Išplėstinė darbo paieška

Puslapis 1 - 11, iš 105 darbų
Lietuvių liaudies dainos
Lietuvių liaudies dainos
9.4   (2 atsiliepimai)
Lietuvių liaudies dainos

Referatas apie Lietuvių Liaudies Dainas. Darbe yra keletos dainų analizė.

Lietuvių liaudies dainų tautosakiškumas.
Lietuvių liaudies dainų simbolika.
Nuovargio dainos.
Karo dainos.
Vestuvių ir piršlybų dainos.

Ko mane moko lietuvių liaudies pasakos
Ko mane moko lietuvių liaudies pasakos
10   (1 atsiliepimai)
Ko mane moko lietuvių liaudies pasakos

Turbūt svarbiausia, kad lietuvių liaudies pasakos mane moko gyventi. Iš pasakų sužinau, kaip reikėtų elgtis vienoje ar kitoje situacijoje ir kokios to poelgio pasekmės. Nors pasakos dažniausiai baigiasi gerai, laimingai (ne taip kaip gyvenime) vis tiek tie „žingsniai“ į pergalę, sėkmę, tam tikra prasme, panašūs į mūsų gyvenimo kelią. Tam reikalingas ryžtas, pasiaukojimas, drąsa .Taigi viena iš gerųjų pasakų savybių ta, kad ji lyg mokytoja. Juk mamos savo vaikučiams skaito pasakas, nes jos moko į pasaulį pažvelgti kitomis akimis.
Dar viena labai gera pasakų savybė- vertybės. Pasakose jų labai gausu. Kiekvienas herojus turi bent po kelias, kurios reikalingos tam tikram darbui atlikti. Pasakose labiausia vertinamas sąžiningumas, dorybė, gerumas, gudrumas, drąsumas. Pavyzdžiui, pasakoje „ Eglė žalčių karalienė...

Lietuvių liaudies dainos - referatas
Lietuvių liaudies dainos - referatas
9.8   (3 atsiliepimai)
Lietuvių liaudies dainos - referatas

Referatas apie Lietuvių Liaudies Dainas.

Darbą sudaro:

Kaip išliko liaudies dainos;
Kaip skirstomos lietuvių liaudies dainos;
Kalendorinės dainos;
Raudos;
Darbo dainos;
Vestuvinės dainos;
Poetinės dainų priemonės;

Lietuvių liaudies dainos (4)
Lietuvių liaudies dainos (4)
10   (2 atsiliepimai)
Lietuvių liaudies dainos (4)

Lietuvių liaudies dainų skirstymas
Darbo dainos
Vestuvinės dainos
Kalendorinių apeigų dainos
Vaikų dainos
Raudos
Poetinės dainų priemonės
Liaudies dainų rinkimas ir užrašymas
Išvados

Lietuvių liaudies dainos
Lietuvių liaudies dainos
9.2   (2 atsiliepimai)
Lietuvių liaudies dainos

Lietuvių liaudies dainos: kas būdinga lietuvių liaudies dainoms (bendrai ir kiekviename Lietuvos regione atskirai), kai kurios jų rūšys), taip pat, dainų pavyzdžiai, dainos analizė, pabaiga bei panaudotos literatūros sąrašas.
Žemaičių dainos, aukštaičių dainos, dzūkų dainos, vestyvių ir piršlybų dainos, darbo dainos, karinės-istorinės dainos, laidotuvių raudos, sutartinės, Lietuvių liaudies dainų pavyzdžiai, lietuvių liaudies dainų analizavimas.

Lietuvių liaudies pasakos arba mitologinės sakmės
Lietuvių liaudies pasakos arba mitologinės sakmės
9.0   (2 atsiliepimai)
Lietuvių liaudies pasakos arba mitologinės sakmės

LIETUVIŲ LIAUDIES PASAKOS ARBA MITOLOGINĖS SAKMĖS.
VIENOS PASAKOS ( SAKMĖS ) ANALIZĖ ARBA PASAKŲ ( SAKMIŲ ) ANALIZĖ PASIRINKTU ASPEKTU.


Mitologinės sakmės - tai kolektyvinė kūryba, atspindėjusi senovės pasaulio supratimą. Tai estetinė ir etinė pasaulio pažinimo forma. Mitas gimė iš žmonijos pastangų suprasti save, pasaulį, daiktus. Sakmė - tai savotiška pakeista realybė, įgyjanti šventumo. Mite papasakotas įvykis - šventa istorija,o šventumas nesiejamas su žemiškuoju pasauliu.

Lietuvių liaudies dainos
Lietuvių liaudies dainos
9.6   (2 atsiliepimai)
Lietuvių liaudies dainos

Referatas - "Lietuvių liaudies dainos".

Dzūkų ir aukštaičių dainos;
šeimos dainos;
jaunimo ir meilės dainos;
raudos;
darbo dainos;
kalendorinių apeigų dainos.

Lietuvių liaudies dainos
Lietuvių liaudies dainos
10   (1 atsiliepimai)
Lietuvių liaudies dainos

Referatas apie lietuvių liaudies dainas.

Ištrauka:
Svarbiausias liaudies dainų bruožas lyrizmas – tai yra gilus jausmų išsakymas, reiškimas, nuoširdumas, švelnumas, o ne istorijų eiliavimas. Lietuvių dainų savitumas, kuriuo jos skiriasi nuo kitų dainų, yra jų tikras natūralumas, jų nevaržomas paprastumas, atmetąs bet kokį pasakymų, vaizdų ir palyginimų dailinimą, trumpai tariant, visas poezijos puošmenas. Tuo jos iš pirmo žvilgsnio jau pasirodo kaip iš pačios liaudies kilę kūriniai. Iš dainos galima lengvai numanyti, ar svetima ranka yra prie jos prisidėjusi, arba ar žmogus, gerai pažįstąs klasikinę literatūrą, įsijautęs į liaudies dvasią ir imitavęs liaudies dainą.

Lietuvių liaudies pasakos
Lietuvių liaudies pasakos
10   (1 atsiliepimai)
Lietuvių liaudies pasakos

Pasaka , tautosakos ir literatūros žanras-išmone paremto stebuklinio,nuotykinio,ar buitinio pobūdžio kartais turintis lyrinių pradų ,dainuojamųjų intarpų kūrinys.Skiriamos liaudies (tautosakinės) ir literatūrinės pasakos.
Liaudies pasakas paprastai gyvuoja žodžiu , daugiausia neraštingų , ar mažaraščių žmonių aplinkoje (dabar daugelio tautų dalis pasakų liko knygose ir archyvuose , kitos tapo vaikų literatūros dalimi ,trečios – dar šiek tiek gyvuoja žodžiu ).pasakos sekamos dažniausiai klausytojams sudominti , rečiau –pamokyti .Jose sąmoningai pabrėžiama prasimanymas ir fantastika.Pasakų idėjinį turinį ,siužetą,motyvus,vaizdų pobūdį,kalbines išraiškos priemones daugiausia sąlygoja liaudies buitis ir pažiūros į gamtos reiškinius ,bei visuomenės santykius (čia glūdi ir pasakų pažintinė reikšmė).Pasakoms būdinga blogio ir gėrio prieraiša ,gėrio pergalė tipizuoti veikėjai .Liaudies siekimus paprastai reiškia nuskriaustas žmogus ,našlaitis ,jauniausias ir trečias brolis kvailutis.Žymiausi pasakų rinkiniai sudaro pasaulinės literatūros lobyno dalį.Nuo romantizmo laikų pasakų motyvais ir siužetais pradėta plačiau naudotis grožinėje literatūroje ,dailėje, muzikoje.
Pasakų genezės problemą sprendė jau pirmieji jų tyrėjai –romantikai (pasakų kilmę siejo su žmonijos pradžia).Mitologinės mokyklos atstovai pasakas laikė senovinių mitų liekanomis.Siužetų skolinimo teorijos šalininkai jų pradžios ieškojo Indijoje,kiti pasakų atsiradimą rėmė buities ir kultūros bendrumu.
Pasakos gyvavo ir keitėsi kartu su liaudies gyvenimu ir pasaulėžiūra,veikiamas ir apsprendžiamas atskirų istorijos laikotarpių ekonominio,visuomeninio ir kultūrinio lygio.Todėl pasakų analizė ir kiti duomenys rodo,kad vienos pasakos atsirado seniai ,jose išlikę pirmykštės bendruomenės ir jos ideologijos atgarsių .Viduramžių pasakoms ,būdingi veikėjai tokie kaip karaliai,ponai,dvarininkai,baudžiauninkai .Kitose atsiradusios,naujaisiais amžiais pasakose,jaučiamas dažnas praturtėjimo motyvas .
Pasakos kaip kitų tautų taip ir lietuvių liaudies yra vieni ryškiausių ir įdomiausių kūrinių.Jas sudaro didžiausią pasakojamosios tautosakos dalį ir skirstomos į daugelį tipų:stebuklinės,buitinės,gyvulinės,nuotykių,fantastinės ir be galo.
Vienas žymiausių ir meniškiausių tipų yra stebuklinės pasakos.Jose itin daug fantastikos (vaizduojami antgamtiniai pasauliai ,stebuklingi daiktai ).Pasakų veikėjai skirstomi į teigiamus (trečias brolis kvailutis,našlaitė) ir neigiamus (turtingas vyresnysis brolis,ponas,karalius,pamotė) personažus.Dažniausiai pasakų personažai idealizuojami .Kiekvienas jų pasižymi tik jiems būdingomis savybėmis , charakterio bruožais.Pasakose vaizduojamos gėrio ir blogio kovos,kurios dažniausiai pasibaigia teigiamų ,gerųjų personažų pergale.
Stebuklinės...

Lietuvių liaudies darbo dainos
Lietuvių liaudies darbo dainos
9.0   (2 atsiliepimai)
Lietuvių liaudies darbo dainos

Tautosaka skirstoma į dvi pagrindines rūšis: pasakojamąją ir dainuojamąją. Dainuojamąją tautosaka laikomi tokie liaudies poezijos kūriniai, kurie yra susiję su melodija. Dainuojamojoje tautosakoje glaudžiai susisieja poezijosir muzikos meno elementai. Tradicinės lietuvių liaudies dainos apskritai yra gana senos, o atskiri jų motyvai siekia net tolimus laikus. Dainų senumą rodo jų turinys ir stikius, poetiniai vaizdai, palyginimai, epitetai ir kt. Norint suvokti liaudies dainos turinį, meninį savitumą, būtina žinoti apie jos atsiradimo ir atlikimo aplinkybes.
Liaudies dainos, atsiradusios ir atliekamos, dirbant fizinį darbą, vadinamos darbo dainomis. Šios dainos – tai vienas iš labiausiai paplitusių lietuvių liaudies dainuojamosios tautosakos žanrų. Kaimo žmonės dainas į pagalbą pasitelkė savo nuotaikai, jausmams išreikšti, ūpui pakelti. Dainuoti prieš ir po darbo, per pertraukas taip patiko, tapo beveik tokia pačia būtinybe kaip dirbti. Darbo daina buvo viena iš priemonių darbo ritmui organizuoti. Dainos, kaip ir darbai, turėjo savo tvarką, suderintą su metų laikais. Visas darbo dainas galima skirti į dvi didelias grupes: 1) su darbu susijusias dainas ir 2) dainas apie darbą. Pirmosios grupės dainų atlikimas tiesiogiai susijęs su paties darbo procesu: jas žmonės dainuodavo, eidami į laukus dirbti, dirbdami ar grįždami namo po darbo. Šitos dainos yra priderintos prie vieno ar kito darbo, atsižvelgiant į jo pobūdį, judesius, ritmą. Antrosios grupės dainose yra tik dainuojama, kalbama apie darbą.
- 4 -
Šienapjūtės dainos
Šienapjūtė – pirmasisi svarbus vasaros darbas, pašaro rušimas žiemai. Šienapjūtė būdavo palydima valiavimais, t.y. dainomis, apipintomis priedainiais valio valio ir panašiai. Šis platus, prgalingas šūksnis toli skardeno pievomisir miškais, kitiems šienpjoviams duoda ženklą suklusti, imti valiuoti. Valiavimais žalių laukų platybėse iš jaunų vyrų krūtinių prasiverždavo darbo ūpas, išgyvenimai. Vyrams nereikia daug žodžių, kai atokvėpio valandėlę pasigrožima pieva, dalgiu, kai alkis toks teisėtas ir nuovargis turi prasmę, tegul ir žodžiais neatskleistą dainoje.joje tik trumpai pasakoma: „ Sunku dalgelę traukti, pusrytėlio laukti“. Išgyvenimai susitelkia priedainyje „Valio“. Jis kupinas gyvybiško džiaugsmo,...

...