Išplėstinė darbo paieška

Puslapis 1 - 8, iš 75 darbų
Lietuvių liaudies dainos - referatas
Lietuvių liaudies dainos - referatas
9.8   (3 atsiliepimai)
Lietuvių liaudies dainos - referatas

Referatas apie Lietuvių Liaudies Dainas.

Darbą sudaro:

Kaip išliko liaudies dainos;
Kaip skirstomos lietuvių liaudies dainos;
Kalendorinės dainos;
Raudos;
Darbo dainos;
Vestuvinės dainos;
Poetinės dainų priemonės;

Maironis (referatas apie Maironį)
Maironis (referatas apie Maironį)
9.0   (2 atsiliepimai)
Maironis (referatas apie Maironį)

Referatas apie Maironį, jo eilėraščius. Rašytojo gyvenimo faktai. Maironio kūrybos apžvalga.

Rusija - referatas
Rusija - referatas
10   (1 atsiliepimai)
Rusija - referatas

Referatas apie Rusiją:

Rusijos istorinė padėtis,
Rusijos gamta,
Rusijos gyventojai,
Rusijos ekonomika.

Teisės referatas "Valstybė"
Teisės referatas "Valstybė"
10   (1 atsiliepimai)
Teisės referatas "Valstybė"

Teisės referatas tema "Valstybė".

Turinys.
Lietuvos Respublikos konstitucija.
Valstybė ir jos požymiai.
Valstybės valdymo santvarkos.
Valstybės valdymo formos.
Valstybės funkcijos.
Kas yra teisė ir jos norma?
Lietuvos teisinė sistema.
Teisinės šakos, teisės šaltiniai.
Kas yra norminis aktas?
Kas yra įstatymas?
Kokia tvarka priimami įstatymai?
Įstatymų įsigaliojimo tvarka.
Literatūros sąrašas.

Etikos referatas "Laisvė"
Etikos referatas "Laisvė"
10   (3 atsiliepimai)
Etikos referatas "Laisvė"

Kas yra laisve? Kaip ją suprantame?

"Laisvė yra subjekto galimybė nevaržomai, savo nuožiūra elgtis bei veikti."
"Bendru požiūriu laisvę galima priskirti gamtos dėsniui, kuris persmelkia visas gyvenimo puses. Mes matome, kad gyvūnai nelaisvėje kenčia. Ir tai liudija, kad gamta nesutinka su jokio sutvėrimo pavergimu. Ir neatsitiktinai žmonija šimtmečius kariavo, kol nepasiekė tam tikro asmens laisvės lygio."

PAJAMŲ NELYGYBĖ. Mikroekonomikos referatas.
PAJAMŲ NELYGYBĖ. Mikroekonomikos referatas.
10   (1 atsiliepimai)
PAJAMŲ NELYGYBĖ. Mikroekonomikos referatas.

Šiame referate glaustai atskleistos pajamų nelygybės, gyvenimo lygis.
Panagrinėsiu asmeninių pajamų diferencijavimo veiksnius, fizinių ir protinių gabumų skirtumus, išsilavinimą ir įgūdžius, darbo kiekį ir pobūdį, sukaupto ir paveldėto turto skirtumus, riziką.
Gyventojų turtinė diferenciacija ne vi­sada sutampa su pajamų pasiskirstymu. Darbas, žemė ir kapitalas yra vieninteliai pajamų šaltiniai rinkos ekonomikoje. Atsiminus dar neseniai populiarų posakį, sakinį būtų galima perfrazuoti taip: „Kas neturi žemės ir kapitalo bei nedirba — tas nevalgo". Tačiau valgyti nori ir dėl invalidumo ar senatvės negalintis dirbti, ir darbo netekęs dėl to, kad jo gyvenvietėje buvęs vienintelis fabrikas subankrutavo. Valgyti nori ir mažametis našlaitis. “Labdara“ šių gyventojų paremti nepajėgia, todėl tuo turi pasirūpinti valstybė.
Socialinės infrastruktūros plėtojimas kaip niekuomet anksčiau yra ypač reikšmingas tiek ekonominio augimo spartinimo požiūriu, tiek kom­pleksiškai tenkinant gyventojų poreikius, gerinant gyvenimo kokybę.
Tiriant gyventojų pajamų pasiskirstymą, paprastai naudojamas gyventojų variacinis grupavimo pagal gautų pajamų dydį. Apie tai plačiau panagrinėsiu pajamų nelygybės matuose.
Taip pat atskleisiu pajamų paskirstymą ir perskirstymą, neturtą ir jos priežastis. Bei kaip jas būtų įmanoma sumažinti.
l. Fizinių ir protinių gabumų skirtu­mai. Žmonės yra skirtingi savo protu, ištverme, fizine jėga, išvaizda, temperamentu, sugebėjimu bendrauti, atmintimi, psichine sandara, polinkiais ir pan. Šie skir­tumai gali būti įgimti ir įgyti, t, y. nulemti socialinės bei ekonominės aplinkos (pavyz­džiui, moralės nuostatos, vertybinės orienta­cijos, išsiauklėjimas, erudicija ir kt.). Ta­čiau, nepriklausomai nuo kilmės, jie visi tiesiogiai ar netiesiogiai, daugiau ar mažiau lemia žmogaus, kaip ekonomikos subjekto, vietą, jo apsisprendimą, galimybes rasti ir dirbti vienokį ar kitokį darbą, vienaip ar kitaip panaudoti turimus materialius ištek­lius. O juk nuo to priklauso ir gaunamos pajamos. Vadinasi, genetiškai arba socialiai užkoduota žmonių įvairovė lemia pajamų įvairovę, veikia jų formavimąsi.
Pripažindami šių veiksnių svarbą, vis dėl­to neturėtume jų suabsoliutinti, nes tuomet turtinė nelygybė pasirodys fatališka, iš anksto nulemta ir nepakeičiama. Tuo tarpu kiek­vienas žinome daugybę pavyzdžių, kai įgimti gabumai ar socialinė aplinka toli gražu ne visuomet atitinka žmogaus...

Hidromelioracija. Geologijos referatas
Hidromelioracija. Geologijos referatas
10   (3 atsiliepimai)
Hidromelioracija. Geologijos referatas

Hidromelioracinės (sausinimo) sistemos , jų gedimai, priežastys, naudojimas. Lietuvos TSR melioruoti plotai. SAUSINIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪRA, REMONTAS. SAUSINIMO SISTEMŲ GEDIMO PRIEŽASTYS. DRENAŽO GEDIMAI BEI JŲ PRIEŽASTYS.

Referatas apie Indiją
Referatas apie Indiją
9.2   (2 atsiliepimai)
Referatas apie Indiją

Referatas apie Indiją. Darbe aprašoma Indija, Indijos religija, Indiškos vestuvės, Indijos šokiai, Maistas.

Referatas apie alchoholio poveikį žmogaus organizmui.
Referatas apie alchoholio poveikį žmogaus organizmui.
9.2   (3 atsiliepimai)
Referatas apie alchoholio poveikį žmogaus organizmui.

Referatas apie alchoholio poveikį žmogaus organizmui.

Referatas tema "Aids" (ŽIV)
Referatas tema "Aids" (ŽIV)
10   (1 atsiliepimai)
Referatas tema "Aids" (ŽIV)

Referatas tema "Aids" (ŽIV)

XX amžiaus maras” – tai globalinė problema, tai kol kas neišgydoma liga, kurios priežastis yra ŽIV ( žmogaus imunodeficito virusas ) arba vėlesnė ligos stadija AIDS ( akvizitinis imuniteto deficito sindromas ). ŽIV – tai interląstelinis parazitas, sugebantis savo genetinę informaciją integruoti į žmogaus audinių ląstelių genetinį kodą ( DNR ). Iki šiol nėra išgydomas ir infekuotasis anksčiau ar vėliau miršta.

FAKTAI

* Kas 15 sekundžių vienas žmogus užsikrečia ŽIV .
* Kas 3 min. užregistruojamas naujas AIDS sergantis ligonis.
* Virusas mutuoja, todėl sunku surasti veiksmingą antibiotiką.
* Jau užsikrėtę 20 mln. suaugusių ir beveik 2 mln. vaikų.

...