Uždaviniai

Duomenų bazių valdymo sistemos kontrolinis darbas

9.6   (2 atsiliepimai)
Duomenų bazių valdymo sistemos kontrolinis darbas 1 puslapis
Duomenų bazių valdymo sistemos kontrolinis darbas 2 puslapis
Duomenų bazių valdymo sistemos kontrolinis darbas 3 puslapis
Duomenų bazių valdymo sistemos kontrolinis darbas 4 puslapis
Duomenų bazių valdymo sistemos kontrolinis darbas 5 puslapis
Duomenų bazių valdymo sistemos kontrolinis darbas 6 puslapis
Duomenų bazių valdymo sistemos kontrolinis darbas 7 puslapis
Duomenų bazių valdymo sistemos kontrolinis darbas 8 puslapis
Duomenų bazių valdymo sistemos kontrolinis darbas 9 puslapis
Duomenų bazių valdymo sistemos kontrolinis darbas 10 puslapis
Duomenų bazių valdymo sistemos kontrolinis darbas 11 puslapis
Duomenų bazių valdymo sistemos kontrolinis darbas 12 puslapis
Duomenų bazių valdymo sistemos kontrolinis darbas 13 puslapis
Duomenų bazių valdymo sistemos kontrolinis darbas 14 puslapis
Duomenų bazių valdymo sistemos kontrolinis darbas 15 puslapis
Duomenų bazių valdymo sistemos kontrolinis darbas 16 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

1. Duomenų bazės paskirtis Duomenų bazių valdymo sistema (DBVS) – kompiuterinė programa ar programų paketas, skirtas duomenų bazių valdymui. DBVS valdo duomenų bazes ir apsaugo vartotojus nuo žemo lygio detalių (konkrečiu atveju, kaip duomenų bazė saugoma ir pasiekiama). Visos vartotojų kreipimosi į duomenų bazę užklausos apdorojamos DBVS [5]. Pagrindinės DBVS funkcijos: • Duomenų valdymas išorinėje atmintyje; • Duomenų valdymas operatyvinėje atmintyje; • Pakeitimų išsaugojimas žurnale bei duomenų bazės atstatymas po sutrikimų; • DB kalbų palaikymas (duomenų valdymo kalba) [6]. 1.1 pav. DBVS sąveika su kitais komponentais DBVS sąveikos su kitais komponentais diagrama pateikta 1.1 pav. Reliacinės duomenų bazių valdymo sistema (RDBVS) – duomenų bazių valdymo sistema, kuri remiasi Edgaro Kodo (Edgar F. Codd) aprašytu reliaciniu modeliu, kurio pagrindinis elementas yra reliacinė lentelė [5]. Dauguma šiuolaikinių populiariųjų DBVS („Oracle“, „Microsoft SQL Server“, „IBM DB2“, „Microsoft Access“, „MySQL“, „PostgreSQL“) palaiko didžiąją dalį E. Kodo suformuluotų taisyklių, tačiau jomis neapsiriboja. Kiekvienas gamintojas siūlo savus plėtinius ir papildymus, todėl perkeliant duomenų bazę į kitą programą tenka papildomai dirbti. PASTABA: Trys terminai duomenų bazė, DBVS produktas ir DBVS yra logiškai skirtingi. Tačiau, priklausomai nuo konteksto, DBVS terminas dažnai naudojamas turint omenyje DBVS produktą arba DBVS. Duomenų bazės terminas dažnai naudojamas DBVS reikšme. Taip pat, DBVS terminas naudojamas netgi turint omenyje duomenų bazę [5]. Kai kurie gamintojai savo DBVS produktuose neapsiriboja įprastomis DBVS funkcijomis, bei prie jų siūlo pilnavertę grafinę vartotojo sąsają duomenų bazių projektavimui, duomenų išrinkimui bei jų redagavimui, programų kūrimo įrankius. Tokių DBVS paketų pagrindinės užduotys: • Duomenų bazės projektavimas – turinio, ryšių ir duomenų struktūrų apibrėžimas bei organizavimas, reikalingas duomenų bazei sukurti. • Duomenų bazės apklausa – prieiga prie DB duomenų informacijai gauti bei ataskaitoms kurti. • Duomenų bazės palaikymas – DB duomenų įterpimas, šalinimas, atnaujinimas ir apsauga. • Programų kūrimas – duomenų įvedimo ekranų, užklausų, formų, ataskaitų, lentelių prototipų kūrimas. 2. Tiksliniai vartotojai atskleidžiant informacią krepšinio srityje 2.1. Vartotojų aibė, tipai ir savybės Veiklą analizuoja dažniausiai analitikai - dalykinės srities specialistai. Analitikais taip pat laikomi dalykinės srities ekspertai, puikiai žinantys ir suprantantys statistiką ir puikūs informacinių technologijų žinovai. Tokius vartotojus mes tiesiog įvardinsime kaip tyrėjus. 2.1 Vartotojų aibės Kaip pavaizduota 2.1 paveiksle “Vartotojų aibės“, matome ryšį tarp analitikų – ekspertų ir analitikų. Analitikai priklauso analitikų – ekspertų aibei, kurie yra pagrindinei veiklos analizės specialistai, priimantys efektyvius sprendimus. Analitikai yra savo dalykinės srities specialistai, tačiau jie neturi reikiamų įgūdžių statistikoje ir informacinėse technologijose, todėl norint jiems tapti aibės analitikai – ekspertai dalimi, reikia turėti bent šių sričių pagrindus. Tyrėjai analizuodami krepšinio duomenis atlieka labai svarbius sprendimus. Pagal turimus sukauptus duomenis, tyrėjai ją bando analizuoti ir versti į informaciją, o informaciją į žinias tam, kad būtų priimtos tinkamos išvados ir būtų palyginta su pasiūlyta hipoteze apie vykdomą veiklą. Vienu metu analizuoti duomenis gali ne vienas tyrėjas. Taip galima atlikti įvairią analizę laiku, analizuojant varžybas, žmogiškųjų išteklių panaudojimą ir kitą pasirinktą dalykinę sritį. 2.2. Vartotojų tikslai ir problemos Pagrindinis vartotojų tikslas – naudojant analitinius analizės įrankius iš sukauptų duomenų gauti dalykinės srities informaciją krepšinio srityje, o informacijai tampant žiniomis, priimti svarbius sprendimus, padėsiančius ateityje pagerinti informacijos naudą. Vartotojų problemos, iškylančios naudojantis esamus sprendimus, aprašytos 1 lentelėje „ Vartotojų esamos problemos dirbant su jau esamais sprendimais“. Lentelė 1. Vartotojų esamos problemos dirbant su jau esamais sprendimais Šioms problemoms spręsti galima pasitelkti integruotas DBVS funkcijas, kurios bus naudojamos užklausomis select sakiniuose įvairiuose paketuose. 3. Duomenų bazę sudarančios duomenų grupės ir sąsajos tarp jų krepšinio sferoje 3.1. Microsoft Office Access (Microsoft Access) Microsoft Office Access (senas pavadinimas Microsoft Access) – Microsoft korporacijos sukurta reliacinė DBVS, turinti intuityvią grafinę vartotojo sąsają. Microsoft Office Access yra sudedamoji Microsoft Office paketo dalis [7]. Microsoft Access DBVS yra paremta failo-serverio (serveris saugo duomenis, duomenų apdorojimas vyksta tik kliento pusėje) architektūra, todėl pritaikoma tik nedidelėms programoms. Microsoft Office Access DBVS pagrinde naudojama didelių organizacijų skyriuose. Pagrindiniai Microsoft Office Access komponentai krepšinio srityje: • Lentelės (Tables) – DB lentelių kūrimas, duomenų įvedimas; • Užklausos (Queries) – duomenų išrinkimo užklausų rašymas; • Formos (Forms) – formų kūrimas, duomenų įvedimas; • Ataskaitos (Reports) – ataskaitų generavimas, spausdinimas; • Makrosai (Macros) – komandų automatizavimas; • Moduliai (Modules) – programų rašymas. Microsoft Office Access programos langas pateiktas 3.1 pav. Privalumai: • Lengva naudotis; • Duomenų bazė saugoma viename faile, lengva perkelti kitur; • Galimybė vietoj integruotos DB naudoti išorinę DB. Trūkumai: • Negali palaikyti daug vartotojų vienu metu; • Lėtas veikimas su daug duomenų DB; • Ribotas DB dydis (apie 2 GB); • GVS veikia tik Microsoft Windows OS. 3.1 pav. Microsoft Access DBVS programos langas 3.2. Oracle ir Oracle Designer Oracle – Oracle korporacijos sukurta objektiškai-reliacinė DBVS. Oracle DBVS yra labai plačiai naudojama duomenims saugoti, apdoroti ir analizuoti bankinėse, finansinėse, mokslinėse ir kitose labai didėlėse informacinėse sistemose [8]. Oracle Designer – galingas CASE įrankis informacinių sistemų projektavimui ir jų generavimui. Oracle Designer dalyvauja kiekviename IS kūrimo gyvenimo ciklo etape – nuo dalykinės srities procesų modeliavimo iki pilnai funkcionuojančios IS realizavimo [9]. Sistemos kūrimo su Oracle Designer pagrindiniai etapai: • Modeliavimas ir dalykinės srities analizė; • Dalykines srities konceptualių modelių kūrimas; • Sistemos projektavimas ir realizacija. Oracle Designer įrankiai skirstomi į šiuos komponentus: • Priėjimo prie saugyklos įrankiai; • Saugyklos valdymo įrankiai; • Dalykinės srities analizės įrankiai; • Konceptualaus modeliavimo įrankiai; • Sistemos projektavimo įrankiai; • Aplikacijų generatoriai. 3.2 pav. Oracle Designer programos pagrindinis langas Oracle Designer programos pagrindinis langas pateiktas 3.2 pav. Privalumai: • Palaiko labai didelius duomenų kiekius bei vartotojų skaičių; • Oracle DB bei Oracle Designer veikia įvairiose OS. Trūkumai: • Projektavimas su Oracle Designer yra sudėtingas, reikalaujantis IS projekto gyvenimo ciklo, specialių diagramų išmanymo. 3.3. OpenOffice.org Base OpenOffice.org Base – atviro kodo paketo OpenOffice.org duomenų bazių modulis, pasirodęs pakete nuo 2.0 versijos. OpenOffice.org Base DBVS naudoja HSQLDB DBVS variklį [10], kuris yra parašytas Java kalba [11]. Taip pat be integruotos HSQLDB DBVS yra galimybė jungtis prie išorinių DBVS, tokių kaip MySQL, PostgreSQL, Oracle ir kt., naudojant vidines, ODBC ar JDBC tvarkykles. Pagrindiniai OpenOffice.org Base komponentai: • Lentelės (Tables) - DB lentelių kūrimas, duomenų įvedimas; • Užklausos (Queries) – duomenų išrinkimo užklausų rašymas; • Formos (Forms) – formų kūrimas, duomenų įvedimas; • Ataskaitos (Reports) – ataskaitų generavimas, spausdinimas [10]. OpenOffice.org projektas finansuojamas daugiausiai Oracle korporacijos (pradėjo Sun Microsystems). Taip pat projektą remia ir kitos stambios kompanijos – Novell, RedHat, IBM, Google ir kt [12]. OpenOffice.org Base programos langas pateiktas 3.3. pav. 3.3. pav. OpenOffice.org Base programos langas Privalumai: • Lengva naudotis; • Duomenų bazė saugoma viename faile, lengva perkelti kitur. • Veikia įvairiuose OS; • Galimybė vietoj integruotos DB naudoti išorinę DB. Trūkumai: • Negali palaikyti daug vartotojų vienu metu; • Lėtas veikimas su daug duomenų DB; • Ribotas DB dydis (2 GB pagal nutylėjimą, galima praplėsti iki 8 GB). 3.4 MySQL MySQL – viena populiariausių reliacinių DBVS pasaulyje, palaikanti dideli skaičių vartotojų, dirbanti SQL kalbos pagrindu. MySQL yra atviro kodo programinė įranga ir platinama pagal GPL licenziją (arba pagal komercinę licenziją) [13]. MySQL DBVS veikia daugelyje platformų, ji daţnai pasirenkama programuojant internetines svetaines. Tačiau pastaruoju metu MySQL vis daţniau pritaikoma labai didelėse informacinėse sistemose. Priėjimui prie MySQL duomenų gali būti panaudoti daug kalbų ir bibliotekų, pavyzdţiui: PHP, C, C++, C#, Java, Perl, Python. Kiekvienai šių kalbų sukurtos specialios bibliotekos (API). Taip pat MySQL duomenų bazėms yra sukurta ODBC sąsaja MyODBC, leidţianti duomenis pasiekti bet kuria kalba, neturinčia specialios bibliotekos, tačiau palaikančia ODBC komunikavimo mechanizmą. MySQL yra duomenų bazių serveris, todėl MySQL pakete nepateikiama programinė įranga atsakinga uţ formų bei ataskaitų kūrimą/generavimą. Kadangi MySQL palaiko daug programavimo kalbų, čia paliekama didesnė laisvė programuotojui arba panaudojama kitų gamintojų programinė įranga. Privalumai: • Didelio vartotojų bei duomenų kiekio palaikymas; • Veikia įvairiuose OS; • Nemokama; • Naudojimo bibliotekos praktiškai bet kuriai programavimo kalbai. Trūkumai: • Be papildomų įrankių nepatyrusiam vartotojui gali būti sudėtinga sukurti DB. 3.5 SQLite SQLite – reliacinė duomenų bazių valdymo sistema. SQLite yra C kalba parašyta biblioteka, sukurianti duomenų bazę faile [14]. Duomenys valdomi naudojant SQL kalba. SQLite nėra duomenų bazių serveris, o yra prie programos prijungiama dinaminė biblioteka. SQLite išeities kodas platinamas pagal viešo naudojimo licenciją. 2005 metais projektas buvo apdovanotas Google-O’Reilly Open Source Awards apdovanojimu [15]. Biblioteką galima naudoti iš daugelio populiariausių programavimo kalbų: C++, Java, C#, Python, Perl, PHP ir kt [16]. SQLite DBVS naudoja daug šiuolaikinių produktų, tarp jų: • Firefox, viena populiariausių interneto naršyklių; • Opera (nuo 10.50 versijos), interneto naršyklė; • Max OS X, pradedant 10.4 versija; • Amarok, populiarus Linux KDE aplinkos muzikos grotuvas; • Gajim, interneto pokalbių programa Jabber protokolui. SQLite DBVS taip pat buvo naudojama pradinėse OpenOffice.org Base versijose, vėliau pakeista į HSQLDB. Privalumai: • Duomenų bazė vienam faile, lengva perkelti kitur, bei daryti atsargines kopijas; • Kadangi SQLite prijungiama prie programos kaip biblioteka, ji tampa kaip programos dalis, be to pagreitina atsako laiką ir palengviną programą; • Maksimalus DB failo dydis apie 32 TB. Trūkumai: • Nepritaikyta darbui su daug vartotojų; • Be papildomų įrankių nepatyrusiam vartotojui gali būti sudėtinga sukurti DB. 3.6 DBVS palyginimas 2 lentelėje pateikiamas apţvelgtų DBVS palyginimas. Iš DVBS produktų analizės rezultatų seka, kad neatsiţvelgiant į DBVS ypatumus, projektavimo eiga yra panaši: iš pradţių suprojektuojama duomenų bazė (sukuriamos lentelės, nustatomi jų tarpusavio ryšiai), o tik po to duomenų įvedimo / redagavimo formos. LITERATŪRA 1. T. Haigh, ‚A Veritable Bucket of Facts:„ Origins of the Data Base Management System, ACM SIGMOD, June 2006. 2. R. Šeinauskas, Programų inţinerija [Žiūrėta 2011-01-22], 2005-2007. Prieiga internete

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 1778 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
16 psl., (1778 ž.)
Darbo duomenys
  • Informacinių technologijų uždavinys
  • 16 psl., (1778 ž.)
  • Word failas 871 KB
  • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį uždavinį
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt