Konspektai

Jungtinių tautų organizacija

9.4   (2 atsiliepimai)
Jungtinių tautų organizacija 1 puslapis
Jungtinių tautų organizacija 2 puslapis
Jungtinių tautų organizacija 3 puslapis
Jungtinių tautų organizacija 4 puslapis
Jungtinių tautų organizacija 5 puslapis
Jungtinių tautų organizacija 6 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Aprašymas

Konspektas apie JTO (Jungtinių Tautų Organizaciją)

Ištrauka

Jungtiniø tautø organizacija - tai pasaulinë tarptautinë organizacija, ákurta po Antrojo pasaulinio karo kovojusiø prieð hitlerinæ Vokietijà sàjungininkø, JT chartijà parengë 51 valstybës atstovai, kurie jà pasiraðë 1945.07.25 San-Franciske. Taèiau reali organizacijos ákûrimo data yra 1945.10.25 kada pasiraðytà Chartijà ratifikavo 5 didþiosios valstybes JAV, Didþioji Britanija, Prancûzija, Sovietø Sàjunga ir Kinija.
-susilaikyti nuo jëgos vartojimo ar grasinimø pavartoti jëgà kitø valstybiø atþvilgiu;
-visapusiðkai remti JT veiksmus, vykdomus sutinkamai su JT chartija, bei atsisakyti remti tas valstybes, kuriø atþvilgiu JT imasi preventyviø ar prievartiniø veiksmø;
-JT sieks, kad ir kitos valstybës, kurios nëra JT Organizacijos narës laikytøsi ðiø principø, kaip visiems reikalingø taikos ir saugumo uþtikrinimo garantijø;
-Chartija nesuteikia JT Organizacijai teisës kiðtis á tuos reikalus, kurie aiðkiai priklauso valstybiø vidaus reikalø tvarkymo kompetencijai.
JTO narëmis gali bûti visos taikingos valstybës, kurios ásipareigoja vykdyti ir laikytis Chartijos nuostatø. Ðiuo metu á JTO áeina 177 valstybës, Lietuva ðio JTO sàraðe yra 164 á JTO ji priimta 1991.09.17.
JTO Generalinë Asamblëja pagal Saugumo Tarybos rekomendacijà gali sustabdyti valstybës-narës teises ar net paðalinti jà ið Organizacijos, jeigu ji nesilaiko Chartijos nuostatø ir savo politika nuolat grasina tarptautinei taikai ir saugumui.
JTO struktûra pateikta 1 schemoje:
1 schema
Generalinë asamblëja susideda ið visø JTO valstybiø-nariø atstovø. Tai pagrindinis Organizacijos organas, kuris aptaria visus svarbiausius ir aktualiausius klausimus bei rengia rekomendacijas valstybëms-narëms ir Saugumo Tarybai, taip pat priiminëja rezoliucijas ir deklaracijas ávairiais pasaulinës politikos klausimais. Generalinë Asamblëja negali priimti tokiø nutarimø, kurie bûtø privalomi bet kurios valstybës vyriausybei, taèiau jos rekomendacijos ir rezoliucijos bûdamos tarptautinës vieðosios nuomonës iðraiðka, daro didþiulá poveiká pasaulinei politikai.
Kiekvienas JTO narys turi po vienà balsà, ir Generalinë asamblëja sprendimus priima taip pat balsuodama. 2/3 balsø dauguma sprendþiami klausimai, susijæ su tarptautinës taikos ir saugumo reikalais, renkami Saugumo, Globos, Ekonominës ir Socialinës Tarybø nariai, pagal Saugumo Tarybos rekomendacijà á JTO priimami nauji nariai. Paprastos daugumos uþtenka priimti, kitokiems ne taip svarbiems sprendimams.
Generalinë...

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 1367 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
6 psl., (1367 ž.)
Darbo duomenys
  • Politologijos konspektas
  • 6 psl., (1367 ž.)
  • Word failas 50 KB
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Jungtinių tautų organizacija (JTO)

Jungtinių tautų organizacija  (JTO) Politologija Peržiūrėti darbą

Pagrindiniai Jungtinių Tautų Organizacijos organai

Pagrindiniai Jungtinių Tautų Organizacijos organai Politologija Peržiūrėti darbą

Irano klausimas Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) darbotvarkėje

Irano klausimas Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) darbotvarkėje Politologija Peržiūrėti darbą

Jungtinių Tautų Organizacija ir pagrindinės jos misijos

Jungtinių Tautų Organizacija ir pagrindinės jos misijos Politologija Peržiūrėti darbą

Jungtinių Tautų Organizacija bei jos struktūra

Jungtinių Tautų Organizacija bei jos struktūra Politologija Peržiūrėti darbą

Jungtinių Tautų Organizacija (JTO)

Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) Politologija Peržiūrėti darbą

Jungtinių tautų organizacijos (JTO) saugumo tarybos priimtų sprendimų efektyvumas

Jungtinių tautų organizacijos (JTO) saugumo tarybos priimtų sprendimų efektyvumas Politologija Peržiūrėti darbą

Jungtinių Tautų Organizacija bei Europos Sąjunga

Jungtinių Tautų Organizacija bei Europos Sąjunga Politologija Peržiūrėti darbą

Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) priemonės kovojant su terorizmu

Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) priemonės kovojant su  terorizmu Politologija Peržiūrėti darbą

Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) - struktūra, tikslai bei veikla

Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) - struktūra, tikslai bei veikla Politologija Peržiūrėti darbą

Lietuvos veikla Jungtinių Tautų Organizacijoje (JTO)

Lietuvos veikla Jungtinių Tautų Organizacijoje (JTO) Politologija Peržiūrėti darbą

Etninių tautų Europos ir politinių tautų Europos pagrindimai: Herderis ir Ruso

Etninių tautų Europos ir politinių tautų Europos pagrindimai: Herderis ir Ruso Politologija Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt