Referatai

XML - kas tai?

10   (1 atsiliepimai)
XML - kas tai? 1 puslapis
XML - kas tai? 2 puslapis
XML - kas tai? 3 puslapis
XML - kas tai? 4 puslapis
XML - kas tai? 5 puslapis
XML - kas tai? 6 puslapis
XML - kas tai? 7 puslapis
XML - kas tai? 8 puslapis
XML - kas tai? 9 puslapis
XML - kas tai? 10 puslapis
XML - kas tai? 11 puslapis
XML - kas tai? 12 puslapis
XML - kas tai? 13 puslapis
XML - kas tai? 14 puslapis
XML - kas tai? 15 puslapis
XML - kas tai? 16 puslapis
XML - kas tai? 17 puslapis
XML - kas tai? 18 puslapis
XML - kas tai? 19 puslapis
XML - kas tai? 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

ĮVADAS XML yra „žymėjimo“ kalba dokumentams, kuriuose saugoma struktūrizuota tekstinė informacija. XML leidžia patogiai saugoti struktūrizuotą tekstinę informaciją ir pateikti ją internete. Pagrindinė XML kalbos paskirtis yra užtikrinti lengvesnį duomenų keitimąsi tarp skirtingo tipo sistemų, dažniausiai sujungtų internetu. XML yra reikšmingas standartizacijos procesui. Iš tiesų XML yra bandymas įvesti tvarką konkuruojančių kalbų ir patentuotų kalbų vystyme. XML užtikrina struktūrizuotos informacijos sąveiką su taikomosiomis programomis, maksimaliai padidindamas tokios informacijos prieinamumą neprarandant išraiškingumo. Galimi lietuviški Extensible Markup Language vertimai: praplečiamoji dokumentų aprašų kalba; tąsi kalba, praplečiamoji dokumentų žymenų kalba, praplečiamoji dokumentų žymėjimo ir kt. Vis greičiau plintanti nauja programavimo kalba internetui XML (Extensible Markup Language) leis kurti kur kas tobulesnes internetines paslaugas. Nepaisydami konkurencijos, skirtingi programinės įrangos gaminantojai noriai apjungia jėgas kurti naująjį – tobulesnį interneto standartą. 1. Kilmė Kompanijų grupė, pasivadinusi World Wide Web Consortium (W3C) pradėjo kurti kalbą, kuri būtų tokia lanksti, kaip SGML ir paprasta, kaip HTML. Buvo sukurtas 11 narių darbo grupės, kuri apėmė apie 150 suinteresuotų narių. James Clark buvo darbo grupės techninis vadovas. Taip pat prisidėjo Tim Bray ir Michael Sperberg-McQueen. XML darbo grupė niekada nesusitiko akis į akį. Projektas buvo atliktas naudojant elektroninio pašto ir kassavaitinių telekonferencijų kombinaciją. Didžiausi projekto sprendimai buvo pasiekti 20 intensyvaus darbo savaitę, tarp birželio ir lapkričio 1996 metais. Tolimesnis projekto vystymas vyko 1997, ir XML 1.0 W3C pristatymas įvyko 1998 vasarį. Pataisymai ir didesni pakeitimai buvo įdiegti į XML 1.0 antrąjį tiražą., kuris buvo pristatytas 2000-ųjų spalį, o kalidų sąrašas buvo įdiegtas į XML 1.0 terčiajį leidimą 2004-ųjų vasarį. Beveik tuo pat metu kaip ir XML 1.0 trečioji versija buvo išleista XML 1.1 versija. Šios abi versijos yra pripažystamos kaip dabartinės XML versijos, tačiau XML 1.1 nėra labai paplitusi ir rekomenduojama tik tiems, kuriems reikia jos unikalių savybių. 2. XML architektūra ir kartu naudojamos technologijos 2.1 Kartu naudojamos technologijos XML dokumentą internetinėse naršyklėse galima atvaizduoti pasinaudojus CSS arba XSL (XSL konvertuoja XML į HTML prieš parodant naršyklėje), arba pasinaudojus HTML žyme XML, ir įterpiant į HTML dokumentą. Jei XML dokumente nėra nurodyti CSS ar XSL, tai Internet Explorer lange jis vaizduojamas medžiu. XSL - valdo XML dokumento atvaizdą naršyklėje. XSL sukurtas remiantis CSS2 (angl. Cascading Style Sheets), bei DSSSL (angl. Document Style Semantics and Specification Language). XSL – kalba skirta stiliams (stylesheet) aprašyti. XSL susideda iš trijų dalių: XSLT, XPath ir XSL Formatting Objects. • XSLT (angl. eXtensible Stylesheet Language Tranformations) – kalba, skirta transformuoti XML dokumentą į kitokio formato dokumentą. XSLT gali būti naudojama XML dokumentą transformuoti į kitą XML dokumentą. • XPath tai – kalba skirta identifikuoti XML dokumento dalis. • XSL Formatting Objects – kalba, kuri formuoja XML dokumento vaizdą po XSLT transformacijos. XSLT gali transformuoti XML dokumentą į dokumentą, kuris gali būti atvaizduotas naršyklėje. Pavyzdžiui XML dokumentą galima transformuoti į HTML, kurį be problemų galima atvaizduoti naršyklėje. Ši transformacija kiekvieną XML elementą atvaizduoja į HTML elementą. XSLT taip pat gali pridėti ar išmesti, perrūšiuoti elementus transformacijos rezultato dokumente. XSLT naudoja XPath surasti elementus XML pradiniame dokumente, kurie atitinka tam tikras sąlygas ir po to atlieka elementų transformaciją. XSL naudoja vieną ar kelis šablonus, kurie apibrėžia, kaip atvaizduoti XML elementus. XSL šablonai aprašomi naudojantis šablono (template) elementu. XSL-FO (Extensible Stylesheet Language Formatting Objects). XML dokumento transformavimui ir atvaizdavimui tikslinėje terpėje sudaromas XSL transformavimo failas (transformation script), kuriame naudojamos XSLT transformavimo komandos ir FO formatavimo komandos. Šiuo metu daugiausia yra išvystytos FO transformavimo į PDF failus priemonės. Norint, kad XML dokumentas būtų vaizduojamas naršyklėje naudojant XSL, naršyklė turi palaikyti XML analizatorių (parser), bei XSL mašiną (engine). Microsoft Internet Explorer 5.0 turi XML analizatorių ir XSL mašiną. XML Pointer Language (XPointer) ir XML Linking Language (XLink). Apibūdina standartinį būdą išreikšti nuorodas tarp išteklių. Xpointer apibūdina kaip adresuoti išteklių, XLink apibūdina kaip susieti du ar daugiau išteklių. XQuery yra užklausų kalba XML duomenų išrinkimui. XQuery grįstas XPath standartu. Abiejose specifikacijose naudojamos panašios funkcijos, duomenų modelis bei sintaksė. Xquery gali būti naudojama transformuoti XML duomenis į XHTML. XQL - priėjimo prie duomenų bazių kalba XML DOM – tai XML dokumentų programinė sąsaja, nusakanti kaip prieiti prie XML dokumentų informacijos ir ja manipuliuoti. Naudojantis DOM galima bet kurioje programavimo kalboje susikurti norimo XML dokumento objektą ir įvairiai juo manipuliuoti, siųsti XML dokumentus tarp kliento ir serverio, bendrai atlikti pagrindinius XML dokumentų tvarkymo veiksmus - skaitymą/rašymą. XML dokumentai yra modeliuojami pagal 2 standartus: • Dažniausiai dokumentai modeliuojami apibrėžiant dokumento tipą (DTD). Tai taisyklių arba deklaracijų (declaration) rinkinys, nurodančių, kokius tegus galima naudoti ir koks jų turinys. Dokumento pradžioje įterpiama nuoroda į DTD, kuri deklaruoja autoriaus norą patikrinti dokumento tikrumą (teisingumą). • Kitas modeliavimo standartas - XML Scheme (XML schema. Schemos naudoja XML fragmentus, vadinamus šablonais (templates), tam, kad parodyti, kaip turi atrodyti dokumentas. Schemų privalumas yra tai, kad jos pačios yra XML rūšis, todėl ir jas redaguoti galima tomis pačiomis priemonėmis, kurios naudojamos dokumentų redagavimui. Jos, be to, atlieka griežtesnį dokumentų tikrinimą, kai aptinkamos ne tik tegų panaudojimo, bet ir jų turinio klaidos. XML application (dokumentų tipai). Į šią kategoriją patenka kai kurios naudingos, iš XML kilę žymenų kalbos, tame tarpe ir XHTML (su XML suderinama HTML versija) ir MathML (matematinė žymenų kalba). Infrastruktūrai aprašyti naudojamos: XML dokumentų turinio aprašymo kalba XML Information Set; XML standartas Fragment Intrchange, aprašantis dokumentų skaidymą į dalis perdavimui tinkle; duomenų apdorojimo programinis interfeisas - Simple API for XML (SAX). Schemiškai tai galima pavaizduoti: 1 pav. Technologijos, naudojamos kartu su XML 2.2 Architektūra Architektūrą bendrai galima būtų išreikšti taip: 2 pav. XML architektūra 3. XML sintaksė ir pagrindiniai elementai 3.1 Pagrindinės sąvokos • Žymuo; • Dokumentas; • Elementai; • Atributai; • Vardų aibės; • Intarpai; • Dokumentų modeliavimas; • XML application. 3.2 Žymuo Žymuo arba žymė (markup) - tai papildoma dokumente patalpinama informacija, tam tikra prasme padidinanti jo reikšmę, kadangi apibrėžia jo dalis ir tų dalių tarpusavio ryšius. Norima struktūra išgaunama naudojantis žymėmis. XML standartas nustato bendras jų sudarymo taisykles, bet neapibrėžia konkretaus žymių rinkinio ar jų reikšmės. Tai apibrėžia kiti XML šeimos standartai. XML galima pavadinti „kalba kitoms kalboms aprašyti“. Žymių savybės: • XML neturi apibrėžtų žymių, jas dokumente aprašo dokumento autorius, kurdamas XML dokumentą. • XML žymė (tag) susideda iš: žymės vardo ir žymės atributų (atributų gali nebūti). • Žymės tekstas (vardas ir atributai) užrašomas ‘’ skliaustų viduje. Dažniausiai žymė susideda iš dviejų dalių: iš žymės pradžios ir žymės pabaigos. Žymės pabaiga užrašoma ‘>’ skliaustuose, prieš žymės vardą įterpiant simbolį ‘/’. • XML žymės yra konteinerinės - turi žymės pradžią ir žymės pabaigą. • XML’e tušti elementai gali būti aprašyti panaudojus tokį žymės užrašymo būdą: . 3.3 XML dokumentas XML dokumento struktūra grafiškai gali būti pavaizduota medžiu. Kiekviena XML dokumento struktūrinė dalis – elementas, atributas, tekstas arba komentaras – grafinėje schemoje bus pavaizduoti stačiakampiu, arba mazgu. XML dokumentas reiškia šį tą daugiau, nei įprasta: tai esminis XML informacijos vienetas, sudarytas iš elementų ir žymenų sutvarkytame pakete. Dokumentas gali apimti tekstą, jame gali būti duomenų bazė su skaičiais arba kažkokia abstrakti struktūra, reiškianti molekulę arba lygtį. Todėl XML dokumentas suprantamas labai plačiai. XML dokumentas gali būti išsidėstęs viename arba keliuose failuose, be to, kai kurie iš jų gali būti patalpinti skirtinguose kompiuteriuose. 3.4 Elementai Dokumentas sudarytas iš dalių, vadinamų elementais. Elementai įterpiami vienas į kitą, taip pat, kaip mažesnės dėžutės įdedamos į didesnes, tuo pačiu suteikdami dokumento turiniui formą ir jį pažymėdami. Aukščiausiame lygyje yra elementas, vadinamas dokumento elementu arba šakniniu elementu, kuriame yra visi kiti elementai. Elementų turinys gali būti: • Mišrus - talpina kitus elementus ir tekstą; • Paprastas – tekstas; • tuščias - netalpina nei teksto, nei kitų elementų; • Kiti dokumento elementai. Pagrindinis XML privalumas - galimybė pridėti naujo tipo elementus nepažeidžiant dokumento struktūros ir nesutrikdant tik seną formatą suprantančių programų darbo. XML elementas gali turėti atributus. 3.5 Atributai Atributuose paprastai saugoma papildoma informacija apie elementą, tačiau kartais atributo reikšmė gali pakeisti paties elemento reikšmę. Jie užrašomi forma atributo_vardas=’atributo_reikšmė’. Elementas negali turėti dviejų atributų vienodais vardais. Kai kurie atributai yra rezervuoti paties XML standarto. 3.6. Vardų aibės XML nėra apibrėžtos vardų aibės, todėl dažnai susidaro tam tikri prieštaravimai tarp elementų vardų, t.y. gali būti, kad skirtinguose dokumentuose naudojami vienodi elemento vardai, o elementų struktūra ir prasmė skirtinga. Taigi elementų vardai papildomi priešdėliais. Kai vardų aibė nustatoma elemento pradžios žymėje, visi elemento sūniniai elementai su priešdėliu susiejami su ta pačia vardų aibė. 3.7 Intarpai Intarpai naudojami įterpiant į XML dokumentą specialų simbolį, tekstą ar failą. Jie aprašomi XML intarpų apibrėžime. XML apibrėžti dar trijų tipų intarpai: • Vidiniai (internal); • Išoriniai (external); • Parametriniai (parameter). 3.7.1 Vidiniai intarpai Yra 5 standartiniai intarpai, kurie priklauso vidinių intarpų grupei: & ' "e, kurie atitinka šiuos ženklus: >,

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 3609 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

Turinys
 • XML 1
 • ĮVADAS 3
 • 1. Kilmė 4
 • 2. XML architektūra ir kartu naudojamos technologijos 5
 • 2.1 Kartu naudojamos technologijos 5
 • 2.2 Architektūra 7
 • 3. XML sintaksė ir pagrindiniai elementai 8
 • 3.1 Pagrindinės sąvokos 8
 • 3.2 Žymuo 8
 • 3.3 XML dokumentas 8
 • 3.4 Elementai 9
 • 3.5 Atributai 9
 • 3.6. Vardų aibės 9
 • 3.7 Intarpai 10
 • 3.7.1 Vidiniai intarpai 10
 • 3.7.2 Išoriniai intarpai 10
 • 3.7.3 Parametriniai intarpai 10
 • 3.7.4 Neanalizuojami intarpai 10
 • 3.8 Dokumentų modeliavimas 10
 • 3.9 XML application 11
 • 3.10 XML dokumento pavyzdys 11
 • 4. XML instrumentai 12
 • 5. Palyginimas su analogiškomis technologijosmis 13
 • 6. XML privalumai ir trūkumai 16
 • 6.1 XML privalumai 16
 • 6.2 XML galimybės 16
 • 6.3 XML trūkumai 17
 • 7. Vystymosi perspektyvos 18
 • IŠVADOS 19
 • Literatūra 20

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
21 psl., (3609 ž.)
Darbo duomenys
 • Programų referatas
 • 21 psl., (3609 ž.)
 • Word failas 3 MB
 • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį referatą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt