Diplominiai darbai

ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika

9.8   (2 atsiliepimai)
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 1 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 2 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 3 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 4 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 5 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 6 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 7 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 8 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 9 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 10 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 11 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 12 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 13 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 14 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 15 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 16 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 17 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 18 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 19 puslapis
ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

SĄVEIKA.
Bakalauro baigiamasis darbas
Darbo vadovas –
Doc., dr. Inga Daukšienė
VILNIUS, 2016
2
3
VARTOJAMŲ SANTRUMPŲ SĄRAŠAS
BUSP – Bendra užsienio ir saugumo politika
Chartija – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija
EB – Europos Bendrija
EK – Europos Komisija
EP – Europos Parlamentas
ES, Sąjunga – Europos Sąjunga
ESS, ES Sutartis – Europos Sąjungos Sutartis
ESTT – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
ET – Europos Taryba
EŽTK arba Konvencija – Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
EŽTT, Strasbūro teismas – Europos Žmogaus Teisių Teismas
LAT – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
LR CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
LR CPK – Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas
OL – Europos Sąjungos oficialusis leidinys
SESV arba Sutartis – Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
Taryba – Europos Sąjungos Taryba
ETT, Liuksemburgo Teismas, TT, Teismas – Teisingumo Teismas pagal SESV 281 straipsnį
4
ĮVADAS
Tiriama problema
Teisingumo Teismui (plenarinė sesija) pateikus Nuomonę 2/131, liko neišspręsta Europos
Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos2
problema. Darbe bus tiriamos teisės mokslininkų įžvalgos, kaip ši problema spręstina. Tiriama,
kokia šios problemos įtaka EŽTT ir ESTT praktikai jų sąveikos kontekste.
Temos aktualumas ir problematika
Jeigu kadaise žmogaus teisės buvo išskirtinės valstybės kompetencijos reikalas, tai
šiandien aiškiai matyti, kad šiuolaikinė tarptautinė teisė pasižymi humanizacijos tendencija, t. y.
tarptautinės žmogaus teisių teisės plėtra, apimančia vis platesnį ir detalesnį teisių spektrą.3
Šiandien jokia valstybė negali užtikrintai pareikšti, kad tarptautinė žmogaus teisių teisė jos
teritorijoje arba jurisdikcijoje yra išskirtinis jos vidaus reikalas.4 Deja, galima teigti, kad
Teisingumo Teismo nuomone taip yra ne visada.
Nors Europos Sąjungos prisijungimo prie Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos klausimas nagrinėjamas jau daugiau nei 30 metų5, „2014 m. gruodžio 18 d.
Teisingumo Teismas [...] priėmė savo garsiąją nuomonę 2/13 dėl Sąjungos prisijungimo prie
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (nuomonė 2/13). TT nustatė,
kad pataisytas Susitarimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos projektas6 (susitarimo projektas, 2013) buvo nesuderinamas su
Europos Sąjungos sutartimi (ES sutartis) ir Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) (kartu
ES sutartis ir SESV vadinamos ES sutartys7). Teismas pabrėžė...

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 14180 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

Turinys
 • VARTOJAMŲ SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 3
 • ĮVADAS 4
 • 1. EUROPOS SĄJUNGOS PRISIJUNGIMO PRIE EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ
 • KONVNECIJOS REIKALINGUMAS .. 10
 • 1.1 Išorinio Europos Sąjungos teisės aktų atitikimo Europos žmogaus teisių konvencijai
 • tyrimo būtinumas .. 13
 • 1.2 Tarpusavio pasitikėjimo principas . 17
 • 2. EŽTK ĮGYVENDINIMAS EŽTT IR ESTT SĄVEIKŲ KONTEKSTE . 22
 • 3. BOSPHORUS BYLA IR JOS PERSPEKTYVA ES PRISIJUNGUS PRIE EŽTK .. 27
 • IŠVADOS .. 32
 • LITERATŪRA 33
 • SANTRAUKA 39
 • SUMMARY . 40
 • PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ .. 41
Detali informacija
Darbo tipas
Failo tipas
PDF dokumentas (.pdf)
Apimtis
42 psl., (14180 ž.)
Darbo duomenys
 • Teisės diplominis darbas
 • 42 psl., (14180 ž.)
 • PDF dokumentas 442 KB
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį diplominį darbą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Europos sąjungos Pagrindinių teisių chartija. Taikymas Lietuv

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Europos sąjungos Pagrindinių teisių chartija. Taikymas Lietuv Teisė
Peržiūrėti darbą

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Europos žmogaus teisių teismas

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Europos žmogaus teisių teismas Teisė
Peržiūrėti darbą

Europos Teisingumo teismo ir Europos žmogaus teisių teismo panašumai ir skirtumai

Europos Teisingumo teismo ir Europos žmogaus teisių teismo panašumai ir skirtumai Teisė
Peržiūrėti darbą

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK) 3 straipsnio taikymas

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK) 3 straipsnio taikymas Teisė
Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį diplominį darbą