Konspektai

Elektrotechnikos terminų žodynėlis

10   (1 atsiliepimai)
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 1 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 2 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 3 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 4 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 5 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 6 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 7 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 8 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 9 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 10 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 11 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 12 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 13 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 14 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 15 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 16 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 17 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 18 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 19 puslapis
Elektrotechnikos terminų žodynėlis 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Aprašymas

Abipusė indukcija - Elektrovaros atsiradimas vienoje elektrinėje grandinėje, kintant srovei šalia esančioje elektrinėje grandinėje

Akimirkinė galia - Kintamosios srovės galia, išreiškiama formule: p=ui; čia u – akimirkinė įtampa, i – akimirkinės srovės stipris.

Ampermetras - Elektros srovės stiprio matuoklis

Anizotropinė medžiaga - Medžiaga, kurios savybės įvairiomis kryptimis yra skirtingos

Aplinka - Visa, kas neįeina į nagrinėjamąją sistemą

Arklio galia - Nesisteminis galios matavimo vienetas. Žymimas AG: 1AG=735,5W

Laidininkas - Gerai elektros srovę praleidžianti medžiaga; 20˚C temperatūroje kietųjų laidininkų savitoji elektrinė varža ρ mažesnė negu 10-5 Ωm.

Liekamoji indukcija (liekamojo magnetinio srauto tankis) - Medžiagos magnetinio srauto tankio vertė, kai magnetinio lauko stipris lygus nuliui.

Ištrauka

 EUROPOS SĄJUNGA VILNIAUS KOLEGIJA KURKIME ATEITĮ DRAUGE! Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektas „MOKYMO IR STUDIJŲ PROGRAMOS MECHANIKOS IR ELEKTRONIKOS SEKTORIAUS POREIKIAMS TENKINTI SUKŪRIMAS“ Sutarties Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0073 MOKYMOSI MEDŽIAGA “ELEKTROTECHNIKA” Elektrotechnikos terminų žodynėlis PAGAL 2007-02-26 AUTORINĘ SUTARTĮ Nr. SF6-A-3 UŽSAKOVAS – VILNIAUS KOLEGIJA Autorė: IRENA VAITKUVIENĖ Docentė Vilnius, 2007 Elektrotechnikos terminų žodynėlis A Terminas Termino aiškinimas Informacijos šaltinis Abipusė indukcija Elektrovaros atsiradimas vienoje elektrinėje grandinėje, kintant srovei šalia esančioje elektrinėje grandinėje Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 244 psl.. Akimirkinė galia Kintamosios srovės galia, išreiškiama formule: p=ui; čia u – akimirkinė įtampa, i – akimirkinės srovės stipris. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 196 psl. Aktyvioji galia 1. Vidutinė akimirkinės galios vertė per periodą. 2. Kintamosios srovės galia, išreiškiama formule: čia u – akimirkinė įtampa, i – akimirkinės srovės stipris, dt – laiko tarpas. 3. Sinusinės srovės grandinės aktyvioji galia P, kuri apskaičiuojama taip: čia U –efektinė įtampa, I – efektinė srovė, R – aktyvioji varža, G – aktyvusis grandinės laidis, φ – įtampos U ir srovės I fazių skirtumas Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 196 psl. Ampermetras Elektros srovės stiprio matuoklis Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 29 psl. Anizotropinė medžiaga Medžiaga, kurios savybės įvairiomis kryptimis yra skirtingos Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 402 psl. Aplinka Visa, kas neįeina į nagrinėjamąją sistemą Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 47psl. Arklio galia Nesisteminis galios matavimo vienetas. Žymimas AG: 1AG=735,5W Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 196 psl. Asinchroninė elektros mašina Kintamosios elektros srovės elektros mašina, kurios rotorius ir statoriaus magnetinis laukas sukasi skirtingais greičiais Valerijos Vaitkevičiųtės kompiuterinis tarptautinių žodžių žodynas Atiduodamoji galia Galia, kurią elektros energijos šaltinis atiduoda prie jo prijungtam imtuvui Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 196 psl. Atominė energija Sunkiųjų elementų atomų branduolių dalijimosi arba lengvųjų elementų branduolių sintezės energija Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 165 psl. Atsparumas 1. Medžiagos gebėjimas priešintis kuriam nors poveikiui 2. Medžiagos gebėjimas nekisti, veikiant kitoms medžiagoms arba įvairiems poveikiams Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 344 psl. Atšaka Atsišakojusi dalis Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 60 psl.. C, CH Terminas Termino aiškinimas Informacijos šaltinis Cheminė energija 1. Energijos kiekis, išsiskiriantis arba sugeriamas cheminės reakcijos metu. 2. Cheminio junginio, kai surištosios molekulių (arba kitų objektų) sistemos, ryšio energija, apibūdinanti cheminio junginio patvarumą Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 165 psl. Cheminis srovės šaltinis Įtaisas, kuriame cheminės reakcijos energija paverčiama elektros energija Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 652 psl. D Terminas Termino aiškinimas Informacijos šaltinis Dažnis 1. Periodinio kintamojo vyksmo kartojimosi per vienetinį laiko tarpą skaičius. Atvirkščiai proporcingas periodui: f=1/T; čia f – dažnis, T – periodas (kitimo ciklo trukmė). Dažnio SI matavimo vienetas – hercas (Hz). Didesni dažniai matuojami kilohercais (1 kHz =103 Hz), megahercais (1 MHz=106 Hz). 2. Virpėjimo arba bangavimo ciklų skaičius, padalytas iš laiko tarpo. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 99 psl. Diamagnetinė medžiaga (diamagnetikas) 1. Medžiaga, išoriniame magnetiniame lauke įsimagnetinanti prieš lauko kryptį. 2. Medžiaga, kurios atomų ir molekulių magnetiniai momentai, kai nėra išorinio magnetinio lauko, lygūs nuliui. Išoriniame magnetiniame lauke jos atomai (molekulės) įgyja to lauko stipriui priešingos krypties magnetinius momentus, todėl diamagnetiko magnetinė juta neigiama. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 403, 120 psl. Dielektrikas Elektrai nelaidi arba mažai laidi medžiaga (izoliatorius); jo savitoji elektrinė varža normaliomis sąlygomis nuo 109 Ωm iki 1018 Ωm. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 125 psl.. Dielektriko poliarizacija Dielektriko teigiamųjų ir neigiamųjų elektros krūvių poslinkis į priešingas puses, dėl kurio susidaro dipolinis momentas. Poliarizuoja elektrinis laukas ar kiti išoriniai veiksniai, pvz., pjezoelektrikus – mechaninis įtempimas. Technikos enciklopedija / redaktorių taryba: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirmininkas) ... [et al.] Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. ISBN 5-420-01467-X  (T.1). 411 psl. Dielektrinė skvarba Dielektrikų fizikines savybes apibūdinantis vektorinis dydis, išreiškiamas iš formulės: D=εE; čia D – elektrinio srauto tankio vektorius, ε – dielektrinė skvarba Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 585 psl. Dielektrinė vakuumo skvarba (elektrinė konstanta) Absoliučioji dielektrinė vakuumo skvarba: čia μ0 – magnetinė konstanta, c0 – šviesos greitis vakuume Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 324 psl. Dielektriniai nuostoliai Kintamojo elektrinio lauko energijos dalis, dėl poliarizacijos dielektrike virstanti šiluma. Jei dielektriko molekulės polinės, tai kintant elektrinio lauko stipriui ir krypčiai, susidaro fazių skirtumas tarp elektrinio lauko stiprio ir elektrinio ir elektrinio poliarizuotumo vektorių. Šis fazių skirtumas apibūdina nuostolius dielektrike. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 450 psl. Dielektrinių nuostolių kampas Fazių poslinkio tarp srovės vektoriaus ir jo talpinio sando kampas dielektrike, kurį veikia kintamoji įtampa Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 285 psl.. Dipolinis momentas Vektorinis dydis, nusakantis elektrinio dipolio (pvz., polinės molekulės) elektrines savybes. Momento kryptis – iš dipolio neigiamojo poliaus į teigiamąjį. Technikos enciklopedija / redaktorių taryba: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirmininkas) ... [et al.] Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. ISBN 5-420-01467-X  (T.1). 422 psl. Disociacija Molekulės, radikalo ar jono skilimas į kelias mažesnės molekulinės masės daleles Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 128 psl. E Terminas Termino aiškinimas Informacijos šaltinis Efektinė įtampa Kintamosios periodinės įtampos vertė, lygi tokiai nuolatinei įtampai, kurios sukurta srovė tame pačiame laidininke per tą patį laiką, lygų kintamosios įtampos periodui, išskiria tą patį šilumos kiekį kaip ir kintamoji. Kai įtampa sinusinė, jos efektinė vertė Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 257 psl.. Efektinė srovė Kintamosios periodinės srovės stipris, lygus stipriui tokios nuolatinės srovės, kuri tame pačiame laidininke per tą patį laiko tarpą (kintamosios srovės periodą) išskiria tiek pat šilumos, kaip ir kintamoji srovė. Efektinė srovė I lygi kvadratinei šakniai iš akimirkinės srovės i kvadrato vidutinės vertės per periodą T: Sinusinės srovės i=Im sin ωt efektinis stipris I yra mažesnė už jos amplitudę Im; Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 635 psl. Ekvivalentus lot. aequivalentis – lygiavertis, lygiareikšmis. Valerijos Vaitkevičiūtės kompiuterinis tarptautinių žodžių žodynas Elektra Visuma reiškinių, susijusių su elektros krūviais, jų kuriamais laukais, judėjimu ir sąveika Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 148 psl.. Elektretai [angl. electret, vok. Elektret ] Dielektrikai, kurie ilgą laiką išbūna poliarizuoti ir aplinkoje kuria elektrinį lauką. Gaminami iš tam tikrų organinių ir neorganinių dielektrikų (vaško, parafino, žėručio), juos aušinant stipriame elektriniame lauke (termoelektretai) arba fotolaidžius dielektrikus apšviečiant stipriu elektros lauku (fotoelektretai) Technikos enciklopedija / redaktorių taryba: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirmininkas) ... [et al.] Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. ISBN 5-420-01467-X  (T.1). 502 psl.. Elektrinė galia Elektrinės energijos gamybos, tiekimo, keitimo kitomis energijos rūšimis sparta Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 196 psl. Elektrinė įtampa 1. Elektrinio lauko energinė charakteristika. Skaliarinis dydis, apibūdinantis elektrinį lauką išilgai pasirinktojo kelio tarp dviejų taškų. Elektrinė įtampa tarp dviejų elektrinio lauko dviejų taškų a ir b lygi darbui, kurį atlieka lauko jėgos, perkeldamos vienetinį teigiamą krūvį iš vieno lauko taško į kitą. Reiškiama kreiviniu integralu 2. Elektrinių potencialų skirtumas Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 257 psl.. Elektrinė schema Elektrinės grandinės (įrenginio) grafinis vaizdas, kuriame grandinės elementai vaizduojami sutartiniais ženklais. Skiriamos principinės, struktūrinės (sandaros), funkcinės, sujungimo, prijungimo, išdėstymo elektrinės schemos. Technikos enciklopedija / redaktorių taryba: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirmininkas) ... [et al.] Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. ISBN 5-420-01467-X  (T.1). 506 psl Elektrinė talpa Elektrinės grandinės elemento savybė kaupti elektros krūvį, kai tarp jo gnybtų prijungta įtampa. Tai fizikinis dydis, lygus laidininkui (laidininkų sistemai) suteikto krūvio q ir laidininko potencialo φ dalmeniui. Žymima C; . Priklauso nuo laidininkų formos, matmenų, tarpusavio išsidėstymo ir terpės santykinės dielektrinės skvarbos Technikos enciklopedija / redaktorių taryba: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirmininkas) ... [et al.] Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. ISBN 5-420-01467-X  (T.1). 506 psl.. Elektrinė varža Elektrinės grandinės pasipriešinimo kryptiniam krūvių judėjimui (elektros srovei) kiekybinė charakteristika. Matuojama omais [Ω]. 1. Elektrinė varža nuolatinei srovei (aktyvioji elektrinė varža) priklauso nuo laidininko medžiagos, ilgio, skerspjūvio ploto ir temperatūros; 2. Kompleksinę varžą sudaro aktyvioji ir reaktyvioji varžos. Reaktyvioji varža gali būti induktyvioji ir talpinė. Technikos enciklopedija / redaktorių taryba: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirmininkas) ... [et al.] Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. ISBN 5-420-01467-X  (T.1). 506 psl.. Elektrinis dipolis Dviejų priešingo ženklo vienodų, esančių tam tikru atstumu vienas nuo kito, elektros krūvių darinys Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 128 psl.. Elektrinis laidis Medžiagos gebėjimas praleisti elektros srovę. Pagal krūvininkų pobūdį laidis yra elektroninis (metalų, puslaidininkių, plazmos laidis), joninis (elektrolitų laidis) bei mišrusis (krūvininkai yra elektronai ir jonai). Technikos enciklopedija / redaktorių taryba: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirmininkas) ... [et al.] Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. ISBN 5-420-01467-X  (T.1). 510 psl.. Dydis, atvirkščiai proporcingas elektrinei varžai . Žymimas S. Matavimo vienetas – simensas. 1S=1Ω-1. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 349 psl.. Elektrinis laidumas Medžiagos savybė praleisti elektros srovę, veikiant išoriniam elektriniam laukui. Elektrinį laidumą lemia medžiagoje esantys krūvininkai Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 352 psl.. Elektrinis laukas Viena elektromagnetinio lauko apraiškų. Elektrinio lauko šaltinis yra nejudantis elektros krūvis arba laiko atžvilgiu kintantis magnetinis laukas Technikos enciklopedija / redaktorių taryba: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirmininkas) ... [et al.] Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. ISBN 5-420-01467-X  (T.1). 511 psl.. Elektrinis pramušimas Įvairūs fizikiniai procesai, lemiantys staigų elektros srovės didėjimą nelaidžioje (beveik nelaidžioje) terpėje, kai elektrinio lauko stipris viršija kritinę reikšmę, Elektrinio pramušimo priežastis – krūvininkų tankio didėjimas, stiprėjant elektriniam laukui. Technikos enciklopedija / redaktorių taryba: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirmininkas) ... [et al.] Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. ISBN 5-420-01467-X  (T.1). 511 psl.. Elektrodas Tam tikro pavidalo laidusis elementas, jungiantis elektrinę grandinę su terpe, kurioje jis sukelia elektros krūvių judėjimą arba jį valdo Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 149 psl. Elektrodinaminė jėga Judančių elektrintųjų dalelių ar įelektrintų kūnų elektromagnetinės sąveikos jėga Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 269 psl. Elektromagnetinė indukcija Elektrovaros atsiradimas laidžiame kontūre, kintant magnetiniam srautui, arba kontūrui judant magnetiniame lauke Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 244 psl.. Elektromagnetinė jėga Elektromagnetinę sąveiką kiekybiškai apibūdinantis vektorinis dydis – elektromagnetinės sąveikos jėga Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 269 psl. Elektrono išlaisvinimo darbas Mažiausias darbas, kurio reikia Fermio energijos elektronui perkelti iš kietosios arba skystosios medžiagos į vakuumą. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 95 psl. Elektrono krūvis Elementarusis elektrono krūvis -e, t.y. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 343 psl.. Elektros generatorius Įtaisas elektros energijai gauti iš kitų energijos rūšių. Pagal verčiamos energijos rūšį elektros generatoriai būna cheminiai ir fiziniai. Cheminiai generatoriai cheminę oksidacijos-redukcijos reakcijų energiją verčia elektros energija, fiziniai – mechaninę, šiluminę, elektromagnetinio lauko ir aukštos temperatūros plazmos, šviesos, branduolinės reakcijos ar kitokią energiją verčia elektros energija Technikos enciklopedija / redaktorių taryba: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirmininkas) ... [et al.] Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. ISBN 5-420-01467-X  (T.1). 541 psl.. Elektros srovė Kryptingas krūvininkų judėjimas. Srovės kryptimi laikoma teigiamųjų elektrintųjų dalelių judėjimo kryptis; jei juda neigiamosios elektrintosios dalelės, pvz., elektronai, tai srovės kryptis yra priešinga elektronų judėjimo krypčiai Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 635 psl.. Elektros srovės darbas Dydis, išreiškiamas įtampos, srovės stiprio ir srovės tekėjimo trukmės sandauga Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 95 psl. Elektros variklis Elektros mašina, keičianti elektros eneriją mechanine energija. Technikos enciklopedija / redaktorių taryba: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirmininkas) ... [et al.] Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. ISBN 5-420-01467-X  (T.1). 555 psl.. Elektrovara (ev) 1. Dydis, apibūdinantis poveikį jėgų, verčiančių judėti elektringąsias daleles energijos šaltinio viduje. Elektrovara yra energijos šaltinio (galvaninių elementų baterijos, akumuliatoriaus, elektros srovės generatoriaus) vienas pagrindinių parametrų. 2. Dydis, išreikštas energijos, kurią tiekia šaltinis, ir juo tekančio elektros kiekio dalmeniu. 3. Srovės šaltinį apibūdinantis dydis, išreikštas darbo, kurį atlieka pašalinės jėgos, veikdamos uždaruoju kontūru judantį krūvį, ir to krūvio dalmeniu Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 155 psl.. Emisija Vyksmas, kurio metu įkaitinta medžiaga išspinduliuoja elektronus ar kitas elektringąsias daleles Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 164 psl. Energija Sistemos būseną vienareikšmiškai atitinkantis tvarusis dydis, kurio pokytis lygus atlikto darbo ir (arba) perduoto šilumos kiekio sumai. Bendrojo pažinimo prasme, tai dydis, vartojamas įvairioms judėjimo formoms kiekybiškai palyginti. Energijos matavimo vienetas – džaulis. Žymimas J: Nesisteminis matavimo vienetas - elektronvoltas Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 164 psl. F Terminas Termino aiškinimas Informacijos šaltinis Fazė 1. Kurio nors reiškinio formos ar būsenos kitimo akimirka. 2. Dydis, kiekvieną akimirką apibūdinantis virpesių vyksmo būseną. 3. Vienalyčių įvairialytės sistemos dalių, turinčių vienodą sudėtį ir termodinamines savybes, visuma. 4. Daugiafazės grandinės dalis, kuria teka kurios nors vienos fazės srovė. 5. Sistemos vienalytė dalis (jos fizinės ir cheminės savybės nepriklauso nuo medžiagos kiekio ir visuose sistemos taškuose yra vienodos), kuri liesdamasi su sistemos kitų savybių vienalytėmis dalimis gali sudaryti pusiausvirąją sistemą. 6. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 184 psl. Fazių skirtumas 1. Dviejų harmoninių dydžių nesutaptis laiko atžvilgiu. 2. Jei , tai φ – fazių skirtumas tarp įtampos u ir srovės i; čia U – įtampos amplitudė, I – srovės amplitudė, t – laikas, ω – kampinis dažnis. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 582 psl. Feromagnetinė medžiaga (feromagnetikas) 1. Medžiaga, kurios atomams, jonams arba kolektyviniams elektronams žemesnėje negu Kiuri temperatūroje būdinga magnetinių momentų lygiagrečioji tvarka ir orientacija. 2. Kristalinė medžiaga, kurios atomai priešpaskutiniuose iš dalies užpildytuose 3d arba 4f elektronų pasluoksniuose turi nesukompensuotus elektronų sukinius, todėl atomų (jonų) magnetiniai momentai yra lygiagretūs ir lemia gana stiprų medžiagos įmagnetėjimą Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 403, 186 psl. Fotoelektrovara Elektrovara, susidariusi puslaidininkio p-n sandūroje, kai ją veikia optinė spinduliuotė Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 190 psl. Fotoelementas Fotoelektrinis įtaisas, kuris veikiamas optinės spinduliuotės sukuria elektrovarą arba elektros srovę Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 190 psl. Fotolaidumas Optine spinduliuote paveiktos medžiagos elektrinio laidumo padidėjimas Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 191 psl. G Terminas Termino aiškinimas Informacijos šaltinis Galia 1. Dydis, skaitmenine verte lygus darbui, kurį mašina, aparatas, įrenginys ar įtaisas atlieka per vienetinį laiko tarpą. Matavimo vienetas - vatas. Žymimas W: 2. Energijos - perdavimo ar kitimo sparta Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 196 psl. Galios nuostoliai Nenaudingai sunaudota galia Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 451 psl. Galvanometras 1. Įtaisas silpnoms srovėms matuoti arba aptikti. 2. Labai silpnų elektros srovių (net ) ir mažų įtampų () matuoklis Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 200 psl. Gazotronas [pranc. gaz –dujos+ (elek)tronas], nevaldomasis dviejų elektrodų dujinio išlydžio įtaisas. Veikimas pagrįstas nesavaiminiu lankiniu arba rusenančiuoju elektros išlydžiu Technikos enciklopedija / redaktorių taryba: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirmininkas) ... [et al.] Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. ISBN 5-420-01523-4  (T.2). 65 psl. Grandinė Tam tikru būdu sujungtų elementų, komponentų, įtaisų, įrenginių ar kitokių objektų visuma Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 218 psl. H Terminas Termino aiškinimas Informacijos šaltinis enris Induktyvumo ir magnetinio laidžio išvestinio SI matavimo vieneto specialus pavadinimas. Henris – tai induktyvumas ritės, kurioje susikuria 1 volto (1V) elektrovara, kai ja tekanti srovė pakinta 1 amperu per sekundę (1A/s). Žymimas H: 1H=1Wb/A=1V∙s/A Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 229 psl. I, Į Terminas Termino aiškinimas Informacijos šaltinis Impregnavimas Lot. impregnatio - pripildymas, įmirkimas, įsotinimas. Audinių, medienos ir kt. įmirkymas specialiais tirpalais arba emulsijomis Valerijos Vaitkevičiūtės kompiuterinis tarptautinių žodžių žodynas Indukcija Tam tikro fizikinio reiškinio sužadinimas, pvz., elektriniu, magnetiniu arba elektromagnetiniu lauku Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 244 psl.. Induktyvioji varža Reaktyvioji varža, kurią lemia grandinės induktyvumas. Ji išreiškiama grandinės induktyvumo L ir kampinio dažnio ω sandauga, t.y. XL=ωL. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 732 psl. Induktyvumas Dydis, apibūdinantis elektrinės grandinės savybę sukurti magnetinį srautą, kai ja teka srovė, taip pat sukurti srovę, kai grandinę kerta kintamasis magnetinis laukas ir atvirkščiai Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 245 psl.. Instaliacija pranc. installation – įrengimas, įvedimas; šviesos, šildymo, elektros ir kitų įtaisų įrengimas Valerijos Vaitkevičiūtės kompiuterinis tarptautinių žodžių žodynas Išlydžio įtampa Elektrinė įtampa, sukelianti izoliacijos (dujų, skysčio, kieto dielektriko terpės tarp elektrodų) elektrinį pramušimą. Įtampai pasiekus išlydžio įtampą, teka stipri srovė, izoliacija perkaista ir suyra. Dujose, kai jų tankis mažas, prasideda rusenantysis išlydis (rusenančiojo išlydžio įtampa); kai elektrinis laukas nevienalytis – vainikinis išlydis (vainikinio išlydžio įtampa). Išlydžio įtampa priklauso nuo izoliacijos storio, elektrinio atsparumo, elektrinio lauko krypties, vienalytiškumo, elektrodų formos. Technikos enciklopedija / redaktorių taryba: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirmininkas) ... [et al.] Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. ISBN 5-420-01523-4  (T.2). 307 psl. Išorinių jėgų darbas Darbas, kurį atlieka tam tikrą sistemą veikiančios išorinės jėgos Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 95 psl. Įtampų rezonanso dažnis Dažnis, kuriam esant, induktyvumo ritės ir kondensatoriaus nuosekliojo jungimo grandinėje įvyksta rezonansas Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 101 psl. J Terminas Termino aiškinimas Informacijos šaltinis Jėgų linija Jėgos lauke išvesta kreivė, kurios liestinė kiekviename taške sutampa su jėgos vektoriaus kryptimi Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 125 psl.. K Terminas Termino aiškinimas Informacijos šaltinis Kampinis dažnis Virpesio fazės kitimo sparta, išreiškiama formule: ω=2πf; čia f – dažnis. Kampinio dažnio ω matavimo vienetas yra rad/s (radianas per sekundę), o dažnio f – Hz (hercas). Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 102 psl. Kinetinė energija 1. Judėjimo energija 2. Mechaninės sistemos energijos dalis, priklausanti tik nuo ją sudarančių objektų (materialiųjų taškų) judesio kiekių, t.y. 3. Dydis, išreiškiamas formule: Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 169 psl. Kintamoji srovė 1. Elektros srovė, kurios kryptis ir stipris periodiškai kinta, dažniausiai sinuso dėsniu. 2. Elektros srovė, kuri yra periodinė laiko funkcija ir kurios nuolatinis sandas lygus nuliui arba yra labai mažas Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 635 psl. Kintamosios srovės galia Dydis, išreiškiamas kintamosios srovės stiprio ir įtampos sandauga Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 198 psl. Koercinio lauko stipris Viena magnetinės histerezės charakteristikų – magnetinio lauko, kuriuo iki soties įmagnetėjęs bandinys išmagnetinamas, stipris Hc. Skiriama koercinio lauko stipris Hc (ar JHc) ir BHc, kai atitinkamai išnyksta bandinio įmagnetėjimas J arba magnetinio srauto tankis B. Technikos enciklopedija / redaktorių taryba: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirmininkas) ... [et al.] Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. ISBN 5-420-01467-X  (T.2). 514 psl.. Kompleksinė galia Grandinės galia, išreiškiama kompleksinės įtampos ir jungtinės kompleksinės srovės sandauga Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 198 psl. Koncentrinė apvija (ritė) Kon + lot. centrum – vidurys; turinti bendrą centrą. Cilindro formos apvijos gaubiančios viena kitą. Valerijos Vaitkevičiūtės kompiuterinis tarptautinių žodžių žodynas Kondensatorius 1. Įtaisas elektros krūviui kaupti. 2. Šiluminės technikos aparatas, kuriame medžiaga iš dujų ar garų būsenos virsta skysta arba kieta (dažniausiai kristaline). Technikos enciklopedija / redaktorių taryba: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirmininkas) ... [et al.] Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. ISBN 5-420-01467-X  (T.1). 323 psl.. Krūvis Tvarus adityvusis dydis: elektrinis, barioninis, gravitacinis (masė). Visiems, išskyrus gravitacinį, būdingas natūralus mažiausias vienetas ž elementarusis krūvis. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 341 psl. Kulonas Elektros kiekio išvestinio SI matavimo vieneto specialus pavadinimas. Kulonas – elektros kiekis, per 1 s praeinantis per laidininko skerspjūvį, kai juo teka 1 A srovė. Žymimas C: 1C=1A∙s Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 345 psl.. L Terminas Termino aiškinimas Informacijos šaltinis Laidininkas Gerai elektros srovę praleidžianti medžiaga; 20˚C temperatūroje kietųjų laidininkų savitoji elektrinė varža ρ mažesnė negu 10-5 Ωm. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 348 psl.. Laidis 1. Dydis atvirkščiai proporcingas varžai 2. Pilnutinio laidžio realioji dalis Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 348 psl.. Laidumas Objekto arba medžiagos savybė praleisti, pvz., skysčius, šilumą, elektros srovę, šviesą ir pan. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 351 psl.. Laisvasis krūvis Erdvėje tam tikroje terpėje galintis laisvai judėti elektros krūvis Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 342 psl. Lauko linijų tankis Lauko (arba šaltinio) stiprį apibūdinančių įsivaizduojamų linijų, statmenai kertančių vienetinį plotą, skaičius Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 668 psl. Legiravimas Kontroliuojamas priemaišų įterpimas į metalus, lydinius ir puslaidininkius, siekiant gauti reikiamų savybių medžiagų arba sluoksnių Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 363 psl. Liekamoji indukcija (liekamojo magnetinio srauto tankis) Medžiagos magnetinio srauto tankio vertė, kai magnetinio lauko stipris lygus nuliui Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 245, 669 psl. M Terminas Termino aiškinimas Informacijos šaltinis Magnetinė indukcija (magnetinio srauto tankis) Vektorinis dydis, kai elektros srovės elementą veikianti jėga lygi to elemento ir magnetinio srauto tankio vektorinei sandaugai, t.y. čia I – srovės stipris, Δs – laidininko ilgio elementas; B – magnetinio srauto tankio vektorius. Matavimo vienetas: V∙s/m2. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 245, 669 psl. Magnetinė įtampa Skaliarinis dydis, lygus kreiviniam magnetinio lauko stiprio H integralui išilgai pasirinkto a ir b taškus jungiančio kelio: čia ra ir rb – a ir b taškų padėties vektoriai; dr – vektorinis lanko elementas. Matavimo vienetas – amperas (A) Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 258 psl. Magnetinė konstanta (magnetinė vakuumo skvarba) Absoliučioji magnetinė vakuumo skvarba (). Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 325 psl. Magnetinė skvarba 1. Magnetinio srauto tankio ir magnetinio lauko stiprio vektorių dalmuo. 2. Dydis, išreiškiamas iš formulės: čia μ – magnetinė skvarba, B – magnetinio srauto tankio vektorius, H – magnetinio lauko stiprio vektorius Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 585 psl. Magnetiniai nuostoliai Elektromagnetinė energija, Feromagnetikuose virstanti šiluma, kai jie permagnetinami kintamajame magnetiniame lauke Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 451 psl. Magnetinio srauto soties tankis Magnetinio srauto tankis, kai medžiagos įmagnetėjimas yra didžiausias Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 669 psl. Magnetinis momentas (elektromagnetinis momentas) 1. Vektorinis dydis, apibūdinantis uždaros elektros srovės, elementariųjų dalelių, atomų, mikroskopinių kūnų magnetines savybes 2. Vektorinis dydis, kurio vektorinė sandauga su vienalyčio magnetinio srauto tankiu lygi sukimo momentui: m∙B=T; čia m – magnetinio momento vektorius, B – magnetinio srauto tankio vektorius, T – sukimo momento vektorius Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 438, 439 psl. Magnetinių nuostolių kampas Kampas, kurį vektorinėje idealiosios ritės su realiu magnetolaidžiu diagramoje sudaro magnetinio srauto ir rite tekančios srovės vektoriai Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 285 psl.. Magnetovara (mv) Elektros srovės magnetinį veikimą apibūdinantis dydis, lygus magnetinio lauko stiprio cirkuliacijai uždaruoju kontūru, t.y. H – magnetinio lauko stiprio vektorius, r – padėties vektorius (spindulys vektorius). Matavimo vienetas – amperas (A) Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 376 psl. Matavimo tikslumas 1. Matuojamojo dydžio matavimo rezultato ir to dydžio sutartinės tikrosios vertės atitikimo artumas. Kiekybiškai tikslumas yra išreiškiamas matavimo paklaida. Kuo ji mažesnė, tuo tikslumas didesnis. 2. Matavimo charakteristika, apibūdinama jo paklaidos artumu nuliui Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 699 psl.. Matavimo transformatorius Transformatorius, kurio pirminę apviją veikia matuojamoji įtampa ar srovė, o prie antrinės yra prijungti matuokliai arba apsauginiai įtaisai Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 713 psl.. Matuoklio tikslumas Matuoklio gebėjimas teikti vertes, artimas matuojamojo dydžio tikrajai vertei Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 699 psl. Multimetras (daugiaribis universalusis matuoklis) Daugiafunkcis daugiaribis matuoklis įtampai, srovės stipriui, kartais ir kitiems elektriniams dydžiams, tokiems kai varžai, matuoti Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 389 psl. N Terminas Termino aiškinimas Informacijos šaltinis Naudingumo koeficientas 1. Sistemos naudingam darbui panaudotos ir visos įgytos energijos dalmuo. 2. Išėjimo ir įėjimo apibrėžtų galių dalmuo. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.310 psl. Neigiamasis elektrodas Galvaninio elemento elektrodas, turintis mažesnę skaitinę potencialo vertę Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 150 psl. Nuokrypa Leidžiamasis nuokrypių nuo dydžio, pvz., matmens, vardinės vertės intervalas Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 447 psl. Nuokrypis Vertės ir vardinės vertės skirtumas Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 447 psl. Nuolatinė (pastovioji) srovė Elektros srovė, kurios kryptis ir stipris laikui bėgant nekinta Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 636 psl. Nuostolių kampas Galios nuostolių induktyviajame arba talpiniame elemente matas, išreiškiamas formule čia d – nuostolių faktorius Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.286 psl.. P Terminas Termino aiškinimas Informacijos šaltinis Paklaida Apytikslės vertės nuokrypis nuo tikrosios dydžio vertės Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.464 psl. Paramagnetinė medžiaga (paramagnetikas) 1. Medžiaga, kurios atomai, molekulės, jonai, atomų branduoliai turi nuolatinį dipolinį magnetinį momentą. 2. Medžiaga, kurios atomų (jonų) nuolatiniai magnetiniai momentai išoriniame magnetiniame lauke orientuojami magnetinio lauko kryptimi; kai išorinio magnetinio lauko nėra, jie būna netvarkingai orientuoti, todėl jos įmagnetėjimas lygus nuliui Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 405, 474 psl. Paskirstytoji talpa Savoji elektrinė talpa, pasiskirsčiusi išilgai elektrinio ar elektroninio elemento Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 663 psl.. Pastovios įtampos šaltinis Šaltinis, išlaikantis pastovią išėjimo įtampą, kai kinta paveikieji dydžiai Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 653 psl. Pastovios srovės šaltinis Šaltinis, išlaikantis pastovią išėjimosrovę, kai kinta paveikieji dydžiai Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 653 psl. Paulio principas Draudimo principas. Tapačiųjų pusinio sukinio dalelių sistemoje kiekviena dalelė tegali būti vis kitokios kvantinės būsenos. Pagal V.Paulį viename atome negali būti dviejų elektronų, kurių kvantinių skaičių verčių rinkiniai būtų vienodi. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija / redakcinė taryba: [vyriausiasis redaktorius] J. Zinkus ... [et al.]. -  Vilnius : Mokslas, 1981. -  8 t. 515 psl.. Pataisa 1. Signalo iškreipių, mechanizmų, įtaisų, veiksmų ar vyksmų klaidų pašalinimas arba sumažinimas. 2. Prie neištaisytojo rezultato algebriškai pridedama vertė, naikinanti sistemingają paklaidą. Pastabos: 1) Pataisa lygi tikimajai sistemingajai paklaidai su minuso ženklu; 2) Kadangi sistemingoji paklaida negali būti tiksliai žinoma, tai jos ir negalima visiškai panaikinti. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 477 psl. Paviršinis krūvis 1. Plotiniu tankiu apibūdinamas elektros krūvis; 2. Visas tam tikrame paviršiuje esantis elektros krūvis Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 343 psl.. Periodas 1. Laikotarpis, apimantis kurį nors užbaigtą vyksmą. 2. Laiko tarpas, per kurį pasikartoja visos vyksmo fazės. 3. Mažiausias laiko tarpas, kuriam pasibaigus, laisvai pasirinktos akimirkinės periodinio dydžio vertės kartojasi. 4. Vieno ciklo trukmė. 5. Periodinės elementų sistemos elementų, kurių valentiniai elektronai turi tą patį pagrindinį kvantinį skaičių, eilė Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 484 psl. Pilnutinė galia 1. Kompleksinės galios modulis. Matavimo vienetas – voltamperas (VA). 2. Dydis, išreiškiamas efektinės įtampos ir efektinės srovės stiprio sandauga: S=UI; čia U – efektinė įtampa, I – efektinis srovės stipris, S – pilnutinė galia. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 198psl. Pilnutinė varža Visuminė elektrinės grandinės varža kintamajai srovei. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 733 psl. Pjezoefektas Pjezoelektriko poliarizacija dėl mechaninių įtempimų arba jo mechaninis įtempimas dėl elektrinio lauko poveikio Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 489 psl. Pjezoelektrikas Kristalinis dielektrikas, kuris nuo mechaninio įtempimo poliarizuojasi, o elektrinio lauko veikiamas deformuojasi Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 489 psl. Potencinė energija 1. Sistemos energijos dalis, priklausanti tik nuo sistemą sudarančių dal(el)ių tarpusavio padėties ir (arba) padėties pasirinktoje atskaitos sistemoje. 2. Dydis išreiškiamas formule: čia F – konservatyviosios jėgos vektorius, r – padėties vektorius Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 170 psl. Puslaidininkis Medžiaga pagal elektrinį laidumą užimanti tarpinę padėtį tarp metalų ir dielektrikų. Jos savitoji elektrinė varža normaliomis sąlygomis nuo 0,1 Ωm iki 108 Ωm. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 511psl.. R Terminas Termino aiškinimas Informacijos šaltinis Reaktyvioji varža 1. Kompleksinės elektrinės varžos menamoji dalis. 2. Kintamosios srovės grandinės varža, sudaryta iš induktyviosios ir talpinės varžų Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 2734 psl. S Terminas Termino aiškinimas Informacijos šaltinis Sandas Ko nors sudedamoji dalis Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 539 psl.. Santykinė dielektrinė skvarba Dydis, parodantis, kiek kartų medžiagos dielektrinė skvarba didesnė už dielektrinę konstantą, t.y. čia ε – dielektrinė skvarba, ε0 – elektrinė konstanta Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 585 psl. Santykinė magnetinė skvarba 1. Magnetinio srauto tankio medžiagoje ir vakuume dalmuo. 2. Dydis, rodantis, kiek kartų medžiagos magnetinė skvarba didesnė už magnetinę konstantą, t.y. μr=μ/μ0; čia μ – magnetinė skvarba, μ0 – magnetinė konstanta Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 585 psl. Savitasis elektrinis laidis Dydis, atvirkščiai proporcingas savitajai varžai (S/m) Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 350 psl. Savitoji elektrinė varža 1. Dydis, išreiškiamas iš formulės E=ρJ; čia E – elektrinio lauko stiprio vektorius, J – elektros srovės tankio vektorius, ρ – savitoji elektrinė varža. 2. Dydis, skaitine verte lygus kubo pavidalo laidininko, kurio briaunos ilgis 1 m, varžai. Valiukėnas, Vytautas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas/Vytautas Valiukėnas. Pranas Juozas Žilinskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 734 psl. Sinchroniniai procesai gr.synchronos

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 7279 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
27 psl., (7279 ž.)
Darbo duomenys
  • Elektronikos konspektas
  • 27 psl., (7279 ž.)
  • Word failas 783 KB
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt