Konspektai

Kalbos kultūros klaidos

10   (1 atsiliepimai)
Kalbos kultūros klaidos 1 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 2 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 3 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 4 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 5 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 6 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 7 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 8 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 9 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 10 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 11 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 12 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 13 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 14 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 15 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 16 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 17 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 18 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 19 puslapis
Kalbos kultūros klaidos 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
akuratnas, -a, akurat(n)us, -i
= tvarkìngas, -a, kruopštùs, -ì, padorùs, -ì; gẽras, -à; teisìngas, -a
akuračiai, akuratn(i)ai
= tvarkìngai, kruõpščiai; padõriai*; geraĩ; teisìngai
1.1.4.
apart
= bè, išskýrus; be tõ
1.1.5.
arenda
= núoma
arenduoti
= núomoti(s), iš(si)núomoti
1.1.6.
babina
= rìtė
1.1.7.
bakanas
= kẽpalas
1.1.8.
balėja, balija
= 1. skalbtùvė; 2. praustùvė
1.1.9.
balkis
= sijà
1.1.10.
bantas
= 1. kãspinas; 2. petelìškė (kaklaraištis)
bantuotas, -a
= kaspinúotas, -a
1.1.11.
baranka, baronka
= riestaĩnis

baronkėlė, baronkytė
= 1. riestainiùkas; 2. traškùtis
1.1.12.
barchatas
= aksómas
barchatinis, -ė
= aksomìnis, -ė
1.1.13.
basket(k)ės
= sportùkai, spòrtbačiai; spec. krepšìnio bãtai
1.1.14.
baumkuchenas, bankuchenas
= šakõtis
1.1.15.
benzokolonėlė, benzokolonkė, benzokolonka
= 1. degalìnė; 2. (benzìno) kolonė̃lė
1.1.16.
bevelyti
= bū́ti liñkusiam, -iai, liñkti; plg. 1.1.84.
1.1.17.
biednas, -a
= neturtìngas, -a; skurdùs, -ì
biednai
= neturtìngai, skur̃džiai
biedniokas
= var̃gšas, var̃geta, skur̃džius
biednystė
= var̃gas, skur̃das
biednuomenė
= vargúomenė
1.1.18.
biskis, biskelis, biskutis ...; biškis, biškelis, biškutis ...
= trupùtis, truputė̃lis, trupučiùkas, mažumė̃lis
biskį, biskelį, biskutį ...; biškį, biškelį, biškutį ...
= trupùtį, truputė̃lį, trupučiùką, mažumė̃lį (-ę), bent kíek
1.1.19.
blicas
= blýkstė
blicinterviu
= akìmirkos (trum̃pas) interviù
blicpartija
= žaĩbo pártija
blicturnyras
= žaĩbo turnỹras
1.1.20.
bliūdas
= dubuõ
bliūdelis, bliūdukas
= dubenė̃lis
pusbliūdis
= pùsdubenis
1.1.21.
bliuznyti
= blevỹzgoti, pliaũkšti, nešvánkiai kalbė́ti
1.1.22.
bonka, bonkė
= bùtelis
bonkelė, bonkutė
= buteliùkas
pusbonkis
= pùsbutelis
1.1.23.
bravoras
= 1. (alaũs) daryklà; 2. (spìrito) varyklà
1.1.24.
britva
= 1. skustùvas; 2. (skutìmosi) peiliùkas
britvutė
= (skutìmosi) peiliùkas
1.1.25.
britvonas
= keptùvas
1.1.26.
broma
= 1. tarpùvartė; 2. var̃tai; 3. árka
1.1.27.
broniruoti
= už(si)sakýti (iš añksto), rezervúoti
broniruotė
= (išankstìnis) užsãkymas, rezervãvimas
1.1.28.
brudas
= 1. pur̃vas, nešvarùmai; núosėdos; 2. bjaurùmas, bjaurastìs; bjaurýbė
brudnas, -a
= pur̃vinas, -à; mur̃zinas, -à; nešvarùs, -ì
1.1.29.
brusas
= tãšas
bruselis, brusokas
= tašẽlis
1.1.30.
bukietas
= púokštė
bukietavimas
= spec. rẽtinimas lizdaĩs
1.1.31.
bulka
= bandà; pyrãgas
bulkelė, bulkutė
= bandẽlė, bandùtė
1.1.32.
chrustai, krustai
= žagarė̃liai, ausẽlės
1.1.33.
čecholas
= ùžvalkalas
čecholiukas
= užvalkaliùkas
1.1.34.
čerešnė
= trẽšnė
1.1.35.
daboti
= 1. sáugoti, prižiūrė́ti; 2. žiūrė́ti
pasidaboti
= 1. nusižiūrė́ti; 2. patìkti
1.1.36.
dekis
= užklõtas, ùžtiesalas, plèdas
1.1.37.
dratas
= vielà
dratinis, -ė
= vielìnis, -ė
1.1.38.
ermideris, ermyderis, ermidelis
= 1. triùkšmas; 2. sámbrūzdis, maišatìs
1.1.39.
fara
= žibiñtas
1.1.40.
farforas
= porceliãnas
farforinis, -ė
= porceliãninis, -ė
1.1.41.
frizuoti(s)
= garbiniú́oti(s); garbanóti(s)
frizūra
= šukúosena
1.1.42.
fundyti
= 1. váišinti; 2. dovanóti
1.1.43.
galka, galkė
= (mėsõs) kukùlis
1.1.44.
geska, geskutė
= papetė̃
1.1.45.
grafkė, grapkė, grafkutė
= žiogẽlis; segtùkas
1.1.46.
grimeris, -ė, grimierius, -ė
= grimúotojas, -a
1.1.47.
guzikas
= sagà
1.1.48.
gvintas
= sriẽgis
gvintuoti
= sríegti
1.1.49.
išmiera
žr. 1.1.78.
1.1.50.
(iš)mislyti, (iš)mislinti
= (pra)manýti, tar̃ti; (iš-), (su)galvóti, mąstýti
išmislas
= prãmanas, prasimãnymas
mislis
= mintìs
1.1.51.
kaldra
= añtklodė
1.1.52.
kalnierius
= apýkaklė
1.1.53.
kavoti(s)
= 1. slė̃pti(s); 2. láidoti (nesangr.)
kavon(k)ės
= slėpỹnės, skiniùkas
1.1.54.
kazarma(s)
= kareivìnės
kazarminis, -ė
= kareivìnių
1.1.55.
kelnė
= spec. mentė̃
1.1.56.
kitka
= spec. spùdulas
1.1.57.
klapanas
= 1. vožtùvas; 2. añtkišenis
1.1.58.
kleckai
= kukùliai
kleckienė
= kukuliẽnė
kleckučiai
= kukuliùkai
1.1.59.
knatai
= spec. pùsverpaliai
1.1.60.
knatas
= dãgtis
1.1.61.
knopkė, knopka
= 1. mygtùkas; 2. spraustùkas; 3. smeigtùkas
1.1.62.
kolioti(s)
= plū́sti(s), kõneveikti
1.1.63.
kombikormas
= spec. kombinúotieji pašaraĩ
1.1.64.
konusas
= kū́gis
konusinis, -ė
= kū́ginis, -ė
1.1.65.
košeliena
= šaltíena
1.1.66.
kūdas, -a
= líesas,...

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 11870 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
76 psl., (11870 ž.)
Darbo duomenys
  • Kalbų kultūros konspektas
  • 76 psl., (11870 ž.)
  • Word failas 1 MB
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Kalbos kultūros klaidos ir kalbos normų pažeidimai

Kalbos kultūros klaidos ir kalbos normų pažeidimai Kalbos kultūra Peržiūrėti darbą

Kalbos kultūros klaidos spaudoje

Kalbos kultūros klaidos spaudoje Kalbos kultūra Peržiūrėti darbą

Kalbos kultūros klaidos internete

Kalbos kultūros klaidos internete Kalbos kultūra Peržiūrėti darbą

Kalba ir kalbos kultūros klaidos

Kalba ir kalbos kultūros klaidos Kalbos kultūra Peržiūrėti darbą

Kalbos kultūros reklamos klaidos

Kalbos kultūros reklamos klaidos Kalbos kultūra Peržiūrėti darbą

Kalbos kultūros klaidos ir jų vengimas

Kalbos kultūros klaidos ir jų vengimas Kalbos kultūra Peržiūrėti darbą

Kalbos kultūros klaidos bei jų tipai

Kalbos kultūros klaidos bei jų tipai Kalbos kultūra Peržiūrėti darbą

Lietuvių kalbos kultūros klaidos internetinėse svetainėse

Lietuvių kalbos kultūros klaidos internetinėse svetainėse Kalbos kultūra Peržiūrėti darbą

Lietuvių kalbos kultūros klaidos ir jų taisymas

Lietuvių kalbos kultūros klaidos ir jų taisymas Kalbos kultūra Peržiūrėti darbą

Mano kalbos kultūros klaidos

Mano kalbos kultūros klaidos Kalbos kultūra Peržiūrėti darbą

Kalbos kultūros klaidos su pavyzdžiais

Kalbos kultūros klaidos su pavyzdžiais Kalbos kultūra Peržiūrėti darbą

Lietuvių kalbos kultūros klaidos bei jų taisymas

Lietuvių kalbos kultūros klaidos bei jų taisymas Kalbos kultūra Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt