Šperos

Logistikos teorija ir formulės

10   (1 atsiliepimai)
Logistikos teorija ir formulės 1 puslapis
Logistikos teorija ir formulės 2 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

Logistika - tai įmonės ūkinė organizacinė veikla, jungianti į vieningą sistemą ir optimizuojanti visas materialin. srauto grandis, pradedant žaliavų ir įrenginių tiekimu ir baigiant produkcijos pateikimu pirkėjui, siekiant padidint įmonės veiklos efektyvumą ir sustiprinti jos pozicijas konkurencinėj kovoj. J.H. von Thünen galima laikyti mokslinės logistikos pradininku: nagrinėdamas trans-portavimo problemas jis nustatė transportav. išl kaip linijinę funkciją, priklausančią nuo atstumo, kuriuo vežama produkc nuo gamybos vietos iki realizavimo rinkos. Vokiečių mokslininkas Alfred Weber sukūrė pramonės įmonių išdėstymo teoriją tinkamiausiai įmonės vietai nustatyti. aglomeracijos proceso esmė - ekonominės priežastys (artimos rinkos, arti pagalbiniai verslai, didelis darbo jėgos pasirinkimas, trumpi gatavos produkcijos transportavimo atstumai), skatinančios įkurti gamybines įmones miestų centruose. Iš kitos pusės šį procesą veikia deglomeracijos procesas - tankiai apgyvendintuose rajonuose žemės renta yra žymiai didesnė. Šie procesai tiesiogiai įtakoja žemės ir pastatų nuomos kainą, kuri priskiriama fiksuotoms įmonės išlaidoms. Logistikos evoliucijos esminės sąlygos vartotojų poreikių ir tikslų pasikeitimas; labai išaugusios pramonės išlaidos; progresas kompiuterinėse technologijose; kariuomenės patyrimo logistikoje įtaka. Svarbiausi veiksniai, turintys didžiausią įtaką logistikos plėtrai: spartus verslo vystymasis pasaulyje; pokyčiai valstybių valdymo infrastruktūrose; struktūriniai pokyčiai versle; lanksčių gamybos sistemų sukūrimas; spartus technologijų vystymasis. Logistikos evoliucijos priežastys: bendrosios (mokslo ir tech. pažanga; gamyb .techno esminiai pokyčiai; tarptautinės prekybos plėtra) tiesioginės (susifomavusi pirkėjo rinka; padidėję klientų aptarnavimo kokybės reikalav.; išsiplėtęs prekių asortimentas; sustiprėjusi konkurenc.) sąlygos: logistikos mokslo tobulinmas; darbuotojų profesional.; modernių apskaitos metodų naudoj.; pažangios kompiuterinės ir info-ės techn-os naudoj. Logistikos apibrėžimai grupuojami į dvi principines kryptis: Logistikos apibūdinimas valdymo aspektu, t.y. logistika traktuojama kaip fizinių operacijų, kurias reikia atlikti prekių judėjime nuo tiekėjo iki vartotojo, valdymas; Logistikos apibūdinimas ekonominiu aspektu, išryškinant l-kos ekon-ę reikšmę ir vaidmenį harmonizuojant produkcijos judėjimo dalyvių interesus. Logistinė koncepcija Ji susiformavo sistemų teorijos ir kompromisų teorijos pagrindu. • Sistemų teorija sako, kad patenkinamas rezultatas negali būti pasiektas akcentuojant kažkurią 1 iš ūkinės veiklos sričių. Tai davė teorinį pagrindą material srauto judėjimo problemą spręsti kompleksiškai. Sistemų teorijos pagrindu analizuojamos visos materialin srauto sudėtinės dalys, jų vidiniai ir išoriniai santykiai. • Kompromisų pagrindu pasiekiamas didžiausias bendras logistinių procesų efektas. Svarbiausi logistikos principai 1.sinchronizavimas reiškia tokį material srauto dalių grafikų suderinimą, kuris užtikrina ritmingą, nenutrūkstamą judėjimą pradedant žaliavų tiekimu, baigiant gatavos produkc. pardavimu; 2.optimizavimas reiškia tokį logistinių procesų varianto suradimą, kuris užtikrina didžiausią logistinės sistemos efektyvumą esamomis sąlygomis; 3.integravimas reiškia materialinio srauto dalių sujungimą bendriems įmonės tikslams pasiekti, laikantis bendrųjų sąnaudų principo: negalima didinti arba mažinti sąnaudų vienoje dalyje, jeigu tai gali neigiamai atsiliepti visai sistemai. Priklausomai nuo veiklos specifikos, įmonėse gali būti akcentuojamos tokios logistikos sistemos formos: • Gausus tiekimas (4 T-G-V) • Subalansuota sistema (4T-G-4V) • Gausus paskirstymas (T-G-4V) • Grįžtamoji logistika (T-G-V-G) Išvystytų logistikos sistemų bruožai 1. min atsargos; 2. nelaikomos draudimo atsargos; 3. trumpas gamyb ciklas; 4. nedidelės gatavos produkc tiekimo apimtys; 5. aukšta gatavos produkc ir logistinio aptarnav kokybė; 6. visų tiekimo, gamybos ir gatavos produkc realizavimo etapų sinchronizav, naudojantis operatyvia ir patikima info. Paskirstymo kanalai g.b.: Paprasti (gamintojas –vartotojai) Sudėtingesni (gamint – mažmenininkas-vartotojai) Sudėtingi (gamint.- mažmenininkas arba (didmen.- mažmenininkai)-vartotojai) Prekių paskirstymo intensyvumą apibūdina šie rodikliai: prekių paskirstymo padengimo rodiklis – jis apibūdina santykį tarp prekybinių taškų, prekiaujančių įmonės produkcija, skaičiaus ir skaičiaus prekybinių taškų, prekiaujančių tokio tipo prekėmis regione iš viso; prekių paskirstymo tankis – tai prekybinių taškų, kurie tam tikrame rajone prekiauja įmonės produkcija, skaičiaus santykis su šio regiono gyventojų skaičiumi arba jo plotu. Logistikos su Gamyba persipynusi veikla: prekių gamybos lanavimas; gamybos vietos nustat; žaliavų tiekimas. Logist su Rinkodara persipynusi veikla: klientų aptarnavimas, kainų politika; įpakavimas; parduotuvių išdėstymas. Logistikos lygiai įmonėse: 1 - mas lygis (sandeliavimas) 2 – as lygis (fizinio paskirsymo sfera: sandeliav- užsakovai) 3- čias lygis (tiekimo sfera: žaliavų šaltiniai-sandeliav- fizinio paskirst.sfera: -sandel.-užsakovai) 4 – tas lygis (tiekimo sfera: žaliavų šaltiniai-sandel.-materialinių srautų valdymas gamyb. sferoj: - gamyba- fizinio paskirst.sfera: -sandel.-užsakovai) Įmonės logistikos grandinė: Tiekėjas-transportavimas- medžiagų sandėliav.-gamyba- gatavos produkc. sandėl.- transportav.- pirkėjas. Logistikos funkcijos ir operac: Pagrind. funkcijos: užsakymų priėmimas ir tvarkymas; medžiagų, įrengimų tiekimas; vartotojų aptarnavim standartų nustatymas; atsargų sudarymas ir tvarkymas; transportav; sandėlių ūkio organizavimas. Papild. funkc.: prekių įpakavimas; nekondicinių prekių grąžinimas ar priėmimas atgal; disponavimas atliekom ir tara; informacijos tvarkymas. Operacijos: pakrovimas – iškrovimas; krovinių pervežimas; krovinių saugojimas; prekių priėmimas ir išdavimas iš sandėlių; rūšiavimas ir komplektavim; informacijos surinkimas, saugojimas ir perdavimas; atsiskaitymai su tiekėjais ir pirkėjais; krovinių draudimas; nuosavybės teisių į prekes perdavimas; muitinės dokumentų tvarkymas. Sandėliai, kuriuose laikomos atsargos, skirstomi: 1 - pagal saugomų atsargų rūšį: universalūs; specializuoti. 2 - pagal pastato konstrukciją: dengti (vienaaukščiai arba daugiaaukščiai, šildomi ar nešildomi); pusiau dengti; atviri; specialūs. 3 - pagal atsparumą ugniai: nedegantys; sunkiai degantys; degantys. 4 - pagal veiklos pobūdį: gamyklų sandėliai; sandėliai, esantys logistikos sistemos grandinėje tarp gamin ir vartotojo. 5 - priklausomai nuo atsargoms reikiamos temperatūros: paprasti; šildomi; su pažeminta temperatūr; sandėliai-šaldytuvai. 6 - Pagal aukštį: Žemi – iki 7 metrų; Vidutiniai – nuo 7 iki 25 metrų; Aukšti – nuo 25 iki 40 metrų. Sandėlių funkcijos 1.Transporto apjungimo; 2.Asortimento formavimo; 3.Poreikių išlyginimo; 4.Užtikrinamoji; 5.Spekuliacinė; 6.Pakeitimo; 7. Serviso; 8. Nenumatytų atvejų (fors majoere) išvengimo Dažniausiai pasitaikantys sandėlio išplanavimo ir konstrukcijų principai yra: 1. Kur tik galima panaudoti vienaaukščius pastatus, nes juos lengviau pastatyt ir patogiau ekspl. 2. Atsargų tiekimui ir išvežimui naudoti tiesią liniją (reikia vengti statyti netiesios linijos sandėlius, t.y. “L”ir “T” raidžių formų). 3. Reikia naudoti efektyvią medžiagų apdorojimo ir operacijų įrangą. 4. Naudoti efektyvią prekių saugojimo sandėly schemą. 5. Išlaikyti min. tarpus tarp konstrukcijų, bet kad užtektų vietos atsargų apdorojimo įrangos darbui. 6. Maximaliai išnaudot pastato aukštį, t.y. efektyviai panaudoti pastato kubatūrą. Privataus sandėlio situacija: Norint privatų sandėlį padaryti ekonomišką, reik didelės apyvartos. Reikia turėt didelį kiekį saugomų prekių, kad fiksuotas išl. išdalintume taip, kad išlaidų vidurkis privačiame sandėlyje būtų pats produktas, kuo ilgesnis jo pristatymo laikas, kuo . Sandėlio plotas priklauso ir nuo atsargų apyvartumo laipsnio ir tiesioginių pristatymų skaičiaus. Jei atsargos neužsiguli sandėly arba daug prekių yra pristatomos klientui aplenkiant regioninius sandėlius, sand. plotas bus

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 2193 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Šaltiniai
✅ Šaltiniai yra
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
2 psl., (2193 ž.)
Darbo duomenys
  • Transporto ir logistikos špera
  • 2 psl., (2193 ž.)
  • Word failas 118 KB
  • Lygis: Universitetinis
  • ✅ Yra šaltiniai
www.nemoku.lt Atsisiųsti šią šperą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Logistikos samprata ir teorija

Logistikos samprata ir teorija Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Transportavimo ir logistikos teorija

Transportavimo ir logistikos teorija Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Nedarbas ir infliacija, rodikliai ir matavimai, formulės ir paaiškinimai

Nedarbas ir infliacija, rodikliai ir matavimai, formulės ir paaiškinimai Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Logistikos samprata bei teorija

Logistikos samprata bei teorija Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Tarptautinės logistikos teorija

Tarptautinės logistikos teorija Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Integruotos logistikos teorija

Integruotos logistikos teorija Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Logistikos samprata ir esmė, jos funkcijos ir globalios užduotys

Logistikos samprata ir esmė, jos funkcijos ir globalios užduotys Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Logistikos teorija

Logistikos teorija Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Logistikos kaštai ir jų apskaičiavimas

Logistikos kaštai ir jų apskaičiavimas Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Tarptautinės prekybos logistikos ir transporto paslauga pardavimo metodo vertinimas

Tarptautinės prekybos logistikos ir transporto paslauga pardavimo metodo vertinimas Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Statistinis tyrimas - transporto ir logistikos verslas

Statistinis tyrimas - transporto ir logistikos verslas Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą

Logistikos technikos ir technologijų referatas

Logistikos technikos ir technologijų referatas Transportas ir logistika Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt