Konspektai

Informacinės technologijos. Informatika. Informacija ir duomenys

9.6   (3 atsiliepimai)
Informacinės technologijos. Informatika. Informacija ir duomenys 1 puslapis
Informacinės technologijos. Informatika. Informacija ir duomenys 2 puslapis
Informacinės technologijos. Informatika. Informacija ir duomenys 3 puslapis
Informacinės technologijos. Informatika. Informacija ir duomenys 4 puslapis
Informacinės technologijos. Informatika. Informacija ir duomenys 5 puslapis
Informacinės technologijos. Informatika. Informacija ir duomenys 6 puslapis
Informacinės technologijos. Informatika. Informacija ir duomenys 7 puslapis
Informacinės technologijos. Informatika. Informacija ir duomenys 8 puslapis
Informacinės technologijos. Informatika. Informacija ir duomenys 9 puslapis
Informacinės technologijos. Informatika. Informacija ir duomenys 10 puslapis
Informacinės technologijos. Informatika. Informacija ir duomenys 11 puslapis
Informacinės technologijos. Informatika. Informacija ir duomenys 12 puslapis
Informacinės technologijos. Informatika. Informacija ir duomenys 13 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

Informacinės technologijos. Informatika. Informacija. Duomenys Informacinių technologijų (IT)- metodų ir būdų visuma informacijai ieškoti, rinkti, kaupti, saugoti, pateikti, perduoti ir įvairiai kitaip apdoroti., informatikos apibrėžimas- tai mokslo disciplina (sritis), kuri nagrinėja informacijos rinkimo, kaupimo, saugojimo, apdorojimo, perdavimo ir pateikimo dėsningumus, metodus bei technines priemones.. IT svarba informacinėje visuomenėje-jos padeda palengvinti duomenų apdorojimą,palengvina įvairių sričių darbą,pagreitina darbų atlikimą,pagerina jų kokybę. Informacijos samprata- tai duomenų ir jiems skirtų atitinkamų metodų visuma. Pagrindinės informacijos savybės- be jau minėtų dinamiškumo, objektyvumo bei subjektyvumo, yra šios: informacijos pilnumas, informacijos tikrumas {teisingumas, patikimumas), informacijos adekvatiškumas, informacijos aktualumas, informacijos prieinamumas. Kas yra duomenys- užregistruoti signalai.Kuo duomenys skiriasi nuo informacijos- Informacijos ypatybė yra ta, jog informacija yra dinamiškas objektas, skirtingai negu duomenys, kuriems būdingas statiškumas Duomenų laikmenos- Duomenų kodavimas- tai vieno tipo duomenų išreiškimas kito tipo duomenimis. tai dešimtainių skaičių (skaičių, vartojamų įprastoje dešimtainėje skaičiavimo sistemoje) išreiškimas vadinamaisiais dvejetainiais skaičiais, t.y., skaičiais iš dvejetainės skaičiavimo sistemos, kurioje yra tik du skaitmenys: 0 ir 1. Naujausioji kodavimo sistema vadinasi universalioji kodavimo sistema (UNICODE). Šioje sistemoje tekstui koduoti naudojamas 16 skilčių dvejetainis kodas. Duomenų matavimo vienetai-bitas(1:0),baitas-8bitai, kilobaitas apytiksliai 1000 baitų, 2) megabaitas 1024 Kb 3) gigabaitas 1024 Mb; 4) terabaitas (Tb). Bendrosios žinios apie kompiuterius Kuriais metais sukurtas pirmasis kompiuteris-1946 Pirmasis personalinis kompiuteris-1979 Kiek išskiriama kompiuterių tobulėjimo kartų-3 Kompiuterių klasifikavimas-1) dideli kompiuteriai, 2) mini-kompiuteriai, 3) mikro-kompiuteriai, 4) personaliniai {asmeniniai) kompiuteriai. • Kompiuterio funkcionavimo principas (Dž. von Neimano schema)- aritmetinis-loginis įtaisas(atlieka aritmetines, logines bei panašias operacijas) • valdymo įtaisas(organizuojamas operacijų sekų (t.y. programų) vykdymo procesas ir užtikrinamas būtinas ryšys (sąveika) tarp atskirų įtaisų) • operatyviosios atminties įtaisas(saugoti duomenims) Kas sudaro kompiuterinę sistemą- Pirma, tai aparatūrinė, fizinė dalis, toliau vadinama aparatūrine įranga (AĮ) (angl. hardware). Antra, tai intelektualioji, informacinė dalis, toliau vadinama programine įranga (PĮ) (angl. sofftvare). Personalinio kompiuterio aparatūrinė (techninė) įranga. Bazinė personalinio kompiuterio konfigūracija-1) sisteminis blokas, 2) monitorius, 3) klaviatūra, 4) pelė. Šios dalys sudaro kompiuterio bazinę konfigūraciją Vidiniai ir išoriniai(išvardinti aukščiau) kompiuterio įrenginiaia) vadinamoji „motininė plokštė", b) kietasis diskas (arba pastovioji atmintis), c) lanksčių diskų {diskelių) įrenginys, d) kompaktinių diskų {renginys, e) video adapteris (videokorta) ir kai kurie kiti įrenginiai. Kokie yra personalinio kompiuterio atminties tipai- vidinė atmintis (VA) ir išorinė atmintis (IA)Kam reikalinga operatyvioji atmintis- aktyvi ir informacija joje gali būti saugoma tik tuomet, kai kompiuteris įjungtas. Kas koordinuoja visą personalinio kompiuterio veiklą-procesorius Kokia skaičiavimo sistema naudojama kompiuteriuose-dvejatainės(0 ir 1) ---Programinės įrangos paskirtis. Programinės įrangos tipai. PĮ yra skirta palaikyti ryšį, bendravimą tarp žmogaus ir kompiuterio aparatūrinės įrangos bei įvairiai apdoroti kompiuteryje esančius duomenis. Kitaip sakant, programinė įranga yra visuma programų, atliekančių kompiuterio valdymo ir duomenų apdorojimo funkcijas. Tipai: • operacinės sistemos (OS), • taikomosios programos ( TP). Kokias galite išvardinti populiariausias operacines sistemas (OS)? Microsoft (MS) Windows 95 (98, 2000), Windows NT, MS DOS, Unix ir kt. Pagrindinės operacinės sistemos atliekamos funkcijos. Pagrindinės OS atliekamos funkcijos yra šios: 1) automatinis OS branduolio iškvietimas į operatyviąją atmintį ir paleidimas, įjungus (ar „perkrovus") kompiuterį; 1) vartotojo sąsajos, t.y., sąsajos tarp vartotojo ir kompiuterio, užtikrinimas; 2) failų sistemos organizavimas ir tvarkymas; 3) programų (tame tarpe, taikomųjų) vykdymo valdymas; 4) aparatūrinės įrangos komponentų aptarnavimas; 5) atminties įrenginių diagnostika (tikrinimas); 6) duomenų apsauga nuo nesankcionuoto priėjimo. OS klasifikavimas. Vienprograminės ir multiprograminės operacinės sistemos. Paskirstyto laiko sistemos. OS skirstomos į vienprogramines ir multiprogramines operacines programas. Vienprograminės: vienu ir tuo pačiu metu gali būti vykdoma tik viena programa. Multiprograminės: kompiuterio resursai paskirstomi vykdyti kelioms programoms vienu metu. Kas tai yra failas? Kokį plėtinį turi startuojantys (paleidžiamieji failai)? Tekstiniai failai? Failas - (nedalomas) duomenų vienetas, turintis vardą. Kompiuteryje esančių failų visuma sudaro failų sistemą. Paleidžiamieji failai dažniausiai turi plėtinius exe arba com. Tekstiniai failai dažniausiai turi plėtinius txt arba dat. Kas tai yra katalogas? Kas yra šakninis katalogas? Aktyvus katalogas? Katalogas - tai kompiuterio atminties įrenginio (disko) vieta, kurioje saugomi pagal paskirtį susiję failai kartu su tų failų vardais, duomenimis apie failų dydį, sukūrimo datą bei kita informacija. Aukščiausio lygio katalogas, t.y. katalogas, kuris nėra jokiame kitame kataloge (išskyrus patį diską), vadinamas šakniniu katalogu. Katalogas, kuriame duotu momentu dirba (t.y. atlieka įvairias operacijas) vartotojas, vadinamas aktyviuoju (darbiniu) katalogu. Kas yra kelias į katalogą? Pilnasis failo vardas? Pateikite pavyzdžių. Maršrutas nuo duoto disko aktyvaus katalogo arba šakninio katalogo iki katalogo, kuriame yra reikiamas failas, vadinamas keliu. Pvz., “D:\install\drivers\NVIDIA\Win2KXP\66.93” Kelias, po kurio užrašytas failo vardas (su plėtiniu) sudaro vadinamąjį pilnąjį failo vardą. Pvz., “D:\install\setup.exe” Grafinės ir negrafinės vartotojo sąsajos. "Į objektus orientuotos" sistemos, "į veiksmus orientuotos" sistemos. Grafinėse OS vartotojo sąsaja ir veiksmų atlikimo tvarka dažniausiai yra orientuota Į objektą {objektiškai orientuota), t.y., remiamasi principu: „iš pradžių - objektas, po to - veiksmas" (iš pradžių pasirenkamas reikiamas objektas (paprastai tai daroma pelės pagalba), o po to nurodomas veiksmas, kurį su tuo objektu reikia atlikti). Negrafinių OS atveju sąsaja yra orientuota į veiksmą (komandą, operaciją), t.y., galioja principas: „iš pradžių - veiksmas, po to - objektas" (pirmiau nurodoma (užrašoma komandų eilutėje panaudojant klaviatūrą) komanda, o po to nurodoma, su kokiu objektu (ar objektais) tą komandą atlikti). Kokie yra vieningosios vartotojo aplinkos elementai? 1) matomas vaizdas, t.y., „prisistatymas"; 2) veiksmai, atliekami su matomo vaizdo elementais; 3) veiksmai, atliekami programose. Išvardinkite pagrindines taikomųjų programų grupes. • tekstų rengimo ir grafinės sistemos, • skaičiuoklės (elektroninės lentelės), • duomenų bazių valdymo sistemos (DBVS), • programavimo sistemos (kalbos), • automatizuotojo projektavimo sistemos (APS), • tinklų (aptarnavimo) programos, • apskaitos, analizės ir planavimo programos, • specializuotosios programos. Kas yra integruota programinė įranga? - Programavimo sistemos (kalbos), interpretatoriai, kompiliatoriai. Programavimo kalbos Pascal, Basic, C++. Kokias žinote Windows tipo operacines sistemas ir jų versijas? Windows/286, Windows/386, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 Kokie yra operacinių sistemų Windows 95(98) ir Windows NT skirtumai? - Kurioje operacinėje sistemoje - Windows 95(98) ar Windows NT - geriau apsaugomi duomenys? - Išvardinkite pagrindimo Windows 95(98, 2000) meniu (Start) punktus. Išjungti kompiuterį, Vykdyti.., Pagalbos žinynas, Paieška, Nustatymai, Dokumentai, Programos. Išvardinkite svarbiausias operacijas Windows 95(98, 2000) aplinkoje? 1) kūrimas - veiksmas (ar jų seka), kuriuo sukuriamas naujas failas/katalogas su­teikiant atitinkamą vardą. 2) pervardinimas - failo/katalogo vardo pakeitimas į naują išsaugant tą patį (duomenų) turinį; 3) kopijavimas - failo/katalogo turinio kopijos (dublikato) gavimas tame pačiame ar kitame atminties įrenginyje (kopijuojant turinys išlieka nepakitęs, pasikeičia tik saugojimo vieta, o kartais ir vardas); 4)perkėlimas - failo/katalogo turinio saugojimo vietos pakeitimas (t.y., per­siuntimas į naują vietą nepaliekant kopijos senoje vietoje); 5) šalinimas - veiksmas, kurį sudaro dvi dalys: a) loginis šalinimas - nuorodos į failą/katalogą panaikinimas (duomenys fiziškai išlieka, jie tik tampa vartotojui „nematomi"), b) fizinis šalinimas {trynimas) - failo/katalogo panaikinimas (fiziškai pašalinus duomenis, jų atstatyti paprastai jau nebegalima - reikia juos iš naujo sukurti; iš tikrųjų, atstatyti duomenis dar yra galimybė tol, kol tų (senų) duomenų vietoje „neįrašyti" kiti (nauji) duomenys; 6) navigacija failų sistemoje (pvz., perėjimas iš vieno katalogo į kitą ir pan.). Kokias galite nurodyti papildomas Windows 95(98, 2000) galimybes (patobulinimus)? Užtikrinamas patogus darbas su įvairiomis programomis, paprasta ir patogi navigacija, galinga failų ir katalogų paieškos sistema, galimybė dirbti su audio-video-informacija, nesunku įdiegti. Apsikeitimo duomenimis būdai Windows aplinkoje. Laikinasis duomenų saugojimo buferis (clipboard). Duomenų susiejimo ir diegimo metodas (OLE) Dinaminis duomenų apsikeitimas (DDE) Ar galima atkurti netyčia pašalintus katalogus ir failus dirbant Windows aplinkoje? - Kokie yra pagrindiniai Windows tipo operacinėse sistemose naudojamų langų tipai? 1) programų langai; 2) pavaldieji (antriniai arba dokumentų) langai; 3) dialogo langai („skydeliai").. Simbolių vaizdavimo stiliai ir formatavimo parametrai. Pastraipų formatavimo parametrai. Simbolių formatą apibrėžia šriftas (šrifto eskizas, šrifto stilius, šrifto dydis) (žr. 10.3 sk.), taip pat papildomi efektai. Svarbesnieji simbolių efektai yra šie: a) pabraukimo būdas (viengubas, dvigubas, brūkšninis, banguotas ir kt); b) perbraukimas (viengubas, dvigubas); c) simbolio spalva; d) simbolio fonas (pvz., šviesus fonas); e) viršutinis indeksas (pvz., 830); f) apatinis indeksas (pvz., aij); g) šešėlis; h) kiti efektai (pvz., efektas-1, efektas-2, efektas-3) Pastraipos formatą nusako šios charakteristikos: • pastraipos tikrasis (darbinis) plotis (plotį apibrėžia kairioji ir dešinioji pastraipos įtraukos); • pirmosios pastraipos eilutės įtrauka; • pastraipos teksto (eilučių) išlyginimo būdas (kairysis, dešinysis, centruotas, pagal pastraipos plotį); • atstumas tarp eilučių pastraipos viduje, atstumas prieš ir po pastraipos; • tabuliacija (tiksliai apibrėžtų pozicijų („tabuliatorių") pastraipos eilutėse nustaty­mas ir įvedamo teksto orientavimas jų atžvilgiu); • numeravimas (žymėjimas); • rėmeliai, fonas ir kt. Kas yra tabuliacija? • tabuliacija (tiksliai apibrėžtų pozicijų („tabuliatorių") pastraipos eilutėse nustaty­mas ir įvedamo teksto orientavimas jų atžvilgiu); Kas yra tarnybiniai simboliai? Ką žymi simbolis f? TP darbo lauke, be įprastų simbolių, gali būti matomi ir kai kurie papildomi simboliai - vadinamieji tarnybiniai simboliai, pvz., aukščiau paminėtas pastraipos pabaigos simbolis. Tarnybiniai simboliai nespausdinami, jie tik padeda rašančiajam orientuotis tekste. Šių simbolių rodymas įjungiamas/išjungiamas atitinkamu įrankių juostos „mygtuku". Kokia yra lapo (puslapio), kuriame talpinamas dokumentas, struktūra? Svarbiausios tekstų procesoriaus MS Word veiksmų grupės. MS Word 2000 meniu juostoje yra 9 punktai, atitinkantys tiek pat veiksmų grupių tai: File (veiksmai su dokumentų failais), Edit (teksto redagavimo priemonės), View (teksto vaizdavimo ekrane valdymas), Insert (įvairių komponentų (objektų) įterpimo į tekstą operacijos), Format (teksto apipavidalinimo, t.y., formatavimo veiksmai), Tools (tekstų procesoriaus konfigūravimo instrumentai), Table (lentelių sudarymo, apdorojimo komandos), Window (atskirų pavaldžiųjų (dokumentų) langų valdymas), Help („pagalbos" gavimas). Daugelį veiksmų ypač tai pasakytina apie grafinių objektų braižymo (piešimo) operacijas, galima atlikti įrankių juostose bei „nuplėšiamose įrankių dėžutėse" pateiktų įrankių pagalba. Reikia neužmiršti ir dar vieno veiksmų atlikimo būdo - kontekstinio meniu. Kam naudojama MS Word operacijos Insert>Symbol, lnsert>Footnote, lnsert>Text Box? a) Symbol - specialaus simbolio (sutartinio ženkliuko) įterpimas; b) Footnote - teksto išnašos (komentaro) įterpimas; c) Text Box - specialaus grafinio objekto - vadinamosios „teksto dėžutės" („freimo") -įterpimas; Papildomos MS Word galimybės. ♦ įrėminti pasirinktą teksto fragmentą norimos formos, storio ir spalvos rėmeliu; ♦ rašyti vadinamąjį „meninį" tekstą ♦ rašyti tekstą keliais (2, 3 ir daugiau) stulpeliais; ♦ bet kurioje teksto vietoje įrašyti nestandartinį (pseudo-grafinį) simbolį (t.y., sim­bolį, kurio atvaizdo nėra klaviatūroje) (leidžiama, be to, įterpti įvairius kitus grafinius objektus, taip pat vadinamuosius OLE-objektus (žr. 7.2 sk.), t.y., objektus, sukurtus kitų programų pagalba, tarp jų, emblemas, etiketes, piešinius, nuotraukas); ♦ įrašyti įvairaus sudėtingumo matematines formules; ♦ pasirinktoje dokumento vietoje suformuoti norimo dydžio ir tipo lentelę, o po to ją tvarkyti (pvz., leidžiama vartotojui savo nuožiūra pasirinkti lentelės eilučių ir stulpelių skaičių, eilučių aukščius ir stulpelių pločius, rėmelių tipą ir t.t.); ♦ norimoje dokumento vietoje įdėti pasirinkto tipo/formato diagramą (grafiką), o po to ją redaguoti (koreguoti); ♦ bet kurioje dokumento vietoje braižyti/piešti mažiau ar daugiau sudėtingą brėžinį/piešinį; ♦ tikrinti rašybą (žodžių, sakinių struktūros taisyklingumą); ♦ atlikti kitus specifinius veiksmus (jų aprašymus galima rasti žinyne). SKAIČIUOKLĖS Kokia yra skaičiuoklių paskirtis? Skaičiuoklės yra taikomosios programos, kurių paskirtis - atlikti įvairius skaičiavimus ir kitus su skaičiavimais susijusius informacijos apdorojimo, tvarkymo veiksmus. Kokiose žmogaus veiklos srityse gali būti panaudojamos skaičiuoklės? Skaičiuoklės labai palengvina darbą tais atvejais, kai reikia daryti daug sudėtingų, pasikartojančių matematinių skaičiavimų, rūšiuoti, analizuoti, kitaip tvarkyti duomenis, trumpai tariant, kai reikia dirbti su lentelėmis, diagramomis, grafikais ir pan. Labai dažnai skaičiuoklės naudojamos buhalterijoje, finansų apskaitoje ir analizėje, ekonominiuose skaičiavimuose, taip pat moksliniuose-techniniuose tyrimuose. Skaičiuoklės gali padėti gali padėti apdoroti didelės apimties eksperimentų rezultatus, pateikti juos grafikų pavidale, taipogi nustatyti geriausias (optimalias) parametrų reikšmes ir pan. Išvardinkite populiarias šiuo metu naudojamas skaičiuokles. Šiuo metu naudojama daug įvairių skaičiuoklių, tai: Microsoft (MS) Excel, Lotus 1-2-3, Quattro Pro, SuperCalc. Ko gero, populiariausia skaičiuoklė Lietuvoje, o galbūt ir pasaulyje, yra MS Excel. (Kaip tik ši skaičiuoklė bus nagrinėjama detaliau.) Skaičiuoklių darbo principas. Kaip manote, ką reiškia teiginys, jog skaičiuoklė "yra gyva"? Skaičiuoklės skirtos apdoroti tam tikros struktūros duomenis, būtent duomenis, kurie pateikiami dvimatėse lentelėse (arba tiesiog lentelėse) (angl. sheets). Tuo skaičiuoklės skiriasi nuo tekstų procesorių, kurie įgalina tvarkyti, galima sakyti, bet kokios struktūros dokumentus (tiesos dėlei turi būti pasakyta, kad skaičiuoklės irgi leidžia atlikti nemažai TP funkcijų. Kitas skirtumas tarp skaičiuoklių ir TP yra tas, kad skaičiuoklės orientuotos dirbti (operuoti) ne su tekstine informacija (tekstais), o su skaitmeniniais duomenimis (skaičiais); be to - kas, ko gero, yra svarbiausias skaičiuoklių skiriamasis bruožas - gali atlikti su tais duomenimis pačius įvairiausius skaičiavimus, pertvarkymus, grupavimus, atrankas ir t.t. Prieš suformuluojant darbo principą apibrėšime skaičiuoklės apdorojimo objektą Taigi bazinis (pagrindinis) skaičiuoklės darbo, operavimo objektas yra lentelė. Lentelė, kaip žinoma, yra duomenų, išdėstytų eilutėse (angį. rows) ir stulpeliuose (angį. columns), visuma (žr. 13 pav.). (Eilutę sudaro horizontaliai, vienas greta kito išdėstyti duomenys, o stulpelį - vertikaliai, vienas virš kito išdėstyti duomenys.) Eilutės ir stulpelio susikirtime yra vadinamoji celė (angl. cell) (ją dargalima sutikti vadinant langeliu, ląstele). Celėse ir talpinami skaičiuoklės duomenys. Duomenys celėje gali būti saugomi tiesiogiai, betarpiškai - sakoma, kaip konstantos, - ir netiesiogiai - panaudojant specialius nurodymus, išraiškas, vadinamas formulėmis. Kaip tik formulių pagalba įmanoma nurodyti, susieti atskirų celių duomenų reikšmes ir atlikti su jomis skaičiavimo veiksmus. Esminė skaičiuoklių ypatybė yra ta, jog skaičiavimo pagal formules veiksmai atliekami automatiškai ir labai sparčiai; vartotojas to praktiškai visiškai nepastebi ir nepajunta - tai įgalina įspūdingas šiuolaikinių procesorių greitaeigiškumas. Taigi kokios nors (duotosios) celės duomenų reikšmės pasikeitimas iššaukia (sąlygoja) reikšmių perskaičiavimą visose reikiamose celėse, t.y., tose celėse, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su duotąja cele per atitinkamas formules. Perskaičiavimo veiksmai atliekami operatyviai, kiekvieną kartą kai tik tampa įmanoma tą padaryti - įvedus/pakeitus celės reikšmę, įvedus naują formulę,, modifikavus esamą ir pan. Tikriausiai nė kiek nesuklystume, pavadinę, šiuolaikinę skaičiuoklę „gyva": ir iš tikrųjų skaičiuoklė tarsi „laukia" iš vartotojo bet kokių duomenų įvedimo ar pakeitimų, kad galėtų tuoj pat, akimirksniu vykdyti skaičiavimus. Pavyzdžiui, vos tik į celę įrašoma korektiška formulė - kokia sudėtinga ji bebūtų - toje celėje tučtuojau pateikiamas apskaičiuotas rezultatas; arba, pakeitus pradinius celės duomenis, nedelsiant perskaičiuojami visų šiuos duomenis naudojančių formulių rezultatai (žr. 14 pav.). 14 pav. Skaičiuoklės darbo principą iliustruojantis pavyzdys: (a) kairėje paveikslėlio pusėje parodyta pradinė lentelė, (b) dešinėje matoma lentelė su perskaičiuotomis reikšmėmis. Galima sukurti lenteles su tuščiomis pradinių duomenų celėmis - tereikia nurodyti atitinkamas skaičiavimų formules. Tokios lentelės vadinamos šablonais. Prisireikus rezultatų telieka užpildyti reikiamais duomenimis tam skirtas celes - skaičiuoklė, suprantama, automatiškai atliks visus nurodytus skaičiavimus su įvestais duomenimis. Čia aprašyto tipo šablonai gali būti naudojami daugybę kartų. Profesionaliai paruošti šablonai gali būti netgi pardavinėjami (pvz., apskaitininkams, buhalteriams ir pan.). Skaičiuoklės MS Excel darbo objektas. MS Excel darbo režimai. Skaičiuoklės Excel darbo srityje atvaizduojamas vienas ar daugiau pavaldžiųjų (antrinių) langų, skirtų darbui su skaičiuoklės apdorojamais dokumentais, vadinamais knygomis (angl. books). Knygos yra lentelių formatu realizuoti dokumentai, saugomi specialaus tipo (xls) failuose. Atskirą knygą gali sudaryti iki 16 lapų, t.y., lentelių, nors dažniausiai dirbama tik su vienu knygos lapu. Lentelė, su kuria duotu momentu dirba vartotojas, vadinama aktyviąja (arba darbo) lentele (angį. worksheet). Atvaizduojant atskiros lentelės turinį skaičiuoklės darbo lauke matomi tokie papildomi elementai: lentelės eilučių ir stulpelių antraštės, lentelės (darbo lapo) žymėjimo „mygtukas", persukimo juostos ir knygos lapų „paslinkimo/perjungimo" „mygtukai" su lapų pavadinimais. Naujausiose skaičiuoklės Excel versijose lentelė turi 65536 (2 ) eilutes ir 256 (2 ) stulpelius (žr. 15 pav.). Eilutės žymimos skaičiais (i, 2, ...), o stulpeliai - lotyniškomis raidėmis (a, b, ...) (nuo 27-tojo stulpelio prasideda numeracija dvigubomis raidėmis: aa, ab, ...; 256-tąjį stulpelį atitinka iv). Celė, kuri duotu momentu yra pažymėta arba kurioje atliekami veiksmai (pvz., klaviatūros klavišais įvedami duomenys), vadinama aktyviąja cele. Tas pats pasakytina apie eilutę/stulpelį, kurioje/kuriame yra aktyvioji celė. Norint kreiptis į celę, reikia nurodyti tos celės adresą {koordinates). Adresą sudaro pažymėjimai tą eilučių ir stulpelių, kurių sankirtoje yra duotoji celė. Celės adresas gali būti užrašomas raidine ir skaitine forma. Pirmuoju atveju adresas užrašomas stulpelio raide ir eilutės skaičiumi (pvz., a1, C3, ED234 ir t.t.), antruoju - raide „r" (Row), eilutės numeriu, raide „c" (Column), stulpelio numeriu (pvz., r1c1, R3C3, R234C134 ir t.t). Be to, celės adresas gali būti santykinis, absoliutinis ir mišrusis. Rašant absoliutinį adresą panaudojamas specialus simbolis („$") prieš abi adreso dedamąsias (pvz., $h$30). Rašant mišrųjį adresą simbolis „$" įterpiamas prieš vienais adreso dedamųjų (pvz., $H30 arba H$30). (įvairių tipų celių adresų (adresacijos) panaudojimo pavyzdžiai pateikti 16 pav.) Dar pastebėsime, kad celėms gali būti suteikiami ir vartotojo parinkti tam tikri prasminiai vardai, pvz., PVM (pridėtinės vertės mokestis), BMA (bazinė mėnesinė alga) ir t.t. Lentelėje galime išskirti celių grupes. Celių grupė, kurią sudaro stačiakampio formos lentelės dalis, vadinama bloku {sritimi) (angį. range) (žr. 15 pav.). (Bloko adresą sudaro: bloko stačiakampio kairiosios viršutinės celės adresas, dvitaškis (:) ir dešiniosios apatinės celės adresas (pvz., A5:C5).) Celių grupė, kurią sudaro du ar daugiau persidengiančių ar nepersidengiančių blokų, vadinama sudėtiniu bloku (angl. multiple-area range) (žr. 15 pav.). (Sudėtinio bloko adresą sudaro atskirų blokų adresai, atskirti kabliataškiu (;).) Jeigu užrašant adresą reikia nurodyti ne duotos (aktyvios) lentelės, o kurios nors kitos duotos knygos lentelės celės adresą tai pirmiausia nurodomas tarp kabučių tos lentelės (simbolinis) vardas, po to - šauktuko ženklas (!) ir pagaliau pats celės adresas (pvz., 'LAPAS_1' !A1). 16 pav. Įvairių tipų adresacijos panaudojimo pavyzdžiai Pasakykite, kokia yra skaičiuoklėse naudojamų lentelių struktūra. Kas yra lentelės celės (langelio) adresas skaičiuoklėje MS Excel? Norint kreiptis į celę, reikia nurodyti tos celės adresą {koordinates). Adresą sudaro pažymėjimai tą eilučių ir stulpelių, kurių sankirtoje yra duotoji celė. Celės adresas gali būti užrašomas raidine ir skaitine forma. Pirmuoju atveju adresas užrašomas stulpelio raide ir eilutės skaičiumi (pvz., a1, C3, ED234 ir t.t.), antruoju - raide „r" (Row), eilutės numeriu, raide „c" (Column), stulpelio numeriu (pvz., r1c1, R3C3, R234C134 ir t.t). Kuo skiriasi santykinių ir absoliutinių adresų užrašymo forma? Be to, celės adresas gali būti santykinis, absoliutinis ir mišrusis. Rašant absoliutinį adresą panaudojamas specialus simbolis („$") prieš abi adreso dedamąsias (pvz., $h$30). Rašant mišrųjį adresą simbolis „$" įterpiamas prieš vienais adreso dedamųjų (pvz., $H30 arba H$30). (įvairių tipų celių adresų (adresacijos) panaudojimo pavyzdžiai pateikti 16 pav.) Kas rašoma skaičiuoklės lentelės celėse?‘ Kokie yra skaičių vaizdavimo formatai skaičiuoklėje MS Excel? Kas yra formulės ir kam jos naudojamos? Kaip kopijuojamos formulės ir jose esantys adresai? Kalbant apie formules, pirmiausia pasakytina tai, kad skaičiuoklėje Excel kiekviena formulė turi prasidėti ženklu „=" (jeigu šio ženklo nėra, tai įvesta informacija bus greičiausiai traktuojama kaip paprastas tekstas). Bendruoju atveju formulę, sudaro vadinamieji operandai, apjungti (matematinių) operacijų ženklais (atskirais atvejais gali būti tik vienas operandas). Operandais gali būti: konstantos, celių (blokų ir pan.) adresai (koordinatės) funkcijos (žr. toliau) Dažniausiai sutinkami operacijų ženklai vra tokie: +, -, *, /, ^ (kėlimas laipsniu), % (procentai, t.y, dalyba iš 100), - (skaičiaus ženklo keitimas). Neretai naudojami ir santykio ženklai: , >=, . (Operacija & naudojama, kai reikia apjungti atskirus teksto fragmentus.) Rašant formules, galima naudoti ir skliaustus: jų pagalba nurodomas (pakeičiamas) operacijų atlikimo eiliškumas (tvarka). Kas yra funkcijos? Kas gali būti funkcijų argumentais? Toliau - trumpai apie funkcijas. Funkcijos realizuoja dažnai naudojamas matematinių veiksmų, tekstų apdorojimo, finansinių skaičiavimų ir kitų veiksmų sekas. Kreipinio į funkciją užrašymo forma yra tokia:

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 3640 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
13 psl., (3640 ž.)
Darbo duomenys
  • Informacinių technologijų konspektas
  • 13 psl., (3640 ž.)
  • Word failas 273 KB
  • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt