Išplėstinė darbo paieška

Puslapis 1 - 11, iš 102 darbų
Interneto etiketas
Interneto etiketas
9.2   (3 atsiliepimai)
Interneto etiketas

Daug naudingos informacijos Etiketo internete tema
Tinklo etiketo sąvoka
Etiketas bendraujant dviese
Bendravimo elektroniniu paštu bei pokalbiais etiketo taisyklės
Etiketas bendraujant keliems iš karto
Dešimt interneto etiketo taisyklių

ZEBRA belaidžio interneto informacijos sistema
ZEBRA belaidžio interneto informacijos sistema
9.6   (3 atsiliepimai)
ZEBRA belaidžio interneto informacijos sistema

Šio praktinio darbo tikslas – išmokti suprojektuoti gana paprastas IS. Praktiniam darbui atlikti naudojau MS Visio programą kurioje įdiegtas UML2.0 standartas leidžiantis praplėsti kai kurias diagramas. Sudariau keturių tipų diagramas: klasių būsenų, sekų ir panaudos atvejų. Žinoma tai dar nėra pilnas IS projektas, bet iš šių kelių diagramų jau galima susidaryti pradinį IS vaizdą. Kiekviena šių diagramų turi konkrečia paskirtį ir individualius sudarymo principus. Pvz., panaudos atvejų diagrama (use case) nusako vartotojo požiūrį į IS (t.y. kaip jis supranta konkrečią IS), o sekų diagrama (sequence diagram) parodo objektų bendravimo dinamiką laiko ašies atžvilgiu. Taigi iš visų diagramų galiausiai surenkamas bendras IS projektas pagal kurį kuriama tam tikra IS

Darbą sudaro:
Užduotis
Įvadas
Specialioji dalis
Praktikos užduoties analizė
Kalendorinis darbo planas
Praktikos eiga
Klasių diagrama
Panaudos atvejų diargama
Būsenų diagrama
Sekų diagrama
Išvados

Interneto paslaugos
Interneto paslaugos
9.0   (3 atsiliepimai)
Interneto paslaugos

Prezentacija apie interneto paslaugas.

Įvadas.
Ineterneto paslaugos.
www paslauga.
Ftp paslauga.
Telnet paslauga.
Usenet paslauga.
IRC paslauga.
Elektroninio pašto paslauga.
Išvados.

„Zebra“ interneto klientų pasitenkinimo tyrimas
„Zebra“ interneto klientų pasitenkinimo tyrimas
9.2   (2 atsiliepimai)
„Zebra“ interneto klientų pasitenkinimo tyrimas

Interneto svarba ir vieta gyvenime
Interneto svarba ir vieta gyvenime
9.8   (2 atsiliepimai)
Interneto svarba ir vieta gyvenime

Tyrimo problema. Internetas - šį žodį šiandien žino vis daugiau ir daugiau žmonių - studentų, mokslininkų, pramonės specialistų, kultūros darbuotojų, verslininkų. Internetas - tai ištisas pasaulis, kuris draugiškai priima ir naujoką, ir senbuvį. Kiekvienas čia suranda kažką naudingo: nuo kompiuterinio žaidimo iki profesionalios programos, nuo populiarių dainų tekstų iki rimtų mokslinių straipsnių, nuo grožinės literatūros iki naujausių pasaulio spaudos naujienų. Jo dėka gyvenimas tapo lengvesnis.
Tyrimo tikslas. Ištirti kokia yra interneto svarba ir vieta Lietuvos žmonių gyvenime.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išsiaiškinti kokią vietą internetas užima Lietuvos gyventojų gyvenime.
2. Sužinoti, ar svarbus yra internetas šiuolaikinėje visuomenėje.
Tyrimo objektas. Lietuvos visuomenės žmonių nuomonė apie interneto svarbą ir vietą gyvenime.
Tyrimo metodai:
1. Informacinių šaltinių apžvalga.
2. Anketinė apklausa.
Pagrindinės sąvokos:
Internetas – pasaulinis kompiuterių tinklas, jungiantis visuotinius ir vietinius kompiuterių tinklus.
Kompiuteris – skaičiavimo mašina. Kompiuteris neturi intelekto, negali priimti savarankiškų sprendimų ir negali daryti klaidų. Įrenginys kiekvieną savo veikimo sekundę atlieka skaičiavimus, kurie pasireiškia darbo atlikimu.
Elektroninis paštas - yra būdas kurti, siųsti ir gauti žinutes per elektronines komunikavimo (ryšio) sistemas.
.
1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA
1.1. Kas yra internatas?
Internetas - pasaulio kompiuterių tinklų sistema, kurioje yra didžiulis duomenų, programų, dokumentų ir kitokios informacijos kiekis ir kuri leidžia kompiuterį naudoti tos informacijos paieškai bei tiesiogiai bendrauti su bet kuriuo to tinklo vartotoju. Tai, ko gero, visas pasaulio šalis apimantis kompiuterių tinklas, jungiantis daugybę nacionalinių ir transnacionalinių bendrosios paskirties ir komercinių tinklų.
Internetas teikia tokias paslaugas:
• Elektroninis paštas, pranešimai gali būti perduodami bet kuriam pasaulinio kompiuterių tinklo vartotojui, turinčiam elektroninio pašto adresą.
• Bylų persiuntimas - FTP (File Transfer Protocol); duomenys (bylos) persiunčiami tarp tarnybinės stoties ir kliento (vartotojo).
• WWW (World Wide Web - pasaulinis žiniatinklis). Pasaulinio žiniatinklio tarnybinėse stotyse esančią informaciją aprašytą specialia kalba (HTML), galima pasiekti iš bet kurio į pasaulinį kompiuterių tinklą įjungto kompiuterio.
• Telnet paslauga, tai paslauga, leidžianti naudoti nutolusio kompiuterio išteklius (jungtis prie jo katalogų, duomenų bazių ir t.t).
• Pokalbiai - IRC (Internet...

Interneto etiketas (3)
Interneto etiketas (3)
9.0   (2 atsiliepimai)
Interneto etiketas (3)

Trumpai apie interneto etiketą
Tinklo etiketas (angl. Netiquette, „network“ - 'tinklas' ir pranc. etiquette -‘etiketas‘) – bendravimo žiniatinklio taisyklių rinkinys, žiniatinklio etiketas. Tinklo etiketą galima būtų palyginti su garbės kodeksu. Jis nėra sukurtas kokios nors konkrečios institucijos ir jokiu būdu nėra privalomas vykdyti. Nepaisant to, su tinklo etiketu, talpinančiu savyje didelį ir pakankamai universalų elgsenos internete taisyklių rinkinį, turėtų būti susipažinęs kiekvienas internautas.
Dešimt interneto etiketo taisyklių
• Gerbk žmogų.
• Naudodamasis internetu laikykis tų pačių etikos taisyklių kaip ir įprastame gyvenime.
• Žinok, kurioje interneto vietoje esi.
• Taupyk kitų žmonių laiką.
• Sukurk gerą savo įvaizdį internete.
• Dalykis savo žiniomis.
• Valdyk savo jausmus.
• Gerbk kitų žmonių privatumą.
• Nepiktnaudžiauk savo padėtimi.
• Atlaidžiai žiūrėk į kitų žmonių klaidas
Asmeninio susirašinėjimo etiketas
• Nepamirškite, kad elektroninis paštas nėra saugus. Todėl geriau nerašyti to, ko nerašytumėte atvirlaiškiu.
• Nesiųskite grandininių laiškų, neskleiskite reklaminės informacijos, pranešimų apie galimus virusus.
• Nesiųskite (nepridėkite) didelių bylų apie tai nepranešę laiško gavėjui.
• Rašydami laišką būtinai nurodykite jo temą (Subject), kuri atspindėtų laiško turinį arba kas svarbiausia.
• Stenkitės būti paslaugus laiško gavėjui. Nepamirškite pabaigoje parašyti savo vardo ir kitos informacijos.
• Jei laiškas itin skubus, tuoj pat nusiųskite trumpą pranešimą, kad jį gavote ir kad vėliau parašysite išsamesnį atsakymą.
• Venkite ilgų laiško eilučių. Žinokite, kad gavėjui gali būti nepatogu skaityti ilgesnę nei 65-70 ženklų eilutę.
• Nesiųskite užgaulių (angį. flames) laiškų, net jei patys gausite tokių laiškų ir provokuojamas.
• Rašant oficialiems asmenims nevartokite žargono, šypsenėlių, atspindinčias rašančiojo nuotaiką ar jausmus.
• Atsakydami į laišką cituokite klausimą į kurį atsakote, kuris vizualiai skirtųsi nuo atsakymo.
• Persiunčiant gautą laišką, neturite teisės keisti jo teksto, galite tik sutrumpinti įterpdami daugtaškius.
• Būkite atsargūs su adresais. Kai kurie adresai atrodo kaip vieno asmens, o iš tikrųjų tai kelių žmonių bendras adresas.
• Nerašykite laiškų vien didžiosiomis raidėmis. Jei norite pabrėžti, atkreipti dėmesį į kokį nors žodį, galite parašyti jį didžiosiomis raidėmis arba pabraukti norimą išskirti žodį ar...

Visagino savivaldybės interneto svetainės įvertinimas
Visagino savivaldybės interneto svetainės įvertinimas
10   (1 atsiliepimai)
Visagino savivaldybės interneto svetainės įvertinimas

įvertinimas“.
Pagal informacijos reikalavimus
Pagal apibrėžimą, funkcinės charakteristikos aprašo svetainės funkcijas. Pagrindinė savivaldybės svetainės funkcija yra pateikti viešąją informaciją. Todėl įvertinimą pradėsime nuo informacijai keliamų reikalavimų.
Kaip nustatyta LR Vyriausybės „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainių patvirtinimo“ nutarime, 11 p., skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ pateikiami tokie skiltys: Savivaldybės taryba, Savivaldybės meras, Savivaldybės mero pavaduotoja, Savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba, Savivaldybės administracija, Telefonų sarašas, kur galima rasti atitinkama informaciją. Po išsamios analizės galima pasakyti, jog trūksta tik vadovo gyvenimo aprašymo.
Rasti teisinę informacija buvo sudėtingiau. Tam reikalui skyriuje Teisės aktai pateikta detali dokumento paieška. Pagal paieškos formoje pateiktus dokumentų tipus: Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, Savivaldybės mero potvarkiai, Tarybos sprendimai, Tarybos sprendimų projektai, galima daryti išvadas, jog svetainėje skelbiamia tik Visagino savivaldybės teisinė informacija.
Sričių „Veiklos planai“, „Planavimo dokumentai“ ir „Nuostatai“ surasti nepavyko. Nuoroda į „Visagino savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos nuostatus“ pateikta skiltyje Savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba. Bet kai svetainėje esamos paieškos laukelyje įvedamas žodis „nuostatai“, paieškos rezultate nuoroda į dokumentą nerandoma, tik į skiltį, kuriame ji pateikta. Kituose atvejuose, kai įvedamos pavardės, pareigos paieška gerai veikia.
Skiltyje „Teritorijų planavimas ir statyba“ skelbiami specialieji planai, techniniai bei rekonstrukcijos projektai. Visi dokumentai lengvai pasiekiami.
Skyriuose „Naujienos“ ir „Klausimai-atsakymai“ informacija gerai išdėstyta, yra galimybė atitinkamai naujienas užsisakyti elektroniniu paštu ir svetainėje pateikti klausimus, perskaityti klausimų ir atsakymų archivą.
Apie Visagino savivaldybės bendradarbiavimą skelbiama srityje Tarptautiniai ryšiai. Informacija apie integraciją į Europos Sąjungą neskelbiama.
Apibendrinant informacijos pateikimo Visagino savivaldybės svetainėje įvertinimus, galima pasakyti, kad pateikimas nevisiškai atitinka informacijos reikalavimu, bet nedideliame skelbiamos informacijos kiekyje lengva susiorientuoti.
Elektroninės paslaugos
Kalbant apie elektronines paslaugas reikia paminėti, jog jos gali būti keturių lygių (Lietuvoje). Šiuo metu yra pasiektas antrasis lygis – tai yra dalinė tranzakcija. Institucija pateikia vartotojui savo tinklalapiuose formas ir anketas, kurias užpildęs ir išspausdinęs vartotojas gali jomis naudotis (pvz., pateikti institucijai duomenis).
Visagino savivaldybės svetainėje pateikta:
• Civilinės metrikacijos skyriuje - Prašymas įregistruoti kūdikio gimimą, Prašymas įregistruoti tėvystės nustatymą (pripažinimą),...

Dažniausiai pasitaikančios kalbos problemos interneto svetainėse
Dažniausiai pasitaikančios kalbos problemos interneto svetainėse
10   (1 atsiliepimai)
Dažniausiai pasitaikančios kalbos problemos interneto svetainėse

ŽŪT-10I gr. stud.
Vertinimo asistentė
Lektorė
J Jasilionytė
2011-05-18
UTENA 2011
Įvadas
Prieš kelerius metus žodis „blogas“ daug kam teturėjo reikšmę „prastas, netikęs“. Šiandien šiuos terminus jau galima pakeisti lietuviškais atitikmenimis – tinklaraščiu, interneto dienoraščių, svetaine. Tinklaraštininkų gretos auga sparčiai, nes jais gali tapti kiekvienas norintis. Pasaulyje tinklaraščiai išpopuliarėjo 2001-2002m. Jie tapo savotiška pilietinės žiniasklaidos forma, kurioje rašoma apie pačius įvairiausius dalykus pradedant asmeniniais dienos įspūdžiais ir baigiant politikos ar ekonomikos klausimais (e Diena, balandžio 14 d. 2008).
Darbo tikslas – atskleisti pagrindinius netaisyklingos lietuvių kalbos vartojimo įpročius, aptarti dažniausiai pasitaikančias rašybos, skyrybos, kalbos klaidas, atkreipti dėmesį į atsiradusius reiškinius, kurie dažnokai prasilenkia su bendrinės lietuvių kalbos reikalavimais ir tradiciškai vertinamu raštingumu.
Darbo tikslui pasiekti naudojausi žinomų Lietuvos kalbininkų straipsniais, Valstybinės kalbos komisijos rekomendacijomis, interneto svetainėmis.
1. Dirbtinė sąmoningai keičiama kalba
Žvelgiant į tam tikrus lietuviškus interneto tekstus į akis krinta besikuriantis internautų slengas, užsitęsęs rašybos taisyklių nepaisymas, savitas bendravimo etiketo supratimas. Ėmus naudoti modernias komunikacijos priemones, kalba tarsi baigia apeiti savo raidos ciklą:raštas, atsiradęs kaip sakytinės kalbos atspindys, vėliau, labai pamažu ir laipsniškai, išsirutuliojęs į atskirą ir autonomišką kalbos, atmainą, dabar vėl vis dažniau fiksuoja sakytinę kalbą.
Šitaip teigiant minty turima tai, kad internete egzistuojanti kalba tik formaliai yra rašytinė, o nagrinėjant smulkiau ir atidžiau paaiškėja, kad ji turi nemaža požymių, kurie tradiciškai buvo priskiriami sakytinei kalbai.
Bendraujant internetu vartojama kalba, užimdama tarsi tarpinę padėtį tarp sakytinės ir rašytinės kalbos, iškelia į viešumą tai, ko nesame įpratę nei girdėti sakant viešai, nei juo labiau matyti parašyta. Ir štai šitą lietuvių kalbą, kuri yra vartojama asmeninėse svetainėse, kuria rašomi skaitytojų komentarai ir replikos konferencijose, galima laikyti arba neoficialios kalbos variantu, vartojamu bendraujant neoficialiai ir anksčiau girdėtu tik labai nedidelės grupės žmonių, arba dirbtine, sąmoningai keičiama kalba, susiformuojančia dėl požiūrio, kad bendrauti internetu reikia kitaip nei tradiciniais būdais. Pastaroji prielaida leistų kelti mintį, kad internete vartojama kalba yra dar viena kalbos atmaina, kurią greta...

Interneto perdavimo technologijos. IWF (InterWorking Functions). Loginiai tinklai
Interneto perdavimo technologijos. IWF (InterWorking Functions). Loginiai tinklai
9.6   (3 atsiliepimai)
Interneto perdavimo technologijos. IWF (InterWorking Functions). Loginiai tinklai

1. Paaiškinti homogeninių (vienalyčių) ir nehomogeninių (mišrių) tinklų sąvokas, pateikti naudojamas perdavimo terpes, jų pagrindines charakteristikas.
Homogeninis SDH tinklas realizuojamas mieste, tarp stočių. Jei informaciją reikia perduoti į ten kur nėra SDH, tai duomenys paimami į gigabaitinį Frame Relay ir tada siunčiami. Nehomogeninis tinklas, kai iš LAN galima išeiti į internetą. Duomenų srautas tada keliauja per kelias technologijas. Pvz: LAN→SDH→DSL.
SDH – Sinchroninė skaitmeninė hierarchija,reglamentuojama ITU standartais G.707 – G.709. DSL – skaitmenine abonentine linija. Paprastai maksimalus DSL linijos ilgis be regeneratorių siekia iki 5,5 km. Didėjant perdavimo spartai, linija trumpėja. DSL ilgis labai priklauso ir nuo kabelio tipo bei kabelio gyslos diametro. Naudojant optinio ryšio linijas abonetiniame tinkle, DSL linija gali siekti iki 100 km.
2. Pateikti optinių perdavimo sistemų funkcinę schema, paaiškinti pagrindinių funkcinių mazgų veikimo algoritmus.
Optinė perdavimo sistema yra sudaryta iš tų pačių sudėtinių dalių, kaip ir laidinio ryšio sistema. Vienintelis skirtumas tarp šių sistemų yra tas, kad optinėje perdavimo sistemoje signalas sklinda skaidria optine gija, kai tuo tarpu laidinio ryšio sistemoje - iš dviejų laidininkų sudaryta fizine grandimi. Optinės gijos galuose yra optinių signalų siųstuvas ir optinių signalų imtuvas.
3. Paaiškinti optinio signalo siųstuvų ir imtuvų veikimą, pateikti pagrindines charakteristikas (triukšmo, spektrines...).
Optinis siųstuvas. keičia elektrinį įėjimo signalą į moduliuotą šviesą, kuri toliau perduodama optine skaidula. Patys paprasčiausi šviesos šaltiniai, naudojami optiniuose siųstuvuose – puslaidininkiniai šviesos diodai (LED) ir lazeriniai diodai (LD). Optinis imtuvas. galinis optines linijos irenginys, kuri sudaro: fotoimtuvas (detektorius), priimamo signalo stiprintuvas ir demoduliatorius. Pagr. funkcijos: aptikti ir sustiprinti (naudojami lešiai) skaidula perduota šviesa, pakeisti ja i elektrini signala ir ja sustiprinti galiniame stiprintuve (stiprina 60~65dB), demoduliuoti elektrini signala i duomenis. Imtuve numatytos funkcijos. generatorius atstatomo signalo sinchronizavimui; dekodavimo grandine; klaidu aptikimas bei ju pašalinimas. Kaip ir siustuvu atveju, optiniai imtuvai yra tiek analoginiai, tiek skaitmeniniai. Abiems tipams paprastai naudojama analoginio stiprinimo stadija, po kurios seka arba analogine,...

Interneto protokolai
Interneto protokolai
10   (1 atsiliepimai)
Interneto protokolai

Mažiausią tinklą (network) sudaro bent du kompiuteriai, sujungti vienas su kitu kabeliu, leidžiančiu jiems kartu naudoti duomenis. Visi tinklai (nepriklausomai nuo sudėtingumo) veikia būtent šiuo principu.
Kompiuteriai, sujungti į vieną tinklą, gali kartu naudotis:
• Duomenimis;
• Pranešimais;
• Spausdintuvais;
• Faksimiliniais aparatais;
• Modemais;
• Kitais įrenginiais.
Tinklo darbas – perduoti iš vieno kompiuterio į kitą. Šitą procesą galima suskirstyti į keletą atskirų užduočių:
• Atpažinti duomenis;
• Išskaidyti duomenis į siunčiamus blokus;
• Pridėti informaciją į kiekvieną bloką, kad nurodyti, kur yra duomenys;
• Nurodyti gavėją;
• Pridėti sinchronizacijos ir klaidų tikrinimo informaciją;
• Patalpinti duomenis tinkle ir nusiųsti pagal duotą adresą.
Tinklinė operacinė sistema šias užduotis turi vykdyti pagal tam tikras griežtų taisyklių procedūras. Šios procedūros vadinamos protokolias. Jie reglamentuoja kiekvieną tinklinę operaciją. Standartiniai protokolai leidžia normaliai aprūpinti skirtingų gamintojų programines ir aparatūrines dalis.
2.Protokolų paskirtis
Protokolai (protocols) – tai taisyklių ir procedūrų, reguliuojančių kokio nors ryšio tvarką, rinkinys. Protokoliai – tai taisyklės ir techninės procedūros, leidžiančios sujungtiems kompiuteriams bendrauti vienas su kitu.
Kalbant apie protokolus galima išskirti tokius esminius momentus:
1. egzistuoja daug protokolų naudojamų ryšiui palaikyti, tačiau kiekvienas protokolas turi skirtingus tikslus, atlieka skirtingas užduotis, turi savo privalumų ir trūkumų.
2. protokolai dirba skirtinguose OSI (Open System Interconnection) modelio lygmenyse. Protokolo funkcijas nusako lygmuo, kuriame jis dirba.
3. vienu metu gali būti palaikomi keli protokolai. Tokiu atveju jie sudaro taip vadinamą protokolų steką (stack of protocols) (rinkinį).
4. tinklinės funkcijos išskirstytos po visus OSI modelio lygmenis; panašiai skirtinguose steko protokolų lygiuose funkcionuoja protokolai. Steko protokolų lygiai atitinka OSI modelio lygmenis, teikdami įvairias jiems apibrėžtas funkcijas.
3.Protokolų darbas
Techniniu požiūriu duomenų perdavimas tinkle yra suskirstytas į keletą vienas po kito einančių žingsnių: kiekvienam iš jų yra nustatytos tam tikros taisyklės ir procedūros (protokolai). Šie veiksmai (žingsniai) turi būti vykdomi ta pačia eilės tvarka kiekviename į tinklą pajungtame kompiuteryje.
Kompiteris – siuntėjas atlieka šiuos veiksmus:
• išskirsto duomenis į nedidelius blokus, vadinamus paketais, su kuriais gali dirbti protokolas;
• į paketus talpina informaciją apie...

...