Konspektai

Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas

9.4   (2 atsiliepimai)
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 1 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 2 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 3 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 4 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 5 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 6 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 7 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 8 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 9 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 10 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 11 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 12 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 13 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 14 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 15 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 16 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 17 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 18 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 19 puslapis
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

ĮSTAIGOS RENGIAMŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS Įstaigos rengiami dokumentai – tai siunčiami ir vidaus dokumentai, kuriuose pateikiama informacija ar duomenys, fiksuojami su įstaigos veikla susiję faktai, įvykiai, ryšiai su kitomis įstaigomis (raštai, pažymos, aktai, protokolai ir kt.). Tiek siunčiami, tiek vidaus dokumentai turi būdingų bruožų, kurie bus išdėstyti šiame poskyryje. Įstaigos rengiamų dokumentų struktūra vaizduojama 2 paveiksle. Pavyzdys. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Siunčiamųjų dokumentų rekvizitai: herbas arba prekių ženklas, dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys, adresatas, dokumento pavadinimas (raštuose – antraštė), dokumento data, registracijos numeris, gauto dokumento nuoroda (atsakomuosiuose dokumentuose), dokumento tekstas, parašas, dokumento rengėjo nuoroda Užsienio korespondentams siunčiamų dokumentų rekvizitai gali būti rašomi pasirinkta užsienio kalba. Dokumento sudarytojo pavadinimas užsienio korespondentams siunčiamuose dokumentuose gali būti rašomas ne tik lietuvių, bet ir pasirinkta užsienio kalba, ir išdėstomas po lietuvių kalba parašytu dokumento sudarytojo pavadinimu. Įstaigos rengiami dokumentai gali būti papildomi šiais rekvizitais: herbu arba prekių ženklu, specialiąja žyma, rezoliucija, adresatu, dokumento tvirtinimo žyma (kai tvirtinama įstaigos vadovo parašu), vizomis, dokumento paieškos nuoroda, dokumento rengėjo nuoroda. Kai rengiamo dokumento sudarytojai yra dvi ar kelios įstaigos, dokumente herbas arba prekių ženklas nenaudojami, o sudarytojų pavadinimai (jei reikia − kartu su įstaigos duomenimis, kurie išdėstomi po kiekvienos įstaigos pavadinimu išdėstomi vienas po kitu ir vienas nuo kito atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Pavyzdys ________________________________________________________________________ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA Juridinių asmenų registras. Kodas 000000000. Gedimino pr. 30/ A.Stulginskio g. 1, LT- 00000 Vilnius. Tel. (8 5) 000 0000. Faks. (8 0) 000 0000. El. p. aaa@aaa.aa KALĖJIMO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS Juridinių asmenų registras. Kodas 000000000. Sapiegos g. 0, LT- 00000 Vilnius. Tel. (8 5) 000 0000. Faks. (8 0) 000 0000. El. p. aaa@aaa.aa Lietuvos Respublikos 2007-02-10 Nr. 0-00/0-00 socialinės apsaugos ir darbo ministerijai DĖL…. (Dokumento tekstas) Teisingumo ministras (Parašas) Vardas Pavardenis Direktorius (Parašas) Vardūnas Pavardūnas (Rengėjo nuoroda) Kai teisės aktai numato laisvą dokumento formą (pvz., sutartis) ir dokumentą sudaro ne vienas sudarytojas, jų pavadinimai gali būti nurodomi tik dokumento tekste. Kai siunčiamo dokumento sudarytojas yra komisija, darbo grupė ar pan., sudaryta iš kelių įstaigų atstovų, įstaigos duomenų rekvizite nurodomas jos funkcijų vykdymą padedančios užtikrinti įstaigos adresas ir kontaktinė informacija (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas ir kt.). Įstaigos rengiamų dokumentų tekstas gali būti laisvos formos, jei kiti teisės aktai nenustato konkrečių dokumento teksto dėstymo reikalavimų. Jei dokumente yra lentelių, grafikų, schemų, jie gali būti pateikiami dokumento tekste arba įforminami kaip dokumento priedai. Įstaigos rengiamų dokumentų tekstas gali susidėti iš įvadinės ir dėstomosios dalių. Įvadinėje dalyje paprastai nurodomas dokumento sudarymo ir (ar) veiksmų teisinis pagrindas, pvz.: akto įvadinėje dalyje gali būti nurodytas teisės aktas, kuriuo sudaryta komisija, surašomi komisijos narių vardai ir pavardės. Dėstomojoje dalyje gali būti aprašomi faktai, įvykiai, aplinkybės ir pan. Dokumentų tekste pateikiamos pastabos, pasiūlymai ir išvados turi būti įforminami kaip atskira teksto dalis ar pastraipa, pvz.: Išvados ir pasiūlymai: 1. ….... . 2. ….... . arba Pastaba. Veiklos ataskaita ….. Įstaigos siunčiami dokumentai Raštas Raštas – tai dokumentas, kurį įstaiga rašo ko nors klausdama, prašydama, atsakydama, informuodama. Rašte pateikiama informacija tam tikru klausimu ar prašoma ją pateikti. Tai yra viena iš pagrindinių ryšio su kitomis įstaigomis, įmonėmis ar asmenimis priemonė. Raštais apibendrintai vadinami įvairūs prašymai, paklausimai, atsakymai, priminimai, užsakymai ir kt. Raštų rekvizitai: herbas arba prekių ženklas, dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys, adresatas, data, dokumento registracijos numeris, gauto dokumento nuoroda, antraštė (pradedama prielinksniu „dėl“), tekstas, parašas, rengėjo nuoroda. Parengti raštai dažnai vizuojami, t.y. liudijama, kad faktai, išdėstyti rašte yra tikri, tikslūs, rašto turinys neprieštarauja galiojantiems norminiams dokumentams. Vizos rašomos tame rašto egzemplioriuje, kuris lieka įstaigoje. Raštuose rašoma rengėjo nuoroda. Raštus, siunčiamus aukštesniosioms ir kitoms organizacijoms, pasirašo įstaigos vadovas arba jo pavaduotojas. Jei raštas siunčiamas keliems adresatams, pasirašomas kiekvienas egzempliorius, jei pavaldžioms įstaigoms (apibendrintas adresatas) – vadovas pasirašo tik jo originalą, kuris lieka įstaigoje, o išsiuntinėjamos kopijos su parašo faksimile. Jei rašomas raštas, kuriuo organizacija įsipareigoja mokėti už atliktą darbą, jį pasirašo organizacijos vadovas ir vyriausiasis buhalteris. Raštas liudijamas antspaudu. Raštai yra 3 rūšių: iniciatyviniai, atsakomieji, lydimieji (lydraščiai). Iniciatyvinis raštas. Tai labiausiai paplitusi, įvairios tematikos raštų rūšis, dažniausiai reikalaujanti atsakymo. Gali būti keliamas teigiamas arba neigiamas klausimas. Pavyzdys ________________________________________________________________________________  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „XXX“ Juridinių asmenų registras. Kodas 235648711. Gedimino g. 45, 00000 Kaunas. Tel. (8 37) 34 56 98. Faks. (8 37) 34 56 88. El.p. aaa@aaaa.aa Akcinės bendrovės „Xxxx“ direktoriui Vardui Pavardauskui 2007-05-02 Nr. 2-25 DĖL BENDRADARBIAVIMO Dėkojame už Jūsų bendrovės gaminamos produkcijos katalogus. Manome, kad realizuodami Jūsų produkciją mūsų parduotuvėse, galėtume sėkmingai bendradarbiauti. Taip pat norime pranešti, kad mes esame išsinuomoję 32 m² ploto stendą parodoje LEIPZIGER MESSE, kuri įvyks 2007 m. gegužės 15-17 d. Šiame stende mes galėtume eksponuoti ir Jūsų produkciją. Direktorius (Parašas) Vardenis Pavardenis Vardė Pavardė, tel. (8 37) 32 02 36, el.p. varde.pavarde@xxx.lt ________________________________________________________________________________ Iniciatyviniai raštai yra vadinami pasiūlymais, paklausimais, prašymais, priminimais ir pan. Raštas-prašymas. Situacijų, kurioms susiklosčius įmonės rašo prašymus, yra begalė. Dėstant prašymą, būtina pabrėžti susidomėjimą, jog jis bus vykdomas. Tekstas gali būti pradedamas daugiskaitos 1-uoju asmeniu (Prašome...) arba vns. 3-uoju asmeniu (Direkcija / administracja prašo...). Kartais prašoma ko nors nevykdyti. Atsakymas tokiu atveju nebūtinas. Raštas-paraiška – prašomojo, pageidaujamojo pobūdžio raštas, kuriuo iš anksto pateikiamas užsakymas. Plačiausiai žinomos paraiškos, kuriose surašomos pageidaujamos materialinės vertybės, pavyzdžiui, prekių paraiška, materialinių vertybių paraiška. Gali būti kitokių rūšių paraiškų, pavyzdžiui, metinė paraiška, planinė paraiška ir kt. Raštas-paklausimas rašomas, kai reikia išsiaiškinti kokį nors klausimą, faktą ar veiksmą ir prašoma parašyti atsakymą. Jis gali būti rašomas norint gauti informacijos apie prekes, paslaugas. Siūlymas (daugiau oficialumo suteikia priešdėlinė forma pasiūlymas) dažnai vadinamas reklaminiu arba komerciniu raštu. Šis porūšis populiarus verslininkų tarpe, nes tokio rašto rašymo tikslas – sudominti ir paskatinti adresatą pasinaudoti konkrečiais dalykais. Siūlomos ar pageidaujamos sandėrio sąlygos: kainos, terminai, tiekimo pobūdis ir kt. Raštas-priminimas tinka siųsti tada, kai nepavyksta telefonu ar asmeniškai bendraujant gauti reikalingo atsakymo. Tekstas paprastai susideda iš dviejų loginių elementų: priminimo apie veiksmų atlikimą ir priemones, kurių bus imtasi, jei įsipareigojimai nebus vykdomi. Čia tinka veiksmažodžio „priminti“ formos. Žyma „pakartotinai“, įrašyta viršutinės paraštės dešinėje pusėje, pabrėžia priminimo faktą. Tokią žymą tinka rašyti tais atvejais, kai siuntėjas daro prielaidą, jog adresatas dėl neaiškių aplinkybių negavo anksčiau siųsto rašto. Tuomet kartojamas visas anksčiau siųstas raštas. Pavyzdys ________________________________________________________________________________ Primename, kad pagal rangos sutartį Nr. 21/15 Jūsų įmonė turėjo užbaigti darbus iki 2007-04-01. Siūlome sutartyje numatytus darbus užbaigti iki 2007-05-01. Priešingu atveju mes būsime priversti pateikti Jums ieškinį. ________________________________________________________________________________ Priminimuose dažnai sutinkami junginiai: Primename, kad... • Jūs pagal bendradarbiavimo sutartį turite... • Jūsų skola sudaro 25500 Lt... • pagal rangos sutartį darbų vykdymo terminas baigiasi 2007-05-01... Nežiūrint į tai, kad Jums buvo ne kartą primenama... • Jūsų įmonė iki šiol nepristatė... • mes iki šiol negavome... Raštu-patvirtinimu liudijama, kad tikrai gauta siunta (telegrama, piniginė perlaida, banderolė, prekės, materialinės vertybės ir t.t.) arba anksčiau surašytas dokumentas (sutartis, instrukcija ir t.t.) tebegalioja. Raštas gali patvirtinti kokį nors faktą, veiksmą, telefoninį pokalbį ir pan. Patvirtinimų siuntimas padeda išvengti priminimų siuntinėjimo ir pagreitina bei sumažina verslo korespondencijos apimtį. Pavyzdys. ________________________________________________________________________________ Patvirtiname savo pasirengimą nustatyti abiem pusėms naudingą ir ilgalaikį bendradarbiavimą ir esame pasiruošę, atsižvelgdami į Jūsų siūlymus, pasirašyti bendradarbiavimo dokumentus. ________________________________________________________________________________ Patvirtinimuose dažnai sutinkami žodžių junginiai: Tvirtiname, jog gavome dokumentus... Su dėkingumu patvirtiname, jog • gavome Jūsų raštą... • gavome Jūsų užsakymą ir pradėsime jį vykdyti... Raštas-kviečiamasis pranešimas - raštas, pranešantis apie būsimą posėdį, kuriame informuojamam asmeniui reikia dalyvauti. Oficialaus vardo neturi, rašomas paprastame lape, be pavadinimo. Savo stiliumi panašus į kvietimą ir informacinį raštą (plg. su kvietimu). Adresatas nurodomas naudininko linksniu. Gali būti prirašomas pagarbos žodis ir pareigų pavadinimas: Gerb. Komisijos nariui Vardeniui Pavardui Tekstas dažniausiai pradedamas laiko ir vietos nuoroda. Nurodomas renginio pavadinimas. Būtina tokio pranešimo dalis – darbotvarkė. Kviečiamasis pranešimas rašomas renginio pirmininko ar organizacijos vadovo vardu, parašas nebūtinas. Pavyzdys. ________________________________________________________________________________ Gerb. Vardukui Pavardaičiui 200ų m. balandžio 15 d. (ketvirtadienį) Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto patalpose (Naugarduko g. 5, 40 aud.) vyks Ekspertų komisijos posėdis. Darbotvarkė: 1. Ekspertų komisijos sudėties pakeitimas 2. Pirmojo pusmečio rezultatų aptarimas 3. Einamieji reikalai Dalyvavimas būtinas. Ekspertų komisijos pirmininkas ________________________________________________________________________________ Kvietimas informuoja apie renginį ir kviečia jame dalyvauti. Dažniausiai tai neformalūs ir neoficialūs raštai, kurių nevaržo dokumentų rengimo taisyklės. Juos rengiant laikomasi etiketo, taisyklingos kalbos reikalavimų bei logikos. Kvietimams dažnai naudojami spaustuvėje spausdinti kvietimai, lankstinukai, atvirukai. Jie gali būti paprasti, tipiški, originalūs, grafiškai paįvairinti. Adresuojama konkrečiam asmeniui, keliems asmenims arba apibendrintam adresatui. Pavyzdys. ________________________________________________________________________________ Didžiai gerbiamam p. Vardui Pavardui 2007 m. balandžio 5 d. (trečiadienį) 12 val. mūsų įmonės konferencijų salėje įvyks naujos produkcijos pristatymas. Maloniai kviečiame dalyvauti. Jeigu dalyvauti negalėsite, prašytume pastabas ir pasiūlymus siųsti adresu: Švitrigailos g. 5, Vilnius. PRIDEDAMA. Reklaminis katalogas, 32 lapai. Direktorius ________________________________________________________________________________ Jei tekste renginio programa neminima, po juo gali būti prirašyta darbotvarkė arba pridedamas atskiras lapas su programa. Tai būtina didesnių renginių kvietimams arba kviečiamiesiems pranešimams. Garantiniu raštu prisiimami įsipareigojimai dėl darbo užmokesčio už atliktą darbą, prekių pristatymo, gyvenamojo ploto, darbo pagal specialybę, atlikto darbo kokybės garantijų ir pan. Garantinis raštas atlieka teisinę funkciją, todėl tekstas turi būti labai tikslus ir aiškus. Patartina tekstą derinti su juriskonsultu. Garantinis raštas turi ir moralinį aspektą, nes išreiškia organizacijos pozityvų požiūrį į kitą organizaciją ar asmenį, vienos organizacijos pasirengimą padėti kitai organizacijai. Paprastai pasirašomas dviejų pareigūnų: direktoriaus ir vyriausiojo finansininko bei tvirtinamas pagrindiniu įmonės antspaudu. Garantiją teikianti organizacija vadinama garantu. Pretenzinis raštas ar pretenzija (lot. praetensio – „siekimas, reikalavimas“) reiškia atkaklų stengimąsi ką nors gauti. Tai kreditoriaus reikalavimas, kad skolininkas sumokėtų skolą, atlygintų nuostolius, sumokėtų baudą, pašalintų pateiktos produkcijos, prekės, atlikto darbo trūkumus, sudarytų sutartį, nustatytų sutarties sąlygas. Tai sudėtingesnio turinio raštas, kuriame viena sutarties šalis, prieš pateikdama ieškinį teismui, privalo kitai sutarties šaliai pateikti pretenziją, kurioje pagrįstai gali reikalauti, kad atlygintų nuostolius, padarytus dėl sutarties (ar sutarties straipsnio) pažeidimo ar nevykdymo. Tai konkretus reikalavimas. Turinys dėstomas be emocijų, aprašomos pasekmės, kurios atsirado dėl sutarties nevykdymo, prašoma kuo skubiau svarstyti šį klausimą ir priimti sprendimą. Šiame rašte būtini įrodymai – nuorodos į norminius teisės aktus ir dokumentus. Būtinai pridedamos dokumentų kopijos, patvirtinančios aprašomus faktus (įforminamos kaip priedai). Tai techninės sąlygos, ekspertizės, priėmimo, gaminio bandymo bei komerciniai aktai. Pretenzinis raštas pateikiamas per kurjerį arba siunčiamas registruotu laišku. Atsakomasis raštas rašomas, kai reikia atsakyti į prašymą, paklausimą ar siūlymą. Pavyzdys ________________________________________________________________________________  PEDAGOGŲ PROFESINĖS RAIDOS CENTRAS Juridinių asmenų registras. Kodas 245689811. Didlaukio g. 75, 00000 Vilnius. Tel. (8 5) 445 6825. Faks. (8 5) 445 1278. El.p. aaa@aaaa.aa Xxxx kolegijos direktoriui 2007-05-12 Nr. 4-124 Vardui Pavardūnui Į 2007-05-06 Nr. 2-85 DĖL KURSŲ IR SEMINARŲ ORGANIZAVIMO Informuojame, kad 2007 m. rugsėjo 15 d. – gruodžio 10 d. Pedagogų profesinės raidos centras vyks šie kursai ir seminarai skirti kolegijų dėstytojams: Eil.Nr. Kursų bei seminarų pavadinimai Laikas Vieta 1. Vadyba ir vadovavimas 2007-10-24 – 2007-10-27 LPKI 2. Auštasis neuniversitetinis mokslas 2007-11-07 – 2007-11-09 LPKI 3. Finansai ir jų valdymas 2007-12-05 – 2007-12-09 LPKI Atsiprašome, kad negalime pateikti lektorių pavardžių, nes jų kandidatūros dar nėra tiksliai žinomos. Apie tai informuosime vėliau. Taip pat iki rugsėjo 5 d. atsiųsime instituto 2007-2008 mokslo metų veiklos programą. Direktorius (Parašas) Vardenis Pavardauskis Vardė Pavardutė, tel. (8 5) 425 6525 ________________________________________________________________________________ Patartina įsidėmėti, kad gavus raštišką paklausimą ar prašymą, privaloma raštiškai ir atsakyti. Atsakymas visada turi būti dėstomas konkrečiai ir aiškiai. Iš pradžių kartojamas ar trumpai nusakomas iniciatyvinio rašto turinys. Po to pateikiamas sprendimas dėl pateikto klausimo. Jeigu atsakymas yra neigiamas, būtina labai gerai argumentuoti priežastis, tik po to konstatuoti atsisakymą. Raštas-pranešimas gali būti siunčiamas prašymo ar skundo autoriui. Rašoma apie išnagrinėtą klausimą ir priimtą sprendimą; kartais informuojama, kad prašymas persiunčiamas kitam pareigūnui ar institucijai tolesniam nagrinėjimui. Lydimasis raštas (lydraštis) rašomas, kai siunčiamas dokumentas reikalauja papildomo paaiškinimo. Nurodoma, kokiu tikslu siunčiamas pagrindinis dokumentas, ką su juo reikia daryti, dažnai nurodoma per kokį laiko tarpą. Užrašomas pridedamo dokumento lapų ir egzempliorių skaičius. Pavyzdys. ________________________________________________________________________________  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „XXX“ Juridinių asmenų registras, kodas 235648711, Gedimino g. 45, 00000 Kaunas, tel. (8 37) 34 56 98, faks. (8 37) 34 56 88el.p. aaa@aaaa.aa Akcinės bendrovės „Yyyyy“ direktoriui Vardui Pavardauskui 2007-02-02 Nr. 2-30 Siunčiame gaminamos produkcijos kainoraštį. PRIDEDAMA. 2 lapai, 3 egz. Direktorius (Parašas) Vardenis Pavardenis Vardė Pavardė, tel. (8 37) 32 02 36, el. p. varde.pavarde@xxx.lt ________________________________________________________________________________ Lydraštis rašomas siunčiant materialines vertybes. Šių raštų kiekio mažinimas padeda mažinti įstaigos dokumentų skaičių, todėl patartina stengtis jų rašyti kuo mažiau. Kita vertus tvirtinant kokių nors svarbių dokumentų siuntimo per tam tikrą laiką faktą, lydraštis tampa patikima kontrolės ir saugumo priemone. Paprastai lydraštis surašomas A 5 formato lape, teksto antraštė nerašoma. Tekstas pradedamas taip: Siunčiame paraišką... Grąžiname 4 lapų projektą su pastabomis... Pristatome veiksmų plano projektą dėl patvirtinimo... Rašto teksto bendrieji reikalavimai Rašto tekstas dažniausiai susideda iš dviejų tarpusavyje susijusių dalių. Pirmoje įvadinėje dalyje išdėstomos priežastys ir rašto parašymo aplinkybės. Čia gali būti nurodyti anksčiau tuo klausimu gauti ar parašyti dokumentai. Pateikiami faktai, statistiniai duomenys. Antroje dalyje daromos išvados, teikiami pasiūlymai arba išdėstomas prašymas. Pirmosios dalies gali ir nebūti. Tada dėstymas pradedamas iš karto nuo antrosios dalies. Taip dažniausiai rašomi trumpi raštai. Rašto tekstas rašomas dokumento sudarytojo (įstaigos, jos struktūrinio padalinio) vardu daugiskaitos pirmojo asmens forma (pvz.: Siunčiame, Prašome) arba trečiojo asmens forma (pvz.: Mokykla neprieštarauja). Rašto stilius turi būti neutralaus tono, be asmeniškumo. Raštai paprastai rašomi vienu klausimu. Jie neturėtų būti ilgesni kaip dviejų puslapių. Jei reikia išsamiai išanalizuoti klausimą ar pagrįsti pasiūlymą, raštas gali būti ilgesnis, bet ne daugiau kaip penkių puslapių. Dažnai klaidingai yra trumpinamos kai kurios įstaigos duomenų sudėtinės dalys. Pavyzdys. Rašant šiuos duomenis, reikėtų mokėti tai daryti profesionaliai. ________________________________________________________________________________ Klaidingas trumpinys Teisingas trumpinys Tel.: = Tel. (po taško dvitaškis nededamas, jei nurodomas tik vienas telefono numeris) Fax. = Faks. arba faksas A/s = Atsisk. sąsk. arba A. s. (jei ribota vieta) ________________________________________________________________________________ Prieš tekstą gali būti rašomas kreipinys, kuris reiškiamas šauksmininko linksniu; nuo teksto atskiriame kableliu. Yra nuomonių, kad po jo turėtų būti dedamas šauktukas (ne kablelis), nes kreipinys skiriamas visam tekstui, o ne pirmajai pastraipai. Be to, pirmąjį sakinį esame įpratę pradėti didžiąja raide, o po kablelio pradėti rašyti didžiąja raide nepriimta. Taip siūloma rašyti dėl to, kad raštų tekstas dažniausiai turi ne vieną, o kelias pastraipas. Prieš kreipinius galima rašyti pagarbos žodžius Gerbiamasis, -oji; Gerbiamas, -a; (santrumpa gerb.); jie prilygsta mandagumo priedėliams ponas, ponia ir kt.; galima vartoti įvardžiuotines ir neįvardžiuotines formas: Gerbiamieji ponai Įvardžiuotinės formos nevartojame, kai kreipinio pažyminys turi būdo aplinkybę: Didžiai gerbiamas direktoriau Dokumentų tekste greta asmenvardžių galima rašyti mandagumo žodį, garbės vardą, laipsnį, pareigų pavadinimą, pavyzdžiui: Pone Vardai Pavardaiti Patartina vengti dviejų priedėlių šalia asmenvardžių: gali būti arba ponas, arba profesorius. Mandagumo žodis su kitu asmens pavadinimu rašomas tik tada, kai nenurodomas asmenvardis, pavyzdžiui: Gerb. Direktoriau Prieš asmenvardžius pirma rašomas mokslo laipsnis, po jo – mokslo vardas, pavyzdžiui: Doc. dr. Vardai Pavardaiti Jei nurodomos tarnybinės pareigos, garbės vardų ir laipsnių galima nenurodyti, pavyzdžiui: Viceministre Vardai Pavardaiti Parašyti oficialų raštą – menas. Raštas turi būti nepriekaištingas visais atžvilgiais: korektiškas, dalykiškas, konkretus. Tik tuomet galima sulaukti to, ko tikimasi jį siunčiant. Reikia atminti, kad gautą raštą skaitys pareigūnas ar tarnautojas, kurį domins ne rašto autoriaus literatūriniai gebėjimai, bet tiksliai dėstoma informacija ir keliamo klausimo esmė. Patartina vengti dviprasmiškų frazių, kruopščiai parinkti terminus, nevartoti profesionalizmų, žinomų tik tam tikros srities specialistams, nes adresatui gali prireikti juos aiškintis, papildomai tikslinti. Pažyma Pažyma – informacinio aprašomojo pobūdžio dokumentas, kuriame pateikiami ir apibūdinami duomenys kokiu nors klausimu, aprašomi kokie nors įvykiai, prireikus gali būti teikiami išvados ir pasiūlymai. Pavyzdys. ________________________________________________________________________________  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „XXX“ Juridinių asmenų registras, kodas 235648711, Gedimino g. 45, 00000 Kaunas, tel. (8 37) 34 56 98, faks. (8 37) 34 56 88el.p. aaa@aaaa.aa Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai PAŽYMA APIE VARDO PAVARDAIČIO VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ 2007-02-20 Nr. 3-65 Vardas Pavardenis dirba marketingo skyriaus vadybininku. Jo mėnesinis darbo užmokestis 1450,00 Lt (Vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt litų). Direktorius (Parašas) Vardis Pavardis Vyriausioji buhalterė (Parašas) Vardė Pavardienė Vardinija Pavardžiūtė, tel. (8 37) 352 2698, faks. (8 37) 322 5689, el.p. vardinija@mail.lt ________________________________________________________________________________ Pažymą pateikti gali paprašyti aukštesnioji institucija arba pareigūnas. Pažymos pagal įstaigose esančius dokumentus, dažniausiai rašomos apie asmenų pareigas, gaunamą atlyginimą, gyvenamąją vietą, buto dydį, išsilavinimą, turtą ir pan. Pažymos rekvizitai: herbas arba prekių ženklas, dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys, adresatas, dokumento pavadinimas, data, registracijos numeris, tekstas, parašas (parašai), rengėjo nuoroda. Pažymos apie asmens duomenis tekstas pradedamas vardu ir pavarde; nevartotinas archaiškų žodžių junginys „šiuo pažymima“; nekartojamas įstaigos, išdavusios pažymą, pavadinimas. Pažymą pasirašo įstaigos vadovas arba kitas atsakingas asmuo (personalo tarnybos vadovas ir kt.). Jeigu rašoma apie materialius ar finansinius dalykus, pasirašo ir vyriausiasis buhalteris (finansininkas). Asmens duomenis ar statusą patvirtinančios pažymos tvirtinamos antspaudu. Šių dokumentų tekstai dažniausiai tipiniai, dėl to patogu turėti trafaretines formas, kuriose konkrečiais atvejais įrašoma reikalinga informacija. Patikrinimo pažymos turinys dėstomas laisvos formos tekstu, jei teisės aktai nenustato konkrečių pažymos turinio dėstymo reikalavimų. Pažymos tekstas gali būti skirstomas skyriais, punktais ir jų papunkčiais, baigiamas išvadomis. Tekstas gali būti papildomas lentelėmis, grafikais (arba jie įforminami priedais), pridedamomis dokumentų kopijomis. Patikrinimo pažymą pasirašo tikrinimą atlikęs tarnautojas ar jų grupė. Rekomendacija Rekomendacija – oficialus dokumentas, kuriame aptariama ir palankiai įvertinama asmens veikla ir pateikiami jam palankūs siūlymai. Pavyzdys. ________________________________________________________________________________  VIEŠOJI ĮSTAIGA VERSLO INFORMACINIS CENTRAS Juridinių asmenų registras, kodas 12554987, Pylimo g. 25, 00000 Vilnius, Tel. (8 5) 213 1456 Akcinės bendrovės „Xwz“ direktoriui Vardžiui Pavardauskui REKOMENDACIJA DĖL VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGŲ 2007.1.30 Nr. 0-00 Vardė Pavardytė dirba mūsų bendrovėje nuo 2002 m. kovo 25 d. buhaltere darbo užmokesčio apskaitos grupėje. Vardė puikiai supranta darbo esmę, imasi ir puikiai atlieka visus pavestus darbus. Ji atidi, principinga, reikli savo ir kitų atžvilgiu. Rekomenduojame Vardę Pavardytę į vyresniojo buhalterio pareigas. Manome, kad patirtis ir asmeninės savybės bus pastebėtos ir puikiai įvertintos. Direktorius (Parašas) Vardas Pavardaitis Vyriausiasis finansininkas (Parašas) Vardauskas Pavardauskas ________________________________________________________________________________ Rekomendacijoje rašoma tik apie paskutinę asmens mokslo ar darbo vietą, smulkiau apžvelgiami ir išsamiau įvertinami veiklos rezultatai ir pažymima jų svarba. Tekstas susideda iš trijų dalių: 1-ojoje aprašoma, kiek laiko asmuo dirbo šioje įstaigoje, kokias ėjo pareigas ir už ką buvo atsakingas. 2-ojoje apibūdinamos asmeninės savybės, būdo bruožai. 3-ojoje apibendrinama, jog rekomenduojamas asmuo pelnytai pretenduoja į naują darbo ar mokslo vietą, aukštesnes pareigas. Jei to parašyti negalima, rekomendacija nerašoma. Rekomendaciją pasirašo įstaigos vadovas. Ją gali pasirašyti ir struktūrinio padalinio, kuriame dirbo rekomenduojamas asmuo, vadovas. Tvirtinama organizacijos antspaudu. Asmens neoficialus siūlomasis raštas vadinamas rekomendaciniu laišku. Jame apibūdinamas žmogaus gebėjimas dirbti tam tikrą darbą. Dažniausiai rašo konkretus asmuo, pavyzdžiui, žinomas visuomenės veikėjas. Charakteristika Charakteristika – dokumentas, kuriame aprašomos darbuotojo dalykinės savybės, asmeninės ypatybės, trūkumai, atskleidžiami darbuotojo gebėjimai bendrauti. Tai administracijos nuomonė apie darbuotoją. Pavyzdys. ________________________________________________________________________________  VIEŠOJI ĮSTAIGA VERSLO INFORMACINIS CENTRAS Juridinių asmenų registras, kodas 12554987, Pylimo g. 25, 00000 Vilnius, Tel. (8 5) 213 1456 Akcinei bendrovei „Abc“ VARDO PAVARDAIČIO CHARAKTERISTIKA 2007-04-15 Nr. 0-00 Vardas Pavardaitis, gimė 1980 metais, išsilavinimas aukštasis, profesinė kvalifikacija – buhalteris. Nuo 2004 metų dirba Verslo informaciniame centre projektų vadovu. Vadovaudamas darbuotojams, pirmenybę teikia kolegialiam klausimų sprendimui. Sprendimus priima operatyviai, nevengia atsakomybės. Geba numatyti priimamų sprendimų pasekmes bei greitai reaguoti į besikeičiančias aplinkybes. Palaiko darbuotojų iniciatyvą, jei mano, kad jų pasiūlymai turės įtakos darbo sėkmei. Vertina ir darbe aktyviai taiko specialiąsias žinias, gautas kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose. V. Pavardaičio požiūrį į pareigas bei bendradarbius atskleidžia jo asmeninės savybės. Jis principingas konfliktinėse situacijose, reiklus savo ir kitų atžvilgiu. Už nepriekaištingą darbą Vardui Pavardaičiui buvo skirta direktoriaus padėka. Direktorius (Parašas) Vardūnas Pavardas Personalo tarnybos vadovė (Parašas) Vardenė Pavardienė ________________________________________________________________________________ Charakteristika oficialiu dokumentu rašoma valdininkams ir tais atvejais, kai reikia vertinti asmenį, norintį imtis visuomeniškai svarbaus darbo. Šio dokumento tekstas yra dviejų dalių. Įvade pateikiami anketiniai duomenys (gimimo metai, išsilavinimas). Dėstomojoje dalyje – profesinė kvalifikacija, darbo trukmė įstaigoje, karjera, vertinamas profesinis meistriškumas, asmeninės savybės, visuomeninė veikla. Charakteristikos pasirašomos įstaigos vadovo (ar kito atsakingo darbuotojo) ir tvirtinamos pagrindiniu įstaigos antspaudu. Jos išsiunčiamos kitų organizacijų prašymu arba rašomos darbuotojo prašymu, kai nutraukiama darbo sutartis. Įgaliojimas Įgaliojimas – dokumentas, kuriuo jo pateikėjui suteikiama teisė įgaliojančio asmens vardu atlikti tam tikrus veiksmus. Pavyzdys. ________________________________________________________________________________  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „XXX“ Juridinių asmenų registras. Kodas 235648712. Gedimino g. 45, 00000 Kaunas. Tel.(8 37) 34 56 98. Faks. (8 37) 34 56 88. El.p. aaa@aaaa.aa AB SEB Vilniaus bankui ĮGALIOJIMAS DĖL FINANSINIŲ DOKUMENTŲ PAĖMIMO 2007.1.17 Nr. 5-24 Kasininkė Vardaitė Pavardaitė, asmens kodas 46231257, paso Nr. LD 659872, išduotas 1996-08-15 Kauno Žaliakalnio pasų poskyryje, įgaliojama paimti iš banko bendrovės finansinius dokumentus. Įgaliojimas galioja iki 2007-02-15. Direktorius (Parašas) Vardas Pavardis ________________________________________________________________________________ Galima išduoti vienkartinį įgaliojimą arba leisti tam tikrą laiką tvarkyti kokius nors reikalus. Įstaigų įgaliojimų antraštinėje dalyje rašomi rekvizitai, kaip ir kituose siunčiamuose dokumentuose: herbas arba prekių ženklas, dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys, dokumento pavadinimas, data, (gali būti ir registracijos numeris), adresatas. Taip pat rašomi ir asmenų įgaliojimai. Tekstas pradedamas veiksmažodžiu Įgaliojame (Įgalioju). Po jo įvardijamas asmuo, kuriam įgaliojimas duodamas, – rašomas jo darbas ir pareigos, vardas ir pavardė (gali būti ir gyvenamoji vieta), nurodomi paso duomenys. Toliau įvardijama, ką tas asmuo įgaliojamas daryti. Jei antraštinėje dalyje įgaliojantis asmuo nenurodytas, tekstas pradedamas įvardžiu Aš, po kurio įgaliojantis asmuo rašo savo vardą ir pavardę, po to veiksmažodį įgalioju, pavyzdžiui: Aš, Linas Budraitis, įgalioju... Įstaigų įgaliojimą galima rašyti neveikiamąja forma, pavyzdžiui: Tadas Girskis (nurodoma gyvenamoji vieta, paso duomenys) įgaliojamas... Asmeninį įgaliojimą pasirašo įgaliojantis asmuo (parašas, vardas ir pavardė), įstaigos įgaliojimą — jos vadovas. Savo darbuotojų ir vidaus reikalams išduotus įgaliojimus parašu ir antspaudu gali tvirtinti atsakingas įstaigos pareigūnas. Tvirtinimo žodžiai turėtų būti: _________ parašą tvirtinu arba tiesiog Tvirtinu. Įgaliojimas tvirtinimas pagrindiniu įstaigos antspaudu. Bendresnio pobūdžio ir svarbesnius įgaliojimus tvirtina notaras. Įgaliojimo terminas negali būti ilgesnis kaip treji metai. Jeigu terminas įgaliojime nenurodytas, jis galioja vienerius metus nuo pasirašymo dienos. Įstaigos vidaus dokumentai Aktas Aktas apibūdinamas dvejopai: • faktus ar įvykius patvirtinantis dokumentas, kurį rašo keli asmenys, dažniausiai oficiali komisija. Pavyzdys. ________________________________________________________________________________ VALSTYBĖS ĮMONĖ „XXX“ TVIRTINU Direktorius (parašas) Vardas ir pavardė ĮMONĖS SANDĖLIO PATIKRINIMO AKTAS 2007-08-27 Nr. 4-23 Kaunas PAGRINDAS. Įmonės direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. 1-25 „Dėl materialinių vertybių patikrinimo“. Komisijos pirmininkas –Vardijus Navardauskas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Nariai: Vardinija Pavardienė, vyriausioji ekonomistė, Vardas Pavardis, vadybininkas, Vardina Pavardaitė, buhalterė. Dalyvauja sandėlio vedėja Vardaitė Pavardaitienė. Komisija patikrino sandėlį ir nustatė: 1. Šiferio rasta 258 lapai. 2. Cemento trūkumas – 3 tonos. Komisija siūlo trūkumus išieškoti iš materialiai atsakingos sandėlio vedėjos Vardaitės Pavardaitienės. Aktas surašytas 2 egzemplioriais: 1 egz. – buhalterijai, 2 egz. – Vardaitei Pavardaitienei. Komisijos pirmininkas (Parašas) Vardijus Pavardauskas Nariai (Parašas) Vardas Pavardis (Parašas) Vardinija Pavardienė (Parašas) Vardina Pavardaitė Sandėlio vedėja (Parašas) Vardaitė Pavardaitienė ________________________________________________________________________________ • dokumentas, patvirtinantis įvairių sutarčių, sandorių, susitarimų vykdymo eigą (rašo du asmenys). Tai pareigų, dokumentų, turto, inventoriaus perėmimo fakto dokumentavimas. Pavyzdys. ________________________________________________________________________________ VIEŠOJI ĮSTAIGA VERSLO INFORMACINIS CENTRAS TVIRTINU Direktorius (parašas) Vardas ir pavardė BUHALTERINIŲ DOKUMENTŲ PERĖMIMO AKTAS 2007-02-15 Nr. 2-19 Vilnius PAGRINDAS. Direktoriaus 2007 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 14 ,,Dėl buhalterinių dokumentų perdavimo“. Vardina Pavardienė, buhalterė, perdavė, o Varda Pavardutė, vyriausioji buhalterė priėmė dokumentus: Eil. Nr. Dokumento antraštė Dokumento Nr. Lapų skaičius 1. Metinė finansų ataskaita 4-26 18 Iš viso perduotas 1 (vienas) dokumentas. Perdavė Buhalterė (parašas) Vardina Pavardienė Priėmė Vyriausioji buhalterė (parašas) Varda Pavardutė _______________________________________________________________________________ Aktais aprašomos įvairios situacijos, todėl jų yra nemažai porūšių: medžiagų ar kitokių vertybių nurašymo, patikrinimo, pagal sutartį atliktų darbų, dokumentų ar bylų perėmimo, atliktų darbų priėmimo, ekspertizės, nelaimingo atsitikimo, komercinis ir t.t. Akto rekvizitai: dokumento sudarytojo pavadinimas, dokumento pavadinimas, data, registracijos numeris, tekstas, parašas (parašai). Akto data ir vieta turi atitikti jame surašytų darbų, įvykių bei faktų datą ir vietą. Akto tekstas paprastai susideda iš dviejų dalių: įvadinės ir dėstomosios bei išvadų. Akto teksto pirmojoje dalyje nurodomas akto surašymo pagrindas, jį surašę asmenys. Jei aktą rašo komisija, nurodomas jos sudarymo pagrindas, paminimi komisijos pirmininko ir komisijos narių vardai bei pavardės. Akto teksto dėstomoji dalis gali būti skirstoma punktais. Išvadų dalyje apibendrinami faktai, gali būti teikiami pasiūlymai. Akto tekstas gali būti papildomas priedais, pridedamais dokumentais ar jų kopijomis. Aktą pasirašo visi įvadinėje dalyje įrašyti asmenys. Jei pasirašantis asmuo nesutinka su dokumento turiniu ar jo dalimi, jo parašo rekvizite prie parašo rašoma: „Pastabos pridedamos“, o pastabos rašomos atskirame lape. Perdavimo ir priėmimo akte nurodomas veiksmų teisinis pagrindas, perduodantys ir priimantys asmenys, išdėstomas perdavimo ir priėmimo turinys. Dokumentą pasirašo perduodantys ir priimantys asmenys. Kai perdavimas ir priėmimas vyksta tarp dviejų įstaigų, dokumento sudarytojų pavadinimai dėstomi Dokumentų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka. Perdavimo ir priėmimo aktai gali būti tvirtinami įstaigos vadovo parašu. Tvirtinimo žyma nerašoma, kai perduodantys asmenys yra įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys. Tarnybinis pranešimas Tarnybinis pranešimas – dokumentas, adresuojamas savo arba aukštesnės institucijos vadovui, kuriame aprašomas koks nors įvykis arba keliamas koks nors klausimas, pateikiamos išvados ir pasiūlymai. Pavyzdys. ________________________________________________________________________________ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „XXX“ PERSONALO SKYRIAUS VADOVAS UAB „Xxx“ direktorei Vardutei Pavardienei TARNYBINIS PRANEŠIMAS DĖL DALYVAVIMO SEMINARE 2007-01-17 Kaunas 2007 m. vasario 5-9 dienomis Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete vyks seminaras „Rašytinės kalbos reikalavimai ir naujovės“ . Į seminarą pageidauja vykti: 1. Vardė Pavardūnienė 2. Vardaitė Pavardutė Prašau leisti šias Personalo skyriaus darbuotojas dalyvauti minėtame seminare ir apmokėti komandiruotės išlaidas. Personalo skyriaus vadovas (parašas) Vardas Pavardaitis ________________________________________________________________________________ Tarnybinio pranešimo rekvizitai: dokumento sudarytojo pavadinimas, adresatas (jame nekartojamas įstaigos pavadinimas, kai tai yra vidaus dokumentas), dokumento pavadinimas, data, tekstas, parašas. Registracijos numeris įrašomas, kai šis dokumentas siunčiamas kitai organizacijai. Tarnybinio pranešimo teksto faktai turi būti išanalizuoti, argumentuoti, pasiūlymai tiksliai suformuluoti. Jame gali būti pateikiami ir teigiami, ir neigiami faktai. Organizacijos viduje tarnybinį pranešimą pasirašo sudarytojas. Kai šis dokumentas siunčiamas kitai organizacijai, jį pasirašo įstaigos ar struktūrinio padalinio vadovas. Sąrašas Sąrašas – tai dokumentas, kuriame informacijos ar registravimo tikslu tam tikra tvarka (pagal abėcėlę, chronologiją, numerius ir kt.) surašomi asmenys, objektai, daiktai ar faktai. Pavyzdys. ________________________________________________________________________________ VALSTYBĖS ĮMONĖ „XXX“ TIEKIMO SKYRIAUS DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2007-02-05 Nr. 5-26 Kaunas 1. Ataitė Ata 2. Banaitis Benas 3. Jurgaitienė Jurga 4. Kasparaitis Kasparas 5. Nataitis Natas 6. ir t.t. Administratorė (Parašas) Vardė Pavardaitienė _______________________________________________________________________________ Gali būti bylų, rinkėjų, darbuotojų, studentų ir kt. sąrašai. Oficialūs asmenų sąrašai rašomi abėcėlės tvarka pagal pavardžių pirmąsias raides. Ataskaita Ataskaita – dokumentas, kuriuo aukštesniajai organizacijai ar pareigūnui pateikiamos žinios apie plano, užduoties, pavedimo įvykdymą, priemonių parengimą ar jų įgyvendinimą. Pavyzdys. ________________________________________________________________________________ XXXXXXX SĄJUNGOS TARYBOS NARĖ VARDYNA PAVARDŪNAITĖ Xxxxxxx sąjungos prezidentei Vardei Pavardytei ATASKAITA APIE KROKUVOS JAUNIMO DIENAS VILNIUJE 2006-09-23 Vilnius Planuojant organizuoti tarptautinį projektą „Krokuvos jaunimo dienos Vilniuje“, buvau paskirta moksleivių grupės, dalyvaujančios projekte, vadove. Teikiu bendrai ataskaitai trumpą bendros lietuvių ir lenkų moksleivių veiklos aprašymą bei rezultatus (kad būtų aiškiau, ataskaitos tekstą skirstau dalimis pagal dienas). Ketvirtadienis, rugsėjo 12 d. Xxxxxxx sąjungos nariai turėjo apgyvendinti 11 Krokuvos delegacijos narių. ___________________________________ . Apie 17 val. surengėme trumpą pasivaikščiojimą po Vilniaus centrą. Svečiai po kelionės buvo pavargę, tačiau susipažinimo vakaras praėjo sklandžiai. Penktadienis, rugsėjo 13 d. Pagrindinis dienos tikslas buvo susipažinti su lenkiškų mokyklų padėtimi Vilniuje. Krokuvos moksleivių grupė apsilankė Vilniaus A.Mickevičiaus gimnazijoje, apžiūrėjo mokyklos patalpas, bendravo su tautiečiais __________________________. Šeštadienis, rugsėjo 14 d. Nuo pat ryto dirbome grupėse. Pirmiausia žaidėme įvairius komandinius žaidimus, kad galėtume geriau vieni kitus pažinti. Vėliau detaliau pristatėme atstovaujamas organizacijas, išsiaiškinome, ko tikimės iš kitų metų bendro projekto Krokuvoje. Buvo parašyti ketinimų protokolo metmenys. Su visa lenkų delegacija susitikome Rotušės aikštėje, kur stebėjome lenkų meninių kolektyvų pasirodymus. ___________________________________ . Sekmadienis, rugsėjo 15 d. ___________________________________ . Tarybos narė (parašas) Vardyna Pavardūnaitė ________________________________________________________________________________ Ataskaitos turinys paprastai dėstomas laisvos formos tekstu, jei kiti teisės aktai nenustato konkrečių ataskaitos turinio dėstymo reikalavimų. Tekstas gali būti papildomas lentelėmis, grafikais, schemomis arba jos įforminamos priedais. Tekstas gali būti skirstomas skyriais, punktais ir jų papunkčiais. Ataskaitą pasirašo ją teikiantis tarnautojas, renginio dalyvis ir kt. Gali būti rašomas adresato rekvizitas. Protokolas „Protokollon“ graikiškai reiškia pirmą lapą. Šio dokumento istorija prasidėjo Bizantijoje, kur protokolas reiškė pirmąją paruoštų dokumentų dalį, vardijančią garbingų iškilmių dalyvius. Vėliau taip buvo vadinama dokumentų įforminimo ir archyvo tvarkymo taisyklių visuma; laikui bėgant susiformavo diplomatinio protokolo turinys – bendravimo etika ir ceremonialas. Dabartiniu metu protokolus rašo pareigūnai, nustatę viešosios tvarkos pažeidimo faktus. Jais fiksuojama teismų posėdžių eiga. Tokie protokolai turi specialius rekvizitus bei rašymo tvarką ir čia nebus nagrinėjami. Įstaigos protokoluose fiksuojami kolegialių institucijų posėdžių, susirinkimų ir pan. renginių klausimų svarstymo eiga ir priimti nutarimai ar sprendimai. Pavyzdys. ________________________________________________________________________________ XXX KOLEGIJOS YYYYY FAKULTETAS FAKULTETO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2007-08-27 Nr. 2-35 Kaunas Posėdis įvyko 2007 m. rugpjūčio 26 d. Posėdžio pirmininkas Vardas Pavardaitis. Posėdžio sekretorius Vardenis Pavardenis. Dalyvavo. Vardė Pavardaitė, Vardutė Pavardutė, Vardys Pavardauskis, Vardus Pavardūnas. Darbotvarkė: 1. Dėl tarybos 2007-2008 mokslo metų veiklos programos. 2. Dėl bendradarbiavimo galimybės su Xxxx universitetu. 1. SVARSTYTA. Tarybos 2006-2007 mokslo metų veiklos programos analizė. Pranešėja Vardutė Pavardutė (pranešimas pridedamas, 1 priedas). Lektorė Vardė Pavardaitė siūlė į veiklos programą įtraukti fakulteto finansinių problemų sprendimą, finansinių ataskaitų bei kitų dokumentų kontrolę. Priminė, kad reikia ieškoti patikimų finansavimo šaltinių tobulinant fakulteto technologijų bazę. Prodekanas Vardenis Pavardenis nurodė galimus finansinių problemų sprendimo būdus, kurių tyrimą ir svarstymą reikia įtraukti į veiklos programą. NUTARTA. Patvirtinti 2007-2008 mokslo metų fakulteto tarybos veiklos programą (programa pridedama, 2 priedas). SVARSTYTA. Bendradarbiavimo galimybės su Xxxx universitetu. Pranešėjas Vardas Pavardaitis perskaitė XU atsiųstą raštą dėl aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo. Lektorius Vardys Pavardauskis pasiūlė sudaryti Yyyyy fakulteto ir Xxxx universiteto bendradarbiavimo sutartį bei surengti bendrą konferenciją. NUTARTA: 1. Sudaryti bendradarbiavimo sutartį iki 2007-10-15 ir aptarti su XU taryba. 2. Suorganizuoti Yyyyy fakulteto bei XU bendrą konferenciją. Posėdžio pirmininkas (Parašas) Vardas Pavardaitis Posėdžio sekretorius (Parašas) Vardenis Pavardenis ________________________________________________________________________________ Pavyzdys. Kolegialių institucijų organizacinės formos (renginių pavadinimai) ________________________________________________________________________________ Konferencija – (lot. conferentia ). _______________________________________________________________________________ Europaso logotipas Europass GYVENIMO APRAŠYMAS Jei reikia, šioje vietoje galima įterpti fotonuotrauką (geriau jpg formatu). Tai neprivaloma ir priklauso nuo darbdavio reikalavimų. Asmeninė informacija Vardas (-ai) / pavardė (-s) Vardas (-ai) (geriau mažosiomis raidėmis) ir pavardė (-ės) (geriau sumažintomis didžiosiomis raidėmis), pagal savo šalies taisykles, pavyzdžiui: Vardys PAVARDYS Adresas (-ai) Pagal pašto taisykles, pavyzdžiui: Vytauto g. 00, 00000 Vilnius PASTABOS: 1. Aiškiai nurodyti adresą. Jeigu gyvenamoji vieta ir oficialiai deklaruojamas adresas skiriasi, galima užrašyti abu; galima nurodyti buvimo vienoje ar kitoje vietoje datas. 2. Adresai įvairiose šalyse rašomi skirtinga seka; čia reikia vadovautis savo šalies taisyklėmis, nes tik taip galima tikėtis greito korespondencijos pristatymo; svarbu nurodyti šalies kodą, jei prašymas dėl darbo siunčiamas į užsienį. 3. Išsamesnės informacijos apie adresų rašymą galima rasti Tarpinstitucinio stiliaus vadovo interneto svetainėje adresu:

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 10174 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Šaltiniai
✅ Šaltiniai yra
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
40 psl., (10174 ž.)
Darbo duomenys
  • Raštvedybos konspektas
  • 40 psl., (10174 ž.)
  • Word failas 573 KB
  • Lygis: Universitetinis
  • ✅ Yra šaltiniai
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Įstaigos dokumentų pavyzdžiai

Įstaigos dokumentų pavyzdžiai Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Informaciniai dokumentai. Jų reikšmė. Informacinių dokumentų įforminimas

Informaciniai dokumentai. Jų reikšmė. Informacinių dokumentų įforminimas Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Dokumentų įforminimai

Dokumentų įforminimai Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Organizacinių dokumentų įforminimas

Organizacinių dokumentų įforminimas Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Dokumentų rengimas ir įforminimas

Dokumentų rengimas ir įforminimas Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Organizacinių tvarkomųjų dokumentų rengimas ir įforminimas

Organizacinių tvarkomųjų dokumentų rengimas ir įforminimas Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Dokumentų rengimas ir įforminimas - pavyzdžiai

Dokumentų rengimas ir įforminimas - pavyzdžiai Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Įmonės rengiamų dokumentų pavyzdžiai: UAB "Dentida"

Įmonės rengiamų dokumentų pavyzdžiai: UAB "Dentida" Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Dokumentų įforminimas

Dokumentų įforminimas Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Viešosios įstaigos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kučiūnų seniūnijos dokumentų analizė

Viešosios įstaigos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kučiūnų seniūnijos dokumentų analizė Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Norminių aktų reglamentuojančių dokumentų rengimą, įforminimą, tvarkymą ir apskaitą, archyvų darbą analizė

Norminių aktų reglamentuojančių dokumentų rengimą, įforminimą, tvarkymą ir apskaitą, archyvų darbą analizė Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Naujos dokumentų rengimo taisyklės ir kitos dokumentų valdymo naujovės

Naujos dokumentų rengimo taisyklės ir kitos dokumentų valdymo naujovės Raštvedyba Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt