Konspektai

Išlaidos ir sąnaudos

10   (2 atsiliepimai)
Išlaidos ir sąnaudos 1 puslapis
Išlaidos ir sąnaudos 2 puslapis
Išlaidos ir sąnaudos 3 puslapis
Išlaidos ir sąnaudos 4 puslapis
Išlaidos ir sąnaudos 5 puslapis
Išlaidos ir sąnaudos 6 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

Išlaidų rūšimi su­pran­ta­mas ver­te išreikštas nau­din­gas tam tik­ros ver­ty­bių rūšies su­var­to­ji­mas sie­kiant ko­mer­cinės veik­los re­zul­ta­to. Išlaidų pa­gal rūšis ap­skai­to­mi spe­cia­liose išlaidų klasės sąskai­to­se.
· ant­ri­nes ar­ba kom­plek­si­nes.
· amor­ti­za­ci­jos ir nu­rašymų,
· ko­mer­cinės ri­zi­kos (pre­kių nu­os­to­lių dėl su­ge­di­mo, su­ny­ki­mo, va­gysčių ir ki­ta),
· at­skai­tymų (įvai­rių rūšių ir pa­skir­ties mo­kesčių),
· palūkanų.
Veik­los išlai­dos ir cir­ku­lia­ci­jos išlaidos sudarant įvairias ata­skai­tas gali susidaryti iš šių da­lių:
· ma­te­ria­li­nių ir joms pri­ly­gintų sąnaudų,
· nusidėvėjimo (amor­ti­za­ci­jos) at­skai­tymų,
· išlaidų dar­bui ap­mokėti,
· so­cia­li­nio ir sveikatos drau­di­mo įmokų,
· pri­va­lo­mo ir kitų rūšių drau­di­mo įmokų,
· mo­kesčių už vals­ty­bi­nius gam­tos ište­klius ir ap­lin­kos teršimą,
· žemės ir kito nekilnojamojo turto mokesčio,
• pajamų (pelno), pridėtinės vertės ir kitų mo­kesčių,
· palūkanų už kre­ditą,
· žemės ir kito turto nuo­mos mo­kesčio.
Sudėtin­giau­sios ma­te­ria­linės ir joms pri­ly­gin­tos išlaidos. Jų grupę su­da­ro apie 40 išlaidų ele­mentų. Svar­bes­ni iš jų yra:
· žalia­vos ir medžia­gos, per­kel­tos į ga­lu­tinį pro­duktą ar su­nau­do­tos tech­no­lo­gi­nia­me pro­ce­se,
· at­sar­ginės da­lys re­mon­tui, in­stru­men­tai, prie­tai­sai ir prie­tai­sai, neįei­nan­tys į pa­grin­di­nes prie­mo­nes,
· ap­ran­ga ir mais­to pro­duk­tai, skir­ti dar­buo­to­jams, pa­cien­tams ir klien­tams,
· visų rūšių ku­ro ir ener­gi­jos išlai­dos įmonės tiks­lams,
· dar­bai ir pa­slau­gos, at­lie­ka­mi įmo­nei ir skir­ti ne pa­grin­di­nei jos veik­lai,
· pre­kių, pre­kių su ta­ra, ta­ros trans­por­ta­vi­mo išlai­dos,
· ryšių ir skaičia­vi­mo centrų pa­slau­gos,
· įpa­ka­vi­mo medžia­gos,
· natūra­li ir ki­to­kia pre­kių ne­tek­tis,
· pre­kių, žaliavų ir medžiagų bei pa­slaugų vi­di­nis var­to­ji­mas,
· pre­kių ga­ran­ti­nio re­mon­to bei ap­tar­na­vi­mo po prekės ir pa­slaugų su­tei­ki­mo vertė,
· pre­kių par­da­vi­mo išlai­dos,
· at­skai­ty­mai ke­liams ties­ti ir tai­sy­ti,
· moks­lo ty­ri­mo išlai­dos,
· dar­buo­tojų, klientų ir kitų ver­slo da­ly­vių ­vežimo išlai­dos,
· dar­buo­tojų tel­ki­mo išlai­dos,
· pre­kių ko­kybės išlai­dos,
· fi­nan­sinės pa­slau­gos,
· sa­va­no­riškas tur­to drau­di­mas,
· dar­buo­tojų mo­ky­mas, per­kva­li­fi­ka­vi­mas ir pro­fe­si­nis ren­gi­mas,
· me­di­ci­nos,
· nu­te­ka­mo­jo van­dens, at­liekų šali­ni­mo ir va­ly­mo bei uti­li­za­vi­mo,
· ju­ri­dinės,
· re­kla­mos pa­slau­gos,
· ne­apy­var­taus tur­to nusidėvėjimas (amor­ti­za­ci­ja),
· li­cen­cijų, ser­ti­fi­katų ir pa­tentų įsi­gi­ji­mo išlai­dos,
· priešgais­rinė ir ki­ta ap­sau­ga,
· ko­man­di­ruotės išlai­dos,
· sa­ni­ta­rinės hi­gie­nos ir bui­tinės prie­monės bei pa­slau­gos,
· ki­tos pa­slau­gos, dar­bai, išlai­dos.
Vi­sas įmonės išlaidas sąly­giškai ga­li­ma su­skirs­ty­ti į dvi da­lis: į produkcijos ir...

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 2129 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
6 psl., (2129 ž.)
Darbo duomenys
  • Apskaitos konspektas
  • 6 psl., (2129 ž.)
  • Word failas 79 KB
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt