vienintelė Mažvydo paguoda, vaizduojama dramos epiloge, „špitolninkų“ iš „Katekizmo“ skiemenimis perskaitytas žodis „Lietuva“. Be kaltės ir atgailos jausmo, kankinančio Mažvydą, svarbesnė yra veikėjo pareiga Lietuvai, lietuvių kalbai ir raštui, Dievui, meilei. Altruistiškai dėl pareigos Lietuvai Mažvydas paaukojo meilę Marijai (jos namuose parengė „Katekizmą“, išvyko jo spausdinti ir mokytis į Karaliaučių, tapo pastoriumi ir Ragainėje vedė Benigną). Paaukojęs asmeninę laimę dėl Lietuvos („Mano meilė / malda ir tikėjimas mano / žaizda vis negyjanti mano / gyvenimas mano ta žemė / po dievo dangum / Lietuva…“), Mažvydas svarstė, kokia didelė našta užgulė jo pečius. Pareigą Lietuvai, jos kalbai ir raštui pagrindinis veikėjas, kalbėdamas su pusbroliu Vilentu, įvardijo kaip Sizifo darbą: „Taip, taip – dabar – dabar tą akmenį į kalną / Stumiu, ritu, keliu… o rankos silpsta. / Paleisi – nugarmės. Ir pagalvoji: / Kuriems velniams tos pastangos…“ Tačiau visuomeninis pareigos jausmas buvo stipresnis ir už asmeninę pareigą (rūpinimąsi savo ir Benignos gerove), prasmingesnis net už religinį mokymą: „Argi ne kvailys! / Atsimeni, jaunystėje kartojau: / „Geriau prarasti Lietuvą nei Dievą.“ / Nepažinau tada, mielasis mano, / Nei Lietuvos, nei Dievo. Šitiek metų / Tarytum karčią metėlių arbatą / Geriu aš pareigą. Tik pareiga / Mane čia atvedė ir čia paliko. / Bijau prisipažinti, kad ne Dievui / Tai buvo pareiga, o žodžiui. Žodžiui, / Kurį reikėjo iš mirties vaduoti, / Kuriam pavidalą reikėjo rast, / Kad jis galėtų amžiuose paliudyt / Buvimą savo ir galbūt gyvybę.“ Tikėjimo tiesų, mokslo žinių ir darbo bei gyvenimo mokymas pagrindiniam veikėjui buvo tie atramos taškai, kurie skatino aukotis dėl Lietuvos, jos rašto ir kalbos. Visuomeninė pareiga kaip dorovinis įstatymas Just. Marcinkevičiaus poetizuojamam Mažvydui buvo svarbesnė už dėkingumą Prūsijos kunigaikščiui, asmeninę gerovę ir amžiną meilę. 13. Vincas Mykolaitis- Putinas. Romanas ,,Altorių šešėly” Vincas Mykolaitis-Putinas, būsimas rašytojas, pakluso tėvų norui – baigė Seinų kunigų seminariją bei Peterburgo dvasinę akademiją, taigi tapo kunigu. Vėliau Šveicarijoje studijavo filosofiją ir meno istoriją, o Vokietijoje (Miunchene) – literatūrą. Būdamas užsienyje ypač pajuto savo (kunigo ir poeto) padėties dvilypumą, tačiau kunigystės oficialiai atsisakė tik 1935 m. (būdamas 42 m.). Jau trisdešimtmetis V. Mykolaitis-Putinas – žinomas rašytojas: jo plunksnai priklauso simbolistinės poezijos rinkinys „Tarp dviejų aušrų“ (1927), psichologinis intelektualinis romanas „Altorių šešėly“ (1931–1933) ir kt. Tuo metu rašytojas profesoriauja Kauno Vytauto Didžiojo universitete, o nuo 1940 m. skaito paskaitas Vilniaus universitete. Jo studentais buvo Salomėja Nėris, Juozas Grušas (Kaune), Bronius Krivickas, Vytautas Mačernis (Vilniuje). Antrosios sovietų okupacijos metu (nuo 1944 m.) Putinas, likęs Lietuvoje, atstovauja Nepriklausomos Lietuvos, dingusios istorijos sūkuryje, kultūrai. Putino eilėraštis „Vivos plango, mortuos voco“ („Gyvuosius apverkiu, mirusiuosius šaukiu“) tapo pasipriešinimo režimui manifestu. Rašytojas 1967 m. amžinojo poilsio atgulė į Vilniaus Rasų kapines. Romanas „Altorių šešėly“. Šis romanas atskleidžia individo vidinės brandos kelią. Laikomasi požiūrio, jog žmogus pažįsta save ir kitus pamažu, nuolatos, ir šis procesas trunka visą gyvenimą. O patį individo likimą lemia vidiniai apsisprendimai, o ne išoriniai veiksniai. Romanas, nors iš pirmo žvilgsnio glaudžiai siejasi su rašytojo gyvenimu, nėra autobiografinis, greičiau turi autobiografinių elementų. Autobiografiškas yra istorijos perteikimo būdas, kai pasakojama iš savo likimą apmąsčiusio pasakotojo perspektyvos (tai ir stojimo į seminariją motyvai, ir požiūris į kūrybą, ir gamtos išgyvenimas). Be to, anot paties autoriaus, Liudą Vasarį kankinę klausimai taip pat yra autobiografinio pobūdžio. Romanas turi du siužetus: išorinį ir vidinį. Išorinį sudaro trys romano dalys, susijusios su trimis protagonisto Liudo Vasario gyvenimo etapais: pirmoje dalyje („Bandymų dienos“) atskleidžiamas pagrindinio veikėjo gyvenimas kunigų seminarijoje, pirmieji kūrybiniai bandymai, meilė Liucei; antroje dalyje („Gyvenimas eina“) – darbas Kalnynų parapijoje, susidūrimas su kunigu-ūkininku Platūnu bei kunigu-prekybininku Stripaičiu, draugystė su baroniene Rainakiene; trečioje dalyje („Išsivadavimas“) – grįžimas į Lietuvą iš užsienio, Liucės savižudybė, draugystė su Aukse, apsisprendimas pasitraukti iš kunigų luomo. Daug svarbesnis vidinis romano siužetas – Liudo Vasario vidiniai išgyvenimai ir jų apmąstymas. Šis romanas vadinamas psichologiniu, nes kūrinyje pateikiama psichologinė pagrindinio veikėjo išgyvenimų analizė. Tai pirmas toks brandus psichologinis romanas lietuvių literatūroje, nes V. Mykolaitis-Putinas pirmasis taip įtaigiai pavaizdavo jauno žmogaus vidinį dramatizmą, kylantį iš supratimo, jog einama ne tuo gyvenimo keliu. Kita vertus, Liudą Vasarį atidžiai stebi ne tik pasakotojas – pats veikėjas linkęs į savistabą: pats analizuoja savo elgesį, pats save vertina. Beje, romanas dėl analitinio pasakojimo pobūdžio, t. y. dėl griežtos pasakojimo struktūros bei sąvokų gausos, apibūdinamas ir kaip intelektualinis. Taigi svarbiausia individui pasirinkti savo gyvenimo kelią. Tačiau tai nėra paprasta, nes jaunas žmogus dažnai pats nežino savo galimybių, o Liudo Vasario atveju vietoj jo sprendžia tėvai. Sūnus sąžiningai mėgina tėvų sprendimą pritaikyti savo gyvenimui: čia lemia nuolankumas tėvams, prasta savivertė (nepasitikėjimas savimi, nuolatinis abejojimas), intravertiškas būdas (uždarumas, polinkis į savianalizę). Be to, Liudas Vasaris tiki Maironio, poeto ir kunigo, autoritetu. Tiki, kad galės gyventi kaip Maironis – tarnauti tautai. Deja, kunigų luomo realybė kitokia, todėl Vasaris vis labiau nusivilia savimi, nes nejaučia pašaukimo, o dirbti be ypatingo Dievo pajautimo negali – mano apgaudinėjąs kitus. Kunigo ir poeto kelių nedermė verčia išgyventi vidinę dramą. Romanas siejasi su V. Mykolaičio-Putino simbolistine poezija, nes tiek rinkinyje „Tarp dviejų aušrų“, tiek romane „Altorių šešėly“ dėmesio centre atsiduria individo vidinio pasaulio raida. Vidiniams prieštaravimams išreikšti geriausiai tiko simbolių kalba, kurią vartojo V. Mykolaitis-Putinas eilėraščių rinkinyje „Tarp dviejų aušrų“ ir Liudas Vasaris simbolistiniuose eilėraščiuose. Be to, tiek Liudas Vasaris, tiek Putino lyrikos žmogus – intravertiški, ieškantys, į laisvę besiveržiantys individai. Itin svarbi romane meilės tema. Visos moterys – Liucė, katedros Nepažįstamoji, baronienė Rainakienė, Auksė – brandina Liudą Vasarį kaip asmenybę, leidžia išvysti savo netobulumą ir keistis. Poetas su moterimis visada išgyvena ypatingą santykį – jos jo mūzos, įkvėpėjos, kūrybos galių skatintojos. Svarbiausia jų – Liucė, ne veltui jos gyvenimo istorija plėtojama visame romane. Ji ne tik pirmoji Liudo Vasario romantiška meilė, amžinas moteriškumo įsikūnijimas, bet ir svarbiausia gyvenimo moteris. Ypač sudėtingas romano pasakotojas. Jis į pagrindinį veikėją žvelgia iš kelių perspektyvų: iš labai arti ir iš šalies. Jis niekada nelieka abejingas: perteikia, vertina ir pateisina pagrindinio veikėjo išgyvenimus, svyravimus, svarstymus. Romano reikšmė. Pirmą kartą lietuvių literatūroje rašoma apie tai, jog individo gyvenimas pats savaime yra vertybė. Tai pirmas intelektualinis psichologinis, erotinis romanas lietuvių literatūroje. 14. Salomėja Nėris Situacija. Paskutinis Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinys nebuvo išleistas nei tokios sudėties, nei tokio pavadinimo, apie kokį poetė svajojo. Karo metų lyrika buvo išleista ideologiškai perdirbta ir pakoreguota pavadinimu „Lakštingala negali nečiulbėti“. Nieko keista, nes poetė, nors ir kolaboravo su sovietine valdžia, tai valdžiai nurodinėti negalėjo. Paskutinis rinkinys, kokio pageidavo poetė, išėjo tik 1994 m. pavadinimu „Prie didelio kelio“. Garsiausia neoromantikė. Salomėja Nėris priklausė antrajai neoromantikų kartai (kaip ir J. Aistis, B. Brazdžionis, A. Miškinis). Svarbiausias šios kartos uždavinys – susieti modernumą ir tradiciją. Tradicijai priklausytų tautosakos ir Biblijos motyvai, dėmesys individo išgyvenimams, emocingumas, trejopas peizažo vaidmuo (ir realus gamtovaizdis, ir fantazijos vaisius, ir žmogaus jausmų atspindys), modernumui – katastrofizmo tema, žmogaus menkumas istorinių pervartų akivaizdoje, griežtos skirties tarp kultūros ir natūros (gamtos) nebuvimas. „Prie didelio kelio“ tematika. Salomėjos Nėries gyvenimas vertinamas nevienareikšmiškai, nes garsiausia to laikotarpiopoetė lyrikė, 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, apsisprendžia savo gyvenimą ir kūrybą susieti su okupantais. Po metų su sūnumi pasitraukusi į Rusijos gilumą, Salomėja Nėris išgyvena nostalgiją prarastai tėvynei. Visas mažo žmogausdramatizmas pasaulinių pervartų sūkuryje atsiskleidžia paskutiniame poetės eilėraščių rinkinyje „Prie didelio kelio“. Poezijos rinkinį sudaro karo metų (1941–1944) eilėraščiai, atrinkti pačios poetės. Kadangi Salomėjos Nėries kūrybą be jos biografijos suprasti sudėtinga, o gal ir neįmanoma, svarbu žinoti, kad poetė Antrojo pasaulinio karo metais, okupavus Lietuvą Vokietijai, kartu su sovietų valdžia pasitraukė į Rytus: iš pradžių į Maskvą, po to – į Sibirą. Todėl neatsitiktinai po eilėraščiais parašytos poetės sustojimo vietos: Maskva, Ufa, Penza. Taip į eilėraščius ateina klajūno, praradusio namus, tema. Svetimo krašto ir gimtųjų namų antitezė atskleidžia individo dramatizmą. Svetima žemė (Sibiro taiga, stepės, skurdus peizažas, klampios pelkės, rudenė dargana) yra realus gamtovaizdis, kuris lyrinį subjektą liūdina, verčia išgyventi širdgėlą, namų ilgesį: Atimkit iš manęs tą skurdųjį peizažą, – dirvonų tuos laukus padangės svetimos. Palikit man tik beržą ir tą žiedelį mažą, prigludusį prie žemės mylimos. „Ar žiburėlis lauks“ Svetimos šalies gamtovaizdis yra pretekstas atskleisti vidinį tėvynės peizažą, kuris eilėraščių žmogui atsiveria kaip biblinis rojaus sodas, kupinas įvairios sodrios augalijos (eilėraštis „Prie šaltinio“), kaip gyvastį palaikanti versmė (eilėraščiai „Troškulys“, „Prie šaltinio“), kaip tolimas vaikystės sapnas ar nuraminanti malda (eilėraštis „Tolimas sapnas“), kaip paprasta tėviškės žemė, prie kurios prigludus aplankytų ramybė: Ir nenoriu sau geresnio nieko, Tik prie žemės prisiglaust brangios, Būti tėviškės arimų slieku, Mėlyna rugiagėle rugiuos. „Maironiui“ Tėvynė, kaip ir romantikams, pirmiausia suprantama kaip gamta. Prarasta tėvynė taip ryškiai įsivaizduojama, kad išgyvenama įvairiomis juslėmis – rega („Buvo ten kalneliai, pievos, miškas, / Mano rudenio aušra išblyškus…“ („Troškulys“), klausa („Girdžiu – gervės į dausas jau skrenda.“ („Troškulys“) ir jausmais („Tą žemę širdyje nešiojuos / Dienas ir nemigo naktis…“ („Odisėja“). Dažnai naudojami tautosakos ar pasakos motyvai leidžia individui atramų ieškoti tėviškės kraštovaizdyje: „Jei atrasčiau avinėlio pėdą / Gimtame takelyje išmintą… / Sklidiną rasos tulpelės žiedą, / Troškulį galėčiau nuraminti.“ („Troškulys“). Gamtos artumas, perimtas iš liaudies kūrybos, padeda išraudoti skausmą: „Oi, žydėk, žydėki, obelėle! / Tu sausa žydėki, be lapelių! / O kaip man žydėt užmirštuolėlei? / O kaip man sugrįžti tokį kelią?“ („Dideliam name“). Pati tėviškės gamta, kaip įprasta tautosakoje, padeda žmogui gedėti: „Ten į vandenį šaltinio žalio / Byra šaltos ašaros berželio.“ („Troškulys“). Eilėraščių žmogui, jautriai išgyvenančiam savo kelius ir klystkelius, kyla abejonių, ar tėvynė priims, ar neatstums. O gal vietoj duonos bus paduotas akmuo („Maironis“)? Akmuo, šiuo atveju biblinis motyvas, reiškia susvetimėjimą, atstūmimą, kaltinimą. Iš nepasitikėjimo, abejonių ir nežinojimo gimsta savigaila: „Kaip sunku, kaip savęs aš gailiuos.“ („Savęs aš gailiuos“). Tokiu atveju reikia ne tik tėvynės kraštovaizdžio, bet ir savos kultūros autoritetų. Tad neatsitiktinai rinkinyje yra trys eilėraščiai, skirti lietuvių kultūros korifėjams: Maironiui („Maironiui“), Donelaičiui („Donelaitis“) ir M. K. Čiurlioniui („Viltis“). Ypač individualiai išgyvenamas santykis su garsiausiu lietuvių romantiku Maironiu. Maironis – vardas, reiškiantis tėvynės laisvę, kartu tai pačios Lietuvos metafora. Ne veltui eilėraščio žmogus šiam autoritetui teisinasi: Ar galėjau iš pusiaukelės sugrįžti? Ar galėjau – tais pačiais keliais? Gena, gena pikto dievo rykštė, – Atgalion ir atsigręžt neleis. „Maironiui“ Tarsi būtų maža atgailos, kitame eilėraštyje prisimenamas biblinis motyvas, susijęs su Marija Magdaliete: „– Tebūna jai atleista, / Nes daug jinai mylėjo!“ („Tolimas sapnas“). Taigi eilėraščių žmogus tikisi supratimo, atleidimo ir svajoja grįžti į tėvynę. Atgailaudama, tikėdamasi atleidimo, kamuojama juodos širdgėlos, poetė išgyvena savo kartą kaip prarastąją: Prie didelio kelio stovėjom – žiūrėjom… O liūdesiai gūdūs kelių didelių! Nuėjo, nuėjo… žiūrėkit! – nuėjo Pavasaris mūsų didžiuoju keliu! „Prie didelio kelio“ Kad kalbama apie visą kartą, o ne individą, išduoda kolektyvinis „mes“. Buvimas prie didelio kelio – tai mažo žmogaus, mažos tautos situacija, vykstant pasaulinio lygio įvykiams, šiuo atveju Antrajam pasauliniam karui. Lieka tik apverkti, apraudoti prarastą jaunystę, ir praradimo skausmą geriausiai atskleidžia metamorfozė, artima liaudies pasakoms, – virtimas medžiais: gluosniais, beržais: Ir gluosniais mes virtom prie didelio kelio, Beržais svyrūnėliais prie stepės plačios. Ir svyra mums šakos, ir krinta lapeliai, Ir veria mus speigas lig šerdies pačios. „Prie didelio kelio“ Kita vertus, poetinę metamorfozę galima suprasti kaip jausmų atspindį. Kaip visos prarastosios kartos skausmą dėl jaunystės, prasmingo gyvenimo, galimybių praradimo. Poezijos rinkinio žmogaus nuolatinė jausena – benamio, našlaičio („Dideliam name maži  15. Neoromantizmas. Šatrijos Ragana Ši literatūros kryptis Lietuvoje siejama su XX a. pradžia, kai buvo gajos romantizmo idėjos ir vyravo realistinis aprašymas, atsirado impresionizmo ir simbolizmo apraiškų. Neoromantizmas dažnai įvardijamas kaip romantizmo tąsa ir modernizmo pradžia. Visa tai buvo susiję su problemiškesniu, modernesniu požiūriu į kūrybą, tautiškumo idėjų sklaida, idealizmu, jaučiamu ilgesiu dėl to, kas nepasiekiama. Neoromantizmas siekia apimti tai, kas nematoma (žmogaus vidinius išgyvenimus, pasąmonės pasaulį, troškimus), nepasiekiama (visatos tolius), neišsprendžiama (svarstoma tikėjimo problema). Anot neoromantikų, kūryba, ypač poezija, yra įkvėpta ne mokslo, o Dievo. Žymiausi lietuviai neoromantikai: Juozapas Albinas Herbačiauskas, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Šatrijos Ragana, Vaižgantas, Vincas Krėvė, Salomėja Nėris, Jonas Aistis, Bernardas Brazdžionis, Antanas Miškinis. Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos (1877–1930) biografija. Iš Žemaitijos bajorų kilusią moterį vaikystėje namuose mokė samdyti mokytojai. Nuo vaikystės M. Pečkauskaitę traukė krikščioniškos tiesos, skaitymas, muzika ir jodinėjimas. Povilo Višinskio paskatinta moteris mokėsi nebuitinės lietuvių kalbos, rašė lietuviškai laiškus. Rašytoja Varšuvoje lankė bitininkystės kursus, mirus tėvui, praradusi namus M. Pečkauskaitė dvaruose dirbo mokytoja, Šveicarijoje studijavo vokiečių ir prancūzų kalbas, klausėsi filosofijos, pedagogikos, teologijos ir kitų paskaitų, pažino Europos kultūrą. Vėliau Vilniuje rašytoja įsteigė knygyną, Marijampolėje mergaičių progimnazijoje mokė merginas lietuvių kalbos, jas auklėjo. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, moteris išvyko į Žemaitiją, kur Židikuose kūrė, mokė vaikus ir rūpinosi labdaringa veikla. Kūryba. Pasirinkusi Šatrijos Raganos slapyvardį pagal Šatrijos kalną ir su juo susijusius padavimus apie raganas, rašytoja iš pradžių kūrė realistiškesnius vaizdelius socialinėmis temomis, vėliau daug dėmesio skyrė vaikų literatūrai, kurią veikė biografiniai motyvai, katalikybės ir pedagogikos idėjos, romantinė pasaulėjauta, studijų metų patirtis – pažintis su neoromantizmo, impresionizmo ir simbolizmo kryptimis. Gyvendama Židikuose Šatrijos Ragana sukūrė apysaką „Sename dvare, apsakymą „Irkos tragedija“ ir kitų kūrinėlių. Apysaka „Sename dvare“. Šį kūrinį iš kitų to meto kūrinių išskiria lyrinis Šatrijos Raganos kalbėjimo būdas, rašymas pirmuoju asmeniu, dienoraščių forma, praeities ir dabarties gretinimas, psichologinių, pedagoginių, katalikiškų ir kitų idėjų vaizdavimas. Apysaka pradedama epigrafu, Johano Volfgango Gėtės žodžiais („Visa, kas praeina, / Simbolis tėra“), reiškiančiais filosofinę mintį apie laikinumą ir amžinumą. Ši tema plėtojama ir kūrinyje, kai mamatė su vaikais kalba apie gyvenimą ir mirtį arba kai suaugusi Irutė kalba apie gyvenimo laikinumą ir dvasinių ryšių tarp šeimos narių amžinumą. Įdomus aspektas, kad apie kūrinyje vaizduojamą dvaro gyvenimą kalba dvi pasakotojos: suaugusi Irutė kalba apie savo dabartį ir prisimena save praeityje, kai buvo maža mergaitė (veiksmo laikas), ir mamatė, kurios intymi pozicija aprašyta dienoraščio forma. Vyro ir žmonos santykiai. Apysakos pagrindą sudaro vaizduojamos šeimos (vyro Liudviko, žmonos Marijos ir trijų vaikų: Irutės, Nikos ir Jonelio) gyvenimas bei santykis su dvaro aplinka, giminėmis. Mamatė yra religinga, jausminga, meniškos prigimties moteris, ji jaučia be galo stiprų ryšį su gamta, rūpinasi vaikų gerove ir auklėjimu, atlieka žmonos pareigas, tačiau jai svetima dvaro ponios pozicija. Dvaro reikalais ir buitimi rūpinasi Liudvikas. Dėl skirtingos pasaulėžiūros vyro ir žmonos santykiuose jaučiamas atšalimas: „Ar aš kalta, Liudvikai, kad nesvajojame dviese!“, „Ne už ūkininko tau reikėjo ištekėti…“ Be to, nesuprasta vyro, mamatė jaučia simpatiją Jonavičiui, su kuriuo kartu muzikuoja, bet neužmiršta motinos ir žmonos pareigų. Tėvų ir vaikų santykiai. Apysakoje aprašytas pagarba pagrįstas tėvų ir vaikų santykis. Liudvikas rūpinasi dvaro reikalais, nepamiršta vaikų, stengiasi juos tinkamai auklėti. Tėvo požiūriu, auklėjimas yra susijęs ir su bausmėmis, tačiau vaikai jaučia begalinę meilę tėveliui, nors jo žodžius įsimena (atvejis, kai Irutė pabučiavo gražią Domeikienę, nors tėvelis sakė, kad nepadoru bučiuoti darbininkus). Vaikai daug laisviau elgiasi su mama, nes moteris neskirsto žmonių pagal socialinį sluoksnį, tačiau kritikuoja smulkiuosius bajorus per Paulinos vestuves dėl įvairių pretenzijų, požiūrio į lietuvių ir lenkų kalbas. Mamatė stengiasi ugdyti vaikų kūrybiškumą, pasaulio pažinimą, žmoniškumą ir kitas gerąsias savybes, kuriomis turi išsiskirti žmogus. Ypač stiprus mamatės ryšys su Irute, svarbūs jų pokalbiai apie gyvenimą ir mirtį, gamtą, tėvynę, Dievą, menus bei dorybę. Mamatė neša lauknešėlį ir vedasi vaikus pas bobutę, kuri moka daug pasakų, vežasi į tėviškę Kalnėnuose, kur gyvena tetos, dėdė ir „bočelis“, į Paulinos vestuves ir kitas vietas, kur vaikams gera ir smagu. Ypač svarbu mamatei ugdyti vaikų vaizduotę, todėl ji pati seka pasakas, pavyzdžiui, apie Parsifalį, kuris atrado Šventąjį Gralį, vaikai klauso bobutės pasakų, Levanardos pasakojimų, klausia apie ilgesingą muziką, sėdi kartu ir džiaugiasi vieni kitais: „Kokia laimė sėdėti pas židinį su mamate, prisiglaudus prie jos brangių kelių! Tegu sau lytus teška už langų, tegu vėjas liūdnai dejuoja – mums čia šilta ir miela kaip kregždelėms lizdelyje, kur neužpučia vėjas ir neužlieja lytus.“ Galiausiai svarbus akcentas vaizduojamas kūrinio pabaigoje, kur aštuonerių metų Irutę teta Karusia nori vežtis į miestą mokyti. Tėvelis pasiūlymu džiaugėsi, o mamatė iš visų jėgų kovojo ir teigė, kad svetima aplinka ir žmonės „iškreips mūsų vaiko sielą“. Vaikai su mamate jaučiasi saugūs, suaugusi Irutė atskleidžia, koks svarbus dukters ir mamos santykis: „Tikiu: vėl kada nors paglostys mano veidą / rankelės tavo švelnios, kvapios kaip tos rožės, / ir tavo liūdnos akys man šypterės laimingai.“ Meilė yra stipriausia, kas gali sieti vaikus ir tėvus. 16. Česlovas Milošas Česlovas Milošas gimė Lietuvoje, bet 1937 m. išvyko į Lenkiją. Po Antrojo pasaulinio karo dirbo Lenkijos diplomatinėse atstovybėse Jungtinėse Amerikos Valstijose bei Prancūzijoje, kur 1951 m. ir apsigyveno. Nuo 1961-ųjų gyveno ir dirbo JAV. Poeto pašaukimas. Anot Č. Milošo, lyrika – tikrovės ieškojimas, prilygstantis tiesos paieškoms, laikotarpio liudytoja.XX a. vidurys – dramatiškų įvykių laikas, todėl poetas turėtų sakyti tiesą apie pasaulyje vykstančius dalykus ir kartu suteikti vilties, tikėjimo. Tačiau kaip gyventi čia, kur koja Liečia artimųjų Nepalaidotus kaulus? Girdžiu balsus, matau šypsenas. Nieko Negaliu rašyti: penkerios Rankos stvarsto mano plunksną Ir liepia dėstyt jų istoriją – Jų gyvenimo ir mirties. („Varšuvoje“) Tokia lyrika reikalinga: ji – žmogaus dvasinė atsvara. Č. Milošas vylėsi ir tikėjo, kad būtent tai gali padėti žmonėms suvokti save, išsaugoti tapatybę („Iš poezijos tiek naudos, kad mums primena nuolat, / kaip sunku išlikti yra tuo pačiu asmeniu“, eil. „Ars poetica?“). Atmintis.  Poeto pareiga ne tik sakyti tiesą, bet savo kūryba išsakyti ypatingą asmeninę (savojo laiko) ir istorinę (praėjusio laiko) patirtį. Jei ištrinama istorinė atmintis, žmogus tampa silpnas ir pažeidžiamas. Poetas privalo pasipriešinti užmarščiai ir savo kūryba ginti amžinąsias žmogiškąsias vertybes. Eilėraštyje „Campo di Fiori“ – dvi erdvės: Romos aikštė, kur buvo sudegintas Renesanso filosofas Džordanas Brunas, ir karuselės aikštelė prie degančio žydų geto sienos Varšuvoje Antrojo pasaulinio karo metais. Deja, laužo nepastebi nei vieno, nei kito miesto gyventojai: „Romos, Varšuvos liaudis / Prekiauja, mylisi, žaidžia / Ir net nepastebi laužo“. Tik poetas „po daugelio metų, / [...] / Maištą įžiebs“, t. y. įžiebs maištą prieš užmaršties kultūrą, vertinančią tik vartojimą ir linksmybes. Atmintis – atsakomybė, kurios privalu imtis poetui. Lietuvos prisiminimai. Didžiąją dalį gyvenimo praleidęs įvairiose pasaulio šalyse, Č. Milošas save vadino lenkiškai kalbančiu lietuviu ir niekada nepamiršo savo šaknų: „Gera yra mažoje šalyje, kur gamta yra žmogiško masto, kur per šimtmečius drauge gyveno įvairios kalbos ir religijos. Aš kalbu apie Lietuvą – padavimų ir poezijos kraštą“. Gimtinė ir „žmogiško masto“ gamta – įkvėpimo erdvė („Tas kraštas ir aš, nors buvom toli kits nuo kito, / Nukrėsdavom lapus daug metų tuo pačiu laiku, / Užpustydavo mudu, ir mudviejų vis mažėjo. / Ir štai mudu drauge, vienoj senatvėj“, eil. „Sodyba“). Eilėraščiuose vaikystės pasaulis – prarastas rojus: Niekad tavęs, mieste, negalėjau palikti, Ilgos buvo mylios, tačiau stūmė mane atgal it šachmatų figūrą. Bėgau žeme, kuri sukosi vis greičiau, Bet visados atsidurdavau ten: su knygom drobinėj terbekėj, Įbedęs akis į bronzines kalvas už Šv. Jokūbo bokštų [...]. („Niekad tavęs, mieste“) Grįžtama prie pirminių vaizdinių, suformuotų dar vaikystėje ir jaunystėje, gyvenant Vilniuje. Pasak M. Kvietkausko, „Č. Milošas buvo poetas, kuriam visada išliko svarbus ryšys su bendrija, su savuoju žmonių ratu, ir realiu, ir gyvuojančiu tik atminty, kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ar dingusio Vilniaus bendruomenė“. Kūrybos reikšmė. Č. Milošo lyrika kupina tolerancijos, darnos su kitais žmonėmis ir gamta. Jo kūryba XXI a. žmogų skatina apmąstyti savo tapatybę globaliame pasaulyje ir puoselėti atmintį bei brangiausias vietas. 17. Martynas Mažvydas Reformacijos sąjūdis ir Lietuva. XVI a. Europoje pradėjus reikštis reformacijos sąjūdžiui, siekusiam reformuoti katalikybę, susidarė sąlygos rašytinei lietuvių kalbai plisti, nes protestantizmo įkūrėjas Martynas Liuteris reikalavo tikėjimą skleisti tauti̇̀nėmis kalbomis. Tačiau to meto katalikiškoje Lietuvoje kalbinė situacija rašytinei gimtajai kalbai nebuvo palanki: išsilavinusių žmonių rašto kalba buvo lotynų, tarpusavio susikalbėjimo – lenkų. Todėl šviesuoliai, pasišovę parašyti pirmąsias lietuviškas knygas, traukėsi į protestantišką kraštą – Mažąją Lietuvą, t. y. Prūsijos kunigaikštystę. Jos valdovas kunigaikštis Albrechtas ieškojo žmonių, galinčių protestantų tikėjimą lietuviams valstiečiams skleisti jų gimtąja kalba. Kunigaikščio pakviestas į Prūsiją atvyksta ir Martynas Mažvydas, pirmosios lietuviškos knygos kūrėjas. Pirmosios lietuviškos knygos autorystė. Mokydamasis Karaliaučiaus universitete M. Mažvydas, remiamas Albrechto, 1547 m. išleidžia „Katekizmą“ – pirmąją lietuvišką knygą. Ši knyga turėjo ne tik pagonis lietuvius išmokyti protestantiško tikėjimo tiesų, bet ir reiškė lietuvių raštijos pradžią, kultūrinę brandą. M. Mažvydas „Katekizmo“ nepasirašė, tačiau knygos autorystę patvirtina du faktai: pirma, lietuviškoje prakalboje 3–19 eilučių prãdžios sudaro autoriaus vardą ir pavardę, antra, autorystę vienoje savo knygų patvirtino M. Mažvydo pusbrolis bei bendradarbis Baltramiejus Vilentas. „Katekizmo“ sandara. „Katekizmą“ sudaro šešios dalys: dedikacija LDK, lotyniška prakalba, lietuviška prakalba – pirmasis lietuviškas eilėraštis, elementorius, katekizmas ir giesmynas. Knygelės skyrimas Didžiajai Lietuvai verčia manyti, jog „Katekizmo“ autorius greičiausiai vylėsi abi Lietuvas sujungti tiek protestantišku tikėjimu, tiek lietuvišku rašytiniu žodžiu. Iš visų šešių knygelės dalių svarbiausia lietuviška prakalba, kurią santykinai galima suskirstyti į tris dalis: pirmoji – tai personifikuotos knygelės prašymas imti ją ir skaityti, antroji dalis primena kalbančiojo ir valstiečio dialogą, trečiąją sudaro nurodymai kunigams. „Katekizmo“ lietuviška prakalba. Kaip minėta, lietuviška prakalba prasideda knygelės kreipimusi į visą tautą: „Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit…“ Prašoma ne tik knygą skaityti, bet ir tuo skaitymu džiaugtis, nes iki tol pats žmogus savarankiškai tikėjimo tiesų be tarpininko kunigo negalėjo gauti – tam prieštaravo katalikų tikėjimas. O protestantų religija remiasi savarankišku šventųjų knygų studijavimu ir, kad būtų aiškiau paprastam žmogui, tos knygos turi būti parašytos gimtąja kalba. Dabar šventa knyga turi būti kiekvienam prieinama: „Dieną ir naktį prieg savęs mani laikykit / Ir niekada manęs nuog jūsų neatmeskit.“ Religinės tiesos čia suprantamos kaip nuolatinis pažinimas ir savęs kūrimas: juk Dievas vienu žodžiu sukūrė pasaulį, tai kodėl juo sekdamas žmogus negalėtų kurti savęs? Todėl tas, kuris „nenorėtų to mokslo žinoti ir mokėti, / Tasai amžinosu tamsybėsu tur būti.“ M. Mažvydas čia atkreipia dėmesį į žodžio galybę – žodis skirtas ne tik sakyti, bet ir kurti. Deja, lietuvis valstietis, iki šiol išpažinęs pagoniškąjį tikėjimą, nesupranta knygų skaitymo reikšmės, nevertina naujo tikėjimo, todėl kalbantysis nuoširdžiai įtikinėja žemdirbį, kad knygų skaitymas nė kiek ne prastesnis užsiėmimas nei žemdirbystė. Pamokęs lietuvį žemdirbį, kalbantysis atsigręžia į kunigus ir pasaulio galinguosius prašydamas nenuilstamai skleisti Dievo žodį ir taip prie paprasto žmogaus artinti Dievo karalystę. Prakalboje itin gausu retorinių klausimų ir, jei pažiūrėtume plačiau, klausimai yra bet kokio mokslo ir pažinimo pradžia.   18. Marcelijus Martinaitis Biografija. Marcelijus Martinaitis gimė Paserbentyje 1936 metais. Jis svarbus ne tik lietuvių lyrikai, bet buvo ir literatūros, tautosakos tyrinėtojas, eseistas, publicistas, aktyvus Sąjūdžio veikėjas. Poetas visoje kūryboje liko ištikimas kaimiškajai prigimčiai, savo ištakoms – žemdirbio kultūrai. Kaimiškosios kultūros atspindžiai. M. Martinaitis į literatūrą atėjo iš kaimo, kuriame svarbiausios agrarinės kultūros vertybės. Lyrikoje žemdirbio pasaulėjauta perteikiama tautosakos motyvais, įvairių tautosakos žanrų (baladės, pasakos, raudos) stilizavimu – stengtasi atkurti mitinį mąstymą. Jį įkūnija veikėjai: „trečiojo – nebylio – brolio sesuo“ Severiutė eilėraštyje „Severiutės rauda“, Onulė eilėraštyje „Kvailutės Onulės rauda“. Ryškiausias tautosakinis veikėjas – žemaitis Kukutis („Kukučio baladės“). Šių veikėjų misija itin svarbi, nes akivaizdu, kad tradicijos grimzta užmarštin: „Neišnyk, lakštingala, / poetų vienų nepalik tu“, eil. „Daina, kad neišnyktų A. Baranausko lakštingalos“). Atmintis – nykstančios kultūros įamžinimas. M. Martinaičio lyrika – bandymas įamžinti nykstančią žemdirbiškąją kultūrą („Visa tai atsiimdamas, / perleidžiu poezijos nuosavybėn.“, eil. „Kreipimasis į archyvą dėl žemės sugrąžinimo Paserbentyje“). Žmogui svarbios pastangos išsaugoti, išlaikyti, nors kartais jos atrodo beprasmės. Eilėraščiuose dažnai fiksuojama dvasinė būsena žmogaus, tolstančio nuo gimtinės, kurios nebėra, nuo prigimtinės(valstietiškosios) kultūros. Dėl šios priežasties ypač svarbi tampa atmintis, ji leidžia paaiškinti gyvenimo prasmę, tampa patirties atsvara, skatina neprarasti vilties, išlikti oriam beprasmiame pasaulyje („Nepalik namų, senelės akinių, / atminimų užstalėj, rožančiaus / žemės nebaigiamų darbų“, eil. „Ašara – tau dar anksti“). XX a. antroje pusėje daugumai lietuvių literatūros kūrėjų, ne išimtis ir M. Martinaitis, kaimas – prarastas rojus. Po 1990-ųjų, pasikeitus Lietuvos politinei situacijai, M. Martinaitis kaimą vertino dvejopai: ši erdvė ne tik ugdanti kūrybiškumą, bet ir ribojanti. „Per knygas įgijęs platesnį pasaulio supratimą, pajutau – vis dėlto kaimas, kad ir kaip aš jį dabar savo prisiminimuose garbinčiau, negalėjo palaikyti gilesnių intelekto pajautų ar jų ugdyti, greičiau jų nesuprato ar jas slopino. Tai gerai jaučiau jau paauglystėje. Gražu tenai augti, išmokti kalbą, bet kartais turi iš ten išeiti, kartais – suvisai.“ („Mes gyvenom“, 2009) Sąjūdžio laikotarpiu bei Nepriklausomybės metais dar labiau išryškinama atminties tema („Atmintys“), nes manoma, kad esi tik tiek, kiek gali atsiminti, kiek tai, ką atsimeni, gyvena, tiesia nematomus kelius iš to, kas buvo („Tai ir buvo, kas niekad negrįžta, / ką visą gyvenimą gelia“), į tai, kas dar bus. Visa tai perteikiama jau įprastais tautosakiniais motyvais, greta jų derinamas sudėtingesnis, intelektualesnis ir atviresnis kalbėjimas (atsisakoma ezopinės kalbos). Kūrybos reikšmė. M. Martinaičio lyrika nulemta žemdirbių kultūros ir tautosakos tradicijos, joje ryški atminties ir prisiminimų tema, susipynusi su literatūrine atmintimi bei pagarba gyvenimui. 19. Justinas Marcinkevičius. Poezija 1930 m. gimė Važatkiemio kaime, Prienų rajone. Baigęs Vilniaus universitete lietuvių filologijos studijas, dirbo įvairiose redakcijose, organizavo literatūrinį gyvenimą, bet greitai atsidėjo tik literatūriniam darbui. Šeštojo dešimtmečio viduryje Just. Marcinkevičiaus kūryba lyg ir atitiko socialistinio realizmo reikalavimus, bet septintojo dešimtmečio pabaigoje poetas pradėjo tolti nuo oficialiosios ideologijos, tapo aktyvus tautinės idėjos puoselėtojas ir gynėjas – humanistiniai idealai tapo svarbesni už visuomeninius. Savo kūryba, veikla, pasisakymais pelnė moralinį autoritetą, dažnai vadinamas tautos „sąžinės balsu“. Gimtinės tema. Just. Marcinkevičiaus kūrybos centras – Lietuva. Lietuviškumas – visų pirma etninė, žemdirbiška kultūra, kurioje užaugta ir kuria pasitikėta. Taip poetas išaukština tėviškę, gimtąją kalbą, namus, žemdirbio darbą. Eilėraščių rinktinės „Amžino rūpesčio pieva“ (2005) įžangoje poetas rašo: „Esu kaimiškosios (agrarinės) kultūros augintinis. [...] Meldžiausi kalboje, virš kurios dar nekybojo griausmingas kitos kalbos debesis. Kaip dabar suprantu, gyvenimas nebuvo lengvas. Bet man atrodo, buvau laimingas. [...] Tikriausiai skaitytojui bus nesunku pastebėti, kaip namai, gimtinė, žemė, peizažas prisipildo Lietuvos, kaip ji užima ne vieną mano eilėraštį, kaip jos likimas tampa mano likimu. Einu į jos istoriją, į kalbą, į gamtą ir kultūrą tarytum į amžiną savo žemę.“ Just. Marcinkevičiaus lyrikoje gausu gimtinės įvaizdžių, kurie yra ne atskiros detalės, o kuriantys harmoniją, artumo, gerumo jausmą. Kaimo (gimtinės) pasaulis kupinas tyrumo, ramybės, vidinės darnos, jis yra socialinių ir etninių vertybių saugotojas. Eilėraštyje „Lopšinė gimtinei ir motinai“ tėvynė ir motina pristatomos kaip pagrindinės gyvenimo vedlės. Tai stipriausia, nesunaikinama kiekvieno žmogaus atrama. Tėvynė lyg šventovė („Todėl, kad tu – šventovė. / Todėl, kad tu – tėvynė“), lyg mažas žiburėlis, vedantis dorovės link. Tėvynė susikuria žmogų sau, todėl žmogus eina, kyla, veržiasi į ją ir nesvarbu, kur jis būtų („Vienų namie mylėta, / kitų svetur vadinta“). Niekur kitur žmogus negalėtų būti tikru žmogumi. Jis neatskiriamas nuo gimtinės. Kalbos tema. Kalba – svarbiausias tautos turtas ir didžiausia žmogiškoji vertybė, perduodama iš kartos į kartą. Kalba jungia žmones. Žodis atskleidžia vidinį pasaulį, jo tikrąją savastį. Gimtoji kalba priartina prie žemės, leidžia ją pajusti pažinti, todėl artėdamas prie gamtos žmogus artėja prie savęs. Žemdirbio gyvenimas dar nenutolęs nuo gamtos ritmo, todėl apčiuopiamo, ne tiek sąmoningai, kiek intuityviai įvardijančio pasaulį lietuviško žodžio ilgimasi kaip paprastos darnos, santarvės su būtimi ir pačiu savimi: Žodis – kaip lašas – kaupiasi, Kaip saulė jis prieš tekėjimą. Klaupiasi žodis, klaupiasi ir gieda savo tikėjimą: į mintį, į kalbą, į žmogų, į tą jo gyvenimą margą. Matau jį tavy – lyg po stogu padėtą padargą. („Žodis – kaip lašas“) Kaip sakė poetas: „jeigu žodžiai yra žmonių kūnai, tai dar daugiau – jie yra žmonių sielos. Aš girdžiu tave kalbant ir galiu pasakyti, kas tu esi“. Kiekvieno pareiga puoselėti gimtąją kalbą – vengti tuščiažodžiavimo, nes už jį daug iškalbingesnė tyla. Tyla – prarasta kalba. Tauta, praradusi kalbą, žūsta: „O kartais ji stovi, / juoda skara apsigobus, / prie pustuščio / prūsų kalbos kapo“ (eil. „Kalba“).   20. Aidas Marčėnas Maištininkų karta. Aidas Marčėnas (g. 1960), kaip ir S. Parulskis bei G. Grajauskas, priklauso tai lietuvių poetų kartai, kuri gimė XX a. 7-ajame deš. ir užaugo klausydama maištingos roko muzikos, todėl šie kūrėjai linkę save laikyti maištininkais, nes, anot jų pačių, nepretenduoja į viešai pripažintus menininkus. Nepriklausomybės laikų poetai vengia sentimentalumo, pakilaus tono, perdėto optimizmo – jiems rūpi poezijoje aptarti egzistencinius klausimus, žmogaus santykį su istorija ir gimtuoju kraštu, apsvarstyti poezijos, žmogaus paskirtį kintančiame pasaulyje. Eilėraščių rinktinė „Eilinė“. Ji aprėpia 1988–2005 m. paskelbtus rinkinius: „Šulinys“, „Angelas“, „Dulkės“, „Metai be žiogo“, „Vargšas Jorikas“, „Dėvėti“, „Pasauliai“. Visi rinktinės skyrių pavadinimai užrašyti su prielinksniu „iš“, taip sukuriant naujų prasmių (pavyzdžiui, pavadinimas „Iš dulkių“ reiškia naują gyvenimą, prisikėlimą). Pats rinktinės pavadinimas yra žodžių žaismas: „eilinė“ ir ta, kuri sudėta iš eilių / eilėraščių, ir ta, kuri niekuo neišsiskiria iš kitų, paprasta, eilinė knyga. „Autoriaus žodyje“ poetas pamini S. Spilbergo filmą „Gelbstint eilinį Rajeną“ ir atskleidžia poezijos galią išgelbėti žmogų ir pasaulį. Taigi poezija suvokiama kaip galimybė pasipriešinti šiuolaikinio pasaulio chaosui ir jį suvaldyti. Kūrybos temos ir bruožai 1. Eilėdara. A. Marčėno eilėraščiams dažnai būdinga ištobulinta, harmoninga poetinė forma, nes ritmas kuria išorinio grožio įspūdį. Čia grožį išsaugo tik eilėdara, mat eilėraščio turinys tą estetiškumą išardo, apnuogina būties skaudulius: „Siaurukas čia suka į saulę, / į rūką panyra. Ir kas / pasaulis yra? Tik apgaulė / pro grimztančių medžių šakas (eil. „Siaurukas čia suka į saulę“). Realybės detalė – į rūką nyrantis siaurukas, gyvenimo metafora, – priverčia suabejoti pasaulio, realybės tikrumu ir išgyventi egzistencinę mirties nuojautą. Eilėdara ir turinys kontrastuoja ir kituose eilėraščiuose. 2. Vaikystė. A. Marčėnas itin dažnai naudoja vaikystės patirties temą. Beveik kiekvienam žmogui vaikystė – tai laikas, kuris gali tapti atrama sunkią valandą. Per individualias vaikystės patirtis atveriama tai, kas bendra daugumai. Eilėraštyje „Mano Neris“ upė, prie kurios praleistas vaikystės metas, tampa prabėgusio laiko metafora. Vaikystės laikų užuovėja – klevas mokyklos kieme, į kurį ne kartą kabarotasi žaidžiant slėpynių, tampa stipria apsauga dabarties pasaulyje, erdvėje, kurioje vienišas individas neturi beveik jokių atramų („Klaida“). 3. Kūrėjas. Labai svarbus paties kūrėjo vaidmuo: nors poetas dažnai suvokiamas kaip juokdarys (eil. „Vargšas Jorikas“), kartu jis – antrasis šio pasaulio grožio kūrėjas (pirmasis – Dievas). Poeto įvaizdis ir deheroizuojamas, ir sakralizuojamas. Tradicinė poeto, kaip Dievo tarpininko, samprata veriasi eilėraštyje „Kartais abejoju autoryste“: „antrą naktį staiga / vienas po kito / ateina šeši invalidai / eilėraščiai, tereikia / teisingiau užrašyt“. Tokiais atvejais kalba tampa diktatù aukštesnėms jėgoms perduodant poetinę ištarmę. Tačiau kartais iš autoriaus pasišaipoma, jis desakralizuojamas: „veidrody / išsprogusiomis akimis / spigina į mane / klaiki pasišiaušusi / ilganosė – štai šitas / šitas tai jau tikrai / mano sukurtas, šitas / aidas, šitas marčėnas“ (eil. „Kartais abejoju autoryste“). 4. Kalbos tema. Poetinė kalba – menininko ir skaitytojo dialogo priežastis: „o kažkur kažkas randa žodyną / nesuprantamos mano kalbos / ir tada pro lakštingalų krūmą / jam nušvinta žvaigždynas – gelmėj / tos sekundės išnyksta atstumai / ir laike, ir beribėj erdvėj“ (eil. „Aš esu“). Kalba – poetinio pasaulio kūrimo priemonė, dažnai gimusi iš subjekto nuostabos, nes kalba, kaip kūrybos įrankis, poetą priartina prie Dievo: „Ištarsi – spalis. Ir staiga / prieš pat akis pageltęs lapas. / Ištarsi – šiaurė. Ir – taiga, / kirtavietė, senelio kapas…“ (eil. „Du bandymai“). Kūryba yra įsipareigojimas kalbai, poezijai, kurias reikia saugoti: „jei mirs poezija vynas / taps vandeniu / ir niekada vanduo / vynu jei mirs poezija / tai bus ženklas / kad Dievo nėra / ženklas / kad niekados nesulauksime teismo“ (eil. „Jei mirs poezija“). 5. Žodžių žaismas. Tai įprastas A. Marčėno poetinio kalbėjimo būdas, suteikiantis eilėraščiui papildomų prasmių ar intertekstualumo (ryšių su svetimais tekstais). Pavyzdžiui, eilėraštyje „Second Hand“ žodis „talentas“ reiškia gebėjimą ką nors padaryti už kitus geriau, antra, turi antikos laikų piniginio vieneto reikšmę („ką gi jokių juk nėra galimybių pačiam pasisiūti / talentų tai jau tikrai neturiu už naujus sumokėti / tais kuriuos pirkotės brangiai ar gavot už nieką / jūsų dėvėtais drabužiais dangstau savo sielą“). 6. Ironija ir autoironija. Ironizuojama ir aplinka, ir savo paties būsena. Pavyzdžiui, eilėraštyje „Maxima“ ironizuojama visa vartotojų kultūra: tiek pati sistema („Maxima“ – užuomina į didžiausią prekybos tinklą Lietuvoje), tiek vartotojai lyginami su neišrankių vištų pulku, ieškančiu nupigintų prekių. Tačiau eilėraštyje nestinga ir autoironijos: gali rinktis kitokias, vardines prekes ar klasikinę, o ne populiariąją literatūrą, tačiau vis tiek tu – vartotojų sistemos dalis. 7. Palimpsestas. Tai vienas iš modernaus kalbėjimo būdų, tikroji šio termino reikšmė – perrašytas papirusas. Dėvėtų eilėraščių metafora rodo įtakas, kurias patiria šių dienų postmodernus žmogus: atrodo, kad nieko originalaus neįmanoma sukurti, bet galima perkurti. Poetinis perrašymas, perkūrimas atsiskleidžia eilėraštyje „Plikledis Katedros aikštėje“: matomi trys istorijos etapai: XIX a. (A. Mickevičiaus laikų Lietuva), sovietmetis (poeto jaunystė) ir dabartis, sutampanti su subjekto branda. Trys skirtingi istoriniai laikotarpiai atskleidžia vis kitokius individo ir istorijos santykius – nuo nostalgijos prarastai tėvynei iki visiško abejingumo. Taigi palimpsestas atskleidžia skirtingus žiūros taškus, skirtingas įtakas ir kuria skirtingas teksto prasmes. 8. Poetinės transformacijos principas. Tai realybės perkūrimo principas, perimtas iš H. Radausko. Poetinės kalbos priemonėmis perkuriama asmeninė, individuali poeto patirtis tampa nauja tikrove (čia ta pati meninė tikrovė, apie kurią H. Radauskas rašė: „Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu.“). Poetinės transformacijos principas ypač atsiskleidžia eilėraštyje „Radausko nužudymas“. Išvada. Taigi miesto kultūros poetui A. Marčėnui rūpi vaikystės tema, dievoieška, poezijos paskirtis, sovietinė ir posovietinė tikrovė, grožio patirtis, bėgantis laikas, žmogiškų ryšių trapumas. 21. Vytautas Mačernis Laikotarpio apibūdinimas. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui žmoniškumas ir įprastos moralės normos pradėjo griūti. XX a. vid. kūryba buvo vadinama katastrofų literatūra. Ji ieškojo tinkamo turinio ir raiškos žodžiams ir išgyvenimams perteikti. Katastrofų literatūra Lietuvoje kasdieniškai liudijo apie totalitarizmo nusikaltimus arba ieškojo ironiško, modernaus kalbėjimo būdo. Kūrėjai neatsisakė tautinių motyvų, tačiau įprastinį kalbėjimą paveikė egzistencinisdramatizmas, klausimų filosofiškumas, iš nevilties kylantis sarkazmas. Vytauto Mačernio (1921–1944) biografija. V. Mačernis vaikystę praleido Žemaitijoje. Būsimu poetu gimtojoje Šarnelėje labiausiai rūpinosi senolė, kuri, kaip ir gimtieji namai, tapo poeto įkvėpimo šaltiniu, svarbiais kūrybos motyvais. Pamaldumu, rimtumu, svajingumu išsiskiriantis jaunuolis dar mokykloje mąstė filosofiškai. Baigęs gimnaziją, 1939 m. Kaune Vytauto Didžiojo universitete V. Mačernis pasirinko anglų kalbos ir literatūros studijas, vėliau Vilniuje – filosofijos studijas. Tuo metu poezijoje vyravo neoromantinė lyrinė išpažintis, o V. Mačernį domino egzistencializmo idėjos. Poetas kūrė filosofinius eilėraščius, „Vizijas“. 1943 m. uždarius Vilniaus universitetą, poetas pasitraukė į gimtąją Šarnelę, kur kūrė „Metų“ sonetus, kitus eilėraščius, vėliau apsilankė Vilniuje, kur puikiai buvo įvertintos „Vizijos“. 1944 m. intelektualaus ir apsiskaičiusio kūrėjo namuose Šarnelėje glaudėsi ne vienas menininkas, buvo daug diskutuojama. Poetas mąstė apie emigraciją, kad galėtų laisvai kurti, studijuoti Vakarų Europoje, tačiau mirė nuo atsitiktinės artilerijos sviedinio skeveldros. Nuorašais plitusios poeto eilės buvo išspausdintos po jo mirties, be to, JAV 1951 m. V. Mačernio kūryba buvo išspausdinta išeivių poezijos antologijoje „Žemė“. „Vizijos“. Tai vienintelis poeto visiškai baigtas kūrybos ciklas, kurį sudaro „Įžanga“, septyni eilėraščiai (regėjimai) ir „Pabaiga“. Nakties regėjimuose, paremtuose prisiminimais, lyrinis subjektas apmąsto buvimo žemėje prasmę: jį veikiagimtieji namai, kurie yra kontrastas miesto aplinkai, lyriniam subjektui be galo brangus senolės prisiminimas ir daroma įtaka, taip pat kalbama apie skirtingas kartas, bet tęsiamus darbus. Netradicinės formos daugiasluoksniame eilėraštyje aprašomos žmogui svarbios vertybės, susijusios su gimtaisiais namais, auklėjimu ir pastovumu, kurio reikėtų „katastrofų“ laikotarpiu. Egzistencinių idėjų sonetuose analizė. Egzistencialistinė pasaulėjauta paremta teorija, kad pasaulis nepažinus, kad nieko nėra pastovaus, o žmogaus gyvenimo variklis – nuolatinė kova, nusivylimas ir kančia. V. Mačernis „Vizijose“ vaizduoja tradicinius namus, statišką vaizdą, konkrečius aspektus, tačiau nebaigtame „Metų“ sonetų cikle poetas aptaria egzistencinius aspektus: kančia dėl realybės ir svajonės, tradicijos ir kismo nesuderinamumo, pažinimo, kuris nesibaigia, ir humanistinių vertybių, kurios, ištikus tragedijai, virsta šipuliais. Sonetai paremti klasicizmo motyvu (metų laikų vaizdavimu) ir yra griežtos struktūros (du ketureiliai ir du trieiliai), bet svarbiausia, kad lyrinis subjektas apmąstymais ieško atsakymų į egzistencinius klausimus („Aš klausiau kunigų ir filosofų – / Atsakė jie, išdėstė viską išsamiai. / Bet man širdis ir šiandien lygiai sopa: / Kodėl pasaulis ir žmogus, ir visa tai?“). Norint suprasti būtį, pirmiausia ieškoma ne tik atsakymų, nuolatiniais klausimais analizuojama tapatybė („Kodėl kas nors yra? Kodėl aš pats esu / Didžiausia paslaptis visatos slėpinių?“), nevengiama klystkelių, maištaujant įgyjama patirties („Neatimki, Dieve, iš manęs klydimo teisės, / Noriu pats surasti tavo kelią.“). Laisvė yra asmens ieškojimo prasmė: „Bet dabar man duoki mano dalią – laisvės turtą, / Aš jau pats, aš pats bandysiu savo laimę kurti.“ Lyrinis subjektas dažnai yra vienišas, abejojantis, sieloje ieškantis atsakymų: „Buvo siela dažnai susikrimtus: / Savimi ir viskuo nusivylus.  Nepabūgęs gelmėn pasinerti / (Šito niekad lengvai nepamiršiu), / Iš gilių vandenų vieną kartą / Iškilau vėl į patį paviršių.“ Klajoklį lyrinį subjektą kankina nežinomybė, nerimas, nusivylimas savimi ir pasauliu. Sonetų žmogus nepasiduoda(„Mirsiu aš, mirs kovos troškulys“), nors gyvenimas yra kančia, ji žmogui padeda kovoti: „Bet būk didelis ir vienkartinis, / Pažymėtas didžiųjų kančių, – / Skausmo platumos – mano tėvynė: / Jas išplėsk begalybėn, meldžiu!“ Kartais abejojama Dievo sukurta tvarka („O melsvuma dangaus švelni, / Liūdna kaip Dieviškasis Niekas“), tačiau V. Mačernio pamaldumas neleidžia nepasitikėti Dievu ar vertybėmis: „Tėviškame tavo veide suspindės, / Tu sušuksi: – Grįžo štai sūnus paklydęs – / Ir ilgai, saldžiai priglausi prie širdies.“ Be to, V. Mačernio sonetams būdingas intertekstualumas – visuotinės literatūros, kultūros, Biblijos simbolių vaizdavimas. 22. Jurgis Kunčinas Jurgis Kunčinas (1947–2002) – poetas, vertėjas, publicistas, prozininkas (septyni romanai, daugybė apsakymų). Dirbo įvairiausius darbus, bet svarbiausia – stebėjo gyvenimą. Pavaizdavo žmogaus situacijos dramatizmą totalitarinėje visuomenėje. Nors reikšmingiausius kūrinius J. Kunčinas parašė per pirmąjį Nepriklausomybės dešimtmetį, tačiau viena pagrindinių kūrinių temų – sovietmetis. Autobiografinis romanas „Tūla“ parašytas 1991 m., išleistas 1993 metais. Jį dauguma kritikų laiko geriausiu J. Kunčino kūriniu, atskleidžiančiu valkatos, bohemiečio, paraštės žmogaus gyvenimą. Protestas prieš sistemą. Romano veiksmas vyksta sovietmečiu. Pagrindinis kūrinio veikėjas – valkata. (Pirmą kartą literatūroje bastūno tipas atsiranda XIX a. prancūzo Šarlio Bodlero kūryboje.) J. Kunčino romano protagonistas – žmogus, neturintis nuolatinio darbo ir nuolatinės gyvenamosios vietos, – taigi, tvarkingo pasaulio požiūriu, veltėdis. Totalitarinėje visuomenėje veltėdžiavimas, kaip nusikaltimas, buvo oficialiai baudžiamas laisvės atėmimu. Tiesa, romano protagonistasnėra visiškas valkata, nes ryšiai su aplinkiniais, draugais, pažįstamais nėra visiškai nutraukti. Neretai iš pažįstamųpasakotojas sulaukia pagalbos: nakvynės, drabužių, bendravimo. Tačiau ryšys su kitais žmonėmis dažniausiai yra atsitiktinis, nes valkatos gyvenimas – nesibaigiantis nuotykis. Išsiskyręs su komunistų partijai simpatizuojančia neištikima žmona (partijai ji prijaučia dėl karjeros, nenuoširdžiai), pasakotojas praranda ryšį su sūnumi, netenka namų, tenkinasi atsitiktiniu uždarbiu. Jis niekada iš anksto nežino, kur nakvos, su kuo bendraus, kaip baigsis jo diena. Valkatavimas tampa savotišku protestu prieš sistemą, iš kurios neįmanoma ištrūkti. Kad lengviau ištvertų valkatos gyvenimą, pagrindinis romano veikėjas nuolat geria. Alkoholis – neatsiejama jo gyvenimo dalis. Kita vertus, sovietmečiu buvo geriama ir todėl, kad būtų galima užmiršti sistemos absurdą. Be to, alkoholis suartina valkataujantį inteligentą su įvairiausiais žmonėmis, bet apsunkina ryšius su tvarkingu pasauliu. Todėl valkatos gyvenimas kupinas chaoso, pavojingų nuotykių, nežinomybės. Vienos pačių žiauriausių romano vietų – gydymo(si) nuo alkoholizmo scenos tiek psichiatrinėje ligoninėje, tiek vadinamajame girtuoklių kalėjime. Tačiau visų pirma toks gyvenimas suteikia beribę laisvę, išvaduoja iš sistemos gniaužtų. Deja, romano protagonistas – silpnavalis žmogus, neprisiimantis atsakomybės, vengiantis įsipareigoti, todėl artimesnių santykių su aplinkiniais neužmezga. Meilės tema romane „Tūla“. Kad protagonistas nepražūsta, lemia jo meilė Tūlai. Tūla artima pasakotojui, nes, kaip ir jis, nepritampa prie sistemos: dailininkė dirba nemėgstamą darbą žaislų fabrike, serga depresija, tėvai mėgina jai pripiršti „tvarkingą, padorų“ jaunikį. Aplinkinis pasaulis pernelyg žiaurus trãpiai Tūlai, todėl neatsitiktinai ji pražūsta – neaiškiomis aplinkybėmis sudega pirtyje. Tačiau būtent ši moteris nušviečia protagonisto gyvenimą ypatinga šviesa. Jie atsitiktinai susitinka kavinėje, bet iš karto pajunta sielų artumą: „Buvom tik kažkur pasimetę… Dabar štai susiradom – pasakė ji užėjusiam broliui.“ Pats pasakotojas pripažįsta, kad ši moteris jam ypatinga: „Juk tai ji privertė mane atsispirti kojom nuo dumblino dugno, pasipurtyti ir bent apsidairyti aplinkui.“ Jie bendrauja tik savaitę, tačiau prisiminimai apie Tūlą yra vertingiausia valkatos gyvenimo dalis. Pasakotojas nesusitaiko su Tūlos nebūtimi dėl kelių priežasčių. Pirma, tai gražiausia, kas buvo jo gyvenime, antra, kadangi laikas prisiminimus tik pagražina, tai romantizuotas, poetizuotas Tūlos paveikslas pasiekia pasakotoją įvairiais pavidalais – kadangi ji jam beveik nereali, tapusi tik prisiminimu, vos ne mitine būtybe, protagonistui mylimoji „vaidenasi“ visokiais pavidalais: vilnele, driežu, Vilniaus senamiesčio namo detale. Bene įspūdingiausia meilės scena romane – varnalėšų naktis, Tūlos ir pasakotojo atsitiktinis susitikimas po septynerių metų. Žemiška aistra, kuriai pasiduoda abu įsimylėjėliai, nors susijusi su purvu, Užupio sąvartynu, tačiau tampa priežastimi matyti gražesnį pasaulį (ne veltui Tūla kalba apie apsivalymą; kita vertus, purvą, besimaišantį su versme, galima traktuoti kaip biblinį tvaną, kuris nuskaidrina jųdviejų pasaulį). Tuo tarpu tikram įsimylėjėlių jausmui priešinamas stereotipinis gyvenimas, kur žmonės įvardijami kaip šešėliai, kur gyvenama pagal griežtus kanonus, taisykles. Tik meilė sutaurina individo egzistenciją. Versmė, ištryškusi iš po įsimylėjėlių kūnų, skelbia gyvybingumą, apsivalymą, jausmų stiprumą, tikrumą. Voliojimasis purve ir versmės atsivėrimas reiškia žemiškos, kūniškos meilės virtimą dvasine meile, neužmirštamu, itin retai pasitaikančiu ryšiu. Nors valkatavimas – tai protesto forma prieš totalitarinę sistemą, tačiau bohemiečio gyvenimas turi ir pranašumų, ir trūkumų: jis visiškai išlaisvina individą nuo pareigų sociumui, tačiau neleidžia užmegzti ilgalaikių ryšių su aplinkiniais žmonėmis, trukdo įsipareigoti mylimam žmogui. Net meilė neišvaduoja pasakotojo nuo chaotiško gyvenimo. O pats autorius mylimam žmogui sugebėjo įsipareigoti, todėl pakeitė savo, bohemiečio, likimą. 23. Vincas Kudirka „Aušros“ įtaka. XIX a. lietuvių kultūrinį gyvenimą galima skirstyti į dvi dalis: prieš Jono Basanavičiaus laikraštį „Aušra“ (1883–1886) ir po jo. Ne vienam šviesuoliui laikraštis padarė didelę įtaką – Vincas Kudirka vienas jų. V. Kudirkos (1858–1899) gyvenimas simboliškai sutampa su tautos atgimimo istorija. Kaip ne vienas inteligentas V. Kudirka labai asmeniškai išgyveno savo kultūrinės tapatybės susidvejinimą. Tą savo gyvenimo tarpsnį jis viešai išpažįsta laikraštyje „Varpas“ (1893 m. Nr. 3): … ypač bauginausi, kad draugai nepatirtų, jogei aš moku lietuviškai. Tas dalykas galėjo mane išduoti artojaus sūnum esant. […] … stengiausi kalbėti nors blogai, bet lenkiškai, o nuo tėvų ir giminių, kurie atvažiuodavo manęs atlankyti, šalindavausi iš tolo… […] Pabaigiau gimnaziją su ta mislia ir jausmu, kad lietuviu būti lyg nepritinka… […] Parvažiavau iš universiteto ant vasaros į Lietuvą. Vienas kunigas papasakojo man, kad išeisiąs lietuviškas laikraštis, parodė savo lietuviškai rašytas eileles ir Basanavičiaus laišką apie aną laikraštį. Perskaičiau laišką ir… smilktelėjo lyg širdyje. […] Potam, ar į pusmetį, gavau Nr. 1 „Aušros“.[…] Ėmiau skubiai vartyti „Aušrą“ ir… neprimenu jau visko, kas su manim paskui darėsi… Tiek pamenu, kad atsistojau, nuleidau galvą, nedrįsdamas pakelti akių ant sienų mano kambarėlio… rodos, girdėjau Lietuvos balsą, sykiu apkaltinantį, sykiu ir atleidžiantį: „O tu, paklydėli, kur ikšiol buvai?“ Paskui pasidarė man taip graudu, kad, apsikniaubęs ant stalo, apsiverkiau. Gaila man buvo tų valandų, kurios nesugrąžintinai išbrauktos tapo iš mano gyvenimo, kaipo lietuvio, ir gėda, kad taip ilgai buvau apgailėtinu pagedėliu… Potam pripildė mano krūtinę rami, smagi šiluma ir, rodos, naujos pajiegos pradėjo rastis… Rodos, užaugau išsyk ir ta pasaulė jau man per ankšta… Pajutau save didžiu, galingu: pasijutau lietuviu esąs… Taigi „Aušros“, pirmo lietuviško laikraščio, poveikis didžiulis – jį skaitydamas, V. Kudirka atgauna prarastą lietuvišką tapatybę. Apmąstydamas praeitį, V. Kudirka supranta, kad tauti̇̀nės tapatybės pamatas – gimtoji kalba. Prasideda naujas gyvenimas – sąmoningai apsisprendusio kultūrininko tarnavimas tautai. Lietuviška kultūrinė V. Kudirkos veikla. Nors oficialiai V. Kudirka įgijo gydytojo specialybę, iš tiesų buvoproduktyviausias lietuvių publicistas, vienas iš laikraščio „Varpas“ (1889–1905) įkūrėjų, jo redaktorius ir pagrindinis žurnalistas, be to, kūrė satyras, kritikuojančias visuomenės gyvenimą („Viršininkai“, „Lietuvos tilto atsiminimai“, „Cenzūros klausimas“, „Vilkai“), rašė eilėraščius (rinkinys „Laisvos valandos“), kūrė naujos Lietuvos kultūros projektą („Lietuvos“ draugijos įstatai), vertė F. Šilerio, Dž. Bairono ir kt. rašytojų kūrinius, rinko ir harmonizavo lietuvių liaudies dainas, parengė eiliavimo pagrindų knygelę „Tiesos eilėms rašyti“ ir kt. Laikraštis „Varpas“: tautos programa ir požiūris į literatūrą. Publikacijos „Varpe“ ir laikraščio redagavimas – reikšmingiausia visuomeninė V. Kudirkos veikla. Per „Varpą“ plito pozityvistinės idėjos. Per „Varpą“ V. Kudirka nubrėžė kryptį tautiniam sąjūdžiui ir kultūrinei veiklai. Varpininkai akcentavo lietuvių tautos priklausymą Vakarų Europos kultūros tradicijai. Užsibrėžiamas uždavinys – kelti lietuvių tautą į civilizacijos aukštumas. Siekiama tokių vertybių, kaip: demokratija, tolerancija, veiklumas, racionalumas. Tautinis atgimimas suvokiamas kaip pažangus reiškinys, modernėjimo procesas. V. Kudirka dėl nuosmukio kaltina ne tik carinės Rusijos priespaudą, bet ir pačių lietuvių tingumą, nerangumą, konservatyvumą. Literatūroje varpininkai rėmė realizmo meną dėl jo ryšio su realiu gyvenimu. Didžiausias dėmesys skiriamas socialinėms problemoms, individo vidinio pasaulio gelmė (romantinės literatūros pamatas) tampa neįdomi. Kita vertus, daug dėmesio skiria pačiai lietuvių kalbai: imasi ją norminti, kalbą vertina kaip pasipriešinimo priemonę rusinimo politikai (tuo metu Lietuvoje buvo spaudos draudimo laikotarpis). V. Kudirkos poezija. Nedidelį poezijos pluoštą V. Kudirka sudėjo į eilėraščių rinkinį „Laisvos valandos“. Rinkinio pavadinimas skamba kiek paradoksaliai: laisvos valandos – tai ne laisvalaikis, kaip turėtų būti, bet sunkus darbas, eilėraščių, skirtų aukštiems idealams įtvirtinti, kūrimas. Vadinasi, net ir laisvalaikis – darbas visuomenei. V. Kudirkos kurtaoratorinė poezija turi vieną adresatą – tautą – ir yra paremta etiniais principais: įsipareigojimu dirbti tėvynės ir tautos labui, aukštų idealų siekimu, tarnavimu tėvynei (eilėraščiai „Varpas“, „Labora“ ir kt.). Ypač prasmingas proginis eilėraštis „Varpas“, skirtas pirmajam žurnalo „Varpas“ numeriui: Kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu Apreiškė žemei tekėjimą savo, Užgaudė varpas liepimu aiškiausiu, Tarytum jisai žmogaus lūpas gavo: Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite… Šiame posme simboliškai išreiškiama mintis, kad J. Basanavičiaus „Aušros“ pradėtą darbą tęs laikraštis „Varpas“. Rašydamas „Tautišką giesmę“, V. Kudirka žinojo, kad kuria himną. Įdomu tai, kad šis eilėraštis turi panašumų su krikščionių malda: pradžia „Lietuva, tėvyne mūsų…“ primena „Tėve mūsų“, o pabaigoje „Vardan tos Lietuvos…“ asocijuojasi su maldos pabaiga „Vardan Dievo tėvo…“ Taigi V. Kudirkos poezija idėjiniu požiūriu – jo publicistikos tęsinys. Išvada. „Neužilgo susižiedavau su Lietuvos literatūra ir iki šiai dienai savo sužieduotinės neapleidžiu“, – tai V. Kudirkos žodžiai „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“. Tuo metu kurti lietuvių literatūrą reiškė kurti naują Lietuvą. Carinės Rusijos okupacijos metais, lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu naujos Lietuvos kūrimas buvo itin pavojingas užsiėmimas, tam reikėjo konkretaus politinio apsisprendimo. V. Kudirka visu savo gyvenimu ir kūryba parodė prometėjišką apsisprendimą tarnauti Lietuvai ir jos žmonėms. 24. Bronius Krivickas Biografija. Bronius Krivickas (1919 –1952) – vertėjas, literatūros kritikas, partizanas, žymiausias pokario rezistencijos poetas. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo bei Vilniaus universitetuose literatūrą. Studijuodamas susipažino su rašytojų karta, vėliau pavadinta žemininkais (V. Mačernis ir kt.), lankė B. Sruogos vadovaujamą Teatro seminarą, priklausė literatų grupei, kuriai vadovavo V. Mykolaitis-Putinas. Po studijų pradėjo dirbti Biržų gimnazijoje mokytoju. B. Krivickas 1945 m. prisijungė prie partizanų būrio, kur jau partizanavo du jo broliai (dėl vaikų partizanų poeto tėvai buvo išvaryti iš namų, jų sodyba sudeginta). Vėliau B. Krivickas vedė mokytoją Marytę Ziemelytę, susilaukė sūnaus. Partizanaudamas išvertė daug J. V. Gėtės eilėraščių, redagavo laikraščius „Laisvės kova“, „Aukštaičių kova“. 1952 m. partizanas Bronius Krivickas-Vilnius, išduotas savo būrio vado, su draugais žuvo per susišaudymą. Jo ir bendražygių kūnai buvo rasti tik po metų ir slapta perlaidoti Putiliškių kapinėse (Panevėžio rajonas). Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1998 m. poetas po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi. Tai vienas aukščiausių Lietuvos valstybės apdovanojimų už didvyrišką narsą ir ištvermę, ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę. Kūrybos bruožai. B. Krivicko kūryba priklauso XX a. vidurio katastrofų literatūrai. Jo poezijos žmogus – pirmiausia karys, partizanas, tėvynės gynėjas. Svarbiausios vertybės – garbė, sąmoningas pasirinkimas ginti tautos laisvę, t. y.prometėjiškas aukojimasis. B. Krivicko poezijoje atsiskleidžia filosofo F. Nyčės idėja, kad žmogus yra laisvas rinktis savo kelią, nesvarbu, kokią kainą tenka už tai sumokėti. Nors B. Krivicko poezijoje atsiskleidžia dramatiškos partizanų gyvenimo realijos, tačiau sąmoningai pasirinktas tėvynės gynėjo kelias suteikia jėgų: „Mūsų liko gal iš šimto vienas. / Bet kova vis tęsias atkakli. / Užtat turim būt savam kely / Šimtą kartų tvirtesni nei plienas…“ („Mūsų liko gal iš šimto vienas“). Poezijos žmogui svarbus garbingas, orus gyvenimas: „Ir tvirtas būk! Vėl vieną žiemą žiaurią / Dievų valia tu pereit privalai! / Pro plieno speigą, mirčiai aplink laigant, / Turėsi nešti tu tą skaudžią taurę, / Kai skeldės stambūs, rambūs ąžuolai.“ („Rudens melodija“). Garbingas gyvenimas, pasak poeto, tas, kurį žmogus ištveria, kad ir kokia sunkia moraline ar fizine našta jis užgultų. Eilėraščiuose dažnai gręžiamasi į Dievą kaip į moralinį autoritetą, stebintį, kaip ginamos vertybės. Todėl poezijos moto: mirti baisu, bet dar baisiau negarbingai gyventi, o ryžtas apginti vertybes labai svarbus: „Nes žinai: jei kas, įtempęs valią, / Nesvyruodams pereis šitą kelią, / Mūšį tas net žūdamas laimės…“ („Kai kovoj kelies tu į ataką“). Garbingas gyvenimas didina savivertę, todėl tėvynės gynėjas grėsmės akivaizdoje elgiasi stojiškai: „Bet stoviu išdidus aš prieš likimą / ir paskutinius mirksnius puošiu kuo galiu: / Geriu akim liepsnojančių spalvų žaidimą, / Belaukdamas žiemos ateinant šiauriniu keliu.“ („Rudenio lygumose“). Vienas iš dažniausių poezijos motyvų – ruduo – įgyja dvejopą reikšmę: jis ir graži, bet mirštanti gamta, be to, ruduo metaforiška prasme tampa nuoroda į neišvengiamą tėvynės gynėjo lemtį: „Mano dienos nebūtin pasvirę. / Aš keliauju rudenio taku. / Ir gryniausio aukso vainiku / Mano kaktą puošia lapai mirę.“ („Mano dienos nebūtin pasvirę“). B. Krivicko poezijos sąsajos su kitų autorių kūryba. Kario, pasiryžusio garbingai ginti tėvynę, paveikslas aptinkamas ne tik B. Krivicko poezijoje, bet ir J. Radvano herojiniame epe „Radviliada“. Stojiška individo laikysena grėsmės akivaizdoje perteikiama ne tik B. Krivicko poezijoje, bet ir garsiausio XVII a. Europos poeto M. K. Sarbievijaus etinėse odėse. Įsipareigojimai tėvynei ir tautai, kuriuos išgyvena B. Krivicko eilėraščių žmogus, atskleidžiami daugelyje lietuvių literatūros kūrinių: Maironio, V. Kudirkos poezijoje, V. Krėvės tragedijoje „Skirgaila“, poetinėje Just. Marcinkevičiaus dramoje „Mažvydas“ ir kt.   25. V. Krėvė- Mickevičius Vinco Mickevičiaus-Krėvės (1882–1954) biografija. Iš Dzūkijos kilęs rašytojas nuo mažens buvo rengiamas kunigystei, tačiau pašalintas iš Vilniaus dvasinės akademijos dėl pašaukimo stokos, o gal dėl per didelio apsiskaitymo, kovos už demokratiją V. Krėvė studijavo filosofiją ir kalbotyrą Ukrainoje, mokytojavo ir domėjosi Rytų kultūra Azerbaidžane. Gyvendamas Baku, V. Krėvė kūrė, o vasaromis, grįžęs į Lietuvą, rašytojas domėjosi tautosaka. 1920 m. V. Krėvė grįžo į Lietuvą, dirbo Lietuvos universitetuose, rinko ir publikavo tautosakos rinkinius, rašė straipsnius apie kultūrą. Be to, V. Krėvė buvo susijęs ir su politika, 1940 m. buvo ministru pirmininku. Per Antrąjį pasaulinį karą V. Mickevičius emigravo į Austriją, vėliau į JAV, dirbo dėstytoju Pensilvanijos universitete, tačiau JAV nepritapo ir norėjo būti palaidotas Lietuvoje. Kūryba. V. Krėvė slapyvardį pasirinko pagal ankstesnę senelio gyvenamąją vietą, kur Mickevičiai buvo vadinami Krėvėmis. Rašytojo gyvenimas buvo susijęs su skirtingomis kultūromis, tačiau svarbiausi kūrybos šaltiniai ir sukurti kūriniai buvo siejami su tautosaka ir tradicinės kaimo gyvensenos aprašymu. Romantizmo idėjų paveiktas, neoromantizmo krypčiai priskiriamas rašytojas kūrė maištingą, tačiau nuo tradicijų priklausantį veikėją, atsižvelgė į mitinę pasaulio santvarką, vaizdavo įvairius istorijos periodus, ypač viduramžius, ir kultūros ypatumus, kalbėjo apie laisvės siekį. Drama (tragedija) „Skirgaila“. Manoma, kad ūmaus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Skirgailos nurodymu 1382 m. Krėvoje buvo nužudytas Kęstutis, be to, žinoma, kad Skirgaila buvo Jogailos pagalbininkas. Būtent antrasis aspektas aprašytas ir tragedijoje „Skirgaila“. 1924 m. sukurta drama dėl ryškaus konflikto, stiprėjančios įtampos ir kolizijos vadinama pirmąja tikra lietuvių drama. Kiekvienoje tragedijos dalyje („Tarp dviejų pasaulių“, „Aistrų sūkury“, „Palūžusios sielos“, „Bedugnė“) stiprėja įtampa, plėtojamas žmogaus ir valdovo konfliktas, paremtas proto ir širdies priešprieša. Lietuvos didysis kunigaikštis Skirgaila vaizduojamas kaip valdovas, tragiškasis herojus, kurio pečius užgulusi sunki našta: pagoniška Lietuva jau pakrikštyta, tačiau daugelis žmonių, ir pats Skirgaila, tiki pagonybe, nors valdovas supranta, jog pagonišką tautą ištiktų prūsų likimas. Valdovas prometėjiškai atsakingas už tautą: „Aš visuomet noriu gero, bet nemoku jo pasiekti.“ Siekdamas žemių vientisumo, nenorėdamas atiduoti lenkams Jogailos pažadėtų Voluinės ir Podolės žemių („Aš myliu Lietuvą ir skaldyti jos dalimis niekam neleisiu “), Skirgaila pagrobia Lydos kunigaikštytę Oną Duonutę ir įkalina ją savo pilyje. Moteris yra lyg politinis įrankis, kuriuo manipuliuoja Skirgaila, lenkai ir Kryžiuočių ordino atstovai: lenkai iš pradžių bandė Oną Duonutę išlaisvinti, bet vėliau siekė ją ištekinti už Skirgailos, vokiečių tikslas – sukiršinti lenkus su lietuviais. Be to, ironiškas ir netinkamos valdovo sutikimas siutina atvykėlius, kurie, prisidengę krikščioniška misija, bando siekti sau naudingų tikslų. Skirgailos, Onos Duonutės ir Kelerio likimai. Kalbėdamas su Ona Duonute, Skirgaila vertina ją už principingumą ir drąsą, vėliau už šias savybes vertina ir Kelerį. Tačiau kryžiuočių atstovas taip pat prieštaringa asmenybė: iš pradžių Keleris tikisi pasinaudoti Ona Duonute kaip ir kitomis moterimis, tačiau vėliau Skirgailos antagonistas Oną Duonutę įsimyli ir net paaukoja dėl jos gyvybę. Kol Keleris moraliai stiprėja, Skirgaila – dvasiškai ir moraliai žlunga kaip žmogus ir valdovas: jis ruošiasi prievarta vesti Oną Duonutę, o kai pajunta jai taurius jausmus, ji valdovą iškeičia į Kelerį,protagonistas primiršta šalies interesus ir ima kerštauti: „Jei tau jisai tiek patinka, pažadu padovanoti jo galvą.“ Iš pradžių Skirgailai patikęs Oną Duonutės drąsumas, orumas, vėliau kunigaikštį pykdo. Be to, jį paveikė lenkų sumeluotas pagoniško tikėjimo ir papročių gynėjo Stardo apsikrikštijimas. Nusivylęs dvasiniu autoritetu, Skirgaila kreipiasi patarimo į Skurdulį, tačiau filosofinis aiškinimas apie Praamžių ir kovos prasmę Skirgailą dar labiau suglumina: „Pasakyk man, krivi, kada tu melavai, dabar ar tuomet, kai plūdai mus, kam, užmiršę senus dievus, draugaujam su vokiečiais ir lenkais?“ Šalia proto ir jausmo be galo svarbus religinis ir politinis valdovo konfliktas. Kulminaciją pasiekęs protagonisto ir antagonistokonfliktas susijęs su pasirinkimu: Keleris renkasi tarp gyvybės ir garbės, o Skirgaila – tarp žmoniškumo ir keršto. Valdovo deheroizavimas. Tragiškasis herojus nuolat buvo priverstas rinktis. Per didelė atsakomybė už Lietuvą ir asmeninės laimės troškimas vertė Skirgailą maištauti, kentėti. Dvasinis ir moralinis nuosmukis neleidžia Skirgailosheroizuoti: pasiaukojęs ir miręs Keleris verčia moraliai juo žavėtis, kerštą įvykdęs Skirgaila moraliai pralaimi, praranda turėtą galią, kerštauja, nuo valdovo nusisuka net savi. Tai dvasinis ir moralinis valdovo bei žmogaus žlugimas. 26. Marius Katiliškis Marius Katiliškis (Albinas Marius Vaitkus) gimė Gruzdžiuose, Šiaulių apskrityje. Augo gausioje šeimoje (buvo devintas iš vienuolikos vaikų). Tėvai turėjo žemės ir ūkininkavo Žagarės valsčiuje, Katiliškių kaime (labai gražioje ir miškingoje vietoje), kur Marius dirbdavo įvairius ūkio darbus. Baigęs progimnaziją ir atitarnavęs kariuomenėje, M. Katiliškis dirbo Pasvalio bibliotekoje (jį traukė knygos, nes anksti pajuto kūrėjo galią). Iš šeimos rašytojas perėmė palinkimą prie kultūros, pomėgį skaityti, o iš Katiliškių kaimo išsinešė meilę gamtai, ryšio su žeme ir mišku jausmą. Po Antrojo pasaulinio karo (1944), kaip ir kiti egzodo rašytojai, pasitraukė į Vakarus. Ten vedė Zinaidą Nagytę (H. Nagio seserį, poetę, žinomą Liūnės Sutemos slapyvardžiu), o kad išlaikytų šeimą, daug ir sunkiai dirbo. Prigimtinį poreikį būti arčiau žemės patenkino įsigijęs sklypelį Lemonte, netoli Čikagos, kuriame pats pasistatė namą ir prisodino medžių, tačiau gimtosios žemės ilgesys nedingo. Šioje sodyboje rašytojas gyveno iki pat mirties. Romanas „Miškais ateina ruduo“ (1957) išleistas išeivijoje ir laikomas brandžiausiu jo literatūriniu darbu. Romane vaizduojamas tarpukario Lietuvos kaimo (Basiuliškių vienkiemio) gyvenimas. Lyginant su kitais dviem jo romanais – „Užuovėja“ ir „Išėjusiems negrįžti“ – „Miškais ateina ruduo“** išsiskiria kalbėjimu apie nuodėmę, tautinės lietuvio tapatybės su mišku nykimą** (kaip ir S. Daukanto, A. Baranausko kūriniuose), tradicinio kaimiško gyvenimo nuosmukį.Lietuviškos epikos tradiciją, sujungtą su lyrinių vizijų intonacija, M. Katiliškis perkėlė į XX a. globalinių sukrėtimų situaciją, modernizavo, nušvietė egzistencinės įtampos jausmu. Žmogaus ir gamtos ryšys. M. Katiliškis savo prigimtimi buvo tikras „miško tautos“ atstovas. Nuo mažumės jis jautė ypatingą meilę miškui, medžiams. Jo vaikystės pasaulį supo miškų lankas, tėvų sodyboje medžius sunešė iš miško ir sodino Marius arba jo motina. Gamtos vaizdai (kaip ir prarastos tėvynės žmonių gyvenimas) yra M. Katiliškio kūrybos pagrindas. Gamta čia yra didysis būties objektas, stūksantis virš atskirų likimų, viską apglėbiantis, nesikeičiantis ir neišardomas. M. Katiliškis gėrisi žmogaus prigimtimi, kurią išbudina pavasario ledonešis ir atvėsina ruduo. MylintisTilius ir mylinti Agnė yra gamtos vaikai, apsikabinę vieną audringą vasaros naktį pagal neatšaukiamą jos lėmimą. Amžinas gimimo, brendimo ir nykimo ciklas M. Katiliškiui yra galutinis visų problemų sprendimas. Gamtos motyvui priklauso ir nesibaigiantis žemdirbio darbų ciklas, ir svaiginantis jausmo pražydėjimas. Miško vaizdai – kompozicinė romano jungtis. Jie pasakoja apie metų laikų kaitą, atskleidžia veikėjų charakterius, metaforiškai kalba apie žmogaus dvasios permainas. Labiausiai nuo gamtos ritmo priklausomas pagrindinis romano veikėjas – Tilius Gelažius. Tilius labai gamtiškas, paklūstantis prigimties balsui, o jo gyvenimas tarsi pakartoja visos „miško tautos“ epopėją. Meilės tema romane viena ryškiausių, siejanti visus keturis pagrindinius romano veikėjus – Tilių, Agnę, Moniką ir Doveiką. Užsimezgę meilės trikampiai (tarp Tiliaus, Agnės ir Monikos bei tarp Tiliaus, Monikos ir Doveikos) išpranašauja tragišką romano baigtį (Tilius žūsta nuo Doveikos kulkos). Tyra, pavasario polėkio (kilimo aukštyn motyvas) kupina Tiliaus ir Agnės meilė yra visiška priešingybė Tiliaus ir Monikos ryšiui, kuris, kaip ir brandi vasara, pilnas aistros, geismo, kūniškumo (smukimo žemyn vertikalė – „jie sruvo pakalnėn, jie puolė baisiu greičiu“). Nieko nepaisanti, lyg liepsna agresyvi Monikos meilė, išprovokavusi Petro Doveikos savininkišką pavydą, pražudo ir ją, ir Tilių. Veikėjų vidiniai išgyvenimai, jausmai neišpildo jų meilės troškimo lūkesčių, neatneša laimės (pavyzdžiui, Agnė užsisklendžia, tampa racionalesnė). Lemtingai romano atomazgai turi įtakos Tiliaus nesugebėjimas suvaldyti instinktų, Doveikos materializmas, intelekto bei moralės trūkumas. Veikėjai stokoja dvasingumo, jie pasiduoda aukštesnei jėgai, likimui, aplinkybėms. 27. Marius Ivaškevičius Santykis su istorija. Marius Ivaškevičius (g. 1973) – prozininkas, dramaturgas, žurnalistas, teatro ir kino režisierius. Rašytoją labiausiai domina individo bei tautos santykis su istorija, tačiau tas santykis yra netradicinis, transformuotas. Istorinė tema plėtojama dramose „Madagaskaras“, „Mistras“, „Išvarymas“. Čia kalbama apie tautai svarbius dalykus atsisakant išankstinių nuostatų, šaipantis iš to, kas neteko gyvasties, siūlant naują, netradicinį požiūrį. Pjesė „Madagaskaras“: Lietuvos mito išardymas. Jau senojoje literatūroje buvo formuojamas mitas apie Lietuvą kaip ypatingą šalį, kurioje gyveno narsūs, darbštūs, tėvynę mylintys žmonės. Mitą (pasaką, legendą) sudarė tokios sudedamosios dalys: lietuvių kilmė, lietuvių charakteris, lietuvių kalba, tėvynė Lietuva, agrarinė kultūra. Pasakojimas apie nuostabią Lietuvą ir puikius jos žmones ėjo iš kartos į kartą. Mito reikėjo lietuvių savivertei pakelti sunkiausiais istoriniais laikotarpiais (J. Radvanas, K. Donelaitis, Maironis, J. Tumas-Vaižgantas). Šių dienų menininkas M. Ivaškevičius kūrė pjesę, prieš akis turėdamas tikslą priminti lietuviams prarastą savigarbą, matydamas, kokią savinieką išgyvena daug istorinių sukrėtimų patyrusi tauta, kaip lietuviams neleidžia (net laisvėje) oriai gyventi įvairios jų pačių praeities baimės irkomplèksai. Tačiau XXI a. reikia kito kalbėjimo, kito stiliaus nei praeities Lietuvos bei jos žmonių heroizavimas bei Lietuvos poetizavimas. Taip ironija, šių dienų bene svarbiausias pasaulio matymo būdas, tapo M. Ivaškevičiaus „Madagaskaro“ stiliumi. Rašytojas išardo mitus, norėdamas, kad jo tautiečiai pamiltų save tokius, kokie yra, be jokių pagražinimų, nes pagražinimų reikia tiems, kurie bijo realybės, kurie gyvena praeities baimių labirintuose. Drįsti pamatyti save neidealizuotą, deheroizuotą, numitintą gali tik pasveikusi tauta, t. y. išsivadavusi iš saviniekos gniaužtų. Lietuvos mito sudedamoji dalis Mitas tradicinėje literatūroje (kartais net tradicinėje literatūrojemitas išardomas, nors, žinoma, nedažnai) Išardytas mitas M. Ivaškevičiaus pjesėje 1. Lietuvių kilmės mitas Lietuviai kilę iš romėnų, tą patvirtina lietuvių karingumas, be to, taip įsirašoma į Europos kultūros istoriją. (J. Radvanoherojinis epas „Radviliada“, M. K. Sarbievijaus etinė odė „Pauliui Kozlovijui“) Lietuviai kilę iš mistinės Atlantidos; pasakiška sala, neišlaikiusi lietuvių didybės, nuskendusi. Negana to, didieji graikų filosofai: Platonas, Sokratas, buvę lietuviai. Raiška Kilmė iš karingos ir galingos Europos tautos heroizuoja irpoetizuoja lietuvius. Kilmė iš mįslingiausios salos, tapatinimasis su didžiausiais graikų filosofais ironizuojama, išjuokiamas mažos tautos poreikis susireikšminti. 2. Lietuvių charakterio mitas narsūs ir karingi (J. Radvano „Radviliada“, Maironio eilėraščiai) labai darbštūs, dievobaimingi, saugantys lietuvybę, bet kartais pasitaiko ir tingių, neveiklių (K. Donelaičio poema „Metai“, J. Tumo-Vaižganto apysaka „Dėdės ir dėdienės“) bijo naujovių, neūkiški (V. Kudirkos „Varpas“) tingūs, neūkiški, bijo naujovių (Pokšto tėvai) nekenčia kitų („Vasarą mūsų tautiečiai linkę nekęsti lenkų, žiemą jie linkę nekęsti aptariamos žiemos.“) neatsargūs, naivūs (Salės pasitikėjimas komunistais) nemyli savęs (pasak M. Ivaškevičiaus, norėdami atsipalaiduoti, kariasi arba kapoja kaimynus) agresyvūs (visur mato priešus) myli Lietuvą, bet neįsivaizduoja joje gyvenimo (beveik visi pjesės veikėjai) Raiška Nors tradicinėje literatūroje lietuvio charakterio mitas buvo intensyviai kuriamas (J. Radvanas, K. Donelaitis, Maironis, Vaižgantas), bet vis tiek charakterio trūkumai sulaukė kritikos (K. Donelaitis, V. Kudirka, Vaižgantas) Nors M. Ivaškevičius parodo, kad lietuviai myli tėvynę, tačiau jųcharakterio jis neidealizuoja, todėl pagrindinė meninė priemonė lietuvio charakteriui atskleisti – ironija 3. Lietuvių kalbosmitas M. Mažvydas, pirmosios lietuviškos knygos autorius, M. Daukša, pirmųjų lietuviškų knygų autorius LDK, K. Donelaitis, lietuvių grožinės literatūros pradininkas, pakylėja lietuvių kalbą į ypatingas aukštumas, jų kūryba – lietuviškumo paliudijimas. Romantikas S. Daukantas, laikydamas kalbą tautos sąmonės išraiška, džiaugdamasis, kad ji vis dar gyva, rašė: „kalba it žalia bruknelė, nuo speigų apšarmojusi, ligi šiai dienai tebežaliuoja“. M. Mažvydas, pirmosios lietuviškos knygos autorius, M. Daukša, pirmųjų lietuviškų knygų autorius LDK, K. Donelaitis, lietuvių grožinės literatūros pradininkas, pakylėja lietuvių kalbą į ypatingas aukštumas, jų kūryba – lietuviškumo paliudijimas. Romantikas S. Daukantas, laikydamas kalbą tautos sąmonės išraiška, džiaugdamasis, kad ji vis dar gyva, rašė: „kalba it žalia bruknelė, nuo speigų apšarmojusi, ligi šiai dienai tebežaliuoja“. M. Ivaškevičius vartoja XX a. tarpukario laikotarpio kalbą, kurią dabartinis skaitytojas gana sunkiai supranta, nes kalba, palyginti su dabartine, pasikeitusi. Pjesės autorius tarsi nori parodyti, kad mūsų kalba nuolat kinta – ji itin nutolusi nuo tos, kurią vadiname seniausia indoeuropiečių kalba, todėl jis kalbos neidealizuoja. Raiška Lietuvių kalba, siejama su lietuvybe, tautiškumu, tautos savastimi, identitetu, idealizuojama. Juoką keliantys, dabar nevartojami žodžiai ar jų dalys (neitralus, ananas, neprigulmingumas, vidujiniai, jednak, kafė…), žaidimas žodžiais paneigia nekintančios kalbos mitą. 4. Tėvynės Lietuvosmitas Tradicinėje literatūroje Lietuva rodoma kaip didžiausia ir galingiausia, ne veltui gręžiamasi į Vytauto Didžiojo laikų Lietuvą (J. Radvanas, Maironis). Ji verta apsaugos, nes yra nuolatiniame pavojuje (A. Baranauskas, Maironis, B. Krivickas, Just. Marcinkevičius). Nuolatinė baimė prarasti Lietuvą ugdo nepakantumą kaimynams, pagaliau patys pjesės personažai neįsivaizduoja gyvenimo Lietuvoje, nors visi ją myli. Raiška Idealizavimas, poetizavimas, romantizavimas. Ironizuojamos perdėtos baimės. 5. Agrarinės kultūrosmitas Agrarinė kultūra pristatoma kaip nekintantis, amžinas pasaulis (K. Donelaitis, Maironis, Just. Marcinkevičius, M. Martinaitis, R. Granauskas). Noras išsaugoti kintančią kultūrą formuoja atsilikimą, tamsumą, konservatyvumą (Pokšto tėvai). Raiška Senoji agrarinė sanklodaidealizuojama, dažnai rodoma kaipnekintanti, amžina. Ironizuojamas praeities kultūros idealizavimas.   28. Sigitas Geda 1.  Sigitas Geda – iš kaimo kilęs poetas. Jis gimė Pateruose, Lazdijų rajone. Anot jo paties, „labai mažoje trobelytėje ant Teiraus ežero kranto“. Lyrika – svarbiausia jo kūrybos dalis, kurioje dar gana daug valstietiškos kultūros ženklų, bet išnykęs gamtos idealizavimas, gamtos ir žmogaus gretinimas. S. Gedos lyrikoje pasirinkti agrarinės kultūros įvaizdžiai, tautosakos stilistika derinami su epiška ir intelektualia kalbėsena – vyrauja metaforinė kalba. Vis dažniau kalbama ne apie jausmus, kiek perkuriama tikrovė – svarbūs mito elementai. S. Geda lietuvių literatūros padangėje iškilo XX a. 7-ąjį deš., debiutuodamas eilėraščių rinkiniu „Pėdos“ (1966) ir poema„Strazdas“ (1967). Išskirtinis lyrikos bruožas – tautosakinės ir avangardinės stilistikos dermė. Kartais lyrikos žmogus kalba keliais balsais, slepiasi už veikėjo, pasakoja. Tuometei visuomenei toks poeto kuriamas pasaulis atrodė itin originalus, netgi keistas. Dažnai buvo sakoma, kad tokia lyrika sudėtinga, nesuprantama. Kaimas (gimtinė). Kitaip nei 4-ojo deš. poetų karta (J. Degutytė, Just. Marcinkevičius), Sigitas Geda kaimo nelaiko prarastu rojumi, apie kurį kalbėti reikia ilgesingai. Anot jo, kaimas – vieta, kur galima rasti universalų mitinį mąstymą, o lyrika – būdas tai užrašyti. Poetui buvo svarbi Lietuvos kultūra, jis stengėsi perprasti jos tradiciją – priartėti prie savo ištakų, kilmės. Kūryboje Lietuva pasirodo tarsi iš pirmykščių, seniausių klodų. Ištiško geltona Šviesa danguje Ir plaukia giedodamos Žuvys į ją. Raudonas ir žalias, Kuprotas kaip krabas Pašoka į viršų Lietuviškas kraštas. („Lietuvos atsiradimas“) arba Arkliai siūbuoja žalią horizontą, Stačiom galvom iš žemės lenda vyturiai, Išsikėtė beržai Ir laukia žalio žaibo – Senoji Šiaurė. Molio Lietuva. (iš ciklo „Sugrįžimas iš Kaukazo“) Tokio universalaus mąstymo ištakų, anot poeto, yra visur, todėl naudojami įvairūs kultūriniai kontekstai (tautosaka, Biblija, senoji lietuvių literatūra, mitologija), iš kurių jį būtų galima atkurti. 1.  Dažnai eilėraštis – pradžios ieškojimas. Domėjimasis seniausiais tekstais sutampa ir su poetinėmis etimologijomis, savotišku ėjimu į kalbos ištakas, kur slypi svarbiausia informacija apie pasaulį. Rinkinys „Babilono atstatymas“ (1994) įrodo S. Gedos siekį atstatyti Babiloną – atkurti pirmąją kalbą, prokalbę, nuvalyti nuo kalbos viską, kas ant jos susikaupę. Poetui labai svarbi kilmė – pradžių pradžia, todėl jis bando atrasti arba sukurti, bet pateikti kaip tikrą atskiro žodžio, gramatinės formos atsiradimą. Čia kriaušaitė, čia serbentas, Čia kažkas… vėl, Dieve šventas! Sveikinas: lenkia galvelę Rausvas mėlynas žiedelis. („Mistinis aukojimo stalas“) Sudėtingi poeto tekstai įrodo, kokia galinga yra kūrybinė vaizduotė ir kokios jos versmės slypi mūsų kalboje. Visa tai leido apie kalbą ir gimtinę kalbėti kitoniškai, moderniai.   29. K. Donelaitis Apšvietos epocha vadinamas XVIII a. skleidė tikėjimo ir mokslo žinias. Žymiausias šios epochos atstovas Lietuvoje –lietuvių grožinės literatūros pradininkas, klasikas Kristijonas Donelaitis (1714–1780). Kilęs iš nagingų lietuvių valstiečių šeimos, būsimas poetas Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją, mokėsi retorikos, antikinės literatūros ir kalbų (lotynų, graikų, hebrajų, prancūzų), lankė lietuvių kalbos seminarą, mokėsi muzikos, domėjosi gamtos mokslais irfilosofija. Po studijų baigimo poetas dirbo Mažojoje Lietuvoje: trejus metus Stalupėnuose – choro vadovu, vėliau Tolminkiemyje – bažnyčios klebonu, evangelikų liuteronų pastoriumi. Pietizmo idėjų paveiktas K. Donelaitis tarnavo lietuvių tautai ir kultūrai. Manoma, kad ilgą laiką poeto kurtas (1765–1775) ir iš sakyklos dalimis skaitytas kūrinys išleistas tik po K. Donelaičio mirties – poemą sudarė, pavadino „Metais“, išvertė į vokiečių kalbą ir 1818 m. išleido Karaliaučiaus universiteto profesorius Liudvikas Rėza. Hegzametru sukurtas kūrinys „Metai“ vadinamas ir filosofine poema, ir didaktiniu epu. 1977 m. UNESCO „Metus“ įtraukė į Europos literatūros šedevrų sąrašą. Gamta Klasicizmui būdingą keturių metų laikų vaizdavimą Kristijonas Donelaitis aptaria kaip gamtos ir žmogaus sąsają.Gamta, nuo kurios priklauso būrų gyvenimo ir darbų ciklas, suasmeninama, mitologizuojama. Besikeičiantis „Metų“ gamtos pasaulis judrus, skambus. Poemos dalių pavadinimai („Pavasario linksmybės“, „Vasaros darbai“, „Rudenio gėrybės“ ir „Žiemos rūpesčiai“) nusako žmogaus nuotaiką, darbus, egzistenciją (gimimą, buvimą ir mirtį), visa tai kiekvienais metais vis kartojasi: „Vei, broleliai, seną vėl nulydėjom metą / Ir visokius jo vargus taip jau nulydėjom. / Ką mums naujas mets ir vėl atkopdama saulė, / Kad mus sviete Dievs laikys, toliaus sudavadys, / Dar ikšiol nenumanom ir žinoti negalim.“ Skirtingi metų laikai ne tik diktuoja žmogaus darbus (sėją, sodinimą, šienapjūtę, mėšlavežį, bulviakasį, kūlimą, gėrybių rinkimą ir apsirūpinimą žiemai), bet ir poilsį, šventes (vestuvių apeigas, aprašytas „Rudenio gėrybėse“). Žinoma, skirtingais metų laikais gamtos vaizdiniams suteikiamas išskirtinis dėmesys: pavasarį saulė kopia į dangų ir džiaugsmingai praneša apie atgimimą („Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą“), rudenį ji jau vaizduojama melancholiškai besiritanti tolyn („Ant saulelė vėl nu mūs atstodama ritas / Irgi palikusi mus greita vakarop nusileidžia“). Alegorinis žmogaus ir gamtos gretinimas nusako, kad Dievo nustatyta tvarka aiški gamtoje: gandrai sutvarko lizdą, vėliau pasisotina ir padėkoja dievui, kuklios išvaizdos ir saikinga maisto lakštingala savo čiulbesiu, panašiu į giesmę, garbina Dievą. Įasmeninti gyvūnai dėkoja Dievui už kiekvieną suteiktą malonumą („Ak, šlovings Dieve, kaip dyvins tavo sutaikyms!“). Ne tik Dievas, bet ir gamta yra valstiečio gyvenimo mokytoja („Tu niekings žmogau! mokykis čia pasikakint, / Kad tav kartais tropijas skūpai prisivalgyt. / Į paukščius žiūrėk!“), būties pagrindas („Taigi matai, kaip žmogiškas trumpintelis amžis / Žydinčioms ir krintančioms prilygsta žolelėms.“). Žmogus ne visada nori gamtos ir Dievo tvarkai paklusti, būrams dažnai primenami darbai, moralės normos. Valstietis yra gamtos, kuri sieja bendruomenę, dalis, jam svetimas miestas, o žemdirbiškas kolektyviškumas padeda iš kartos į kartą puoselėti protėvių gyvenseną. Žmogus Kūrinio pasakotojas nėra pats K. Donelaitis ar pastorius, tai poeto išgalvotas asmuo, kartais pamokslauja teigiami poemos veikėjai. Jie gyvena Vyžlaukio valsčiuje (Mažojoje Lietuvoje), yra skirstomi į būrus ir ponus, tautiniu požiūriu – lietuvius ir kitataučius. Būrai – lietuvių valstiečių bendruomenė, einanti baudžiavą, pagal moralinį vertinimą skirstomi į „viežlybuosius“ ir „nenaudėlius“. Donelaičio „viežlybai“ apibūdintas žmogus yra doras, darbštus, pamaldus, padorus, kuklus, neišsižadantis protėvių gyvensenos, papročių, kalbos. Šių principų neatitinkantys būrai turi įvairių ydų ir yra vadinami „nenaudėliais“. Veikėjų paveikslai nėra individualizuoti, tačiau kaip „viežlybieji“ apibūdinami Lauras, Selmas, Krizas, „nenaudėliais“ vadinami Slunkius, Dočys, Plaučiūnas, Pelėda. Labiausiai aptartas poemos veikėjas Pričkus – tarpininkas tarp ponų ir būrų – moka įtikti ponams, bet nenuskriaudžia ir būrų. Sunkiai gyvenime dirbęs Pričkus kūrinio pabaigoje miršta ne dėl senatvės („Štai ir Pričkus jau parčiuožęs iš Karaliaučiaus, / Ale dūsaudams ir liguostas jam pasirodė; / Nės jau žilas buvo žmogus ir sirgdavo tankiai“), o dėl vieno smulkaus pinigo – šilingo – dingimo. Šykštuolio pono sumuštas bendruomenės seniūnas taip ir neatsigavo. Poemoje vaizduojami ponai vardų neturi, akcentuojamos kai kurios jų blogosios savybės: nedarbas, apsirijimas, saiko neturėjimas, šykštumas ir žiaurumas. Kolonistai ponai patys nedirba, šaiposi iš jiems dirbančių būrų: „Daug yr ponpalaikių, kurie, pamatydami būrą, / Spjaudo nei ant šuns ir jį per drimelį laiko.“ Kūrinyje minimas tik vienas geras ponas, nors jis pernai mirė. Poemoje atskleisti Švietimo amžiaus pamokymai buvo ypač svarbūs žmogui, kuriam darbas – egzistencijos pagrindas. K. Donelaitis teigė, kad „viežlybumu“ reikia kovoti su socialinėmis negerovėmis. Tautiškumas Kristijonas Donelaitis gyveno Mažojoje Lietuvoje, Tolminkiemyje, kur lietuvių buvo mažuma, tačiau skaitė pamaldas ir lietuviškai. Tautiškumas atskleidžia žmogaus prigimtį ir yra siejamas su moralės normomis, nes, išsižadėdamas savo papročių, kalbos ir religijos, žmogus griauna Dievo nustatytą tvarką. XVIII a. lietuvybė Mažojoje Lietuvoje neišnyko, nors daugėjo kolonistų (vokiečių, prancūzų, šveicarų), kurie įsitvirtindavo tarp vietinių ir kartais „kožnas Lietuvą“ girdavo: „Taip kad ir lietuviškai kalbėdami valgo / Ir jau rūbais mūs, kaip mes, vilkėti pagavo.“ Tačiau dažniau pavyzdį iš svetimtaučių imdavo būrai, primiršę tautinę savastį: „Ogi dabar, žėlėk dieve, tikt gėda žiūrėti, / Kad lietuvninkai, prancūziškai pasirėdę, / Į bažnyčią vos išgirst ką kyšteria galvas, / O paskui tuo žaist ir šokt į karčemą bėga.“ Beje, dėl kolonistų kaltės tarp lietuvių plito ydos. Per svetimus papročius buvo ardoma bendruomenės moralė, kurią gynė Selmas: „Taigi pameskim jau tokį netikusį būdą, / O viernai visur ir viežlybai pasielkim, / Taip jau ir svetimi mus būrai girt nesigėdės.“ Kad būrų gyvenimas kito, įrodo retrospektyvus požiūris: „Ak, kur dingot jūs, lietuviškos gadynėlės! / Kaip dar prūsai vokiškai kalbėt nemokėjo / Ir nei kurpių, nei sopagų dar nepažino, / Bet vyžas, kaip būrams reik, nešiodami gyrės.“ Tautiškumo stoka siejama su neteisinga gyvensena, tradicijų negerbimu. Aptardamas Krizo dukters vestuves, K. Donelaitis vaizduoja kelias būrų moteris, apsirengusias lietuviškai: „Ale ne vokiškai, kaip kelios jau prasimanė, / Ne, lietuviškai kožna tarp jų susiglamžė. / Juk žinai, kaip mūs lietuvninkės dabinėjas, / Kad viešėt ar į česnis nukeliaut užsigeidžia.“ Pagaliau svarbus irtautinis orumas: skiriasi papročiai, valgymo įpročiai, tačiau dorovė bendra skirtingų tautų atstovams: „Mes, lietuvninkai, barščius ir šiupinį skanų / Su lašiniais gardžiais išvirtus girdami valgom; / / Kad prancūzpalaikis, riebių varlių prisiėdęs, / O lietuvninks, žirnių bei lašinių prisivalgęs, / Kaip krikščionims reik, dosningo n’atmena Dievo, / Tai taip viens, kaip kits neverts, kad plutą nukąstų.“ Tokia nuostata išreiškia ne tik tautinę, bet ir humanistinę pasaulėžiūrą. K. Donelaitis mokydamas tautiškumo akcentavo kalbos ir papročių svarbą, tautiškumą siejo su dorove. Socialinis teisingumas K. Donelaitis poemoje „Metai“ nurodo, kad iš prigimties visi žmonės yra lygūs („Tu savavalninke didpilvi, vis pasišiaušęs / Ir, nei žaibas koks žaibuodams, gandini būrą, / Ar tu ne taip jau kaip bėdžius toks, prasidėjai, / Ir moma taip tau, kaip jam, pasturgalį šluostė? / / Ir ponus taip, kaip ir mus, sūdop suvadinęs, / Algą kiekvienam, kaip pelnęs yr, sudavadys“), tačiau pagal luominę padėti ponai yra aukščiau už būrus. Poemoje lygybės principas minimas kelis kartus, ypač kai kalbama apie vaikus, tarp kurių nėra jokio kilmės skirtumo. Dėl valstietiškos kilmės ir prastos socialinės padėties būrasturi eiti baudžiavą, yra priverstas paklusti ponui: „Tai, broleliai, tai visa šio svieto malonė! / Tiek nusipelnom, kad viernai atliekame slūžbą! / Juk jau, kas tikt nor, tas būrišką nabagėlį / Stumdo šen ir ten nei kokį šunį nevertą“, – taip po Pričkaus mirties, dėl kurios buvo kaltas ponas, teigė kūrinio pasakotojas. Kūrinyje dykaduoniai ponai dažniausiai vaizduojami kaip tautiškumo ardytojai, ydų puoselėtojai, išnaudotojai. Visų šių blogybių mokosi ir būrai. Vienintelis socialiniskriterijus, leidžiantis būrams būti pranašesniems už ponus, yra moralė, „viežlybumas“. Socialinis teisingumas apibrėžiamas kaip teisių samprata, grindžiama privalomomis atlikti pareigomis, viena jų – darbas. Stebėdamas ponų moralinį nuopuolį, Pričkus mokėjo įtikinti būrus darbo reikalingumu dėl sotesnio gyvenimo: „Jums garbė, kad vindas jūsų, sukriai besisukdams, / Pakulų bei linų kuodelį nupeša greitai; / / Jums garbė, kad audeklėliai, jūsų nuausti, / Ant margų lankų kaip sniegs pavasario blizga“, – šie žodžiai buvo skirti lietuvėms audėjoms. Pričkus primena, kad žmonėms skiriama Dievo bausmė už Ievos ir Adomo, kurie paragavo uždrausto vaisiaus nuo Pažinimo medžio, nuodėmę: „Ak Adom! tu pirms žmogau išdykusio svieto. / Tu su savo Ieva, sode pavasarį švęsdams / Ir gėrybes uždraustas slaptoms paragaudams, / Sau ir mums nabagėliams daug padarei vargelių.“ Siekti socialinio teisingumo būrui sunku – baudžiavos pavergtas valstietis labai priklausomas nuo kilmės ir socialinio statuso. 30. M. Daukša M. Daukšos „Postilės“ reikšmė. Suklestėjus kontrreformacijos judėjimui, skirtam reformacijos padariniams likviduoti, didelė reikšmė tenka M. Daukšai – stambiam Katalikų bažnyčios veikėjui. Jis, globojamas vyskupo Merkelio Giedraičio, išleidžia pirmąsias lietuviškas knygas LDK. Knygos turėjo sustabdyti protestantų tikėjimą bei reformacijos plitimą. Viena reikšmingiausių M. Daukšos knygų – „Postilė“, verstinių pamokslų rinkinys, kuriame, be lotyniškos prakalbos, skirtos M. Giedraičiui padėkoti, yra itin reikšminga lenkų kalba parašyta „Prakalba į malonųjį skaitytoją“. 1599 m. Vilniaus universiteto spaustuvėje išleista „Postilė“ dėl lenkiškos prakalbos įėjo į lietuvių kultūros istoriją kaip lietuvių kalbos gynimas, parašytas itin meniškai. Prakalba parašyta lenkiškai dėl to, kad ją geriau suprastų nutautėję lietuvių bajorai ir didikai. Po Liublino unijos, Lietuvai nusilpus ir tapus beveik provincija, dalis turtingų Lietuvos piliečių ima kalbėti lenkiškai, taip lenkų kalba tampa diduomenės kalba. Gimtoji kalba turi tapti valstybine. M. Daukša prakalboje siūlo valstybinės kalbos idėją, teigdamas, kad gimtąja kalba reikia kalbėti visose gyvenimo srityse („bažnyčioje, tarnyboje, namie“), be to, lietuvių kalba turinti tapti ir oficialia valstybės dokumentų kalba (ja buvo rusėnų kalba). Lietuvių kalba turi tapti valstybine, nes būtent gimtoji kalba yra valstybės saugotoja. Renesanso laikų tautos samprata. Prakalboje pasireiškia ir renesansinė tautos samprata: „Kurgi, sakau, pasaulyje yratauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos?“ Taigi tautą turi vienyti papročiai, tėvų žemė ir kalba, iš kurių svarbiausia – kalba, nes būtent ji geriausiai sutelkia į viena tautos žmones. Dieviška žmogaus prigimtis ir gamta. Norėdamas paremti gimtosios kalbos svarbą valstybės gyvenime, M. Daukša atsigręžia į žmogaus prigimtį ir į gamtos dėsnius. Kadangi pasaulis sukurtas Dievo, vadinasi, Kūrėjo valia reiškiasi per visą kūriniją, šiuo atveju per gamtą ir žmogaus prigimtį. Gamtos tvarka tobula, dieviška, todėl joje chaosas neįsivaizduojamas: „Kas per keistenybės būtų tarp gyvulių, jeigu varnas užsimanytų suokti kaip lakštingala, o lakštingala – krankti kaip varnas, ožys – staugti kaip liūtas, o liūtas – bliauti kaip ožys? Dėl tokio savo būdo pakeitimo pranyktų savitumas, beveik pranyktų ir tokių įvairių gyvulių esmė ir prigimtis.“ Pagal prigimties dėsnius turi gyventi ir žmogus, nes kitaip Dievo pasaulyje kils sumaištis: „… galime suprasti, koks sumišimas ir netvarka kyla, kai žmogus, dėl kitos tautos kalbos savo gimtąją visiškai paniekinęs, taip pamėgsta svetimąją (pamiršdamas savąją, kuria Dievas ir gamta liepia kalbėti), lyg pats būtų ne to krašto ir kalbos.“ Taigi, anot M. Daukšos, prigimtis pirmiausia pasireiškia kaip gimtosios kalbos vartojimas. Atsisakyti gimtosios kalbos – tolygu eiti prieš prigimtį, ardyti valstybės pamatus ir griauti Dievo tvarką. Nesusikalbėjimas – chaoso pradžia. M. Daukša prakalboje primena biblinę Babelio bokšto legendą: susimaišiusios kalbos neleido žmonėms pabaigti bendro darbo – pastatyti statinį, prilygstantį Dievo didybei. Žmonės perspėjami, kad didžiausia nesantaika gali kilti iš nesusikalbėjimo. Gimtosios kalbos niekinimą M. Daukša įvardija kaip didžiausią negerovę, visokios sumaišties šaltinį: „Visos nesantaikos tarp tautų, visi šmeižtai, vienos tautos niekinimas kitos, visa tai kilo iš kalbų skirtingumo, kaip iš visokio sąmyšio šaknų.“ Todėl atsisakyti gimtosios kalbos – tolygu žmogaus ir tautos savigriovai, orumo ir garbės praradimui. 31. Jonas Biliūnas Jonas Biliūnas (1879–1907) – XX a. pradžios rašytojas, realizmo atstovas. Nuo vaikystės tėvai jį auklėjo pagal krikščionišką pasaulėjautą, tikėjosi, kad bus kunigas. Nepaklusęs tėvų valiai, be to, jiems anksti mirus, J. Biliūnas pragyveno iš privačių pamokų ir baigė Liepojos gimnaziją, kurioje subūrė slaptą lietuvių moksleivių lavinimosi (lietuvių kultūros puoselėjimo) draugiją, tapo socialdemokratinio judėjimo atstovu. Vėliau iš Dorpato (dabar Tartu) universiteto, kuriame mokėsi medicinos, būsimas rašytojas dėl revoliucinės veiklos buvo pašalintas. Susipažinęs su būsimąja žmona Julija Janulaityte, J. Biliūnas rašė straipsnius, kūrė eilėraščius, vertėsi iš privačių pamokų. Vakarų Europos (Leipcigo ir Ciuricho) universitetuose J. Biliūnas studijavo literatūrą, sukūrė pirmąsias noveles. Lietuvoje ir Lenkijoje gydydamasis džiovą, rašytojas atsiribojo nuo daugelio darbų, bet įtemptai kūrė ir išleido pirmąsias knygeles. Maži honorarai, skolos ir alinanti liga sekino rašytoją, kuriuo rūpinosi žmona. Likus kelioms savaitėms iki mirties, J. Biliūnas laiške teigė, kad „brangiausias ir švenčiausias daiktas žmogui yra Tikėjimas. Jisai tik žmogų nuramina ir laimingą padaro“. Liga ir mirtis nutraukė vaisingiausią J. Biliūno kūrybinį laikotarpį. Aptaręs realizmui būdingus bruožus, J. Biliūnas atsisakė šiai meno krypčiai būdingo moralizavimo, išsamių aprašymų irorientavosi į žmogaus moralės, filosofijos bei psichologijos analizę. Lakonišku aprašymu rašytojas koncentravosi į autobiografišką, subjektyvų (kalbama pirmuoju asmeniu) pasakojimą, kuriame perteikiami intymesni išgyvenimai. Kūrinių veikėjas yra pasakotojas, o ne iš šalies įvykius stebintis asmuo. Be to, J. Biliūnas vadinamas lyrinio pasakojimo lietuvių literatūroje pradininku. Gilinimasis į žmogaus intymius išgyvenimus, psichologines būsenas pasakojimą padaro įtaigų ir nestatišką. Moralo nebuvimas leidžia kiekvienam skaitytojui apmąstyti įvykius, pagal savo moralės principus įvertinti susiklosčiusią situaciją ir padaryti išvadas. Jonas Biliūnas modernizavo realistinį pasakojimą. Kurdamas tekstą, rašytojas neatsiriboja nuo socialinių, moralinių, humanistinių ir krikščioniškų idėjų. J. Biliūno vaizduojamas žmogus nėra laisvas, bet geba priimti moralius, atsakingus sprendimus. Novelių veikėjai dažniau patys patiria skriaudą (novelės „Lazda“ veikėjas tėvas, novelės „Ubagas“ veikėjas Petras Sabaliūnas, apysakos veikėja Juozapota), nors kartais ją padaro kitiems (novelės „Kliudžiau“ veikėjas vaikas,novelės „Brisiaus galas“ veikėjas šeimininkas), tačiau ne neteisybė, o jos išgyvenimas yra pasakojimo pagrindas. Novelėje „Kliudžiau“ vaizduojama skriauda, padaryta vargšei katytei, skatina vaiko, vėliau ir suaugusio žmogaus kančią („Tai buvo vienatinis mano gyvenime šovinys. Bet laimingas: aš jį ir ligi šiolei dar tebenešioju savo krūtinėje…“). Be to, Jokūbas etiniu požiūriu patiria panašių išgyvenimų dėl jaunystėje įvykusios istorijos (novelė „Vagis“): nenorėdamas patirti skriaudos, saugodamas mėgstamą kumelį ir savo gyvybę, pagrindinis veikėjas nužudo vagį, išveža ir išmeta jį „paravėn“. Dėl žmogžudystės, įvykdytos ginant turtą ir saugant savo gyvybę, veikėjas gailisi visą gyvenimą: „O vienok ir dabar dažnai dažnai tas pats kirminas mano širdį griaužia. Ir nežinau dar, ką pasakys man už tą Visagalis…“ Kaltė dėl nužudymo ir negalėjimo prisipažinti teisėsaugai virsta nuolatine sąžinės – vidinės žmogaus teisėjos – graužatimi. Jokūbas pasirinkimo neturi, jis baudžia save moraliai ir kaip krikščionis, o skaitytojui leidžiama pasirinkti, ar smerkti Jokūbą dėl žmogžudystės, ar pateisinti jo poelgį, nes tai buvo savigyna. Humanistinis požiūris svarbus vertinant moralinius aspektus (kaltę, skriaudą), anot J. Biliūno, „kriterijus visiems mano darbams – sąžinė“. Kaltę žmogus gali išgyventi ir nenusikaltęs. Novelės „Ubagas“ pasakotojas, grįžęs į brolio namus, sutinka senelį, kurį anksčiau gerai pažinojo. Pasakotojas jaučia kaltę, kad tik duonos rieke gali padėti Petrui Sabaliūnui, kadaise vaikus medaus koriais vaišindavusiam. Beje, svarbesnis moralinis veiksnys – kaltės jutimas už netinkamą vaikų elgesį su tėvais: „Jaučiau, kad dalį amžinos vaikų kaltės ir aš savyje nešioju.“ Pasakotojas prisiima kaltę už P. Sabaliūno sūnų, kuris išvarė tėvą iš namų, atsiprašo senolio, kuriam nedaug kuo gali padėti, ir būdamas jautrus įrodo, kad nėra moraliai degradavęs. Toks yra ir tėvas (novelė „Lazda“), kuris po baudžiavos panaikinimo priima dvaro prievaizdą Dumbraucką gyventi savo namuose. Po skriaudėjo išsikraustymo tėvas neleidžia vaikams deginti dovanotos obelinės lazdos, kuria kitados Dumbrauckas smarkiai sumušė tėvą. Pateisinęs buvusio prievaizdo elgesį, tėvas pagarbos moko savo vaikus: „ tegu šitoj lazda lieka tarp jūsų; į ją žiūrėdami, atminsite, kad ir jūsų tėvai skaudžiai buvo baudžiami. Atsimindami tą, nepyksite, kad ir mudu su motina jums kartais žabeliu suduodavova. Darydavova taip dėl jūsų pačių gero… Gal ir mus ponai baudė dėl mūsų gero?..“ Be to, šiose novelėse svarbus ir atjautos motyvas: pasakotojas yra jautrus P. Sabaliūno likimui ir išgyvenimams, o tėvas atleidžia Dumbrauckui už skriaudą. Atjauta yra susijusi su gailestingumu, kito supratimu, palaikymu, kančios pasidalijimu. Skriaudos motyvas ryškus apysakoje „Liūdna pasaka“, kurios pasakotojas perteikia vargšės Juozapotos išgyvenimus. Moteris per 1863 m. sukilimą neteko dėl socialinio teisingumo kovojusio vyro, prarado sveikatą, kūdikį, namus. Pamišusi, kampininke tapusi moteris kelias dešimtis metų ieško vyro („Ar nežinai tamsta, kur mano Petriukas?..), bet, anot pasakotojo, nežinia: „Ar suprato pati tą savo klausimą? Ar atminė dar savo Petriuką? Ar tikėjosi nors numirus, jį pamatyti?.. / Vienas Dievas težino…“ Tikra „Liūdna pasaka“, kai žmogus patiria ne tik socialinę, moralinę, bet ir egzistencinę skriaudą. 32. Juozas Aputis Biografija ir kūryba. 1960 m. baigė lituanistikos studijas Vilniaus universitete, dirbo literatūros laikraščių ir žurnalų redakcijose, vertė knygas. 1986 m. novelių rinktinė „Gegužė ant nulūžusio beržo“ buvo įvertinta Nacionaline literatūros premija. Reikšmingiausi kūriniai – novelių rinkiniai „Horizonte bėga šernai“, „Sugrįžimas vakarėjančiais laukais“, „Keleivio novelės“, apysakų knyga „Tiltas per Žalpę“, apysaka „Skruzdėlynas Prūsijoje“, romanas „Smėlynuose negalima sustoti“. XX a. 7–9 deš. lietuvių proza modernėja: kinta kūrinių tematika (vis labiau atsigręžiama į moralines individo problemas), ieškoma naujų vaizdavimo formų. Šio laikotarpio prozoje dominuoja ne įvykiai, o būsenos aprašymas, visa vertinanti pasakotojo pozicija. J. Aputis, domėdamasis vidiniu žmonių gyvenimu, įtvirtino lyrinę pasaulėjautą, asociatyvų kalbėjimą, kūrė sąlygišką tikrovę. Be to, jo kūriniams būdinga Ezopo (užuominų) kalba, leidžianti išsakyti tiesą ir išvengti cenzūros. J. Apučio prozoje kaimas iškilo kaip svarbiausias žmogiškų vertybių centras. Novelėse „Susipažinimas su žilagalviu senuku“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“ kalbama apie senojo kaimo nykimą, kolūkyje gyvenančio žmogaus praradimus, dvasinių vertybių kaitą. Kaip atsvara amoralumui iškyla nuoširdumas, atjauta, domėjimasis senosiomis tradicijomis, santykis su gamta, gyvenimo ir gyvybės vertė. Novelėje „Šūvis po Marazyno ąžuolu“ keliamas retorinis klausimas „Kodėl taip dažnai tuos, kurie savo vikšrais negailestingai važiuoja per mūsų nugaras, paliekame nejudinę, priimame juos kaip savaime privalomus, lyg pats dievas juos tokius mums būtų siuntęs?“ liudija žmonių abejingumą, nesipriešinimą sovietų invazijai, nekovojimą už tikrąsias vertybes. Gėrio ir blogio sankirta lemia etinį veikėjų pasirinkimą, kuriame visuomet ryškus įsipareigojimas saugoti gėrį.Pavyzdžiui, novelėje „Autorius ieško išeities“ studentas, susidūręs su smurtu, siekia žūtbūt nepasiduoti blogiui: „Turiu tik vieną išeitį – užrakinti, geležimi apkaustyti amžiną neapykantą…“. Novelėje pabrėžiama, kad apsisprendimas yra žmogaus valioje, kad įmanoma nepasiduoti blogiui ir likti ištikimam savo moraliniams principams. Atsisveikinimas su vaikyste – pagrindinis novelių „Vakarėjant gražios dobilienos“, „Erčia, kur gaivus vanduo“, „Dobilė. 1954 metų naktį“ motyvas. Vaikystės ir jaunystės išgyvenimai neišvengiamai veda vidinės brandos link, kuri visada susijusi su atsakomybe, rūpestingumu, suvokimu, kad žmogus nėra pavaldus laikui. Vaikas novelėje „Vakarėjant gražios dobilienos“ rūpinasi savo tėvu, drąsiai elgiasi suaugusiųjų pasaulyje ir nepraranda stojiškos laikysenos. Panaši situacija regima ir novelėje „Dobilė. 1954 metų naktį“, kurioje Martynas tampa šeimos galva: jis rūpinasi sergančia motina, nugali audros baimę ir iš laukų parveda šeimos maitintoją – karvę Dobilę. Labai svarbu išsiugdyti gebėjimą orientuotis dažnai negailestingame pasaulyje, neprarasti savasties, nepamiršti namų ir šeimos. Grįžimas į vaikystę – pagrindinė J. Apučio kūrinių veiksmo ir išgyvenimų trajektorija. Dažnoje J. Apučio novelėje ryški įtampa tarp materialėjančio dabarties pasaulio ir žmogiškumo. Akcentuojama tokių vertybių kaip jautrumas ir empatija svarba – teigimas vertybių, kurios glūdi žmoguje kaip natūralus jutimo būdas ir jo kasdienės buities tiesa (pavyzdžiui, dviejų nepažįstamųjų susitikimas novelėje „Vieniša sodyba“). A. Zalatorius apie J. Aputį rašo: „Iš jo novelių plaukia kitokia išvada: viskas priklauso nuo to, kiek tu esi išsaugojęs žmogiškumo, kiek sugebi pajusti menkiausius smurto pasireiškimus ir kiek turi natūralaus poreikio smurtui priešintis. Užtat kiekvienoje novelėje lyg koks idealas iškyla begalinis, tiesiog mimoziškas žmogaus jautrumas, gebėjimas akimirksniu pastebėti menkiausią melą ir klastą, didžiulė simpatija kito žmogaus taurumui, mokėjimas persiimti jo kančia, pajusti jo emocijos virptelėjimą, baimė jį įskaudinti ar paniekinti, kartu nepataikaujant jam ir pačiam nevaidinant.“. 33. Antanas Baranauskas Antanas Baranauskas – XIX a. vidurio lietuvių poetas romantikas, dvasininkas, kalbininkas, vertėjas, matematikas. Jo plunksnai priklauso eilėraščiai: „Dainu dainelę“, „Neramumas“, poemos: „Anykščių šilelis“, „Kelionė Petaburkan“, „Pasikalbėjimas Giesminyko su Lietuva“, „Dievo rykštė ir malonė“, religinės giesmės, lietuvių kalbos gramatika, nebaigtas Biblijos vertimas, matematikos studija ir kt. Poemos „Anykščių šilelis“ nuotaika. Lemtingas 20-mečio A. Baranausko susitikimas su žemaičių poete Karolina Praniauskaite ne tik pakeitė jo gyvenimą (jis rado sau artimą sielą, jos šeimos paremtas įstojo į kunigų seminariją), bet ir neginčytinai turėjo įtakos svarbiausio poeto kūrinio, poemos „Anykščių šilelis“, nuotaikai. Nors meilės bei draugystės temos poemoje neliečiamos, tačiau kūrinys apie gamtos grožį ir iš jo kylančią kūrybos galią netiesiogiai nulemtas santykių su Karolina. Poema parašyta per dvi atostogų vasaras, prabėgusias Anykščiuose, tėviškėje: pirma dalis gimė 1858 m., ruošiantis studijoms Peterburgo dvasinėje akademijoje, antra – 1859 m., grįžus atostogų iš Peterburgo. Pirma „Anykščių šilelio“ dalis atveria gamtos grožio perteklių, iš kurio gimsta kūryba („giesmės imas“), antroje dalyje (parašytoje po Karolinos mirties) nuskamba ne tik gamtos ir žmogaus abipusio ryšio tema, bet ir vartojimo motyvas, suabejojama grožio, kūrybos prasmingumu. Romantiko A. Baranausko požiūris į gamtą. Vartotojų kultūroje gamta – žmogui abejingas, svetimas objektas. Tačiau, anot romantikų, pasaulis (šiuo atveju – gamta) – gyvas organizmas. Ne veltui A. Baranauskas rašo: „Tartum miškas kvėpuoja nelyginant žvėris…“ Taigi romantikas A. Baranauskas siūlo priešingą vartotojų kultūrai sampratą: žmogus ir gamta – vienas organizmas, žmones ir gamtą jungia gyvybinė apytaka: Ir nei vieno liemenio lietuviai nekirtę, Jėg tik stuobriai papuvę savaimi išvirtę. Nes ir miškas lietuvį, kaip tiktai galėjęs, Teip visados raminęs, visados mylėjęs… Grybų, krūmų, medžių, paukščių ir kt. katalogai kuria pertekliaus pasaulį, savotišką biblinį rojaus sodą žemėje. Gyvybinisgamtos perteklius yra grožis, transformuojamas į kūrybą. Taigi poemoje atskleidžiamas gamtos (natūros) ir kultūros gyvybinis ratas. Deja, kūrinio pabaigoje prasiveržia abejonė grožio, kūrybos galiomis – ta apytaka sutrinka, nes grožis negali įveikti blogio (savanaudiškumo, vartotojiško požiūrio į aplinką): Ir giesmė nepabaigta: kai širdis susopo, Ant dūšios labai sunku ir neramu tapo. Mat toj pati galybė, ką miškus sugraužė, Širdį, dūšią apgriuvo… ir giesmę nulaužė. Meno tema poemoje „Anykščių šilelis“. Meno galia literatūroje pirmiausia suprantama kaip žodžio galia: žodis gali kurti, prikelti iš nebūties, atkurti tai, kas jau sunaikinta. Taigi kūrėjas savo instrumentui – žodžiui – suteikia dieviškų galių. Būtent toks – atkurtas iš pasakojimų – stoja prieš skaitytojo akis Anykščių šilelis. Iš tiesų miškelis seniai sunaikintas, bet kūrybinė žodžio galia pajėgia prikelti praeitį iš nebūties. Taigi prieš skaitytojo akis – ne realus šilelis, bet jo vizija. (Romantikų kūryboje ši tema – žodžiu susigrąžinama praeitis – dažna: ji atsiskleidžia Adomo Mickevičiaus poemoje „Ponas Tadas“, sonete „Akermano stepės“, Maironio eilėraščiuose, pavyzdžiui, „Vakaras (Ant ežero Keturių Kantonų)“. Grožio tema poemoje „Anykščių šilelis“. Jau poemos pradžioje poetas pateikia planelį, kaip bus vaizduojamas šilelis – per jusles (regą, uoslę, klausą) ir jausmus: Kur tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna, gryna! Kur tik uostai, vis miela: giria nosį trina! Kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia! Ką tik jauti, vis ramu: širdį glosto, griaudžia! Yra ir kitas planas – prieš skaitytojo akis skleidžiasi dvi vertikalės: kylanti aukštyn (nuo samanų pataliukų iki aukščiausių pušelių) ir krintanti žemyn (čia galima pasvarstyti, iš kokios perspektyvos ir kas gali matyti tokius sumažintus vaizdus – „berželiai kaip meldai“, pušelės kaip nendrės: „Liemuo liemenį plaka, kaip mendrės siūruoja.“). Tai dvi skirtingos žiūros pozicijos – žmogaus ir Dievo. Jų susikirtimo taškas – žmogaus širdis, t. y. jausmai. Neatsitiktinai žmogų pribloškia dieviško grožio perteklius: „Dažnai miške lietuvis, ko verkia, nežino.“ Šilelis – tai savotiška bažnyčia, per kurią reiškiasi Dievo valia. Tai, kas gražu, yra kartu ir dieviška („Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj?!“). Meno (grožio) galia yra gydanti. Kad žmonėms grožio reikia, rodo nuolat atsodinamas iškirstas miškelis. Poetas šilelį „atsodina“ žodžiais. Deja, poema pabaigiama pesimistiškai: atsiranda galybė, kuri iškerta šilelį, ta pati galybė nulaužia poeto giesmę – atima kūrybos galias, tikėjimą, kad grožis gali būti pasaulio gelbėtojas. Naikinančios galybės interpretacijos gali būti kelios: ir nelaisvė, carinės Rusijos okupacija, ir patys lietuviai vartotojai, už kelis skatikus kertantys ir parduodantys savo šilelį.

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 21724 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Šaltiniai
✅ Šaltiniai yra
Failo tipas
Word failas (.docx)
Apimtis
49 psl., (21724 ž.)
Darbo duomenys
  • Lietuvių kalbos konspektas
  • 49 psl., (21724 ž.)
  • Word failas 125 KB
  • Lygis: Mokyklinis
  • ✅ Yra šaltiniai
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių aprašymai

Lietuvių kalbos autorių ir jų kūrinių aprašymai Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

Visų 32 privalomųjų autorių konspektas lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui

Visų 32 privalomųjų autorių konspektas lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

Lietuvių kalbos autorių konspektas

Lietuvių kalbos autorių konspektas Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

Literatūros laikotarpių, autorių ir kūrinių konspektas

Literatūros laikotarpių, autorių ir kūrinių konspektas Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

Lietuvių kalbos pamokų " Ko XXI a. pilietis galėtų pasimokyti iš XVI a. Lietuvos šviesuolių" planai

Lietuvių kalbos pamokų " Ko XXI a. pilietis galėtų pasimokyti iš XVI a. Lietuvos šviesuolių" planai Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

Išsamūs lietuvių autorių ir kūrinių aprašymai

Išsamūs lietuvių autorių ir kūrinių aprašymai Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

Konspektas visų privalomų autorių ir kūrinių

Konspektas visų privalomų autorių ir kūrinių Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

Hamletiškos asmenybės lietuvių literatūroje (A. Mickevičius, Maironis, V. Krėvė, V. Mykolaitis-Putinas, A. Škėma, Just. Marcinkevičius, J. Aputis)

Hamletiškos asmenybės lietuvių literatūroje (A. Mickevičius, Maironis, V. Krėvė, V. Mykolaitis-Putinas, A. Škėma, Just. Marcinkevičius, J. Aputis) Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

Lietuvių kalbos autorių aprašymai ir kontekstai

Lietuvių kalbos autorių aprašymai ir kontekstai Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

Lietuvių kalbos ir literatūros programinių autorių konspektai

Lietuvių kalbos ir literatūros programinių autorių konspektai Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

Konspektas lietuvių kalbos egzaminui apie neoromantizmo autorius

Konspektas lietuvių kalbos egzaminui apie neoromantizmo autorius Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą

J. Jablonskis - bendrinės lietuvių kalbos tėvas. Kalbos taisymai

J. Jablonskis - bendrinės lietuvių kalbos tėvas. Kalbos taisymai Lietuvių kalba Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt