Diplominiai darbai

V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas

9.6   (3 atsiliepimai)
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 1 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 2 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 3 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 4 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 5 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 6 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 7 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 8 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 9 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 10 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 11 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 12 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 13 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 14 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 15 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 16 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 17 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 18 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 19 puslapis
V geležinkelių regiono eksploatacinio darbo organizavimo projektas 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

Sausumos transporto inžinerija
TVIRTINU
Fakulteto dekanas
_______________________________
(Parašas)
______Laimutė Sladkevičienė____
(Mokslo laipsnis, vardas, pavardė)
2014 m. kovo 28 d.
Studijų programa
Geležinkelių eksploatavimas
Studijų programos specializacija
Techninė geležinkelių eksploatacija
BAIGIAMOJO DARBO UŽDUOTIS
Išduota studentui
Rimvydui Venslauskui_ GE11D____
(Vardas ir pavardė) (Grupė)
Baigiamojo darbo tema
J keleivių stoties veiklos technologija_____
Patvirtinta
2014 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. SG - 19
Baigiamojo darbo pateikimo terminas
2014 m. birželio 4 d.
Darbo duomenys:
1. Geležinkelių bendrovės linijų schema
1 pav. Geležinkelių bendrovės linijų schema
2. Geležinkelių regiono linijų schema
2 pav. Geležinkelių regiono ruožų schema
3. Keleivinių traukinių eismo mastai
1 lentelė
Keleivinių traukinių eismo mastai
Ruožas
Nelyginė kryptis
Lyginė kryptis
Greitieji
Keleivi-
niai
Vietiniai dyzeliniai
Viso
Greitieji
Keleivi-niai
Vietiniai dyzeliniai
Viso
Q-Z
1(T-A)
1(T-P)
1(T-A)
2 (T-Z)
5
1(A-T)
1(P-T)
1(A-T)
2(Z-T)
5
Z-A
1(T-A)
1(T-P)
1(T-A)
4(N-A)
7
1(A-T)
1(P-T)
1(A-T)
4(A-H)
7
A-K
1(T-P)
1(M-P)
2(A-P)
5(A-K)
9
1(P-T)
1(P-M)
2(A-P)
5(K-A)
9
A-L
1(M-P)
-
4(L-A)
5
1(P-M)
-
4(A-L)
5
4. Prekinių vagonų perdavimo mastai regiono sandūros stotyse.
2 lentelė
Prekinių vagonų perdavimo mastai
Sandūros stotis
Vagonų priėmimas
Vagonų perdavimas
Pakrautų
tuščių
viso
pakrautų
tuščių
viso
Z
tr. nep.
700
tr. nep.
320
tr. nep.
1020
tr. nep.
870
tr. nep.
150
tr. nep.
1020
tr. perf.
355
tr. perf.
30
tr. perf.
385
tr. perf.
445
tr. perf.
80
tr. perf.
525
viet.
140
viet.
-
viet.
140
viet.
-
viet.
-
viet.
-
viso:
1195
viso:
350
viso:
1545
viso:
1315
viso:
230
viso:
1545
K
tr. nep.
890
tr. nep.
130
tr. nep.
1020
tr. nep.
520
tr. nep.
500
tr. nep.
1020
tr. perf.
245
tr. perf.
40
tr. perf.
285
tr. perf.
365
tr. perf.
40
tr. perf.
405
viet.
120
viet.
-
viet.
120
viet.
-
viet.
-
viet.
-
viso:
1255
viso:
170
viso:
1425
viso:
885
viso:
540
viso:
1425
L
tr. nep.
160
tr. nep.
200
tr. nep.
360
tr. nep.
310
tr. nep.
50
tr. nep.
360
tr.
perf.
235
tr. perf.
30
tr. perf.
265
tr. perf.
305
tr. perf.
40
tr. perf.
345
viet.
80
viet.
-
viet.
80
viet.
-
viet.
-
viet.
-
viso:
475
viso:
230
viso:
705
viso:
615
viso:
90
viso:
705
Iš viso
2925
750
3675
2815
860
3675
5. Atstumas tarp stočių, traukinių važiavimo tarpstočiais, įsibėgėjimo ir stabdymo laiko normos
3 lentelė
Atstumas tarp stočių, traukinių važiavimo tarpstočiais, įsibėgėjimo ir stabdymo laiko normos
Traukinių įsibėgėjimo laiko normos:
Važiavimo laikas tarpstočiais,min.
Keleivinių
Prekinių
Ruožas
Tarpstotis
Atstumas
tarp stočių
km.
Nelyg.
Lyg.
Nelyg.
Lyg.
1
2
3
4
5
6
7
T-L
20
17
16
20
19
S-T
25
23
22
26
25
A-L
R-S
19
17
17
20
20
P-R
20
20
19
23
22
O-P
20
17
16
20
19
A-O
21
17
19
20
22
125km
A-B
20
17
16
20
19
B-C
25
22
21
26
24
C-D
15
12
11
16
14
A-K
D-E
17
14
13
17
16
E-F
18
14
15
17
16
F-G
25
20
19
23
22
G-H
20
16
15
20
19
H-K
25
20
21
25
24
165km
A-I
20
16
17
22
21
I-J
22
17
18
24
23
J-M
19
16
15
21
22
A-Z
M-N
25
20
19
26
27
N-U
24
19
18
25
24
U-V
22
17
16
24
25
V-Z
18
15
14
21
20
150km
U-Z
Z-Q
20
17
16
23
22
1. Keleivinių traukinių = 1 min.
2. Prekinių traukinių = 2 min.
Traukinių stabdymo laiko normos:
1. Keleivinių traukinių = 1 min.
2. Prekinių traukinių = 1 min.
6. Vagonų iškrovos ir pakrovos mastai geležinkelių regiono tarpinėse stotyse
4 lentelė
Vagonų iškrovos ir pakrovos mastai geležinkelių regiono tarpinėse stotyse
Stotis
Iškrova
Pakrova
Nelyginė kryptis
Lyginė kryptis
Nelyginė kryptis
Lyginė kryptis
Linija A-L
T
5
10
5
5
S
8
5
10
6
R
8
5
6
7
P
6
8
6
8
O
8
10
6
6
Linija A-Z
I
4
7
6
5
J
6
5
2
4
M
12
12
12
12
N
3
4
2
5
U
5
6
3
15
V
4
4
4
4
Linija A-K
B
5
4
6
5
C
6
7
4
5
D
8
6
7
7
E
4
6
6
4
F
4
7
4
5
G
7
4
5
6
H
6
5
4
2
5 lentelė
Vagonų iškrovos ir pakrovos mastai geležinkelių regiono techninėse stotyse
Stotis
Iškrova
Pakrova
Nelyginė kryptis
Lyginė kryptis
Nelyginė kryptis
Lyginė kryptis
Z
21
25
16
16
A
18
15
15
17
K
22
20
10
12
L
20
25
10
10
7. SCB ir ryšių įrenginiai geležinkelių regiono stotyse ir tarpstočiuose.
Linija A – L:
signalizacijos ir ryšių priemonės traukinių eismui reguliuoti – pusiau automatinė kelio blokuotė;
iešmų valdymas techninėse stotyse – BMRC;
iešmų valdymas tarpinėse stotyse – RC;
ryšio priemonės traukinių ir manevrinių lokomotyvų mašinistų su EDS, GSM, GSB – radijo ryšys.
Linija A – K:
signalizacijos ir ryšių priemonės traukinių eismui reguliuoti – automatinė kelio blokuotė;
iešmų valdymas techninėse stotyse – BMRC;
iešmų valdymas tarpinėse stotyse – RC;
ryšio priemonės traukinių ir manevrinių lokomotyvų mašinistų su EDS, GSM, GSB – radijo...

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 19210 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

Turinys
 • BAIGIAMOJO DARBO UŽDUOTIS.. 15
 • BAIGIAMOJO DARBO ŽINIARAŠTIS.17
 • BAIGIAMOJO DARBO ANOTACIJA ..19
 • FINAL WORK ANNOTATION .21
 • ĮVADAS .. 22
 • 1. APRAŠYMO SKYRIUS 24
 • 1.1Geležinkelių eksploatacinio darbo organizavimo pagrindai 24
 • 1.2. Regiono geležinkelių eksploataciniai duomenys 27
 • 1.3. Regiono geležinkelių techniniai duomenys 26
 • 1.4 Traukinių eismo pertraukų suteikimo tvarka 28
 • 2. SKAIČIAVIMO SKYRIUS.. 29
 • 2.1. Prekinių traukinių formavimo plano sudarymas 29
 • 2.1.1. Techninių stočių prekinių traukinių formavimo plano sudarymas 29
 • 2.1.2. Prekinių traukinių mastų nustatymas 31
 • 2.1.3. Prekinių traukinių srautų diagramos sudarymas 31
 • 2.2. Stoties ir traukinių intervalų apskaičiavimas 33
 • 2.2.1. Priešinių traukinių intervalų apskaičiavimas 34
 • 2.2.2. Vieno paskui kitą važiuojančių traukinių intervalų apskaičiavimas 41
 • 2.3. Geležinkelių regiono linijų pralaidumo apskaičiavimas 51
 • 2.3.1. Didžiausio (ribojančio) tarpstočio nustatymas 52
 • 2.3.2. Traukinių praleidimo didžiausiame tarpstotyje schemos parinkimas 53
 • 2.3.3. Vienkelio ruožo pralaidumo apskaičiavimas 56
 • 2.3.4. Dvikelių ruožų pralaidumo apskaičiavimas. 57
 • 3. TECHNOLOGIJOS SKYRIUS59
 • 3.1. Geležinkelių regiono vietinio darbo organizavimas 59
 • 3.1.1. Tuščių vagonų balanso (poreikio) nustatymas 59
 • 3.1.2. Vietinių vagonų srautų diagramų sudarymas 60
 • 3.1.3. Rinktinių traukinių skaičiaus nustatymas 64
 • 3.1.4. Traukinių eismo grafike taikomos rinktinių traukinių darbo schemos 65
 • 3.1.5. Vietinio darbo paros grafinio plano sudarymas 65
 • 3.1.6. Vietinių vagonų naudojimo rodiklių apskaičiavimas 66
 • 3.2. Traukinių eismo grafiko sudarymas 68
 • 3.2.1. Traukinių eismo grafiko sudarymo pradiniai duomenys 68
 • 3.2.2. Keleivinių traukinių grafiko sudarymo reikalavimai 69
 • 3.2.3. Prekinių traukinių grafiko sudarymo reikalavimai 69
 • 3.2.4. Traukinių eismo grafiko sudarymo tvarka 70
 • 3.2.5. Traukinių eismo grafiko rodiklių apskaičiavimas 71
 • 3.2.6. Traukinio kilometrų apskaičiavimas 71
 • 3.2.7 Traukinio valandų apskaičiavimas 75
 • 3.2.8. Techninio ir ruožo greičio apskaičiavimas 75
 • 3.2.9. Prekinių traukinių grečio koeficiento apskaičiavimas75
 • 3.2.10 Geležinkelių regiono viduinio ruožo ir techninio greičio bei greičio koeficiento apskaičiavimas . 79
 • 4. EKONOMINIO PAGRINDIMO SKYRIUS.. ..79
 • 4.1. Techninis geležinkelių eksploatacinio darbo normavimo tikslai 80
 • 4.2 Techninio geležinkelių eksploatacinio darbo normavimo uždaviniai 80
 • 4.3. Kiekybinių rodiklių (darbo normų) nustatymas 80
 • 4.3.1. Geležinkelio regiono pakrovos normos nustatymas 81
 • 3.3.2. Geležinkelių region iškrovos normos nustatymas 81
 • 4.3.2. Geležinkelių regiono vagonų priėmimo ir perdavimo normų nustatymas. 81
 • 4.3.3. Geležinkelio regiono darbo nustatymas 82
 • 4.4. Kokybinių rodiklių (vagonų naudojimo) nustatymas 82
 • 4.4.1. Vidutinės vagono apyvartos apskaičiavimas 82
 • 4.4.2 Darbo parko prekinių vagonų normos nustatymas 88
 • 3.4.3. Vidutinės prekinio vagono ridos nustatymas 89
 • 3.4.4. Prekinio vagono našumo nustatymas 89
 • 4.5. Lokomotyvų naudojimo rodiklių apskaičiavimas 89
 • 4.5.1. Lokomotyvų linijinės ridos valandų apskaičiavimas 90
 • 4.5.2. Pagalbinės lokomotyvų ridos apskaičiavimas. 90
 • 4.5.3. Lokomotyvo valandų apskaičiavimas pagrindiniame ir grąžos depe. 90
 • 4.5.4. Lokomotyvų parų poreikio sąnaudų apskaičiavimas 95
 • 4.5.5. Vidutinės lokomotyvo paros ridos apskaičiavimas 95
 • 4.5.6. Vidutinio lokomotyvų buvimo laiko judėjime ir kelyje apskaičiavimas 96
 • 4.5.7. Lokomotyvų darbo parko normos nustatymas 97
 • 4.6 Eksploatacijos išlaidų nustatymas 97
 • 4.6.1. Keleivinių traukinių ir vagonų ridos apskaičiavimas 97
 • 4.6.2. Darbo parko prekinių vagonų vagono valandų apskaičiavimas 99
 • 4.6.3. Inventorinio lokomotyvų parko lokomotyvo valandų apskaičiavimas 100
 • 4.6.4. Prekinių traukinių lokomotyvų lokomotyvo kilometrų apskaičiavimas 100
 • 4.6.5. Keleivinių traukinių lokomotyvų lokomotyvo kilometrų apskaičiavimas 100
 • 4.6.6. Prekinių traukinių lokomotyvų lokomotyvo brigadų valandų apskaičiavimas 100
 • 4.6.7. Keleivinių traukinių lokomotyvų (greitųjų ir keleivinių) lokomotyvo brigadų valandų apskaičiavimas 101
 • 4.6.8. Keleivinių traukinių palydovų brigadų valandų traukiniuose apskaičiavimas 102
 • 4.6.9. Prekinių traukinių bruto tonkilometrių apskaičiavimas 107
 • 4.6.10. Keleivinių traukinių bruto tonkilometrių apskaičiavimas 107
 • 4.6.11. Sąlyginio kuro sąnaudų apskaičiavimas 108
 • 4.6.12. Manevrinių lokomotyvų lokomotyvo valandų apskaičiavimas 109
 • 4.6.13. Iš stočių išleistų keleivinių vagonų skaičiaus nustatymas 110
 • 4.6.14. Metinių eksploatacinių išlaidų apskaičiavimas 111
 • 4.7. Vežiojimų savikainos apskaičiavimas 114
 • 4.7.1. Krovinių vežimo savikainos apskaičiavimas 114
 • 4.2.2. Keleivių vežimo savikainos apskaičiavimas 114
 • 4.7.3. Sąlyginių tonkilometrių savikainos apskaičiavimas 114
 • 4.8. Geležinkelių regiono pelno apskaičiavimas 115
 • 4.9. Geležinkelių regiono eksploatacinio darbo rodiklių suvestinės sudarymas 116
 • 5. DARBUOTOJU SAUGA IR TRAUKINIŲ EISMO SAUGUMO SKYRIUS 117
 • 5.1. Saugos darbe reikalavimai dirbant stočių keliuose 117
 • 5.2. Traukinių eismo saugumo reikalavimai 118
 • 6. IŠVADOS..120
 • 7. NAUDOTOS LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS.121

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Šaltiniai
✅ Šaltiniai yra
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
123 psl., (19210 ž.)
Darbo duomenys
 • Transporto ir logistikos diplominis darbas
 • 123 psl., (19210 ž.)
 • Word failas 6 MB
 • Lygis: Universitetinis
 • ✅ Yra šaltiniai
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį diplominį darbą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Taksi darbo organizavimas ir problemos

Taksi darbo organizavimas ir problemos Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Sandėlių darbo organizavimas įmonėje

Sandėlių darbo organizavimas įmonėje Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Transporto įmonės „UAB TransDea" veiklos organizavimo projektas

Transporto įmonės „UAB TransDea" veiklos organizavimo projektas Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Logistinės veiklos Europos Sąjungoje organizavimo ypatumai kelių transporte

Logistinės veiklos Europos Sąjungoje organizavimo ypatumai kelių transporte Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Transporto logistika: kelių, oro, geležinkelių, jūrų ir upių

Transporto logistika: kelių, oro, geležinkelių, jūrų ir upių Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Pavojingų krovinių vežimas kelių ir geležinkelių transportu

Pavojingų krovinių vežimas kelių ir geležinkelių transportu Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Ferrochromo lydinių pervežimas iš Klaipėdos į Bohumin. Bohumin - Klaipėda organizacinis projektas

Ferrochromo lydinių pervežimas iš Klaipėdos į Bohumin. Bohumin - Klaipėda organizacinis projektas Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Ekspedicinės veiklos organizavimo ypatumai tarptautiniame kelių transporte

Ekspedicinės veiklos organizavimo ypatumai tarptautiniame kelių transporte Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

VĮ „Panevėžio regiono keliai“ veiklos valdymo modelis. Referatas

VĮ „Panevėžio regiono keliai“ veiklos valdymo modelis. Referatas Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

ES geležinkelių transporto politika

ES geležinkelių transporto politika Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Geležinkelių transporto raidos verslo planas

Geležinkelių transporto raidos verslo planas Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Krovinių vežimo organizavimo vietiniais maršrutais plėtros galimybės X įmonėje

Krovinių vežimo organizavimo vietiniais maršrutais plėtros galimybės X įmonėje Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt