Referatai

Fiksuoto valiutos kurso sistemos naudojimo salygos

10   (1 atsiliepimai)
Fiksuoto valiutos kurso sistemos naudojimo salygos 1 puslapis
Fiksuoto valiutos kurso sistemos naudojimo salygos 2 puslapis
Fiksuoto valiutos kurso sistemos naudojimo salygos 3 puslapis
Fiksuoto valiutos kurso sistemos naudojimo salygos 4 puslapis
Fiksuoto valiutos kurso sistemos naudojimo salygos 5 puslapis
Fiksuoto valiutos kurso sistemos naudojimo salygos 6 puslapis
Fiksuoto valiutos kurso sistemos naudojimo salygos 7 puslapis
Fiksuoto valiutos kurso sistemos naudojimo salygos 8 puslapis
Fiksuoto valiutos kurso sistemos naudojimo salygos 9 puslapis
Fiksuoto valiutos kurso sistemos naudojimo salygos 10 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

 Įvadas. Fiksuotas valiutos kursas – tai valiutos kurso valdymo metodas, kai valdžia arba centrinis bankas tiesiogiai reguliuoja valiutų rinkų funkcionavimą, pririšdamas nacionalinės valiutos kursą prie kitos šalies valiutos. Istoriškai matyti, jog valiutų kursai priklausė nuo vyravusios valiutų sistemos, kurioje buvo skaičiuojami kursai, nustatinėjamos kainos bei konkurencingumas. Vėliau buvo įkurtos įvairios tarptautinės organizacijos, kurios galėjo reguliuoti pasaulinę valiutų rinką. Užsienio valiutos rinka (taip pat žinoma kaip Forex ar FX) tai pasaulinė rinka, kuri nusprendžia pasaulio šalių valiutos vertę ir leidžia atlikti tarptautinius valiutos keitimus ar tarptautinę valiutos prekybą, kur šalys tampa vis labiau viena nuo kitos priklausomos. Taigi valstybės privalo bendradarbiauti tarpusavyje. Fiksuotas valiutos kursas sumažina neapibrėžtumo riziką importuotojams ir eksportuotojams. Kiekviena valstybė nusprendžia kiek prekių ji importuos ir kiek gali eksportuoti. Todėl būtent valiutų kursai turi įtakos tarptautinei prekybai. Valstybės, kurios pasirinko fiksuotą valiutos kursą, monetarinės politikos tikslas – išlaikyti pasirinktą fiksuotą kursą. Šiame darbe aptarsime valiutos kursą veikiančius veiksnius, užsienio valiutos rinką ir jos funkcijas. Darbo tikslas : Išanalizuoti kokiomis sąlygomis valstybės gali naudoti fiksuotą valiutos kursą. Darbo uždaviniai : • Apžvelgti valiutos istoriją, jos dalyvius bei jos charakteristiką • Valiutos kurso samprata, jos privalūmai bei trūkumai. • Nustatyti valiutos kurso kitimą sąlygojančius veiksnius • Išanalizuoti fiksuoto valiutos kurso privalumų ir trūkumų įtaką ekonomikai • Pateikti fiksuoto valiutos kurso sistemos naudojimo sąlygas VALIUTOS ISTORIJA Valiutų rinka, kaip atskiras finansų pasaulio elementas, turi daugiaamžę istoriją. Ji užgimė tūkstantis metų prieš mūsų erą, kai atsirado pirmieji metaliniai pinigai. Tada, valiutų kursai priklausė nuo valiutų sistemų, t.y. nuo to, su kuo buvo siejamas valiutų kursas ir kas buvo imama už piniginių vienetų pagrindą. Ir tik mūsų eros pirmojo amžiaus viduryje, pradėjus vystytis tarptautinei prekybai, pradėjo vykti piniginės-mainų operacijos. Daugelis šalių tada taikė aukso standarto sistemą, pagal kurią auksas buvo vartojamas kaip šalies pinigų kiekio pagrindas t.y. vienos valstybės pinigai buvo keičiami į kitos valstybės pinigus pagal jų santykį su auksu. Vėliau auksas užleido vietą valiutų sistemoms, kurių pagrindas buvo popieriniai pinigai ir metalinės monetos. Kai kurie šaltiniai teigia, kad pirmaisiais valiutų prekeiviais laikomi italų prekybininkai, kurie užsidirbdavo, keisdami vienos šalies valiutą į kitą. Pokariniu laikotarpiu – 1945 – 1971 metus daugelyje valstybių buvo įsivyravusi vadinamoji Bretton – Woods sistema, t.y. fiksuotų valiutos kursų sistema, kai šalys buvo nustačiusios tvirtą keitimo kursą savo pinigams (tačiau TVF leidus, valstybė galėjo keisti savo valiutos kursą tam tikrose ribose, kad galėtų sukurti savo mokėjimų balanso pusiausvyrą – kai būna nuolatinis mokėjimų perteklius arba trūkumas). Bretton – Woods delegatai manė, kad itin stabilaus valiutos kurso sistema paskatins tarptautinės prekybos augimą. Pagrindinės valiutų rinkos charakteristikos : • Likvidumas. Ši rinka operuoja milžiniškais piniginiais ištekliais (vienos paros apyvarta Forex’e viršija vieną trilijoną USD). Tai leidžia investuotojui, investuojančiam į tam tikras valiutų poras, bet kurio metu atidaryti ar uždaryti savo pozicijas. • Prieinamumas. Rinka, informacija apie joje vykstančius pasikeitimus bei galimybe koreguoti savo investicines pozicijas kiekvienam dalyviui prieinama 24 val. per parą • Rinkos kryptingumas. Valiutų judėjimas turi tam tikrą, grafiškai išreikštą kryptį identifikuojamą konkretaus laikotarpio kontekste. Rinkos dalyviams tai gana svari manipuliacijų rinkoje prielaida. • Sandorių kokybė. Kadangi rizika labai paslanki, faktiškai, kiekvienas sandoris joje vyksta tik jam vienam budinguose kainų rėmuose. Tai leidžia išvegti „slystančių fondų” problemos bei kitų,vertybinių popierių biržoms budingų momentų, kai ribotas fondų kiekis perkamas/parduodamas vienu metu fiksuota kaina. Pagrindiniai rinkos dalyviai yra visi komerciniai ir centriniai bankai. Jie rinkoje veikia savo klientų vardu arba valstybinio iždo vardu , o taip pat vykdo spekuliacinio pobūdžio sandėrius savo sąskaita. Kaip ir buvo minėta rinkos dalyviais yra ir šalių centriniai bankai, brokerinės kontoros, institucijos ( kaip pensijų fondai ir draudimo kompanijos, kurios investuoja užsienyje), stambios korporacijos, kurioms reikalingas valiutų konvertavimas. Kai kurios korporacijos šiuo metu yra stambūs žaidėjai valiutų rinkoje. Ekonomikoje taip pat išskiriamos ir apibūdinamos valiutos kurso sistemos. Žodis „sistema” yra kilusi iš graikų kilmės, kuri reiškia išdėstymo tvarką, sudarymo principus. Literatūroje valiutų kursai yra skiriami į : • Fiksuotus • Lanksčius • Mišruosius Šiame darbe dėmesį skirsime fiksuotai valiutos kurso sistemai. Valiutos kurso samprata Valiutos kursas yra svarbus tarptautinės valiutų sistemos elementas. Valiutos kursas - tai vienos šalies piniginio vieneto išraiška kitos šalies piniginiais vienetais, tai yra vienos valiutos perskaičiavimo į kitą koeficientas. Kitaip tariant, valiutos kursas yra jos kaina kita valiuta. Šis kursas yra ypač svarbus ir daro tiesioginę įtaką turto, prekių ir paslaugų įkainojimui, o tuo pačiu ir gamybos išteklių pasiskirstymui ekonomikoje. Valiutos kurso kitimas reiškia ir prekių vertės kitimą. Jeigu valiutos kursas kyla, stiprėja kitų valiutų atžvilgiu, tai šalies ekonomika, eksportas tampa mažiau konkurencingas užsienyje, tačiau mažėja infliacija, kainos šalyje lieka stabilesnės. Pvz., jei lito kursas būtų pakilęs JAV dolerio atžvilgiu, tai reikštų, kad JAV prekės Lietuvos gyventojams atpigo, o Lietuvos prekės amerikiečiams pabrango. Jeigu valiutos kursas smunka, importuojama didesnė infliacija, bet šalies produkcija tampa konkurencingesnė užsienyje, pigesnė. Valiutos kurso kitimas keičia šalies prekybos sąlygas. Turime pastebėti, kad valiutos kursai keičiasi pastoviai ir juos sunku prognozuoti, o tai sudaro rimtą valiutos pasikeitimo riziką ir didina tarptautinės prekybos bei investicijų riziką, netikrumą. Taip yra todėl, kad visų veiksnių, veikiančių valiutos kursą, neįmanoma net išvardinti. Valiuta gali būti stipri ir silpna, todėl žemiau apžvelkime stipriosios ir silpnosios valiutos trūkumus. Stipri valiuta Privalumai Trūkumai Užsienio prekės vartojamos pigesnės ; Šalies firmos gamintojams sunkiau konkuruoti užsienyje Galima išlaikyti mažą infliacijos lygį šalyje Šalies firmos gamintojams sunkiau konkuruoti su Šalies gyventojams užsienyje keliauti pigiau importinėmis prekėmis Šalies investuotojai gali įsigyti užsienio Užsienio turistams apsilankyti santykinai brangiau finansinį ir materialų turtą santykinai pigiau Užsienio kapitalui ateiti į šalies ekonomiką- brangiau. 1 lentelė. Stiprios valiutos privalumai bei trūkumai Silpna valiuta Privalumai Trūkumai Šalies firmoms lengviau konkuruoti užsienyje Užsienio prekės vartojamos brangesnės Užsienio turistams apsilankyti šalyje pigiau Šalies gyventojams užsienyje keliauti santykinai sunku Galima išlaikyti mažą infliacijos lygį šalyje Šalies firmoms lengviau konkuruoti su Gali padidėti pragyvenimo kaštai, lengviau vystosi prekių eksportas importinėmis prekėmis Šalies investuotojams sunkiau ir brangiau plėstis į užsienio rinkas 2 lentelė. Silpnos valiutos privalumai bei trūkumai Valiutos kursą salygojantys veiksniai Valiutų kursu svyravimus gali lemti ilgalaikiai ir trumpalaikiai veiksniai. Valiutos kursas formuojasi sąveikaujant paklausai ir pasiūlai, todėl kai keičiasi paklausa ar pasiūla, keičiasi ir valiutų kursai rinkoje. Paklausa užsienio valiutai atsiranda, kai perkamos iš užsienio prekės bei paslaugos, kai valiuta reikalinga tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti, išmokamos pensijos užsienyje gyvenantiems pensininkams, samdant iš užsienio darbuotojus, perkant užsienio finansinį turtą, žemę. Užsienio valiutos pasiūla atsiranda eksportuojant prekes ir paslaugas, parduodant užsieniečiams turtą, vertybinius popierius. Užsienio valiuta gaunama iš turizmo, piniginių perlaidų ir t.t. Valiutų kursų svyravimui įtakos gali turėti ir kiti veiksniai,tokie kaip : globaliniai ekonominiai procesai, vykstantys nacionalinės gamybos sferoje, darbo našumo kitimai, infliacija, nacionalinis mokėjimo balansas, taip pat užsienio ekonominių ryšių struktūra, mokėjimo balanso būklė šalių, kurios turi pagrindines (rezervinės) valiutas atžvilgiu, taip pat valiutų kursus veikia antriniai veiksniai – tarptautinė sfera: spekuliacijos valiutos rinkose. Svarbiausi elementai, kurie įtakoja valiutos rinką tai būtų : • Užsienio prekyba. Prekių importas pagimdo paklausą užsienio valiutai šalies viduje (jei importuotojas už gautas prekes moka užsienio valiuta) arba užsienio eksportuotojas siūlys gautą mūsų šalies valiutą užsienyje – sudarys jos pasiūlą ( jei už gautas prekes bus atsiskaitoma mūsų šalies valiuta). Prekių eksportas, jei mokėjimas gaunamas užsienio valiuta, sukelia užsienio valiutos pasiūlą vidaus rinkoje; arba užsienio importuotojas savo šalyje sudarys paklausą eksportuotojo šalies valiutai ( jei bus atsiskaitoma eksportuotojo šalies valiuta). • Šalies realių pajamų pasikeitimas. Padidėjus šalies pajamoms padidėja ir importo paklausa, dėl to gali pablogėti užsienio prekybos balansas, tačiau jeigu šalies pajamos padidėja dėl pasiūlos veiksnių tai didėja šalies eksportas ir gėrėja užsienio prekybos balansas. • Infliacijos tempai. Santykinės infliacijos pokyčiai gali paveikti valiutų paklausą ir pasiūlą, o tuo pačiu ir kursą, tai padaro poveikį ir tarptautinės prekybos srautams. • Mokėjimo balansas (ypač užsienio prekybos balansas). Kai užsienio prekybos balansas teigiamas, tada šalis gauna užsienio valiutos daugiau negu išleidžia. Tokiu atveju eksportuotojai gauna daugiau valiutos nei turi sumokėti tos šalies importuotojai. Gauta užsienio valiuta bus keičiama į vidaus valiutą, padidėjus užsienio valiutos pasiūlai – užsienio valiutos kursas kris, o vidaus valiutos kils. O dėl to keičiasi ir tarptautinė prekyba. • Palūkanų skirtumai. Valiutų kursų dinamika priklauso ir nuo tarptautinių kapitalo srautų, kurie su konkrečių šalių vykdomos pinigų politikos įtaka palūkanų normai. • Atsiskaitymų už užsienio operacijas pagreitinimas ar uždelsimas • Centrinio banko intervencijos bei techniniai veiksmai. Fiksuotas valiutos kursas ir jo įtaka šalies ekonomikai. Fiksuotas valiutos kursas. Fiksuoto kurso sistema – valiutos kurso reguliavimo metodas valiutų sistemoje, kai valiutos kursą reguliuoja valstybė. Vyriausybių oficialaus kurso paskelbimas visiškai nereiškia, kad fiksuotas valiutos kursas toks išliks ir ateityje (pvz,. už 1 eurą – 3.45 lito), nes šį valiutų kursą veikia valiutos paklausa ir pasiūla.. Ilgainiui pasiūla ir paklausa gali keistis, todėl vyriausybė privalo tiesiogiai arba netiesiogiai įsikišti į valiutų rinką tam, kad valiutos kursas būtų stabilizuotas (kad fiksuotas valiutų kursas atitiktų pusiausvyrą rinkoje). Žemiau išvardinti pavyzdžiai rodo, kaip vyriausybė gali bandyti išlaikyti fiksuotą savo valiutos kursą: 1. Panaudoti užsienio valiutų rezervus, kad paveikti užsienio valiutos kursą. 2. Fiksuotam valiutos kursui išlaikyti būtų geriausia užsienio prekybos reguliavimo politika. Tuo tikslu vyriausybė gali: • riboti prekių importą iš atitinkamos šalies ar bendrai iš užsienio, • gali skatinti eksportą į kitas šalis arba į konkrečią valstybę, • apmokestinti dividendus ir palūkanas už investuotą šalyje kapitalą ir taip sumažinti užsienio valiutos išvežimą. 3. Kartais vyriausybė, siekdama palaikyti stabilų fiksuotos valiutos kursą, gali taikyti valiutos keitimo kontrolę arba normavimą. 4. Dar viena vyriausybės veikla gali padėti išlaikyti nepakitusį valiutos kursą -  griežta fiskalinė ir monetarinė politika. Ji sukelia kainų kritimą, dėl to importuojamos prekės tampa per brangios ir labiau perkamos vietinės gamybos prekės. Tuo pačiu padidėja palūkanos už depozitus, dėl ko vietiniai gyventojai bei firmos daugiau lėšų investuoja savo šalyje. Taip pat pigesnės prekės ir didesnės palūkanų normos skatina eksportą bei investicijas į šalį. Išvardintos priemonės, kurios leidžia palaikyti fiksuotą valiutos kursą, taip pat turi nemažai trūkumų : mažėjantis gaminamos produkcijos kiekis ir dėl to didėjantis nedarbas, žemas kainų lygis (defliacija) . Privalūmas būtų tas, kad fiksuotas valiutos kursas skatina užsienio prekybą ir užsienio investicijas. Fiksuoto valiutos kurso sistemos šalininkai pabrėžia du pagrindinius pranašumus. Pirma, palyginti su situacija, kurioje valiutų kursai nuolat svyruoja, stabilūs valiutų kursai palengvina prekybą prekėmis ir aktyvais tarp šalių ir ji tampa mažiau brangi. Tokiu būdu, fiksuotų kursų sistema gali skatinti ekonominę ir finansinę integraciją ir padidinti ekonominį efektyvumą. Antra, fiksuoti valiutos kursai gali padidinti pinigų politikos “discipliną” ta prasme, kad šalys su fiksuotais valiutų kursais paprastai rečiau gali vykdyti labai ekspansinę pinigų politiką, ir dėl to ilgu laikotarpiu gali būti mažesnė infliacija. Monetarinės disciplinos potencialus trūkumas yra tas, kad fiksuoti valiutos kursai neleidžia šaliai lanksčiai naudoti pinigų politiką kovojant su ekonominiais nuosmukiais. Šis negalėjimas yra ypač rimta problema, jei fiksuoto valiutos kurso sistemoje skirtingos šalys turi skirtingus politikos tikslus ir susiduria su skirtingais ekonominių šokų tipais. Fiksuoto valiutos kurso sistemoje nesutarimai tarp šalių dėl pinigų politikos gali netgi lemti sistemos žlugimą. Jeigu lyginti ir svarstyti, kuri sistema yra geresnė, tai priklauso nuo aplinkybių. Fiksuoti valiutos kursai (ar netgi bendra valiuta) tarp šalių grupės yra naudinga kai gali būti gauta didelė nauda iš prekybos rinkos padidėjimo ir integracijos, ir kai sistemos šalys artimai koordinuoja jų pinigų politikas, kaip ES Ekonominė ir pinigų sąjunga. Šalys, kurios vertina gebėjimą naudoti pinigų politiką nepriklausomai, galbūt kadangi jos susiduria su skirtingais makroekonominiais šokais nei kitos šalys ar turi skirtingus požiūrius į santykinius nedarbo ir infliacijos nuostolius, turėtų išlaikyti lanksčius valiutos kursus.. Fiksuoto valiutos kurso sistemos naudojimo sąlygos Pastoviai fiksuotas valiutos kursas dažniausiai įvedamas tada, kai šalyje didelė infliacija ir nestabili ekonominė situacija. Kursą fiksuojant iškyla problema nustatyti, koks yra realus valiutos kursas, kurį būtų galima užfiksuoti. Fiksuotas valiutos kurso režimas visiškai atmeta valiutos kurso svyravimų galimybę (išskyrus atsitiktinius atvejus). Ši sistema negali prisitaikyti prie nominaliųjų (skirtingose šalyse yra labai skirtingi infliacijos tempai) ir realiųjų (pasaulinis ūkis patiria didžiulius realius sukrėtimus) deformacijų. Dažniausiai pririšama prie žemesnio nei realus valiutos kursas, nes toks kursas skatina eksportą. Šalys, kuriose infliacijos tempai aukštesni negu jų tarptautinių konkurentų, bus mažiau pajėgios konkuruoti tarptautinėse rinkose. Kadangi fiksuotų valiutų kursų sistema negalėjo susidoroti su nominaliosiomis ir realiosiomis pasaulinio ūkio deformacijomis, ji buvo pakeista plaukiojančių valiutų kursų sistema. Kai valiutos kursas fiksuotas, konkurencingumas pasikeičia daug greičiau tada, kai infliacijos tempų skirtumai tarp šalių yra dideli ir nepastovūs. Dažniausiai manoma, kad net fiksuotų valiutų kursų režimas neužtikrina reikiamos finansinės tvarkos, kadangi visuomet vyrauja devalvacijos galimybė. Yra išskiriami du fiksuoto valiutos kurso nustatymo būdai : 1. Dviejų ar daugiau šalių susitarimu 2. Šalies individualus pasirinkimas nustatyti savo ir kitos šalies valiutų tarpusavio kursą ir atsakomybės dėl kurso išlaikymo prisiėmimas. Aukso standarto šalininkai neatmeta šio režimo, pasisako už grįžimą prie jo ir teigia, kad tokia sistema galėtų turėti tris pranašumus : • Panaikintų galimybę išlaidžioms vyriausybėms išvengti valiutos kurso reguliavimo; • Vidaus pinigų kiekio šimtaprocentinis padengimas auksu panaikintų galimybę spausdinti nepadengtus auksu pinigus; • Kai šalys, kuriose infliacijos tempai aukšti, taptų nekonkurencingos, ir jose susidarytų mokėjimų balanso deficitas, pradėtų veikti automatinis mechanizmas, mažinantis jų vidaus pinigų kiekio didėjimą. Pinigai ir auksas persilietų iš deficitą turinčių šalių į kitas, jo neturinčias. Fiksuotus valiutų kursus skatina šalis naudoti muitų sistemą, taikyti kitus prekybinius apribojimus bei riboti tarptautinio kapitalo judėjimą. Vadinasi, būtų prarandamas tam tikras pelnas iš tarptautinės prekybos ir tokio kapitalo judėjimo. Kadangi kapitalo savininkai stengsis panaudoti jį , ten kur yra aukštesnė pelno norma, o šalys bus priverstos keisti gamybos struktūrą. Išvados • Valiutos kursas - tai vienos šalies piniginio vieneto išraiška kitos šalies piniginiais vienetais, kuris daro tiesioginę įtaką turto, prekių ir paslaugų įkainojimui, o tuo pačiu ir gamybos išteklių pasiskirstymui ekonomikoje • Pagrindinės valiutų rinkos charakteristikos : likvidumas, prieinamumas, rinkos kryptingumas, sandorių kokybė. • Valiutų kursai skiriami į fiksuotus, lanksčius bei mišruosius. • Valiutos kursas formuojasi sąveikaujant paklausai ir pasiūlai, todėl kai keičiasi bent vienas iš šių veiksnių, keičiasi ir valiutų kursai rinkoje. • Fiksuoto kurso sistema – valiutos kurso reguliavimo metodas valiutų sistemoje, kai valiutos kursą reguliuoja valstybė. • Išskiriami du fiksuoto valiutos kurso nustatymo būdai : dviejų ar daugiau šalių susitarimu ; Šalies individualus pasirinkimas nustatyti savo ir kitos šalies valiutų tarpusavio kursą ir atsakomybės dėl kurso išlaikymo prisiėmimas. • Fiksuotas valiutos kursas naudingas užsieniečiams, bet nenaudingas prekių eksportuotojams dėl vykstančios infliacijos Literatūra: 1) Bernatonytė D. Tarptautinės prekybos pagrindai. Kaunas: Technologija. 2010. 2) Informacija apie valiutos kursą. Vikipedija – laisvoji enciklopedija. [Žiūrėta 2015 -10-22]. Prieiga per internetą:

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 2448 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Šaltiniai
✅ Šaltiniai yra
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
11 psl., (2448 ž.)
Darbo duomenys
  • Finansų referatas
  • 11 psl., (2448 ž.)
  • Word failas 126 KB
  • Lygis: Universitetinis
  • ✅ Yra šaltiniai
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį referatą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt