Konspektai

Istorijos konspektai

9.2   (3 atsiliepimai)
Istorijos konspektai 1 puslapis
Istorijos konspektai 2 puslapis
Istorijos konspektai 3 puslapis
Istorijos konspektai 4 puslapis
Istorijos konspektai 5 puslapis
Istorijos konspektai 6 puslapis
Istorijos konspektai 7 puslapis
Istorijos konspektai 8 puslapis
Istorijos konspektai 9 puslapis
Istorijos konspektai 10 puslapis
Istorijos konspektai 11 puslapis
Istorijos konspektai 12 puslapis
Istorijos konspektai 13 puslapis
Istorijos konspektai 14 puslapis
Istorijos konspektai 15 puslapis
Istorijos konspektai 16 puslapis
Istorijos konspektai 17 puslapis
Istorijos konspektai 18 puslapis
Istorijos konspektai 19 puslapis
Istorijos konspektai 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

6) 1385m. Krėvos sutartis
7) 1387m. Lietuvos krikštas
8) 1386-1569 Lietuvos ir Lenkijos dinastinė unija
9) 1447m. Kazimiero privilegijos
10) 1492m. Aleksandro privilegijos
11) 1547m. Mažvydo „Katekizmas“
12) 1569m. Liublino unija
13) 1579m. Vilniaus universiteto įkūrimas
14) 1789m. Prancūzijos revoliucija
15) 1815m. Vienos kongresas
16) 1791m. gegužės 3d. – ATR konstitucija
17) 1772m. 1-asis ATR padalijimas
18) 1793m. 2-asis ATR padalijimas
19) 1794m. ATS sukilimas (T. Kosciuška, J.
Jasinskis)
20) 1795m. 3-asis ATR padalijimas
21) 1914 – 1918 pirmasis pasaulinis karas
22) 1917m. bolševikų diktatūros įvedimas Rusijoje
23) 1830-31m. Sukilimas (Lietuva carinės Rusijos
sudėtyje, vad. Gelgaudas ir Chlapovskis)
24) 1861m. Baudžiavos panaikinimas Lietuvoje
25) 1863-64 Sukilimas (vad. Mackevičius,
Kalinauskas, Sierakauskas)
26) 1864-1904 lietuviškos spaudos draudimas
27) 1883m. pradėta leisti „Aušra“
28) 1889m. pradėtas leisti „Varpas“
29) 1905m. Didysis Vilniaus seimas
30) 1915-1918m. Vokiečių okupacija
31) 1917-1918 Lietuvos politiniai siekiai pirmojo
pasaulinio karo metais
32) 1917m. gruodžio 11d. Nepriklausomybės akto
paskelbimas. Lietuvos Tarybos pareiškimas dėl
atsiskyrimo nuo Rusijos ir draugystės su
Vokietija.
33) 1918m. vasario 16d. Nepriklausomybės akto
paskelbimas
34) 1919m. Versalio taikos sutartis
35) 1922m. Italijos fašistų atėjimas į valdžią
36) 1929m. Didžioji ekonominė krizė
37) 1933m. Nacionalsocialistų atėjimas į valdžią
38) 1939 08 23 Pasirašytas Molotovo-Ribentropo
paktas ir slapti protokolai.
39) 1939 09 28 - Vokietijos ir SSRS sienų ir
draugystės sutartis, pagal kurią Lietuva atiteko
SSRS.
40) 1939 09 01 – 1945 09 02 antrasis pasaulinis
karas
41) 1918-1920 Nepriklausomybės kovos
42) 1920m. Vilniaus praradimas
43) 1923m. Klaipėdos prisijungimas
44) 1920-22 stegiamasis seimas
45) 1926m. gruodis Valstybės perversmas
46) 1922m. Lietuvos konstitucija
47) 1938m. Lietuvos konstitucija
48) 1938m. Lenkijos ultimatumas
49) 1939m. kovas – Klaipėdos krašto praradimas
50) 1939m. spalis – Lietuvos ir SSRS savitarpio
pagalbos sutartis
51) 1940 06 14 SSRS ultimatumas Lietuvai
52) 1941m. birželio 14d. Trėmimai
53) 1941m. birželio sukilimas.
54) 1949m. NATO įkūrimas
55) 1956m. Sukilimas Vengrijoje
56) 1968m. Sukilimas Čekoslovakijoje
57) 1957m. Europos ekonominės bendrijos
įkūrimas
58) 1961m. Berlyno sienos pastatymas
59) 1962m. Karibų krizė
60) 1975m. Helsinkio aktas
61) 1989m. Berlyno sienos griūtis
62) 1944m., 1945-1953m. Lietuvos sovietizacija
63) 1949m. vasario 16d. LLKS tarybos deklaracija
64) 1972m. įvykiai Kaune. Kalantos susideginimas
65) 1972m. Katalikų bažnyčios kronikos leidimas
66) 1988m. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio
įkūrimas
67) 1989 08 23 Baltijos kelias
68) 1990 kovo 11d. – Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimas
69) 1991m. sausio 13d....

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 26896 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

Turinys
 • ISTORIJOS DATOS .. 5
 • ISTORINĖS ASMENYBĖS .. 6
 • KRIKŠČIONYBĖ .. 13
 • KATALIKŲ BAŽNYČIOS SKILIMAS 15
 • KRYŽIAUS ŽYGIAI 15
 • KATALIKŲ BAŽNYČIOS ĮTAKA 16
 • FEODALIZMAS .. 17
 • MIESTŲ SAVIVALDA 18
 • VIENUOLYNAI. UNIVERSITETAI . 19
 • ROMANIKA (X-XIIa) . 20
 • GOTIKA (XII-XVIa.) .. 21
 • Lietuvos valstybės formavimasis XIII a. 22
 • Krėvos sutartis . 24
 • JOGAILOS PRIVILEGIJOS KRIKŠTO PROGA . 25
 • LIETUVOS SAVARANKIŠKUMO KLAUSIMAS DINASTINĖJE UNIJOJE SU LENKIJA .. 26
 • LIETUVOS LUOMINĖ VISUOMENĖ .. 26
 • ETNINĖ IR RELIGINĖ VISUOMENĖ LDK .. 27
 • DIDIEJI GEOGRAFINIAI ATRADIMAI 28
 • KAPITALISTINIŲ SANTYKIŲ ATSIRADIMAS .. 29
 • REFORMACIJA XVIa 30
 • KONTRREFORMACIJA XVIa. 30
 • RENESANSAS (ATGIMIMAS) .. 31
 • HUMANIZMAS – žmogus - kaip svarbiausia vertybė . 31
 • RENESANSAS LIETUVOJE (XVIa) 32
 • REFORMACIJA IR KONTRREFORMACIJA LDK (XVIa) .. 32
 • VALAKŲ REFORMA 1557M. 33
 • LIUBLINO UNIJA 34
 • POŽIŪRIAI Į LIUBLINO UNIJĄ 34
 • ATR VALDYMAS PO LIUBLINO UNIJOS .. 35
 • VU ĮKŪRIMAS IR REIKŠMĖ .. 36
 • LIETUVOS STATUTAI .. 36
 • XVI-XVIIa. KONFESINĖS VISUOMENĖS STRUKTŪROS KAITA .. 37
 • XVIIa KARŲ SU RUSIJA IR ŠVEDIJA POVEIKIS LDK VALSTYBEI IR VISUOMENEI . 37
 • KĖDAINIŲ SUTARTIES SU ŠVEDIJA SUDARYMO APLINKYBĖS 37
 • STEPONAS BATORAS . 38
 • BAROKINĖ ARCHITEKTŪRA (XVI. pab-XVIII) 39
 • APŠVIETA (XVIIa-XVIIIa) 40
 • „APŠVIESTASIS ABSOLIUTIZMAS“-. 40
 • DIDŽIOJI PRANCŪZIJOS REVOLIUCIJA 41
 • NAPALEONAS BONAPARTAS . 42
 • ŠVIETIMO AMŽIUS .. 43
 • PRAMONĖS REVOLIUCIJA IR SOCIALINĖS PERMAINOS 43
 • VIENOS KONGRESAS (1814-1815) .. 44
 • Užsienio valstybių kišimasis į ATR vidaus politiką .. 45
 • ATR silpnumo priežastys . 46
 • MĖGINIMAI REFORMUOTI ATR 46
 • 1830-1831 m. SUKILIMAS 47
 • 1863-1864 m. SUKILIMAS 48
 • LIETUVIŲ TAUTINIS SĄJŪDIS.. 49
 • 1905 m. REVOLIUCIJA IR DIDYSIS VILNIAUS SEIMAS . 50
 • FAŠIZMO IR KOMUNIZMO PALYGINIMAS .. 51
 • DEMOKRATIJOS IR DIKTATŪROS 1919-1939 m. .. 51
 • Fašizmas Italijoje . 52
 • PIRMASIS PASAULINIS KARAS .. 53
 • VERSALIO SISTEMA . 54
 • STALINO DIKTATŪRA . 55
 • LIETUVA PIRMOJO PASAULINIO KARO METAIS 56
 • LIETUVOS VALSTYBĖS PAGRINDŲ SUKŪRIMAS 57
 • Nepriklausomybės kovos (1918-1920) . 57
 • Tarptautinis Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas (1918-1922 m.) . 59
 • NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS POKYČIAI . 60
 • 1926m. Gruodžio 17d. Perversmas 61
 • A. Smetonos valdymas: .. 62
 • TARPTAUTINIAI SANTYKIAI 4-AJAME DEŠIMTMETYJE . 63
 • VOKIETIJOS VEIKSMAI . 63
 • Pirmoji sovietinė okupacija ir aneksija . 64
 • Nacistinė okupacija (1941 birželio 22d – 1944m. pab.) .. 65
 • 2-ASIS PASAULINIS KARAS (1939 09 01 – 1945 09 02) . 66
 • KARO EIGA . 66
 • 2-asis pasaulinis karas .. 67
 • Šaltasis karas (1946 – 1991 m.) 68
 • Svarbiausi šaltojo karo įvykiai: 68
 • Šaltasis karas. Sukilimai 70
 • ŠALTASIS KARAS. LOKALINIAI KONFLIKTAI . 70
 • EEB, ES, Helsinkio aktas 71
 • SSRS: atšilimas ir sąstingis .. 72
 • LIETUVA ŠALTOJO KARO LAIKOTARPIU 73
 • DISIDENTINIS (neginkluotas) JUDĖJIMAS (1953-1990) 74
 • Sovietinė Lietuva . 75
 • 8-9as dešimtmečiai 75
 • PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 76
 • BALTŲ LAISVĖS DIENA .. 76
 • REIKŠMĖ . 76
 • LIETUVA 1988-1991m 77
 • KOMUNIZMO ŽLUGIMAS 79
 • BERLYNO SIENOS GRIŪTIS (1989m) . 79
 • POSOCIALISTINIŲ RYTŲ IR VIDURIO EUROPOS ŠALIŲ PROBLEMOS . 80
 • NATO IR ES PLĖTRA PO ŠALTOJO KARO 80
 • DEMOKRATIJA .. 80
 • SVARBIAUSIOS XIX a. POLITINĖS-IDĖJINĖS SROVĖS 81

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Mokyklinis
Failo tipas
PDF dokumentas (.pdf)
Apimtis
81 psl., (26896 ž.)
Darbo duomenys
 • Istorijos konspektas
 • 81 psl., (26896 ž.)
 • PDF dokumentas 3 MB
 • Lygis: Mokyklinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt