Konspektai

Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis

10   (1 atsiliepimai)
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 1 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 2 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 3 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 4 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 5 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 6 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 7 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 8 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 9 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 10 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 11 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 12 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 13 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 14 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 15 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 16 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 17 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 18 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 19 puslapis
Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

1.3. Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis Operacine sistema (OS) vadinamas specialiųjų programų ir duomenų rinkinys, sukurtas kompiuterinės sistemos ištekliams valdyti, kompiuterio programų kūrimui palengvinti ir šių programų vykdymui valdyti. OS programos valdo techninius kompiuterio išteklius ir kitų programų vykdymą, užtikrina ryšį tarp vartotojo ir programų. Operacinės sistemos ryšius su vartotojais palaiko speciali valdymo programa, kuri įvairiose OS vadinama skirtingai: monitoriumi (monitor - angl. seniūnas), supervizoriumi (supervisor - angl. prievaizdas), komandų procesoriumi, programų administratoriumi. Operacinėms sistemoms visi nurodymai pateikiami valdančios programos kuriamo išorinio interfeiso priemonėmis. Interfeisu yra vadinama ryšio priemonių ir metodų sistema. Pagrindinės OS funkcijos: •  Procesų valdymas; •  Procesų ir išteklių planavimas; •  Pagrindinės atmintinės valdymas; •  Rinkmenų sistemos valdymas; •  Išorinės atmintinės valdymas; •  Įvesties ir išvesties valdymas.  OS struktūra Norint geriau suvokti, kaip yra valdomi kompiuteriai, naudinga išsiaiškinti jų OS sudarymo principus. Dauguma operacinių sistemų turi daugelio lygių hierarchines struktūras - paveikslėlyje. Kiekvienas šios struktūros lygis valdo jam pavaldžius žemesnius lygius ir formuoja ryšiams su aukštesniais lygiais skirtas priemones (interfeisus). Žemiausiame OS struktūros lygyje yra fizinių kompiuterio įrenginių valdymo primityvai, kurie leidžia likusias OS dalis padaryti nepriklausomas nuo įrenginių techninio realizavimo būdo. Ši OS dalis dažnai dar vadinama OS branduoliu. Fizinių valdymo primityvų pavyzdžiais gali būti diskus sukančio variklio įjungimas, įrenginio būvio patikrinimas ir kiti panašaus pobūdžio veiksmai. Loginių primityvų lygyje visi nurodymai yra formuojami ne realiems kompiuterio įrenginiams, o juos valdančioms OS struktūroms, kurios vadinamos loginiais įrenginiais. . OS MS-DOS MS DOS 1981 sukūrė Microsoft Corporation. Pirmoji operacinės sistemos buvo skirta pirmiesiems personaliniams kompiuteriams. Tobulėjant kompiuteriams, buvo tobulinama ir operacinė sistema – išleidžiamos naujos MS DOS versijos. MS DOS sistema bendrauja su vartotoju tekstiniame režime, komandų pagalba. Dabar MS DOS operacinę sistemą pakeitė naujos kartos MS Windows operacinė sistema. MS Windows yra pažangesnė ir daug patogesnė vartotojui, kadangi turi grafinį režimą t.y. objektus vaizduoja spalvotais paveikslėliais, valdomais pele. Kad būtų suderinamos senos kartos programos su naują operacine sistema, MS Windows sistemoje yra priemonių leidžiančių iškviesti MS DOS sistemą (tačiau ji tik atlieka pagalbinę funkciją, o ne operacinės sistemos vaidmenį). OS – programų rinkinys , kurio pagalba nurodoma kompiuteriui, kaip elgtis su failais, kokie galimi failų vardai, dydžiai, kaip paleisti ir valdyti kitas programas, kaip bendrauti su vartotojais. Didžioji dalis OS komandų yra skirta duomenų valdymui ir apdorojimui. Kompiuteryje duomenys laikomi antriniuose saugojimo įrenginiuose (magnetiniuose diskuose, optiniuose diskuose ir t.t) ir turi griežtą struktūrą. 2.1. Failų ir katalogų struktūra  Failas – tai nedalijama porcija informacijos arba duomenų, kuri įrašyta diske, turi savo vardą ir yra matuojama baitais. Failo vardas susideda iš dviejų dalių – pagrindinės (Name) ir plėtinio (Extention). Tarp pagrindinės dalies ir išplėtimo rašomas taškas. Pvz., rugiagele.txt Failų varduose nepatartina naudoti lietuviškų simbolių, nes jie nesuderinami su kitomis operacinėmis sistemomis. Failo pavadinime (Name) negali būti daugiau kaip 8 simboliai, o failo plėtinį (Extention) sudaro 3 simboliai. Plėtinys naudojamas failo rūšiai, jo priklausomybei tam tikram programų paketui nurodyti. Darbui palengvinti plėtinius stengiamasi standartizuoti: *.txt - tik tekstiniai simboliai (paprastas tekstas). *.doc – dokumentas, sukurtas specialiai taikomąja programa, *.dat –duomenys reikalingi programai, *.exe – mažininis kodas, kompiuterinės programos failas, *.com – mažininis kodas, kompiuterinės programos failas, *.bat – MS DOS programų rinkinys. Simbolis ”?” atstoja bet kurį failo pavadinimo ar plėtinio simbolį, o “*” – visą failo pavadinimą, plėtinį arba likusią jų dalį. Pagal duomenis, esančius failo viduje failai skirstomi į: Programų failai – kompiuterinės programos, susidedančios iš mašininių kodų, kurios kompiuteris “supranta” ir gali vykdyti. Duomenų failai – juose laikomi bet kokie duomenys, kuruos naudoja programos ar vartotojai. Pagal paskirtį MS DOS sistemoje failai skirstomi į: Vykdomieji failai – programos ar MS DOS komandų rinkiniai, kuriuos kompiuteris gali vykdyti. (*.exe, *.com, *.bat). Sisteminiai failai – juos naudoja operacinė sistema. MS DOS sisteminiai failai: io.sys, msdos.sys, commands.com. Vartotojų failai – juos sukuria ir redaguoja patys vartotojai. Katalogai Diske telpa labai daug failų. Tarp kelių tūkstančių nesurūšiuotų failų būtų sunku surasti reikiamą. Patogu failus suskirstyti į mažesnes grupes, suteikiant joms pavadinimus. Prasminga failus į grupes skirstyti pagal jų paskirtį – darbiniai, pramogoms ir t.t. Tokios grupės vadinamos katalogais (directories). Failų ir katalogų sistema yra hierarchinė. Katalogai gali turėti dar smulkesnių katalogų – pakatalogių (subdirectories). Katalogų struktūra vadiname medžiu (tree). MS DOS, Windows sistemos turi priemones, kurios leidžia peržiūrėti diskų turinį – failų ir katalogų sąrašą. Įėjus į katalogą yra rodomi tik viduje esantys failai (ir pakatalogiai). Kelionė po katalogų medį prasideda nuo pagrindinio katalogo. Ieškomo failo vieta diske aprašoma, nurodant į kokius katalogus eiti norint pasiekti failą. Tikslus failo vietos aprašymas diske vadinamas keliu (Path). Kelias aprašomas laikantis taisyklių: pirmiausiai nurodomas diskas, paskui katalogai eilės tvarka, galiausiai nurodomas failas (vardas). Po disko raidės dedamas dvitaškis ir pasviręs brūkšnys, o katalogai atskiriami pasvirusiu brūkšneliu. Viename kataloge negali būti failų su tokiais pačiais pavadinimais.  2.2. Vidinės MS-DOS komandos  MS DOS su vartotoju bendrauja specialia komandų pagalba, kurias vartotojas užrašo klaviatūra MS DOS ekrane. Komandų struktūra yra labai griežta, komandų užrašymo taisyklės yra vadinamos komandų sintaksė. Plačiausiai naudojamos DOS komandos •  MS Dos versijos parodymas komanda - VER •  Datos parodymas ar pakeitimas komanda - DATE •  Laiko parodymas ar pakeitimas komanda - TIME •  Įėjimas į diską komanda - disko raidė ir dvitaškis, PVZ. C: •  Einamojo disko, katalogo turinio peržiūrėjimas komanda - DIR •  Įėjimas į diską komanda - CD katalogo vardas, PVZ. CD INFO •  Išėjimas iš katalogo komanda – CD.. •  Sugrįžimas į pagrindinį katalogą komanda – CD\ •  Katalogo sukūrimas komanda – MD naujo katalogo varas, PVZ. MD SAULE •  Katalogo vardo pakeitimas komanda – REN senas katalogo vardas naujas katalogo vardas, PVZ REN SAULE.TXT MENULIS.TXT •  Failo kopijavimas į kitą katalogą komanda – COPY failo vardas naujas kelias PVZ. COPY FAILAS.TXT D:\INFO •  Katalogo pašalinimas komanda – RD katalogo vardas PVZ. RD MENULIS •  Failo pašalinimas komanda – DEL arba ERASE failo vardas PVZ. ERASE FAILAS.TXT •  Formatuoja A kaupiklyje esančią disketę - C>FORMAT A Formatuojant sunaikinama disketeje ar diske buvusi informacija. Ją galima pabandyti atgauti naudojantis DOS komanda UNFORMAT. 2.4. Komandiniai failai Jeigu pastebime, kad klaviatūra dažnai tenka rinkti tas pačias komandų sekas, patartina jas surašyti į komandinius failus, sudaryti komandų paketus, kuriems PK valdymas perduodamas taip pat, kaip išorinėms OS komandoms – surinkus klaviatūroje jų vardus. Komandinių failų varduose būtinai turi būti išplėtimas .bat. Iš esmės komandiniai failai yra OS komandomis užrašytos kompiuterio darbo programos, todėl juose, kaip ir kitų tipų programose, yra reikalingos ryšiui su vartotoju palaikyti priemonės. Jos turi informuoti vartotoją apie vykdomos užduotis , ir, jeigu reikia, koreguoti komandinio failo procesą. Pagrindinė ryšio su vartotoju priemonė yra komandinių failų atspindžio darbo rėžimas. Dirbant šiuo režimu, ekrane parodoma kiekviena vykdoma OS komanda. Jeigu norime. Kad nebūtų rodoma ekrane tiktai viena komanda, prieš jos vardą komandiniame faile įrašomas simbolis @. Ilgesniam laikui atspindžio režimas įjungiamas ir išjungiamas komandomis: Echo off – atspindžio režimo išjungimas; Echo on – atspindžio režimo įjungimas. Komanda ECHO taip pat gali būti naudojama kitu tikslu, išvedant ekrane įvairius informacinius pranešimus: Echo

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 6641 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
25 psl., (6641 ž.)
Darbo duomenys
 • Programų konspektas
 • 25 psl., (6641 ž.)
 • Word failas 266 KB
 • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt